Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 240 від 01.09.1990

Про реєстрацію Статуту Української республіканської ради молодих вчених і спеціалістів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

            П О С Т А Н О В А
          від 1 вересня 1990 р. N 240
                Київ
 
           Про реєстрацію Статуту
      Української республіканської ради молодих
           вчених і спеціалістів
 
 
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   Зареєструвати Статут  Української  республіканської  ради
молодих вчених і спеціалістів.
 
 
   Заступник Голови Ради
    Міністрів УРСР                 А.СТАТИНОВ
 
   Заст. Керуючого Справами
    Ради Міністрів УРСР               В.НЕСМІХ
 
   Інд. 25
 
 
             "УЗГОДЖЕНО":
 
   Президент ОВ ВАСГНІЛ              О.О.СОЗІНОВ
 
   Президент АН УРСР                В.П.КУХАРЬ
 
   Голова РКР НТТМ                 О.С.КОРНІЄНКО
 
   Секретар ЦК ЛКСМ України            В.В.БАРАБАШ
 
 
               СТАТУТ
        УКРАЇНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ РАДИ
       МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СПЕЦІАЛІСТІВ (УРРМВС)
 
                   Прийнятий на Конференції
                   Української республіканської
                   ради молодих вчених і
                   спеціалістів
                   26 лютого 1990 року у Харкові
 
           I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   1. Українська  республіканська  рада  молодих  вчених  і
спеціалістів (далі УРРМВС) є добровільною самоврядною громадською
організацією,  яка об'єднує на основі загальних інтересів і
взаємоузгоджених принципів ради, центри, клуби,  організації,
асоціації, комітети, комісії та інші об'єднання молодих вчених і
спеціалістів та організації науково-технічної творчості молоді
УРСР.
 
   2. УРРМВС  діє  у  відповідності  з  Конституцією  СРСР
( n0001400-77 ), Конституцією Української РСР ( 888-09 ), чинним
законодавством, визнаними Українською РСР міжнародними правовими
нормами, а також на основі цього Статуту.
 
   3. Засновниками УРРМВС є обласні ради молодих вчених і
спеціалістів республіки і м. Києва, ЦК ЛКСМ України, Президія АН
УРСР,  Президія  Південного  відділення  ВАСГНІЛ,  Українська
республіканська координаційна рада науково-технічної творчості
молоді (далі НТТМ) та інші організації, що надають фінансову,
матеріальну і методичну підтримку УРРМВС.
 
   4. УРРМВС бере участь з роботі всесоюзної ради молодих вчених
і спеціалістів (ВРМВС) на правах члена ВРМВС, в реалізації
спільних програм і проектів на договорній основі, у формуванні
керівних органів ВРМВС.
 
   5. УРРМВС тісно співробітничає з формуваннями молодих вчених
і спеціалістів інших союзних республік на принципах рівності,
поважання поглядів і світогляду, національної самобутності та
релігійних переконань.
 
         II. ЗАВДАННЯ І ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ
 
   6. УРРМВС ставить перед собою такі завдання:
 
   - створення  умов  для підвищення і реалізації творчої,
професійної  та  громадської  активності  молодих  вчених  і
спеціалістів  для їх оволодіння досягненнями і прогресивними
традиціями  світового   науково-технічного   співтовариства,
культурними і загальнолюдськими цінностями;
 
   - захист  прав молодих вчених і спеціалістів, інтересів
організацій - членів УРРМВС на їх прохання у вищих органах
законодавчої та виконавчої державної влади Української РСР, а
також в інших республіканських органах і організаціях;
 
   - розвиток зв'язків і співробітництва, координації діяльності
молодих вчених і спеціалістів на Україні, в СРСР і за кордоном.
 
   7. Для реалізації завдань УРРМВС:
 
   - формує  пропозиції  з  питань  своєї  діяльності  для
республіканських  органів  державної  влади  та  управління,
громадських організацій;
 
   - за  погодженням з організаціями-членами представляє їх
інтереси в контактах з радянськими, зарубіжними, міжнародними
державними і громадськими організаціями;
 
   - може  мати  друкований  та  інші інформаційні органи,
самостійно проводить видавничу діяльність у встановленому порядку;
 
   - відповідно  до   чинного   законодавства   здійснює
господарсько-економічну,  в  тому  числі  зовнішньоекономічну
діяльність самостійно і через створювані підприємства, організації
та інші формування, в першу чергу з своїми колективними членами з
метою фінансового забезпечення виконання статутних завдань УРРМВС,
а також надання допомоги в реалізації програм організацій-членів.
 
           III. ЧЛЕНСТВО В УРРМВС
 
   8. УРРМВС формується на основі колективного членства.
 
   9. Членами УРРМВС можуть бути будь-які формування молодих
вчених і спеціалістів, що визнають Статут УРРМВС, проводять
діяльність,  спрямовану на реалізацію її цілей, і сплачують
членські внески.
 
   10. Асоційованими членами УРРМВС  можуть  бути  будь-які
організації, їх підрозділи, які ведуть роботу з молодими вченими і
спеціалістами, або сприяють діяльності УРРМВС.
 
   Асоційовані члени, як правило, беруть участь у діяльності
УРРМВС на договірній основі.
 
   11. Радянським та  зарубіжним  громадським  і  державним
організаціям, а також, як виняток, окремим громадянам які надали
значну підтримку та допомогу УРРМВС, може бути присвоєно звання
Почесного члена УРРМВС.
 
   12. Питання про прийняття в члени і асоційовані члени УРРМВС
вирішується Конференцією членських організацій простою більшістю
голосів, а в період між скликанням Конференцій - Президією УРРМВС
на підставі заяви, рішення колегіального органу і статутних
документів організації, що вступає, поданих УРРМВС заздалегідь,
(за два місяці) з наступним затвердженням Конференцією УРРМВС.
 
   Звання почесного члена УРРМВС присвоюється Президією УРРМВС
на підставі пропозицій організацій - членів УРРМВС.
 
   13. Кожний член УРРМВС має право на вільний вихід з УРРМВС.
 
   Рішення про визнання виходу членів, асоційованих членів з
складу УРРМВС після виконання взаємних зобов'язань має бути
прийняте Президією УРРМВС протягом трьох місяців і затверджене
Конференцією УРРМВС.
 
   14. У разі порушення Статуту, а також проведення діяльності,
яка суперечить завданням УРРМВС, структурні формування УРРМВС,
перераховані в статтях 7 - 9 цього Статуту, виключаються з членів
УРРМВС.
 
   Виключення провадиться рішенням Конференції УРРМВС. Рішення
вважаєтеся правомочним, якщо за нього проголосувало не менш ніж
2/3 представників організацій-членів, які складають кворум.
 
   У тому разі, коли обставини, названі у першій частині цієї
статті, виявилися в період між Конференціями УРРМВС, Президія
УРРМВС має право прийняти рішення про припинення членства даної
організації в УРРМВС до проведення Конференції. Рішення Президії
про  припинення  членства  УРРМВС правомочне, якщо за нього
проголосувало не менш ніж 2/3 членів Президії УРРМВС.
 
        IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ УРРМВС
 
   15. Організаціям - членам УРРМВС гарантується рівне право:
 
   - брати участь у роботі Конференції УРРМВС, обирати і бути
обраними до керівних органів УРРМВС;
 
   - брати участь у виробленні рішень і вносити пропозиції по
всіх питаннях діяльності УРРМВС;
 
   - запитувати і отримувати інформацію про хід реалізації
рішень Конференції, роботу керівних органів УРРМВС;
 
   - в  пріоритетному порядку брати участь у програмах та
проектах УРРМВС;
 
   - використовувати міжнародні зв'язки УРРМВС для встановлення
і розвитку прямих контактів з зарубіжними партнерами;
 
   - користуватись  друкованими  органами  й  інформаційними
засобами;
 
   - отримувати матеріальну, методичну та іншу допомогу.
 
   16. Організації - члени УРРМВС зобов'язані:
 
   - провадити діяльність відповідно до цілей  і  завдань,
закріплених даним Статутом, підтримувати і пропагувати діяльність
УРРМВС;
 
   - інформувати УРРМВС про свою діяльність в Українській РСР,
СРСР і за кордоном, що провадиться в межах програм і проектів
УРРМВС;
 
   - сплачувати членські внески.
 
   Розмір і форма сплати членських  внесків  встановлюється
Конференцією УРРМВС.
 
   17. Асоційовані члени УРРМВС:
 
   а) мають право:
 
   - брати участь у роботі Конференції УРРМВС з правом дорадчого
голосу;
 
   - брати участь у дискусіях по виробленню загальних позицій
УРРМВС;
 
   - брати участь у розробці та здійсненні програм і проектів
УРРМВС, які реалізуються в Українській РСР, СРСР і за кордоном;
 
   - використовувати міжнародні зв'язки УРРМВС для встановлення
та розвитку контактів з зарубіжними партнерами;
 
   б) зобов'язані:
 
   - сплачувати вступний внесок і фінансувати діяльність УРРМВС;
 
   - інформувати УРРМВС про свою діяльність в Українській РСР,
СРСР і за кордоном, що провадиться в межах програм і проектів
УРРМВС.
 
           V. КЕРІВНІ ОРГАНИ УРРМВС
 
   18. Вищим  керівним  органом  УРРМВС  є  Конференція
організацій-членів, яка скликається в міру необхідності, але не
рідше ніж раз на рік. Позачергова Конференція може бути скликана
за рішенням Президії, або на вимогу не менш як 1/4 організацій -
членів УРРМВС, або на вимогу ревізійної комісії.
 
   Кожна організація - член УРРМВС має право одного голосу.
 
   Кожна організація  - асоційований член УРРМВС має право
дорадчого голосу.
 
   19. Конференція УРРМВС:
 
   - приймає Статут і Положення про ревізійну комісію, вносить
до них зміни та доповнення;
 
   - затверджує рішення про членство УРРМВС;
 
   - розробляє загальну платформу і визначає головні напрямки
діяльності УРРМВС;
 
   - формує Президію, обирає Президента та віце-президента -
Голову Правління УРРМВС, заслуховує звіт про діяльність УРРМВС;
 
   - обирає ревізійну комісію і заслуховує її звіт;
 
   - розглядає звіт про виконання бюджету та затверджує принцип
формування бюджету УРРМВС на черговий період.
 
   Конференція правомочна, якщо на ній присутні не менш як 2/3
членів УРРМВС.
 
   Рішення про прийняття нового Статуту, зміни і доповнення
вважаються правомочними, якщо за них проголосувало не менше
половини  членів УРРМВС. Ради молодих вчених і спеціалістів
областей і м. Києва мають право вето на прийняття  рішень
Конференції з питань Статуту, якщо воно підтримане всіма без
винятку представниками обласних РМВС і м. Києва - членів УРРМВС,
які присутні на Конференції.
 
   20. Президія УРРМВС:
 
   - між Конференціями здійснює керівництво діяльністю УРРМВС,
вирішує питання про прийняття в члени та асоційовані члени,
присвоєння звання Почесного члена УРРМВС;
 
   - представляє  УРРМВС  в  світовому  співтоваристві,  в
республіканських та союзних органах державних і  громадських
організацій;
 
   - розробляє  позиції  УРРМВС по поточних подіях, формує
програми діяльності УРРМВС;
 
   - формує річний бюджет УРРМВС і звіт про його виконання;
 
   - визначає строки і місце проведення Конференцій УРРМВС,
здійснює поточний контроль за виконанням її рішень;
 
   - за поданням віце-президента - Голови Правління УРРМВС
затверджує склад Правління УРРМВС, структуру і штат;
 
   - затверджує редакційну колегію друкованого органу УРРМВС;
 
   - приймає рішення про припинення членства, а також про
позбавлення  звання  Почесного члена УРРМВС.
 
   Президія УРРМВС формується строком на один рік.
 
   До складу  Президії УРРМВС з правом вирішального голосу
входять по одному представнику від восьми Рад молодих вчених і
спеціалістів областей республіки, м. Києва, а також не більше семи
представників від Комісії Верховної Ради УРСР по освіті  і
культурі, Комісії Верховної Ради УРСР в справах молоді, ЦК ЛКСМ
України, Академії Наук УРСР, Південного відділення  ВАСГНІЛ,
Республіканської координаційної ради НТТМ, що делегуються до
складу Президії своїми організаціями, та інших організацій -
членів УРРМВС, які обираються на Конференції УРРМВС. Президент і
Голова Правління УРРМВС входять до складу Президії УРРМВС за
посадою.
 
   Засідання Президії скликається з міру необхідності, але не
рідше ніж раз на три місяці.
 
   21. Президент УРРМВС:
 
   - готує і проводить засідання Президії;
 
   - представляє  УРРМВС  в  міжнародних  зв'язках,  в
республіканських державних та громадських організаціях.
 
   Віце-президент - Голова Правління УРРМВС:
 
   - організує роботу по реалізації програм та проектів УРРМВС;
 
   - керує роботою Правління УРРМВС;
 
   - відає фінансово-господарською діяльністю УРРМВС;
 
   - укладає в СРСР і за кордоном договори та інші угоди, видає
доручення, відкриває в банках СРСР розрахункові та інші рахунки
УРРМВС;
 
   - представляє  УРРМВС  у  всіх  радянських,  зарубіжних,
міжнародних державних та громадських організаціях і діє без
доручення;
 
   - видає накази, розпорядження, інструкції та інші акти;
 
   - приймає на роботу і звільняє з роботи співробітників
УРРМВС, а також його філіалів і представництв, застосовує засоби
заохочення штатних співробітників УРРМВС і накладає на  них
стягнення;
 
   - приймає рішення про пред'явлення від імені УРРМВС претензій
і подання позовів на юридичних та фізичних осіб, як у СРСР, так і
за кордоном.
 
   22. Правління УРРМВС формується, як правило, з направлених у
розпорядження Президії УРРМВС на період між Конференціями, або
працюючих за сумісництвом організацій-членів і спонсорів УРРМВС,
які розташовані у м. Києві.
 
   23. Ревізійна комісія УРРМВС обирається Конференцією строком
на  один рік і здійснює контроль за господарсько-фінансовою
діяльністю відповідно до Положення про ревізійну комісію УРРМВС.
Ревізійна комісія УРРМВС звітує Конференції УРРМВС.
 
          VI. ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ УРРМВС
 
   24. УРРМВС  як  республіканська громадська організація є
юридичною особою, має розрахунковий та інші рахунки з Укрбанку,
Житлосоцбанку СРСР, Укрбанку. Зовнішекономбанку СРСР, а також
самостійний баланс. УРРМВС має свою печатку і штамп встановленого
зразка.
 
   УРРМВС не відповідає по зобов'язаннях держави, своїх членів
та засновників; держава,  члени  УРРМВС  та  засновники  не
відповідають по зобов'язаннях УРРМВС.
 
          VII. МАЙНО ТА КОШТИ УРРМВС
 
   25. УРРМВС володіє та розпоряджається майном, коштами та
іншою власністю, яка необхідна для реалізації її статутних цілей.
 
   26. Кошти УРРМВС формуються з таких джерел:
 
   - членських внесків;
 
   - надходжень від реалізації програм та проектів;
 
   - відрахувань  від  прибутку  (доходу),  одержаного  від
господарсько-економічної, видавничої та іншої діяльності УРРМВС;
 
   - добровільних внесків, дарів і відрахувань засновників,
громадських  організацій, творчих спілок, трудових колективів
підприємств, установ і окремих громадян;
 
   - надходжень  від  зарубіжних і міжнародних організацій,
окремих громадян;
 
   - інших надходжень.
 
   Грошові фонди складаються з статутного фонду та інших фондів,
порядок формування і витрачання яких ухвалює Президія УРРМВС.
 
   Для реалізації статутних цілей організації - члени УРРМВС
можуть передавати УРРМВС майно, кошти та іншу власність на
взаємопогоджених умовах.
 
   27. У своїй фінансовій діяльності по реалізації проектів і
програм УРРМВС керується чинним законодавством.
 
   28. Постійне місцезнаходження УРРМВС - м. Київ.
 
        VIII. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УРРМВС
 
   29. УРРМВС припиняє свою діяльність на підставі рішення
Конференції або органу, що зареєстрував її Статут.
 
   Всі кошти і майно, що залишились після ліквідації УРРМВС,
використовуються у встановленому чинним законодавством порядку.
 
 
      Віце-президент
   Української республіканської
     ради молодих вчених і               В.ГЕЖА
       спеціалістів
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner