Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 279 від 10.11.1989

Про деякі заходи щодо поліпшення стану справ у капітальному будівництві


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

            П О С Т А Н О В А
         від 10 листопада 1989 р. N 279
                Київ
 
         Про деякі заходи щодо поліпшення
       стану справ у капітальному будівництві
 
 
   З метою поліпшення стану справ у капітальному будівництві,
скорочення  обсягів  незавершеного  будівництва та підвищення
відповідальності учасників інвестиційного процесу за своєчасне
введення в дію виробничих потужностей та об'єктів соціальної
сфери, на виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 30 вересня
1989 р.   N  809   Рада   Міністрів   Української   РСР
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському
і Севастопольському міськвиконкомам здійснити в 1990 році перехід
підрядних організацій на будівництво "під ключ" житлових будинків,
шкіл і дошкільних закладів, що заново розпочинаються.
 
   Послідовно здійснювати перехід на будівництво "під ключ"
інших об'єктів соціальної сфери, а також об'єктів виробничого
призначення (в першу чергу тих, що будуються за типовими та
повторно застосовуваними проектами), в  тому  числі  об'єктів
трубопровідного,  залізничного  та  автомобільного транспорту,
зв'язку, електроенергетики, меліорації і водного господарства.
 
   Кредитування будівництва об'єктів "під ключ" здійснюється
протягом усього періоду робіт у повній відповідності з проектами
організації будівництва в межах нормативних строків.
 
   За введення в дію в строк або достроково потужностей та
об'єктів, збудованих "під ключ", розміри коштів на преміювання в
процентах від кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт
збільшується проти діючих у півтора раза. Джерелом покриття
додаткової суми премії є економія за кошторисом.
 
   Держпостачу СРСР доручено уточнити в місячний строк  за
погодженням  з Держпланом СРСР систему матеріально-технічного
забезпечення  будівництва  об'єктів  "під  ключ",  поклавши
відповідальність  за  комплектування цих будов у строки, що
визначаються з підрядними організаціями, на територіальні органи.
 
   Замовникам, при укладанні договорів підряду на будівництво
об'єктів "під ключ", передбачати передачу будівельним організаціям
(здачу в  оренду,  пайову  участь  у будівництві) складських
приміщень, необхідних для зберігання устаткування,  кабельної
продукції та інших матеріалів, які раніше поставлялися замовником.
 
   Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і
Севастопольському міськвиконкомам визначити на 1990  рік  для
підвідомчих підрядних організацій конкретні обсяги будівництва
об'єктів "під ключ".
 
   2. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському
і Севастопольському міськвиконкомам, підприємствам і організаціям,
що здійснюють будівництво за рахунок державних централізованих
капітальних  вкладень і централізованих фондів міністерств і
відомств:
 
   терміново прийняти рішення про консервацію або тимчасове
припинення будов та об'єктів з низькою готовністю, введення в дію
яких у встановлені строки не може бути забезпечено повністю або
частково  через  недостачу  капітальних вкладень, відсутність
устаткування та з інших причин, а також об'єктів, що будуються за
застарілими проектами. Рішення про будови і об'єкти, титульні
списки яких затверджені Радою Міністрів  УРСР,  погодити  з
Держпланом УРСР.
 
   Взяти до відома, що з 1 листопада 1989 р. припинено роботи на
будовах, які у зв'язку із зменшенням у  1990  році  обсягу
капітальних вкладень  на  виробниче  будівництво  намічається
законсервувати або припинити будівництвом. Затрати, пов'язані з їх
консервацією, здійснювати  за  рахунок  коштів,  виділених на
фінансування капітального будівництва;
 
   визначити заходи щодо перепрофілювання окремих споруджуваних
підприємств на випуск прогресивної продукції, товарів народного
споживання, будівельних матеріалів, а також найбільш раціонального
використання будівель і споруд на законсервованих і тимчасово
припинених будовах;
 
   прийняти рішення про продаж або здачу в оренду державним і
кооперативним організаціям  окремих  будівель  і  споруд  на
законсервованих будовах,  або  про  їх  безкоштовну  передачу
державним організаціям.
 
   Рекомендувати підприємствам і організаціям спрямовувати за
згодою трудових колективів власні кошти на завершення будівництва
об'єктів, спорудження  яких  розпочато  за  рахунок державних
централізованих капітальних вкладень.
 
   3. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському
і Севастопольському міськвиконкомам разом з фінансуючими банками
та Державним комітетом УРСР по статистиці провести до 1 березня
1990 р.  інвентаризацію  не  завершених будівництвом об'єктів
виробничого призначення, споруджуваних  за  рахунок  державних
централізованих капітальних  вкладень і централізованих фондів
міністерств і відомств, маючи на увазі здійснити на  основі
одержаних даних додаткові заходи для скорочення фронту робіт і
незавершеного будівництва.
 
   Державному комітетові СРСР по статистиці, Держбуду СРСР,
Держплану СРСР і Державному комітетові СРСР по науці і техніці
доручено забезпечити методичне керівництво цією роботою.
 
   Держплану УРСР використати результати інвентаризації  при
розробці проекту плану на тринадцяту п'ятирічку.
 
   4. Банкам не приймати до фінансування будови, що заново
розпочинаються, тривалість будівництва яких перевищує нормативну,
а також перехідні будови, по яких ліміти капітальних вкладень і
будівельно-монтажних робіт виділено в менших обсягах, ніж це
необхідно для завершення будівництва в нормативні строки.
 
   Підприємства і  організації,  що  намічають  будівництво
(розширення, реконструкцію) об'єктів  виробничого  призначення,
зобов'язані мати до початку робіт гарантовані джерела фінансування
або кредитування в розмірі певної кошторисної  вартості,  що
забезпечують їх будівництво в нормативні строки.
 
   5. Довести до відома, що Рада Міністрів  СРСР  постановою
від 30 вересня 1989 р. N 809 "Про деякі заходи щодо поліпшення
стану справ у капітальному будівництві":
 
   1) Передбачила  перехід  з  1990 року в будівництві на
розрахунки, формування доходу (прибутку) і фондів економічного
стимулювання після введення в дію підприємств, їх черг і об'єктів
(здачі генеральному підрядчику закінчених комплексів робіт) - за
готову будівельну продукцію. По будовах з тривалістю будівництва
більше одного року розрахунки, формування доходу (прибутку) та
фондів економічного стимулювання можуть провадитися за закінчені
будівництвом і готові до випуску продукції та надання послуг
пускові комплекси або об'єкти, а в окремих випадках при тривалості
будівництва пускових комплексів понад два роки  за  дозволом
Держбуду СРСР - за закінчені будівництвом будівлі та споруди.
 
   Визначила, що  затрати  будівельних організацій до здачі
замовнику готової будівельної продукції покриваються за рахунок
власних коштів  організацій  та кредитів банків. Кредитування
здійснюється за кошторисною вартістю будівельно-монтажних робіт.
Вказані кошти спрямовуються на покриття затрат по незавершеному
будівельному виробництву,  планових  затрат,  передбачених  у
кошторисах витрачання коштів фондів розвитку виробництва, науки і
техніки та соціального розвитку, і платежі в державний бюджет.
 
   Установила, що кошти на оплату процентів за банківський
кредит, виданий підрядним організаціям на будівництво об'єктів,
передбачаються в кошторисах виходячи  з  нормативних  строків
будівництва.
 
   Як кредитні  ресурси  банків  використовуються кошти, що
вивільняються у замовників у зв'язку з переходом на розрахунки за
готову будівельну продукцію. При цьому плата за користування
кредитом установлюється в розмірі 0,5 процента річних.
 
   Доручила Держплану  СРСР,  Міністерству  фінансів  СРСР,
Держбанку СРСР і Державному комітетові  СРСР  по  статистиці
до 1 грудня 1989 р. привести систему фінансування й кредитування,
порядок взаємовідносин з бюджетом, державну статистичну звітність,
а також бухгалтерський облік у відповідність з вказаною формою
розрахунків.
 
   2) Установила, що міністерства і відомства при наявності
наднормативного незавершеного будівництва по будовах, здійснюваних
за рахунок державних централізованих капітальних вкладень  і
централізованих фондів міністерств і відомств, вносять із власних
джерел плату в бюджет у розмірі 6 процентів обсягу наднормативного
незавершеного будівництва на початок поточного року.
 
   3) При недодержанні передбачених у договорах підряду строків
введення в дію об'єктів установила, що:
 
   по об'єктах,   споруджуваних   за  рахунок  державних
централізованих капітальних вкладень і централізованих  фондів
міністерств і відомств, стягується плата в державний бюджет у
розмірі 0,5 процента за кожний місяць порушення строків введення в
дію до фактичної їх здачі в експлуатацію - з замовників від
вартості основних  фондів,  а  з  підрядчиків  від  вартості
будівельно-монтажних робіт по не введених в дію об'єктах;
 
   по об'єктах, що будуються за рахунок коштів підприємств, з
них стягується плата в державних бюджет за незавершене будівництво
по не введених в дію об'єктах у розмірі 6 процентів річних до
фактичної їх здачі в експлуатацію.
 
   У договорах підряду передбачаються умови компенсації винною
стороною іншій стороні збитків по вказаних санкціях, включаючи
суми, сплачені за підвищений процент по банківських позичках у
зв'язку з подовженням строків будівництва.
 
   Витрати замовників, пов'язані зі стягненням вказаної плати, а
також з компенсацією тих, що виникли з їх вини, додаткових затрат
підрядчика, відносяться  по  діючих  підприємствах  на  їх
госпрозрахунковий доход (прибуток), а по новому  будівництву,
здійснюваному за рахунок державних централізованих капітальних
вкладень і централізованих  фондів  міністерств  і  відомств,
провадяться за рахунок коштів вищестоящих органів господарського
управління.
 
   Аналогічні витрати  підрядних  організацій,   викликані
невиконанням планів  введення  в дію потужностей і об'єктів,
відносяться на їх госпрозрахунковий доход (прибуток).
 
   4) Визначила, що перерахування коштів на преміювання за
введення в дію виробничих потужностей і об'єктів, передбачених у
кошторисах на будівництво, провадиться:
 
   а) будівельно-монтажним організаціям - після введення в дію
цих потужностей і об'єктів у встановлені строки. Визнала таким, що
втратив чинність, пункт 15 постанови Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС
від 24 січня 1985 р. N 87 ( v0087400-85 ) "Про вдосконалення
організації, системи оплати і стимулювання праці в будівництві" в
частині виплати коштів на ці цілі у вигляді авансу (підпункт 7
пункту 11  постанови  Ради  Міністрів  УРСР  і  Укрпрофради
від 22 лютого 1985 р. N 82 ( 82-85-п );
 
   б) замовнику і проектним організаціям - після введення в дію
виробничих потужностей і об'єктів у межах до 50 процентів належних
коштів, а решта суми перераховується після повного  освоєння
потужностей і  об'єктів  та  виходу на проектні показники в
нормативні строки. В разі несвоєчасного освоєння потужностей і
об'єктів ця частина коштів на преміювання не перераховується.
 
   У разі дострокового введення в дію виробничих потужностей і
об'єктів плата за нововведенні основні фонди в період до планового
строку введення не стягується. Нараховані у вигляді плати за ці
фонди кошти розподіляються між замовником, проектною, підрядною та
субпідрядними організаціями пропорціонально до їх  внеску  і
спрямовуються в фонди розвитку виробництва, науки і техніки,
соціального розвитку і матеріального заохочення (фонд оплати
праці).
 
   5) Доручила Держбуду СРСР і  Держплану  СРСР  разом  з
Міністерством юстиції СРСР підготувати в місячний строк пропозиції
про внесення до чинного законодавства змін, що випливають із
зазначеної постанови.
 
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  В.МАСОЛ
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
   Інд. 24<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner