Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 229 від 23.03.1978

Питання Зводу законів СРСР


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

            П О С Т А Н О В А
          ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КПРС,
          ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
           І РАДИ МІНІСТРІВ СРСР
 
          Питання Зводу законів СРСР
 
 
   Центральний Комітет КПРС, Президія Верховної Ради СРСР і Рада
Міністрів СРСР п о с т а н о в л я ю т ь:
 
   1. Встановити,  що  підготовка  Зводу  законів СРСР має
здійснюватись на основі Конституції СРСР ( n0001400-77 ) і сприяти
дальшому  вдосконаленню  радянського  законодавства, посиленню
охорони інтересів суспільства, прав і свобод радянських громадян,
зміцненню правової основи державного і суспільного життя.
 
   Звід законів СРСР видати в 1981-1985 роках як офіційне
видання Президії Верховної Ради СРСР і Ради Міністрів СРСР.
 
   2. Схвалити додані схему Зводу законів СРСР і  основні
принципи формування матеріалів Зводу (додатки N 1 і 2).
 
   Підготовлені розділи  Зводу  законів  СРСР  за  поданням
Міністерства юстиції СРСР розглядаються Комісією по виданню Зводу
законів СРСР і подаються нею на схвалення в Президію Верховної
Ради СРСР і Раду Міністрів СРСР.
 
   3. Затвердити план підготовки і видання Зводу законів СРСР і
схвалити перелік актів, що підлягають розробленню і включенню до
Зводу законів СРСР.
 
   4. Надати Комісії по виданню Зводу законів СРСР право:
 
   а) вносити уточнення до схеми Зводу законів СРСР і до
переліку актів, що підлягають розробленню і включенню до Зводу
законів СРСР;
 
   б) давати міністерствам, державним комітетам і відомствам
доручення по підготовці пропозицій про внесення доповнень і змін
до актів чинного законодавства, які поміщаються у Звід законів
СРСР, а в разі необхідності - і по підготовці проектів нових актів
відповідно до пункту 4 Постанови ЦК КПРС, Президії Верховної Ради
СРСР і Ради Міністрів СРСР від 2 вересня 1976 р. N 716;
 
   в) створювати для розроблення окремих проектів актів, що
підлягають включенню до Зводу законів СРСР, робочі групи з
спеціалістів міністерств, державних комітетів і відомств СРСР та
союзних республік і науково-дослідних організацій із звільненням
їх на час роботи в цих групах за згодою відповідних керівників від
виконання інших службових обов'язків.
 
   5. З метою забезпечення робіт по створенню Зводу законів СРСР
сучасними технічними  засобами  Держпланові  СРСР  виділити в
1979 році асигнування в іноземній валюті на закупівлю обладнання,
необхідного для оснащення Наукового центру правової інформації при
Всесоюзному науково-дослідному інституті радянського законодавства
Міністерства юстиції СРСР.
 
   Міністерству юстиції СРСР у місячний строк подати в Держплан
СРСР необхідну специфікацію на обладнання, яке підлягає закупівлі.
 
   Міністерству зовнішньої торгівлі закупити  в  1979  році
зазначене обладнання.
 
   6. Доручити видання Зводу законів СРСР видавництву "Известия
Советов народных депутатов СССР".
 
   Державному комітету Ради Міністрів СРСР у справах видавництв,
поліграфії і книжкової торгівлі забезпечити друкування Зводу
законів СРСР необхідною поліграфічною базою і видання його на
рознімних зошитах.
 
   Зобов'язати Держпостач  СРСР  забезпечити  виготовлення і
поставку починаючи з 1980 року Державному  комітетові  Ради
Міністрів СРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової
торгівлі оправ із вмонтованими в них замками для видання Зводу
законів СРСР на рознімних зошитах.
 
   Покласти на Державний комітет Ради Міністрів СРСР у справах
видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі розповсюдження Зводу
законів СРСР за передплатою організацій і громадян.
 
 
 Секретар ЦК КПРС, Голова
 Президії Верховної Ради СРСР              Л.БРЕЖНЄВ
 
 Голова Ради Міністрів СРСР               О.КОСИГІН
 
 Москва, Кремль 23 березня 1978 року
        N 229
 
 
                       Додаток N 1
                     до Постанови ЦК КПРС,
                   Президії Верховної Ради СРСР
                     і Ради Міністрів СРСР
                   від 23 березня 1978 р. N 229
 
           СХЕМА ЗВОДУ ЗАКОНІВ СРСР
 
 
   РОЗДІЛ I. Законодавство про суспільний і державний лад
 
   Глава 1. Конституція СРСР ( n0001400-77 ):
 
   Глава 2. Національно-державний устрій СРСР
 
   Глава 3. Виборча система. Народний депутат
 
   Глава 4. Найвищі органи державної влади і управління
 
   Глава 5. Місцеві органи державної влади і управління
 
   Глава 6. Громадянство
 
   Глава 7.  Трудові  колективи.  Громадські  організації.
Добровільні товариства і спілки
 
   Глава 8. Державний герб. Державний прапор. Державний гімн.
Свята. Пам'ятні дні. Ювілеї
 
   Глава 9. Найвищі ступені відзнаки. Ордени, медалі і почесні
звання. Ленінські і Державні премії СРСР
 
   Глава 10. Інші питання
 
       РОЗДІЛ II. Законодавство про соціальний
   розвиток і культуру. Соціально-економічні права громадян
 
   Глава 1. Цивільне законодавство
 
   Глава 2. Шлюб та сім'я
 
   Глава 3. Праця
 
   Глава 4. Соціальне забезпечення
 
   Глава 5. Охорона здоров'я. Фізична культура і спорт
 
   Глава 6. Народна освіта
 
   Глава 7. Наука
 
   Глава 8. Культура
 
   Глава 9. Іноземні громадяни і особи без громадянства
 
      РОЗДІЛ III. Законодавство про раціональне
      використання та охорону природних ресурсів
 
   Глава 1. Загальні питання
 
   Глава 2. Земельне законодавство
 
   Глава 3. Законодавство про надра
 
   Глава 4. Водне законодавство
 
   Глава 5. Лісове законодавство
 
   Глава 6. Охорона атмосферного повітря
 
   Глава 7. Охорона і використання тваринного світу
 
    РОЗДІЛ IV. Законодавство про народне господарство
 
   Глава 1. Державне планування, матеріально-технічне постачання
та інші загальні питання народного господарства
 
   Глава 2. Фінанси і кредит
 
   Глава 3. Капітальне будівництво
 
   Глава 4. Промисловість
 
   Глава 5.   Сільське   господарство   і   заготівлі
сільськогосподарської продукції
 
   Глава 6. Транспорт і зв'язок
 
   Глава 7. Торгівля і громадське харчування
 
   Глава 8. Житлове господарство
 
       РОЗДІЛ V. Законодавство про міжнародні
       відносини і зовнішні економічні зв'язки
 
   Глава 1. Міжнародні відносини
 
   Глава 2. Зовнішня торгівля та інші види зовнішньоекономічної
діяльності
 
   РОЗДІЛ VI. Законодавство про оборону країни та охорону
            державних кордонів
 
   Глава 1. Загальні питання
 
   Глава 2. Охорона державних кордонів
 
   Глава 3. Військова служба
 
   Глава 4.   Військові   звання.   Знаки   розрізнення
військовослужбовців
 
   Глава 5. Військові прапори
 
   Глава 6. Питання працевлаштування і матеріально-побутового
забезпечення військовослужбовців, звільнюваних із Збройних Сил
СРСР
 
   РОЗДІЛ VII. Законодавство про правосуддя, прокурорський
         нагляд і охорону правопорядку
 
   Глава 1. Загальні питання
 
   Глава 2. Судоустрій
 
   Глава 3. Прокуратура
 
   Глава 4. Органи юстиції. Адвокатура. Нотаріат. Правова робота
в народному господарстві
 
   Глава 5. Цивільне судочинство. Арбітраж
 
   Глава 6. Органи внутрішніх справ
 
   Глава 7. Загальні питання адміністративної відповідальності
 
   Глава 8. Кримінальне законодавство
 
   Глава 9. Кримінальне судочинство
 
   Глава 10. Виправно-трудове законодавство.
 
 
                       Додаток N 2
                     до Постанови ЦК КПРС,
                   Президії Верховної Ради СРСР
                     і Ради Міністрів СРСР
                   від 23 березня 1978 р. N 229
 
       ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ
            ЗВОДУ ЗАКОНІВ СРСР
 
 
   1. Формування матеріалів і вся підготовка Зводу законів СРСР
мають провадитись виходячи з Конституції СРСР ( n0001400-77 ),
необхідності розкриття, конкретизації і розвитку її положень в
інших актах законодавства відповідно до рішень XXV з'їзду КПРС у
галузі  державного,  господарського  і  соціально-культурного
будівництва.
 
   Створення Зводу законів СРСР має сприяти зміцненню правової
основи державного і суспільного  життя,  забезпечити  більшу
стабільність і доступність законодавства для всіх радянських
громадян, дальше зміцнення соціалістичної законності, посилення
охорони  правопорядку,  інтересів суспільства, прав і свобод
громадян.
 
   2. До Зводу законів СРСР включаються законодавчі акти і
найважливіші спільні постанови Центрального Комітету КПРС і Ради
Міністрів СРСР та постанови Уряду СРСР  загальнонормативного
характеру.
 
   Перелік актів, що підлягають включенню до Зводу, по кожному
розділу визначається Комісією по виданню Зводу законів СРСР.
 
   3. З метою дальшого розвитку і вдосконалення законодавства
відповідно  до Конституції СРСР ( n0001400-77 ) і завдань,
поставлених XXV з'їздом КПРС, усунення множинності правових актів
в одних і тих самих питаннях та заповнення прогалин у правовому
регулюванні в процесі підготовки Зводу законів СРСР розробляються
і вносяться у встановленому порядку на затвердження проекти
кодифікаційних та інших укрупнених актів і проекти нових актів.
 
   4. При формуванні матеріалів  Зводу  законів  СРСР  для
вдосконалення актів чинного законодавства, які поміщаються у Звід,
за розділами Зводу підготовляються проекти  указів  Президії
Верховної Ради СРСР і постанов Ради Міністрів СРСР про внесення
змін і доповнень до цих актів. У  проектах  передбачаються
пропозиції: про приведення актів у відповідність з положеннями
Конституції СРСР ( n0001400-77 ); про внесення до актів змін і
доповнень у зв'язку з пізнішим законодавством; про об'єднання
порізнених норм; про визнання нечинними окремих статей і пунктів,
які втратили своє значення.
 
   5. Матеріали  Зводу  законів  СРСР  формуються  як  з
опублікованих, так і з не опублікованих в офіційних джерелах
актів.
 
   В разі необхідності включення до Зводу законів СРСР актів,
раніше не опублікованих в офіційних джерелах і  виданих  з
відповідними  грифами,  поміщення  їх  у Звід провадиться з
додержанням встановленого порядку видачі дозволів на опублікування
таких актів.
 
   6. До Зводу законів СРСР не включаються акти тимчасового
характеру, акти, що стосуються окремих підприємств, організацій,
установ, та інші акти, які не мають загального значення, акти щодо
рівня оптових та роздрібних цін і тарифів на послуги, про розміри
закупівельних  цін на сільськогосподарську продукцію, розміри
заробітної плати робітників і службовців, інші акти, за якими
внаслідок самого характеру питання правове регулювання часто
зазнає змін, і т. ін.
 
   До Зводу законів СРСР не включаються також акти в питаннях,
вирішення яких пізніше віднесено до компетенції законодавчих
органів та урядів союзних республік, міністерств,  державних
комітетів і відомств СРСР.
 
   7. У Зводі законів СРСР акти законодавства розміщуються за
предметною ознакою відповідно  до  затвердженої  схеми,  яка
передбачає розділи і глави.
 
   Залежно від змісту і обсягу матеріалів допускається поділ
глав на дрібніші структурні підрозділи, яким даються найменування
і присвоюються порядкові номери.
 
   В розділах, главах та інших структурних підрозділах Зводу
законів СРСР акти розміщуються за системою, яка  забезпечує
послідовний розвиток теми, з виділенням на перший план основ та
інших основоположних актів законодавства.
 
   У Зводі наводяться дані про перше опублікування в офіційних
джерелах поміщуваних у ньому актів.
 
   8. Формування  Зводу  законів  СРСР  має  провадитися з
урахуванням того, що в міру дальшого розвитку і вдосконалення
законодавства Звід має систематично поповнюватись новими актами.
Видання Зводу законів СРСР провадиться на рознімних зошитах.
 
   9. Акти, що включаються до Зводу законів СРСР, поміщаються в
тій частині Зводу, до якої вони належать за своїм основним
змістом.
 
   Витяги з включених до Зводу законів СРСР актів в інші його
частини не поміщаються. В необхідних випадках може бути зроблено
відповідні відсилки до актів.
 
   10. До кожного розділу Зводу законів СРСР і Зводу в цілому
даються хронологічні переліки включених актів, алфавітно-предметні
покажчики та інший довідковий апарат, який забезпечує зручність
користування матеріалами.
 
   11. Робота  по створенню Зводу законів СРСР ведеться з
використанням Наукового центру правової інформації, оснащеного
сучасними технічними засобами.
 
   12. Правила підготовки Зводу законів СРСР затверджуються
Комісією по виданню Зводу законів СРСР відповідно до цих принципів
формування його матеріалів.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner