Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 31 від 12.02.1990

Про реєстрацію Статуту Української організації борців антифашистського Опору


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

            П О С Т А Н О В А
          від 12 лютого 1990 р. N 31
                Київ
 
   Про реєстрацію Статуту Української організації борців
           антифашистського Опору
 
 
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   Зареєструвати Статут  Української  організації   борців
антифашистського Опору (колишніх політичних в'язнів фашистських
концтаборів).
 
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  В.МАСОЛ
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
   Інд. 28
 
 
               СТАТУТ
   Української організації борців антифашистського Опору
   (колишніх політичних в'язнів фашистських концтаборів)
 
 
            ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Республіканська організація  борців антифашистського Опору
(надалі - ОБАО УРСР) є громадською організацією громадян УРСР, які
брали активну участь у захисті Радянської держави у лавах Збройних
Сил, у партизанських формуваннях, у підпільних організаціях, а
також вступили у боротьбу на заклик серця.
 
   У члени організації БАО УРСР приймаються громадяни УРСР -
колишні політичні  в'язні  гітлерівської  держави,  засуджені
каральними органами фашистської Німеччини.
 
   Республіканська організація  борців антифашистського Опору
здійснює свою діяльність під керівництвом Комуністичної партії
Радянського Союзу. Свою практичну роботу вона будує в тісному
контакті і взаємодії з профспілками, комсомолом, Товариством
"Знання"  УРСР,  Українським товариством дружби і культурних
зв'язків з зарубіжними країнами, Українським республіканським
комітетом захисту миру та іншими громадськими організаціями.
 
            ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
 
   1. Організація БАО УРСР об'єднує зусилля своїх членів у
боротьбі за зміцнення миру,  припинення  гонки  озброєнь  і
роззброєння, зміцнення зв'язку з міжнародними і закордонними
національними ветеранськими організаціями, які виступають проти
загрози  нової  війни,  за  безпеку  народів,  їх дружбу і
співробітництво, братерську дружбу між народами СРСР,  проти
будь-яких  націоналістичних  проявів,  на  активну  участь в
політичному, соціально-економічному і культурному житті і  на
виховання підростаючого покоління в дусі радянського патріотизму і
соціалістичного інтернаціоналізму.
 
   2. Організація БАО УРСР разом з відповідними державними і
громадськими організаціями бере участь:
 
   - у пропаганді миролюбної зовнішньої політики Комуністичної
партії і Радянської держави;
 
   - у залученні членів ОБАО УРСР до розв'язання  завдань
економічного розвитку країни;
 
   - у проведенні виховної роботи серед членів ОБАО УРСР,
населення,  особливо  молоді  в   дусі   соціалістичного
інтернаціоналізму, радянського патріотизму, героїчних традицій
Комуністичної партії, зміцнення миру і дружби між народами;
 
   - у проведенні походів радянської молоді по місцях бойової
слави борців антифашистського Опору;
 
   - в  увічненні  пам'яті  радянських  громадян  - борців
антифашистського Опору, які загинули в гітлерівських катівнях;
 
   - у роботі, спрямованій на виконання рішень партії та уряду
щодо  питань  поліпшення  матеріально-побутових  умов  борців
антифашистського Опору, організації їх дозвілля.
 
             КЕРІВНІ ОРГАНИ
 
   3. Вищим органом ОБАО УРСР є конференція, що скликається один
раз на два роки.
 
   Конференція ОБАО УРСР:
 
   - обирає раду в кількості 50 чол., ревізійну комісію, голову
ради, його заступника з питань ідеологічної роботи;
 
   - заслухує і затверджує звіти Ради та ревізійної комісії
Організації;
 
   - переглядає і приймає Статут Організації, а також змінює і
доповнює його, передає їх на реєстрацію  до  органу,  який
зареєстрував Статут;
 
   - визначає чергові завдання Організації;
 
   - розглядає інші питання, пов'язані з діяльністю Організації;
 
   - вирішує питання про символіку ОБАО УРСР відповідно до
чинного законодавства.
 
   4. Республіканська рада ОБАО УРСР:
 
   - керує всією діяльністю Організації;
 
   - координує діяльність обласних (районних) рад у період між
конференціями;
 
   - організує виконання рішень республіканської конференції,
своїх рішень і завдань, які стоять перед організацією, обласними
(районними) радами ОБАО, подає їм необхідну допомогу;
 
   - представляє республіканську організацію БАО в контактах з
іншими організаціями;
 
   - організує обмін досвідом з радянськими і закордонними
організаціями, які борються за збереження миру;
 
   - вступає до відповідних міжнародних організацій і бере
активну участь у їхній роботі;
 
   - приймає і запрошує в УРСР іноземні делегації учасників руху
Опору та інших організацій;
 
   - на запрошення закордонних організацій направляє до інших
країн свої делегації для спільних виступів на захист миру і
зміцнення дружніх зв'язків;
 
   - забезпечує розгляд листів і прийом членів ОБАО, аналізує
їхні прохання і пропозиції, сприяє у вирішенні компетентними
державними і громадськими організаціями поставлених у зверненнях
питань;
 
   - відзначає обласні, (районні) ради ОБАО за активну участь у
патріотично-виховній роботі;
 
   - регулярно інформує членів організації БАО і громадськість
про свою діяльність.
 
   5. ОБАО УРСР має право:
 
   - вносити в державні, громадські органи та  організації
пропозиції з питань, які входять до її компетенції;
 
   - перевіряти за дорученням державних органів і вивчати за
своєю ініціативою хід виконання законів, постанов партії та уряду
про надання пільг членам ОБАО;
 
   - брати участь у розробці заходів партійними, радянськими
державними органами, громадськими організаціями по активізації
громадсько-політичного, економічного і культурного життя країни та
поліпшенню  матеріально-побутового забезпечення  і  медичного
обслуговування ветеранів;
 
   - виступати  у пресі, по радіо і телебаченню з питань
діяльності ОБАО УРСР та з інших проблем, які зачіпають інтереси
ветеранів.
 
   6. Для керівництва роботою організації республіканська рада
обирає президію у складі 11 чоловік.
 
   7. Для ведення поточної роботи рада створює постійні комісії
і робочий апарат ради.
 
   8. Пленарне засідання ради проводиться не рідше одного разу
на рік. Члени ревізійної комісії присутні на засіданнях пленумів
ради з правом дорадчого голосу.
 
   9. Організація борців антифашистського Опору УРСР є юридичною
особою. Вона має печатку і штамп установленого зразка.
 
   10. Постійним місцем роботи ради ОБАО УРСР є місто-герой
Київ.
 
   11. Ревізійна комісія у своїй роботі керується рішеннями
конференції, цим Статутом і ревізує діяльність республіканської
ради і місцевих організацій з питань:
 
   - виконання Статуту організацією БАО УРСР щодо організаційної
структури;
 
   - розгляду  листів  і  звернень,  що  надходять  до
республіканської та обласних рад ОБАО;
 
   - витрачання коштів;
 
   - зберігання матеріальних цінностей.
 
   Голова ревізійної комісії або її заступник беруть участь у
засіданні президії і комісій ради.
 
         ОРГАНІЗАЦІЯ РАД ОБАО НА МІСЦЯХ
 
   12. Для допомоги в роботі ради ОБАО УРСР президія, за згодою
відповідних партійних і радянських органів, створює з активу
ветеранської громадськості в обласних центрах і великих містах
УРСР ради ОБАО.
 
   Рада є представником республіканської організації БАО в межах
області (району) свого перебування.
 
   Рада ОБАО свою практичну роботу проводить під керівництвом
республіканської ради, а також при розв'язанні місцевих завдань, -
під керівництвом партійних і радянських органів на місцях. Вона
підтримує  тісні  контакти  з іншими офіційними громадськими
організаціями в місці перебування.
 
   13. Обласна (районна) рада ОБАО:
 
   - організує роботу  активу  ветеранів  ОБАО,  забезпечує
встановлений порядок їхньої роботи, заслуховує їх доповіді і звіти
про виконану роботу;
 
   - подає допомогу  республіканській  раді  в  роботі  із
закордонними ветеранськими делегаціями і туристськими групами, які
прибувають до УРСР;
 
   - підбирає за запитами республіканської ради кандидатури
ветеранів у склад делегацій і туристських груп, що направляються в
закордонні країни.
 
   14. Всю практичну роботу обласної (районної) ради організує
та очолює бюро ради в кількості 5 - 7 чоловік. При бюро обласної
(районної) ради можуть створюватися громадські комісії з основних
напрямів роботи.
 
   15. Бюро обласної (районної) ради проводить свою роботу,
виходячи із загальнополітичних заходів відповідних  партійних
організацій і рішень місцевих Рад, а також завдань, викладених у
цьому Статуті, рішень республіканської ради і республіканських
конференцій ОБАО УРСР.
 
   Засідання бюро ради проводяться в разі потреби, але не рідше
одного разу на квартал. У період між засіданнями бюро діяльність
здійснюють: голова, заступник і секретар бюро.
 
            ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
 
   16. З метою узагальнення і популяризації досвіду роботи
республіканської організації БАО,  а  також  інформації  про
діяльність ветеранської громадськості, президія ради через засоби
масової інформації організує публікації, висвітлення діяльності
організації.
 
               КОШТИ
 
   17. Кошти організації БАО УРСР утворюються з:
 
   - добровільних внесків і відрахувань;
 
   - доходів від культурно-масових заходів.
 
        ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
 
   18. Діяльність організації БАО УРСР припиняється:
 
   - за рішенням конференції організації;
 
   - за рішенням органу, який зареєстрував Статут.
 
                Прийнятий установчою конференцією
                організації БАО УРСР 11 - 12 квітня
                      1989 року
 
 
 Голова ради Української
  організації борців
 антифашистського Опору               Г.П. Михайлюк
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner