Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 5 від 24.06.1988

Про хід виконання судами України вимог законодавства, спрямованого на подолання пияцтва і алкоголізму, викоренення самогоноваріння, а також керівних постанов Пленуму Верховного Суду України з цього питання


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
 
 N 5 від 24.06.88
   м.Київ
 
 vd880624 vn5
 
 
  Про хід виконання судами України  вимог  законодавства,
  спрямованого на подолання пияцтва і алкоголізму, викоренення
  самогоноваріння,  а  також  керівних  постанов  Пленуму
       Верховного Суду України з цього питання
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Пленуму
                      Верховного Суду
     N 3 ( v0003700-93 ) від 04.06.93 
     N 12 ( v0012700-97 ) від 03.12.97 )
 
 
   Розглянувши матеріали   судової  практики  застосування
законодавства, спрямованого на подолання пияцтва і алкоголізму,
викоренення  самогоноваріння,  Пленум Верховного Суду України
зазначає, що суди України в основному правильно застосовують закон
і роз'яснення Пленуму Верховного Суду України у справах цієї
категорії.
   Разом з тим в роботі судів по застосуванню зазначеного
законодавства ще трапляються істотні недоліки. Суди, як і раніше,
приймають іноді до свого провадження поверхово розслідувані справи
і неналежно оформлені матеріали  цієї  категорії,  неглибоко
досліджують обставини, що мають значення для справи, помилково
кваліфікують вчинене і не додержують принципу індивідуалізації
покарання.
   Деякі суди, формально визнаючи стан сп'яніння обставиною, що
обтяжує  відповідальність,  фактично  не враховують його при
призначенні покарання. В окремих випадках за наявності необхідних
умов не направляються на примусове лікування від алкоголізму
особи, які вчинили злочин на цьому грунті.
   Розглядаючи справи про злочини, вчинені неповнолітніми в
стані сп'яніння, суди неповно досліджують обставини, пов'язані з
втягненням їх у пияцтво чи доведенням до стану сп'яніння, і не
завжди ставлять питання про притягнення причетних до  цього
дорослих осіб до передбаченої законом відповідальності.
   Не по всіх справах про самогоноваріння з'ясовуються мета
виготовлення самогону або інших міцних спиртних напоїв, джерела
придбання продуктів для їх вироблення, встановлюються працівники
торгівлі, що відпустили цукор і дріжджі для виготовлення самогону,
а також організатори й активні учасники злочину. Іноді до осіб,
які займаються продажем самогону, необгрунтовано не застосовується
додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.
   При розгляді  цивільних  справ  про  розірвання  шлюбу,
позбавлення батьківських прав, обмеження дієздатності, поновлення
на роботі, стягнення збитків, заподіяних робітниками і службовцями
підприємствам, установам, організаціям, відшкодування шкоди у
зв'язку з каліцтвом на виробництві, суди не завжди враховують
роз'яснення, які містяться в постанові Пленуму Верховного Суду
України від 11 жовтня 1985 р. N 7 "Про практику застосування
судами України законодавства, спрямованого на подолання пияцтва і
алкоголізму, викоренення самогоноваріння".
   В ряді випадків недостатньо повно з'ясовуються причини та
умови, що сприяли пияцтву на виробництві і в побуті. Не завжди
вживаються передбачені законом заходи по захисту прав громадян і
організацій, що порушуються окремими особами внаслідок пияцтва і
алкоголізму. ( Абзац сьомий преамбули із змінами, внесеними
згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду N 12 ( v0012700-97 )
від 03.12.97 )
   Мають місце недоліки в розгляді матеріалів про направлення
хронічних  алкоголіків  до лікувально-трудових профілакторіїв.
Окремі суди не перевіряють обставин, пов'язаних з ухиленням особи
від лікування, наявністю протипоказань для цього, й інших питань,
від яких залежить обгрунтованість рішень, що приймаються.
   Рівень профілактичної  діяльності  судів не повною мірою
відповідає вимогам закону. Не в усіх випадках при розгляді справ
виявляються причини та умови, що сприяли пияцтву й алкоголізму.
( Преамбула із змінами, внесеними згідно з Постановою Пленуму
Верховного Суду України N 3 ( v0003700-93 ) від 04.06.93 )
 
   Пленум Верховного Суду України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Звернути увагу судів на наявні недоліки в застосуванні
законодавства, а також у виконанні роз'яснень Пленуму Верховного
Суду України, спрямованих на подолання пияцтва і алкоголізму,
викоренення самогоноваріння.
( Абзац перший пункту 1 в редакції Постанови Пленуму Верховного
Суду України N 3 ( v0003700-93 ) від 04.06.93 )
   Судам належить усунути ці недоліки і вжити додаткових заходів
до  підвищення  якості  розгляду  справ про злочини й інші
правопорушення, які виникають на грунті пияцтва і алкоголізму.
   2. При розгляді справ зазначеної категорії необхідно мати на
увазі, що вчинення злочину в стані сп'яніння відповідно до п.11
ст.41  КК  України  (  2001-05 ) є обставиною, що обтяжує
відповідальність, і враховується при призначенні покарання з
наведенням у вироку відповідних мотивів прийнятого рішення.
   3. В кожному випадку судам відповідно до ст.14 КК України
( 2001-05 ) слід обговорювати питання, пов'язані з направленням на
примусове лікування осіб, засуджуваних за злочини, вчинені на
грунті алкоголізму. При цьому необхідно мати на увазі, що в разі
відсутності в справі всіх даних для прийняття такого рішення суд
повинен вжити заходів до заповнення наявних прогалин, у тому числі
і до медичного огляду особи.
   4. Суди повинні суворо виконувати вимоги, що містяться в
постанові Пленуму Верховного Суду України про повне і всебічне
дослідження обставин, пов'язаних зі втягненням неповнолітніх у
пияцтво чи доведенням їх до стану сп'яніння.
   При виявленні таких фактів необхідно вирішувати питання про
притягнення  дорослих  осіб  до   передбаченої   законом
відповідальності.
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Пленуму
Верховного Суду України N 3 ( v0003700-93 ) від 04.06.93 )
   5. Ще раз звернути увагу судів на необхідність підвищення
вимогливості до якості протокольної форми досудової підготовки
матеріалів, дізнання і попереднього слідства в справах  про
самогоноваріння. Коли мета продажу самогону, інших міцних спиртних
напоїв домашнього вироблення або апаратів для їх вироблення,
джерела  придбання  цукру,  дріжджів  й  інших продуктів не
встановлювалися, а також не виявлялися працівники торгівлі й
посадові особи, які розбазарюють ці продукти, суд зобов'язаний
заповнити допущені прогалини, а при необхідності вирішити питання
про направлення справи для проведення додаткового розслідування.
( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами Пленуму
Верховного Суду України N 3 ( v0003700-93 ) від 04.06.93, N 12
( v0012700-97 ) від 03.12.97 )
   6. Втратив силу.
   7. Суди повинні правильно призначати міри покарання особам,
які займаються самогоноварінням і виготовленням з метою продажу
алкогольних напоїв, суворо додержуючи принципу індивідуалізації
покарання і вимог закону про застосування конфіскації майна як
додаткової міри покарання.
( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Пленуму
Верховного Суду України N 3 ( v0003700-93 ) від 04.06.93 )
   8. Втратив силу.
   9. При  розгляді  цивільних справ про розірвання шлюбу,
позбавлення батьківських прав, обмеження дієздатності, поновлення
на роботі, стягнення збитків, заподіяних робітниками і службовцями
підприємствам, установам, організаціям, про відшкодування збитків
у зв'язку з каліцтвом на виробництві, суди мають суворо виконувати
вказівки, що містяться в керівних постановах Пленуму Верховного
Суду України, з'ясовувати причини і умови, що сприяли пияцтву на
виробництві і в побуті, вживати рішучих заходів до захисту прав
громадян  і  організацій, порушених особами, які зловживають
спиртними напоями, добиватися своєчасного і якісного розгляду
зазначених цивільних справ.
( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою Пленуму
Верховного Суду України N 3 ( v0003700-93 ) від 04.06.93 )
   10. Розглядаючи  матеріали  про  направлення  хронічних
алкоголіків до лікувально-трудових профілакторіїв, суди повинні
суворо додержувати вимог Указу Президії Верховної Ради УРСР від
17 серпня 1966 р. "Про примусове лікування і трудове виховання
хронічних алкоголіків", який регламентує порядок і  підстави
направлення таких осіб на примусове лікування.
   При цьому суди мають пред'являти належну вимогливість до
якості матеріалів, що представляються, в тому числі медичного
висновку, враховуючи рекомендований у ньому строк лікування. В
разі незгоди із зазначеним строком у постанові слід наводити
мотиви прийнятого рішення.
   11. Зобов'язати суди підвищити рівень профілактичної роботи,
систематично аналізувати практику застосування антиалкогольного
законодавства, шляхом винесення окремих ухвал (постанов) реагувати
на виявлені при розгляді справ недоліки у виконанні зазначеного
законодавства, які сприяли скоєнню злочинів і інших провопорушень.
( Пункт 11 в редакції Постанови Пленуму Верховного Суду України N
3 ( v0003700-93 ) від 04.06.93 )
  12. Звернути увагу судів касаційної та наглядної інстанцій на
необхідність підвищити ефективність нагляду за судовою діяльністю
по правильному застосуванню  антиалкогольного  законодавства,
вживати передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання
помилкам і недолікам у роботі судів.
( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою  Пленуму
Верховного Суду України N 3 ( v0003700-93 ) від 04.06.93 )
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner