Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 445 від 27.08.1970

Про стан використання виробничих потужностей на промислових підприємствах лісової і деревообробної промисловості


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

            П О С Т А Н О В А
          від 27 серпня 1970 р. N 445
                Київ
 
         Про стан використання виробничих
       потужностей на промислових підприємствах
       лісової і деревообробної промисловості
 
 
   За два роки поточної п'ятирічки Міністерством лісової і
деревообробної промисловості УРСР проведено значну роботу  по
нарощуванню виробничих потужностей.
 
   В 1970 році порівняно з 1965 роком середньорічні потужності
по виробництву меблів зросли на 45 проц. і досягли 519 млн. крб.,
деревностружкових плит на 72 проц. і становлять 306 тис. куб.
метрів; зросли потужності по  виробництву  струганого  шпону,
меблевої фурнітури та інші.
 
   Зростання виробничих потужностей забезпечило в 1970 році
збільшення обсягів виробництва промислової продукції порівняно з
1965 роком  на  33  проц.,  в  тому числі меблів на 47,7,
деревностружкових плит - в 2 рази, меблевої фурнітури -  в
3,2 раза.
 
   Цьому значною  мірою  сприяло  переведення  підприємств
Міністерства на  нову  систему  планування  і  економічного
стимулювання.
 
   Проте у використанні виробничих потужностей на підприємствах
Міністерства лісової і деревообробної промисловості УРСР мають
місце істотні  недоліки.  При  загальному  рівні використання
потужностей по виробництву меблів на 96,4 проц., деревностружкових
плит на  92  проц.,  фанери  клеєної  на  96  проц., понад
40 підприємств, або майже 20 проц. загальної їх  кількості,
використовують потужності менше, ніж на 90 процентів. Особливо
незадовільні ці показники по Черкаському деревообробному комбінату
- 86 процентів, Вінницькій меблевій фабриці - 80,6, Білицькій
меблевій фабриці (Київська область)  -  71,4,  Солоницівській
меблевій фабриці   (Харківська   область)  по  виробництву
деревностружкових плит - 80, по  Одеському  фанерно-меблевому
об'єднанню - 86,2 процента.
 
   По окремих  підприємствах  допущено  навіть  зниження
використання виробничих потужностей у порівнянні з минулим роком.
 
   Такий стан є наслідком того, що Міністерство, трести і
виробничі об'єднання недостатньо вживають заходів до виконання
рішень грудневого (1969 р.) Пленуму ЦК КПРС і завдань, викладених
у Листі ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ "Про
поліпшення використання резервів виробництва і посилення режиму
економії в народному господарстві", не приділяють належної уваги
своєчасному освоєнню нововведених в дію потужностей,  повному
завантаженню технологічного  устаткування, підвищенню змінності
підприємств, своєчасно не створюють необхідних житлових умов для
працівників нововведених об'єктів. Недостатньо використовується
досвід передових підприємств для підвищення технічного рівня всієї
галузі.
 
   Рівень спеціалізації  ще  не відповідає сучасним вимогам
виробництва. Зокрема, виготовлення м'яких меблів розпорошено по
багатьох підприємствах,  що  стримує  розширення  виробництва
корпусних меблів, стільців та інших виробів.
 
   Більшість підприємств працює вкрай  неритмічно,  головним
чином, через незадовільне і несвоєчасне постачання їм сировини і
матеріалів, що призводить до неповного використання виробничих
потужностей.
 
   Головпостач УРСР та Міністерство лісової і деревообробної
промисловості УРСР досі не організували планомірного постачання
підприємствам лісової і деревообробної промисловості сировини і
матеріалів, не забезпечили створення на них необхідних запасів, не
закріпили за підприємствами поставщиків і не встановили постійних
зв'язків між ними.
 
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   1. Вважати найголовнішим завданням Міністерства лісової і
деревообробної промисловості  УРСР,  його  трестів, виробничих
об'єднань і підприємств безумовне виконання рішень грудневого
(1969 р.) Пленуму ЦК КПРС по забезпезпеченню повного використання
наявних виробничих потужностей, своєчасному освоєнню нововведенних
підприємств і цехів, проведенню модернізації діючого устаткування,
прискоренню технічного прогресу, збільшенню випуску продукції в
широкому асортименті та поліпшенню її якості.
 
   При цьому  приділяти особливу увагу розширенню робіт по
концентрації і спеціалізації та кооперуванню підприємств, з тим
щоб добитись на цій основі розширення виробничих потужностей та
різкого зниження трудових і метеріальних затрат  на  одиницю
продукції.
 
   2. Прийняти пропозиції Держплану УРСР та Міністерства лісової
і деревообробної промисловості УРСР про:
 
   а) доведення в 1971 році викоритання діючих потужностей по
виробництву меблів на підпорядкованих Міністерству підприємствах
не менше як на 97,3 проц., деревностружкових плит - 98,5, клеєної
фанери - 98,4 процента;
 
   б) встановлення  завдання  по  поліпшенню  використання
виробничих потужностей на підприємствах згідно з додатком N 1;
 
   в) центаралізоване виготовлення в 1971-1975 роках чорнових
заготовок з  листових  матеріалів  для  виробництва меблів у
кількостях і по роках згідно з додатком N 2;
 
   г) концентрацію в 1970-1972 роках виробництва м'яких меблів
на 16 спеціалізованих меблевих фабриках і в 19 окремих цехах
деревообробних підприємств  та  спеціалізацію,  починаючи  з
1973 року, підприємств згідно з додатком N 3 на виробництві
корпусних меблів, стільців та інших виробів.
 
   3. Зобов'язати  Міністерство  лісової  і  деревообробної
промисловості УРСР:
 
   а) в місячний строк розглянути питання про стан і поліпшення
використання виробничих потужностей на промислових підприємствах
лісової і деревообробної промисловості, звернувши особливу увагу
на вишукування резервів по додатковому збільшенню випуску товарів
народного споживання.
 
   При складанні балансу виробничих потужностей за 1970 рік
повністю врахувати виявлені резерви по підприємствах меблевої і
фанерної промисловості;
 
   б) в двомісячний строк розробити і в 1970 році здійснити
конкретні заходи по ліквідації відставання в освоєнні нововведених
в дію  потужностей  по виробництву деревностружкових плит на
Солоницівській меблевій фабриці,  по  виробництву  меблів  на
Черкаському деревообробному комбінаті, Львівській меблевій фірмі
"Карпати", Бориславській  меблевій  фабриці  та  Кутському
лісокомбінаті;
 
   в) розробити та здійснити заходи по забезпеченню в 1971 році
підвищення коефіцієнта змінності роботи  підприємств  меблевої
промисловості;
 
   г) закінчити в 1971 році переведення меблевих підприємств
згідно з додатком N 4 на виробництво меблів у розібраному вигляді
та разом з Міністерством торгівлі УРСР визначити і закріпити
торговельні підприємства для одержання таких меблів;
 
   д) забезпечити  в  найближчі  роки  створення  належних
житлово-побутових умов для працівників підприємств, де неповністю
використовуються виробничі потужності через нестачу кадрів, у
першу чергу  на  Тересвянському  і Черкаському деревообробних
комбінатах, Дніпропетровському меблевому комбінаті і Білицькій
меблевій фабриці;
 
   є) здійснити  відбудовні  роботи по ліквідації наслідків
стихійного лиха на лісозаготівельних підприємствах Закарпатської,
Івано-Франківської і Чернівецької областей з тим, щоб у 1970 році
повністю відновити їх виробничі потужності.
 
   4. Міністерству лісової і деревообробної промисловості УРСР
забезпечити, починаючи  з  1971  року,  повне  освоєння  на
Калинівському експериментальному  заводі  деревних  матеріалів
потужностей по випуску 50 тис. куб. м. деревностужкових плит.
 
   Головпостачу УРСР і Міністерству лісового господарства УРСР
забезпечити безперебійне  постачання  цьому  заводу  місцевої
лісосировини, в  першу  чергу грабової деревини, в кількості
75 тис. куб. м. щороку, в тому числі з лісгоспзагів Вінницької
області 30 тис., Київської - 10 тис., Тернопільської - 20 тис. та
Хмельницької - 15 тис. куб. метрів.
 
   Виконкомам Вінницької,  Київської,  Тернопільської   та
Хмельницької обласних  Рад  депутатів  трудящих  встановити
систематичний контроль за виконанням зазначених обсягів поставки
деревини.
 
   5. Міністерству лісової і деревообробної промисловості УРСР і
Міністерству торгівлі УРСР розробити  заходи  по  організації
поставки меблевих виробів у торговельну мережу республіки для
комплектування їх у набори безпосередньо на базах торговельних
організацій.
 
   6. Головпостачу УРСР і Міністерству лісової і деревообробної
промисловості УРСР:
 
   а) вжити заходів до забезпечення поставки  підприємствам
Міністерства пиловочного  лісу  у  кількостях, необхідних для
виконання плану виробництва лісопиляння 1970 року;
 
   б) забезпечити   сталі   кооперовані   зв'язки   між
підприємствами - споживачами і поставщиками та неухильне виконання
планів кооперованих поставок.
 
   7. Головпостачу УРСР вишукати і передати Міністерству лісової
і деревообробної  промисловості  УРСР  додаткові  ресурси  на
болто-кріпильні вироби, яких  не  вистачає  для  забезпечення
виконання в 1970 році плану виробництва меблів в асортименті.
 
   8. Міністерству лісової і деревообробної промисловості УРСР
(т. Грунянському) і Головпостачу УРСР (т. Тичиніну) доповісти Раді
Міністрів УРСР в січні і липні 1971 року про хід виконання цієї
постанови.
 
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР               В.ЩЕРБИЦЬКИЙ
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
   Інд. 23
 
 
                      Додаток N 1
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 27 серпня 1970 р. N 445
 
               ЗАВДАННЯ
          по поліпшенню використання
          виробничих потужностей на
         підприємствах Мінліспрому УРСР
              в 1971 році
 
 
--------------------------------------------------------------
    Назва підприємств    | проценти  |Завдання по
                |використання |використанню
                |потужності за|потужності в
                |  планом у |1971 році
                | 1970 році |
--------------------------------------------------------------
           По виробництву меблів
 
трест "Вінницядеревпром"
 
Вінницька меблева фабрика      80,6       92,0
 
трест "Дніпропетровськдеревпром"
 
Дніпропетровський меблевий
комбінат              84,6       93,0
 
Запорізька меблева фабрика     88,4       95,0
 
Криворізька меблева фабрика     91,1       95,0
 
Мелітопольська меблева фабрика   90,2       93,0
 
Світловодська меблева фабрика    88,0       96,0
 
трест "Закарпатліс"
 
Буштинський лісокомбінат      81,6       86,0-х/
 
Тересвянський деревообробний
комбінат              25,1       67,5-х/
 
трест "Київдеревпром"
 
Броварський завод холодильників   92,0       98,0
 
Білицька меблева фабрика      71,4       93,0
 
Новоград-Волинська меблева
фабрика               76,5       90,0
 
Фастівський меблевий комбінат    89,7       95,0
 
Чоповицька меблева фабрика     88,3       96,0
 
трест "Львівдеревпром"
 
Бориславська меблева фабрика    51,8       78-х/
 
Львівська меблева фірма
"Карпати"              70,0       92
 
Львівська меблева фабрика      89,1       91
 
Нестеровський меблевий комбінат   87,8       93
 
трест "Одесадеревпром"
 
Кримська меблева фірма       92,2       95
 
Севастопольська меблева фабрика   91,2       96
 
Первомайська меблева фабрика    76,0       94
 
трест "Прикарпатліс"
 
Коломийський лісокомбінат      86,4      93,0
 
Кутський лісокомбінат        41,3      73,0-х/
 
Отинянська меблева фабрика      72,0      98,0
 
Снятинський меблевий комбінат    84,1      95,0
 
трест "Чернівецліс"
 
Берегометський лісокомбінат     85,7      92,0
 
Волинське виробниче об'єднання
меблевої та деревообробної
промисловості
 
Ковельський деревообробний
комбінат               89,5      97,0
 
Луцький меблевий комбінат      85,4      94,0
 
Ворошиловградське обласне
меблеве виробниче об'єднання
 
Ворошиловградська меблева
фабрика               88,5      96,0
 
Ровеньківська меблева фабрика    58,0      84,0-х/
 
Донецьке обласне виробниче
об'єднання
 
Торезька меблева фабрика      88,4      93,0
 
Ровенське виробниче об'єднання
меблевої та деревообробної
промисловості
 
Червоноармійська меблева
фабрика               91,5      96,0
 
Черкаське обласне меблеве
виробниче об'єднання
 
Черкаський деревообробний
комбінат              91,0      94,0
 
       По виробництву деревностружкових плит
 
Калинівський експериментальний
завод деревних матеріалів
тресту "Вінницядеревпром"      76,0      95,0
 
Солоницівська меблева
фабрика тресту
"Харківдеревпром"          80,0      95,0
 
         По виробництву клеєної фанери
 
Одеське фанерно-меблеве
об'єднання тресту
"Одесадеревпром"          86,2      90,0
 
Красноїльський деревообробний
комбінат тресту "Чернівецліс"    92,0      96,0
 
_____________________________
   х/ Підприємства, які освоюють нововведені в дію виробничі
    потужності.
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                      Додаток N 2
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 27 серпня 1970 р. N 445
 
               ЗАВДАННЯ
         по централізованому виготовленню
         чорнових заготовок з листових
          матеріалів для виробництва
           меблів на підприємствах
             Мінліспрому УРСР
             на 1971-1975 рр.
 
 
------------------------------------------------------------------
         | Одиниця |   Обсяг виробництва по роках:
         | виміру  |------------------------------------
         |      | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975
------------------------------------------------------------------
Чорнові заготовки тис. куб. м  38   50   63   76   90
з деревностружко-
вих і столярних
плит
 
Чорнові заготовки млн. кв. м   7,1  9,5  12,5  15,5  18,7
з шпону
 
Чорнові заготовки тис. куб. м  10   15   20   26   33
з клеєної фанери
 
Заготовки з    млн. кв. м   4   6   7,0  8   10
тканин для
оббивки м'яких
меблів
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                      Додаток N 3
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 27 серпня 1970 р. N 445
 
               ПЕРЕЛІК
    підприємств Мінліспрому УРСР, які спеціалізуються,
     починаючи з 1973 року, на виробництві корпусних
        меблів, стільців та інших виробів
 
 
           Трест "Вінницядеревпром"
 
   Кременецька меблева фабрика
 
   Славутська меблева фабрика
 
   Тернопільська меблева фабрика
 
   Хмельницька меблева фабрика
 
         Трест "Дніпропетровськдеревпром"
 
   Мелітопольська меблева фабрика
 
            Трест "Закарпатліс"
 
   Берегівський меблевий комбінат
 
   Великоберезнянський меблевий комбінат
 
   Міжгірський лісокомбінат
 
   Свалявський лісокомбінат
 
   Ужгородський меблевий комбінат
 
   Ужгородський фанерно-меблевий комбінат
 
   Чинадіївський деревообробний комбінат
 
           Трест "Київдеревпром"
 
   Білоцерківська меблева фабрика
 
   Ірпінська меблева фабрика
 
   Київський деревообробний комбінат
 
   Київська меблева фабрика ім. Боженка
 
   Малинська фабрика гнутих меблів
 
           Трест "Львівдеревпром"
 
   Добромильське виробниче об'єднання меблевої промисловості
 
   Дрогобицьке виробниче об'єднання деревообробної промисловості
 
   Львівська меблева фабрика
 
   Перемишлянське виробниче об'єднання меблевої промисловості
 
           Трест "Одесадеревпром"
 
   Одеське фанерно-меблеве об'єднання
 
   Первомайська меблева фабрика
 
   Севастопольська меблева фабрика
 
   Феодосійська меблева фабрика
 
            Трест "Прикарпатліс"
 
   Болехівський лісокомбінат
 
   Івано-Франківська меблева фабрика
 
   Кутський лісокомбінат
 
   Снятинський меблевий комбінат
 
           Трест "Харківдеревпром"
 
   Лубенський меблевий комбінат
 
   Чугуївська меблева фабрика
 
            Трест "Чернівецліс"
 
   Берегометський лісокомбінат
 
   Красноїльський деревообробний комбінат
 
   Чернівецький меблевий комбінат
 
   Чернівецька меблева фабрика
 
         Волинське виробниче об'єднання
       меблевої та деревообробної промисловості
 
   Ковельський деревообробний комбінат
 
         Врошиловградське обласне меблеве
            виробниче об'єднання
 
   Краснолуцька меблева фабрика
 
   Кременівський меблевий комбінат
 
   Ровеньківська меблева фабрика
 
           Донецьке обласне меблеве
            виробниче об'єднання
 
   Артемівська меблева фабрика
 
   Слов'янська меблева фабрика
 
         Ровенське виробниче об'єднання
       меблевої та деревообробної промисловості
 
   Ровенська меблева фабрика
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                      Додаток N 4
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 27 серпня 1970 р. N 445
 
               ПЕРЕЛІК
      підприємств, які в 1971 році переводяться
       на виробництво і поставку торговельним
      організаціям меблів у розібраному вигляді
 
 
         Трест "Дніпропетровськдеревпром"
 
   Дніпродзержинська меблева фабрика
 
   Дніпропетровський меблевий комбінат
 
   Фабрика "Дніпромеблі" (м. Дніпропетровськ)
 
            Трест "Закарпатліс"
 
   Берегівський меблевий комбінат
 
   Виноградівська меблева фабрика
 
   Мукачівський меблевий комбінат
 
   Свалявський лісокомбінат
 
   Тересвянський деревообробний комбінат
 
   Хустський меблевий комбінат
 
   Чинадіївський деревообробний комбінат
 
           Трест "Київдеревпром"
 
   Білоцерківська меблева фабрика
 
   Житомирський меблевий комбінат
 
   Київська меблева фабрика ім. Боженка
 
           Трест "Львівдеревпром"
 
   Добромильське виробниче об'єднання меблевої промисловості
 
   Львівська фірма "Карпати"
 
           Трест "Одесадеревпром"
 
   Одеське меблеве об'єднання N 2
 
            Трест "Прикарпатліс"
 
   Болехівський лісокомбінат
 
   Брошнівський лісокомбінат
 
   Івано-Франківська меблева фабрика
 
   Прикарпатський меблевий комбінат
 
           Трест "Харківдеревпром"
 
   Волчанська меблева фабрика
 
   Кременчуцький деревообробний комбінат
 
   Ольшанська меблева фабрика
 
   Чугуївська меблева фабрика
 
          Трест "Чернігівмеблепром"
 
   Прилуцький меблевий комбінат
 
            Трест "Чернівецліс"
 
   Чернівецька меблева фабрика
 
        Ворошиловградське обласне об'єднання
       меблевої та деревообробної промисловості
 
   Кремінський меблевий комбінат
 
         Ровенське виробниче об'єднання
       меблевої та деревообробної промисловості
 
   Костопільська меблева фабрика
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner