Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 327 від 14.07.1976

Про рекультивацію земель, збереження і раціональне використання родючого шару ґрунту при розробці родовищ корисних копалин і торфу, проведенні геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

            П О С Т А Н О В А
          від 14 липня 1976 р. N 327
                Київ
 
        Про рекультивацію земель, збереження
       і раціональне використання родючого шару
        ґрунту при розробці родовищ корисних
          копалин і торфу, проведенні
       геологорозвідувальних, будівельних та
              інших робіт
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 238 ( 238-91-п ) від 03.10.91 )
 
 
 
   Рада Міністрів СРСР у постанові від 2 червня 1976 р. N 407
( v0407400-76 ) відмітила, що багато підприємств, організацій та
установ при розробці родовищ корисних копалин і торфу, проведенні
геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, зв'язаних з
порушенням ґрунтового покриву, не виконують вимог Основ земельного
законодавства  Союзу  РСР і союзних республік по проведенню
рекультивації земель, збереженню  родючого  шару  ґрунту  та
використанню його для рекультивації земель або нанесення на
малопродуктивні угіддя. Родючий шар ґрунту часто знищується, а
значні площі земель, які можуть бути повернуті для використання в
сільському, лісовому або рибному господарстві, приводяться у
непридатний стан. Такі землі у багатьох випадках є джерелом
забруднення   навколишнього   середовища   і   погіршують
санітарно-гігієнічні умови життя населення.
 
   З метою забезпечення рекультивації земель, а також збереження
і раціонального використання родючого шару ґрунту при розробці
родовищ   корисних   копалин   і   торфу,   проведенні
геологорозвідувальних, вишукувальних, будівельних та інших робіт
Рада Міністрів СРСР постановою від 2 червня 1976 р. N 407
( v0407400-76 ):
 
   1) Встановила, що:
 
   а) підприємства, організації та установи, які розробляють
родовища корисних копалин і торфу, проводять геологорозвідувальні,
вишукувальні, будівельні та інші роботи, зв'язані з порушенням
ґрунтового   покриву  на  наданих  їм  у  користування
сільськогосподарських землях або лісових угіддях, зобов'язані коли
мине потреба в цих землях за свій рахунок приводити їх у стан,
придатний для використання в сільському, лісовому або рибному
господарстві, а при виконанні зазначених робіт на інших землях - у
стан, придатний для використання їх за призначенням.
 
   Підприємства, організації  та  установи,  що  здійснюють
промислове або інше будівництво, розробляють родовища корисних
копалин, а також проводять інші роботи, зв'язані з порушенням
ґрунтового покриву, зобов'язані знімати, зберігати і наносити
родючий шар ґрунту на землі, що рекультивуються, а при економічній
доцільності і на малопродуктивні вгіддя. При цьому затрати,
зв'язані з нанесенням родючого шару ґрунту на один  гектар
малопродуктивних угідь, не повинні перевищувати встановлених в
союзних республіках нормативів вартості освоєння одного гектара
нових  земель  на  заміну  тих,  що  вилучаються  для
несільськогосподарських потреб.
 
   Заходи по відновленню родючості земель, що рекультивуються,
для  використання їх у сільському або лісовому господарстві
(внесення добрив, вапнування та  інші  роботи)  здійснюються
землекористувачами, яким передаються (повертаються) землі, за
рахунок коштів підприємств, організацій і установ, які проводили
на цих землях роботи, зв'язані з порушенням грунтового покриву;
 
   б) рекультивація  земельних  ділянок,  користування якими
припинено до 1 липня 1969 р., здійснюється за рахунок коштів
державного  бюджету  у  відповідності  з  обсягами робіт по
рекультивації земель, передбачуваними  у  народногосподарських
планах.
 
   Виконання зазначених робіт здійснюється силами підприємств і
організацій системи Міністерства меліорації і водного господарства
СРСР та Союзсільгосптехніки.
 
   Міністерству фінансів СРСР доручено передбачати у проектах
державного бюджету виділення щорічно, починаючи з 1977 року, Радам
Міністрів союзних республік асигнувань на операційні витрати для
проведення зазначених робіт;
 
   в) умови приведення земель, ґрунтовий покрив яких порушено
при  розробці  родовищ корисних копалин і торфу, проведенні
геологорозвідувальних, вишукувальних, будівельних або інших робіт,
у стан, придатний для використання в сільському, лісовому або
рибному господарстві, а також порядок використання родючого шару
ґрунту,  що  знімається  при  проведенні  зазначених  робіт,
встановлюються на основі відповідних проектів органами,  які
надають земельні ділянки в користування;
 
   г) рекультивація  земель, ґрунтовий покрив яких порушено
землекористувачами при розробці родовищ загальнопоширених корисних
копалин для внутрігосподарських потреб, здійснюється ними за свій
рахунок;
 
   д) відведення    земельних    ділянок,    зайнятих
сільськогосподарськими угіддями, під розробку родовищ корисних
копалин і видобування торфу діючим підприємствам, організаціям і
установам  здійсняється  з урахуванням часу, необхідного для
проведення відповідних підготовчих робіт на земельних ділянках, що
відводяться, як правило, після здійснення ними рекультивації
раніше відведених земельних ділянок, в яких відпала потреба, і
передачі цих ділянок відповідним землекористувачам або нанесення
родючого шару ґрунту на малопродуктивні угіддя. Зазначені роботи
здійснюються  згідно з затвердженими у встановленому порядку
проектами і календарними планами проведення цих робіт.
 
   Міністерству сільського господарства СРСР доручено з участю
Державного комітету лісового господарства Ради Міністрів СРСР, Рад
Міністрів союзних республік і заінтересованих міністерств та
відомств  СРСР розробити і затвердити положення про порядок
передачі рекультивованих земель відповідним землекористувачам.
 
   2) Встановила, що затрати по рекультивації  земель,  по
відновленню родючості земель, що рекультивуються, а також зніманню
родючого шару ґрунту, зберіганню і нанесенню його на землі, які
рекультивуються, або малопродуктивні угіддя відносяться:
 
   при розробці  родовищ  корисних  копалин  і торфу - на
собівартість продукції підприємства;
 
   при будівництві підприємств, будинків і споруд - на вартість
цих об'єктів;
 
   при проведенні  геологорозвідувальних,  геологознімальних,
пошукових, геодезичних та інших робіт - на вартість цих робіт.
 
   Міністерству фінансів СРСР, Держплану СРСР і Держбанку СРСР
доручено розробити з участю заінтересованих міністерств і відомств
СРСР і затвердити інструкцію про порядок фінансування робіт по
рекультивації земель, передбачивши в ній утворення коштів на цю
мету у розмірах, що забезпечують можливість виконання  всіх
необхідних заходів, зв'язаних з закінченням зазначених робіт
окремими підприємствами і організаціями.
 
   3) Встановила, що:
 
   рекультивація сільськогосподарських земель і лісових угідь,
ґрунтовий покрив яких порушено при розробці родовищ корисних
копалин і торфу, проведенні геологорозвідувальних, будівельних або
інших робіт, провадиться на підставі проектів, що розробляються
проектними організаціями міністерств і відомств, які здійснюють
зазначені роботи, з залученням на договірних умовах проектних
організацій системи Міністерства сільського господарства СРСР,
Державного комітету лісового господарства Ради Міністрів СРСР і
Міністерства  рибного  господарства  СРСР,  а  поліпшення
малопродуктивних угідь знятим родючим шаром ґрунту - по проектах,
що розробляються державними проектними інститутами по землеустрою
(діпроземами) системи Міністерства сільського господарства СРСР за
договорами з відповідними організаціями зазначених міністерств і
відомств;
 
   земельні ділянки, користування якими припинено до 1 липня
1969 р., приводяться у стан, придатний для використання  в
сільському  господарстві,  по  проектах,  що  розробляються
діпроземами, а для  використання  в  лісовому  або  рибному
господарстві чи з іншою метою - по проектах, що розробляються
проектними організаціями Державного комітету лісового господарства
Ради Міністрів СРСР, Міністерства рибного господарства СРСР або
відповідних міністерств і відомств.
 
 
   ( Пункт 4 вступної частини втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 238 ( 238-91-п ) від 03.10.91 )
 
 
   5) Держплану СРСР і Держпостачу СРСР доручено при розробці
планів матеріально-технічного постачання враховувати обсяги робіт,
що плануються міністерствами і відомствами СРСР і Радами Міністрів
союзних республік, по  рекультивації  земель,  збереженню  і
раціональному використанню родючого шару ґрунту при розробці
родовищ   корисних   копалин   і   торфу,   проведенні
геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт.
 
   6) Міністерству  геології  СРСР доручено забезпечити при
проведенні детальних розвідувальних робіт на родовищах корисних
копалин, розробка яких зв'язана з порушенням земної поверхні,
дослідження фізико-механічних і хімічних властивостей розкривних і
вміщуючих порід та передачу відповідних даних заінтересованим
проектним організаціям для складання проектів розробки родовищ з
урахуванням вимог рекультивації земель.
 
   7) Поклала  додатково  на  землевпорядну  службу системи
Міністерства сільського господарства СРСР здійснення державного
контролю  за раціональним використанням родючого шару ґрунту
підприємствами, організаціями і установами, що проводять роботи,
зв'язані з порушенням ґрунтового покриву.
 
   В зв'язку з цим підпункт "з" пункту 7 Положення про державний
контроль за використанням земель, затвердженого постановою Ради
Міністрів СРСР від 14 травня 1970 р. N 325 - ЗП СРСР, 1970 р.,
N 9, ст. 71 (постанова Ради Міністрів УРСР від 8 червня 1970 р.
N 298 - ЗП УРСР, 1970 р., N 7, ст. 63), постановила викласти в
такій редакції:
 
   "з) здійснює контроль за зняттям, зберіганням і раціональним
використанням родючого шару ґрунту підприємствами, організаціями і
установами, що проводять роботи, зв'язані з порушенням ґрунтового
покриву, а також за своєчасною і повноцінною рекультивацією
земель, порушених при  розробці  родовищ  корисних  копалин,
проведенні геологорозвідувальних, вишукувальних, будівельних та
інших робіт".
 
   8) Державному комітету Ради Міністрів СРСР по науці  і
техніці, Держбуду СРСР, Міністерству сільського господарства СРСР
і Державному комітету лісового господарства Ради Міністрів СРСР
доручено  внести в Основні положення по відновленню земель,
порушених при розробці родовищ корисних  копалин  і  торфу,
проведенні геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт,
зміни, що випливають з постанови Ради Міністрів СРСР від 2 червня
1976 р. N 407 ( v0407400-76 ).
 
   Держбуд СРСР  зобов'язано встановити порядок, за яким у
проектах на будівництво (реконструкцію, розширення) підприємств,
зв'язане з порушенням ґрунтового покриву, повинні передбачатися
необхідні заходи по рекультивації земель і використанню родючого
шару ґрунту.
 
   9) Державний комітет Ради Міністрів СРСР по науці і техніці і
Міністерство сільського господарства СРСР зобов'язано з участю
відповідних міністерств і відомств СРСР вжити необхідних заходів
до поліпшення досліджень по рекультивації земель і прискоренню
впровадження у виробництво найбільш досконалих, перевірених на
практиці методів відновлення порушених земель.
 
   На виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 2 червня
1976 р.  N  407 ( v0407400-76 ) "Про рекультивацію земель,
збереження і раціональне використання родючого шару ґрунту при
розробці  родовищ  корисних  копалин  і  торфу,  проведенні
геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт Рада Міністрів
Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   1. Міністерству сільського господарства УРСР і облвиконкомам
разом з заінтересованими міністерствами і відомствами забезпечити
проведення в 1977-1978 роках інвентаризації земель, ґрунтовий
покрив яких порушено при розробці родовищ корисних копалин і
торфу, виконанні геологорозвідувальних, вишукувальних, будівельних
та інших робіт, в тому числі проінвентаризувати ділянки  з
порушеним ґрунтовим покривом, користування якими припинено до
1 липня 1969 року.
 
   На підставі даних інвентаризації розробити  завдання  по
рекультивації земель з тим, щоб протягом десятої п'ятирічки
рекультивувати всі землі, вивільнені до 1976 року з-під розробок
родовищ  корисних  копалин  і  торфу,  геологорозвідувальних,
будівельних та інших робіт, а також ті площі, що вивільнятимуться
до 1980 року.
 
   2. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству
радгоспів УРСР,  Міністерству  харчової  промисловості  УРСР,
Міністерству  м'ясної  і  молочної  промисловості  УРСР,
Головплодвинпрому  УРСР,  іншим  міністерствам  і  відомствам
республіки  і  облвиконкомам  забезпечити  силами  і коштами
землекористувачів рекультивацію земель, ґрунтовий покрив яких
порушений ними при внутрігосподарському будівництві.
 
   3. Міністерству сільського господарства УРСР і облвиконкомам
посилити контроль за доброякісним і  своєчасним  проведенням
рекультивації  земель,  поверненням  рекультивованих  ділянок
відповідним землекористувачам і продуктивним їх використанням.
 
 
      Голова Ради
   Міністрів Української РСР               О.ЛЯШКО
 
    Керуючий Справами Ради
   Міністрів Української РСР               К.БОЙКО<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner