Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 311 від 14.12.1989

Про Державний бюджет Української РСР на 1990 рік


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

            П О С Т А Н О В А
          від 14 грудня 1989 р. N 311
                Київ
 
     Про Державний бюджет Української РСР на 1990 рік
 
 ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР
  N 194 ( 194-90-п ) від 16.08.90 
                       Постановою КМ УРСР
  N 102 ( 102а-91-п ) від 20.07.91 )
 
 
 
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   1. Взяти до виконання затверджений Законом Української РСР
від 1 грудня 1989 р. "Про  Державний  бюджет  Української  РСР
на 1990 рік" ( 8467-11 ):
 
   Державний бюджет Української РСР на 1990 рік по доходах у
сумі 37.420.600 тис. крб. і по видатках у сумі 39.220.600 тис.
крб. згідно з додатком N 1 з граничним розміром його дефіциту в
сумі 1.800.000 тис. карбованців;
 
   республіканський бюджет Української РСР на 1990 рік  по
доходах у сумі 30.810.934 тис. крб.,  по  видатках  у  сумі
21.009.347 тис. крб., відрахуваннях з республіканського бюджету до
бюджетів областей і міст республіканського підпорядкування в сумі
10.821.587 тис. крб. згідно з додатком N 2 та граничний розмір
дефіциту цього бюджету в сумі 1.020.000 тис. карбованців.
 
   Міністерству фінансів УРСР подати до Ради Міністрів УРСР
пропозиції про порядок застосування статті 1 Закону Української
РСР "Про Державний бюджет Української РСР на 1990 рік" ( 8467-11 )
в частині фінансування видатків бюджету в межах фактично одержаних
доходів.
 
   2. Включити в Державний бюджет Української РСР на 1990 рік
бюджети областей і міст республіканського підпорядкування  по
доходах у загальній сумі 17.431.253 тис. крб. і по видатках у
загальній сумі 18.211.253 тис. крб. з оборотною касовою готівкою
по цих бюджетах у загальній сумі 240.784 тис. крб. згідно з
додатком N 3.
 
   Міністерству фінансів  УРСР  урегулювати  шляхом  прямих
розрахунків між республіканським бюджетом і бюджетами областей та
міст республіканського підпорядкування зміни обсягів цих бюджетів,
що випливають з поправок до Державного бюджету СРСР на 1990 рік у
зв'язку з уточненням джерел фінансування додаткових заходів щодо
підвищення рівня життя народу, прийнятих Верховною Радою СРСР.
 
   3. Установити в республіканському бюджеті на  1990  рік
асигнування на фінансування поточних видатків по експлуатації та
утриманню діючої мережі установ і організацій, утримання органів
державної влади управління та інші видатки, пов'язані з простим
відтворенням і  підтриманням  рівня  соціального  розвитку
суспільства, що склався, та забезпечувані фінансовими ресурсами в
першочерговому порядку, в сумі 18.776.137 тис. крб. у тому числі
на:
 
   фінансування народного господарства      9.162.012
                          тис. крб.
 
   фінансування видатків             8.947.491
   по соціально-культурних заходах        тис. крб.
 
     з них на:
 
    народну освіту, професійну підготовку    1.124.819
    кадрів, культуру, мистецтво і засоби     тис. крб.
    масової інформації
 
    охорону здоров'я і фізичну культуру     191.622
                          тис. крб.
 
    соціальне забезпечення            7.631.050
                          тис. крб.
 
   утримання органів державної влади       112.290
   і управління                  тис. крб.
 
   інші заходи                  554.344
                          тис. крб.
 
   4. Передбачити в республіканському бюджеті видатки на цілі
розширеного відтворення, пов'язані з фінансуванням капітальних
вкладень, що  забезпечують  структурну  перебудову  народного
господарства, розширенням   і   вдосконаленням   соціальної
інфраструктури, нарощуванням науково-технічного  потенціалу  та
фінансуванням інших  заходів,  які  забезпечують новий рівень
економічного і соціального розвитку суспільства, в загальній сумі
2.233.210 тис. крб., у тому числі на:
 
   фінансування централізованих капітальних    1.469.581
   вкладень та інших видатків по народному    тис. крб.
   господарству
 
   фінансування науки               291.188
                          тис. крб.
 
   фінансування розвитку соціальної сфери     472.441
                          тис. крб.
 
   5. З метою покриття дефіциту республіканського та місцевих
бюджетів на 1990 рік випустити Державну республіканську внутрішню
позику, розміщувану  на добровільних засадах серед державних,
кооперативних та інших громадських підприємств і організацій та
кредитних установ, на суму 1.800.000 тис. крб., у тому числі для
областей, міст Києва і Севастополя - 780.000 тис. карбованців.
 
   6. Установити на 1990 рік нормативи відрахувань до бюджетів
областей, міст Києва і Севастополя  від податку з обороту і
прибуткового податку з населення згідно з додатком N 4.
 
   7. Установити на 1990 рік нормативи відрахувань до бюджетів
областей, міст Києва і Севастополя: від податку на нежонатих,
одиноких і малосімейних громадян СРСР і від прибуткового податку з
колгоспів - 100 процентів, від суми реалізації облігацій Державної
внутрішньої виграшної позики 1982 року - 50 процентів, від податку
з обороту відповідно до обсягу роздрібного товарообороту державної
і кооперативної торгівлі - 2 проценти (до бюджетів Ровенської
області - 3 проценти, Кіровоградської та Хмельницької областей -
по 4 проценти).
 
   8. Установити на 1990 рік нормативи відрахувань до бюджетів
областей і  міст  республіканського  підпорядкування від суми
платежів у бюджет з прибутку (доходу) підприємств і організацій
союзного підпорядкування - 12 процентів,   республіканського -
10 процентів.
 
   9. Установити, що в 1990 році плата за трудові ресурси і
плата за  воду, які вносяться підприємствами й організаціями
союзного та  республіканського   підпорядкування,   повністю
зараховуються до місцевих бюджетів.
 
   10. Установити, що чинність пунктів 8 і 9 цієї постанови не
поширюється:
 
   відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 14 листопада
1989 р. N 971 на підприємства й організації Міністерства оборони
СРСР Комітету державної безпеки СРСР, підприємства й організації
союзного підпорядкування  Міністерства  внутрішніх справ СРСР,
окремі підприємства  Міністерства  атомної  енергетики   і
промисловості СРСР за переліком, що визначається Міністерством, а
також на підприємства й організації міністерств, які здійснюють
розрахунки по  платежах  у  бюджет  з  прибутку  (доходу) в
централізованому порядку;
 
   на підприємства й організації Міністерства внутрішніх справ
УРСР, Міністерства  зв'язку  УРСР, Українське госпрозрахункове
зовнішньоторгове об'єднання при Раді Міністрів УРСР та трест
"Укртюменшляхбуд" Міністерства  будівництва  і  експлуатації
автомобільних шляхів УРСР.
 
   11. Затвердити на 1990 рік плани надходжень податку з обороту
по областях, містах Києву і Севастополю згідно з додатком N 5 та
по міністерствах і відомствах згідно з додатком N 6.
 
   Міністерству фінансів УРСР  внести  уточнення  до  плану
надходжень податку  з  обороту  на  1990  рік відповідно до
затвердженого плану виробництва й розподілу фондів продовольчих і
непродовольчих товарів та плану матеріально-технічного постачання
по областях, містах Києву і Севастополю, а також урахувати їх у
взаємних розрахунках  республіканського  бюджету  з  місцевими
бюджетами.
 
   ( Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ УРСР
N 102 ( 102а-91-п ) від 20.07.91 )
 
   13. Спрямувати одержувані в 1990 році з бюджету державного
соціального страхування кошти в сумі 7.501.100 тис. крб. на
виплату пенсій непрацюючим пенсіонерам.
 
   14. Установити в Державному бюджеті Української  РСР  на
1990 рік асигнування на фінансування народного господарства в сумі
18.367.288 тис. крб. та соціально-культурні заходи і науку -
19.736.589 тис. карбованців.
 
   15. Установити  на  1990  рік  у  складі  видатків
республіканського бюджету на освіту дотацію Міністерству культури
УРСР для театрів і державних музичних колективів республіканського
підпорядкування в сумі 6.443 тис. карбованців.
 
   16. Передбачити для міністерств і відомств УРСР на 1990 рік
асигнування з  республіканського бюджету на утримання органів
державного управління і судів, а також установити для вказаних
органів (крім тих, яким у встановленому порядку затверджується
фонд оплати праці) граничні суми витрати (незалежно від джерел) на
поліпшення побутового обслуговування та преміювання працівників
згідно з додатком N 8.
 
   17. Доручити  Міністерству  фінансів   УРСР   довести
міністерствам, відомствам  УРСР,  облвиконкомам,  Київському і
Севастопольському міськвиконкомам  завдання  по  мобілізації
внутрішніх резервів у будівництві за рахунок скорочення запасів
невстановленого устаткування та матеріалів, реалізації зайвого і
непотрібного майна  по  припинених  будівництвом  об'єктах та
збиткових і неплатоспроможних підприємствах, що припинили свою
діяльність в  результаті  низького  рівня  господарювання, зі
спрямуванням одержаних  коштів  на  фінансування  державних
централізованих капітальних вкладень.
 
   18. Установити, що кошти централізованих фондів і резервів
міністерств, відомств  УРСР  та  інших  органів  управління,
вивільнювані в  результаті  скорочення  лімітів  державних
централізованих капітальних вкладень,  чисельності  працівників
апарату міністерств,  відомств та інших органів управління у
зв'язку із запровадженням нових схем управління (в розмірах,
визначених розпорядженням Ради Міністрів УРСР від 26 січня 1989 р.
N 32, з урахуванням постанови Ради Міністрів СРСР від 29 вересня
1989 р. N 803), а також скорочення затрат на утримання службового
легкового автотранспорту відповідно до постанови Ради Міністрів
УРСР від 1 березня 1988 р. N 56, повністю перераховуються в доход
відповідного бюджету.
 
   Міністерству фінансів УРСР уточнити суми економії у витратах
на утримання  апарату  органів  управління,  що  підлягають
перерахуванню в доход бюджету.
 
   19. У зв'язку з введенням з 1 січня 1990 р. нових тарифів на
вантажні перевезення  дозволити  Міністерству  транспорту УРСР
уточнити нормативи відрахувань від прибутку до централізованих
фондів і  резервів  Міністерства  для фінансування витрат на
придбання рухомого складу та інших втрат по прискоренню розвитку
транспорту в інтересах усього народного господарства.
 
   20. Міністерствам, відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському
і Севастопольському міськвиконкому переглянути перелік збиткових
підприємств на 1990 рік, маючи на увазі скоротити виділювані їм
дотації не менш як на 30 процентів.
 
   Установити, що вивільнювані кошти  централізованих фондів
міністерств і відомств УРСР, управлінь і об'єднань облвиконкомів,
Київського і Севастопольського міськвиконкомів, передбачені на
виплату дотацій  збитковим  підприємствам  і  організаціям,
спрямовуються в доход відповідного бюджету.
 
   21. Визначити в бюджетах областей, міст Києва і Севастополя
на 1990 рік Фонд непередбачених видатків облвиконкомів, Київського
і Севастопольського міськвиконкомів у розмірах згідно з  додатком
N 9.
 
   22. Взяти до відома і керівництва, що Рада Міністрів СРСР
постановою від 14 листопада 1989 р. N 971 "Про Державний бюджет
СРСР на 1990 рік":
 
   1) Доручила Міністерству фінансів СРСР разом з Держпланом
СРСР підготувати пропозиції по уточненню джерел  фінансування
додаткових заходів щодо підвищення рівня життя народу, прийнятих
Верховною Радою СРСР, за рахунок інших статей доходів і необхідних
заходів цінного характеру, які включають при цьому підвищення
роздрібних цін на товари повсякденного попиту.
 
   Держплану СРСР, Міністерству фінансів СРСР і  Державному
комітетові СРСР по праці і соціальних питаннях доручено, виходячи
з визначених Верховною Радою СРСР на 1990 рік витрат на додаткові
заходи щодо підвищення життєвого рівня народу, подати до 1 грудня
1989 р. Раді Міністрів СРСР пропозиції про порядок і строки
здійснення зазначених заходів.
 
   2) Доручили  Міністерству  фінансів  СРСР  шляхом прямих
розрахунків внести уточнення у взаємовідношення союзного бюджету з
державними бюджетами союзних республік, що випливають з поправок
до проекту Державного бюджету СРСР  на  1990  рік у зв'язку
з проведенням додаткових заходів щодо підвищення життєвого рівня
народу, прийнятих Верховною Радою СРСР.
 
   3) З метою покриття дефіциту союзного бюджету на 1990 рік
вирішила випустити Державну внутрішню позику, розміщувану  на
добровільних засадах серед державних, кооперативних та інших
громадських підприємств і організацій та кредитних установ, на
суму до 49.099.881 тис. карбованців.
 
   Рекомендувала союзним республікам для покриття дефіциту своїх
бюджетів випустити аналогічні республіканські позики.
 
   4) З урахуванням необхідності фінансування загальнодержавних,
міжрегіональних і міжгалузевих програм, насамперед для розв'язання
невідкладних соціальних завдань, вирішила випустити 1990 році для
розповсюдження серед населення на добровільних засадах:
 
   цільові безпроцентні позики для населення  на  придбання
автомобілів, холодильників  і  деяких інших товарів тривалого
користування на суму не менше 5 млрд. карбованців;
 
   казначейські зобов'язання держави з розрахунку 5 процентів
річних для реалізації населенню на загальну суму до 15 млрд.
карбованців. Кошти,  одержані  від  реалізації  зазначених
зобов'язань, спрямовуються в першу чергу на погашення державних
позик, випущених у 1954-1956 роках.
 
   Міністерству фінансів СРСР, Держплану СРСР і Держбанку СРСР
доручено в місячний строк розробити і подати Раді Міністрів СРСР
пропозиції про умови випуску та порядок розповсюдження позик і
казначейських зобов'язань держави, передбачених цим підпунктом.
 
   5) Зберегла в 1990 році чинність пункту 3 постанови Ради
Міністрів СРСР від 25 вересня 1974 р. N 752 про порядок і розміри
відрахувань, що  проводяться  колгоспами  та  міжколгоспними
підприємствами й  організаціями  до  централізованого  фонду
соціального забезпечення колгоспників для виплати допомоги на
дітей малозабезпеченим сім'ям.
 
   6) Дозволила Держбанку СРСР і Промбудбанку СРСР продовжити в
1990 році  кредитування  без справляння підвищеної процентної
ставки:
 
   затрат по гірничо-підготовчих і  розкривних  роботах  на
підприємствах Міністерства металургії СРСР, Головалмаззолота СРСР,
Міністерства вугільної промисловості СРСР, Міністерства атомної
енергетики і промисловості СРСР, на підприємствах промисловості
будівельних матеріалів;
 
   сезонних запасів  товарно-матеріальних   цінностей   по
підприємствах Міністерства  металургії СРСР і Головалмаззолота
СРСР;
 
   наднормативних запасів  незавершеного виробництва в межах
установленого рівня запасів товарно-матеріальних цінностей по
підприємствах Міністерства металургії СРСР і Головалмаззолота
СРСР.
 
   7) З  метою  створення сприятливих економічних умов для
організації та роботи орендних колективів, селянських господарств
і кооперативів,  а  також  підсобних  сільських  господарств
підприємств і установ, утворюваних на базі земель  і  майна
колгоспів, радгоспів  та інших державних сільськогосподарських
підприємств і   підприємств   по   первинній   переробці
сільськогосподарської сировини, установила, що заборгованість цих
колгоспів, радгоспів і підприємств по відстрочених довгострокових
і короткострокових позичках банків СРСР підлягає списанню (в тому
числі і відповідна частка заборгованості при частковій оренді
підприємства) з віднесенням вказаних сум на збільшення державного
внутрішнього боргу.
 
   Міністерству фінансів СРСР разом з  Агропромбанком  СРСР
доручено встановити порядок списання зазначеної заборгованості.
 
   8) Визнала  неправильною  практику  звільнення  багатьох
підприємств, об'єднань і організацій від участі у формуванні
доходів Державного бюджету СРСР, що є грубим порушенням Закону
СРСР "Про державне підприємство (об'єднання)" ( v7284400-87 ).
 
   Передбачила, що по підприємствах, об'єднаннях і організаціях
(крім радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств, а
також підприємств комунального і побутового обслуговування), яким
не встановлені нормативи відрахувань від прибутку (доходу) до
бюджету, 30 процентів прибутку (10 процентів доходу), одержаного
понад суми,  прийняті  в  розрахунках економічних нормативів,
вноситься до бюджету починаючи з розрахунків за підсумками роботи
за IV квартал 1989 року.
 
   9) Скасувала пільговий порядок розподілу прибутку, одержаного
понад суми, прийняті в розрахунках при затверджені економічних
нормативів. У зв'язку з цим визнала таким, що втратило чинність з
1 січня 1990 р., розпорядження Ради Міністрів СРСР від 10 грудня
1987 р. N 2668 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 15 грудня
1987 р. N 654).
 
   Пільговий порядок не застосовується також і при розподілі
доходу по  підприємствах  (об'єднаннях)  і  організаціях, які
застосовують другу модель господарського розрахунку.
 
   10) Визнала такими, що втратили чинність останній абзац
пункту 11 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 17 липня
1987 р. N 823 "Про перебудову діяльності міністерств і відомств
сфери матеріального виробництва в нових умовах господарювання" і
розпорядження Ради Міністрів СРСР від 22 вересня 1987 р. N 2027
(розпорядження Ради Міністрів УРСР від 29 вересня 1987 р. N 543).
 
   11) З  метою  підвищення  економічної  заінтересованості
підприємств у ефективному використанні транспортних засобів і
скороченні національних перевезень в умовах розширення в народному
господарстві прямих зв'язків запровадила з 1 січня 1990 р. нові
тарифи на  вантажні  перевезення    залізничним,   морським
(у каботажному плаванні), річковим, повітряним і автомобільним
транспортом, розроблені відповідно до постанови Ради Міністрів
СРСР від 14 червня 1988 р. N 741 (постанова Ради Міністрів УРСР
від 15 липня 1988 р. N 179 ( 179-88-п ).
 
   Враховуючи гостроту  ситуації в народному господарстві з
моторним паливом, масове нераціональне використання дизельного
палива як  котельно-пічного,  завищені норми його споживання,
обумовлені низьким рівнем цін на дизельне  паливо,  запровадила
з 1 січня 1990 р. нові оптові ціни на дизельне паливо, розроблені
відповідно до вищеназваної постанови.
 
   Вирішила зберегти при запровадженні нових тарифів на вантажні
перевезення діючі для підприємств і організацій нормативи по
платежах у бюджет з прибутку (доходу). Ресурси, що додатково
надходять транспортним організаціям, спрямовуються на придбання
рухомого складу та інші витрати по прискоренню розвитку транспорту
в інтересах усього народногосподарського комплексу.
 
   У зв'язку  із  запровадженням нових тарифів на вантажні
перевезення дозволила Міністерству шляхів СРСР уточнити нормативи
відрахувань до централізованих фондів і резервів для фінансування
загальногалузевих заходів, включаючи розвиток соціальної сфери.
 
   Міністерству фінансів СРСР, Держплану СРСР і Держпостачу СРСР
доручено передбачити компенсацію затрат сільському господарству,
автомобільному пасажирському транспорту загального користування і
спецспоживачам, пов'язаних з підвищенням цін на дизельне паливо, з
урахуванням мінімального завдання по можливій його економії.
 
   12) Установила на 1990 рік відрахування до бюджету від
тимчасової надбавки до роздрібних цін по виробах поліпшеної якості
та від додаткового прибутку по товарах, що реалізуються  за
договірними цінами, в розмірі 50 процентів.
 
   Державному комітетові  СРСР  по  цінах,  Держплану СРСР,
Міністерству фінансів СРСР доручено внести зміни  до  діючих
положень про порядок встановлення договірних цін на перші дослідні
партії товарів і особливо модні вироби та тимчасові ціни на нові
товари поліпшеної якості.
 
   13) Зменшила в 1990 році по організаціях державної торгівлі
на 50 процентів нормативи відрахувань до фонду уцінки товарів,
обчислений на п'ятирічку в розмірі 0,6 процента до товарообороту
роздрібної торговельної мережі.
 
   У зв'язку з цим Міністерству фінансів СРСР, Держплану СРСР і
Міністерству торгівлі СРСР   доручено  уточнити  затверджені
на 1990  рік  міністерствам  торгівлі  союзних  республік,
міністерствам і відомствам СРСР, які мають торговельну мережу,
нормативи  відрахувань від доходів до бюджету підприємств і
організацій державної торгівлі.
 
   14) З урахуванням рекомендацій Верховної Ради СРСР доручила
Держплану СРСР передбачити в плані  на  1990  рік  поставку
Міністерству торгівлі СРСР легкових автомобілів для реалізації на
аукціонних торгах за рахунок зменшення поставок їх міністерствам і
відомствам СРСР, Радам Міністрів союзних республік та громадським
організаціям (крім селищних сільських Рад народних депутатів,
органів охорони здоров'я, служб зв'язку та інкасації). Крім того,
Міністерству торгівлі СРСР доручено направити для реалізації на
цих торгах частину ринкового фонду легкових автомобілів "Волга".
 
   Додаткова виручка від реалізації зазначених автомобілів, за
відрахуванням витрат на проведення аукціонів  і  торговельної
знижки, спрямовується в доход союзного бюджету.
 
   Міністерству торгівлі СРСР разом з Міністерством фінансів
СРСР доручено до 1 січня 1990 р. визначити порядок проведення
аукціонних продажів автомобілів і відрахування виручки до бюджету.
 
   15) Зобов'язала Міністерство фінансів СРСР, Держбанк СРСР і
Держплан СРСР розглянути разом з Міністерством атомної енергетики
і промисловості СРСР питання про вишукання фінансових ресурсів для
покриття додаткових потреб підприємств вказаного Міністерства у
зв'язку з утворенням надпланових запасів спеціальної сировини.
 
   16) Установила, що асоціації та інші форми добровільних
об'єднань соціалістичних  підприємств  (акціонерні  товариства,
комерційні та кооперативні банки, консорціуми та ін.), створені
без залучення іноземного капіталу, для яких не було встановлено
порядку взаємовідношень з державним бюджетом, сплачують платежі в
союзний бюджет від фактичного  балансового  прибутку в розмірі
60 процентів (від доходу - 25 процентів) починаючи з розрахунків
за підсумками роботи за IV квартал 1989 року.
 
   Міністерству фінансів СРСР дозволено в разі  економічної
доцільності надавати окремим організаціям, зазначеним у цьому
підпункті, пільги по платежах у бюджет.
 
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  В.МАСОЛ
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
 
                      Додаток N 1
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 14 грудня 1989 р. N 311
 
         ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
              НА 1990 РІК
 
 
     Доходи                    (тис. крб.)
 
I.  Податок з обороту                 12411260
 
II.  Кошти, що передаються з бюджету державного     7501100
   соціального страхування на виплату пенсій
 
III. Платежі з прибутку (доходу) та інші платежі
   державних підприємств і організацій:
 
   Міністерство енергетики і електрифікації УРСР    742153
 
   Міністерство лісової промисловості УРСР       454893
 
   Разом                       1197046
 
   Міністерство будівництва УРСР            323136
 
   Міністерство монтажних і спеціальних        452441
   будівельних робіт УРСР
 
   Міністерство промисловості будівельних       194683
   матеріалів УРСР
 
   Державний комітет УРСР у справах будівництва     20618
 
   Промисловість будівельних матеріалів         12919
   місцевого підпорядкування
 
   Будівельні організації, підпорядковані        57791
   місцевим Радам народних депутатів
 
   Разом по будівельному комплексу          1061588
 
   Держагропром УРСР                 1247360
 
   Міністерство лісового господарства УРСР       32560
 
   Міністерство меліорації і водного          49153
   господарства УРСР
 
   Міністерство хлібопродуктів УРСР          378450
 
   Південне відділення ВАСГНІЛ              4217
 
   Разом по агропромисловому комплексу        1711740
 
   Міністерству транспорту УРСР            258284
 
   Міністерство будівництва і експлуатації       74763
   автомобільних шляхів УРСР
 
   Міністерство зв'язку УРСР              644155
 
   Разом по транспортному комплексу          977202
 
   Міністерство культури УРСР              41294
 
   Міністерство легкої промисловості УРСР       1724636
 
   Міністерство охорони здоров'я УРСР          74300
 
   Міністерство торгівлі УРСР             754939
 
   Державний комітет УРСР у справах видавництв,     92019
   поліграфії і книжкової торгівлі
 
   Разом по соціальному комплексу           2687188
 
   Міністерство місцевої промисловості УРСР      250150
 
   Міністерство житлово-комунального          581078
   господарства УРСР
 
   Міністерство побутового обслуговування        54054
   населення УРСР
 
   Державний комітет УРСР               25325
   по матеріально-технічному постачанню
 
   Держкомнафтопродукт УРСР              171760
 
   Органи державного страхування            151930
 
   Український республіканський банк Ощадного      72800
   банку СРСР
 
   Інші державні підприємства і організації       63672
 
   Відрахування від платежів з прибутку та плата   2227923
   за трудові ресурси підприємств союзного
   підпорядкування
 
   Разом платежів у бюджет              11233456
 
IV.  Прибутковий податок з кооперативних і
   громадських організацій:
 
   Прибутковий податок з колгоспів           327840
 
   Прибутковий податок з кооперативних         183595
   організацій
 
   Прибутковий податок з кооперативів         220000
   по виробництву продукції та надання послуг
 
   Прибутковий податок з громадських організацій    13496
 
   Разом                        744931
 
V.  Державні податки з населення:
 
   Прибутковий податок з населення          3122000
 
   Сільськогосподарський податок            57000
 
   Податок на нежонатих, одиноких і малосімейних    198000
   громадян СРСР
 
   Інші види прибуткового податку та плата       260000
   за патенти
 
   Разом податків з населення             3637000
 
VI.  Державне мито, податок з доходів від
   демонстрації кінофільмів, місцеві податки:
 
   Державне мито                    170000
 
   Податок з доходів від демонстрації          8961
   кінофільмів
 
   Податок з власників будівель і земельний       72400
   податок
 
   Разом по державному миту, податку з доходів     251361
   від демонстрації кінофільмів та місцевих
   податках
 
VII. Державна внутрішня виграшна позика 1982 року    127500
 
VIII. Надходження по грошово-речовій лотереї        58100
 
IX.  Лісовий доход                    36610
 
X.  Відрахувань від страхових платежів          35735
 
XI.  Плата за воду, що забирається промисловими      92285
   підприємствами з водогосподарських систем
 
XII. Доходи від зовнішньоекономічної діяльності      52720
 
XIII. Податок на приріст фонду оплати праці        113000
 
XIV. Збори і різні неподаткові доходи          1125542
 
   Всього доходів                  37420600
 
XV.  Кошти Державної республіканської внутрішньої    1800000
   позики
 
   Разом                       39220600
 
    Видатки                    (тис. крб.)
 
I.  На фінансування народного господарства:
 
   Міністерство енергетики і електрифікації       28939
   УРСР
 
   Міністерство лісової промисловості УРСР        7904
 
   Разом                        36843
 
   Міністерство будівництва УРСР            19857
 
   Міністерство монтажних і спеціальних         2940
   будівельних робіт УРСР
 
   Міністерство промисловості будівельних        70035
   матеріалів УРСР
 
   Державний комітет УРСР у справах будівництва     10071
 
   Промисловість будівельних матеріалів         2358
   місцевого підпорядкування
 
   Будівельні організації, підпорядковані        25123
   місцевим Радам народних депутатів,
   і архітектура
 
   Разом по будівельному комплексу           130384
 
   Держагропром УРСР                 1744663
 
   Міністерство лісового господарства УРСР       77120
 
   Міністерство меліорації і водного          667971
   господарства УРСР
 
   Міністерство хлібопродуктів УРСР           41620
 
   Південне відділення ВАСГНІЛ             16044
 
   Державний комітет УРСР по охороні природи       7774
 
   Державний комітет УРСР по праці і соціальних     4713
   питаннях
 
   Разом по агропромисловому комплексу        2559905
 
   Міністерству транспорту УРСР             23744
 
   Міністерство будівництва і експлуатації       275677
   автомобільних шляхів УРСР
 
   Міністерство зв'язку УРСР              12000
 
   Разом по транспортному комплексу          311421
 
   Міністерство культури УРСР              24309
 
   Міністерство легкої промисловості УРСР       215500
 
   Міністерство охорони здоров'я УРСР          25194
 
   Міністерство торгівлі УРСР              25009
 
   Державний комітет УРСР у справах видавництв,     6575
   поліграфії і книжкової торгівлі
 
   Разом по соціальному комплексу           296587
 
   Міністерство місцевої промисловості УРСР       1300
 
   Міністерство житлово-комунального         2256779
   господарства УРСР
 
   Міністерство побутового обслуговування        10820
   населення УРСР
 
   Державний комітет УРСР                 500
   по матеріально-технічному постачанню
 
   Інші державні підприємства і організації     12762749
 
      в тому числі на:
 
     покриття різниці в цінах на худобу       3895259
     і м'ясо
 
     покриття різниці в цінах на молоко і      3165181
     вершки
 
     виплату диференційованих надбавок        4441216
     до закупівельних цін на
     сільгосппродукцію
 
   Разом на фінансування народного господарства   18367288
 
II.  На витрати, зв'язані із зовнішньоекономічною     52319
   діяльністю
 
III. На фінансування соціально-культурних
   заходів:
 
   Освіта                       6834276
 
   Наука                        330778
 
   Охорона здоров'я                  4247158
 
   Фізична культура                   14700
 
   Державна допомога багатодітним та одиноким      98000
   матерям
 
   Соціальне забезпечення               8224677
 
   Разом на фінансування соціально-культурних    19749589
   заходів
 
IV.  На утримання органів державної влади і       350528
   управління та судів
 
V.  На оплату виграшів та інші витрати          40366
   по грошово-речовій лотереї
 
VI.  Фонд непередбачених видатків виконкомів        2900
   обласних, Київської і Севастопольської
   міських Рад народних депутатів
 
VII. На інші заходи                   657610
 
   Всього видатків                  39220600
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
 
                      Додаток N 2
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 14 грудня 1989 р. N 311
 
       РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
              НА 1990 РІК
 
      Доходи                   (тис. крб.)
 
I.  Податок з обороту                 12411260
 
II.  Кошти, що передаються з бюджету державного     7501100
   соціального страхування на виплату пенсій
 
III. Платежі з прибутку (доходу) та інші платежі
   державних підприємств і організацій
   республіканського підпорядкування:
 
   Міністерство енергетики і електрифікації      620004
   УРСР
 
   Міністерство лісової промисловості УРСР       352864
 
   Разом                        972868
 
   Міністерство будівництва УРСР            212882
 
   Міністерство монтажних і спеціальних        368521
   будівельних робіт УРСР
 
   Міністерство промисловості будівельних       141952
   матеріалів УРСР
 
   Державний комітет УРСР у справах будівництва     12597
 
   Разом по будівельному комплексу           735952
 
   Держагропром УРСР                  729938
 
   Міністерство лісового господарства УРСР       29068
 
   Міністерство меліорації і водного          30695
   господарства УРСР
 
   Міністерство хлібопродуктів УРСР          298845
 
   Південне відділення ВАСГНІЛ              735
 
   Разом по агропромисловому комплексу        1089281
 
   Міністерство транспорту УРСР            223541
 
   Міністерство будівництва і експлуатації        9426
   автомобільних шляхів УРСР
 
   Міністерство зв'язку УРСР              641857
 
   Разом по транспортному комплексу          874824
 
   Міністерство культури УРСР              5885
 
   Міністерство легкої промисловості УРСР       1551303
 
   Міністерство охорони здоров'я УРСР          22210
 
   Міністерство торгівлі УРСР             264986
 
   Державний комітет УРСР у справах видавництв,     44981
   поліграфії і книжкової торгівлі
 
   Разом по соціальному комплексу           1889365
 
   Міністерство місцевої промисловості УРСР       20423
 
   Міністерство житлово-комунального          301478
   господарства УРСР
 
   Міністерство побутового обслуговування        8586
   населення УРСР
 
   Державний комітет УРСР                22793
   по матеріально-технічному постачанню
 
   Держкомнафтопродукт УРСР              154463
 
   Український республіканський банк Ощадного      65520
   банку СРСР
 
   Інші державні підприємства і організації       34075
 
   Разом платежів у бюджет              6169628
 
IV.  Прибутковий податок з кооперативних і
   громадських організацій:
 
   Прибутковий податок з колгоспів           327840
 
   Прибутковий податок з кооперативних          7817
   організацій
 
   Прибутковий податок з громадських           9496
   організацій
 
   Разом                        345153
 
V.  Державні податки з населення:
 
   Прибутковий податок з населення          3122000
 
   Податок на нежонатих, одиноких і          198000
   малосімейних громадян СРСР
 
   Разом податків з населення             3320000
 
VI.  Державна внутрішня виграшна позика 1982 року    127500
 
VII. Плата за воду, що забирається промисловими       456
   підприємствами з водогосподарських систем
 
VIII. Доходи від зовнішньоекономічної діяльності      52720
 
IX.  Податок на приріст фонду оплати праці        113000
 
X.  Збори і різні неподаткові доходи          770117
 
   Всього доходів                  30810934
 
XI.  Кошти Державної республіканської внутрішньої    1020000
   позики
 
   Разом                       31830934
 
      Видатки                   (тис. крб.)
 
I.  На фінансування народного господарства:
 
   Міністерство енергетики і електрифікації       28939
   УРСР
 
   Міністерство лісової промисловості УРСР        7904
 
   Разом                        36843
 
   Міністерство будівництва УРСР            19857
 
   Міністерство монтажних і спеціальних         2940
   будівельних робіт УРСР
 
   Міністерство промисловості будівельних        70035
   матеріалів УРСР
 
   Державний комітет УРСР у справах будівництва     10071
 
   Разом по будівельному комплексу           102903
 
   Держагропром УРСР                  804738
 
   Міністерство лісового господарства УРСР       77120
 
   Міністерство меліорації і водного          560136
   господарства УРСР
 
   Міністерство хлібопродуктів УРСР           41620
 
   Південне відділення ВАСГНІЛ             16044
 
   Державний комітет УРСР по охороні природи       7774
 
   Державний комітет УРСР по праці і соціальних     4713
   питаннях
 
   Разом по агропромисловому комплексу        1512145
 
   Міністерство транспорту УРСР             23744
 
   Міністерство будівництва і експлуатації       275677
   автомобільних шляхів УРСР
 
   Разом по транспортному комплексу          299421
 
   Міністерство культури УРСР              7183
 
   Міністерство легкої промисловості УРСР       215500
 
   Міністерство охорони здоров'я УРСР          17700
 
   Разом по соціальному комплексу           240383
 
   Міністерство місцевої промисловості УРСР       1300
 
   Міністерство житлово-комунального          27216
   господарства УРСР
 
   Держкомнафтопродукт УРСР                500
 
   Інші державні підприємства і організації      8284266
 
      в тому числі на:
 
     покриття різниці в цінах на худобу і      3895259
     м'ясо
 
     покриття різниці в цінах на молоко і      3161655
     вершки
 
     виплату диференційованих надбавок        475456
     до закупівельних цін на сільгосппродукцію
 
   Разом на фінансування народного господарства   10504977
 
      в тому числі:
 
     поточні видатки                 9162012
 
     видатки на розвиток               1342965
 
II.  На витрати, зв'язані із               52319
   зовнішньоекономічною діяльністю
 
III. На фінансування соціально-культурних
   заходів:
 
   Освіта                       1282494
 
   Наука                        326579
 
   Охорона здоров'я                  204359
 
   Фізична культура                   7260
 
   Державна допомога багатодітним та одиноким      98000
   матерям
 
   Соціальне забезпечення               7897450
 
   Разом на фінансування соціально-культурних     9816142
   заходів
 
      в тому числі:
 
     поточні видатки                 8947491
 
     видатки на розвиток               868651
 
IV.  На утримання органів державної влади і       112290
   управління та судів
 
V.  На оплату виграшів та інші витрати          40366
   по грошово-речовій лотереї
 
VI.  На інші заходи                   483253
 
   Разом видатків                  21009347
 
      в тому числі:
 
     поточні видатки                18776137
 
     видатки на розвиток               2233210
 
VII. Відрахування до місцевих бюджетів - всього    10821587
 
      в тому числі
 
     від загальносоюзних державних доходів і    10821587
     податків
 
   Всього                      31830934
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
 
                      Додаток N 3
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 14 грудня 1989 р. N 311
 
               БЮДЖЕТИ
        областей, міст Києва і Севастополя
              на 1990 рік
 
                            (тис. крб.)
 
    Області        Доходи   Видатки    Оборотна
                             касова
                             готівка
 
Вінницька           690576   720576     8380
 
Волинська           436343   455343     5270
 
Ворошиловградська       803143   838143     14019
 
Дніпропетровська       1127433   1178433     17703
 
Донецька           1293533   1355533     23001
 
Житомирська          645857   673857     7455
 
Закарпатська         396068   413068     5240
 
Запорізька          646022   675022     8920
 
Івано-Франківська       461975   481975     5770
 
Київська           730364   762364     7570
 
Кіровоградська        514439   536439     6100
 
Кримська           703083   735083     10065
 
Львівська           789936   823936     10980
 
Миколаївська         573710   598710     5913
 
Одеська            913482   953482     11148
 
Полтавська          578667   603667     7208
 
Ровенська           436411   455411     4920
 
Сумська            569132   594132     8098
 
Тернопільська         476495   497495     6070
 
Харківська          968253   1011253     14894
 
Херсонська          515427   537427     5905
 
Хмельницька          544774   568774     6987
 
Черкаська           574336   599336     7881
 
Чернівецька          350688   365688     5020
 
Чернігівська         623171   650171     7402
 
м. Київ            944689   996689     16265
 
м. Севастополь        123246   129246     2600
 
Всього           17431253  18211253    240784
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
 
                      Додаток N 4
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 14 грудня 1989 р. N 311
 
           НОРМАТИВИ ВІДРАХУВАНЬ
     до бюджетів областей, міст Києва і Севастополя
     на 1990 рік від податку з обороту і прибуткового
            податку з населення
 
                           (в процентах)
 
      Області        Від податку Від прибуткового
                  з обороту  податку з населення
 
Вінницька              87,9        40
 
Волинська              66,8        50
 
Ворошиловградська          27,8        20
 
Дніпропетровська          16,9        30
 
Донецька              10,2        25
 
Житомирська             76,4        25
 
Закарпатська            62,2        35
 
Запорізька              9,8        25
 
Івано-Франківська          46,7        30
 
Київська              53,6        50
 
Кіровоградська           88,7       100
 
Кримська              41,0        40
 
Львівська              14,0        20
 
Миколаївська            74,1        50
 
Одеська               22,3        20
 
Полтавська             30,7        20
 
Ровенська              93,6       100
 
Сумська               74,5        40
 
Тернопільська            87,0        50
 
Харківська             12,9        15
 
Херсонська             70,7        25
 
Хмельницька             92,0       100
 
Черкаська              44,0        50
 
Чернівецька             48,5        30
 
Чернігівська            79,6        40
 
м. Київ               5,2        20
 
м. Севастополь           79,2        50
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
 
                      Додаток N 5
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 14 грудня 1989 р. N 311
 
                ПЛАН
      надходжень податку з обороту по областях,
       містах Києву і Севастополю на 1990 рік
 
   Області                      (тис. крб.)
 
Вінницька                     415873
 
Волинська                     392451
 
Ворошиловградська                 1022834
 
Дніпропетровська                 1420156
 
Донецька                     2000043
 
Житомирська                    506891
 
Закарпатська                    300442
 
Запорізька                    1052734
 
Івано-Франківська                 456504
 
Київська                      662068
 
Кіровоградська                   206612
 
Кримська                      608157
 
Львівська                     1748010
 
Миколаївська                    431569
 
Одеська                      1375972
 
Полтавська                     799876
 
Ровенська                     186698
 
Сумська                      452870
 
Тернопільська                   304450
 
Харківська                    1869019
 
Херсонська                     404546
 
Хмельницька                    203656
 
Черкаська                     549244
 
Чернівецька                    405877
 
Чернігівська                    493410
 
м. Київ                      1904804
 
м. Севастополь                   46456
 
Всього                      20221222
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
 
                      Додаток N 6
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 14 грудня 1989 р. N 311
 
                ПЛАН
     надходжень податку з обороту по міністерствах
           і відомостях на 1990 рік
 
                           (тис. крб.)
 
Міністерство енергетики і електрифікації УРСР      304350
 
Міністерство легкої промисловості УРСР         3513871
 
Міністерство лісової промисловості УРСР         26626
 
Міністерство місцевої промисловості УРСР        239500
 
Міністерство побутового обслуговування          25235
населення УРСР
 
Міністерство промисловості будівельних         281000
матеріалів УРСР
 
Міністерство хлібопродуктів УРСР            252113
 
Держагропром УРСР                   7238366
 
Держкомнафтопродукт УРСР                3265576
 
Державний комітет УРСР по матеріально-технічному     14481
постачанню
 
Укоопспілка                       10435
 
Підприємства і організації
 
Міністерства автомобільного і              591323
сільськогосподарського машинобудування СРСР
 
Міністерства енергетики і електрифікації СРСР       2330
 
Міністерства металургії СРСР              182481
 
Міністерства культури СРСР                 19
 
Головного управління дорогоцінних металів і       667600
алмазів при Раді Міністрів СРСР
 
Інші об'єднання і підприємства             3605916
 
Всього                        20221222
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
 
                       Додаток 7
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 14 грудня 1989 р. N 311
 
            РОЗМІРИ ВІДРАХУВАНЬ
      від надпланових надходжень податку з обороту
     до бюджетів областей, міст Києва і Севастополя
 
      Області               Проценти
 
Вінницька                     20
 
Волинська                     25
 
Ворошиловградська                 20
 
Дніпропетровська                  15
 
Донецька                      15
 
Житомирська                    20
 
Закарпатська                    20
 
Запорізька                     15
 
Івано-Франківська                 25
 
Київська                      20
 
Кіровоградська                   25
 
Кримська                      20
 
Львівська                     15
 
Миколаївська                    25
 
Одеська                      15
 
Полтавська                     20
 
Ровенська                     25
 
Сумська                      25
 
Тернопільська                   25
 
Харківська                     15
 
Херсонська                     20
 
Хмельницька                    25
 
Черкаська                     44
 
Чернівецька                    25
 
Чернігівська                    25
 
м. Київ                      15
 
м. Севастополь                   25
 
( Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Ради
Міністрів УРСР N 194 ( 194-90-п ) від 16.08.90 )
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
 
                      Додаток N 8
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 14 грудня 1989 р. N 311
 
              АСИГНУВАННЯ
    на утримання органів державного управління і судів,
    а також на поліпшення побутового обслуговування і
     преміювання працівників цих органів на 1990 рік
 
                            (тис. крб.)
------------------------------------------------------------------
               |Асигнування|Витрати на |Витрати на
               |з республі-|поліпшення |преміювання
               |канського |побутового |працівників
               |бюджету на |обслугову- |(незалежно
               |утримання |вання пра- |від джерел)
               |органів  |цівників  |
               |державного |(незалежно |
               |управління |від джерел)|
               |і судів  |      |
------------------------------------------------------------------
Міністерство вищої і середньої  660      -      -
спеціальної освіти УРСР
 
Міністерство           646      -      -
житлово-комунального
господарства УРСР
 
Міністерство закордонних     507,1     -      -
справ УРСР
 
Міністерство культури УРСР    926      -      -
 
Міністерство лісового       479      -      -
господарства УРСР
 
Міністерство народної освіти   918      -      -
УРСР
 
Міністерство охорони здоров'я   915      -      -
УРСР
 
Міністерство соціального     620      -      -
забезпечення УРСР
 
Міністерство фінансів УРСР та  53571      -      -
місцеві фінансові органи
 
Міністерство юстиції УРСР     950      1,0    -
 
Держагропром УРСР        5839      -      -
 
Державний комітет УРСР      567      -      -
по охороні природи
 
Державний комітет УРСР      534      -      -
по праці і соціальних питаннях
 
Державний комітет УРСР      499      -      -
по фізичній культурі і спорту
 
Державний комітет УРСР      879      -      -
по цінах
 
Держбуд УРСР           793      -      -
 
Держплан УРСР          3788      -      -
 
Держгіртехнагляд УРСР       336      -      -
 
Комітет по Державних преміях    26      -      -
Української РСР в галузі науки
і техніки при Раді Міністрів
УРСР
 
Комітет по Державних преміях    12      -      -
Української РСР імені
Т.Г. Шевченка в галузі
літератури, журналістики і
мистецтва при Раді Міністрів
УРСР
 
Головне управління по охороні   12      -      -
державних таємниць у пресі при
Раді Міністрів УРСР
 
Академія наук УРСР         -      25,2    19,9
 
Апарат Президії Верховної Ради  3145      -      -
УРСР
 
Верховний суд УРСР        430      4,1    6,4
 
Державний арбітраж УРСР      163      -      -
 
Південне відділення ВАСГНІЛ     -      3,4    5,1
 
Постійне представництво Ради   276      -      -
Міністрів УРСР при Раді
Міністрів СРСР
 
Секретаріат Української      30      0,2    0,3
республіканської ради
у справах іноземних учнів
 
Рада у справах релігій      124      -      -
при Раді Міністрів УРСР
 
Судові органи          23699      14,6    -
 
Товариство культурних зв'язків   -      1,9    2,5
з українцями за кордоном
 
Управління Справами Ради     6985      -      -
Міністрів УРСР
 
Українське товариство дружби   272      2,5    3,8
і культурного зв'язку
з зарубіжними країнами
 
Централізовані видатки      3688,9     35,2   187,6
 
Всього             112290      88,1   225,6
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
 
                      Додаток N 9
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 14 грудня 1989 р. N 311
 
          ФОНД НЕПЕРЕДБАЧЕНИХ ВИДАТКІВ
    виконкомів обласних, Київської і Севастопольської
      міських Рад народних депутатів на 1990 рік
 
      Області                  (тис. крб.)
 
Вінницька                       100
 
Волинська                        60
 
Ворошиловградська                   130
 
Дніпропетровська                    170
 
Донецька                        230
 
Житомирська                       90
 
Закарпатська                      60
 
Запорізька                       100
 
Івано-Франківська                    70
 
Київська                        90
 
Кіровоградська                     70
 
Кримська                        100
 
Львівська                       120
 
Миколаївська                      70
 
Одеська                        120
 
Полтавська                       80
 
Ровенська                        60
 
Сумська                         75
 
Тернопільська                      65
 
Харківська                       145
 
Херсонська                       65
 
Хмельницька                       80
 
Черкаська                        80
 
Чернівецька                       50
 
Чернігівська                      80
 
м. Київ                        520
 
м. Севастополь                     20
 
Всього                        2900
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner