Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 8556-XI від 27.12.1989

Про хід підготовки до виборів депутатів місцевих Рад народних депутатів в Українській РСР


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

            П О С Т А Н О В А
       ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
    Про хід підготовки до виборів депутатів місцевих Рад
        народних депутатів в Українській РСР
 
   ( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1990, N 2, ст. 13 )
 
 
   Президія Верховної  Ради  Української  РСР відзначає, що
підготовка до виборів депутатів місцевих Рад республіки проходить
у відповідності з положеннями Конституції УРСР ( 888-09 ) і нового
Закону про вибори депутатів місцевих Рад народних  депутатів
( 8305-11  ),  на  демократичній основі, за активною участю
населення, під впливом Звернення ЦК КПРС до радянського народу,
рішень другого З'їзду народних депутатів СРСР.
 
   Утворено 10,9 тис. обласних, районних, міських, селищних,
сільських та 5,5 тис. окружних виборчих комісій, до яких на
альтернативній основі обрано 172 тис. чоловік. До місцевих Рад
передбачається обрати близько 308 тис. депутатів, що на 220 тис.
(41,7 проц.) менше, ніж є у нинішньому скликанні.
 
   На зборах і конференціях трудових колективів, громадських
організацій, колективів навчальних закладів, виборців за місцем
проживання, військовослужбовців по військових частинах висунуто
293,8 тис. кандидатів у депутати, в тому числі до обласних Рад - в
2,2 раза, до районних і міських - в 1,2 раза більше порівняно з
загальною кількістю депутатських мандатів.
 
   Разом з тим  передвиборні  заходи  в  окремих  областях
здійснюються без урахування досвіду виборів народних депутатів
СРСР, можливостей, наданих Конституцією УРСР ( 888-09 ) і новим
Законом про вибори ( 8305-11 ) щодо розвитку демократичних засад,
гласності у проведенні виборчої кампанії. У Волинській, Львівській
та деяких інших областях на перших етапах підготовки до виборів
мали місце недоліки при формуванні виборчих комісій. З боку Рад їм
ще мало подається допомоги у здійсненні контролю за дотриманням
виборчого законодавства. У проведенні передвиборних заходів не
скрізь належно координуються дії радянських органів, виборчих
комісій, громадських організацій.
 
   В результаті пасивності виконкомів окремих Рад, виборчих
комісій у  виконанні покладених на них обов'язків ще є істотні
прорахунки і упущення на такому важливому етапі виборчої кампанії,
як висування кандидатів у депутати. В багатьох областях трудові
колективи, громадські організації мало дбають про  висунення
кандидатами в депутати представників усіх категорій трудящих,
особливо рядових виробничників. Серед кандидатів у  депутати
обласних  Рад робітники становлять на даний час лише 14,7,
колгоспники - 12,4 проц., жінок - менше п'ятої частини, тільки
один з десяти - представник молоді. У Донецькій, Житомирській,
Запорізькій, Миколаївській, Херсонській областях на передвиборних
зборах  не завжди додержується принцип альтернативності, при
висуванні кандидатів у депутати часто обговорюється лише по одній
кандидатурі.  Рідко  проводяться  збори за місцем проживання
виборців.
 
   У ряді міст  і  районів,  передусім  Івано-Франківської,
Львівської,  Чернівецької  областей, місцеві Ради, громадські
організації мало що роблять для  встановлення  контактів  з
неформальними об'єднаннями, консолідації всіх конструктивних сил,
не дають належну відсіч екстремістам і демагогам.
 
   Не всі радянські і господарські органи пройнялись розумінням
особливої відповідальності за стан вирішення в період виборчої
кампанії злободенних питань місцевого життя. В республіці повільно
здійснюються заходи, спрямовані на розширення виробництва товарів
народного споживання і послуг, реалізацію житлової програми,
соціальне оновлення населених пунктів. З початку року темпи
зростання заробітної плати в 2,5 раза перевищили темпи зростання
продуктивності праці, кожне восьме підприємство не справилось з
планами виробництва товарів для населення. Третина  областей
знизила обсяги державних закупок м'яса, більше половини - молока.
На будівництві житла, загальноосвітніх шкіл, дитячих дошкільних
закладів,  лікарень,  поліклінік не освоюються значні обсяги
капіталовкладень.
 
   Усе це негативно позначається на ефективності передвиборної
кампанії.
 
   Президія    Верховної    Ради   Української   РСР
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Звернути увагу обласних, районних, міських, селищних і
сільських Рад народних депутатів та їх виконавчих комітетів на
наявні недоліки і упущення в підготовці до виборів депутатів
місцевих Рад. Вважати одним з найважливіших завдань місцевих Рад
посилення допомоги виборчим комісіям у їх роботі на всіх подальших
етапах виборчої кампанії, неухильному додержанні вимог виборчого
законодавства.
 
   Організувати широке роз'яснення у трудових колективах, серед
населення за місцем проживання Звернення Центрального Комітету
КПРС до радянського народу, змісту документів другого З'їзду
народних депутатів СРСР, платформи ЦК Компартії України до виборів
народних депутатів Української РСР і місцевих Рад республіки.
 
   Всю діяльність виконавчих і розпорядчих органів необхідно
підпорядкувати реалізації завдань перебудови, підвищенню рівня
керівництва соціально-економічним розвитком на підвідомчих Радам
територіях, усуненню негативних тенденцій у розвитку народного
господарства, підвищенню організованості, зміцненню дисципліни,
повному використанню всіх можливостей для поліпшення постачання
населенню продовольства, товарів широкого вжитку, вдосконалення
медичного,  культурного,  комунально-побутового  обслуговування
трудящих.
 
   2. Радам народних депутатів  подати  конкретну  допомогу
окружним,  районним,  міським, селищним і сільським виборчим
комісіям в проведенні реєстрації кандидатів у  депутати  та
організації їх зустрічей з виборцями, створенні умов для вільного
і принципового  обговорення  ділових  і  політичних  якостей
кандидатів, їх передвиборних програм і життєвих позицій, а також
гострих проблем, які є у виборчому окрузі, населеному пункті,
трудовому колективі, та шляхів їх розв'язання. Проводити цю роботу
відкрито і гласно, давати відсіч проявам різного роду екстремізму
і демагогії.
 
   Забезпечити ретельний аналіз та своєчасний розгляд наказів
виборців, вжити оперативних заходів щодо реалізації пропозицій і
зауважень, які надійшли в ході виборчої кампанії.
 
   3. Виконавчим комітетам місцевих Рад:
 
   у встановлені Законом строки здійснити заходи, пов'язані з
утворенням виборчих дільниць. Добитися, щоб на зборах трудових
колективів,  громадських  організацій висування кандидатур до
дільничних виборчих комісій проходило на альтернативній основі, в
умовах  широкої демократії, забезпечити активну участь у їх
формуванні громадських селищних, сільських, вуличних, квартальних,
дільничних і домових комітетів, громадян за місцем проживання.
Виділити  дільничним  виборчим  комісіям  належно  обладнані
приміщення, подати їм допомогу у вивченні і застосуванні положень
Закону про вибори ( 8305-11 ), вирішенні інших питань підготовки і
проведення виборів;
 
   організувати чіткий  облік виборців і своєчасну передачу
дільничним виборчим комісіям необхідних відомостей для складання
списків виборців, при цьому особливу увагу звернути на громадян,
що проживають у районах нової забудови, а також тих, хто змінив за
останній час місце проживання;
 
   подати виборчим комісіям конкретну допомогу у виготовленні і
направленні на місця необхідної виборчої документації.
 
   4. Редакціям республіканських, обласних, районних, міських
газет, телебачення і радіо ширше висвітлювати хід підготовки до
виборів депутатів місцевих Рад, надавати рівні можливості для
виступів кандидатів, глибоко і об'єктивно розкривати передвиборні
платформи громадських організацій, неформальних об'єднань і груп,
грунтовно висвітлювати процеси демократизації суспільного життя
республіки, оновлення форм і методів організаторської роботи Рад
та  їх  органів  по  здійсненню керівництва господарським і
соціально-культурним будівництвом.
 
   5. Обласним, Київській і Севастопольській міським  Радам
народних депутатів проаналізувати практику проведення нинішньої
виборчої кампанії, узагальнити пропозиції і зауваження виборців
щодо удосконалення нового виборчого законодавства і до 1 червня
1990 року надіслати їх Президії Верховної Ради Української РСР.
 
 
    Голова Президії
 Верховної Ради Української РСР             В.ШЕВЧЕНКО
 
    Секретар Президії
 Верховної Ради Української РСР             М.ХОМЕНКО
 
 м. Київ, 27 грудня 1989 р.
     N 8556-XI<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner