Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 296 від 30.11.1989

Про організаторську роботу Львівського облвиконкому по координації розвитку виробництва окремих видів продукції на території області


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

            П О С Т А Н О В А
         від 30 листопада 1989 р. N 296
                Київ
 
       Про організаторську роботу Львівського
     облвиконкому по координації розвитку виробництва
      окремих видів продукції на території області
 
 
   Рада Міністрів  Української РСР відзначає, що Львівський
облвиконком здійснює певну роботу по розвитку  внутріобласної
кооперації  промислових  підприємств,  колгоспів і радгоспів,
координації їх діяльності по виробництву окремих видів продукції.
Розроблені   й   реалізуються   програма   комплексного
соціально-економічного  розвитку   Львівської     області
на 1989-1995 роки і на період до 2005 року та інші регіональні
програми. В 1986-1988 роках і за 10 місяців  ц. р. в основному
забезпечено виконання планових завдань по обсягах промислового
виробництва.
 
   Проте облвиконком не повністю використовує в своїй роботі
повноваження, надані Законом УРСР "Про обласну Раду народних
депутатів Української РСР", його координаційна діяльність ще не
відповідає вимогам радикальної економічної реформи. В області
слабо впроваджуються  нові економічні форми господарювання та
організаційні структури управління.
 
   В умовах розширення прав підприємств облвиконком недостатньо
тісно взаємодіє з ними, а також з міністерствами і відомствами при
розв'язанні питань збільшення обсягів виробництва окремих видів
продукції.
 
   Облвиконком, облагропром, райвиконкоми не приділяють належної
уваги координації  та  здійсненню  комплексних  заходів  щодо
підвищення ефективності  сільськогосподарського  виробництва  і
нарощування на цій основі випуску продуктів харчування, проявляють
утриманські  настрої.  Замість  мобілізації  радянських  і
сільськогосподарських органів  області  на  вирішення  питань
збільшення  виробництва  продукції  агропромислового комплексу
облвиконком дотримується хибної лінії, спрямованої на зменшення
поголів'я  великої  рогатої худоби, особливо корів, зниження
виробництва цукрових буряків, картоплі й овочів.
 
   В області  склалася  диспропорція  між   виробництвом
сільськогосподарської продукції та потужностями підприємств по її
переробці і зберіганню, проте виконкоми Рад народних депутатів не
вживають належних   заходів   до   повного   використання
капіталовкладень, що виділяються на розвиток вказаних підприємств.
При наявності  в  області  високорозвиненої  машинобудівної
промисловості не проводиться належна  робота  по  організації
виготовлення найпростіших видів устаткування і запасних частин,
зокрема для підприємств  переробних  галузей  агропромислового
комплексу.
 
   Не повністю використовується виробничий потенціал легкої,
харчової, місцевої промисловості  та  підприємств  будівельних
матеріалів для  збільшення  товарних  ресурсів. У цьому році
скоротилося виробництво швейних виробів і взуття для осіб похилого
віку та  молоді  в  об'єднаннях  "Маяк",  "Весна", "Прогрес"
Міністерства легкої промисловості УРСР.
 
   Ще багато промислових підприємств не використовують існуючі
можливості й резерви для збільшення випуску товарів народного
споживання. В той же час значна кількість найпростіших з них
завозиться з інших регіонів країни. Недостатньо використовується
для виробництва товарів місцева й вторинна сировина, відходи
виробництва.  В  об'єднанні "Верховина" Міністерства місцевої
промисловості УРСР лише 5,8 процента продукції виготовляється з
місцевої  сировини  проти  12,2  процента  в  середньому по
Міністерству.
 
   При дефіциті будівельних матеріалів, особливо цегли, яка
виробляється на 93 цегельних заводах, потужності по її випуску
задіяні на 88 процентів. Облвиконком не  забезпечує  повного
залучення коштів підприємств і організацій на розвиток виробництва
місцевих будівельних матеріалів.
 
   Вказані недоліки значною мірою обумовлені тим, що заступники
голови облвиконкому, керівники відділів і управлінь не повністю
забезпечують доручену ділянку роботи, не проявляють наполегливості
у вирішенні питань розвитку галузей господарства області, а голова
облвиконкому т. Кирей   не  пред'являє  до  них  необхідної
вимогливості.
 
   Працівники апарату  облвиконкому  повільно  оволодівають
економічними методами управління. Ще слабка економічна і правова
підготовка кадрів, їм не вистачає наполегливості й послідовності у
розв'язанні поставлених завдань. В облвиконкомі, його відділах і
управліннях, рай(міськ)виконкомах відсутній належний контроль за
виконанням власних рішень, недостатня роль у цьому заступників
голови облвиконкому.
 
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   1. Зобов'язати Львівський облвиконком (т. Кирея) докорінно
поліпшити організаторську  роботу  по  збільшенню  виробництва
промислової та  сільськогосподарської  продукції,  координації
розвитку та  розширенню  внутріобласної кооперації промислових
підприємств, колгоспів і радгоспів, збалансованому  нарощуванню
потужностей для випуску товарів народного споживання, впровадженню
прогресивних форм господарювання та  організаційних  структур
управління  промисловістю,  агропромисловим  і  будівельним
комплексами. З цією метою:
 
   значно активізувати  діяльність  управлінь  і  відділів
облвиконкому у  вирішенні  питань  підвищення  ефективності
виробництва, поліпшити балансову роботу, постійно  здійснювати
всебічний аналіз  ходу  впровадження  нового  господарського
механізму, з тим щоб забезпечити пропорційний  і  динамічний
розвиток господарства області;
 
   провести організаційну  роботу  по  створенню  в області
територіальних міжгалузевих об'єднань,  акціонерних  товариств,
асоціацій з  метою використання їх для посилення міжвідомчої
координації розвитку окремих галузей господарства;
 
   добитися більш тісного пов'язання  галузевих  програм  з
економічним і соціальним розвитком адміністративних районів і
окремих міст області та наявними трудовими ресурсами;
 
   забезпечити координацію роботи господарських  організацій,
обласних управлінь і відділів, виконкомів районних та міських Рад
народних депутатів по налагодженню взаємодії  автоматизованих
систем управління та їх узгодженість з автоматизованою системою
планових   розрахунків   Держплану   УРСР,   здійснювати
організаційно-методичне керівництво цією роботою.
 
   2. Львівському облвиконкому:
 
   невідкладно переглянути напрями й основні принципи дальшого
розвитку сільського господарства області, виходячи з необхідності
збільшення виробництва сільськогосподарської продукції порівняно з
середнім рівнем останніх років, зокрема забезпечення нарощування
поголів'я худоби, підвищення її продуктивності, збільшення валових
зборів картоплі й овочів, з тим щоб створити надійну основу для
задоволення потреб населення в продуктах харчування;
 
   разом з Держагропромом УРСР вжити заходів до скоординованого
розвитку матеріально-технічної бази м'ясної, молочної, консервної
та інших галузей переробної промисловості з метою ліквідації
протягом тринадцятої п'ятирічки диспропорції між  виробництвом
сільськогосподарської продукції та потужностями по її переробці й
зберіганню;
 
   за погодженням з відповідними міністерствами і відомствами
створити умови для підвищення ефективності роботи підприємств
машинобудівного комплексу шляхом посилення міжвідомчої координації
їх розвитку,  дальшої спеціалізації та кооперації виробництва
продукції міжгалузевого призначення, збільшення її випуску для
агропромислового комплексу, а також обладнання і запасних частин.
 
   3. Зобов'язати Львівський облвиконком:
 
   разом з Міністерством легкої промисловості УРСР вжити заходів
до безумовного виконання завдань Уряду УРСР по модернізації й
технічному переозброєнню  підприємств  легкої  промисловості і
нарощування за рахунок цього випуску взуття, одягу та інших
виробів;
 
   передбачити у 1990 році і тринадцятій п'ятирічці пріоритетний
розвиток переробних галузей та підприємств по виробництву товарів
народного споживання, особливо легкої промисловості;
 
   разом з трудовими колективами підприємств терміново завершити
роботу по розміщенню виробництва та укладанню  договорів  на
поставку в 1990 році товарів народного споживання відповідно до
обсягів, доведених Держпланом УРСР.
 
   Взяти до відома заяву голови Львівського   облвиконкому
т. Кирея,  що  на  місці   законсервованої   Самбірської
прядильно-ткацької фабрики будуть поновлені в 1991 році роботи по
будівництву прядильно-трикотажної фабрики.
 
   4. Міністерству  місцевої  промисловості  УРСР  разом із
Львівським облвиконкомом  забезпечити   розширення   випуску
найпростіших товарів широкого вжитку з використанням місцевої й
вторинної сировини, відходів виробництва для повнішого задоволення
попиту населення  і значного скорочення кількості товарів, що
ввозяться з інших регіонів.
 
   5. Голові Львівського облвиконкому т. Кирею:
 
   посилити вимогливість, підвищити персональну відповідальність
заступників голови облвиконкому, начальників управлінь і відділів
за доручену справу, зажадати від них поліпшення координаційної
роботи по розвитку взаємопов'язаних галузей господарства;
 
   вжити невідкладних заходів для докорінного посилення контролю
за виконанням постанов Уряду і власних рішень, піднести роль
заступників голови облвиконкому у цій важливій справі;
 
   організувати безперервне економічне й правове навчання кадрів
апарату облвиконкому, спеціалістів обласних управлінь і відділів з
питань реалізації радикальної економічної реформи, маючи на увазі
сформувати у них нове економічне мислення, здатність орієнтуватися
в конкретних   питаннях   впровадження   госпрозрахунку  і
самофінансування, виробити  вміння  запобігати  та  своєчасно
виправляти негативні процеси в розвитку економіки області.
 
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  В.МАСОЛ
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
   Інд. 18, 20
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner