Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 374 від 19.12.1990

Про внесення змін і доповнень до Положення про Республіканську міжвідомчу комісію по економії і раціональному використанню матеріальних ресурсів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

            П О С Т А Н О В А
          від 19 грудня 1990 р. N 374
                Київ
 
      Про внесення змін і доповнень до Положення
    про Республіканську міжвідомчу комісію по економії
    і раціональному використанню матеріальних ресурсів
 
 
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   1. Внести  зміни  та  доповнення  до  Положення  про
Республіканську міжвідомчу комісію по економії і раціональному
використанню матеріальних ресурсів, затвердженого постановою Ради
Міністрів УРСР від 12 жовтня 1981 р. N 505, виклавши його у новій
редакції згідно з додатком.
 
 
    Заступник Голови
   Ради Міністрів УРСР                  К.МАСИК
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
   Інд. 18
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
                 постановою Ради Міністрів УРСР
                 від 12 жовтня 1981 р. N 505
               (в редакції постанови Ради Міністрів
                 від 19 грудня 1990 р. N 374)
 
              ПОЛОЖЕННЯ
    про Республіканську міжвідомчу комісію по економії
    і раціональному використанню матеріальних ресурсів
 
 
   1. Республіканська  міжвідомча  комісія  по  економії  і
раціональному використанню матеріальних ресурсів утворена для
координації роботи по ресурсозбереженню,  що  проводиться  в
Українській РСР і покликана забезпечити його перетворення в один
із вирішальних факторів задоволення потреб народного господарства
республіки  в  сировинних,  паливно-енергетичних  та  інших
матеріальних ресурсів на основі впровадження  у  виробництво
досягнень  науково-технічного  прогресу,  енергозберігаючих,
маловідхідних і безвідхідних технологій, комплексної переробки
сировини.
 
   2. Комісія зосереджує основну увагу на розв'язанні заходів:
 
   координації роботи   міністерств   і   відомств  УРСР
обл(міськ)виконкомів, державних концернів, асоціацій, об'єднань,
підприємств  і  організацій  по  економії  та  раціональному
використанню матеріальних ресурсів;
 
   створення умов для ефективного використання  матеріальних
ресурсів, збільшення питомої ваги вторинної сировини у виробничому
споживанні з метою максимального вивільнення первинних матеріалів,
зниження  рівня негативного впливу виробництва на навколишнє
середовище;
 
   удосконалення механізму управління ресурсозбереженням шляхом
всебічного використання правових засобів і економічних методів,
передбачених законодавством Української РСР.
 
   3. Республіканська  міжвідомча  комісія  по  економії  і
раціональному використанню матеріальних ресурсів відповідно до
покладених на неї завдань:
 
   розглядає і приймає рішення з питань ресурсозбереження і
зниження матеріаломісткості виробництва;
 
   здійснює контроль за виконанням законодавчих актів та рішень
Уряду Української РСР щодо економії матеріальних, сировинних і
паливно-енергетичних ресурсів;
 
   вивчає та впроваджує в практику передовий вітчизняний і
зарубіжний досвід по ресурсозбереженню, організує  проведення
республіканських  конференцій і нарад з проблем економії та
раціонального використання матеріалів, палива й енергії;
 
   забезпечує методичне керівництво роботою обласних, Київської
і Севастопольської міських та галузевих комісій по економії і
раціональному використанню матеріальних ресурсів;
 
   аналізує стан справ по ресурсозбереженню у галузях народного
господарства республіки та разом з міністерствами і відомствами
УРСР, обл(міськ)виконкомами, державними концернами, асоціаціями,
об'єднаннями, підприємствами і організаціями вирішує питання:
 
   освоєння та розширення виробництва економічних і ефективних
видів матеріалів і виробів, послідовного скорочення  випуску
матеріаломісткої продукції;
 
   впровадження енергозберігаючих, маловідхідних і безвідхідних
технологій,  комплексної  переробки  сировини,  підвищення
ефективності  використання  низькосортних  видів  палива  із
застосуванням прогресивних  технологій  спалювання,  повнішого
залучення вторинних ресурсів, промислових відходів і супутніх
продуктів у суміжних галузях;
 
   заміни використовуваних видів сировини та матеріалів менш
дефіцитними і більш економічними;
 
   розширення виробництва  й постачання споживачем продукції
підвищеної виробничої готовності в  асортименті,  обсягах  і
розфасовці, що відповідають їх потребам;
 
   зменшення витрат сировини, матеріалів і готової продукції при
транспортуванні та зберіганні, збільшення обсягів пакетних і
контейнерних перевезень.
 
   4. Республіканська  міжвідомча  комісія  по  економії  і
раціональному використанню матеріальних ресурсів має право:
 
   одержувати від   міністерств   і   відомств   УРСР,
обл(міськ)виконкомів, державних концернів, асоціацій, об'єднань,
підприємств  організацій  незалежно  від  їхнього  відомчого
підпорядкування про стан використання матеріальних ресурсів та
іншу інформацію, необхідну для роботи Комісії;
 
   заслуховувати на своїх засіданнях повідомлення керівників
міністерств  і відомств УРСР, обл(міськ)виконкомів, державних
концернів,  асоціацій,  а   також  науково-дослідних   і
проектно-конструкторських  установ,  об'єднань,  підприємств і
організацій про здійснення заходів щодо економії та раціонального
використання матеріалів, палива й енергії;
 
   доручати в установленому порядку міністерствам і відомствам
УРСР, Академії наук УРСР  розробку  проблем,  пов'язаних  з
підвищенням ефективності використання матеріальних ресурсів у
народному господарстві республіки;
 
   створювати для оперативного і якісного вирішення  питань
економії матеріальних ресурсів тимчасові (на строк до 3 місяців)
робочі та експертні групи із залученням висококваліфікованих
спеціалістів  і  вчених  з відривом від основної роботи із
збереженням заробітної плати;
 
   давати міністерствам і відомствам УРСР, обл(міськ)виконкомам,
державним концернам, асоціаціям, об'єднанням, підприємствам і
організаціям доручення, пов'язані з підготовкою матеріалів на
розгляд Комісії.
 
   5. Рішення Республіканської міжвідомчої комісії по економії і
раціональному використанню матеріальних ресурсів є обов'язковим
для   виконання   міністерствами   і  відомствами  УРСР,
обл(міськ)виконкомами,  державними  концернами,  асоціаціями,
об'єднаннями,  підприємствами  й організаціями. З питань, що
потребують рішення Уряду, Комісія вносить відповідні пропозиції до
Ради Міністрів УРСР.
 
   Рішення Комісії  доводяться до відповідних організацій у
вигляді виписок з протоколу засідання Комісії.
 
   6. Персональний склад Республіканської міжвідомчої комісії по
економії  і  раціональному використанню матеріальних ресурсів
затверджується Радою Міністрів УРСР.
 
   7. Робота Республіканської міжвідомчої комісії по економії і
раціональному  використанню  матеріальних ресурсів проводиться
затвердженими нею планами.
 
   8. Робочим   органом   Комісії,   відповідальним   за
організаційно-технічне  забезпечення  її  роботи  та контроль
виконання прийнятих ним рішень, є Головне управління вторинних
ресурсів і ресурсозбереження Держпостачу УРСР.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner