Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 229 від 23.08.1990

Про заходи щодо поліпшення матеріально-побутових умов студентів вищих і учнів середніх спеціальних учбових закладів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

            П О С Т А Н О В А
          від 23 серпня 1990 р. N 229
                Київ
 
          Про заходи щодо поліпшення
          матеріально-побутових умов
           студентів вищих і учнів
       середніх спеціальних учбових закладів
 
    ( Встановити, що студентам вищих і учням середніх
     спеціальних учбових закладів збільшені розміри
     стипендій виплачуються з 1 січня 1991 року згідно
     Постановою  Ради  Міністрів  Української  РСР
     N 349 ( 349-90-п ) від 20.11.90 )
 
 
   Рада Міністрів Української РСР відзначає, що в республіці
проводиться певна робота по розвитку соціальної інфраструктури
вищих і середніх спеціальних учбових закладів.
 
   Разом з тим соціальна захищеність студентської молоді ще не
відповідає сучасним вимогам. Понад 40 тис. чоловік не забезпечені
місцями в гуртожитках, гостро стоять матеріальні та житлові
проблеми сімейних студентів. Не налагоджено як слід побутове
обслуговування.
 
   Дальшого поліпшення  потребує  організація  громадського
харчування. В більшості учбових закладів їдальні, роздавальні та
буфети знаходяться в пристосованих  приміщеннях,  недостатньо
укомплектовані устаткуванням, інвентарем. Завдання по розширенню
мережі громадського харчування при вузах виконуються незадовільно.
 
   Не задовольняється потреба юнаків і дівчат у  медичному
обслуговуванні, нерегулярно проводиться їх медико-профілактичний
огляд.  Санітарно-епідеміологічні  служби  не  забезпечують
ефективного нагляду за станом гуртожитків. Повільно розвивається
власна база санаторно-курортного лікування та відпочинку.
 
   Не вживається  належних  заходів  до  виконання  планів
будівництва об'єктів соціально-побутового призначення, внаслідок
чого виділені на поточну п'ятирічку державні капітальні вкладення
використовуються не повністю.
 
   З метою створення необхідних умов для подальшого підвищення
якості  підготовки  спеціалістів,  поліпшення  матеріального
забезпечення студентів вузів і учнів технікумів Рада Міністрів
Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   1. Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР,
Міністерству народної освіти УРСР, Міністерству охорони здоров'я
УРСР, Міністерству культури УРСР, Міністерству торгівлі УРСР,
Державному комітетові УРСР у справах молоді, фізичної культури та
спорту розробити програми розвитку соціальної  інфраструктури
кожного вузу на період до 2000 року і погодити їх з виконкомами
обласних, Київської і Севастопольської міських Рад  народних
депутатів.
 
   2. Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР,
міністерствам і відомствам УРСР, що мають у своєму віданні учбові
заклади, разом з виконкомами місцевих Рад народних депутатів
завершити в 1990-1991 роках відселення із  студентських  та
учнівських  гуртожитків  сторонніх  організацій, не допускати
використання гуртожитків не за призначенням.
 
   Виконкомам місцевих  Рад  народних  депутатів  суворо
дотримуватися встановлених чинним законодавством норм утримання
жилої площі, збудованої при пайовій участі вузів.
 
   3. Державному комітетові УРСР по економіці передбачати в
проектах планів економічного і соціального розвитку виділення
коштів для міністерств і відомств УРСР, що мають у своєму віданні
вузи, на будівництво сімейних студентських гуртожитків і дитячих
дошкільних закладів.
 
   4. Держбуду УРСР разом з Міністерством вищої і середньої
спеціальної  освіти УРСР розробити в 1991 році обгрунтовані
програми  завдання  на проектування гуртожитків для сімейних
студентів, а також на додаток до існуючих норм і правил на
проектування гуртожитків для студентів вищих і учнів середніх
спеціальних учбових закладів. Розробити експериментальний проект
студентського  гуртожитку  на  основі  нових  норм і правил
проектування.
 
   5. Міністерствам і відомствам УРСР, що мають у своєму віданні
вищі та середні спеціальні учбові заклади, обл/міськ/виконкомам
разом з Міністерством торгівлі УРСР і Укоопспілкою завершити в
1990-1991 роках організацію гарячого харчування для студентів і
учнів,  передбачити розвиток, передусім у великих вузівських
центрах, мережі підприємств громадського харчування  швидкого
обслуговування, а також магазинів, відділів кулінарії, столів
замовлення напівфабрикатів, кулінарних і кондитерських виробів.
Здійснити заходи щодо забезпечення високої якості їжі за доступною
для студентів і учнів ціною. Розглянути питання про розширення
категорії студентів і учнів, яким надається пільгове харчування.
 
   6. Облвиконкомам,   Київському   та   Севастопольському
міськвиконкомам організувати в учбових закладах і гуртожитках
комплексні пункти побутового обслуговування, майстерні по ремонту
одягу та взуття, пункти прокату  побутового  і  спортивного
інвентаря.
 
   7. Міністерству  охорони  здоров'я  УРСР  забезпечувати
розширення мережі студентських поліклінік і відділень у міських
поліклініках і укомплектовувати їх медичним персоналом, оснащувати
необхідною діагностичною та лікувальною медичною  апаратурою.
Підвищити санітарний нагляд за станом гуртожитків, організації
повноцінного харчування, додержання санітарно-гігієнічних норм і
правил у їдальнях і буфетах гуртожитків.
 
   Разом з  вузами,  технікумами  і  училищами  забезпечити
своєчасність і повноту  проведення  щорічної  диспансеризації
студентів і учнів з обов'язковим розглядом її результатів в радах
вузів та середніх спеціальних учбових закладів, розробити комплекс
реабілітаційних заходів із здійсненням медичного нагляду за станом
здоров'я в  лікувально-профілактичних  і  оздоровчо-спортивних
закладах.
 
   Виконкомам Донецької, Львівської і Одеської обласних Рад
народних депутатів здійснити заходи для прискорення будівництва
студентських поліклінік, передбачених постановою ЦК Компартії
України, Ради Міністрів УРСР, Укрпрофради і ЦК ЛКСМ України від 29
квітня 1987 р. N 152.
 
   Рекомендувати підприємствам і організаціям, які мають власні
бази відпочинку, виділяти вузам путівки для студентів в порядку
розрахунку по госпдоговірних роботах.
 
   8. З  метою розширення доступу студентів вищих і учнів
середніх спеціальних учбових закладів до досягнень культури, науки
і техніки рекомендувати Міністерству культури УРСР, Державному
комітетові УРСР у справах молоді, фізичної культури та спорту,
обл/міськ/виконкомам установити для студентської та учнівської
молоді знижки до діючих цін  на  квитки  для  відвідування
культурноосвітніх  і  театрально-видовищних закладів, а також
спортивнооздоровчих комплексів.
 
   9. Розширити практику залучення студентів для участі  в
науково-дослідних і проектно-конструкторських роботах. Установити,
що не менше 10 процентів загального фонду заробітної плати, що
виділяється вищому учбовому закладу на ці цілі за рахунок коштів
державного бюджету і за договорами із замовниками, витрачається на
оплату праці студентів, які залучаються до виконання вказаних
робіт.
 
   Ректорам вищих і директорам середніх спеціальних учбових
закладів з участю профспілкових і молодіжних організацій вжити
необхідних заходів до створення умов для широкого залучення
студентів вищих і учнів середніх спеціальних учбових закладів до
обслуговування і ремонту будинків, інженерних мереж, виконання
інших господарських робіт, використовуючи при цьому прогресивні
форми організації та оплати праці.
 
   10. Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР,
міністерствам  і відомствам УРСР, що мають вищі та середні
спеціальні учбові заклади, ввести  з  1  вересня  1990  р.
стипендіальне забезпечення всіх встигаючих студентів вищих і учнів
середніх спеціальних учбових закладів, які навчаються з відривом
від виробництва (крім іноземних студентів і учнів).
 
   Підвищити з 1 вересня 1991 р. стипендії у вищих та середніх
спеціальних учбових закладах і встановити ці стипендії єдиного
розміру:
 
   студентам вищих учбових закладів на всіх курсах навчання і по
всіх спеціальностях - 60 крб. на місяць;
 
   учням середніх спеціальних учбових закладів на всіх курсах
навчання і по всіх спеціальностях - 45 крб. на місяць.
 
   Взяти до відома, що Рада Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ
постановою від 7 квітня 1990 р. N 330 "Про додаткові заходи щодо
поліпшення матеріально-побутових умов студентів вищих і учнів
середніх спеціальних учбових закладів" зберігають діючий порядок
призначення та виплати стипендій студентам вищих і учням середніх
спеціальних учбових закладів, передбачений постановами: ЦК КПРС і
Ради Міністрів СРСР від 13 листопада 1986 р. N 1370-377 (постанова
ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 26 грудня 1986 р.
N 444-18); ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ від 13
березня 1987 р. N 328 (постанова ЦК Компартії України, Ради
Міністрів УРСР,  Укрпрофради і ЦК ЛКСМ України від 29 квітня
1987 р. N 152),  ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 17 квітня
1987 р. N 452 і від 26 травня 1987 р. N 602.
 
   11. Визнати  за  доцільне утворення у вищих і середніх
спеціальних учбових закладах за рішенням їх рад фонду соціальної
допомоги студентам і учням, які гостро потребують цього, для
доплати пільгового харчування, подання матеріальної  допомоги
студентам і учням, які мають дітей, та інших цілей.
 
   Указаний фонд утворюється за рахунок економії стипендіального
фонду учбового закладу і коштів,  одержаних  ним  з  інших
(позабюджетних) джерел, граничними розмірами не обмежується, і в
кінці року невитрачений залишок його в бюджет не вилучається.
 
   12. З метою підвищення життєвого рівня сімей студентів і
учнів, створення більш сприятливих умов для поєднання навчання і
виховання дітей зберігати за жінками, які мають дітей і навчаються
у вищих і середніх спеціальних учбових закладах з відривом від
виробництва, право на одержання стипендії у повному розмірі, а
також допомоги на період частково оплачуваної відпустки, що
надається їм по догляду за дитиною.
 
   13. Укрбанку Ощадбанку СРСР надавати студентам вищих учбових
закладів, які навчаються з відривом від виробництва, кредит у
розмірі до 2000 крб. на строк до 10 років з погашенням починаючи з
першого року роботи після закінчення учбового закладу і сплатою 3
процентів річних. Установити, що ці кредити можуть бути надані
сімейним студентам починаючи з III курсу навчання за клопотанням
ректорату і громадських організацій.
 
   Підприємствам, організаціям і установам, для яких підготовка
кадрів  здійснюється на умовах, передбачених постановою Ради
Міністрів СРСР від 31 серпня 1989 р. N 708:
 
   погашати за рахунок своїх коштів вказані кредити молодим
спеціалістам у порядку, визначуваному при укладенні з ними в
період навчання індивідуальних договорів;
 
   надавати студентам, які  уклали  індивідуальний  договір,
безпроцентну позику на умовах, визначених пунктом 6 вступної
частини постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
14 квітня 1981 р. N 186.
 
   14. Студентам вищих і учням середніх спеціальних учбових
закладів за період проходження виробничої (педагогічної)  та
навчальної практики, пов'язаної з виїздом з місця розташування
учбового закладу, сплачуються добові у розмірі відповідно 1 крб. і
80 коп. за кожний день, включаючи час перебування в дорозі до
місця практики і назад.
 
   15. У зв'язку з переходом підприємств і організацій на
господарський  розрахунок  і самофінансування змінено порядок
визначення розміру коштів на організацію роботи студентських
загонів, установлений пунктом 9 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 26 травня 1976 р. N 386. Штабам студентських загонів та
іншим спеціалізованим госпрозрахунковим підрозділам (об'єднанням)
комітетів комсомолу надано право при укладанні договорів  з
підприємствами  і організаціями, для яких студентські загони
виконують роботи, визначати на договірних засадах із урахуванням
погоджених сторонами видів затрат, діючих норм і розцінок розмір
перераховуваних на їх рахунки коштів, необхідних для забезпечення
формування, підготовки і транспортування загонів до місця роботи,
а також функціонування і розвитку вказаних штабів і підрозділів
(об'єднань).
 
   16. Державному комітетові УРСР по економіці, Міністерству
фінансів УРСР, міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам,
Київському і Севастопольському міськвиконкомам виділяти починаючи
з 1991 року необхідні кошти на реалізацію передбачених цією
постановою заходів з метою поліпшення матеріально-побутових умов
студентів вищих і учнів середніх спеціальних учбових закладів,
маючи на увазі, що міністерства і відомства, які здійснюють
фінансування учбових закладів за рахунок власних коштів, вишукують
додаткові  асигнування  на ці цілі, використовуючи внутрішні
резерви.
 
   Установити, що частина додаткових коштів, необхідних для
поліпшення матеріально-побутових умов студентської та учнівської
молоді відповідно до цієї постанови, повинна бути вишукана вищими
і  середніми  спеціальними  учбовими  закладами  за  рахунок
упорядкування  підготовки  спеціалістів,  розвитку  договірних
взаємовідносин  з  підприємствами, організаціями і установами
народного господарства.
 
   Дозволити міністерствам і відомствам УРСР, що мають вищі
учбові  заклади,  використовувати  на  введення  нових  умов
стипендіального забезпечення студентів вищих учбових закладів до
50 процентів сум, що надходять від підприємств і організацій на
часткове відшкодування затрат на навчання студентів, на умовах,
передбачених пунктом 7 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
13 березня 1987 р. N 325.
 
   Нові умови стипендіального забезпечення студентів вищих і
учнів   середніх  спеціальних  учбових  закладів  можуть
запроваджуватися і раніше в міру вишукання місцевими Радами
народних  депутатів,  міністерствами,  відомствами і учбовими
закладами власних коштів на ці цілі.
 
   17. Взяти до відома, що рішенням Пленуму ЦК ЛКСМ України
(МДС)  утворено  Республіканський  фонд  соціальної  допомоги
студентам.
 
   18. Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР
разом з Міністерством юстиції УРСР, Міністерством праці УРСР,
Міністерством фінансів УРСР підготувати і подати до Ради Міністрів
УРСР пропозиції про внесення в чинне законодавство змін, що
випливають з цієї постанови.
 
 
   Голова Ради Міністрів УРСР              В.МАСОЛ
 
   Заст. Керуючого Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.НЕСМІХ
 
   Інд. 28 
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner