Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 154 від 13.07.1990

Про реєстрацію Статуту Спілки майстрів народного мистецтва України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

            П О С Т А Н О В А
          від 13 липня 1990 р. N 154
                Київ
 
     Про реєстрацію Статуту Спілки майстрів народного
            мистецтва України
 
 
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   Зареєструвати Статут Спілки майстрів народного  мистецтва
України.
 
 
   Голова Ради Міністрів УРСР             В.МАСОЛ
 
   Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР        В.ПЄХОТА
 
   Інд. 28
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
                Установчим з'їздом Спілки майстрів
                  народного мистецтва України
                   від 27 січня 1990 року
                       м. Київ
 
               СТАТУТ
      СПІЛКИ МАЙСТРІВ НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ
 
 
           1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
 
   1.1. Спілка  майстрів  народного  мистецтва  України  -
добровільна громадська самоврядувальна творча організація, що
об'єднує   майстрів   традиційного   народного  мистецтва,
мистецтвознавців, дослідників у цій  галузі  та  професійних
художників, які своєю творчою діяльністю сприяють відродженню й
розвитку мистецьких традицій народу.
 
   1.2. Спілка майстрів народного мистецтва України - основний
професійний координуючий орган з питань відродження, збереження і
розвитку народного декоративного мистецтва та художніх промислів.
 
   1.3. Спілка здійснює свою діяльність у відповідності до
Конституції СРСР ( n0001400-77 ), Конституції УРСР ( 888-09 ),
радянського законодавства, цього Статуту.
 
   1.4. Метою Спілки є забезпечення розвитку всіх видів і жанрів
традиційного народного мистецтва, як на території України так і за
її межами, збагачення культури українського народу.
 
   1.5. Своєю діяльністю Спілка сприяє широкому використанню
можливостей  традиційного  народного  мистецтва  у формуванні
національної  свідомості  народу,  підвищенні  його  ролі  в
патріотичному,   інтернаціональному,  естетичному  вихованні
населення, збереженні національних культур етнічних груп, які
проживають на території України.
 
   1.6. Фундаторами  Спілки  є  Міністерство культури УРСР,
Міністерство місцевої промисловості УРСР, Міністерство лісового
господарства  УРСР,  ЦК  ЛКСМ України, Укрпрофрада, Інститут
мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Рильського,
Спілка художників УРСР, Українське товариство охорони пам'яток
історії та культури,  Українські  республіканські  відділення
Радянського фонду культури, Дитячого фонду ім. Леніна, видавництво
"Дніпро", журнали "Соціалістична культура" та "Пам'ятки України",
газети "Культура і життя" та "Радянська Україна".
 
   1.7. Для  розв'язання  своїх  статутних  завдань  Спілка
співпрацює з державними органами, громадськими та релігійними
об'єднаннями і організаціями. Підтримує зв'язки з міжнародними
організаціями.
 
       2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ
 
   2.1. Організаційне об'єднання членів Спілки та забезпечення
творчо-виробничої,  фінансово-економічної  діяльності осередків
Спілки.
 
   2.2. Створення матеріально-технічної бази для творчої та
соціально-культурної діяльності членів Спілки.
 
   2.3. Підготовка молодої зміни майстрів народного мистецтва на
основі спадковості художніх традицій народу.
 
   2.4. Сприяння професійному і моральному становленню творчої
молоді, роботі мережі навчальних закладів народного мистецтва,
навчанні дітей і молоді у народних майстрів.
 
   2.5. Для виконання статутних завдань Спілка  має  право
відповідно  до чинного законодавства створювати підприємства,
майстерні, артілі, а також вести іншу господарсько-економічну
діяльність, у тому числі і зовнішньоекономічну.
 
   2.6. Відкриття у встановленому порядку музеїв, бібліотек,
спеціальних шкіл, заочних і стаціонарних курсів, асортиментних і
методичних кабінетів, лабораторій, центрів пропаганди народної
культури.
 
   2.7. Відродження і розвиток осередків традиційного народного
мистецтва народів, які проживають на території України.
 
   2.8. Розширення та збагачення асортименту товарів народного
споживання в традиціях народного мистецтва.
 
   2.9. Сприяння  науково-дослідницькій  роботі  у  галузі
традиційного народного мистецтва.
 
   2.10. Організація громадського контролю та сприяння виконанню
законодавства в частині збереження і розвитку традиційних видів
народного мистецтва.
 
   2.11. Проведення  експедицій  для  обстеження традиційних
осередків народного декоративного мистецтва,  в  тому  числі
археологічні дослідження.
 
   2.12. Виявлення майстрів традиційного народного мистецтва та
залучення їх до співпраці зі Спілкою у встановленому порядку.
 
   2.13. Організація  виставок  творів  майстрів  народного
мистецтва, свят народного мистецтва, конкурсів, науково-методичних
конференцій, семінарів, масових просвітницьких заходів та інше.
 
   2.14. Створення  кінофільмів,  відеофільмів  з  народного
мистецтва та творчої діяльності членів Спілки.
 
   2.15. Встановлення  та  розвиток зв'язків із зарубіжними
громадськими і державними організаціями з питань, що входять до
компетенції Спілки.
 
   2.16. Направлення у встановленому порядку до інших країн
своїх представників для проведення спільних культурних заходів:
виставок, свят народного мистецтва, ярмарків, аукціонів тощо.
 
   2.17. Видання у встановленому порядку періодичного журналу,
багатотиражної газети та іншої друкованої продукції.
 
   2.18. Подання пропозицій на  здобуття  премій,  нагород,
присвоєння почесних звань членам Спілки за значний внесок у
розвиток національної культури.
 
   2.19. Увічнення  пам'яті  видатних  народних  майстрів,
мистецтвознавців, дослідників народного декоративного мистецтва,
членів Спілки.
 
   2.20. Відродження та розвиток традицій і обрядів народних
майстрів, ремісничих цехів, братств, осередків тощо.
 
       3. ЧЛЕНИ СПІЛКИ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
 
   3.1. Членом Спілки майстрів народного мистецтва України може
бути громадянин СРСР:
 
   3.1.1. Майстер народного мистецтва - носій художньої традиції
народу,  творчість  якого спирається на колективно-історичний
досвід, що зв'язаний з локальними особливостями національної
культури.
 
   3.1.2. Професійний художник, який своєю творчою діяльністю
сприяє відродженню й розвитку традиційного народного мистецтва.
 
   3.1.3. Мистецтвознавець,  дослідник, діяльність якого має
наукову і практичну цінність у пропаганді народного мистецтва та
сприянні його розвитку.
 
   3.2. Почесним   колективним   членом   Спілки   є
організації-фундатори.
 
   3.3. Почесні колективні члени утворюють Раду фундаторів,
головною метою якої є сприяння розвитку традиційного народного
мистецтва, залучення до меценатства інших організацій.
 
   3.4. Індивідуальним почесним членом Спілки може бути особа,
яка внесла значний внесок у розвиток традиційного народного
мистецтва.
 
   3.5. Спілка відзначає почесних членів грамотами, спеціальними
фундаторськими знаками. Благодійна діяльність почесних членів
пропагується Спілкою.
 
   3.6. Прийом у члени Спілки здійснює Велика рада Спілки
відповідно до спеціального положення.
 
   3.7. Особи, прийняті до членів Спілки, отримують членський
квиток і нагрудний знак встановленого зразка.
 
   3.8. Члени Спілки мають право:
 
   3.8.1. Обирати і бути обраними до керівних органів Спілки.
 
   3.8.2. Вносити пропозиції у відповідні органи Спілки.
 
   3.8.3. Користується всіма видами творчої та іншої допомоги,
що надається Спілкою, включаючи захист авторських прав.
 
   3.8.4. На творчу майстерню.
 
   3.8.5. Брати участь у всіх заходах Спілки.
 
   3.8.6. На   першочергову    реалізацію   виробів  у
салонах-магазинах, аукціонах, ярмарках, святах та інших заходах,
організованих Спілкою, її осередками у встановленому Великою
радою порядку.
 
   3.8.7. За власним бажанням виходити із членів Спілки.
 
   3.8.8. Члени Спілки стають на облік у найближчому осередку до
місця проживання.
 
   3.9. Члени Спілки зобов'язані:
 
   3.9.1. Дотримуватися вимог Статуту і виконувати  рішення
виборних органів Спілки.
 
   3.9.2. Особистою творчою працею і організаційною діяльністю
сприяти розвитку традиційного народного мистецтва, становленню й
зміцненню Спілки.
 
   3.9.3. Брати участь у роботі творчих секцій та інших органах
Спілки.
 
   3.9.4. Дотримуватись професійної етики.
 
   3.9.5. Вносити вступний та сплачувати  щорічні  членські
внески, розмір яких визначається Великою радою.
 
   3.10. Члени Спілки, які не дотримуються Статуту і протягом
трьох років не беруть участі в її діяльності без поважних причин,
вибувають із її рядів.
 
   3.11. Виключення із членів Спілки здійснюється у випадках:
 
   3.11.1. Присвоєння твору іншого майстра і використання його у
корисних цілях.
 
   3.11.2. Несплати членських внесків протягом трьох років.
 
         4. СТРУКТУРА, ОРГАНИ КЕРІВНИЦТВА
 
   4.1. Головним керівним органом є з'їзд, який скликається раз
на три роки. З'їзд обирає Велику раду Спілки та Ревізійну комісію.
Велика Рада обирає робочий орган Спілки - Секретаріат. Рішення про
скликання з'їзду приймає Велика рада не пізніше, ніж за шість
місяців.
 
   4.2. З'їзд обирає голову  Спілки.  Велика  рада  обирає
заступників, відповідального секретаря, секретарів по напрямках
діяльності Спілки за поданням голови Спілки. Голова Спілки керує
Великою радою.
 
   4.3. Позачерговий з'їзд скликається за ініціативою Великої
ради, або на вимогу не менше третини членів Спілки.
 
   4.4. З'їзд Спілки майстрів народного мистецтва України:
 
   4.4.1. Заслуховує та обговорює звіти  Великої  ради  та
Ревізійної комісії.
 
   4.4.2. Обговорює  важливі проблеми збереження й розвитку
традиційних осередків народного мистецтва України, затверджує
програми діяльності Спілки.
 
   4.4.3. Ухвалює  Статус  майстра  традиційного  народного
мистецтва.
 
   4.4.4. Затверджує Статут Спілки і вносить до нього зміни, які
підлягають реєстрації у встановленому порядку.
 
   4.5. Рішення з'їзду приймається простою більшістю голосів за
присутності не менш, як двох третин обраних делегатів із правом
вирішального голосу.
 
   4.6. Велика  рада керує діяльністю Спілки в період між
з'їздами. Вона проводить свої сесії не менше двох разів на рік.
Рішення Великої ради приймаються простою більшістю голосів за
присутності не менше двох третин її членів.
 
   4.7. Велика рада Спілки (обирається з числа членів Спілки):
 
   4.7.1. Організує виконання рішень з'їзду Спілки.
 
   4.7.2. Затверджує плани діяльності Спілки.
 
   4.7.3. Здійснює контроль за дотриманням статутних  вимог
осередками Спілки.
 
   4.7.4. Приймає  рішення  про  прийом у члени Спілки чи
виключення з неї. Висуває членів Спілки на здобуття премій та
нагород, присвоєння почесних звань.
 
   4.7.5. Здійснює іншу діяльність у відповідності зі Статутом
Спілки.
 
   4.8. Секретаріат Великої ради керує діяльністю Спілки в
період між сесіями відповідно до програм Спілки та згідно з
поточними і перспективними планами роботи.
 
   4.8.1. Представляє Спілку у взаємовідносинах з державними
органами, громадськими установами та організаціями, а також із
зарубіжними та міжнародними організаціями.
 
   4.8.2. Координує творчо-організаційну, фінансово-економічну
та творчо-виробничу діяльність Спілки.
 
   4.8.3. Здійснює  контроль за виконанням рішень з'їзду і
Великої ради.
 
   4.8.4. Координує діяльність осередків Спілки.
 
   4.8.5. Здійснює координацію міжнародних зв'язків Спілки.
 
   4.8.6. Затверджує кошторис Спілки.
 
   4.8.7. Розпоряджається коштами Спілки.
 
   4.8.8. Затверджує керівників підлеглих Спілці підприємств,
установ, організацій тощо.
 
   4.8.9. Організує  республіканські  комісії, художні ради,
лекторські групи тощо, затверджує склад та керівників.
 
   4.8.10. Секретаріат звітує перед Великою радою.
 
   4.9. Ревізійна комісія обирається із числа членів Спілки.
 
   4.9.1. Ревізійна комісія контролює  фінансово-господарську
діяльність, стан та облік матеріальних цінностей, що перебувають
на балансі Спілки та інше. Ревізійна комісія звітує про результати
своєї роботи на З'їзді.
 
   4.9.2. Ревізійна комісія обирає голову.
 
   4.9.3. Члени Ревізійної комісії не вводять до Великої ради
Спілки.
 
   4.10. Республіканські комісії по видах народного мистецтва
відповідно до положень про них координують діяльність секцій
осередків, планують та здійснюють заходи Спілки.
 
            5. ОСЕРЕДКИ СПІЛКИ
 
   5.1. Основою  Спілки  є  об'єднання  майстрів  народного
мистецтва, які утворюють осередки Спілки.
 
   5.2. Керівний органом осередку є загальні збори. Загальні
збори обирають Малу раду осередку та голову.
 
   5.3. Рішення про створення чи ліквідацію осередку приймається
Великою  радою Спілки відповідно до "Положення про осередок
Спілки".
 
      6. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СПІЛКИ
 
   6.1. Кошти Спілки утворюються із:
 
   6.1.1. Надходжень від вступних і щорічних внесків членів
Спілки.
 
   6.1.2. Відрахувань  від прибутків діяльності підприємств,
майстерень, артілей Спілки.
 
   6.1.3. Надходжень   від   господарсько-економічної   і
зовнішньоекономічної діяльності.
 
   6.1.4.   Прибутків   від   видавничої,   лекційної,
культурно-масової діяльності.
 
   6.1.5. Передачі будівель, споруд, транспорту, обладнання,
матеріалів  тощо  з  балансу державних підприємств, установ,
громадських організацій на баланс Спілки.
 
   6.1.6. Добровільних   надходжень   від   громадян   і
організацій-фундаторів.
 
   6.1.7. Інших надходжень.
 
   6.2. Спілка має свій рахунок в Укрбанку Житлосоцбанку СРСР та
Укрбанку Зовнішекономбанку СРСР.
 
   6.3. У розпорядженні Спілки можуть знаходитися  передані
громадянами  СРСР та іноземними громадянами пожертвування як
фінансового, так і нефінансового характеру.
 
   6.4. Спілка використовує кошти у відповідності з її цілями і
завданнями згідно з кошторисом, затвердженим Секретаріатом.
 
   6.5. Кошти Спілки використовуються на:
 
   6.5.1. Реалізацію програм Спілки.
 
   6.5.2. Створення  в  установленому  порядку  підприємств,
майстерень, артілей тощо.
 
   6.5.3. Розвиток міжнародного співробітництва.
 
   6.5.4. Розвиток соціально-культурної сфери Спілки.
 
   6.5.5. Створення необхідних умов творчої праці для членів
Спілки, навчання  при  них  молодої зміни майстрів народного
мистецтва.
 
   6.5.6. Творчу і матеріальну допомогу членам Спілки.
 
   6.5.7. Закупку сировини, інструментів, обладнання і т. п. в
СРСР і за кордоном, необхідних для діяльності Спілки.
 
   6.5.8. Заснування премій і стипендій Спілки, інші цілі,
спрямовані на розвиток народного мистецтва.
 
   6.5.9. Оплату штатних працівників та спеціалістів.
 
   6.5.10. Оренду і утримання службових, виробничих приміщень,
транспортних засобів тощо.
 
   6.5.11. Будівництво   об'єктів    соціально-побутового,
культурного, службового призначення тощо.
 
   6.5.12. Інші витрати, не заборонені чинним законодавством.
 
   6.5.13. Порядок  та  розміри  відрахувань  від прибутків
діяльності підприємств, майстерень, салонів-магазинів та інших,
підпорядкованих Спілці, визначає Велика рада.
 
          7. ПРАВОВИЙ СТАТУС СПІЛКИ
 
   7.1. Спілка  майстрів народного мистецтва України та її
осередки користуються правами юридичної особи.  Мають  право
виступати позивачем і відповідачем в судах і арбітражах, а також
виконувати інші дії у відповідності до Статуту та  чинного
законодавства.
 
   7.2. Спілка  та  її  осередки  мають  штамп  і печатку
встановленого зразка зі своїм найменуванням.
 
   7.3. Спілка має свою атрибутику, прапор, корогви, значок,
емблему, вимпел тощо.
 
   7.4. Атрибутика затверджується і виготовляється з дозволу
Секретаріату.
 
   7.5. Держава не несе відповідальності по зобов'язаннях Спілки
та  її  організацій.  Спілка  та  її організації не несуть
відповідальності по зобов'язаннях держави.
 
   7.6. Спілка майстрів народного мистецтва України може бути
ліквідована за рішенням з'їзду, або органом, що реєструє Статут, у
випадках, передбачених законом.
 
   7.7. Після припинення діяльності Спілки її майно реалізується
у відповідності з чинним законодавством.
 
   7.8. Керівництво Великої ради Спілки знаходиться в м. Києві.
 
 
    Голова Спілки майстрів
   народного мистецтва України            В.ПРЯДКА
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner