Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 264 від 23.10.1989

Про дальший розвиток та підвищення ефективності аграрної науки у вирішенні проблеми збільшення виробництва продуктів харчування в республіці


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ УРСР

            П О С Т А Н О В А
          від 23 жовтня 1989 р. N 264
                Київ
 
     Про дальший розвиток та підвищення ефективності
     аграрної науки у вирішенні проблеми збільшення
     виробництва продуктів харчування в республіці
 
      ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою
                  Ради Міністрів УРСР
       N 378 ( 378-90-п ) від 21.12.90 )
 
 
 
   Рада Міністрів  Української РСР  відмічає,  що  процес
перебудови діяльності науково-дослідних організацій Південного
відділення ВАСГНІЛ, Держагропрому УРСР, Академії наук УРСР і
Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР щодо
вирішення проблеми збільшення виробництва продуктів харчування в
республіці здійснюється занадто повільно.  Їх  керівники  не
вболівають за кінцеві результати роботи колективів, не проявляють
необхідної ініціативи й наполегливості у розв'язанні комплексних
питань стійкого зростання врожайності зернових, кормових і олійних
культур, цукрових буряків, картоплі, овочів, плодів і ягід,
поглибленої переробки харчової сировини.
 
   Багато наукових  установ  слабо  впливають  на  розвиток
науково-технічного прогресу, працюють за застарілими методами,
повільно  розвивають  пріоритетні  напрями досліджень. Значно
відстають від потреб виробництва  розробки  науково-дослідних
інститутів  економіки,  захисту  рослин, сільськогосподарської
мікробіології, племінної справи, тваринництва Лісостепу і Полісся
УРСР,  землеробства і  тваринництва  західних  районів УРСР,
овочівництва, садівництва, а також Запорізької, Миколаївської,
Сумської і Хмельницької обласних державних сільськогосподарських
дослідних станцій.
 
   Не приведено в дію моральні та матеріальні стимули нового
економічного механізму, спрямованого на прискорення виконання
наукових розробок і впровадження їх у виробництво, повільно
удосконалюється система фінансування робіт на конкурсних засадах.
Для виконання конкретних завдань не створюються ініціативні творчі
групи, які повинні одержувати винагороду з урахуванням приросту
продукції або прибутку господарств.
 
   Повільно викорінюються недоліки в плануванні, координації та
матеріально-технічному  забезпеченні досліджень, не вживається
ефективних заходів до поліпшення  якісного  складу  наукових
працівників. Не відповідає сучасним вимогам робота організації
науково-технічної інформації та пропаганди.
 
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   1. Зобов'язати  Держагропром  УРСР,  Південне  відділення
ВАСГНІЛ, Академію наук УРСР, Міністерство вищої і середньої
спеціальної освіти  УРСР  та  облвиконкоми  значно  посилити
організаторську роботу по виконанню рішень Партії і Уряду з питань
докорінної перебудови діяльності аграрної науки та прискорення
науково-технічного прогресу в агропромисловому комплексі, з тим
щоб на основі інтеграції науки з виробництвом, прискореного
розвитку фундаментальних і прикладних досліджень відповідно до
рішень березневого (1989 р.) Пленуму  ЦК  КПРС  забезпечити
динамічний розвиток сільського господарства, харчової і переробних
галузей промисловості.
 
   2. Схвалити  розроблені  Держагропромом  УРСР,  Південним
відділенням ВАСГНІЛ, Академією наук УРСР, Міністерством вищої і
середньої  спеціальної  освіти  УРСР  і  Держпланом  УРСР
науково-організаційні заходи щодо дальшого розвитку та підвищення
ефективності аграрної науки у вирішенні проблеми  збільшення
продуктів харчування в республіці згідно з додатком N 1.
 
   Вважати за доцільне в I кварталі 1990 р. розробити єдину
програму  проведення  фундаментальних  досліджень  у  галузях
сільського  господарства, харчової і переробної промисловості
науковими установами і вузами Південного відділення ВАСГНІЛ,
Держагропрому УРСР, Академії наук УРСР і Міністерства вищої і
середньої спеціальної освіти УРСР, використовувати для реалізації
цієї програми 60 процентів бюджетних асигнувань, що спрямовуються
на розвиток науки агропромислового комплексу.
 
   При розробці на  тринадцяту  п'ятирічку  республіканської
комплексної  науково-технічної  програми  "Продовольство-95"
враховувати завдання та структуру державної науково-технічної
програми  "Високоефективні процеси виробництва продовольства",
схваленої постановою  Ради Міністрів СРСР від 30 грудня 1988 р.
N 1474 "Про державні науково-технічні програми".
 
   Рекомендувати облвиконкомам   розробити  на  тринадцяту
п'ятирічку обласні  науково-технічні програми "Продовольство-95".
У зв'язку з цим Південному відділенню ВАСГНІЛ як центру наукового
забезпечення розвитку агропромислового комплексу в  республіці
подати облвиконкомам та обласним центрам наукового забезпечення
необхідну методичну допомогу, а також своєчасно направити на місця
концепції розвитку землеробства, тваринництва і кормовиробництва,
харчової і переробних галузей промисловості.
 
   3. ( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови Ради
Міністрів УРСР N 378 ( 378-90-п ) від 21.12.90 )
 
   4. Держагропрому УРСР разом з Південним відділенням ВАСГНІЛ,
Академією наук УРСР, Міністерством вищої і середньої спеціальної
освіти УРСР, іншими міністерствами і відомствами УРСР з широким
залученням провідних вчених і спеціалістів розробити в I кварталі
1990 р. проекти основних завдань програми "Продовольство-95" і на
конкурсній основі визначити виконавців. Забезпечити своєчасне
укладання договорів, виділення фінансових та матеріально-технічних
ресурсів.
 
   5. Держагропрому УРСР і Південному відділенню ВАСГНІЛ:
 
   а) переглянути  строки  освоєння  технології виробництва
оздоровленої еліти картоплі на основі біотехнологічних методів, з
тим щоб у 1991 році виробляти 5 млн. мікробульб;
 
   б) у найкоротші строки розробити технічну документацію на
будівництво селекційного центру кормових культур Українського
науково-дослідного інституту кормів, а Міністерству будівництва
УРСР здійснити його спорудження в 1991 році;
 
   в) використовуючи досвід агрофірми "Зоря" Ровенської області,
розробити і здійснити конкретні заходи щодо докорінної перебудови
організації  насінництва  сільськогосподарських  культур  у
республіці, з тим щоб у наступній п'ятирічці довести посівні
кондиції насіння цукрових буряків, соняшнику, кукурудзи, інших
зернових, технічних і овочевих культур до світових стандартів;
 
   г) у  I  кварталі  1991  року  з  участю  Українського
науково-дослідного інституту олійних культур та інших наукових
установ розробити конкретну програму інтенсифікації виробництва
соняшника та інших олійних культур, яка б передбачала повне
використання  вітчизняного  і зарубіжного досвіду селекції і
насінництва. За рахунок реалізації вказаної програми добитися в
наступній п'ятирічці підвищення середньої врожайності соняшнику не
менш як на 3-5, ріпака - 8-10, рицини - 4-5, сої - 6-8 центнерів з
гектара.
 
   6. Південному  відділенню  ВАСГНІЛ,  Держагропрому  УРСР,
Академії наук УРСР, Міністерству охорони  здоров'я  УРСР  та
Українському  філіалу Всесоюзного науково-дослідного інституту
сільськогосподарської радіології прискорити розробку технологій
вирощування сільськогосподарських   культур  на  територіях,
забруднених радіоактивними речовинами, та переробки виробленої
сировини, спрямованих на зниження вмісту радіонуклідів у кінцевому
продукті.
 
   7. Держплану УРСР, Держагропрому УРСР, Південному відділенню
ВАСГНІЛ і облвиконкомам враховувати в планах економічного і
соціального  розвитку,  а  також  у  галузевих  і  обласних
науково-технічних програмах впровадження в 1990-1995 роках нових
наукових  розробок по інтенсифікації галузей агропромислового
комплексу згідно з додатком N 2.
 
   8. Держагропрому  УРСР,  Південному  відділенню  ВАСГНІЛ,
Міністерству  будівництва  УРСР,  облвиконкомам  і Київському
міськвиконкому забезпечити виконання у 1990-1995 роках завдань по
будівництву і реконструкції об'єктів науково-дослідних установ
агропромислового комплексу згідно з додатком N 3.
 
   9. Держагропрому УРСР, Південному відділенню  ВАСГНІЛ  і
облвиконкомам:
 
   ширше запроваджувати  нові  форми  інтеграції  науки  з
виробництвом,  сприяти  розвиткові  мережі  науково-виробничих
об'єднань, систем, біотехнологічних, селекційних, технологічних та
інженерних центрів, зміцненню дослідних і базових господарств,
ефективному використанню моральних і матеріальних стимулів для
досягнення  високих  кінцевих  результатів  у  продовольчому
забезпеченні населення;
 
   створювати творчі колективи на чолі з провідними вченими та
спеціалістами з метою розробки та освоєння прогресивних технологій
вирощування високих сталих урожаїв соняшнику, цукрових буряків,
картоплі, сої та інших кормових культур, впроваджуючи для цього
прогресивну оплату праці та преміювання легковими автомобілями;
 
   за підсумками  сільськогосподарського  року  вносити Раді
Міністрів УРСР пропозиції про преміювання легковими автомобілями
вчених і спеціалістів сільського господарства, які забезпечили
одержання високих кінцевих результатів у виробництві найважливіших
сільськогосподарських культур за рахунок впровадження досягнень
науково-технічного прогресу.
 
   Міністерству торгівлі УРСР починаючи з 1990 року виділяти
Держагропрому  УРСР щорічно до 150 легкових автомобілів для
преміювання вчених і спеціалістів сільського господарства.
 
   Міністерству фінансів УРСР вишукувати кошти, необхідні для
покриття вартості легкових автомобілів, призначених для вказаної
мети.
 
   Оплата цих  автомобілів  провадиться  за  безготівковим
розрахунком і включається торговельним організаціям у виконання
плану роздрібного товарообороту.
 
   10. Українському    науково-дослідному     інститутові
науково-технічної інформації і техніко-економічної інформації і
техніко-економічних досліджень Держплану УРСР, Республіканському
центру науково-технічної інформації Держагропрому УРСР та Виставці
досягнень народного  господарства УРСР всебічно проаналізувати
причини слабкої роботи структурних підрозділів і павільйонів,
відповідальних  за  інформаційне  обслуговування  колгоспів,
радгоспів,  інших  підприємств,  організацій  та  об'єднань
агропромислового комплексу,  зміцнити  їх висококваліфікованими
ініціативними працівниками,  забезпечити  повне  і  своєчасне
доведення до споживачів інформаційних матеріалів про досягнення
науки і техніки, передовий досвід.
 
   11. Південному відділенню ВАСГНІЛ разом з Держагропромом
УРСР,  Академією наук УРСР, Міністерством вищої і середньої
спеціальної освіти УРСР, Держпланом УРСР та Виставкою досягнень
народного  господарства  УРСР  узагальнити  хід  виконання
цієї постанови і про наслідки доповісти Раді Міністрів УРСР
у жовтні 1990 року.
 
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  В.МАСОЛ
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
   Інд. 22, 25
 
 
                      Додаток N 1
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 23 жовтня 1989 р. N 264
 
          НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ
    щодо дальшого розвитку та підвищення ефективності
     аграрної науки у вирішенні проблеми збільшення
        продуктів харчування в республіці
 
------------------------------------------------------------------------
          Зміст        |    Виконавці  | Строк
                    |          |виконання
------------------------------------------------------------------------
1. Відповідно до рішень березневого   Держагропром УРСР  1989-1990
  (1989 р.) Пленуму ЦК КПРС та     Південне відділення роки
  постанов Ради Міністрів СРСР і Ради ВАСГНІЛ
  Міністрів УРСР з питань поліпшення  міністерства і
  продовольчого забезпечення      відомства
  населення, докорінної перебудови   агропромислового
  економічних відносин, соціального  комплексу
  розвитку скла та оренди забезпечити Академія наук УРСР
  дальше вдосконалення наукового    Мінвуз УРСР
  обслуговування агропромислового   Держплан УРСР
  виробництва, уточнити основні і   облвиконкоми
  пріоритетні напрями діяльності
  установ, завершити формування
  оптимальної мережі
  науково-дослідних, проектних і
  конструкторсько-технологічних
  організацій з урахуванням
  територіальних і галузевих
  принципів
 
2. Розробити на тринадцяту п'ятирічку  Держагропром УРСР  I квартал
  республіканську комплексну      Південне відділення 1990 р.
  науково-технічну програму      ВАСГНІЛ
  "Продовольство-95", керуючись    міністерства і
  такими вихідними даними:       відомства
                     агропромислового
  а) основні показники, яких      комплексу
    необхідно досягти порівняно з   Академія наук УРСР
    дванадцятою п'ятирічкою,     Мінвуз УРСР
    в процентах            Держплан УРСР
                     облвиконкоми
  темпи щорічного приросту
  виробництва продовольчих товарів -
  4,7 - 5,4
 
  збільшення виробництва продовольчих
  товарів - 26-30
 
  збільшення виходу валової продукції
  з гектара сільськогосподарських
  угідь - 15-17
 
  зростання продуктивності праці -
  в 1,3 раза
 
  зниження матеріаломісткості
  продукції агропромислового
  комплексу - 5-10
 
  б) структура програми
 
  концепція розвитку землеробства   Український НДІ   січень
                     землеробства -    1990 р.
                     головна організація
 
  концепція розвитку тваринництва і  Український НДІ   січень
  кормовиробництва           тваринництва     1990 р.
                     Лісостепу та
                     Полісся УРСР,
                     Український НДІ
                     кормів - головні
                     організації
 
  концепція розвитку харчової і    Київський        -"-
  переробних галузей промисловості   технологічний
                     інститут харчової
                     промисловості -
                     головна організація
 
  в) пріоритетні напрями досліджень,
    проектних, конструкторських і
    технологічних розробок
 
  шляхи відтворення родючості
  грунтів, захист їх від ерозії,
  підвищення продуктивності і
  сталості землеробства по
  грунтово-кліматичних зонах з
  урахуванням екологічних факторів,
  підвищення ефективності
  меліорованих земель, охорона
  навколишнього середовища. Розробка
  високоефективних і екологічно
  безпечних засобів захисту рослин,
  нових форм і видів добрив, що
  відповідають вимогам інтенсивних
  технологій. Розширення асортименту
  і підвищення ефективності
  ферментів, регуляторів росту,
  гормонів, біопрепаратів,
  біологічних засобів захисту рослин
 
  створення на основі досягнень
  біотехнології високопродуктивних
  сортів і гібридів
  сільськогосподарських культур,
  зокрема ранньостиглих гібридів
  кукурудзи з вегетаційним періодом
  до 90 днів і урожайністю зерна
  70-80 ц, а на зрошенні - 85-100 ц;
  зимостійких сортів озимої пшениці
  з урожайністю 90-100 ц та
  посухостійкості сортів для
  непарових попередників з
  урожайністю 50-60 ц; сортів гороху,
  що не осипається, з урожайністю
  50-60 і сої 30-35 ц; імунних і
  більш ранньостиглих гібридів
  соняшнику з урожайністю 40-45 ц,
  сортів картоплі з урожайністю
  450-500 ц; високоврожайних сортів
  цукрових буряків, льону, ячменю,
  озимого жита, гречки, проса,
  люцерни, конюшини, злакових
  багаторічних трав, овочевих,
  плодоягідних культур і фруктів
 
  здійснення переходу на трирічну
  схему виробництва безвірусної еліти
  картоплі з використанням
  біотехнологічного методу одержання
  мікробульб (5 млн. штук на рік)
 
  інтродукція й селекція сортів та
  технологія вирощування топінамбура,
  клюкви та інших високоцінних культур
 
  удосконалення інтенсивних
  технологій виробництва
  сільськогосподарських культур та
  підвищення їх ефективності за
  рахунок ресурсозбереження,
  впровадження інтегрованого захисту
  рослин, недопущення втрат урожаю
 
  виведення високопродуктивних
  молочних і м'ясних порід великої
  рогатої худоби, гібридів і кросів у
  свинарстві і птахівництві,
  поліпшення племінної роботи у
  вівчарстві. Довести до 1995 року
  потенціал молочної продуктивності
  до 6000 кг молока від корови
  на рік, середньодобовий приріст
  живої маси за весь період
  вирощування великої рогатої худоби
  до 1000-1200 і свиней до 650-700 г
 
  розробка високомеханізованих
  екологічно чистих технологій
  виробництва продуктів тваринництва,
  які б забезпечили підвищення
  продуктивності молочної худоби та
  приросту виробництва м'яса з
  розрахунку на умовну голову
  на 30-40 процентів.
  Створення надійної системи
  захисту тварин від хвороб та
  забезпечення на фермах високої
  санітарної культури
 
  розв'язання проблеми кормового
  білка, вдосконалення технології
  виробництва грубих, соковитих і
  комбінованих кормів
 
  розробка наукових основ і
  практичних рекомендацій по веденню
  сільського господарства на
  територіях, забруднених
  радіоактивними речовинами
 
  розробка машин і технологічного
  устаткування для комплексної
  механізації робіт в селянських та
  інших невеликих господарствах,
  на фермах і в теплицях, а також
  для використання нетрадиційних
  джерел енергії, освоєння
  інтенсивних, грунтозахисних і
  вологозберігаючих технологій
 
  поглиблена переробка продовольчої
  сировини, одержання харчових білків,
  глюкозно-фруктових сиропів,
  модифікованих видів крохмалю,
  пектину, барвників, розробка нових
  продуктів харчування і технологій їх
  виробництва на основі біотехнології,
  мембранної, екструдерної та іншої
  більш досконалої техніки
 
  розробка і освоєння
  високомеханізованих і
  автоматизованих технологічних
  комплексів, потокових і роторних
  ліній з метою доведення питомої
  ваги промислової переробки плодів
  та овочів у готові продукти і
  напівфабрикати до 40-45 процентів
  та картоплі до 20 процентів
  рекомендованих норм споживання.
  Удосконалення технології зберігання
  й транспортування продовольчої
  сировини, створення сучасних сховищ
  і складів з регульованим
  середовищем, тари і пакувальних
  матеріалів
 
  удосконалення виробничих відносин,
  розвиток демократичних засад і
  принципів самоврядування в трудових
  колективах, різних форм кооперації,
  колективного і сімейного підряду,
  оренди. Розробка системи заходів
  щодо забезпечення самоокупності
  і самофінансування господарств і
  підприємств, соціально-економічного
  розвитку села, оптимальної його
  інфраструктури
 
3. Розробити програму сталості     тт. Созінов О.О.   1989-1990
  землеробства в екстремальних       Сайко В.Ф.    роки
  умовах, які прогнозуються на       Гур'єв Б.П.
  1990 рік, зокрема по виробництву     Бабич А.О.
  зернових і кормових культур, та
  здійснити конкретні заходи для
  їх реалізації
 
4. Проаналізувати досвід роботи     Держагропром УРСР  березень
  науково-виробничих об'єднань,    Південне відділення 1990 р.
  виробничих систем,          ВАСГНІЛ
  біотехнологічних, селекційних та   Академія наук УРСР
  інженерних центрів, базових     Мінвуз УРСР
  господарств і розробити       Держплан УРСР
  конкретну програму дій по      облвиконкоми
  посиленню зв'язків науки з      ВДНГ УРСР
  виробництвом, докорінному
  поліпшенню роботи по
  впровадженню досягнень науки,
  техніки і передового досвіду.
  Провести з цього питання
  республіканську
  науково-практичну конференцію
 
5. Узагальнити досвід роботи      Держагропром УРСР  листопад -
  центрів наукового забезпечення    Південне відділення грудень
  при агропромислових комітетах    ВАСГНІЛ       1989 р.
  областей і подати їх практичну    облвиконкоми
  допомогу у впровадженні наукових
  розробок в колгоспах, радгоспах,
  підприємствах і організаціях
 
6. Вивчити роботу по переведенню    Держагропром УРСР  I квартал
  науково-дослідних установ на     Південне відділення 1990 р.
  принципи повного господарського   ВАСГНІЛ
  самофінансування, використанню    Держплан УРСР
  різних джерел фінансування і     Мінфін УРСР
  вжити заходів до усунення наявних
  недоліків
 
7. З урахуванням вітчизняного і     Держагропром УРСР    -"-
  зарубіжного досвіду розробити    Південне відділення
  програму "Наукові кадри - 2000".   ВАСГНІЛ
  З питань, що потребують рішення   Академія наук УРСР
  Уряду, внести пропозиції Раді    Держплан УРСР
  Міністрів УРСР
 
8. Розробити з урахуванням       Держагропром УРСР  січень
  набутого досвіду чіткий       разом з       1990 р.
  порядок приймання від        заінтересованими
  виконавців закінчених        міністерствами і
  науково-дослідних,          відомствами УРСР
  проектно-конструкторських і
  технологічних розробок,
  залучати для цього існуючу
  мережу машино-
  випробувальних станцій,
  базових і дослідних
  господарств, інших
  організацій
 
9. Розробити статути дослідних,     Держагропром УРСР  I квартал
  насінницьких та базових       Південне відділення 1990 р.
  господарств з урахуванням      ВАСГНІЛ
  завдань науково-технічного      облвиконкоми
  прогресу
 
  Забезпечити їх економічну та               постійно
  господарську самостійність,
  практикувати продаж насіння та
  племінного молодняка худоби і
  птиці на аукціонах та оптових
  ярмарках за цінами домовленості
 
  Визначити порядок перевірки,               I квартал
  доопрацювання, випробування та              1990 р.
  впровадження у виробництво наукових
  розробок
 
10. Створити при Українському      Держплан УРСР    листопад
  науково-дослідному інституті     Держагропром УРСР  1989 р.
  науково-технічної інформації і    Південне відділення
  техніко-економічних досліджень    ВАСГНІЛ
  республіканську координаційну    Академія наук УРСР
  раду по забезпеченню колгоспів,   Мінкультури УРСР
  радгоспів, підприємств і       ВДНГ УРСР
  організацій агропромислового
  комплексу науково-технічною
  інформацією та сприянню її
  впровадження у виробництво
 
  У двомісячний строк розробити
  положення про вказану раду та
  порядок реалізації її рішень
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
 
                      Додаток N 2
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 23 жовтня 1989 р. N 264
 
               ПЕРЕЛІК
      нових наукових розробок по інтенсифікації
    галузей агропромислового комплексу, що підлягають
         впровадженню в 1990-1995 роках
 
--------------------------------------------------------------------------
    Найменування і головні    | Економічний ефект або |  Місце
    організації-розробники    |інші показники кінцевих |впровадження
                  |    результатів   |
--------------------------------------------------------------------------
Зональні грунтозахисні системи    економічний ефект -   господарства
землеробства із           50-60 крб/га       республіки
контурно-меліоративною організацією
території
 
  Український науково-дослідний
  інститут землеробства
 
Інтенсивні технології вирощування  економічний ефект для     -"-
зернових, зернобобових, круп'яних і культур, крб/га:
кормових культур           зернових - 150-200,
                   зернобобових - 250,
                   круп'яних - 300,
                   кормових - 200-350
 
  Український науково-дослідний
  інститут землеробства
 
  Всесоюзний науково-дослідний
  інститут кукурудзи
 
  Український науково-дослідний
  інститут кормів
 
Способи детоксикації забруднених   одержання чистої     господарства
грунтів важкими металами та     продукції, придатної   республіки
технологій застосування екологічно  для дитячого харчування
безпечних норм мінеральних добрив
 
  Український науково-дослідний
  інститут грунтознавства та
  агрохімії
 
Технологія внесення мінеральних   економічний ефект -   господарства
добрив та меліорантів з паливною   40-50 крб/га       Кримської,
водою за допомогою установки ГУД-500             Херсонської
                               та Миколаїв-
  Український науково-дослідний               ської
  інститут зрошуваного                    областей
  землеробства
 
Сорт озимої пшениці Поліська 87   придатний для      господарства
                   вирощування за      Полісся
                   інтенсивною технологією
 
  Український науково-дослідний   середня врожайність
  інститут землеробства       50-65 ц/га
 
Сорт озимої пшениці Харківська 11  висока пластичність   господарства
                   сорту дозволяє      Лісостепу
  Український науково-дослідний   одержувати високі та
  інститут рослинництва, селекції  сталі врожаї.
  та генетики            Економічний ефект -
                   50 крб/га
 
Сорт озимої пшениці Миронівська 61  середньостиглий, стійкий господарства
                   проти вилягання та    Лісостепу
  Миронівський науково-дослідний  осипання зерна,
  інститут селекції та насінництва кореневими гнилями та
  пшениці              борошнистою росою
                   уражається слабко,
                   придатний для
                   вирощування за
                   інтенсивною технологією,
                   врожайність - 60-70 ц/га
 
Сорт озимого жита Харківське 88   відзначається      господарства
                   крупнозернистістю та   Полісся та
  Український науково-дослідний   підвищеною стійкістю до Лісостепу
  інститут рослинництва, селекції  борошнистої роси;
  та генетики            врожайність -
                   до 70 ц/га, економічний
                   ефект - 27 крб/га
 
Сорт озимого тритикале        середньостиглий,     господарства
Амфідиплоїд 60            зернового напряму,    республіки
                   короткостебловий, зимо-
  Український науково-дослідний   та засухостійкий;
  інститут рослинництва, селекції  економічний ефект -
  та генетики            40 крб/га
 
Сорт проса Харківське 57       середньопізній,        -"-
                   інтенсивного типу,
  Український науково-дослідний   стійкий до вилягання,
  інститут рослинництва, селекції  осипання зерна;
  та генетики            відзначається високими
                   технологічними
                   якостями та споживчими
                   властивостями;
                   економічний ефект -
                   40 крб/га
 
Гібриди кукурудзи Ювілейний 60МВ,  стійкі проти шкідників  господарства
Колективний 244МВ, Колективний    та хвороб, урожайність  Лісостепу
100ТВ                70-80 ц/га
 
  Інститут фізіології рослин та
  генетики
 
  Черкаська державна
  сільськогосподарська дослідна
  станція
 
Гібрид кукурудзи Харківський 18ТВ  ранньостиглий      господарства
                   (вегетаційний період -  Лісостепу та
  Український науково-дослідний   97-106 днів), стійкість Полісся
  інститут рослинництва, селекції  до вилягання та
  та генетики            поникнення початків
                   висока, врожайність -
                   72-85 ц/га, економічний
                   ефект - 33 крб/га
 
Сорт сої Київська 27         скоростиглий       господарства
                   (вегетаційний період -  Лісостепу
  Український науково-дослідний   100-127 днів),
  інститут землеробства       врожайність - 28-30 ц/га
 
Технологія передпосівної обробки   дозволяє надійно     господарства
насіння польових культур методом   утримувати суміш, що   республіки
інкрустуваня на основі рідких    наноситься на поверхню
комплексних добрив          насіння. Це забезпечує
                   збереження проростків
  Український науково-дослідний   в екстремальних умовах
  інститут рослинництва, селекції  та збільшення врожаю
  та генетики            на 3-5 ц/га
 
Технологія виробництва оздоровленої урожайність еліти    елітні
еліти картоплі на основі       підвищується       господарства
біотехнологічних методів       на 36 проц., товарної
                   картоплі -
  Український науково-дослідний   на 20-25 проц.
  інститут картопляного
  господарства
 
Ресурсозберігаюча інтенсивна     економічний ефект -   господарства
технологія вирощування картоплі   320-380 крб/га      Полісся та
                               Лісостепу
  Український науково-дослідний
  інститут картопляного
  господарства
 
Українська інтенсивна технологія   забезпечує врожайність  господарства
виробництва цукрових буряків     коренів 400-500 ц/га,  бурякосіючих
                   цукристість - 17,5 - 18 областей
  Всесоюзний науково-дослідний   проц., затрати праці -
  інститут цукрових буряків     60-70 людино-годин/га,
                   економічний ефект -
                   125 крб/га
 
Промислова технологія вирощування  забезпечує врожайність  насіннєві
насіння однонасінних сортів кормових насіння 10-15 ц/га,   господарства
буряків               зниження затрат праці
                   в 1,3 - 1,6 раза,
  Український науково-дослідний   собівартість насіння -
  інститут землеробства       в 2 рази, економічний
                   ефект 520 крб/га
 
Малогербіцидна технологія      зменшення витрат     господарства
вирощування кукурудзи і соняшнику  гербіцидів        республіки
та комплект змінного обладнання   у 2 - 2,5 раза
до серійних машин для її реалізації
 
  Український науково-дослідний
  інститут механізації та
  електрифікації сільського
  господарства
 
Інтенсивна технологія вирощування та підвищує продуктивність    -"-
багатоукісного використання     травостою і забезпечує
багаторічних бобових трав      вихід 5-6 тис. на богарі
                   та 12-16 тис. кормових
  Український науково-дослідний   одиниць на зрошенні
  інститут кормів
 
Ресурсозберігаюча технологія     забезпечує підвищення     -"-
кореневого та поверхневого      врожайності на
поліпшення природних кормових угідь незаплавних та заплавних
                   луках до 40-50 ц/га, без
  Український науково-дослідний   зрошення до 80-100 ц/га
  інститут кормів          кормових одиниць
 
Технологія вирощування садивного   збільшується в 4 рази  розсадницькі
матеріалу плодових і ягідних культур вихід садивного     господарства
на безвірусній основі        матеріалу
 
  Український науково-дослідний
  інститут садівництва
 
Технологій вирощування інтенсивних  економічний ефект -   господарства
садів на вегетативних (клонових)   700 крб/га        республіки
підщепах
 
  Український науково-дослідний
  інститут садівництва
 
Технологія мікрозрошення плодових  економічний ефект -   господарства
насаджень              800 крб/га        південних
                               областей
  Український науково-дослідний
  інститут зрошуваного садівництва
 
Удосконалена технологія виробництва прибавка врожаю з 1 га: господарства
продукції льону-довгунця       трести - 1,7, насіння - Полісся
                   0,4 ц; підвищення якості
  Український науково-дослідний   трести - на 0,25 номера,
  інститут землеробства       чистого прибутку -
                   на 186 крб.
 
Ресурсозберігаюча технологія     економічний ефект -   спеціалізо-
вирощування розсади овочевих культур 2 крб. на одну тис. штук вані овочеві
в плівкових теплицях         розсади         господарства
 
  Український науково-дослідний
  інститут овочівництва та
  баштанництва
 
Пастеризація молока, одержаного від забезпечує надійне    господарства
корів, неблагополучних за      знезараження молока та  республіки
інфекційними захворюваннями, методом підвищення його якості
інфрачервоного електронагрівання   порівняно з традиційними
                   методами; економічний
  Український науково-дослідний   ефект - 6 крб. на одну
  інститут експериментальної    тонну молока
  ветеринарії
 
Технологія виробництва комбікормів  виробничі і транспортні міжгосподар-
на міжгосподарській основі з     витрати знижуються на  ські
використанням установки       13 крб. з розрахунку   комбікормові
"Харків'янка"            на 1 тонну комбікорму  заводи
 
  Науково-дослідний інститут
  тваринництва Лісостепу і
  Полісся УРСР
 
Нові типи чорно-рябої,        надій молока       господарства
червоно-рябої, червоної та бурої   5,0 - 7,0 тис. кг,    республіки
молочних порід            жирність 3,6 - 3,9 проц.
 
  Український науково-дослідний
  інститут по племінній справі в
  тваринництві
 
Український науково-дослідний
інститут тваринництва Лісостепу і
Полісся УРСР
 
  Український науково-дослідний
  інститут тваринництва степових
  районів імені М.Ф. Іванова
 
Система розведення в племінному і  продуктивність свиней  колгоспи,
товарному свинарстві з        підвищується на     радгоспи та
використанням новостворених     10-12 проц.       племінні
генотипів                           господарства
                               республіки
  Полтавський науково-дослідний
  інститут свинарства
 
Нові типи овець асканійської     настриг вовни      господарства
селекції для якісного поліпшення   підвищується       південної
вівчарства республіки        на 10-12 проц.      зони
                               республіки
  Український науково-дослідний
  інститут тваринництва степових
  районів імені М.Ф. Іванова
 
Перспективні кроси          несучість на середню   племінні
сільськогосподарської птиці     курку-несучку - 256-270 господарства
                   яєць, жива маса:
  Український науково-дослідний   бройлерів у 7 тижнів -
  інститут птахівництва       1,73 кг при витраті
                   кормів 2,28 - 2,35 кг,
                   індиків у 17 тижнів -
                   5,5 - 6 кг при витраті
                   кормів 3,4 - 3,6 кг,
                   каченят у 7 тижнів -
                   2 - 2,5 кг при витраті
                   кормів 3,0 кг на 1 кг
                   приросту маси
 
Поліпшена породна група гусей    жива маса дорослих гусей господарства
оброшинські сірі           6,5 - 7 кг, молодняка  західних
                   в 60-денному віці -   областей
  Науково-дослідний інститут    4,5 - 4,7 кг,
  землеробства і тваринництва    несучість - 41,4 яйця,
  західних районів УРСР       витрата корму на 1 кг
                   приросту маси -
                   2,9 - 3,3 кормових
                   одиниць. Економічний
                   ефект - 15 крб. на
                   1 голову
 
Біологічні препарати, способи    економічний ефект від  в небезпеч-
діагностики, профілактики та     застосування 20     них по
боротьби з найбільш небезпечними і  біологічних препаратів  захворюванню
поширеними захворюваннями      щорічно становить більш господарст-
сільськогосподарських тварин     як 10 млн. крб.     вах
 
  Український науково-дослідний
  інститут експериментальної
  ветеринарії
 
Препарат бактерін для профілактики  економічний ефект       -"-
та лікування шлунково-кишкових    1 - 1,5 тис. крб. на
захворювань сільськогосподарських  1000 доз
тварин
 
  Інститут мікробіології і
  вірусології імені
  Д.К. Заболотного
 
Технологія санітарної обробки    продуктивність у     господарства
тваринницьких приміщень       20 разів більше ніж при республіки
дезинфекційною машиною ДМ-1     обробці серійною машиною
                   ДЦК
  Український науково-дослідний
  інститут механізації та
  електрифікації сільського
  господарства
 
Зернові сепаратори Р8-БЦ-2С-50,   збільшення ступеня      -"-
Р8-БЦС-25 та комплекти обладнання  очищення зернових,
Р8-УЗК-50              зменшення пошкоджень
                   насіння, економічний
  Український науково-дослідний   ефект - 6-8 тис. крб. на
  інститут механізації та      1 машину за рік
  електрифікації сільського
  господарства
 
Способи та обладнання інтенсифікації економічний ефект -   щорічно
нагріву бурякової стружки при    40 тис. крб. на     10 заводів
екстрагуванні цукру для шнекових   1 цукровий завод
дифузійних апаратів         потужністю 3 тис. тонн
                   на добу
  Інститут технічної теплофізики
 
Уніфіковане фільтраційне       економічний ефект -      -"-
устаткування для фільтрації соків  50 тис. крб.
I, II сатурації та сиропів      на 1 завод потужністю
                   3 тис. тонн на добу
  Українське виробниче об'єднання
  по виготовленню, ремонту та
  налагодженню устаткування
  цукрових заводів
 
Устаткування для підготовки та    економічний ефект -   щорічно
подачі робочого середовища      10 тис. крб. на одну   10 камер на
термокамер РЗ-ФАТ-12         камеру          м'ясо-
                               комбінатах
  Український науково-дослідний
  інститут м'ясо-молочної
  промисловості
 
Універсальна установка для      економічний ефект -   підприємства
вертикального укладання пляшок в   8-10 тис. крб.      харчової
контейнери              на 1 установку      промисло-
                               вості
  Київський технологічний інститут
  харчової промисловості
 
Поточні лінії на дільниці      економічний ефект -   підприємства
виробництва, сушіння та пакування  6-8 тис. крб.      сироробної
молочного цукру           на 1 установку      промисло-
                               вості
  Київський технологічний інститут
  харчової промисловості
 
Технологія виробництва концентратів річний економічний ефект заводи
для безалкогольних напоїв з     330 тис. крб.      безалко-
виловлюванням ароматичних речовин на (по галузі)       гольних
сорбенті                           напоїв
 
  Всесоюзний науково-дослідний
  інститут нових харчових продуктів
  і добавок
 
Технологія виробництва        економічний ефект -   підприємства
кисломолочного продукту "Геролакт"  26 крб. на 1 тонну    молочної
                   продукцію        промисло-
  Український науково-дослідний               вості
  інститут м'ясо-молочної
  промисловості
 
Прогресивна технологія приймання і  збільшення виробництва  бурякоприй-
зберігання цукрових буряків     цукру за рахунок     мальні
                   зниження втрат при    пункти
  Науково-виробниче об'єднання   зберіганні сировини   цукрових
  "Цукор"                          заводів
 
Технологія і обладнання для     економічний ефект -   підприємства
виробництва сиркових продуктів і   34-55 крб. на 1 тонну  молочної
десертів з підвищеною стійкістю до  продукції        промисло-
зберігання                          вості
 
  Український науково-дослідний
  інститут м'ясо-молочної
  промисловості
 
Технологія та устаткування для    економічний ефект -   підприємства
гомогенізації консервів дитячого   10-12 тис. крб. на одну молочної та
харчування              установку        консервної
                               промисло-
  Інститут технічної теплофізики               вості
 
Формування цінового механізму    збалансованість     Держагропром
по забезпеченню еквівалентного    відтворювального процесу УРСР
обміну між сферами          в системі АПК,      міністерства
агропромислового комплексу,     фінансова стабільність  і відомства
оптимального рівня рентабельності та усіх галузей,      агропромис-
самофінансування           підприємств і      лового
                   організацій, що входять комплексу
  Український науково-дослідний   до його складу
  інститут економіки
  агропромислового комплексу
 
Система норм і нормативів      економія матеріальних  Держагропром
капітальних вкладень, витрат     і трудових ресурсів   УРСР
матеріально-технічних ресурсів та               облагропроми
праці для планування виробництва               господарства
сільськогосподарської продукції                республіки
на господарському та регіональних
рівнях управління
 
  Український науково-дослідний
  інститут економіки
  агропромислового комплексу
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
 
                      Додаток N 3
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 23 жовтня 1989 р. N 264
 
               ЗАВДАННЯ
       по будівництву і реконструкції об'єктів
      науково-дослідних установ агропромислового
         комплексу УРСР на 1990-1995 роки
 
------------------------------------------------------------------
   Найменування об'єктів  |Початок|Площа,| Розра- |Генеральний
               |будів- |тис. | хункова |підрядчик
               |ництва |кв. м |вартість,|
               |(рекон-|   |млн. крб.|
               |струк- |   |     |
               |ції), |   |     |
               |рік  |   |     |
------------------------------------------------------------------
Селекційний комплекс     1992   8,0   2,8  Мінбуд УРСР
Українського
науково-дослідного інституту
землеробства (смт Чабани,
Київська область)
 
Виробничий корпус       1991   5,0   2,5  Украгробуд
Українського
науково-дослідного інституту
механізації і електрифікації
сільського господарства
(смт Глеваха, Київська
область)
 
Експериментальний цех     1993   6,1   6,0  Мінбуд УРСР
по виготовленню дослідних
партій препаратів
Українського
науково-дослідного
ветеринарного інституту
(с. Глибочиця, Житомирська
область)
 
Комплекс споруд Українського 1992   21,4   9,6  Украгробуд
науково-дослідного інституту
захисту рослин (с. Гатне,
Київська область)
 
Житловий будинок на      1994   6,0   2,5  Головкиїв-
110 квартир для Українського              міськбуд
науково-дослідного інституту
економіки агропромислового
виробництва імені
О.Г. Шліхтера (м. Київ)
 
Гуртожиток для аспірантів   1992   6,0   2,5    -"-
інституту Південного
відділення ВАСГНІЛ (м. Київ)
 
Селекційно-генетичний     1993   2,7   7,0  Украгробуд
комплекс Полтавського
науково-дослідного інституту
свинарства (с. Тахтаулове,
Полтавська область)
 
Лабораторний корпус      1993   3,9   4,5  Мінбуд УРСР
Українського
науково-дослідного інституту
сільськогосподарської
мікробіології (м. Чернігів)
 
Експериментальна племінна   1993        2,0  Украгробуд
молочна ферма на 400 корів
з кормовим двором та кормовим
заводом Науково-дослідного
інституту тваринництва
Лісостепу і Полісся УРСР
(смт Кулиничі, Харківська
область)
 
Біотехнологічний комплекс   1991   11,5   6,5    -"-
Українського
науково-дослідного інституту
картопляного господарства
(смт Немішаєве, Київська
область)
 
Експериментально-виробнича  1991   5,5   3,2  Мінбуд УРСР
база Українського
науково-дослідного інституту
експериментальної ветеринарії
(м. Харків)
 
Лабораторний корпус      1993   8,0   5,0  Украгробуд
Українського
науково-дослідного інституту
грунтознавства і агрохімії
імені О.Н. Соколовського
(смт Коротич, Харківська
область)
 
Реконструкція лабораторного  1992   4,8   2,4  Мінбуд УРСР
корпусу Українського
науково-дослідного інституту
фізіології і біохімії
сільськогосподарських тварин
(м. Львів)
 
Гуртожиток для аспірантів   1991   4,0   1,5    -"-
інститутів Південного
відділення ВАСГНІЛ (м. Львів)
 
Будинок науково-технічної   1992        0,9    -"-
інформації Українського
науково-дослідного інституту
зрошуваного землеробства
(смт Наддніпрянське,
м. Херсон)
 
Селекційно-тепличний комплекс 1991   2,0   1,2    -"-
Українського
науково-дослідного інституту
рослинництва, селекції і
генетики імені В.Я. Юр'єва
(с-ще Зернове, Харківська
область)
 
Завод по очищенню,      1990        1,2  Украгробуд
калібруванню та зберіганню
батьківських форм насіння
кукурудзи (радгосп
"Комсомолець", Харківська
область)
 
Гуртожиток для аспірантів   1991   6,0   2,5  Мінбуд УРСР
інститутів Південного
відділення ВАСГНІЛ
(м. Харків)
 
Лабораторний корпус      1993   2,0   1,5  Украгробуд
Кримського філіалу
Українського
науково-дослідного інституту
птахівництва (с. Мирне,
Кримська область)
 
Кормовий корпус Українського 1992   2,5   2     -"-
науково-дослідного інституту
кормів (с. Бохоники,
Вінницька область)
 
Селекційний центр по кормових 1991   4,6   5   Мінбуд УРСР
культурах Українського
науково-дослідного інституту
кормів (с. Бохоники,
Вінницька область)
 
Корпус агроцентру       1995   2,0   2,0    -"-
Українського
науково-дослідного центру
олійних культур
(м. Запоріжжя)
 
Лабораторний корпус      1992   2,4   1,3  Украгробуд
Українського
науково-дослідного інституту
тваринництва імені
М.Ф. Іванова "Асканія-Нова"
(смт Асканія-Нова,
Херсонська область)
 
Реконструкція племзаводу   1993        1,8    -"-
Науково-дослідного інституту
землеробства і тваринництва
західних районів УРСР
(с. Оброшине, Львівська
область)
 
Селекційно-насінницький    1991   1,5   1,1    -"-
комплекс Українського
науково-дослідного інституту
овочівництва і баштанництва
(м. Мерефа, Харківська
область)
 
Експериментальні зимові    1993   20,0   3,3    -"-
теплиці Українського
науково-дослідного інституту
овочівництва і баштанництва
(м. Мерефа, Харківська
область)
 
Лабораторний корпус      1992   2,8   0,8  Мінбуд УРСР
Українського
науково-дослідного інституту
зрошуваного садівництва
(м. Мелітополь)
 
Лабораторія селекції і    1990   3,0   2,7  Украгробуд
насінництва зернових та
бобових культур
Ворошиловградської обласної
сільськогосподарської
дослідної станції
(с-ще Металіст,
Ворошиловградська область)
 
Завод по очищенню,      1990        1,1    -"-
калібруванню та зберіганню
батьківських форм насіння
кукурудзи потужністю 250 тонн
на сезон (с. Панфили,
Київська область)
 
Селекційний комплекс     1987        1,9  Мінбуд УРСР
з теплицями Українського
науково-дослідного
інституту олійних культур
(м. Запоріжжя)
 
Молочна ферма-завод      1993        6,0  Украгробуд
на 800 голів Всесоюзного
науково-дослідного інституту
по випробуванню машин і
устаткування для
тваринництва і
кормовиробництва
(с. Дослідницьке, Київська
область)
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner