Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 212 від 02.08.1988

Про схему управління галуззю хлібопродуктів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

            П О С Т А Н О В А
          від 2 серпня 1988 р. N 212
                Київ
 
      Про схему управління галуззю хлібопродуктів
 
 
   Рада Міністрів Української РСР відзначає, що вдосконалення
організаційної структури, підвищення ефективності  роботи  та
прискорене  технічне  переозброєння підприємств і організацій
Міністерства хлібопродуктів УРСР,  своєчасне  виконання  ними
договірних зобов'язань, підвищення рівня концентрації виробництва
і перехід на дволанкову систему управління галуззю є важливою
частиною комплексу заходів щодо перетворення в життя рішень
червневого (1987 р.) Пленуму ЦК КПРС про докорінну перебудову
управління економікою.
 
   Міністерство хлібопродуктів УРСР зобов'язано в нових умовах
господарювання забезпечити відповідно до Продовольчої програми
СРСР найбільш повне задоволення потреб народного господарства й
населення в хлібі, хлібобулочних і макаронних виробах, борошні,
крупах, комбікормах, зосередити свою діяльність на кардинальному
підвищенні  ефективності  роботи  підприємств,  об'єднань  і
організацій, всемірному зміцненні принципів повного господарського
розрахунку і самофінансування, послідовній реалізації положень
Закону  СРСР  "Про  державне  підприємство  (об'єднання)"
( v7284400-87 ).  Активно  використовуючи  економічні  методи
управління,  Міністерство  повинно  зміцнити  основну  ланку
виробництва, широко використовувати ініціативу і творчу активність
трудових колективів, проводити науково-технічну та інвестиційну
політику, посилити роботу по прискоренню соціального розвитку і
зміцненню кадрів галузі, поліпшенню умов праці і техніки безпеки.
 
   З метою ефективного поєднання нових методів господарювання і
прогресивних організаційних структур управління та на виконання
постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 8 липня 1988 р. N 822
"Про  генеральну  схему  управління  народним  господарством
Української  РСР"   Рада   Міністрів   Української  РСР
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити і ввести у дію в 3-місячний строк розроблену
Міністерством хлібопродуктів УРСР і погоджену з Міністерством
хлібопродуктів СРСР схему управління галуззю, що передбачає:
 
            по основній ланці
 
   зміцнення підприємств,  підвищення  рівня  концентрації
виробництва, укрупнення діючих і створення 25 виробничих об'єднань
елеваторної та зернопереробної промисловості згідно з додатком
N 1; створення  Київського  виробничого  об'єднання макаронної
промисловості на базі Київської макаронної фабрики, а також
територіального  виробничого  об'єднання  хлібопекарської  і
макаронної  промисловості  "Укрхлібмакаронпром".  До  складу
територіального виробничого об'єднання можуть входити відповідно
до постанови Ради Міністрів СРСР від 22 червня 1988 р. N 776
самостійні  виробничі  об'єднання,  що  користуються правами,
передбаченими  Законом  СРСР  "Про  державне  підприємство
(об'єднання)" ( v7284400-87 ).
 
   Виробничі об'єднання повинні стати провідною ланкою галузі,
забезпечувати високу ефективність робіт, оновлення та підвищення
якості  продукції, здійснювати  науково-технічний, виробничий,
соціальний розвиток і господарську діяльність на принципах повного
господарського розрахунку, самофінансування та самоуправління;
 
   скорочення загальної кількості об'єктів управління на 588,
або на 80 процентів;
 
         по системі управління галуззю
 
   перехід на дволанкову  систему  управління:  Міністерство
хлібопродуктів  УРСР  -  територіальне  виробниче об'єднання,
виробниче об'єднання, підприємство, організація;
 
   ліквідацію республіканських    промислових    об'єднань
"Укрхлібпром" і "Укрмакаронпром" і обласних виробничих управлінь
хлібопродуктів;
 
        по центральному апарату Міністерства
 
   ліквідацію 12 структурних підрозділів, у тому  числі  4
головних управлінь, та перехід до побудови структури центрального
апарату Міністерства за функціональним принципом;
 
   створення 3 технологічних управлінь основних спеціалізованих
підгалузей  промисловості  з  покладенням на них функцій по
проведенню технічної політики, координації питань розвитку і
технічного переозброєння об'єднань та підприємств відповідного
профілю;
 
   зміцнення провідних функціональних підрозділів Міністерства
хлібопродуктів УРСР, і перш за все: науково-технічного - як
єдиного центру по керівництву науково-технічним прогресом  у
галузі; планово-економічного - що зосереджує роботу по плануванню,
договірно-правових і юридичних питаннях, економічному аналізу;
фінансового, бухгалтерського обліку, звітності та контролю - що
зосереджує роботу по фінансах, бухгалтерському обліку і контролю;
капітального  будівництва  - з покладенням на нього функцій
забезпечення технічного переозброєння, реконструкції і розширення
діючого виробництва, експертизи проектів і кошторисів.
 
   2. Прийняти пропозицію Міністерства хлібопродуктів УРСР про
скорочення за рахунок перебудови управління в галузі чисельності
працівників апарату органів управління на 1725 одиниць, або на 72
проценти, в тому числі працівників центрального апарату  та
республіканських організацій - на 150 одиниць, або на 42 проценти.
 
   Взяти до відома, що чисельність працівників Республіканського
інформаційно-обчислювального центру буде скорочено на 43 одиниці,
або на 15 процентів.
 
   Скорочення апарату органів управління здійснювати в суворій
відповідності з законодавством про працю, зокрема з постановою ЦК
КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 22 грудня 1987 р. N 1457
"Про забезпечення ефективної зайнятості населення, вдосконалення
системи працевлаштування і посилення соціальних гарантій для
трудящих", в  умовах  гласності,  з  наданням  вивільнюваним
працівникам встановлених пільг і компенсацій.
 
   Міністерству хлібопродуктів   УРСР  розробити  програму
використання спеціалістів, вивільнюваних у зв'язку з проведенням
реорганізації  управління,  направити  їх  переважно  для
комплектування апарату створюваних та зміцнення діючих підприємств
і об'єднань.
 
   3. Дозволити  Міністерству  хлібопродуктів  УРСР  мати 4
заступників Міністра, в тому числі одного першого, та колегію в
складі 11 чоловік.
 
   4. Затвердити структуру центрального апарату Міністерства
хлібопродуктів УРСР згідно з додатком N 2.
 
   Міністерству фінансів  УРСР  разом  з   Міністерством
хлібопродуктів УРСР подати до Ради Міністрів УРСР пропозиції щодо
фонду оплати праці працівників центрального апарату Міністерства
хлібопродуктів УРСР, виходячи з граничної чисельності працівників
у кількості 207 одиниць.
 
   5. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 3 постанови Ради
Міністрів УРСР від 10 березня 1986 р. N 82 ( 82-86-п ).
 
 
   Голова
   Ради Міністрів УРСР                  В.МАСОЛ
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
   інд. 22, 19
 
 
                      Додаток N 1
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 2 серпня 1988 р. N 212
 
               ПЕРЕЛІК
     створюваних виробничих об'єднань елеваторної і
    зернопереробної промисловості Мінхлібопродукту УРСР
 
 
   Вінницьке виробниче об'єднання елеваторної і зернопереробної
промисловості
 
   Волинське виробниче об'єднання елеваторної і зернопереробної
промисловості, м. Луцьк
 
   Ворошиловградське виробниче  об'єднання  елеваторної  і
зернопереробної промисловості
 
   Дніпропетровське виробниче   об'єднання  елеваторної  і
зернопереробної промисловості
 
   Донецьке виробниче об'єднання елеваторної і зернопереробної
промисловості
 
   Житомирське виробниче   об'єднання   елеваторної   і
зернопереробної промисловості
 
   Закарпатське виробниче   об'єднання   елеваторної   і
зернопереробної промисловості, м. Ужгород
 
   Запорізьке виробниче об'єднання елеваторної і зернопереробної
промисловості
 
   Івано-Франківське виробниче  об'єднання  елеваторної  і
зернопереробної промисловості
 
   Київське виробниче об'єднання елеваторної і зернопереробної
промисловості
 
   Кіровоградське виробниче   об'єднання   елеваторної   і
зернопереробної промисловості
 
   Кримське виробниче об'єднання елеваторної і зернопереробної
промисловості, м. Сімферополь
 
   Львівське виробниче об'єднання елеваторної і зернопереробної
промисловості
 
   Миколаївське виробниче   об'єднання   елеваторної   і
зернопереробної промисловості
 
   Одеське виробниче об'єднання елеваторної і зернопереробної
промисловості
 
   Полтавське виробниче об'єднання елеваторної і зернопереробної
промисловості
 
   Ровенське виробниче об'єднання елеваторної і зернопереробної
промисловості
 
   Сумське виробниче об'єднання елеваторної і зернопереробної
промисловості
 
   Тернопільське виробниче   об'єднання   елеваторної   і
зернопереробної промисловості
 
   Харківське виробниче об'єднання елеваторної і зернопереробної
промисловості
 
   Херсонське виробниче об'єднання елеваторної і зернопереробної
промисловості
 
   Хмельницьке виробниче   об'єднання   елеваторної   і
зернопереробної промисловості
 
   Черкаське виробниче об'єднання елеваторної і зернопереробної
промисловості
 
   Чернівецьке виробниче   об'єднання   елеваторної   і
зернопереробної промисловості
 
   Чернігівське виробниче   об'єднання   елеваторної   і
зернопереробної промисловості
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                      Додаток N 2
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 2 серпня 1988 р. N 212
 
              СТРУКТУРА
      центрального апарату Мінхлібопродукту УРСР
 
 
   Головне технологічне управління по заготівлях, зберіганню
зерна, насіння олійних культур та державних насіннєвих ресурсів
 
   Головне планово-економічне управління
 
   Головне науково-технічне управління
 
   Головне управління хлібофуражного постачання і транспорту
 
   Головне управління  матеріально-технічного  постачання  і
комплектації обладнання
 
   Головне управління проектування і капітального будівництва
 
   Технологічне управління борошномельно-круп'яної промисловості
 
   Технологічне управління комбікормової промисловості
 
   Управління фінансів, бухгалтерського обліку, звітності  і
контролю
 
   Управління організації праці, заробітної плати і соціального
розвитку
 
   Управління кадрів і навчальних закладів
 
   Державна хлібна інспекція (на правах управління)
 
   Спецуправління
 
   Управління справами
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner