Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 393 від 28.12.1990

Про стимулювання укладання договорів контрактації сільськогосподарської продукції на 1991 рік матеріально-технічними ресурсами


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

            П О С Т А Н О В А
          від 28 грудня 1990 р. N 393
                Київ
 
    Про стимулювання укладання договорів контрактації
      сільськогосподарської продукції на 1991 рік
         матеріально-технічними ресурсами
 
 
   З метою підвищення заінтересованості господарств у продажу
сільськогосподарської продукції на договірних умовах в державні
ресурси Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Положення про стимулювання укладання договорів
контрактації  сільськогосподарської  продукції  на  1991  рік
матеріально-технічними ресурсами, що додається.
 
   2. Держагропрому  УРСР,  Державному  комітетові  УРСР по
економіці,  Держпостачу  УРСР,  Міністерству  фінансів  УРСР,
Республіканському акціонерному комерційному агропромисловому банку
"Україна", виконкомам обласних Рад народних депутатів передбачити
виділення матеріальних і фінансових ресурсів для забезпечення
заготівлі  сільськогосподарської  продукції  та  сировини  за
договорами контрактації відповідно до державного замовлення.
 
   3. Держагропрому УРСР у 10-денний строк розробити порядок і
нормативи постачання матеріально-технічних ресурсів господарствам
за  продану  сільськогосподарську  продукцію  заготівельним
організаціям відповідно до державного замовлення.
 
 
   Заступник Голови
   Ради Міністрів УРСР                 К.МАСИК
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
   Інд. 22
 
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                  постановою Ради Міністрів УРСР
                   від 28 грудня 1990 р. N 393
 
              ПОЛОЖЕННЯ
    про стимулювання укладання договорів контрактації
      сільськогосподарської продукції на 1991 рік
         матеріально-технічними ресурсами
 
 
   1. Державні фонди продовольства і сировини формуються на
основі  укладання  договорів  контрактації між заготівельними
організаціями та виробниками сільськогосподарської продукції.
 
   2. З  метою  стимулювання  продажу  сільськогосподарської
продукції господарствами в рахунок державного замовлення 1991 року
постачання матеріально-технічних засобів, пального, будівельних
матеріалів і мінеральних добрив здійснюється за нормативами на
законтрактовану продукцію відповідно до Довідки та Угоди на
постачання матеріально-технічних засобів за виділеними фондами
(лімітами) згідно з додатками 1 і 2.
 
   3. За реалізовану державі сільськогосподарську  продукцію
господарству  поставляються  матеріально-технічні  ресурси  за
оптовими цінами і тарифами, встановленими згідно  з  чинним
законодавством.
 
   4. Отоварювання  виділених  господарствам  фондів  на
матеріально-технічні ресурси   проводиться   через   районні
підприємства  агротехнічного  постачання  і районні виробничі
об'єднання по  агрохімічному  обслуговуванню  за  інформацією
заготівельних організацій та органів держстатистики про виконання
договірних зобов'язань.
 
   Продукція, не   охоплена   договорами   контрактації,
централізовано не забезпечується матеріально-технічними ресурсами.
 
   5. В областях нормативи на матеріально-технічне постачання
визначаються  по  районах  і  господарствах  залежно  від
природно-економічних умов  та  інших  об'єктивних факторів за
ріщеннями рад агропромислових формувань.
 
   При міжгосподарських поставках племінної худоби, молодняка на
дорощування та відгодівлю, насіння й іншої продукції проводиться
відповідний перерозподіл  матеріально-технічних  ресурсів  або
коригуються нормативи на їх постачання за рахунок загальних фондів
району.
 
   Забезпечення господарств, що спеціалізуються на виробництві
овочів закритого грунту, тваринницьких комплексів, птахофабрик та
інших спецгоспів матеріально-технічними ресурсами здійснюється за
окремим  розрахунком.  Спеціальна  техніка  і  обладнання
розподіляються відповідними республіканськими об'єднаннями.
 
   6. Постачання   матеріально-технічних   засобів   під
законтрактовану продукцію здійснюється протягом трьох кварталів у
вигляді авансу для забезпечення технологічних процесів, а в IV
кварталі проводиться кінцевий розрахунок залежно від виконання
договірних зобов'язань.
 
   7. Заготівельні організації можуть видавати господарствам
аванс під вказану в укладених договорах продукцію в обсязі до 40
процентів вартості зерна за діючими закупівельними цінами і до 25
процентів - по інших видах продукції.
 
   8. Вивезення,  експедирування  та  розвантаження  всієї
законтрактованої продукції забезпечують заготівельні організації
за свій рахунок власним або залученим транспортом за погодженими
графіками. Транспортні засоби господарств можуть використовуватися
за додатковою угодою.
 
   9. У разі невиконання договорів контрактації господарства
сплачують  штраф  заготівельним  організаціям  і  переробним
підприємствам у розмірі 50 процентів від вартості недопоставленої
продукції за цінами, визначеними в договорах контрактації (за
винятком недобору продукції внаслідок стихійного лиха або інших
несприятливих умов).
 
   10. При несвоєчасному (неповному) виконанні госпсдарством
договорів контрактації розпорядник фондів за даними держстатистики
та заготівельних організацій зменшує раніше  виділені  фонди
пропорційно обсягам (вартості) несвоєчасно проданої (поставленої)
сільгосппродукції, про що в установленому порядку повідомляє
відповідній   службі   метеріально-технічного   постачання
(постачальнику) і господарству для припинення (зменшення) поставки
(відвантаження) матеріально-технічних засобів.
 
   Одночасно розподільник фондів зобов'язаний перерозподілити
матеріально-технічні ресурси між  іншими  господарствами,  що
виконують зобов'язання за договорами контрактації, про що також
повідомляє служби постачання.
 
   При нерозподілі розпорядником фондів матеріально-технічних
ресурсів або відмови від них інших господарств, яким вони були
перерозподілені, служби постачання мають право реалізувати їх
будь-якому споживачу з дозволу розпорядника фондів.
 
   11. За  невиконання  договірних зобов'язань по прийманню
сільськогосподарської  продукції  заготівельники   сплачують
господарствам штраф у розмірі 50 процентів вартості неприйнятої
продукції в цінах, визначених в договорах, а по продукції, що
швидко псується, - повну її вартість, а також витрати по доставці
в обидва кінці.
 
   12. За прострочку поставки  або  недопоставку  продукції
виробничо-технічного призначення  відповідно  до Угоди районні
підприємства агротехнічного постачання  і  районні  виробничі
об'єднання по агрохімічному обслуговуванню сплачують господарствам
неустойку в розмірі 50 процентів вартості недопоставленої в строк
продукції, а також відшкодовують збитки в частині, не покритій
неустойкою.
 
   13. У разі надолуження недопоставки матеріально-технічних
ресурсів службами постачання в наступному періоді (за умови
виконання зобов'язань по поставках цього періоду) розмір неустойки
зменшується на 50 процентів.
 
   14. При зменшенні лімітів на матеріально-технічні ресурси
служби  постачання  звільняються  від  сплати  неустойки  та
відшкодування збитків, а господарство відповідно звільняється від
поставок  заготівельним  організаціям  сільськогосподарської
продукції пропорційно недоодержаним ресурсам.
 
   15. Господарські  спори,  що виникають при укладанні та
виконанні договорів контрактації, розглядаються органами арбітражу
або суду в установленому порядку.
 
   16. Дане Положення є обов'язковим для всіх господарств,
підприємств та організацій, що проводять продаж та заготівлю
сільськогосподарської продукції в державні ресурси на підставі
договорів контрактації, а також підприємств та організацій, які
здійснюють матеріально-технічне постачання.
 
   17. У питаннях, не передбачених цим Положенням, господарства,
заготівельні організації та служби постачання керуються іншими
чинними нормативними актами.
 
                    Додаток 1
               до Положення про стимулювання
               укладання договорів контрактації
            сільськогосподарської продукції на 1991 рік
               матеріально-технічними ресурсами
 
 
               ДОВІДКА
 
   до договору контрактації ____________________________________
                  (номер і дата договору,
 
__________________________________________________________________
             назва продукції)
 
   між _________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
            (назва господарства)
 
і ________________________________________________________________
        (назва організації, підприємства)
 
   1. Відповідно  до  Положення  про стимулювання укладання
договорів контрактації сільськогосподарської продукції на 1991 рік
матеріально-технічними ресурсами господарству під законтрактовану
продукцію визначаються за нормативами такі матеріальні ресурси:
 
----------------------------------------------------------------------
   |   Види законтрактованої сільгоспродукції      |Всього,
 Види |-------------------------------------------------------|тонн
ресур-|-------------+-------------+-------------+-------------+-------
 сів |норма-|кіль- |норма-|кіль- |норма-|кіль- |норма-|кіль- |
   |тив  |кість,|тив на|кість,|тив на|кість,|тив на|кість,|
   |на 1 |тонн |1 тон-|тонн |1 тон-|тонн |1 тон-|тонн |
   |тонну,|   |ну, кг|   |ну, кг|   |ну, кг|   |
   |кг  |   |   |   |   |   |   |   |
----------------------------------------------------------------------
 
   Бензин
 
   Дизельне паливо
 
   Добрива в діючій речовині
 
   Трактори, автомобілі та інші сільськогосподарські машини,
будівельні матеріали, металопрокат та металеві труби виділяються
за  Угодою  на  постачання  матеріально-технічних засобів за
виділеними фондами (лімітами) за нормативами на 100 тис. крб.,
законтрактованої продукції.
 
   2. Загальна  вартість  законтрактованої  продукції  в
закупівельних або договірних цінах становить _____________________
__________________________________ тисяч карбованців.
 
   3. На основі цієї Довідки складається Угода на постачання
матеріально-технічних засобів за виділеними фондами (лімітами).
 
ГОСПОДАРСТВО _________________  ЗАГОТІВЕЛЬНИК ___________________
       (підпис, печатка)         (підпис, печатка)
 
   Погоджено: Розпорядник фондів _________________
                  (підпис, печатка)
 
 
                    Додаток 2
               до Положення про стимулювання
               укладання договорів контрактації
            сільськогосподарської продукції на 1991 рік
               матеріально-технічними ресурсами
 
               УГОДА
      на постачання матеріально-технічних ресурсів
         за виділеними фондами (лімітами)
 
 
   м.                       19  р.
 
   Цю угоду укладено між _______________________________________
                 (назва районного, обласного
__________________________________________________________________
          агропромислового формування)
 
в особі _________________________________________________________,
       (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
 
діючого на підставі ______________________________________________
 
__________________________________________________________________
     (надалі - розпорядник фондів), з одного боку, і
__________________________________________________________________
       (назва і місцезнаходження господарства)
 
в особі __________________________________________________________
        (посада, прізвище, ім'я по батькові)
 
що діє на підставі _______________________________________________
    (надалі - господарство), з другого боку, з участю
 
представників_____________________________________________________
 
служб матеріально-технічного постачання __________________________
 
__________________________________________________________________
       (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
 
________________ уклали цю угоду про нижченаведене:
 
   1. Господарство   зобов'язується   виконати   договірні
зобов'язання по продажу сільськогосподарської продукції державі в
обсягах, асортименті, відповідної якості і в строки, передбачені
договорами контрактації.
 
   2. Розпорядник фондів зобов'зується виділити фонди (ліміти)
на матеріально-технічні ресурси за нормативами на законтрактовану
сільгосппродукцію згідно з відомістю.
 
   3. Постачання матеріально-технічних ресурсів за виділеними
фондами (лімітами) здійснюється відповідною службою постачання
агрохімічного обслуговування за окремими договорами, укладеними з
господарством.
 
 
   Розпорядник фондів         Господарство
   (підпис, печатка)          (підпис, печатка)
 
   Представники:
 
   Районного підприємства       Районного виробничого
   агротехнічного постачання      об'єднання по
   (підпис, печатка)          агрохімічному
                     обслуговуванню
                     (підпис, печатка)
 
 
       Відомість про виділення фондів (лімітів)
    на матеріально-технічні ресурси _________________
                    (назва господарства)
            під законтрактовану
      сільськогосподарську продукцію в 1991 році
 
----------------------------------------------------------------------------
 Законтрактовано, |   Виділено фондів на матерально-технічні ресурси
    тонн   |
------------------+---------------------------------------------------------
 N| Вид   |Кіль-|N | Вид   |Одиниця|Кіль-|N |Вид ресурсів|Одиниця|Кіль-
пп|продукції|кість|пп| ресурсів |виміру |кість|пп|      |виміру |кість
----------------------------------------------------------------------------
           трактори,  штук      пально-
           всього           мастильні
                         матеріали:
           в т.ч. по
           марках           бензин    тонн
                         дизпаливо  -"-
                         дизмастила  -"-
 
           автомобілі, штук      добрива в  тонн
           всього           діючій
                         речовині,
           в т.ч. по  штук      всього
           марках           в т.ч. по
                         видах
 
           сільгосп-  штук      будівельні
           машини та          матеріали:
           інші
           технічні
           засоби           лісо-    куб. м
                         матеріали
                         цемент   тонн
                         шифер    тис.
                               умовн.
                               плиток
           машини і          метало-   тонн
           обладнання         прокат
           для             металеві  -"-
           тваринництва        труби
 
   Всього
   законтрактовано
   продукції в
   закупівельних
   (договірних)
   цінах, тис. крб.
 
 
   Розпорядник фондів        Господарство
   (підпис, печатка)         (підпис, печатка)
 
   Районне підприємство       Районне виробниче
   агротехнічного          об'єднання по агрохімічному
   постачання            обслуговуванню
   (підпис, печатка)         (підпис, печатка)
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner