Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 8465-XI від 01.12.1989

Про Державний план економічного і соціального розвитку Української РСР на 1990 рік


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

            П О С Т А Н О В А
         ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
     Про Державний план економічного і соціального
        розвитку Української РСР на 1990 рік
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1989, N 50, ст. 689 )
 
 
   Реалізація плану на 1990 рік повинна стати важливим кроком у
виконанні постанови З'їзду народних депутатів СРСР "Про основні
напрями внутрішньої і зовнішньої політики СРСР" і покликана
зупинити наростання негативних тенденцій в народному господарстві.
 
   Верховна Рада  Української  Радянської   Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити  поданий  Радою  Міністрів Української РСР
Державний план економічного і соціального розвитку Української РСР
на 1990 рік з урахуванням поправок постійних комісій Верховної
Ради УРСР.
 
   2. Визначити на 1990 рік такі найважливіші цілі й пріоритети:
 
   неухильне проведення в життя заходів  щодо  стабілізації
економічного становища республіки, впорядкування грошового обігу й
оздоровлення фінансів;
 
   поліпшення стану справ на споживчому  ринку  на  основі
нарощування  виробництва  продовольства,  промислових  товарів
народного споживання й розширення сфери послуг;
 
   зміцнення матеріально-технічної  бази  соціально-культурної
сфери, розширення житлового будівництва;
 
   посилення соціальної захищеності громадян з відносно низькими
доходами, особливо пенсіонерів та інвалідів;
 
   прискорення науково-технічного прогресу, дальше поліпшення
структури  суспільного  виробництва,  посилення  соціальної
спрямованості в розвитку базових галузей промисловості;
 
   підвищення ефективності виробництва, передусім за рахунок
повсюдної   економії   раціонального   використання   всіх
народногосподарських ресурсів;
 
   вжиття дійових заходів до поліпшення екологічної обстановки в
республіці.
 
   Забезпечити в 1990 році досягнення народним господарством
основних  показників  економічного  і  соціального  розвитку
Української РСР, зокрема таких:
 
   вироблений національний доход,       - 101,4
   у процентах до плану 1989 року
 
   структура використовуваного
   національного доходу, в процентах:
 
     ресурси для поточного споживання    - 87,7
     і невиробничого будівництва
 
    ресурси для розширеного         - 12,3
    відтворення та інших цілей
 
   продуктивність суспільної праці,      - 101,5
   у процентах до плану 1989 року
 
   виробництво засобів виробництва
 
     у промисловості (група "А"),      - 103
     у процентах до плану 1989 року
 
   виробництво предметів споживання
 
     у промисловості (група "Б"),      - 105,3
     у процентах до плану 1989 року
 
   реальні доходи на душу населення,     - 101,4
   у процентах до плану 1989 року
 
   3. Схвалити зведений фінансовий баланс республіки, а також
баланс грошових доходів і витрат населення на 1990 рік.
 
   Зобов'язати Раду  Міністрів  Української  РСР,  виконавчі
комітети  обласних, Київської і Севастопольської міських Рад
народних депутатів:
 
   добиватися в ході  виконання  плану  зменшення  дефіциту
фінансових ресурсів, поліпшення збалансованості грошових доходів і
витрат населення;
 
   вжити заходів до забезпечення  роздрібного  товарообороту
необхідними товарними ресурсами на суму 74,6 млрд. карбованців.
 
   З цією  метою  в  1990 році виробити товарів народного
споживання й надати платних послуг населенню в таких обсягах:
 
------------------------------------------------------------------
                   | Млн. крб.  | У процентах
                   |       |  до плану
                   |       | 1989 року
------------------------------------------------------------------
Товари народного споживання,
в роздрібних цінах - всього        79 672     114,3
 
   у тому числі:
 
 продовольчі товари           34 831     106,9
 
 непродовольчі товари          44 841     120,8
 
   з них товари легкої
   промисловості            14 824     116,3
 
Платні послуги населенню          9 900     113,1
 
   Встановити завдання по товарообороту на 1990 рік в обсязі
74 600 млн. карбованців.
 
   Встановити державні замовлення на поставку продовольства і
товарів легкої промисловості.
 
   4. Для   дальшого   зміцнення   матеріальної   бази
соціально-культурної сфери забезпечити введення в експлуатацію в
1990 році за рахунок усіх джерел фінансування:
 
   жилих будинків загальною площею 21 743 тис. кв. м;
 
   дитячих дошкільних закладів на 84,1 тис. місць;
 
   загальноосвітніх шкіл на 214,2 тис. місць;
 
   шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, які залишились без
піклування батьків, дитячих будинків на 560 місць;
 
   клубів і будинків культури на 54,6 тис. місць;
 
   лікарень на 11,8 тис. ліжок;
 
   будинків-інтернатів для престарілих та інвалідів на 2,36 тис.
місць.
 
   Виконавчим комітетам  місцевих  Рад народних депутатів у
1990-1991 роках виділяти до 5 процентів загальної площі жилих
будинків, яка вводиться, незалежно від її відомчої приналежності,
в тому числі за рахунок коштів підприємств, організацій, установ
(крім жилих будинків Міністерства вугільної промисловості СРСР,
Міністерства оборони СРСР, Міністерства внутрішніх справ СРСР,
Комітету державної безпеки СРСР і залізничних військ, товариств
інвалідів), понад розміри, передбачені пунктом 1 постанови Ради
Міністрів СРСР від 7 вересня 1989 р. N 734, для забезпечення
житлом осіб, звільнених у запас чи відставку у зв'язку  з
скороченням Збройних Сил СРСР.
 
   5. Схвалити зведений баланс капітальних вкладень на 1990 рік,
який передбачає їх загальний обсяг за рахунок усіх  джерел
фінансування в сумі 14,5 млрд. крб., в тому числі у виробничу
сферу - 7,7 млрд. крб. і у невиробничу сферу - 6,8 млрд.
карбованців.
 
   Затвердити ліміти  державних  централізованих  капітальних
вкладень по господарству, підвідомчому Раді Міністрів Української
РСР, у виробничу сферу в обсязі 2,08 млрд. крб. і у невиробничу
сферу - 2,62 млрд. карбованців.
 
   Запропонувати виконавчим комітетам обласних, Київської  і
Севастопольської міських Рад народних депутатів використати для
розвитку агропромислового комплексу до 10 процентів виділених
промисловим підприємствам і будівельним організаціям державних
централізованих капітальних вкладень на виробниче будівництво і
пов'язаних з ними матеріальних ресурсів і лімітів підрядних робіт.
 
   Раді Міністрів  Української  РСР,  виконавчим  комітетам
обласних, Київської і Севастопольської міських Рад  народних
депутатів забезпечити раціональне використання виділюваних для
капітального будівництва централізованих коштів, спрямування їх
тільки  на  будови  та  об'єкти, спорудження яких зумовлено
необхідністю надійного життєзабезпечення народного господарства і
населення  республіки.  З  метою прискорення введення в дію
виробничих потужностей,  насамперед  на  об'єктах  державного
замовлення, добитися скорочення фронту будівництва, концентрації
капітальних вкладень, матеріально-технічних і фінансових ресурсів
та потужностей будівельних організацій на завершенні спорудження
пускових об'єктів 1990 року.
 
   6. Раді Міністрів Української РСР, виконавчим  комітетам
обласних,  Київської і Севастопольської міських Рад народних
депутатів в 1990 році здійснити невідкладні заходи щодо поліпшення
екологічної обстановки в регіонах та у містах республіки з
підвищеним рівнем забруднення навколишнього середовища.
 
   Забезпечити у 1990 році відселення сімей, в першу чергу з
дітьми, та інвалідів з населених пунктів із складною радіаційною
обстановкою.
 
   На базі Академії наук УРСР створити експертну комісію по
оцінці екологічної обстановки в містах республіки з найбільш
несприятливими екологічними умовами.
 
   7. Раді Міністрів Української РСР у ході виконання плану
забезпечити   перебудову   зовнішньоекономічних   зв'язків,
вдосконалення структури і  збільшення  поставок  на  експорт
промислової продукції, в першу чергу обробних галузей (особливо
машинобудування),  підвищення  її  конкурентоспроможності  на
світовому ринку, поліпшення структури імпорту.
 
   8. Верховна  Рада  Української  РСР  звертає  увагу  на
необхідність  зміцнення  договірної,  трудової  і  виробничої
дисципліни, рішучої боротьби з втратами та безгосподарністю на
всіх ділянках виробництва і рівнях управління та зобов'язує
місцеві  Ради  народних  депутатів,  органи  управління  й
господарського  керівництва  повсюдно  розгорнути  необхідну
організаторську роботу в цьому напрямі.
 
   9. Раді Міністрів Української РСР на основі Державного плану
економічного і соціального розвитку Української РСР затвердити на
1990 рік показники економічного і соціального розвитку та в
двотижневий строк довести їх до міністерств і відомств УРСР,
виконкомів обласних, Київської і Севастопольської міських Рад
народних депутатів.
 
   В умовах загострення дефіциту матеріально-технічних ресурсів,
що особливо впливає на обсяги будівництва, встановлювати державне
замовлення на поставку найважливішої промислової продукції на
рівні до 100 процентів від обсягу загального виробництва, але не
нижче завдань поточного року і наявних виробничих можливостей. Для
заохочення трудових колективів в нарощуванні обсягів виробництва
встановити, що 50 процентів продукції, виробленої понад державне
замовлення,  залишається в їх розпорядженні. В разі потреби
забезпечувати ці підприємства пільговим кредитуванням.
 
   10. Доручити Раді Міністрів Української РСР довести  до
виконкомів обласних Рад народних депутатів, міністерств і відомств
республіки державне замовлення на поставку  продовольства  і
сільськогосподарської   сировини  до  загальносоюзного  та
республіканського фондів.
 
   Виконкомам обласних Рад народних  депутатів  довести  до
райвиконкомів,   підвідомчих   заготівельних   організацій,
агрокомбінатів, агрофірм та інших  агропромислових  формувань
державне   замовлення   на   поставку   продовольства  і
сільськогосподарської  сировини  до   загальносоюзного   і
республіканського фондів на 1990 рік з урахуванням внутріобласних
потреб.
 
   Враховуючи, що  в  перехідний  період  освоєння  нового
економічного механізму господарювання повинні використовуватися
різні форми залучення продукції до централізованих фондів, зокрема
державне замовлення, райвиконкомам довести до колгоспів, радгоспів
та інших сільськогосподарських підприємств контрольні  обсяги
закупівлі сільськогосподарської продукції і сировини як основу для
укладання договорів контрактації на поставку їх державі. При цьому
повинно  братися  до  уваги  те,  що  стимулювання поставок
господарствами  продукції  фінансовими,  матеріально-технічними
ресурсами та різного виду послугами повинно здійснюватися за умови
укладання договорів на виконання державного замовлення.
 
   11. З метою збільшення обсягів виробництва і закупівлі м'яса
та молока, стабілізації постачання ними населення та підвищення
ролі й відповідальності громадського сектора в цій важливій справі
Раді Міністрів Української РСР встановити завдання виконкомам
обласних Рад народних депутатів по державних закупівлях худоби,
птиці та молока.
 
   Виконкомам обласних  Рад  народних  депутатів забезпечити
доведення вказаних завдань до виконавчих комітетів районних Рад
народних  депутатів,  агропромислових  формувань,  колгоспів,
радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств.
 
   12. Вважати головним завданням Ради Міністрів Української
РСР, міністерств і відомств республіки, виконавчих комітетів
місцевих Рад народних  депутатів,  об'єднань  і  підприємств
забезпечення виконання в 1990 році показників Державного плану
економічного і соціального розвитку Української РСР, розробленого
відповідно до настанов З'їзду народних депутатів СРСР. Звернути
особливу увагу на підвищення рівня життя народу й дальшу соціальну
переорієнтацію економіки, подолання негативних явищ в економічній
і соціальній сферах, розв'язання в найкоротші строки невідкладних
проблем у народному господарстві та створення міцної основи для
наступного просування республіки по шляху прогресу.
 
   13. Доручити Раді Міністрів Української  РСР  розглянути
пропозиції і зауваження, викладені у висновку постійних комісій
Верховної Ради Української РСР та висловлені депутатами  на
засіданнях Верховної Ради Української РСР при обговоренні проекту
Державного плану економічного і соціального розвитку Української
РСР на 1990 рік, і прийняти по них відповідні рішення.
 
 
 Голова Президії Верховної Ради
 Української РСР                    В.ШЕВЧЕНКО
 
 Секретар Президії Верховної Ради
 Української РСР                     М.ХОМЕНКО
 
 м. Київ, 1 грудня 1989 року
     N 8465-XI
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner