Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 279 від 22.09.1990

Про заснування Української академії аграрних наук


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

            П О С Т А Н О В А
          від 22 вересня 1990 р. N 279
                Київ
 
    Про заснування Української академії аграрних наук
 
 
   Рада Міністрів  Української  РСР  відмічає,  що Південне
відділення  ВАСГНІЛ  і  центри  наукового  забезпечення  при
агропромислових  формуваннях  областей  слабо  впливають  на
прискорення науково-технічного прогресу в сільському господарстві
та  в переробних галузях промисловості. Рівень досліджень у
багатьох наукових установах республіки не відповідає вимогам
динамічного розвитку галузей промислового комплексу. Повільно
викорінюються недоліки в плануванні, координації та фінансуванні
науково-дослідних робіт. Значна кількість розробок не знаходить
широкого застосування у виробництві.
 
   З метою посилення розвитку фундаментальних і прикладних
досліджень, спрямованих на розв'язання продовольчої проблеми,
подальшого вдосконалення наукового забезпечення агропромислового
комплексу  республіки та виходячи з положень Декларації про
суверенітет України   Рада   Міністрів   Української   РСР
п о с т а н о в л я є:
 
   1.  Прийняти пропозицію Південного відділення ВАСГНІЛ і
Держагропрому УРСР, погоджену з Державним комітетом УРСР по
економіці та  Міністерством  фінансів  УРСР,  про  заснування
Української академії аграрних наук на базі Південного відділення
ВАСГНІЛ з розміщенням її президії у м. Києві.
 
   Затвердити  склад Організаційного комітету по здійсненню
заходів щодо заснування Української академії аграрних наук згідно
з додатком.
 
   2. Установити, що Українська академія аграрних наук є вищим
науково-методичним і координаційним центром Української  РСР,
входить до системи агропромислового комплексу республіки, несе
повну відповідальність за його наукове забезпечення і діє на
основі законів УРСР і свого Статуту.
 
   Академія  автономна в організації наукової діяльності й
самостійно забезпечує ефективну роботу науково-дослідних установ у
галузі  фундаментальних і прикладних досліджень і підготовки
наукових кадрів.
 
   3. До складу Української академії аграрних наук входять
дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти Академії, обрані в
установленому порядку з числа провідних учених республіки, які
внесли вагомий вклад у розвиток аграрної науки. Членами Академії
можуть бути академіки і члени-кореспонденти Академії наук СРСР,
Академії наук УРСР, ВАСГНІЛ та інших галузевих академій, які
успішно  працюють  над  науковими  проблемами   розвитку
агропромислового комплексу УРСР.
 
   Установити Українській академії аграрних наук чисельність
дійсних  членів  (академіків)  у  кількості  25  чоловік,
членів-кореспондентів - 25 чоловік, склад президії - 21 чоловік, у
тому числі: Президент, 4 віце-президенти, головний вчений секретар
та 15 членів президії.
 
   Погодитися   з   пропозиціями   Всесоюзної   академії
сільськогосподарських наук імені В.І. Леніна і Держагропрому УРСР:
 
   про включення до складу Української академії аграрних наук 12
дійсних членів та 20 членів-кореспондентів ВАСГНІЛ, які постійно
працюють у наукових установах і вузах республіки;
 
   про те, що Президент Української академії аграрних наук
одночасно  є  віце-президентом  ВАСГНІЛ і заступником Голови
Держагропрому УРСР.
 
   4. Визначити, що основними завданнями Української академії
аграрних наук є:
 
   розвиток фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих
на  прискорення  науково-технічного  прогресу  в  галузях
агропромислового комплексу УРСР, всебічне сприяння ефективному
використанню досягнень науки і техніки у виробництві;
 
   розробка  наукових  основ  раціонального,  екологічно
обгрунтованого природокористування, підвищення родючості грунтів,
ведення  сільського  господарства  в районах з радіоактивним
забрудненням;
 
   створення на основі сучасних досягнень біологічної науки
високопродуктивних  сортів  та  гібридів сільськогосподарських
рослин,  порід, гібридів і кросів худоби, свиней та птиці,
ресурсозберігаючих технологій виробництва продуктів землеробства й
тваринництва;
 
   розробка принципово нових технологій переробки продовольчої
сировини та її зберігання;
 
   створення систем машин  для  комплексної  механізації  і
автоматизації сільського господарства і переробної промисловості,
розробка методів ефективного використання техніки та нетрадиційних
джерел енергії;
 
   поглиблення досліджень із соціально-економічних проблем села,
розвитку багатоукладності форм господарювання;
 
   здійснення координації та науково-методичного  керівництва
діяльністю науково-дослідних установ, вищих учбових закладів,
проектно-конструкторських та інших організацій науки, що працюють
над  проблемами агропромислового комплексу, незалежно від їх
відомчого підпорядкування.
 
   5. Для виконання покладених завдань Українська академія
аграрних наук разом з міністерствами та відомствами УРСР визначає
основні напрями розвитку науково-технічного прогресу в галузях
агропромислового  комплексу  республіки, здійснює розробку та
організує виконання відповідних державних, галузевих і зональних
науково-технічних програм. Сприяє розширенню науково-технічних
зв'язків  із  зарубіжними  країнами, організує підготовку та
перепідготовку наукових кадрів і вирішує інші питання, пов'язані з
науковим забезпеченням агропромислового комплексу.
 
   6. Державному комітетові УРСР по економіці і Міністерству
фінансів УРСР передбачати в республіканському бюджеті кошти для
фінансування  фундаментальних  і  прикладних  досліджень,  що
проводяться науковими установами Української академії аграрних
наук.
 
   7. Установити Українській академії аграрних наук граничну
чисельність  працівників  науково-організаційного  апарату  її
президії по м. Києву в кількості 160 одиниць (без персоналу по
охороні та обслуговуванню будівель) за рахунок чисельності апарату
Південного відділення ВАСГНІЛ.
 
   Надати право Президенту Академії переводити окремі структурні
підрозділи апарату президії на господарський розрахунок.
 
   Поширити  на  керівних працівників президії Академії та
наукових  підрозділів  (керівників галузевих відділень та їх
заступників),  а  також  інших  працівників  умови медичного
обслуговування, встановлені для відповідних категорій працівників
Президії Академії наук УРСР.
 
   Установити президії Української академії аграрних наук ліміт
утримання службових легкових автомобілів у сумі 21,7 тис. крб. для
використання їх працівниками президії Академії у службових цілях.
 
   8. Державному комітетові УРСР по економіці, Держпостачу і
Держагропрому УРСР виділяти Українській академії аграрних наук
окремим рядком матеріально-технічні ресурси та наукове обладнання
за встановленою номенклатурою.
 
   9. Держагропрому УРСР передати на баланс Української академії
аграрних наук будинок по вулиці Суворова, 9, для розміщення її
президії.
 
   10. Держагропрому УРСР, Міністерству юстиції УРСР разом з
Українською академією аграрних наук підготувати в тримісячний
строк і подати до Ради Міністрів УРСР пропозиції про внесення до
чинного законодавства змін, що випливають з цієї постанови.
 
 
   Голова Ради Міністрів УРСР         В.МАСОЛ
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР             В.ПЄХОТА
 
                        Додаток
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 22 вересня 1990 р. N 279
 
               СКЛАД
    Організаційного комітету по здійсненню заходів щодо
     заснування Української академії аграрних наук
 
 
 тт. Созінов        - голова президії      Південного
 Олексій Олексійович     відділення ВАСГНІЛ (голова)
 
 Денисенко         - заступник Голови Держагропрому УРСР
 Олексій Григорович
 
 Круть           - заступник голови президії Південного
 Володимир Маркіянович    відділення ВАСГНІЛ
 
 Зубець           - заступник голови президії Південного
 Михайло Васильович      відділення ВАСГНІЛ
 
 Попов           - перший заступник Голови Державного
 Валентин Петрович      комітету УРСР по економіці
 
 Петраченко         - заступник Міністра фінансів УРСР
 Микола Петрович
 
 Макаров          - академік ВАСГНІЛ
 Іван Павлович
 
 Кухар           - віце-президент Академії наук УРСР
 Валерій Павлович
 
 Окопний          - завідуючий відділом агропромислових
 Олексій Макарович      галузей Ради Міністрів УРСР
 
 Бабич           - директор Українського НДІ кормів
 Анатолій Олександрович
 
 Єресько          - директор Українського НДІ м'ясної і
 Георгій Олексійович     молочної промисловості
 
 Коваленко         - директор Українського      НДІ
 Петро Іванович        гідротехніки і меліорації
 
 Мельничук         - ректор          Української
 Дмитро Олексійович      сільськогосподарської академії
 
 Лісовий          - директор Українського НДІ  захисту
 Михайло Павлович       рослин
 
 Погорілий         - директор ВНДІ по випробуванню машин
 Леонід Володимирович     і обладнання для тваринництва  і
               кормовиробництва
 
 Юрчишин          - зав. Відділом  Українського  НДІ
 Володимир Васильович     економіки      агропромислового
               виробництва.
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР             В.ПЄХОТА
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner