Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 576-XII від 24.12.1990

Про інформацію Комісії Верховної Ради Української РСР у справах жінок, охорони сім'ї, материнства і дитинства "Про додержання вимог законодавства про охорону здоров'я в частині організації санаторного лікування дітей"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

            П О С Т А Н О В А
       ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
   Про інформацію Комісії Верховної Ради Української РСР
     у справах жінок, охорони сім'ї, материнства і
     дитинства "Про додержання вимог законодавства
      про охорону здоров'я в частині організації
          санаторного лікування дітей"
 
   ( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 3, ст. 12 )
 
 
   Президія    Верховної    Ради   Української   РСР
п о с т а н о в л я є:
 
   1. З висновками Комісії Верховної Ради Української РСР у
справах жінок, охорони сім'ї, материнства і дитинства, викладеними
в інформації "Про додержання вимог законодавства про охорону
здоров'я в частині організації санаторного лікування дітей",
погодитись.
 
   2. Враховуючи  виняткову  соціально-політичну  значимість
порушених Комісією питань, наявність серйозних недоліків у роботі
органів державного управління в організації санаторно-курортної
допомоги дітям, матеріали Комісії надіслати Раді Міністрів УРСР
для вжиття необхідних заходів (додаються).
 
 
 Голова Верховної Ради Української РСР          Л.КРАВЧУК
 
 м. Київ, 24 грудня 1990 року
     N 576-XII
 
 
     Про додержання вимог законодавства про охорону
      здоров'я в частині організації санаторного
             лікування дітей
 
 
   Комісія Верховної Ради Української РСР у справах жінок,
охорони сім'ї, материнства і дитинства разом з Міністерством
охорони здоров'я УРСР, Міністерством народної освіти УРСР, Радою
федерації незалежних професійних спілок України розглянула стан
додержання вимог законодавства про охорону здоров'я в частині
організації санаторного лікування дітей.
 
   Члени Комісії зазначили, що, незважаючи на заходи,  які
вживаються в республіці на виконання прийнятих урядом постанов з
цього питання, стан санаторно-курортної допомоги дітям залишається
вкрай незадовільним.
 
   Як свідчать факти, хронічна захворюваність дітей зростає.
Протягом п'яти років число дітей, що перебувають під лікарським
наглядом,  збільшилося  майже  на  півмільйона  і  досягло
2,7 млн. чоловік.  Водночас мережа та ліжковий  фонд дитячих
санаторних  закладів  не  тільки  не  збільшилися, а навіть
скоротилися.
 
   Наявний ліжковий фонд не відповідає потребам як за кількістю,
так і за профілем і спеціалізацією. Лікувально-оздоровча база
дитячих санаторіїв дозволяє нині охопити санаторним лікуванням
лише 1 процент дітей із захворюваннями дерматологічної групи,
близько  5  -  психоневрологічної, 14 - ортопедичної, 15 -
кардіологічної і 17 процентів гастроентерологічної груп.
 
   Загострюється проблема забезпечення санаторним  лікуванням
дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Завдання, визначені
постановами державних органів, щодо переведення 90 процентів
будинків відпочинку і пансіонатів на обслуговування батьків з
дітьми, в тому числі перепрофілювання 16 пансіонатів в оздоровниці
для дітей раннього віку з матерями, не виконано. Із 508 санаторіїв
та пансіонатів з лікуванням, розташованих на території республіки,
до цього підготовлені тільки 8 на 5,8 тисячі ліжко-місць.
 
   Практика організації влітку поточного року оздоровлення дітей
з матерями навіть з потерпілих від аварії на Чорнобильській АЕС
областей, ще раз засвідчила, що в республіці не створено умов для
їх оздоровлення. Майже кожна третя путівка для матерів з дітьми і
вагітних жінок пропонувалася на бази відпочинку, де відсутнє
лікування і не забезпечується належний медичний нагляд. Тому
значні матеріальні, фінансові, трудові затрати на проведення
оздоровчих заходів у багатьох випадках виявились малоефективними.
 
   Відсутність можливості оздоровити дітей у санаторних закладах
призводить до постійного зростання числа сімей, які виїжджають на
курорти самостійно, що не тільки ускладнює  організацію  їх
лікування, харчування і побуту, а й призводить до загострення
соціально-політичної ситуації в цих регіонах.
 
   Майже дві третини санаторного ліжкового фонду розгорнуто в
оздоровчих закладах місцевого підпорядкування, переважна більшість
яких не має належної матеріальної і лікувальної бази. Близько 80
процентів  дитячих  санаторіїв  розміщено  в  пристосованих
приміщеннях, кожний четвертий  заклад  не  має  центрального
водопостачання й опалення. Накреслені постановою Ради Міністрів
УРСР від 14 листопада 1985  року  заходи  щодо  поліпшення
матеріальної бази дитячих санаторіїв кардинально цієї проблеми не
вирішили. У багатьох випадках виконання постанови не забезпечено.
 
   Особливо непокоїть те, що в умовах загострення екологічної
ситуації, зростання захворюваності дітей під впливом наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС в республіці слабо використовуються
значні запаси унікальних мінеральних джерел Карпатського регіону,
які можуть з успіхом застосовуватись для реабілітації здоров'я
дітей, що отримали підвищені дози радіоактивного опромінення, а
також тих, хто має гастроентерологічні та урологічні захворювання,
порушення ендокринної та кровотворної систем. Не передбачає змін
на краще з цих питань і постанова Ради Міністрів Української РСР
від 23 серпня 1990 року N 228, згідно з якою переважна частина
матеріальних і фінансових ресурсів спрямовується на  дальший
розвиток  дитячих  санаторних  закладів у південному регіоні
республіки, де вже зосереджено майже 50 процентів ліжко-місць
дитячих санаторіїв. А будівництво жодного дитячого оздоровчого
закладу на курортах Закарпатської, Івано-Франківської областей
знову не планується.
 
   Нераціонально, на думку Комісії, витрачати значні кошти,
передбачені зазначеною постановою, на будівництво та реконструкцію
оздоровниць для дітей і матерів з дітьми в областях, території
яких радіаційно забруднені внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
Результати безпосереднього вивчення на місцях стану справ свідчать
про відсутність попиту населення на оздоровлення дітей у місцевих
санаторіях, піонерських таборах санаторного типу цього регіону.
 
   Не забезпечується виконання завдань, доведених постановами
Ради Міністрів УРСР (постанова N 315 ( 315-89-п ) від 14 грудня
1989 року та N 127 від 9 червня  1990  року)  виконкомам
Житомирської, Київської, Ровенської, Черкаської, Чернігівської
обласних Рад народних депутатів, по розміщенню оздоровниць в
екологічно  чистих зонах. Звернення зазначених виконкомів до
органів державного управління інших областей з цього приводу не
завжди знаходять підтримку.
 
   На засіданні  Комісії зазначалося, що незадовільний стан
організації санаторно-курортної допомоги дітям  значною  мірою
зумовлений тим, що Міністерство охорони здоров'я УРСР не має
науково обгрунтованої, соціально й економічно виваженої концепції
її  становлення.  Виконкоми обласних Рад народних депутатів,
Міністерство охорони здоров'я УРСР і Міністерство народної освіти
УРСР повільно усувають прояви формального, байдужого, а подекуди й
безвідповідального  ставлення  до  оздоровлення  дітей.  Уряд
республіки по-примиренському ставиться до фактів невиконання своїх
розпоряджень і не забезпечує організаційного виконання прийнятих
рішень.
 
   За наслідками  обговорення  зазначеного  питання  Комісія
надіслала заінтересованим міністерствам  і  відомствам  деякі
рекомендації щодо поліпшення організації санаторного лікування
дітей.
 
   Водночас, враховуючи  виняткову  соціальну  і  політичну
важливість  порушеної  проблеми, Комісія вважає за необхідне
доручити Раді Міністрів УРСР розробити  спеціальну  програму
розвитку в тринадцятій п'ятирічці санаторно-курортної допомоги
дітям з цільовим фінансовим і ресурсним її забезпеченням.
 
   Складовою частиною такої програми мають бути:
 
   спорудження в кожній екологічно чистій області  типового
дитячого багатопрофільного санаторію з наступним утриманням його
за рахунок місцевого бюджету.  За  попередніми  підрахунками
будівництво такого об'єкта становить 5-6 млн. карбованців;
 
   будівництво оздоровниць для матерів з дітьми в Карпатському
регіоні, передусім для жителів районів, що потерпіли від аварії на
Чорнобильській АЕС. Забезпечення завершення довгобудов санаторіїв,
що зводяться тут підприємствами союзних та  республіканських
міністерств і відомств, та відповідна їх спеціалізація. Затрати на
проведення цих робіт доречно провести за рахунок програми "Діти
Чорнобиля";
 
   реорганізація   значної   частини   загальноосвітніх
шкіл-інтернатів, які виконали свою первинну соціальну роль, у
санаторні школи-інтернати для хворих дітей та профілювання їх
відповідно до структури дитячої захворюваності;
 
   здійснення заходів по  перепрофілюванню  частини  дитячих
санаторіїв та санаторних шкіл-інтернатів туберкульозного профілю в
оздоровчі заклади для  дітей  з  найбільш  поширеними  нині
захворюваннями.
 
   Просимо розглянути.
 
 
 Голова Комісії                   Г.ХОДОРОВСЬКИЙ<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner