Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 389 від 27.12.1990

Про застосування в народному господарстві Української РСР нових оптових цін і тарифів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

            П О С Т А Н О В А
          від 27 грудня 1990 р. N 389
                Київ
 
   ( Постанова втратила чинність у частині, що стосується
    споживчої  кооперації  на  підставі Постанови КМ
    N 412 ( 412-92-п ) від 21.07.92 )
 
  Про застосування в народному господарстві Української РСР
          нових оптових цін і тарифів
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 336 ( 336-91-п ) від 26.11.91 
      N 337 ( 337-91-п ) від 26.11.91 )
 
 
 
   З метою розширення економічної самостійності і посилення
заінтересованості підприємств у збільшенні випуску продукції та
підвищення ефективності виробництва,  стримування  інфляційних
процесів і створення умов для переходу до ринкових відносин
Кабінет Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити  перелік  сировини,  матеріалів  та  іншої
промислової продукції (робіт, послуг), які з 1 січня 1991 р.
реалізовуватимуться за фіксованими оптовими цінами і тарифами,
згідно з додатком N 1.
 
   Ввести з 1 січня 1991 р. на вказану продукцію (роботи,
послуги) оптові ціни і тарифи, розроблені відповідно до постанови
Ради Міністрів УРСР від 15 липня 1988 р. N 179 ( 179-88-п ).
 
   Комітетові цін  при  Раді  Міністрів  УРСР  виходячи із
затвердженого переліку  в  двотижневий  строк  конкретизувати
номенклатуру продукції (робіт, послуг) і довести її до міністерств
і відомств УРСР, облвиконкомів, Київського та Севастопольського
міськвиконкомів,  міжгалузевих  державних об'єднань, державних
концернів і асоціацій.
 
   Реалізація продукції (робіт,  послуг)  за  цінами  нижче
фіксованих оптових цін може провадитися усіма підприємствами й
організаціями самостійно або за домовленістю сторін.
 
   На решту промислової продукції (робіт, послуг) застосовуються
договірні оптові ціни і тарифи.
 
   Підприємствам і організаціям при укладанні договорів на 1991
рік визначати вказані ціни і тарифи на основі оптових цін (з
урахуванням коефіцієнтів), розроблених відповідно до постанови
Ради Міністрів УРСР від 15 липня 1988 р. N 179.
 
   2. З метою запобігання необгрунтованому зростанню договірних
оптових цін і тарифів на продукцію (роботи, послуги) виходити при
застосуванні таких цін з граничних рівнів рентабельності згідно з
додатком N 2.
 
   Якщо договірні ціни відповідають або нижчі за рівень оптових
цін, затверджених відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від
15 липня 1988 р. N 179, то граничний рівень рентабельності до
таких договірних цін  не  застосовується.  Граничний  рівень
рентабельності не застосовується також до договірних цін на всю
продукцію і товари, які поставляються на експорт, і продукцію, що
виробляється  підприємствами Українського товариства сліпих і
Українського  товариства  глухих  та на нову високоефективну
продукцію виробничо-технічного призначення. ( Абзац другий пункту
2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 337 ( 337-91-п )
від 26.11.91 )
 
   У випадках завищення договірних цін, у результаті  чого
фактична рентабельність реалізованої за цими цінами продукції
перевищує граничний рівень, встановлений у додатку N 2 до цієї
постанови, прибуток, одержаний понад цей рівень, зараховується до
республіканського бюджету.
 
   3. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському
та  Севастопольському  міськвиконкомам, міжгалузевим державним
об'єднанням, державним концернам і асоціаціям, підприємствам та
організаціям переглянути обсяги прибутку, податку з обороту й
зведені кошториси бюджетних установ на 1991 рік виходячи із
застосування в народному господарстві договірних оптових цін і
тарифів внесків на державне соціальне страхування у розмірі 26
процентів. Уточнені розрахунки цих показників на 1991 рік подати
до 15 січня 1991 р. Державному комітетові УРСР по економіці і
Міністерству  фінансів  УРСР.  Облвиконкомам,  Київському  і
Севастопольському міськвиконкомам, крім того, подати в ті ж строки
розрахунки обсягів прибутку і податку з обороту по підприємствах
союзного підпорядкування.
 
   Державному комітетові УРСР по економіці та  Міністерству
фінансів УРСР внести необхідні уточнення до Державного плану
економічного і соціального розвитку УРСР та бюджету республіки на
1991 рік.
 
   4. Державному комітетові УРСР по статистиці організувати
починаючи з 1 січня 1991 р. систематичне статистичне спостереження
за динамікою цін і тарифів у республіці, а також за індексами і
паритетом цін на продукцію сільського господарства і оптових цін
на промислову продукцію, що поставляється для потреб села. Разом з
Міністерством фінансів УРСР, Комітетом цін при Раді Міністрів УРСР
і Держбудом УРСР внести до Ради Міністрів УРСР пропозиції щодо
організації цієї роботи.
 
   5. Комітетові цін при Раді Міністрів  УРСР,  Державному
комітетові УРСР по економіці і Державному комітетові УРСР по
статистиці за підсумками роботи за перше півріччя 1991  р.
доповісти Раді Міністрів УРСР про результати переходу на нову
систему оптових цін і тарифів, у тому числі про вплив договірних
цін  на  економіку промисловості та інших галузей народного
господарства.
 
   6. Комітетові цін при Раді Міністрів УРСР, Міністерству
фінансів УРСР і Державному комітетові УРСР по економіці разом з
міністерствами і відомствами УРСР, державними  концернами  і
асоціаціями  у  двомісячний  строк внести до Ради Міністрів
пропозиції щодо зміни рівня роздрібних цін і тарифів.
 
   7. Комітетові цін при Раді Міністрів УРСР залежно від умов
виробництва та реалізації продукції, стану фінансів і грошового
обігу подавати Раді Міністрів  УРСР  пропозиції  про  сферу
застосування фіксованих, регульованих і договірних цін.
 
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  В.ФОКІН
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
   Інд. 18
 
 
                      Додаток N 1
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 27 грудня 1990 р. N 389
 
 ( Додаток 1 втратив чинність в частині реалізації нафтопродуктів
  за фіксованими оптовими цінами промисловості на підставі
  Постанови КМ N 336 ( 336-91-п ) від 26.11.91 )
 
 
               ПЕРЕЛІК
    продукції (робіт, послуг), що реалізовуватиметься
     з 1 січня 1991 р. за фіксованими оптовими цінами
              і тарифами
 
 
   Вугілля кам'яне, торф і брикети буровугільні, торф'яні та
паливні. Кокс і термоантрацит. Нафта, газ природний і зріджений.
Котельне  і  моторне  паливо, бензин, керосин, парафіни для
білково-вітамінних концентратів. Електрична і теплова енергія
виробництва підприємств Міненерго УРСР і Мінатоменергопрому СРСР.
 
   Гірничо-хімічна сировина. Мінеральні добрива, кормові засоби.
Основна продукція органічної і неорганічної хімії.
 
   Вибухові речовини. Каучуки і латекси. Штучні та синтетичні
волокна і нитки. Кордні тканини. Основні види гумотехнічних
виробів. Шини для вантажних і сільськогосподарських машин. Основна
продукція  лісохімічної  і гідролізної промисловості, вуглець
технічний і сировина для нього.
 
   Деревина на пні, лісоматеріали круглі, пиломатеріали основних
лісових порід, шпалопродукція, рудниковий стояк, основні види
фанери, деревних плит, папір і картон електротехнічні.
 
   Сировина чорної та кольорової металургії (за винятком флюсів
вольфрамових і молібденових концентратів, напівфабрикатів для
твердосплавної і тугоплавкої продукції). Брухт і відходи (за
винятком ділових). Кварцити. Напівпровідникові матеріали. Основні
види феросплавів і лігатури.
 
   Кольорові метали, сплави і прокат з них  (за  винятком
рідкоземельних). Дорогоцінні метали і сплави, алмазна сировина,
алмази технічні, дорогоцінне, напівдорогоцінне, синтетичне  і
штучне каміння.
 
   Чавун, сталь, основні види прокату, труб і метизів. Слюда і
вироби з неї. П'єзооптична мінеральна сировина. Заготовки з
оптичного скла.
 
   Медичне обладнання.
 
   Основні види продукції машинобудування для агропромислового
комплексу, легкої промисловості, добувних галузей промисловості,
паливно-енергетичного  комплексу,  транспорту  та окремі види
металообробного і деревообробного устаткування. Основні  види
устаткування вантажопідйомного.
 
   Навчально-наочні посібники, приладдя і лабораторне обладнання
для шкіл.
 
   Електронні елементи і радіокомпоненти.
 
   Серійна продукція оборонного призначення.
 
   Перевезення вантажів залізничним (за винятком перевезень в
місцевому  сполученні),  морським,  річковим,  авіаційним,
автомобільним транспортом.
 
   Послуги зв'язку.
 
   Легкові автомобілі.
 
   Основні, масові види радіо- і електротоварів. Плити газові і
електричні. Машини швейні прямострочні. Синтетичні миючі засоби.
Зошити шкільні. Товари для дітей. Протезно-ортопедичні вироби.
Меблі спеціальні для дитячих дошкільних закладів, шкільні та
медичні.
 
   Основні види сантехнічного обладнання*.
 
   Будівельні деталі та конструкції з дерева*.
 
   Нерудні будівельні матеріали (пісок будівельний,  щебінь,
камінь бутовий, гравій, глини керамічні)*.
 
   Місцеві будівельні матеріали (цегла, вапно, гіпс будівельний,
пористі заповнювачі)*.
 
   Залізобетонні вироби, цемент, бетони, розчини і вироби з
бетону*.
 
   Товарна арматура для залізобетону*.
 
   Водопостачання, каналізація і теплозабезпечення.
 
   Основні види  сировини, напівфабрикатів і матеріалів для
легкої промисловості. Товари легкої промисловості масового попиту,
спеціального замовлення і призначення, товари для дітей.
 
   Зерно, соняшник, чай, тютюн.
 
   Окремі види продукції харчової промисловості.
 
   Основні види медикаментів.
 
   Примітки:
 
   1. По  новій продукції, що входить в даний перелік, і
продукції, що виготовляється за одиничними і разовими замовленнями
виробничо-технічного призначення, застосовуються договірні ціни.
 
   2. У таких випадках, коли по товарах народного споживання
оптові ціни визначаються виходячи з рівня  роздрібних  цін,
застосовуються розрахункові ціни.
_________________
   * Фіксовані оптові ціни діють до 1 січня 1992 року.
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
 
                       Додаток N 2
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 27 грудня 1990 р. N 389
 
             Граничні рівні
   рентабельності по продукції (роботах, послугах) галузей
 народного господарства на 1991 рік при застосуванні договірних
           оптових цін і тарифів
 
 
                          (у процентах до
                          собівартості)
 
Промисловість:
 
  деревообробна, целюлозно-паперова,
  нафтохімічна і хімічна промисловість,
  промисловість будівельних матеріалів,
  видобуток рудної і нерудної сировини,
  рибальство, медична промисловість            30
 
  поліграфія                       40
 
  машинобудування, металургія та решта
  галузей промисловості                  25
 
Транспорт                         35
 
Зв'язок, видавнича діяльність               40
 
Інші галузі народного господарства
(крім будівництва, сільського господарства,
науки і наукового обслуговування, державних
спеціалізованих банків, комерційних банків,
у тому числі кооперативних, страхових
організацій)                        30
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner