Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 446 від 27.08.1970

Про заходи по дальшому зниженню шкідливої дії вібрації машин, технологічного устаткування і механізованого інструменту на працівників різних галузей народного господарства


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
        І УКРАЇНСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА РАДА
            ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК
 
            П О С Т А Н О В А
          від 27 серпня 1970 р. N 446
                Київ
 
      Про заходи по дальшому зниженню шкідливої
     дії вібрації машин, технологічного устаткування
      і механізованого інструменту на працівників
       різних галузей народного господарства
 
 
   Рада Міністрів СРСР і ВЦРПС постановою від 28 липня 1970 р.
N 608 відмітили, що в галузях промисловості проведено певну роботу
по поліпшенню умов праці осіб, які працюють з технологічним
устаткуванням і  механізованим  інструментом,  що  викликають
вібрації, здійснено паспортизацію вібронебезпечного устаткування і
інструменту, розроблено і затверджено санітарні норми загальних
і локальних вібрацій, на ряді підприємств впроваджено прогресивні
вібробезпечні технологічні процеси.
 
   Проте Міністерство важкого, енергетичного і транспортного
машинобудування, Міністерство  будівельного,   шляхового   і
комунального машинобудування,   Міністерство  тракторного  і
сільськогосподарського машинобудування    і    Міністерство
верстатобудівної та  інструментальної промисловості продовжують
серійно випускати  окремі  види  вібронебезпечних   машин,
технологічного устаткування і механізованого інструменту.
 
   З метою  створення  умов  для  запобігання захворюванням
вібраційною хворобою  працівників  різних  галузей  народного
господарства Рада Міністрів Союзу РСР і Всесоюзна Рада Професійних
Спілок:
 
   1) Зобов'язали:
 
   а) Міністерство важкого,  енергетичного  і  транспортного
машинобудування, Міністерство   будівельного,   шляхового  і
комунального машинобудування,  Міністерство  тракторного   і
сільськогосподарського машинобудування,        Міністерство
верстатобудівної та інструментальної промисловості, Міністерство
авіаційної промисловості, Міністерство машинобудування для легкої
і харчової промисловості  та  побутових приладів, Міністерство
суднобудівної промисловості, Міністерство хімічної і нафтового
машинобудування, Міністерство  електротехнічної  промисловості,
Міністерство шляхів, Міністерство автомобільної  промисловості,
Міністерство лісової  і  деревообробної  промисловості  СРСР,
Міністерство целюлозно-паперової  промисловості,  Міністерство
вугільної промисловості СРСР, Міністерство кольорової металургії
СРСР, Міністерство  чорної  металургії  СРСР,  Держбуд  СРСР,
Міністерство промисловості   будівельних   матеріалів  СРСР,
Міністерство будівництва підприємств  важкої  індустрії  СРСР,
Міністерство монтажних  і спеціальних будівельних робіт СРСР,
Міністерство сільського будівництва СРСР, Міністерство будівництва
СРСР, Міністерство  транспортного  будівництва,  Міністерство
промислового будівництва  СРСР,  Міністерство  геології  СРСР,
Міністерство сільського господарства СРСР і Союзсільгосптехніку:
 
   забезпечити в 6-місячний строк розробку і подання Державному
комітету Ради Міністрів СРСР по науці і техніці на затвердження
координаційних планів       науково-дослідних       і
дослідно-конструкторських робіт на 1971-1975 роки по доведенню до
санітарних норм  параметрів  вібрації  машин,  технологічного
устаткування і механізованого інструменту, що серійно випускаються
і знову створюються;
 
   передбачати, починаючи з 1971 року, в технічних завданнях на
проектування машин, механізмів, технологічного устаткування  і
механізованого інструменту і в програмах проведення державних
випробувань їх параметри вібрації у відповідності з  діючими
санітарними нормами.
 
   Встановили, що в технічні паспорти машин, технологічного
устаткування і механізованого  інструменту,  що  випускаються,
повинні включатися з 1972 року дані про параметри вібрації;
 
   дозволяти в  окремих  випадках  виготовлення  ручного
механізованого інструменту неспеціалізованими заводами тільки за
погодженням з Міністерством будівельного, шляхового і комунального
машинобудування і Міністерством охорони здоров'я СРСР;
 
   б) Міністерство охорони здоров'я СРСР розробити з залученням
заінтересованих міністерств  і  відомств  і подати в Комітет
стандартів, мір і вимірювальних приладів при Раді Міністрів СРСР
на затвердження проекти державних стандартів:
 
   в 1972  році  -  на  допустимі  рівні вібрації ручного
механізованого інструменту;
 
   в 1974 році - на допустимі рівні вібрації при роботі на
машинах і технологічному устаткуванні.
 
   Комітету стандартів, мір і вимірювальних приладів при Раді
Міністрів СРСР розглянути  і  затвердити  зазначені  державні
стандарти у встановленому порядку;
 
   в) Міністерство  будівельного,  шляхового  і комунального
машинобудування подати в 6-місячний строк Раді Міністрів СРСР і
Держплану СРСР  пропозиції  про  концентрацію і спеціалізацію
виробництва ручного механізованого інструменту для потреб всіх
галузей народного господарства;
 
   г) Міністерство  верстатобудівної  та  інструментальної
промисловості:
 
   забезпечити розробку наукових проблем вібраційного захисту
системи "оператор-машина" в машинобудуванні;
 
   з залученням заінтересованих міністерств і відомств визначити
номенклатуру і потрібну на 1971-1975 роки кількість віброізолюючих
пристроїв міжгалузевого    застосування    (амортизаторів,
вібропогасників, демпфіруючих втулок, прокладок опор та інших),
розробити в 1972-1974 роках і подати Комітету стандартів, мір і
вимірювальних приладів при Раді Міністрів СРСР на затвердження
проекти державних   стандартів  на  зазначені  уніфіковані
віброізолюючі пристрої міжгалузевого застосування;
 
   д) Міністерство приладобудування, засобів автоматизації і
систем керування  забезпечити  розробку  в 1970-1972 роках і
організацію в 1973 році серійного випуску  вібровимірювальної
апаратури для  аналізу випадкових низькочастотних коливань на
робочих місцях самохідних, колісних і гусеничних машин в умовах
експлуатації;
 
   є) Комітет стандартів, мір і вимірювальних приладів при Раді
Міністрів СРСР  і  Міністерство  приладобудування,  засобів
автоматизації і систем керування організувати в 1971-1972 роках
разом з міністерствами і відомствами СРСР і Радами Міністрів
союзних республік  періодичну  перевірку  вібровимірювальної
апаратури;
 
   ж) Міністерство  охорони  здоров'я  СРСР  розробити  в
1971-1972 роках  з  залученням  заінтересованих міністерств і
відомств санітарні норми вібрації на робочих місцях водія і
обслуговуючого персоналу    самохідних   транспортних   і
сільськогосподарських машин, а також морських і річкових суден в
умовах експлуатації;
 
   з) Міністерство  тракторного  і  сільськогосподарського
машинобудування разом з Міністерством сільського господарства СРСР
і Союзсільгосптехнікою визначити  в  1970  році  номенклатуру
сільськогосподарських машин, які за умовами експлуатації необхідно
обладнати підресореними сидіннями, строки розробки конструкцій цих
сидінь і установки їх на машинах, що випускаються, а також строки
поставки сидінь для сільськогосподарських машин, що знаходяться в
експлуатації.
 
   2. Поклали  на  Міністерство  будівельного,  шляхового і
комунального машинобудування здійснення єдиної технічної політики
і координації  робіт  в  країні по створенню, удосконаленню,
уніфікації і виробництву  ручного  механізованого  інструменту
ударної, ударно-поворотної, ударно-обертальної і обертельної дії з
додержанням допустимих рівней вібрації.
 
   У відповідності з постановою Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від
28 липня 1970 р. N 608 Рада Міністрів Української РСР і Українська
Республіканська Рада       Професійних        Спілок
п о с т а н о в л я ю т ь:
 
   1. Міністерствам і відомствам УРСР розробити і здійснити в
1971-1972 роках  на  підвідомчих  підприємствах   комплекс
інженерно-технічних і  лікувально-профілактичних  заходів  по
зниженню захворювань  вібраційною  хворобою,  в  тому  числі
забезпечити:
 
   впровадження технології, яка дає можливість довести параметри
вібрації машин, технологічного устаткування  і  механізованого
інструменту до санітарних норм;
 
   введення раціональних і фізіологічно обґрунтованих режимів
праці робітників вібронебезпечних професій;
 
   своєчасний і якісний контроль за експлуатацією і ремонтом
вібронебезпечних машин,   технологічного   устаткування   і
механізованого інструменту.
 
   2. Республіканським міністерствам і відомствам, що мають
підприємства і організації, які застосовують машини, технологічне
устаткування і механізований інструмент, що викликають вібрацію,
розробити і за погодженням з Міністерством охорони здоров'я СРСР,
Державним комітетом Ради Міністрів СРСР у питаннях праці  і
заробітної плати і ВЦРПС затвердити Положення про режим праці
працівників вібронебезпечних професій.
 
   3. Міністерству  охорони  здоров'я  УРСР  забезпечити  в
1971-1972 роках лікувальні та науково-дослідні установи республіки
обладнанням для ранньої діагностики та лікування  вібраційної
хвороби.
 
   4. Звернути увагу керівників міністерств і відомств УРСР на
особливу важливість своєчасного виконання заходів по зниженню
шкідливої дії вібрації на працівників різних галузей народного
господарства.
 
   5. Республіканським, обласним, міським і фабрично-заводським
комітетам і обласним радам профспілок забезпечити контроль за
виконанням санітарних норм вібрації і правил по  запобіганню
шкідливій дії  вібрації  на організм робітників, а також за
впровадженням у народне господарство вібробезпечних режимів праці.
 
 
   Голова Ради Міністрів
    Української РСР                В.ЩЕРБИЦЬКИЙ
 
    Голова Української
   Республіканської Ради
   Професійних Спілок                В.КЛИМЕНКО
 
   Інд. 37<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner