Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 613 від 07.12.1970

Про заходи по поліпшенню використання виробничих потужностей на підприємствах текстильної промисловості


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

            П О С Т А Н О В А
          від 7 грудня 1970 р. N 613
                Київ
 
     Про заходи по поліпшенню використання виробничих
   потужностей на підприємствах текстильної промисловості
 
 
   Рада Міністрів Української РСР відмічає, що в  поточній
п'ятирічці текстильна  промисловість  республіки  розвивалась
прискореними темпами. Потужності по  виробництву  пряжі  зросли
на 39 і тканин - на 43,1 проц., введено в дію понад 400 тисяч
прядильних веретен і більше 8 тисяч ткацьких верстатів. Основні
фонди промисловості збільшились в 2,1 раза. Середньорічний темп
зростання виробництва продукції становить   12,1  проц.  проти
5,1 проц. за минулі п'ять років. Випуск тканин у 1970 році,
порівняно з 1965 роком, збільшиться на 47 процентів.
 
   Проте в роботі текстильної промисловості допускаються істотні
недоліки. Міністерство легкої промисловості УРСР, його галузеві
виробничі  об'єднання, керівники підприємств  не  забезпечують
повного використання наявних потужностей. На ряді заводів, фабрик
і комбінатів  слабо  розгорнута  організаторська  робота  по
використанню рішень грудневого (1969 р.) Пленуму ЦК КПРС і
завдань, поставлених у Листі ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і
ЦК ВЛКСМ "Про поліпшення використання резервів виробництва і
посилення режиму економії в народному господарстві".
 
   Рівень завантаження виробничих потужностей  зростає  дуже
повільно. У 1969 році він становив по ткацьких верстатах у
бавовняній галузі 89,5 проц., шерстяній - 88,7, шовковій - 86,4,
льняній - 65,4, а в бавовнопрядінні навіть знизився в першому
півріччі 1970 року до 82,4 проц. проти 83,6 процента у 1966 році.
 
   Багато підприємств працює з значно нижчою змінністю ніж
передбачено нормативами  Держплану СРСР. Коефіцієнт змінності,
замість 2,85, у першому півріччі 1970  року у бавовнопрядінні
дорівнював 2,6, а у шерстоткацтві - 2,78 і шовкоткацтві - 2,54.
 
   За останні роки зросли простої технологічного  устаткування.
В першому півріччі 1970 р. в шовковій галузі фактичні простої
перевищили  планові на 3,47 проц., в бавовняній - ткацьких
верстатів на 2 і прядильних машин на 3,34 процента.
 
   Введенні в дію виробничі  потужності  освоюються повільно.
На Чернігівському  камвольно-суконному  комбінаті у 1969 році
ткацькі верстати використовувалися тільки на 64,4 проц. і в
поточному році - на 77,2 процента. Досі не освоєні потужності на
Житомирському  і  Ровенському  льонокомбінатах,  Херсонському
бавовняному комбінаті (фабрика N 3).
 
   Переоснащення промисловості  ведеться  низькими  темпами.
В той же час нова техніка в ряді випадків   використовується
не повністю.  Високопродуктивні  ткацькі  верстати  "СТБ"  на
Черкаському комбінаті шовкових тканин працюють з коефіцієнтом
змінності 1,5 при середній змінності  по  підприємству 2.
На Чернігівському камвольно-суконному комбінаті такі  верстати
працюють із змінністю 2 при змінності в цілому по підприємству
2,7.
 
   На текстильних підприємствах не повністю використовуються
можливості підвищення продуктивності технологічного устаткування
за рахунок його модернізації. Повільно провадиться механізація і
автоматизація основних виробничих процесів і особливо допоміжних
та вантажно-розвантажувальних робіт.
 
   Досвід передових  підприємств,  які  добились  високої
продуктивності устаткування, вивчається і поширюється недостатньо.
В Чернівецькому  текстильному  виробничому об'єднанні "Восход"
застосування кожної прядильно-крутильної машини "ПК-100"  дало
змогу вивільнити 4 робітників, а на Херсонському бавовняному
комбінаті - лише 1,8 чоловіка.
 
   Керівники багатьох підприємств недостатньо приділяють уваги
закріплених кадрів, не  поліпшують  умови  праці,  виробничу
санітарію  і  техніку  безпеки,  не  створюють  належних
житлово-побутових умов для працюючих, що приводить до великої їх
плинності.
 
   У певній мірі негативно впливає на забезпечення робітниками
ряду текстильних підприємств непогодженість між режимами роботи
цих підприємств  та  міського  транспорту, дошкільних дитячих
закладів, підприємств торгівлі  і  побутового  обслуговування
населення.
 
   Будівництво текстильних  підприємств  ведеться  низькими
темпами. Міністерство промислового будівництва УРСР, Міністерство
будівництва підприємств важкої індустрії  УРСР,  Міністерство
сільського  будівництва  УРСР рік у рік не виконують плани
капітального будівництва. В результаті за минулі чотири роки з
значним запізненням проти запланованих строків були введені в дію
понад 200 тис. штук прядильних веретен і 5 тис.  ткацьких
верстатів, фарбувально-обробні виробництва по випуску близько
80 млн. метрів готових тканин та інше.
 
   З метою поліпшення використання виробничих потужностей у
текстильній промисловості  Рада  Міністрів  Української  РСР
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Зобов'язати Міністерство легкої промисловості УРСР:
 
   - вжити заходів до усунення зазначених недоліків, звернувши
особливу увагу на посилення організаторської роботи керівників
підприємств по виконанню рішень грудневого (1969 р.)  Пленуму
ЦК КПРС і завдань, поставлених у Листі ЦК КПРС, Ради Міністрів
СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ "Про поліпшення використання резервів
виробництва і посилення режиму економії в народному господарстві";
 
   - розробити і здійснити в 1971 році заходи, спрямовані на
поліпшення ремонтних служб підприємств, різке скорочення простоїв
технологічного устаткування, зниження обривності в прядінні і
ткацтві, повне використання ширини ткацьких верстатів;
 
   - забезпечити освоєння проектних потужностей підприємств в
строки згідно з додатком N 1;
 
   - здійснити  на  підприємствах  заміну  застарілого  та
модернізацію діючого  технологічного  устаткування  згідно  з
додатками N 2, 3;
 
   - комплексно механізувати  підприємства  та  організувати
потоково-механізовані лінії у фарбувально-обробних виробництвах
згідно з додатками N 4 і 5;
 
   - підвищити протягом 1971-1975 років рівень  механізації
трудомістких робіт,  звернувши  особливу увагу на механізацію
транспортування сировини, напівфабрикатів, готової продукції і
тари згідно з додатком N 6;
 
   - змонтувати в 1971-1975 роках на діючих льоноконоплезаводах
8 конвеєрних сушильних установок і збудувати шохи для зберігання
трести льону і конопель, загальною місткістю 7,5 тис. тонн на рік;
 
   - розробити  і  здійснити  протягом  1971-1975 років на
текстильних підприємствах заходи по  поліпшенню  умов  праці,
виробничої санітарії і техніки безпеки працюючих;
 
   - забезпечити в найближчі роки здійснення необхідних заходів,
направлених на доведення параметрів повітря виробничих  цехів
Одеської джутової  фабрики,  Житомирського  і  Ровенського
льонокомбінатів у відповідність з діючими нормативами;
 
   - впровадити на Херсонському  бавовняному  комбінаті в
1970 році першу чергу автоматизованої системи планування, обліку і
керування виробництвом та створити в 1971 році на Чернігівському
камвольно-суконному комбінаті інформаційно-обчислювальний центр;
 
   - посилити вивчення та  організувати  поширення  досвіду
підприємств,  які  досягли  високої  організації виробництва,
продуктивності устаткування, раціонального використання сировини
та матеріалів;
 
   - посилити  контроль  за  раціональним  використанням на
підприємствах фондів  розвитку  виробництва,   матеріального
заохочення та  соціально-культурних  заходів  і  житлового
будівництва, маючи на увазі спрямування їх на здійснення завдань,
що сприятимуть більш повному використанню виробничих потужностей;
 
   - забезпечити підготовку і підвищення кваліфікації робітників
згідно з додатком N 7.
 
   2. Міністерству промислового будівництва УРСР, Міністерству
будівництва підприємств важкої  індустрії  УРСР,  Міністерству
сільського будівництва УРСР і Міністерству легкої промисловості
УРСР зосередити необхідні трудові та матеріально-технічні ресурси
на будовах текстильної промисловості з тим, щоб забезпечити
безумовне виконання в 1970 році плану капітального будівництва і
завдання по введенню в дію виробничих потужностей, а також житла і
дитячих дошкільних закладів згідно з додатком N 8.
 
   3. Головпостачу УРСР виділити додатково на 1970-1971 роки для
текстильних підприємств Міністерства легкої  промисловості УРСР
60 електрокарів, 40 електронавантажувачів і 25 автонавантажувачів.
 
   4. Держплану УРСР:
 
   - забезпечити  розміщення на підприємствах машинобудівної
промисловості республіки   замовлень   Міністерства   легкої
промисловості УРСР на виготовлення в 1971 році і наступні роки
нестандартизованого устаткування,  засобів   механізації   і
технологічного оснащення для текстильної промисловості;
 
   - збільшити план на 1971 рік по організованому  набору
робітників для текстильних підприємств на 1,7 тис. чоловік.
 
   5. Міністерству  легкої  промисловості  УРСР  разом  з
облвиконкомами та Київським міськвиконкомом розглянути питання про
поліпшення житлово-побутових  умов  працівників  текстильної
промисловості, поліпшення  харчування  у  фабрично-заводських
їдальнях, організації  продажу  напівфабрикатів  і  продуктів
безпосередньо на текстильних підприємствах.
 
   6. Міністерству  легкої  промисловості  УРСР  разом  з
Житомирським, Одеським, Полтавським, Ровенським, Тернопільським,
Харківським, Херсонським, Чернігівським, Черкаським, Чернівецьким
облвиконкомами і Київським міськвиконкомом в 2-місячний строк
розглянути питання  про  збільшення  будівництва  житла  на
кооперативних засадах для працівників текстильної промисловості.
 
   7. Облвиконкомам, Київському міськвиконкому:
 
   - виділити текстильним підприємствам у 1970 році житлову
площу, що будується з їх частковою участю згідно з додатком N 9,
за винятком площі, яка підлягає утриманню по діючих нормах;
 
   - розглянути та вирішити питання забезпечення робітників
текстильних підприємств,  які  працюють  в  нічну зміну і в
загально-вихідні дні, міським транспортом, дошкільними дитячими
закладами, побутовим та торговим обслуговуванням.
 
   8. Міністерству легкої промисловості УРСР про хід виконання
цієї постанови доповідати Раді Міністрів УРСР щороку в березні,
починаючи з 1971 року.
 
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР               В.ЩЕРБИЦЬКИЙ
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
   Інд. 23
 
 
                      Додаток N 1
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 7 грудня 1970 р. N 613
 
               ЗАВДАННЯ
        по освоєнню проектних потужностей
           текстильних підприємств
 
------------------------------------------------------------------
   Найменування підприємств  | Потужність  |  Строк
                 |        |  освоєння
                 |        |  проектної
                 |        | потужності
------------------------------------------------------------------
      Новобудови
 
Тернопільський бавовняний комбінат
 
  - прядильна фабрика (II черга) 120 тис. веретен II кв. 1972 р.
 
  - ткацька фабрика (I черга)  2500 верстатів  III кв.
                          1971 р.
 
  - ткацька фабрика (II черга)  1500 верстатів  III кв.
                          1972 р.
 
Черкаський комбінат шовкових
тканин
 
  - ткацьке виробництво     3016 верстатів  II кв. 1971 р.
 
  - фарбувально-обробне     25 млн. м тканин II кв. 1972 р.
   виробництво
 
Лисичанська фабрика технічних   270 верстатів  II кв. 1972 р.
тканин
 
Донецька камвольно-прядильна    41 тис. веретен IV кв. 1971 р.
фабрика
 
    Діючі підприємства
 
Херсонський бавовняний комбінат
 
  - ткацька фабрика N 3     2516 верстатів  III кв.
                          1971 р.
 
Чернігівський камвольно-суконний
комбінат
 
  - прядильне виробництво    88,13 тис.    IV кв. 1972 р.
                  веретен
 
  - ткацьке виробництво     840 верстатів  IV кв. 1972 р.
 
  - фарбувально-обробне     14,6 млн. м   IV кв. 1972 р.
   виробництво         тканин
 
Ровенський льонокомбінат
 
  - ткацьке виробництво     1029 верстатів  IV кв. 1972 р.
 
Житомирський льонокомбінат
 
  - ткацьке виробництво     1328 верстатів  IV кв. 1973 р.
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                      Додаток N 2
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 7 грудня 1970 р. N 613
 
               ЗАВДАННЯ
    по заміні застарілого технологічного устаткування
         на прогресивне (основних типів)
 
                              (штук)
------------------------------------------------------------------
    Найменування устаткування,   |  1971 р. |  1972 р.
     що підлягає установці     |      |
      на підприємствах      |      |
------------------------------------------------------------------
      Бавовняна галузь
 
Чесальна високопродуктивна машина      100      60
 
Прядильна машина БД-200           100     300
 
Прядильно-крутильна машина ПК-100      102     146
 
Автомат для перемотування пряжі        10      10
 
Безчовниковий ткацький верстат        -      20
 
      Шерстяна галузь
 
Чесальний апарат               20      22
 
Прядильна машина               50      50
 
Ткацький безчовниковий верстат        -      20
 
Промивна джгутова машина            1      5
 
      Шовкова галузь
 
Пневматичний ткацький верстат        270      60
 
      Льняна галузь
 
Гребенечесальна машина для короткого     -      17
льоноволокна
 
Прядильна машина для сухого          14      19
безрівничного прядіння
 
Стрічкова черв'ячна машина для         4      5
безрівничного прядіння
 
Прядильно-крутильна машина           1      1
 
Автоматичний ткацький верстат         -      60
 
     Конопле-джутова галузь
 
Прядильна машина безрівничного прядіння    16      20
 
Стрічкова машина                8      10
 
  Первинна обробка льону і конопель
 
Установка для сушіння трести льону      -       2
 
Установка для сушіння трести конопель     3      -
 
М'яльно-тіпальний агрегат трести льону     2      5
 
М'яльно-тіпальний агрегат трести        3      5
конопель
 
Куделеприготувальний агрегат для        4      7
льоноволокна
 
Куделеприготувальний агрегат для        1      2
коноплеволокна
 
 
Примітка. Завдання підлягає уточненню відповідно до виділених
     фондів на устаткування.
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                      Додаток N 3
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 7 грудня 1970 р. N 613
 
               ЗАВДАННЯ
      по модернізації технологічного устаткування
           текстильних підприємств
 
                              (штук)
------------------------------------------------------------------
    Найменування устаткування    |  1971 р. |  1972 р.
------------------------------------------------------------------
Всього підлягає модернізації
                       2914     3420
   в тому числі:
 
Бавовняна галузь
 
  всього устаткування            2131     2491
 
  з них:
 
   Прядильних машин            298      383
 
   Ткацький верстатів           1218      1373
 
   Тіпальних машин             30       24
 
   Чесальних машин             301      506
 
Шерстяна галузь
 
  всього устаткування            142      166
 
  з них:
 
   Гребельнечесальних машин         46       50
 
   Ткацьких верстатів            70       77
 
   Механізованих лабазів          10       20
 
Шовкова галузь
 
  всього устаткування            419      524
 
  з них:
 
   Снувальних машин             11       1
 
   Ткацьких верстатів           387      468
 
   Кокономотальних автоматів         2       7
 
Льняна галузь
 
  всього устаткування            222      239
 
  з них:
 
   Стрічкових машин             43       14
 
   Прядильних машин             29       34
 
   Ткацьких верстатів            50      130
 
   Утоково-мотальних автоматів       14       30
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                      Додаток N 4
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 7 грудня 1970 р. N 613
 
               ЗАВДАННЯ
    по комплексній механізації підприємств текстильної
         промисловості на 1971-1975 роки
 
------------------------------------------------------------------
     Назва підприємств       | Кількість |  Рік
                     | виробництв |закінчення
------------------------------------------------------------------
Херсонський бавовняний комбінат         4     1974
 
Тернопільський бавовняний комбінат       3     1974
 
Чернівецьке текстильне виробниче        2     1973
об'єднання "Восход"
 
Львівська бавовнопрядильна фабрика       1     1973
 
Полтавська бавовнопрядильна фабрика       2     1973
 
Лисичанська фабрика технічних тканин      1     1971
 
Київський шовковий комбінат           1     1973
 
Дарницький шовковий комбінат          1     1974
 
Черкаський комбінат шовкових тканин       1     1975
 
Ворошиловградський тонкосуконний комбінат    1     1974
 
Київська хусткова фабрика            1     1975
 
Баницький коноплезавод             1     1973
 
Овруцький льонозавод              1     1974
 
Петропавлівський коноплезавод          1     1975
 
Всього                     21
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                      Додаток N 5
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 7 грудня 1970 р. N 613
 
               ЗАВДАННЯ
       по організації потоково-механізованих
      ліній у фарбувально-обробних виробництвах
 
------------------------------------------------------------------
       Назва підприємств    |Кількість | Рік введення
                    | ліній  | в експлуатацію
------------------------------------------------------------------
Херсонський бавовняний комбінат       1      1971
 
Тернопільський бавовняний комбінат      1      1974
 
Черкаський комбінат шовкових тканин     1      1973
 
Дарницький шовковий комбінат         1      1971
 
Ворошиловградський тонкосуконний       1      1975
комбінат
 
Одеська суконна фабрика           1      1974
 
Сумська суконна фабрика           1      1975
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                      Додаток N 6
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 7 грудня 1970 р. N 613
 
               ЗАВДАННЯ
        по підвищенню в 1971-1975 рр. рівня
         механізації трудомістких робіт
 
                           (в процентах)
------------------------------------------------------------------
   Назва республіканських |Рівень механізації|Рівень механізації
   виробничих об'єднань  |  в 1970 р.   |на кінець 1975 р.
------------------------------------------------------------------
Укрбавовнопром            65,5        81,0
 
Укршовк               67,0        81,0
 
Укршерсь               72,0        82,0
 
Укрльоноконоплепром         63,0        73,0
 
Укрльон               69,0        82,0
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                      Додаток N 7
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 7 грудня 1970 р. N 613
 
               ЗАВДАННЯ
       по підготовці і підвищенню кваліфікації
           робітників-текстильників
 
                             (чоловік)
------------------------------------------------------------------
             |Кількість|  в тому числі по роках
             |     |------------------------------
             |     |1971 | 1972 | 1973| 1974|1975
------------------------------------------------------------------
1. В школах ФЗН і      17850 3530  3530 3530 3630 3630
  профтехшколах
  Мінлегпрому УРСР
 
2. На курсах і в школах   127890 25050  25370 25520 25760 2619
  по підвищенню
  кваліфікації
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                      Додаток N 8
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 7 грудня 1970 р. N 613
 
               ЗАВДАННЯ
        по введенню в дію в 1970 році житла
         і дитячих дошкільних закладів
 
------------------------------------------------------------------
    Найменування підприємств   | Площа,  |  Виконавець
                   |кількість |
                   |місць або |
                   | квартир |
------------------------------------------------------------------
Сядринський льонозавод
 
   - гуртожиток           350 кв. м Мінсільбуд УРСР
                   48 місць
 
Кам'янсько-Бузький льонозавод
 
   - гуртожиток           349 кв. м    -"-
                   48 місць
 
   - жилий будинок         294 кв. м    -"-
                   8 квартир
 
Дубровицький льонозавод
 
   - гуртожиток           350 кв. м    -"-
                   48 місць
 
Чернівецьке текстильне
виробниче об'єднання "Восход"
 
   - гуртожиток           1600 кв. м Мінпромбуд УРСР
                   283 місця
 
Ровенський льонокомбінат
 
   - дитячі дошкільні заклади    280 місць    -"-
 
Одеська суконна фабрика
 
   - дитячі дошкільні заклади    140 місць    -"-
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                      Додаток N 9
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 7 грудня 1970 р. N 613
 
               ОБСЯГИ
          житлової площі, що будується
      з частковою участю текстильних підприємств
        і підлягає виділенню їм в 1970 році
 
------------------------------------------------------------------
       Найменування виконкомів      | Житлова площа
                        |   (в кв. м)
------------------------------------------------------------------
Вінницький облвиконком                 500
 
Ворошиловградський облвиконком             500
 
Донецький облвиконком                 1836
 
Житомирський облвиконком               2092
 
Закарпатський облвиконком               263
 
Львівський облвиконком                 436
 
Одеський облвиконком                  690
 
Ровенський облвиконком                 316
 
Тернопільський облвиконком              7080
 
Харківський облвиконком                780
 
Херсонський облвиконком                4840
 
Черкаський облвиконком                2601
 
Чернівецький облвиконком                470
 
Чернігівський облвиконком               4210
 
Київський міськвиконком                1878
 
---------------
Примітка. Із зазначеної  житлової  площі  виконкоми вилучають
     необхідну кількість по діючих нормах.
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner