Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 315 від 14.12.1989

Про додаткові заходи щодо посилення охорони здоров'я та поліпшення матеріального становища населення, яке проживає на території, що зазнала радіоактивного забруднення в результаті аварії на Чорнобильській АЕС


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
        І УКРАЇНСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА РАДА
            ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК
 
            П О С Т А Н О В А
          вид 14 грудня 1989 г. N 315
                Київ
 
      Про додаткові заходи щодо посилення охорони
     здоров'я та поліпшення матеріального становища
     населення, яке проживає на території, що зазнала
     радіоактивного забруднення в результаті аварії
           на Чорнобильській АЕС
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями
                  Ради Міністрів Української РСР
      N 57  ( 57-90-р ) від 02.02.90
      N 141-р ( 141-90-р ) від 05.04.90 )
                  Постановами Ради Міністрів УРСР
      N 115 ( 115-90-п ) від 21.05.90
      N 38 ( 38-91-п ) від 22.02.91 
                     Постановою КМ 
      N 706 ( 706-92-п ) від 16.12.92 )
 
 
 
   Рада Міністрів УРСР та Укрпрофрада відмічають, що за період,
який минув після аварії на Чорнобильській АЕС, у районах, які
зазнали радіоактивного забруднення, проведено значну роботу по
послабленню радіаційного впливу на людей, поліпшенню їх медичного
обслуговування та соціально-побутових умов. Здійснення комплексу
науково-технічних,  медичних  та інших захисних заходів дало
можливість істотно поліпшити радіаційну обстановку в цих районах.
Проводяться поглиблені наукові дослідження по всебічному вивченню
впливу опромінення на організм людини і навколишнє середовище.
Розроблено і здійснюються заходи щодо додаткового переселення
людей з небезпечних районів. За цей час вже переселено понад
93,6 тис. чоловік, у тому числі в поточному році - 1600.
 
   З метою забезпечення нормальної життєдіяльності населення,
яке проживає на територіях, забруднених в результаті аварії, та
переселеного у зв'язку з цим в інші райони, проведено комплекс
заходів  щодо поліпшення соціально-побутових умов проживання.
Збудовано близько  11  тис.  будинків  садибного   типу,
25 багатоповерхових   будинків,   понад   600   об'єктів
соціально-побутового призначення. Прокладено та відремонтовано
1400  кілометрів  автомобільних  шляхів з твердим покриттям,
упорядковано 3,5 млн. кв. метрів території, виконано значний обсяг
робіт по водопостачанню. Побудовано 350 кілометрів розподільних
газопроводів, газифіковано більш як 8,7 тис. будинків у населених
пунктах, що зазнали радіоактивного забруднення.
 
   Всі перелічені  та  інші  заходи  здійснюються  в межах
розробленої в республіці Програми, робіт по ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС на 1988 - 1990 роки.
 
   Разом з тим у цій важливій справі є серйозні недоліки.
Повільно вирішуються питання укомплектування медичних закладів,
розташованих у районах, що потерпіли від аварії, спеціальною
медичною технікою та лікарськими препаратами, не приділяється
належної уваги створенню необхідних житлових і побутових умов для
медичних працівників та інших спеціалістів, що не сприяє їх
закріпленню в цих районах, допускається несвоєчасне продовольче
постачання населення, яке проживає в населених пунктах, де за
радіаційними  показаннями  запроваджено  обмеження  споживання
продуктів харчування місцевого виробництва та особистих підсобних
господарств. Через незадовільну координацію робіт по дезактивації
та благоустрою населених пунктів, проведенню агромеліоративних
заходів на сільськогосподарських угіддях, які прилягають до цих
населених пунктів, у багатьох випадках  низька  ефективність
здійснюваних  захисних  заходів.  Недостатньо  враховуються
територіально-виробничі та соціальні зв'язки в межах господарств і
місцевих Рад при визначенні населених пунктів, на жителів яких
поширюються пільги й грошові доплати.
 
   Рада Міністрів УРСР і Укрпрофрада вважають, що головна увага
в найближчі роки повинна бути зосереджена на здійсненні заходів,
пов'язаних з відселенням жителів з деяких населених пунктів за
медичними  показаннями та з урахуванням соціальних факторів,
дальшим посиленням охорони здоров'я та поліпшенням матеріального
становища  населення, яке проживає на території, що зазнала
радіоактивного забруднення в результаті аварії на Чорнобильській
АЕС.
 
   На виконання постанови Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від
20 жовтня 1989 р. N 886 Рада Міністрів Української РСР  і
Українська республіканська    рада   професійних   спілок
п о с т а н о в л я ю т ь:
 
   1. Міністерству  охорони  здоров'я  УРСР,  Житомирському,
Київському, Ровенському, Чернігівському, Черкаському облвиконкомам
та відповідним облпрофрадам розробити додаткові  заходи  щодо
поліпшення медичного обслуговування і оздоровлення населення, яке
проживає в районах, що зазнали радіоактивного забруднення в
результаті аварії на Чорнобильській АЕС, а також населення,
переселеного із забруднених територій, і разом з Держпланом УРСР
передбачити в проектах планів на тринадцяту п'ятирічку конкретні
завдання (погодивши їх з Держпланом СРСР) по розвитку мережі
лікарень, поліклінік, диспансерів, оснащенню медичних закладів
спеціальною технікою та лікарськими препаратами та заходи щодо
закріплення медичних кадрів у цих районах, а також завдання по
будівництву спеціалізованих санаторіїв, санаторіїв-профілакторіїв,
будинків відпочинку, піонерських таборів та інших необхідних
об'єктів.
 
   Відповідним облвиконкомам передбачити відведення земельних
ділянок під будівництво санаторно-курортних закладів і будинків
відпочинку в курортних місцевостях.
 
   Довести до відома, що  Рада  Міністрів  СРСР  і  ВЦРПС
постановою від 20 жовтня 1989 р. N 886 зобов'язали:
 
   міністерства і  відомства, центральні комітети профспілок
разом з трудовими колективами підприємств, організацій, установ і
колгоспів  виділяти щорічно в підвідомчих санаторно-курортних
закладах і будинках відпочинку не менше 5 процентів путівок на
літній період для дітей, батьків з дітьми та вагітних жінок, які
проживають в районах, що зазнали радіоактивного забруднення в
результаті аварії на Чорнобильській АЕС, до завершення будівництва
вказаних  санаторіїв,  санаторіїв-профілакторіїв,   будинків
відпочинку та інших об'єктів.
 
   Порядок розподілу таких путівок визначається ВЦРПС;
 
   Держплан СРСР і Міністерство зовнішніх економічних зв'язків
СРСР забезпечити в 1990 році закупівлю додатково за заявкою
Міністерства  охорони здоров'я СРСР медичного обладнання для
укомплектування закладів охорони здоров'я, розташованих у районах,
що зазнали радіоактивного забруднення, на суму 4 млн. крб. у
вільно конвертованій валюті, в тому числі для медичних закладів,
розташованих у таких районах на території Української РСР, - на
1 млн. карбованців.
 
   Міністерству охорони здоров'я  УРСР  забезпечити  цільову
поставку  цього обладнання для оснащення зазначених медичних
закладів.
 
   2. Держагропрому УРСР, Міністерству лісового господарства
УРСР  разом з Держпланом УРСР, Міністерством фінансів УРСР,
Південним відділенням ВАСГНІЛ, Академією наук УРСР, Українським
філіалом    Всесоюзного    науково-дослідного   інституту
сільгоспрадіології,  Житомирським,  Київським,   Черкаським,
Чернігівським, Ровенським облвиконкомами розробити і в лютому
1990 р. подати на розгляд Раді Міністрів УРСР погоджені  з
Державною  комісією Ради Міністрів СРСР по продовольству, і
закупівлях пропозиції по здійсненню в 1990 - 1993 роках комплексу
заходів,  включаючи  систему  економічного стимулювання, щодо
широкого впровадження у сільськогосподарське виробництво наукових
розробок, які забезпечують одержання на сільськогосподарських
угіддях, що зазнали радіоактивного забруднення, придатних для
споживання молока, м'яса та інших продуктів харчування місцевого
виробництва та особистих підсобних господарств,  передбачивши
цільове виділення необхідних матеріальних і фінансових ресурсів.
 
   3. З метою підвищення ефективності робіт по захисту населення
від радіаційного впливу Штабу цивільної оборони УРСР, Держплану
УРСР, Держагропрому УРСР, Держпостачу УРСР, Міністерству охорони
здоров'я УРСР, Академії наук УРСР, Українському республіканському
управлінню  по  гідрометеорології,  Міністерству  побутового
обслуговування населення УРСР, Міністерству житлово-комунального
господарства  УРСР,  Міністерству лісового господарства УРСР,
Міністерству будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР,
Міністерству  меліорації  і  водного  господарства  УРСР,
Житомирському,   Київському,   Ровенському,   Черкаському,
Чернігівському облвиконкомам розробити і в грудні ц.р. подати до
Ради Міністрів УРСР заходи щодо здійснення в 1990 - 1991 роках
дезактивації  населених  пунктів,  які зазнали радіоактивного
забруднення, в комплексі з їх благоустроєм, агромеліоративними та
шляховими  роботами  на  територіях,  що до них прилягають.
Передбачити в заходах розробку прогресивних методів і засобів
проведення дезактиваційних робіт, маючи на увазі, що Міністерству
оборони СРСР доручено укомплектування військових частин, які
залучаються до цих робіт, необхідними машинами та механізмами.
 
   Міністерствам і відомствам УРСР передбачити в планах роботи
по виконанню зазначених заходів та необхідні матеріально-технічні
ресурси.
 
   4. Міністерству торгівлі УРСР та Укоопспілці організувати
продаж населенню дозиметрів і радіометричних приладів, які в
установленому  порядку пройшли випробування, мають дозвіл на
серійний випуск і роздрібну ціну.
 
   Академії наук  УРСР,  Держпостачу  УРСР,  Українському
республіканському управлінню Держстандарту СРСР до кінця поточного
року  забезпечити  випуск  дослідної  партії  індивідуальних
радіометрів "Прип'ять".
 
   Держпостачу УРСР  з участю заінтересованих міністерств і
відомств УРСР, облвиконкомів визначити першочергову потребу в
радіометричних  і  спектрометричних  приладах  для  контролю
забрудненості  сільськогосподарської  продукції,   продуктів
харчування  і  природного  середовища в районах, що зазнали
радіоактивного забруднення, та разом з Київським відділенням
виробничого об'єднання "Ізотоп" забезпечити в 1990 - 1991 роках
поставку необхідної їх кількості підприємствам і організаціям цих
районів.
 
   Українському республіканському управлінню Держстандарту СРСР,
Київському відділенню виробничого об'єднання "Ізотоп", заводам -
постачальникам  вказаних  приладів.  Міністерству  побутового
обслуговування населення УРСР організувати систему сервісного
обслуговування цієї апаратури.
 
   5. Житомирському, Київському, Ровенському, Чернігівському і
Черкаському облвиконкомам, Держплану УРСР, Держагропрому УРСР,
Міністерству  житлово-комунального  господарства УРСР разом з
виробничим об'єднанням "Укргазпром", спеціалізованим будівельним
об'єднанням "Укрнафтогазбуд" до кінця січня 1990 р. розробити
програму газифікації населених пунктів, розташованих у районах
радіоактивного забруднення в результаті аварії, на Чорнобильській
АЕС, насамперед тих, де обмежується використання традиційних видів
палива.
 
   Держплан СРСР,  Державний  газовий  концерн  "Газпром",
Міністерство  будівництва  підприємств  нафтової  і  газової
промисловості СРСР зобов'язані передбачити в проектах планів на
1990 - 1995 роки конкретні завдання, які забезпечують реалізацію
вказаної програми.
 
   Державному газовому  концерну  "Газпром"  і  Міністерству
будівництва підприємств нафтової і газової промисловості СРСР
доручено здійснити будівництво в 1989 - 1993 роках магістрального
газопроводу Торжок - Долина та відводів від нього до населених
пунктів, розташованих у районах радіоактивного забруднення, а
Держплану СРСР і Державному газовому концерну  "Газпром"  -
передбачити  для  цих цілей виділення необхідних капітальних
вкладень.
 
   6. Довести до відома, що Рада Міністрів СРСР і  ВЦРПС
постановою від 20 жовтня 1989 р. N 886 "Про додаткові заходи щодо
посилення охорони здоров'я та поліпшення матеріального становища
населення, яке проживає на території, що зазнала радіоактивного
забруднення в результаті аварії на Чорнобильській АЕС":
 
   1) Установили з 1 листопада 1989 р. для громадян, які
проживають у населених пунктах, в яких згідно з постановою Ради
Міністрів СРСР від 22 серпня 1986 р. N 1006-286 (постанова Ради
Міністрів УРСР від 3 вересня 1986 р. N 316-12 ( 316-86-п ) і
наступними розпорядженнями Ради  Міністрів  СРСР  (відповідні
розпорядження  Ради  Міністрів  УРСР)  запроваджено обмеження
споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистих
підсобних господарств:
 
   а) щорічну відпустку првцюючим тривалістю 30 календарних днів
без урахування додаткової відпустки, що надається за роботу в
шкідливих умовах праці. При цьому загальна тривалість відпустки не
повинна перевищувати 42 календарних днів;
 
   б) дородову відпустку жінкам тривалістю 70 календарних данів"
 
   в) частково оплачувану відпустку по догляду за дитиною до
досягнення нею віку трьох років. При цьому оплата відпустки
провадиться в подвійному розмірі допомоги, передбаченої на ці цілі
чинним законодавством;
 
   г) допомогу  на дітей малозабезпеченим сім'ям у розмірі
24 крб. на місяць на кожну дитину до досягнення нею віку,
визначеного чинним законодавством, при сукупному доході на члена
сім'ї, який не перевищує 75 крб. на місяць;
 
   д) виплату пенсії працюючим пенсіонерам у повному розмірі,
незалежно від одержуваної ними заробітної плати (доходу).
 
   2) Доповнили  розділ "Б" списку N 2 виробництв, цехів,
професій та посад з важкими умовами праці, робота в яких дає право
на державну пенсію на пільгових умовах і в пільгових розмірах,
затвердженого постановою Ради Міністрів СРСР від 12 лютого 1964 р.
N 134-49, підрозділом VII такого змісту:
 
   "VII. Роботи, виконувані в населених пунктах, що зазнали
радіоактивного забруднення в результаті аварії на Чорнобильській
АЕС
 
   Робітники, службовці та члени колгоспів, зайняті на роботах у
населених пунктах, в яких згідно з постановою Ради Міністрів СРСР
від 22 серпня 1986 р. N 1006-286 і наступними розпорядженнями Ради
Міністрів СРСР запроваджено  обмеження  споживання  продуктів
харчування  місцевого  виробництва  та  особистих  підсобних
господарств".
 
   Переліки професій і посад, робота на яких дає право на
державну пенсію на пільгових умовах, затверджуються Державним
комітетом СРСР по праці і соціальних питаннях Стаж роботи, що дає
право на пільгову пенсію, обчислюється з моменту аварії на
Чорнобильській АЕС.
 
   3) Прийняли пропозицію Ради Міністрів РРФСР, Ради Міністрів
УРСР і Рада Міністрів БРСР, погоджену з Міністерством охорони
здоров'я СРСР, Державним комітетом СРСР по гідрометеорології,
Державною  комісією  Ради Міністрів СРСР по продовольству і
закупівлях, Державним комітетом СРСР по праці і  соціальних
питаннях, про виплату в період з 1 грудня 1989 р. по 1 січня
1993 р. громадянам,  які  проживають  в  населених  пунктах,
розташованих у районах, що зазнали радіоактивного забруднення в
результаті аварії на Чорнобильській АЕС,  в  яких  частково
обмежується споживання молока і, в разі необхідності, інших
продуктів харчування місцевого виробництва та особистих підсобних
господарств, грошової допомоги в розмірі 15 крб. на місяць на
кожного члена сім'ї (за винятком населених пунктів, в яких згідно
з  рішеннями  Уряду  СРСР  запроваджено обмеження споживання
продуктів харчування місцевого виробництва та особистих підсобних
господарств і жителям яких у зв'язку з цим виплачується грошова
допомога в розмірі 30 крб. на місяць на людину).
 
   Доручили:
 
   Міністерству охорони здоров'я СРСР і Державній комісії Ради
Міністрів СРСР по продовольству і закупівлях з участю Державного
комітету СРСР по гідрометеорології, Ради Міністрів РРФСР, Ради
Міністрів УРСР і Ради Міністрів БРСР у місячний строк визначити
порядок та умови виплати вказаної допомоги;
 
   Раді Міністрів РРФСР, Раді Міністрів УРСР і Раді Міністрів
БРСР щорічно затверджувати конкретні переліки населених пунктів,
жителям яких призначається вказана допомога.
 
   Поширили  на  жителів  таких  населених пунктів пільги,
передбачені підпунктами 1 б, 1 г, 1 д пункту 6 цієї постанови.
 
   Установили, що у цих населених пунктах:
 
   тривалість щорічної  відпустки  працюючим збільшується до
24 робочих днів без урахування додаткової відпустки, яка надається
за роботу в шкідливих умовах праці. При цьому загальна тривалість
відпустки не повинна перевищувати 36 календарних днів;
 
   тривалість частково оплачуваної відпустки по догляду  за
дитиною збільшується до досягнення нею віку трьох років;
 
   утримання дітей в дитячих дошкільних закладах і харчування
школярів здійснюється безплатно.
 
   4) Підвищили на 25 процентів всі види пенсій і допомоги
непрацюючим пенсіонерам та інвалідам з дитинства, які проживають в
населених пунктах, де працюючим громадянам виплачуються надбавки
до заробітної плати, встановлені розпорядженням Ради Міністрів
СРСР від 3 вересня 1986 р. N 1767 (розпорядження Ради Міністрів
УРСР від 10 вересня 1986 р. N 530).
 
   5) Поширили на сім'ї, які проживають в населених пунктах, в
яких згідно з постановою Ради Міністрів СРСР від 22 серпня 1986 р.
N 1006-286 і наступними розпорядженнями Ради Міністрів СРСР
запроваджено обмеження споживання продуктів харчування місцевого
виробництва і особистих підсобних господарств, а також на сім'ї,
які проживають в  населених  пунктах,  визначених  підпунктом
3 пункту 6 цієї постанови, та мають у своєму складі дітей віком до
14 років, вагітних жінок і осіб, яким за медичними показаннями не
рекомендовано проживання в цих населених пунктах, і які виявили
бажання виїхати на нове місце проживання, порядок та умови виплати
грошової компенсації за втрачене у зв'язку з переселенням майно та
оплати витрат, пов'язаних з переїздом на нове місце проживання,
встановлені пунктами 2 і 4 розпорядження Ради Міністрів СРСР від
24 травня 1989 р. N 912 (пункти 4 і 8 розпорядження Ради Міністрів
УРСР від 28 червня 1989 р. N 224 ( 224-89-р ).
 
   б) Установили, що:
 
   визначені вказаною постановою грошова допомога та надбавки
виплачуються  сім'ям  працюючих  громадян  підприємствами,
організаціями, установами, радгоспами і колгоспами, а непрацюючим
пенсіонерам та інвалідам з дитинства - органами соціального
забезпечення;
 
   витрати по  виплаті  допомоги,  компенсації  і  надбавок
відповідно до вказаної постанови провадяться в 1989 році за
рахунок резервного фонду Ради Міністрів СРСР, в наступні роки - за
рахунок коштів, передбачуваних у державному бюджеті, а також
коштів  органів державного страхування (в частині виплат по
обов'язковому і добровільному страхуванню).
 
   7. Затвердити поданий Міністерством охорони здоров'я УРСР,
Держагропромом УРСР, Академією наук УРСР, Всесоюзним центром
радіаційної медицини Академії медичних наук СРСР, Українським
філіалом    Всесоюзного    науково-дослідного   інституту
сільгоспрадіології,  Житомирським,  Київським,  Ровенським  та
Чернігівським облвиконкомами перелік населених пунктів згідно з
додатком N 1, жителям яких з 1 грудня 1989 р. виплачується
грошова допомога в розмірі 15 крб. на місяць на людину.
 
   Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці, Держагропрому УРСР,
відповідним облвиконкомам, виходячи з особливих умов проживання в
цих  населених  пунктах,  здійснювати  постачання  жителів
продовольчими товарами згідно з раціональними нормами споживання
продуктів  харчування,  а  також пріоритетне забезпечення їх
промисловими товарами тривалого користування.
 
   Міністерству охорони  здоров'я  УРСР  за  погодженням  з
Міністерством охорони здоров'я СРСР затвердити в грудні ц.р.
перелік медичних показань, при яких не рекомендується проживання в
зазначених населених пунктах.
 
 
   ( Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 706
( 706-92-п ) від 16.12.92 )
 
 
   ( Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови Ради
Міністрів УРСР N 115 ( 115-90-п ) від 21.05.90 )
 
   ( Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови Ради
Міністрів УРСР N 115 ( 115-90-п ) від 21.05.90 )
 
 
   ( Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 706
( 706-92-п ) від 16.12.92 )
 
 
   ( Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 706
( 706-92-п ) від 16.12.92 )
 
 
   ( Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 706
( 706-92-п ) від 16.12.92 )
 
 
   14. Дозволити  Житомирському,  Київському,  Ровенському,
Чернігівському  облвиконкомам  виплачувати  пенсіонерам,  які
переселяються на нове місце проживання, грошову допомогу в розмірі
місячної пенсії, але не менше 100 крб., і на кожного утриманця, що
переселяється з ними, - в розмірі чверті  допомоги  самого
пенсіонера.
 
   15. Держплану УРСР разом з міністерствами і відомствами УРСР,
Житомирським та Київським облвиконкомами підготувати та внести на
розгляд Ради Міністрів УРСР пропозиції про завершення в 1990 році
переселення  жителів  з  населених  пунктів,  визначених
розпорядженням Ради Міністрів УРСР від 28 червня 1989 р. N 224
( 224-89-р ), а також переселення частини сімей, в першу чергу
тих, що мають дітей, з інших населених пунктів, у тому числі з смт
Поліське Київської області та смт Народичі Житомирської області
(всього 1300 сімей у Київській та 1610 сімей у Житомирській
областях).
 
   Київському і   Житомирському  облвиконкомам  разом  з
Міністерством охорони здоров'я УРСР і Держагропромом УРСР у
двотижневий  строк визначити конкретні населені пункти, куди
переселятимуться вказані громадяни.
 
   16. Держплану УРСР разом з заінтересованими міністерствами,
відомствами УРСР та облвиконкомами при доопрацюванні проекту
Комплексної  програми  по  ліквідації  наслідків  аварії  на
Чорнобильській АЕС внести до нього зміни, що випливають з цієї
постанови.
 
   17. Покласти  на  заступників  голів   облвиконкомів:
Житомирського  -  т. Готовчиця, Київського - т. Степаненка,
Ровенського - т. Тучинського, Чернігівського  -  т.  Риженка
персональну відповідальність за здійснення заходів, пов'язаних з
відселенням, виплатою необхідних компенсацій,  розміщенням  і
працевлаштуванням громадян, які переселяються, а також наданням
відповідно до цієї постанови пільг та створенням нормальних умов
життєдіяльності громадянам, які проживають в населених пунктах, що
зазнали радіоактивного забруднення в  результаті  аварії  на
Чорнобильській АЕС.
 
 
   Голова Ради Міністрів Української РСР        В.МАСОЛ
 
   Голова Української республіканської
      ради професійних спілок           В.СОЛОГУБ
 
   Інд. 29
 
 
                       Додаток N 1
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                      та Укрпрофради
                  від 14 грудня 1989 р. N 315
 
               ПЕРЕЛІК
      населених пунктів, що зазнали радіоактивного
     забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській
    АЕС, жителям яких з 1 грудня 1989 р. виплачується
   грошова допомога в розмірі 15 крб. на місяць на людину
 
( На додаток до переліку додатково див. Розпорядження Ради
Міністрів УРСР N 141-р ( 141-90-р ) від 05.04.90 )
 
    ( Чинність додатку 1 продовжено на 1991 рік згідно з
     Постановою Ради Міністрів УРСР N 38 ( 38-91-п )
     від 22.02.91 )
 
 
            ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
 
            Народицький район
 
   1. с. Бабиничі
 
   2. с. Батьківщина
 
   3. с. Болотниця
 
   4. с. Буда-Голубієвичі
 
   5. с. Васьківці
 
   6. с. Вила
 
   7. с. Вільхова
 
   8. с. В'язівка
 
   9. с. Грезля
 
   10. с. Гуто-Мар'ятин
 
   11. с. Гута-Ксаверівська
 
   12. с. Давидки
 
   13. с. Жерев
 
   14. с. Заводне
 
   15. с. Закусили
 
   16. с. Клочки
 
   17. с. Ласки
 
   18. с. Латаші
 
   19. с. Липлянщина
 
   20. с. Малинка
 
   21. с. Мар'янівка
 
   22. с. Недашківка
 
   23. с. Нова Радча
 
   24. с. Норинці
 
   25. с. Оржів
 
   26. с. Радча
 
   27. с. Ровба
 
   28. с. Рубежівка
 
   29. с. Рудня-Кам'янка
 
   30. с. Савченки
 
   31. с. Сингаї
 
   32. с. Славковиці
 
   33. с. Слобода-В'язівка
 
   34. с. Снитище
 
   35. с. Стара Радча
 
   36. с. Старий Дорогинь
 
   37. с. Старий Кужіль
 
   38. с. Тичків
 
   39. с. Червоне
 
             Овруцький район
 
   1. с. Антоновичі
 
   2. с. Бігунь
 
   3. с. Бондарі
 
   4. с. Бондарівка
 
   5. с. Богданівка
 
   6. с. Базарівка
 
   7. с. Будолюбівка
 
   8. с. Барвінкове
 
   9. с. Білокамінка
 
   10. с. Бережесть
 
   11. с. Бірківське
 
   12. с. Білка
 
   13. с. Великий Кобилин
 
   14. с. Велика Хайча
 
   15. с. Велика Чернігівка
 
   16. с. Велика Фосня
 
   17. с. Верпа
 
   18. с. Веселівка
 
   19. с. Возлякове
 
   20. с. Возничі
 
   21. с. Великі Мошки
 
   22. с. Верхня Рудня
 
   23. с. Гладковицька Кам'янка
 
   24. с. Гладковичі
 
   25. с. Гусарівка
 
   26. с. Гошів
 
   27. с. Городець
 
   28. с. Грязеве
 
   29. с. Гаєвичі
 
   30. с. Гуничі
 
   31. с. Делета
 
   32. с. Деревці
 
   33. с. Дубовий Гай
 
   34. с. Дівошин
 
   35. с. Думинське
 
   36. с. Дуби
 
   37. с. Довгиничі
 
   38. с. Жолудівка
 
   39. с. Збраньківці
 
   40. с. Збраньки
 
   41. с. Заболоть
 
   42. с. Задорожок
 
   43. с. Заськи
 
   44. с. Заріччя
 
   45. с. Іллімка
 
   46. с. Ігнатпіль
 
   47. с. Коренівка
 
   48. с. Коптівщина
 
   49. с. Козулі
 
   50. с. Кам'янівка
 
   51. с. Клинець
 
   52. с. Красилівка
 
   53. с. Кованка
 
   54. с. Красносілка
 
   55. с. Камінь
 
   56. с. Кораки
 
   57. с. Кирдани
 
   58. с. Корчівка
 
   59. с. Колесники
 
   60. с. Кошечки
 
   61. с. Колосівка
 
   62. с. Личмани
 
   63. с. Листвин
 
   64. с. Левковичі
 
   65. с. Левковицький Млинок
 
   66. с. Лучанки
 
   67. с. Людвинівка
 
   68. с. Лукішки
 
   69. с. Малий Кобилин
 
   70. с. Мала Хайча
 
   71. с. Мамеч
 
   72. с. Мала Чернігівка
 
   73. с. Мала Фосня
 
   74. с. Маленівка
 
   75. с. Млини
 
   76. с-ще Магдин
 
   77. с. Мацьки
 
   78. с. Можари
 
   79. с. Мощаниця
 
   80. с. Мочульня
 
   81. с. Мишковичі
 
   82. с. Малі Мошки
 
   83. с. Нивки
 
   84. с. Невгоди
 
   85. с. Норинськ
 
   86. с. Новосілки
 
   87. с. Нові-Велідники
 
   88. с. Нова Рудня
 
   89. с. Нагоряни
 
   90. с. Нижня Рудня
 
   91. м. Овруч
 
   92. с. Острів
 
   93. с. Острови
 
   94. с. Оленичі
 
   95. с. Папірня
 
   96. с. Потаповичі
 
   97. с. Побичі
 
   98. с. Переїзд
 
   99. с. Привар
 
   100. с. Підчашшя
 
   101. с. Павлюківка
 
   102. с. Підвелідники
 
   103. с. Підруддя
 
   104. с. Піщаниця
 
   105. с. Поліське
 
   106. с. Павловичі
 
   107. с. Покалів
 
   108. с. Полохачів
 
   109. с. Піхоцьке
 
   110. с. Прилуки
 
   111. с. Прибитки
 
   112. с. Переброди
 
   113. с. Радчиці
 
   114. с. Рудня (Руднянська сільська Рада)
 
   115. с. Рудня (Ігнатпільська Рада)
 
   116. с. Рокитне
 
   117. с. Раківщина
 
   118. с. Селезівка
 
   119. с. Сташки
 
   120. с. Смоляне
 
   121. с. Сирківщина
 
   122. с. Сирниця
 
   123. с. Степки
 
   124. с. Стугівщина
 
   125. с. Соснівка
 
   126. с. Ситівка
 
   127. с. Семени
 
   128. с. Сидори
 
   129. с. Стовпичне
 
   130. с. Скребеличі
 
   131. с. Слобода
 
   132. с. Слобода-Новоселицька
 
   133. с. Старі Велідники
 
   134. с. Слобода-Шоломківські
 
   135. с. Середня Рудня
 
   136. с. Словечне
 
   137. с. Сорокопень
 
   138. с. Товкачі
 
   139. с. Теклівка
 
   140. с. Тхорин
 
   141. с. Усове
 
   142. с. Чабан
 
   143. с. Червоносілка
 
   144. с. Червонка
 
   145. с. Черевки
 
   146. с. Черепин
 
   147. с. Черепинки
 
   148. с. Хлупляни
 
   149. с. Шоломки
 
   150. с. Яцковичи
 
   151. с. Ясенець
 
             Лугинський район
 
   1. с. Березовий Груд
 
   2. с. Бовсуни
 
   3. с. Бобричі
 
   4. с. Буда
 
   5. с. Будо-Літки
 
   6. с. Великий Дивлин
 
   7. с. Великий Ліс
 
   8. с. Вербівка
 
   9. с. Волошине
 
   10. с. Глухова
 
   11. с. Діброва
 
   12. с. Жеревці
 
   13. ст. Жерев
 
   14. смт Жовтневе
 
   15. с. Запілля
 
   16. с. Зарічка
 
   17. с. Іванівка
 
   18. с. Калинівка
 
   19. с. Кам'яна Гірка
 
   20. с. Красностав
 
   21. с. Красносілка
 
   22. с. Крупчатка
 
   23. с. Кремне
 
   24. смт Лугини
 
   25. с. Лугинки
 
   26. ст. Лугини
 
   27. с. Леонівка
 
   28. с. Літки
 
   29. с. Липники
 
   30. с. Малий Дивлин
 
   31. с. Малахівка
 
   32. с. Новосілка
 
   33. с. Нова Рудня
 
   34. с. Нові Новаки
 
   35. с. Осни
 
   36. с. Остапи
 
   37. с. Повч
 
   38. с. Підостапи
 
   39. с. Путиловичі
 
   40. с. Радогоща
 
   41. с. Солов'ї
 
   42. с. Старосілля
 
   43. с. Степанівка
 
   44. с. Старі Новаки
 
   45. с. Теснівка
 
   46. с. Топільня
 
   47. с. Червона Волока
 
   48. с. Чапаєвка
 
             Олевський район
 
   1. с. Андріївка
 
   2. с. Артинськ*
 
   3. с. Білокоровичі
 
   4. с. Бацеве*
 
   5. с. Болярка
 
   6. смт Бучмани
 
   7. с. Будки
 
   8. с. Варварівка
 
   9. с-ще Вербове
 
   10. смт Діброва
 
   11. смт Дружба
 
   12. с. Держанівка*
 
   13. с. Джерело
 
   14. с. Жубровичі
 
   15. с. Жовтневе
 
   16. с. Журжевичі
 
   17. с. Замисловичі
 
   18. с. Забороче*
 
   19. с. Зубковичі
 
   20. с. Кам'янка
 
   21. с. Кишин
 
   22. с. Зольня
 
   23. с. Корощине
 
   24. с. Ковалівка
 
   25. с. Копище
 
   26. с. Комсомольське
 
   27. с. Лісове
 
   28. с. Ліски*
 
   29. с. Лопатичі
 
   30. с-ще Лугове
 
   31. с. Майдан-Копищенський
 
   32. с. Майдан
 
   33. с. Михайлівка
 
   34. с. Млинок
 
   35. с. Нові Білокоровичі
 
   36. смт Новоозерянка
 
   37. с. Обище*
 
   38. с. Озеряни
 
   39. смт Олевськ
 
   40. с. Перга
 
   41. с. Пояски
 
   42. с. Рудня-Бистра
 
   43. с. Рудня
 
   44. с. Радовель
 
   45. с. Рудня-Замисловицька
 
   46. с. Рудня-Радовельська
 
   47. с. Рудня-Хочинська
 
   48. с. Рудня-Перганська
 
   49. с. Рудня-Озерянська
 
   50. с. Сарнівка
 
   51. с. Сердюки
 
   52. с-ще Сновидовичі
 
   53. с. Соснівка*
 
   54. с. Сущани
 
   55. с. Стовпинка
 
   56. с. Тепениця
 
   57. с. Устинівка
 
   58. с. Хочине
 
   59. с. Хмелівка
 
   60. с. Шебедиха
 
   61. с. Юрове
 
            Коростенський район
 
   1. с. Барди
 
   2. с. Білка*
 
   3. с. Бехи
 
   4. с. Берестовець
 
   5. с-ще Броди
 
   6. с. Березневе**
 
   7. с. Бондарівка*
 
   8. с. Болярка*
 
   9. с. Боровиця**
 
   10. с. Булахівка
 
   11. с. Березівка*
 
   12. с. Васьковичі**
 
   13. с. Веселівка**
 
   14. с. Вороневе
 
   15. с. Вигів**
 
   16. с. Видень
 
   17. с. Винарівка**
 
   18. с. Велень
 
   19. с. Великий ліс*
 
   20. с. Горщик*
 
   21. с. Грозине**
 
   22. с. Граби
 
   23. с. Гулянка**
 
   24. с. Горбачі**
 
   25. с. Давидки
 
   26. с. Дружбівка
 
   27. с. Дідковичі
 
   28. с. Домолоч*
 
   29. с. Десятини*
 
   30. с. Діброва**
 
   31. с. Жабче
 
   32. с. Житомирське
 
   33. с. Жупанівка*
 
   34. с. Заріччя*
 
   35. с. Здобичі*
 
   36. с. Зубівщина**
 
   37. с. Іскорость*
 
   38. с. Іванівка**
 
   39. с. Іванопіль**
 
   40. с. Каленське*
 
   41. с. Клочеве
 
   42. с. Кожухівка
 
   43. с. Ковалівщина**
 
   44. с. Купище
 
   45. с. Корма*
 
   46. с. Ковалі*
 
   47. с. Купеч
 
   48. с. Красногірка*
 
   49. с. Краснопіль**
 
   50. с. Калинівка**
 
   51. с. Красносілка**
 
   52. с. Ковбащина**
 
   53. м. Коростень**
 
   54. с. Лісівщина*
 
   55. с. Лісобуда**
 
   56. с. Межирічка
 
   57. с. Мединівка*
 
   58. с. Мелені**
 
   59. с. Мала Зубівщина*
 
   60. с. Мойсіївка**
 
   61. с. Мошківка*
 
   62. с. Майданівка*
 
   63. с-ще Мирний**
 
   64. с. Михайлівка**
 
   65. с. Новаки*
 
   66. с. Немирівка
 
   67. с. Нивки*
 
   68. с. Обиходи
 
   69. с. Обиходівка
 
   70. с. Охотівка*
 
   71. с. Полянка**
 
   72. с. Пугачівка*
 
   73. с. Плещівка
 
   74. с. Поліське*
 
   75. с. Піски**
 
   76. с. Першотравневе**
 
   77. с. Розівка**
 
   78. с. Розтяжин*
 
   79. с. Радянське*
 
   80. с. Рудня-Ушомирська*
 
   81. с. Рудня
 
   82. с. Рудня-Білківська**
 
   83. с- ще Сокорики
 
   84. с. Стремигород*
 
   85. с. Соболівка*
 
   86. с. Сингаї*
 
   87. с. Сарновичі
 
   88. с. Сантарка*
 
   89. с. Субине*
 
   90. с. Старики*
 
   91. с. Садибне**
 
   92. с. Струмок**
 
   93. с. Ушиця*
 
   94. с-ще Ушиця**
 
   95. с. Ушомир**
 
   96. с. Холосне*
 
   97. с. Ходаки*
 
   98. с. Хотинівка*
 
   99. с. Ходачки**
 
   100. с. Чигирі
 
   101. с. Чолівка*
 
   102. с. Шатрище**
 
   103. с. Шершні**
 
   104. с. Шорсівка*
 
   105. с. Зарубинка*
 
   106. с. Кам'яна Гора*
 
   107. с. Кропивня*
 
   108. с. Новина*
 
   109. с. Олександрівка*
 
   110. с. Ришавка*
 
   111. с. Рудня*
 
   112. с. Ставище*
 
   113. с. Сушки*
 
 
             Малинський район
 
   1. с. Барвінки**
 
   2. с. Будо-Вороб'ї*
 
   3. с. Будницьке**
 
   4. с. Вишнянка**
 
   5. с. Владівка*
 
   6. с. Вороб'ївщина**
 
   7. с. Вишів
 
   8. с. Гутянське**
 
   9. с. Загребля**
 
   10. с. Заліски**
 
   11. с. Зелений Гай**
 
   12. с. Йосипівка*
 
   13. с. Кам'янка**
 
   14. с. Клітня*
 
   15. с. Крупське*
 
   16. с. Ксаверів
 
   17. с. Липляни*
 
   18. с. Мар'ятин
 
   19. с. Морозівка
 
   20. с. Недашки
 
   21. с. Нова Гута**
 
   22. с. Нова Рутвянка**
 
   23. с. Новобратське**
 
   24. с. Першотравневе
 
   25. с. Писарівка*
 
   26. с. Привітне*
 
   27. с. Пристанційне**
 
   28. с. П'ятидуб*
 
   29. с. Репище**
 
   30. с. Рудня-Калинівка
 
   31. с. Савлуки*
 
   32. с. Свиридівка*
 
   33. с. Скурати*
 
   34. с. Стара Гута**
 
   35. с. Старі Вороб'ї*
 
   36. с. Стримівщина*
 
   37. с. Рутвянка**
 
   38. с. Трудолюбівка*
 
   39. смт Чоповичі*
 
   40. с. Червоний Плугатар**
 
          Новоград-Волинський район
 
   1. с. Анастасівка
 
   2. с. Берегове*
 
   3. смт Броницька Гута
 
   4. с. Брониця*
 
   5. с. Вербівка*
 
   6. с. Вірівка*
 
   7. с. Вишківка*
 
   8. смт Городниця*
 
   9. с. Дубники
 
   10. с. Дібрівське*
 
   11. с. Карпилівка
 
   12. с. Красилівка*
 
   13. с. Красилівське*
 
   14. с. Кленова
 
   15. с. Курчиця*
 
   16. с. Курчицька Гута*
 
   17. с. Лучиця*
 
   18. с. Липине*
 
   19. с. Михіївка*
 
   20. с. Морозівка*
 
   21. с. Мала Анастасівка*
 
   22. с. Мала Цвіля*
 
   23. с. Партизанське*
 
   24. с-ще Перелісок*
 
   25. с. Повчине*
 
   26. с. Перелісянка
 
   27. с. Прихід
 
   28. с. Суховоля*
 
   29. с. Ходурки*
 
   30. с. Чижівка
 
   31. с. Червона Воля
 
   32. с. Калинівка**
 
   33. с. Таращанка**
 
 
            Ємільчинський район
 
   1. с. Адамове**
 
   2. с. Березники**
 
   3. с. Велика Цвіля**
 
   4. с. Володимирівка*
 
   5. с. Велика Глумча**
 
   6. с. Ганнівка*
 
   7. с. Дзержинськ*
 
   8. с. Дібрівка
 
   9. с. Забаро-Давидівка*
 
   10. с. Заровенка**
 
   11. с. Запруда*
 
   12. с. Зорянка*
 
   13. с. Королівка
 
   14. с. Кривотин
 
   15. с. Кочичине*
 
   16. с. Косяк*
 
   17. с. Лебідь*
 
   18. с. Льонівка**
 
   19. с. Лука*
 
   20. с. Мала Глумча**
 
   21. с. Малоглумчанка
 
   22. с. Малий Кривотин*
 
   23. с. Медведеве*
 
   24. с. Михайлівка*
 
   25. с. Миколаївка*
 
   26. с. Осівка*
 
   27. с. Осова*
 
   28. с. Омелуша
 
   29. с. Паранине*
 
   30. с. Підлуби
 
   31. с. Полоничеве
 
   32. с. Рогівка**
 
   33. с. Рудня-Іванівська**
 
   34. с. Рудня-Миколаївка
 
   35. с. Сергіївка*
 
   36. с. Ситне
 
   37. с. Снитине
 
   38. с. Спаське
 
   39. с. Чміль*
 
   40. с. Яменець*
 
   41. с. Болярка*
 
   42. с. Сімаківка*
 
   43. с. Степанівка*
 
 
             КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
 
            Вишгородський район
 
   1. с. Андріївка*
 
   2. с. Богдани
 
   3. с. Вахівка
 
   4. с. Володимирівка**
 
   5. с. Дмитрівка**
 
   6. с. Круги*
 
   7. с. Любимівка*
 
   8. с. Любидва
 
   9. с. Овдієва Нива
 
   10. с. Осикове**
 
   11. с. Петрівське
 
   12. с. Пилява
 
   13. с. Рови*
 
   14. с. Розтісне**
 
   15. с. Рудня-Димерська**
 
   16. с. Ритні
 
   17. с. Рихта
 
   18. с. Сухолуччя
 
   19. с. Сичівка*
 
   20. с. Толокунь*
 
   21. с. Трость**
 
   22. с. Федорівка*
 
   23. с. Ясногородка*
 
            Іванківський район
 
   1. с. Білий Берег
 
   2. с. Блідча
 
   3. с. Болотня
 
   4. с. Буда-Полідарівська*
 
   5. с. Варівськ*
 
   6. с. Верхолісся*
 
   7. с. Воропаївка
 
   8. с. Горностайпіль
 
   9. с. Губин*
 
   10. с. Доманівка
 
   11. с. Димарка
 
   12. с. Дитятки
 
   13. с. Жміївка*
 
   14. с. Запрудка**
 
   15. с. Зимовище
 
   16. с. Зорин
 
   17. смт Іванків
 
   18. с. Карпилівка
 
   19. с. Ковалівка*
 
   20. с. Коленці*
 
   21. с. Коленцівське**
 
   22. с. Красилівка**
 
   23. с. Лапутьки*
 
   24. с. Леонівка
 
   25. с. Людвинівка
 
   26. с. Макарівка
 
   27. с. Мала Макарівка*
 
   28. с. Медвин
 
   29. с. Мусійки**
 
   30. с. Нові Макалевичі
 
   31. с. Нові Соколи**
 
   32. с. Обуховичі
 
   33. с. Олизарівка
 
   34. с. Оране
 
   35. с. Петрівське**
 
   36. с. Пироговичі
 
   37. с. Піски*
 
   38. с. Поталіївка**
 
   39. с. Потоки**
 
   40. с. Полідарівка*
 
   41. с. Прибірськ
 
   42. с. Рахвалівка
 
   43. с. Рокитна Слобода
 
   44. с. Рудня-Левківська**
 
   45. с. Рудня-Тальська
 
   46. с. Рудня-Шпилівська
 
   47. с. Русаки*
 
   48. с. Сидоровичі*
 
   49. с. Соснівка
 
   50. с. Станишівка
 
   51. с. Старі Соколи
 
   52. с. Степанівка
 
   53. с. Страхолісся
 
   54. с. Сукачі
 
   55. с. Термахівка
 
   56. с. Федорівка**
 
   57. с. Феневичі
 
   58. с. Фрузинівка**
 
   59. с. Хочева
 
   60. с. Чкаловка
 
   61. с. Шевченкове**
 
   62. с. Шпилі
 
             Поліський район
 
   1. с. Буда-Вовчківська*
 
   2. с. Буда-Радинська
 
   3. с. Вересня**
 
   4. с. Вовчків*
 
   5. с. Володарка**
 
   6. с. Городещина**
 
   7. с. Дубова**
 
   8. с. Дубова** (Володарська сільська Рада)
 
   9. с. Залишани**
 
   10. с. Зелена Поляна
 
   11. с. Калинівка**
 
   12. с. Красятичі**
 
   13. с. Максимовичі
 
   14. с. Мар'янівка
 
   15. с. Млачівка
 
   16. с. Міхлівщина**
 
   17. с. Омелянівка**
 
   18. с. Орджонікідзе**
 
   19 с. Радинка
 
   20. с. Стещина**
 
   21. с. Стовпне**
 
   22. с. Федорівка
 
   23. с. Чапаєве**
 
            РОВЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
 
            Березнівський район
 
   1. с. Балаліївка*
 
   2. с. Бронне*
 
   3. с. Городище*
 
   4. с. Друхів*
 
   5. с. Зірне*
 
   6. с. Кам'янка*
 
   7. с. Карачун*
 
   8. с. Князівка*
 
   9. с. Левачі*
 
   10. с. Лінчин*
 
   11. с. Малинськ*
 
   12. с. Малушка*
 
   13. с. Мочулянка*
 
   14. с. Михалин*
 
   15. с. Поляни*
 
   16. с. Прислуч*
 
   17. с. Сівки*
 
   18. с. Хотин*
 
   19. с. Яцьковичі*
 
           Володимирецький район
 
   1. с. Антонівка
 
   2. с. Бабка
 
   3. с. Балаховичі
 
   4. с. Більська Воля
 
   5. с. Біле
 
   6. с. Березина
 
   7. с. Берестівка
 
   8. с. Бишляк
 
   9. с. Великий Жолудськ
 
   10. с. Великі Телковичі
 
   11. с. Великі Цепцевичі
 
   12. с. Велихів
 
   13. с. Веретено
 
   14. смт Володимирець
 
   15. с. Воронки
 
   16. с. Городець
 
   17. с. Городок
 
   18. с. Довговоля
 
   19. с. Дубівка
 
   20. с. Діброва
 
   21. с. Жовкині
 
   22. с. Журавлине
 
   23. с. Заболоття
 
   24. с. Зелениця
 
   25. с. Зелене
 
   26. с. Іванчі
 
   27. с. Каноничі
 
   28. с. Кідри
 
   29. с. Кошмаки
 
   30. с. Красносілля
 
   31. с. Кримне
 
   32. с. Кругле
 
   33. с. Липне
 
   34. с. Лозки
 
   35. с. Луко
 
   36. с. Любахи
 
   37. с. Малий Жолудськ
 
   38. с. Малі Телковичі
 
   39. с. Маюничі
 
   40. с. Мостище
 
   41. с. Мульчиці
 
   42. с. Нетреба
 
   43. с. Новаки
 
   44. с. Новосідки
 
   45. с. Озеро
 
   46. с. Озерці
 
   47. с. Острів
 
   48. с. Острівці
 
   49. с. Полиці
 
   50. с. Половлі
 
   51. с. Радижеве
 
   52. смт Рафалівка
 
   53. с. Ромейки
 
   54. с. Рудка
 
   55. с. Сварині
 
   56. с. Собіщиці
 
   57. с. Сопачів
 
   58. с. Сошники
 
   59. с. Стара Рафалівка
 
   60. с. Степангород
 
   61. с. Суховоля
 
   62. с. Уріччя
 
   63. с. Хиночі
 
   64. с. Чаква
 
   65. с. Чудля
 
   66. с. Чучеве
 
   67. с. Щоків
 
            Дубровицький район
 
   1. с. Біла
 
   2. с. Бережниця
 
   3. с. Бережки
 
   4. с. Берестя
 
   5. с. Білаші
 
   6. с. Бродець
 
   7. с. Будимля
 
   8. с. Велюнь
 
   9. с. Вербівка
 
   10. с. Великі Озера
 
   11. с. Вільне
 
   12. с. Висоцьк
 
   13. с. Великий Черемель
 
   14. с. Городище
 
   15. с. Грані
 
   16. с. Грицьки
 
   17. м. Дубровиця*
 
   18. с. Жадень
 
   19. с. Загребля
 
   20. с. Заслуччя
 
   21. с. Залужжя
 
   22. с. Залішани
 
   23. с. Зелень
 
   24. с. Золоте
 
   25. с. Колки
 
   26. с. Кривиця
 
   27. с. Крупове
 
   28. с. Кураш
 
   29. с. Лісове
 
   30. с. Лугове
 
   31. с. Літвиця
 
   32. с. Людинь
 
   33. с. Лютинськ
 
   34. с. Миляч
 
   35. с. Мочулище
 
   36. с. Нивецьк
 
   37. с. Озерськ
 
   38. с. Осова
 
   39. с. Орв'яниця
 
   40. с. Партизанське*
 
   41. с. Переброди
 
   42. с. Підлісне
 
   43. с. Порубка
 
   44. с. Працюки
 
   45. с. Різки
 
   46. с. Рудня
 
   47. с. Сварицевичі
 
   48. с. Селець
 
   49. с. Смородськ
 
   50. с. Соломіївка
 
   51. с. Трипутня
 
   52. с. Тумень
 
   53. с. Удрицьк
 
   54. с. Узлісся
 
   55. с. Хилін
 
   56. с. Хочин
 
   57. с. Червоне**
 
   58. с. Шахи
 
   59. с. Ясинець
 
            Зарічненський район
 
   1. с. Бродниця*
 
   2. с. Борове*
 
   3. с. Бутове*
 
   4. с. Бір*
 
   5. с. Вовчиці*
 
   6. с. Вичівка**
 
   7. с. Голубне*
 
   8. с. Гориничі
 
   9. с. Дібрівськ
 
   10. с. Дідівка*
 
   11. с. Дубчиці*
 
   12. с. Ждань*
 
   13. смт Зарічне*
 
   14. с. Зелена Діброва*
 
   15. с. Задовже*
 
   16. с. Заозер'я
 
   17. с. Іванчиці
 
   18. с. Кутин
 
   19. с. Кутинок*
 
   20. с. Кухітська Воля
 
   21. с. Кухче*
 
   22. с. Комори
 
   23. с. Котира*
 
   24. с. Коник*
 
   25. с. Любинь
 
   26. с. Лисичин
 
   27. с. Локниця*
 
   28. с. Млинок*
 
   29. с. Морочне
 
   30. с. Мутвиця
 
   31. с. Млин*
 
   32. с. Новосілля
 
   33. с. Неньковичі
 
   34. с. Нобель
 
   35. с. Новорічиця
 
   36. с. Ниговищі
 
   37. с. Олександрове*
 
   38. с. Острівськ
 
   39. с. Омит
 
   40. с. Парська*
 
   41. с. Перекалля
 
   42. с. Привітівка*
 
   43. с. Прикладники
 
   44. с. Радове
 
   45. с. Радовель*
 
   46. с. Річиця
 
   47. с. Річки*
 
   48. с. Рибгосп "Миколайове-Гольє"*
 
   49. с. Сенчиці
 
   50. с. Серники
 
   51. с. Соломир
 
   52. с. Тиховиж
 
   53. с. Храпин*
 
   54. с. Чернин*
 
            Рокитнівський район
 
   1. с. Біловіж
 
   2. с. Більськ*
 
   3. с. Березове
 
   4. с. Блажове
 
   5. с. Борове
 
   6. с. Буда
 
   7. с. Будки-Кам'янські*
 
   8. с. Будки-Сновидовицькі
 
   9. с. Вежиця
 
   10. с. Глинне
 
   11. с. Грабунь
 
   12. с. Дерть
 
   13. с. Дроздинь
 
   14. с. Дубно
 
   15. с. Єльне
 
   16. с. Заболоття*
 
   17. с. Залав'я*
 
   18. с. Кам'яне
 
   19. с. Карпилівка
 
   20. с. Кисоричі
 
   21. с. Купель
 
   22. с. Лісове
 
   23. с. Масевичі
 
   24. с. Мушні*
 
   25. с. Настахівське*
 
   26. с. Нетреба
 
   27. с. Обсіч*
 
   28. с. Осницьк
 
   29. с. Олександрівка
 
   30. с. Остки
 
   31. с. Переходичі
 
   32. с. Познань
 
   33. с. Рокитне**
 
   34. смт Рокитне
 
   35. с. Сновидовичі
 
   36. с. Старики*
 
   37. с. Старе Село
 
   38. с. Томашгород
 
   39. смт Томатгород
 
   40. с. Хміль*
 
            Сарненський район
 
   1. с. Білятичі*
 
   2. с. Бутейки**
 
   3. с. Велике Вербче**
 
   4. с. Вирка**
 
   5. с. Вири*
 
   6. с. Висове*
 
   7. с. Волоша*
 
   8. с. Грушівка
 
   9. с. Гута-Перейма
 
   10. с. Глушиця
 
   11. с. Глушицьке
 
   12. с. Двірець
 
   13. с. Дові*
 
   14. с. Дубняки*
 
   15. с. Зарів'я
 
   16. с. Зносич*
 
   17. с. Іванівка
 
   18. смт Клесів*
 
   19. с. Калинівка*
 
   20. с. Карасин*
 
   21. с. Кам'яне-Случанське*
 
   22. с. Карпилівка*
 
   23. с. Керинівка*
 
   24. с. Костянтинівка*
 
   25. с. Клесів
 
   26. с. Копище*
 
   27. с. Корост*
 
   28. с. Кричильськ*
 
   29. с. Кузьмівка*
 
   30. с. Лгобиковичі
 
   31. с. Люхча*
 
   32. с. Мар'янівка*
 
   33. с. Маслопуща (Ремчицька сільська Рада)**
 
   34. с. Маслопуща (Стрільська сільська Рада)
 
   35. с. Мале Вербче
 
   36. с. Мельниця**
 
   37. с-ще Немовичі
 
   38. с. Немовичі**
 
   39. с. Обірки
 
   40. с. Одринки*
 
   41. с. Олексіївка*
 
   42. с. Орлівка*
 
   43. с. Підгірник
 
   44. с. Пугач*
 
   45. с. Поляна
 
   46. с. Ремчиці**
 
   47. с. Рудня-Карпилівська
 
   48. с. Селище*
 
   49. смт Степань**
 
   50. с-ще Страшеве**
 
   51. с. Стрільськ*
 
   52. м. Сарни**
 
   53. с. Тріскині**
 
   54. с. Труди**
 
   55. с. Тинне*
 
   56. с. Тутовичі*
 
   57. с. Убереж*
 
   58. с. Угли*
 
   59. с. Федорівка*
 
   60. с. Чабель**
 
   61. с-ще Чемерне**
 
   62. с. Чудель*
 
   63. с. Цепцевичі**
 
   64. с. Яринівка**
 
   65. с. Ясногірка**
 
   66. с. Яблунька**
 
 
            ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
 
            Козелецький район
 
   1. с. Бір**
 
   2. с. Косачівка*
 
   3. с. Лошакова Гута*
 
   4. с. Морівськ**
 
   5. с. Отрохи*
 
   6. с. Рудня**
 
   7. с. Сорокошичі*
 
   8. с. Тужар
 
            Корюківський район
 
   1. с. Бреч**
 
   2. с. Будище*
 
   3. с. Лубенець**
 
   4. с. Нова-Гуринівка**
 
   5. с. Озереди
 
   6. с. Савинки*
 
   7. с. Самотуги**
 
   8. с. Сядрине**
 
   9. с. Тельне**
 
   10. с. Ховдіївка**
 
   11. с. Хотіївка*
 
   12. с. Червоний Довжик**
   
   13. с. Милейки
 
 
            Ріпкинський район
 
   1. с. Грабівка**
 
   2. с. Губичі
 
   3. с. Гуньківка
 
   4. с. Комарівка
 
   5. с-ще Левичівка**
 
   6. с. Лісківка*
 
   7. с. Мекшунівка
 
   8. с. Миси
 
   9. с. Неданчичі
 
   10. с. Нова Рудня
 
   11. с. Пролетарська Рудня
 
   12. с. Редьківка
 
   13. с. Червона Гута
 
   14. с. Шкуранка*
 
 
             Сосницький район
 
   1. с. Матвіївка
 
   2. с. Полісся
 
 
            Семенівський район
 
   1. с. Баранівка**
 
   2. с. Блешня
 
   3. с. Гаті*
 
   4. с. Городок*
 
   5. с. Дачне*
 
   6. с. Заріччя*
 
   7. с. Калинівське*
 
   8. с. Карповичі
 
   9. с. Красні Лози*
 
   10. с. Красний Городок**
 
   11. с. Кринички**
 
   12. с. Лісківщина*
 
   13. с. Логи**
 
   14. с. Медведівка*
 
   15. с. Михайлове**
 
   16. с. Мхи
 
   17. с. Набережне**
 
   18. с. Орликівка**
 
   19. с-ще Острів**
 
   20. с. Першотравневе**
 
   21. с. Парня**
 
   22. с. Прогрес
 
   23. с. Ракужа**
 
   24. с. Тимоновичі
 
   25. с. Улянівське**
 
   26. с. Хотіївка*
 
   27. с. Червоний Пахар**
 
   28. с. Червоний Гай*
 
   29. с. Чорнозем**
 
            ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РАЙОН
 
   1. с. Боровики
 
   2. с. Будище**
 
   3. с. Василева Гута
 
   4. с. Ворохівка**
 
   5. с. Глядин
 
   6. с. Дніпровське
 
   7. с. Загатка*
 
   8. с. Завод*
 
   9. с. Конюшівка**
 
   10. с. Ліски**
 
   11. с. Лісне**
 
   12. с. Линея*
 
   13. с. Локотьків
 
   14. с. Мньов*
 
   15. с. Пакуль*
 
   16. с. Папірня**
 
   17. с-ще Північне*
 
   18. с. Повідов*
 
   19. с. Прохорів*
 
   20. с. Пустинки**
 
   21. с. Пильня*
 
   22. с. Рудня**
 
   23. с. Семенягівка**
 
   24. с. Старик**
 
   25. с. Хатилова Гута**
 
   26. с. Храпате*
 
   27. с-ще Центральне**
 
   28. с. Шмаївка**
 
   29. с. Ведильці
 
   30. с. Малійки
 
   31. ст. Малійки
 
   32. с. Ковпита
 
   33. с-ще Ревунів Круг
 
   34. с. Червоне
 
   35. с. Шульгівка
 
 
---------------------------
   * населені  пункти,  де реєструються одиничні проби, що
    перевищують тимчасово допустимі рівні вмісту радіоактивних
    речовин в молоці корів особистих підсобних господарств.
 
  ** населені пункти, які зв'язані з забрудненими населеними
    пунктами тісними територіально-виробничими та соціальними
    відносинами.
 
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Ради
Міністрів Української РСР N 57 ( 57-90-р ) від 02.02.90 )
 
 
                      Додаток N 2
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                     та Укрпрофради
-----------------          від 14 грудня 1989 р. N 315
 облвиконком
 
            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
 
__________________________________обласної Ради народних депутатів
 
 
             НАПРАВЛЕННЯ N___
 
   Направляється для працевлаштування та забезпечення житлом
гр._______________________________________________________________
__________________________________________________________________
та члени його сім'ї:
 
1. _______________________________________________________________
  (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, родинні стосунки)
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
4. _______________________________________________________________
5. _______________________________________________________________
6. _______________________________________________________________
7. ______________________________________________________________,
  які переселяються з __________________________________________
               (населений пункт, район)
__________________________________________________________________
в зв'язку з радіоактивним забрудненням цього населеного пункту
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Вказані громадяни мають
право на пільги передбачені пунктом ____ постанови Ради Міністрів
УРСР та Укрпрофради від 14 грудня 1989 р. N 315.
 
 
   М.П.
 
Заступник голови                 Підпис
_______________облвиконкому       "  "____________19__року
 
 
_______________облвиконком
 
            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
 
__________________________________обласної Ради народних депутатів
 
 
          КОРІНЕЦЬ НАПРАВЛЕННЯ N___
 
   Направляється для працевлаштування та забезпечення житлом
гр._______________________________________________________________
та члени його сім'ї:
 
1. _______________________________________________________________
  (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, родинні стосунки)
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
4. _______________________________________________________________
5. _______________________________________________________________
6. _______________________________________________________________
7. ______________________________________________________________,
  які переселяються з ___________________________________________
            (населений пункт, район)
__________________________________________________________________
в зв'язку з радіоактивним заорудненням цього населеного пункту
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Вказані громадяни мають
право на пільги передбачені пунктом ____ постанови Ради Міністрів
УРСР та Укрпрофради від 14 грудня 1989 р. N 315.
 
 
      М.П.               Підпис
                  "  "________________19___року
   Направлення одержав.      Підпис(______________)
                  "  "________________19___року
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner