Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 334 від 15.06.1978

Про внесення змін і доповнень до Статуту автомобільного транспорту Української РСР


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

            П О С Т А Н О В А
         від 15 червня 1978 року N 334
 
   Про внесення змін і доповнень до Статуту автомобільного
          транспорту Української РСР
 
 
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити зміни  і  доповнення  Статуту  автомобільного
транспорту Української  РСР,  затвердженого  постановою  Ради
Міністрів УРСР від 27 червня 1969 р. N 401 ( 401-69-п ) (ЗП УРСР,
1969 р., N 7, ст. 88; 1974 р., N 10, ст. 68; 1978 р., N 1,
ст. 21), що додаються.
 
 
   Голова Ради Міністрів
   Української РСР                 О.Ляшко
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів Української РСР         К.Бойко
 
   м. Київ, 15 червня 1978 року,
       N 334
 
                       Затверджені
                    постановою Ради Міністрів
                      Української РСР
                   від 15 червня 1978 р. N 334
 
            ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,
           що вносяться до Статуту
      автомобільного транспорту Української РСР,
      затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР
       від 27 червня 1969 р. N 401 ( 401-69-п )
 
 
   1. В  абзаці  першому статті 2 слова: "автотранспортних
підприємств і організацій" замінити словами: "виробничих об'єднань
автомобільного    транспорту,    автотранспортних    та
транспортно-експедиційних підприємств  і  організацій  (надалі
іменуються автотранспортними підприємствами і організаціями)".
 
   2. У статті 32:
   в абзаці першому слова: "транспортних управліннях" замінити
словами: "виробничих об'єднаннях та управліннях автомобільного
транспорту";
   в абзацах  другому  і  третьому  слова:  "управлінням",
"управління" замінити відповідно словами: "виробничим об'єднанням
та управлінням", "виробничі об'єднання та управління";
   в абзаці четвертому слова: "управліннями (трестами)" замінити
словами: "виробничими об'єднаннями та управліннями".
 
   3. В абзаці першому статті 35 слово "управліннях" замінити
словами: "виробничих об'єднаннях та управліннях".
 
   4. В абзаці другому статті 36 слова: "обсяги перевезень"
замінити словами: "плани та декадні планові завдання на перший
місяць кварталу".
 
   5. В абзаці другому статті 37 слова: "управлінь (трестів)"
замінити словами: "виробничих об'єднань або управлінь".
 
   6. В абзаці третьому статті 44 слова: "погодженими місячними
завданнями на перевезення" замінити словами: "місячними планами
перевезень".
 
   7. З абзаців першого і другого статті 46 виключити слово
"(вантажоодержувачем)".
 
   8. Статті 47, 48, 51 Статуту викласти в такій редакції:
   "47. Вантажовідправник  повинен  подати  автотранспортному
підприємству або організації на вантажі товарного характеру, що
пред'являються до перевезення, товарно-транспортні накладні, а на
вантажі нетоварного характеру, по яких не ведеться складський
облік  товарно-матеріальних цінностей, але організовано облік
шляхом заміру, зважування, геодезичного заміру, - акти заміру
(зважування).
   Товарно-транспортні накладні і акти заміру (зважування) є
основними   транспортними   документами,   які  визначають
взаємовідносини між вантажовідправниками, вантажоодержувачами та
автотранспортними підприємствами і організаціями.
   Товарно-транспортна накладна є єдиним документом для списання
товарно-матеріальних   цінностей   у   вантажовідправника,
оприбуткування їх у вантажоодержувача, а також для складського,
оперативного та бухгалтерського обліку. Облік транспортної роботи
і розрахунки за перевезення провадяться виключно на підставі
путьових  листів  та прикладених до них товарно-транспортних
накладних або актів заміру (зважування).
   Вантажовідправник і вантажоодержувач несуть відповідальність
за всі наслідки  неправильності,  неточності  або  неповноти
відомостей,  вказаних ними в товарно-транспортних документах.
Автотранспортні підприємства і організації мають право перевіряти
правильність цих відомостей.
   Користування автотранспортом, робота якого оплачується за
почасовим тарифом, оформляється в путьових листах та прикладених
до них товарно-транспортних накладних при перевезенні вантажів
товарного характеру або актах заміру (зважування) при перевезенні
вантажів нетоварного характеру в порядку, встановленому Правилами.
Вантажі, не оформлені товарно-транспортними накладними або актами
заміру  (зважування),  автотранспортними  підприємствами  або
організаціями до перевезення не приймаються.
   Типова форма товарно-транспортної накладної, акта  заміру
(зважування) і путьових листів, а також порядок виготовлення,
обліку, заповнення та обробки цих документів затверджуються в
порядку, встановленому Радою Міністрів Союзу РСР.
   Форми додаткових документів,  необхідних  для  здійснення
міжміських перевезень вантажів та централізованого вивезення їх з
станцій  залізниць,  з  портів  (пристаней)  і  аеропортів
автотранспортними  підприємствами  і  організаціями загального
користування, на які покладено організацію цих перевезень, і
порядок заповнення вказаних документів встановлюються Правилами".
   "48. Перевезення  однорідних  вантажів   від   одного
вантажовідправника на адресу одного вантажоодержувача на одну і ту
ж відстань, при умові забезпечення збереження вантажу, можуть
оформлятися однією товарно-транспортною накладною або одним актом
заміру (зважування) сумарно на всю виконану автомобілем роботу
протягом зміни в порядку, що встановлюється Правилами".
   "51. Приймання вантажів до перевезення від вантажовідправника
засвідчується  підписом  водія-експедитора в усіх примірниках
товарно-транспортного документа".
 
   9. Останній абзац статті 62 викласти в такій редакції:
   "При централізованому  вивезенні  вантажів  із  станцій
залізниць, з  портів  (пристаней)  і  аеропортів  відповідні
транспортні   організації   зобов'язані   здавати  вантажі
автотранспортним підприємствам і організаціям з перевіркою ваги
або кількості місць, а також стану вантажу. При цьому тарні і
штучні вантажі видаються з перевіркою ваги і стану вантажу тільки
в пошкоджених місцях".
 
   10. Статтю 63 доповнити абзацом такого змісту:
   "Вантажовідправник і вантажоодержувач  несуть  встановлену
законом відповідальність за достовірність даних про вагу (масу)
вантажу, що перевозиться, і про кількість вантажних  місць,
вказаних ними в товарно-транспортних документах".
 
   11. В  останньому  абзаці  статті  66 слова: "Комітетом
стандартів, мір і вимірювальних приладів при Раді Міністрів СРСР"
замінити словами: "Державним комітетом стандартів Ради Міністрів
СРСР".
 
   12. У статті 70:
   в абзаці другому слова: "транспортного управління" замінити
словами: "виробничого об'єднання або управління автомобільного
транспорту";
   доповнити статтю абзацом такого змісту:
   "Автотранспортні підприємства   і   організації  несуть
встановлену законом відповідальність за правильність вказаних ними
в товарно-транспортних документах відстані перевезень і тарифного
класу вантажу".
 
   13. Пункти "а" і "б" статті 77 викласти в такій редакції:
   "а) місцевих  (міських,  приміських  і внутрірайонних) -
виробничими   об'єднаннями   (управліннями)   пасажирського
автомобільного  транспорту  або  управліннями  автомобільного
транспорту за погодженням з виконавчими комітетами  міських,
районних Рад народних депутатів;
   б) міжміських внутріобласних -  виробничими  об'єднаннями
(управліннями)  пасажирського  автомобільного  транспорту  або
управліннями  автомобільного  транспорту  за  погодженням  з
виконавчими комітетами обласних Рад народних депутатів;"
 
   14. Статті 101, 102, 103, 104 Статуту викласти в такій
редакції:
   "101. Розрахунки за перевезення вантажів, пасажирів, багажу і
пошти автомобільним транспортом, за користування автомобілями,
наданими  напрокат,  а  також за виконання автотранспортними
підприємствами і організаціями операцій та послуг, зв'язаних з
цими перевезеннями, провадяться у відповідності з тарифами, що
затверджуються в порядку, встановленому Радою Міністрів УРСР.
   Правила застосування  тарифів затверджуються Міністерством
автомобільного транспорту УРСР за погодженням з Міністерством
фінансів УРСР і Державним комітетом цін Ради Міністрів УРСР".
   "102. Розрахунки  з  автотранспортними  підприємствами  і
організаціями за виконані ними роботи по перевезенню вантажів,
експедируванню, навантажувально-розвантажувальні та інші операції
і  послуги,  зв'язані  з  перевезенням вантажів, провадяться
вантажовідправниками  або  вантажоодержувачами  -  замовниками
автотранспорту відповідно до Правил".
   "103. В установлених випадках суми, сплачені автотранспортним
підприємствам і організаціям за вказані у статті 102 роботи,
операції та послуги, або включаються вантажовідправниками  в
рахунки   за   відпущену   продукцію,   або  удержуються
вантажоодержувачами при оплаті рахунків вантажовідправників за
одержану продукцію".
   "104. Форми розрахунків між автотранспортними підприємствами
або організаціями і замовниками автотранспорту обумовлюються у
річних  договорах  на  перевезення  вантажів  автомобільним
транспортом.
   При виборі  форм  розрахунків  виходити  з  необхідності
забезпечення  своєчасності  платежів  і недопущення утворення
необгрунтованої дебіторсько-кредиторської заборгованості.
   Належні автотранспортним підприємствам і організаціям платежі
за вказані у статті 102 роботи, операції та послуги, що надаються
вантажовідправникам (вантажоодержувачам) по разових замовленнях, а
також населенню, вносяться при прийнятті замовлення в порядку,
встановленому Правилами. До внесення провізної плати по разових
замовленнях автотранспортні підприємства і організації вантажі до
перевезення не приймають.
   Послуги замовникам надаються не пізніше трьох днів з дня
одержання платежів.
   Остаточний розрахунок за перевезення вантажів провадиться
замовниками автотранспорту на підставі рахунків автотранспортних
підприємств або організацій.
   Підставою для виписки рахунків за виконані перевезення є
путьові листи разом з товарно-транспортними накладними або актами
заміру (зважування), а у випадках, передбачених Правилами, -
путьові листи".
 
   15. В  статті  105  слова:  "в  порядку,  встановленому
Міністерством автомобільного транспорту УРСР за погодженням з
Українською республіканською конторою Держбанку СРСР" замінити
словами: "в порядку, встановленому Держбанком СРСР".
 
   16. В абзацах другому і третьому статті 128 слова: "місячним
обсягом" замінити словами: "місячним планом".
 
   17. Статтю 131 викласти в такій редакції:
   "131. При  ненаданні  автотранспортним  підприємством або
організацією автомобілів, робота яких оплачується за почасовим
тарифом, в кількості, передбаченій у місячному плані або в
прийнятому до виконання разовому замовленні, або при несвоєчасній
подачі  цих  автомобілів,  автотранспортне  підприємство  або
організація сплачує вантажовідправнику (вантажоодержувачу) штраф у
розмірі 10 процентів вартості користування автомобілями, виходячи
з часу користування або строку подачі, вказаних у місячному плані
або замовленні.
   При відмовленні  вантажовідправника   (вантажоодержувача)
повністю  або  частково  використати автомобілі, робота яких
оплачується за почасовим тарифом, в кількості,  вказаній  у
місячному плані або в прийнятому до виконання разовому замовленні,
вантажовідправник (вантажоодержувач) сплачує  автотранспортному
підприємству або організації штраф у розмірі 10 процентів вартості
користування автомобілями, виходячи з часу користування, вказаного
у місячному плані або замовленні".
 
   18. В статті 142:
   в абзаці  першому  після   слів:   "вантажовідправник
(вантажоодержувач)"   доповнити   словами:   "-   замовник
автотранспорту";
   в абзаці   другому  слова:  "вантажовідправником  або
вантажоодержувачем" замінити словами: "замовником автотранспорту".
 
   19. Абзац перший статті 162 після слів:  "за  винятком
доповнити словами: "вимог щодо втрати і недостачі вантажу та..." і
далі за текстом.
 
   20. Статтю 165 доповнити абзацами такого змісту:
   "Претензії автотранспортних підприємств або організацій, що
випливають з цього Статуту, пред'являються вантажовідправникам або
вантажоодержувачам протягом двох місяців.
   Вказаний строк обчислюється:
   а) з  дня закінчення встановленого Правилами строку для
звірення записів в обліковому документі по виконанню плану і
прийнятого до виконання разового замовлення - по претензіях про
стягнення штрафу за  непред'явлення  вантажу,  невикористання
контейнерів  або автотранспорту, робота якого оплачується за
почасовим тарифом, відповідно до місячного плану або разового
замовлення;
   б) з дня настання події, яка стала підставою для пред'явлення
претензії, - в усіх інших випадках".
 
   21. Останній абзац статті 167 викласти в такій редакції:
   "Спори з підприємствами  і  організаціями  автомобільного
транспорту загального користування на суму до 100 карбованців
вирішуються в  установленому  порядку  вищестоящими  відносно
відповідача органами, рішення яких є остаточним".
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner