Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 95-XII від 01.08.1990

Про невідкладні заходи щодо захисту громадян України від наслідків Чорнобильської катастрофи


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

            П О С Т А Н О В А
         ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
    Про невідкладні заходи щодо захисту громадян України
       від наслідків Чорнобильської катастрофи
 
 
   ( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1990, N 33, ст.466 )
 
 
   Незважаючи на те, що Радою Міністрів Української  РСР,
місцевими органами влади і управління здійснюються  заходи,
спрямовані на зменшення впливу на здоров'я людей радіаційного
забруднення, що сталося в результаті Чорнобильської катастрофи,
розроблена і реалізується Державна програма невідкладних заходів
по подоланню наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в Українській
РСР на 1990-1992 роки, обстановка в уражених районах залишається
надзвичайно  складною.  Зростає  рівень захворюваності людей.
Загострюються  серйозні  проблеми,  пов'язані  з  відсутністю
детального обстеження та оцінки радіаційної обстановки, всебічного
і  об'єктивного  інформування  населення  про радіоекологічну
ситуацію, з невиправданим зволіканням розробки республіканської
концепції безпечного проживання людей на територіях, що зазнали
радіаційного забруднення. До цього часу не визначено статус
30-кілометрової  зони  та  інших  забруднених  територій, не
забезпечено  надійний  соціальний захист потерпілих внаслідок
аварії.
   Уряд республіки не домігся виконання власних рішень по
забезпеченню населення забруднених районів "чистими" продуктами
харчування згідно з раціональними  нормами,  дозиметричними
приладами, оздоровленню і лікуванню людей, будівництву житла і
об'єктів соціальної сфери, вирішенню інших невідкладних завдань.
 
   Верховна Рада  Української  Радянської  Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
 
   1. Визнати роботу Ради Міністрів Української РСР, Академії
наук Української РСР, радянських і  господарських  органів
республіки по подоланню наслідків Чорнобильської катастрофи у
1986-1989 роках незадовільною.
   Зажадати від новоутвореної Ради Міністрів Української РСР
якісно нових підходів до розробки і реалізації завдань, пов'язаних
із захистом людей від  наслідків Чорнобильської  катастрофи,
негайного створення ефективної системи державного управління у цій
справі, належної координації діяльності наукових,  медичних,
господарських, інших установ та організацій.
 
   2. З метою забезпечення науково обгрунтованого підходу до
вирішення проблем радіаційного захисту населення з урахуванням
регіональних особливостей республіки, розширення  участі  у
міжнародному співробітництві з цих питань створити національну
Комісію радіаційного захисту населення  України,  підзвітну
Верховній Раді Української РСР.
   Комісіям Верховної Ради  Української  РСР  з  питань
Чорнобильської  катастрофи,  екології  та   раціонального
природокористування, законодавства і законності подати у жовтні
1990 року на затвердження Верховної Ради Української РСР проект
положення про зазначену Комісію.
 
   3. Надати Голові урядової комісії з надзвичайних ситуацій
повноваження Першого заступника Голови Ради Міністрів Української
РСР.
 
   4. Створити тимчасову депутатську комісію Верховної Ради УРСР
для розслідування всього комплексу подій, пов'язаних з аварією на
Чорнобильській АЕС, а також дій службових осіб по прихованню
інформації від народу України.
 
   5. Прийняти пропозицію Комісії Верховної Ради Української РСР
з питань Чорнобильської катастрофи про створення  Державного
комітету Української РСР з питань Чорнобильської катастрофи, на
який покласти вирішення всього комплексу проблем, пов'язаних з
ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, і захисту
людей від їх впливу. Встановити, що його рішення, прийняті в межах
компетенції, є обов'язковими для  виконання  міністерствами,
відомствами, підприємствами і організаціями, розташованими на
території республіки, незалежно від підпорядкування.
   Організувати при новоствореному Держкомітеті спеціалізовану
історико-культурну експедицію з метою виявлення, збереження та
охорони пам'яток історії, архітектури та культури на відселених
територіях, повернення українському народу всього, що становить
його національне надбання.
   Раді Міністрів Української РСР у жовтні 1990 року затвердити
Положення про Державний комітет Української РСР  з  питань
Чорнобильської катастрофи, а також структуру та штати зазначеного
Комітету.
   Вважати за необхідне створити в апараті Ради Міністрів
Української РСР, Державного комітету Української РСР по економіці,
міністерств і відомств республіки, виконкомах  Житомирської,
Київської, Ровенської, Чернігівської, Волинської,  Черкаської,
Вінницької обласних Рад народних депутатів, а при необхідності і в
інших областях, спеціальні підрозділи,  поклавши  на  них
забезпечення організації роботи по запобіганню та ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи, а також стихійних явищ та
інших надзвичайних ситуацій.
 
   6. Оголосити Україну зоною екологічного лиха. Припинити
відведення земель підприємствам і організаціям інших республік.
 
   7. Зобов'язати Раду Міністрів Української РСР:
   - завершити у жовтні цього року розробку і затвердження
республіканської концепції безпечного проживання  людей  на
територіях, що зазнали радіаційного  забруднення  внаслідок
Чорнобильської катастрофи. Згідно з цією концепцією  внести
необхідні зміни і доповнення до довгострокової програми подолання
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
   - розробити проекти законів про статус громадян,  які
потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи, та про статус зони
екологічного лиха, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської аварії, і подати їх на розгляд осінньої сесії
Верховної Ради УРСР;
   - до кінця 1991 року завершити роботи по  детальному
обстеженню радіаційної обстановки на  території  республіки.
Розробити і реалізувати програму підготовки національних кадрів по
обслуговуванню і контролю за  безпекою  ядерних  об'єктів,
розташованих на Україні;
   - вирішити протягом цього року питання по виведенню із
користування сільськогосподарських угідь або  перепрофілюванню
господарств, де неможливе одержання "чистої" продукції;
   - подати на розгляд осінньої сесії Верховної Ради УРСР
обгрунтовану програму по переходу до міжнародних  нормативів
допустимого радіоактивного забруднення м'яса та м'ясних продуктів
в населених пунктах, розташованих на територіях, що зазнали
радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;
   - здійснити докорінну перебудову діючої системи охорони
здоров'я в забруднених районах. Створити в обласних центрах
республіки умови для оздоровлення і лікування учасників ліквідації
аварії на Чорнобильській АЕС. Оснастити практичні та наукові
заклади сучасною лікувально-діагностичною  та  дозиметричною
апаратурою, забезпечити лікарськими препаратами, для чого виділити
Міністерству охорони здоров'я Української РСР необхідні інвалютні
асигнування. Прискорити створення на базі обласних та районних
лікарень Київської, Житомирської, Ровенської,  Чернігівської,
Волинської, Черкаської, Вінницької областей та міста  Києва
ендокринологічних та інших спеціалізованих диспансерів, кабінетів
ультразвукової та  спеціальної  діагностики,  імунологічних
лабораторій, відділень відновного лікування дітей.
   Для цих цілей, а також для додаткової оплати праці медичних
працівників,  поліпшення  харчування  та  медикаментозного
забезпечення хворих, що знаходяться на стаціонарному лікуванні,
виділити Міністерству охорони здоров'я Української РСР додатково
необхідні кошти;
   - вишукати додаткові можливості для негайного і повного
забезпечення всього населення потерпілих  районів  "чистими"
продуктами харчування відповідно до раціональних норм, скоротивши
для цього поставки в союзний фонд;
   - до кінця 1990 року вирішити питання про спорудження
спеціально обладнаних місць захоронення відходів, що виникають при
проведенні дезактиваційних та інших робіт. Заборонити приймання та
захоронення на території республіки радіоактивних відходів з інших
країн та регіонів. Обнародувати карту захоронень радіоактивних
відходів на території республіки та науково обгрунтовані матеріали
по оцінці їх впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей;
   - забезпечити    виконання  підприємствами  республіки
встановлених завдань по виробництву дозиметричних приладів та
постачання ними районів, що потерпіли внаслідок аварії;
   - протягом двох років побудувати в екологічно чистих районах
оздоровчі заклади для сімейного відпочинку, матерів з дітьми,
дітей, підлітків та вагітних жінок Житомирської,  Київської,
Ровенської, Чернігівської, Волинської, Черкаської,  Вінницької
областей, а також інших районів, що потерпіли від аварії;
   - створити додаткові потужності по переробці та випуску
"чистих" продуктів харчування та продуктів з сорбентами  і
радіопротекторами, виділивши для цього необхідні кошти, в тому
числі валюту, та матеріально-технічні ресурси;
   - вивчити питання про підпорядкування Міністерству енергетики
і електрифікації Української РСР атомних електростанцій республіки
та інших підприємств і установ атомної промисловості, розташованих
на території України;
   - негайно вирішити питання про введення диференційованої
оплати праці залежно від ступеня забрудненості території, в тому
числі у населених пунктах із забрудненістю до п'яти кюрі на
квадратний кілометр.
 
   8. Вважати всі результати наукових досліджень, пов'язаних з
Чорнобильською катастрофою, які виконані в межах  території
республіки, виключною власністю  українського  народу.  Їх
використання іншими державами допускається лише за згодою Уряду
Української РСР.
   Академії наук Української РСР створити науково-дослідний
підрозділ з проблем Чорнобильської катастрофи.
 
   9. Покласти  на  місцеві  Ради  народних  депутатів
відповідальність щодо забезпечення прописки, працевлаштування,
надання житла і допомоги всім сім'ям, які організовано  чи
добровільно переселяються із забруднених територій згідно  з
рішеннями Ради Міністрів Української РСР.
   Раді Міністрів Української РСР разом  з  відповідними
облвиконкомами з метою забезпечення робіт по створенню нормальних
соціально-побутових умов проживання людей в районах, що зазнали
радіоактивного забруднення, забезпечити будівництво і дострокове
введення в дію потужностей по виробництву  нафтобітуму  на
Лисичанському, Кременчуцькому, Надвірнянському  нафтопереробних
заводах і Львівському дослідному нафтомаслозаводі.
 
   10. Міністерству юстиції Української РСР разом з відповідними
державними органами підготувати та подати на розгляд осінньої
сесії Верховної Ради Української РСР пропозиції по встановленню
відповідальності службових осіб та громадян за переробку та збут
радіоактивно забруднених продуктів харчування та іншої продукції.
 
   11. Міністерству фінансів Української РСР до 1 січня 1991
року здійснити  ревізію  фінансово-господарської  діяльності
науково-виробничого об'єднання "Прип'ять" (об'єднання "Комбінат").
Прокуратурі Української РСР перевірити додержання законності в
діяльності зазначеного об'єднання. Про результати  доповісти
Верховній Раді Української РСР.
 
   12. Верховна Рада Української РСР наполягає на припиненні
експлуатації Чорнобильської АЕС і доручає  Раді  Міністрів
Української РСР:
   - до 1 грудня 1990 року розробити програму робіт по виведенню
з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС, визначити в ній
етапи і строки проведення цих робіт та їх виконавців, а також
потребу у фінансових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних
для реалізації розробленої програми;
   - розробити до кінця цього року енергетичну  програму
республіки з еколого-економічним  обгрунтуванням  допустимих
потужностей атомних електростанцій в  енергетичному  балансі
республіки, враховуючи пропозиції по введенню мораторію  на
розвиток атомної енергетики на території України та перспективи
поступового виведення з експлуатації і демонтажу існуючих блоків
атомних станцій.
 
   13. Міністерству закордонних справ Української РСР, іншим
міністерствам і відомствам Української РСР вжити  конкретних
заходів для розвитку міжнародного співробітництва у  справі
подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.
 
               * * *
 
   Верховна Рада Української РСР проголошує своє прагнення
зробити все можливе для захисту людей від наслідків Чорнобильської
катастрофи і виступає за конструктивне співробітництво у цьому з
усіма громадсько-політичними організаціями, течіями і рухами.
   Верховна Рада Української РСР звертається до всіх колективів
державних, громадських, кооперативних підприємств, установ та
організацій про щорічне відрахування десяти відсотків від своїх
валютних надходжень для фінансування найбільш важливих заходів з
медичного  обслуговування та  поліпшення  умов  життя  людей
у потерпілих від аварії регіонах.
 
 
 Голова Верховної Ради Української РСР          Л.КРАВЧУК
 
 м. Київ, 1 серпня 1990 року
     N 95-XII<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner