Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Приказы органов власти Украины


Стр. 1

Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції України (Мінекономіки)
Наказ № 52 від 17.04.2000

"Про затвердження Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність""

----------
Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Наказ № 497 від 12.12.2001

"Про затвердження Порядку заборони (зупинення) та вилучення з обігу лікарських засобів на території України"

----------
Фонд державного майна
Наказ № 513 від 27.03.2006

"Про затвердження Положення про порядок анулювання сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання та їх поновлення після анулювання"

----------
Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Наказ № 348 від 08.07.2004

"Про внесення змін до Порядку заборони (зупинення) та вилучення з обігу лікарських засобів на території України"

----------
Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Наказ № 436 від 30.10.2001

"Про затвердження Інструкції про порядок контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі"

----------
Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 604 від 27.12.2001

"Про бюджетну класифікацію та її запровадження"

----------
Державне казначейство
Наказ № 89 від 25.05.2004

"Про затвердження Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету"

----------
Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції України (Мінекономіки)
Наказ № 47 від 17.04.2000

"Про затвердження Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій"

----------
Державний митний комітет України (Держмитслужба)
Наказ № 307 від 09.07.1997

"Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації. (Класифікатор процедур переміщення товарів через митний кордон України. Класифікатор умов поставки. Класифікатор характерів угод. Класифікатор видів транспорту. Класифікато..."

----------
Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Наказ № 136 від 26.03.2003

"Про порядок відображення в обліку операцій з централізованого постачання матеріальних цінностей"

----------
Міністерство юстиції України (Мін'юст)
Наказ № 3/5 від 20.01.1994

"Про затвердження Положення про порядок видачі свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю"

----------
Державний комітет України з нагляду за охороною праці (Держнаглядпраці)
Наказ № 15 від 26.01.2005

"Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) та Переліку робіт з підвищеною небезпекою"

----------
Державний комітет україни у справах містобудування і архітектури
Наказ № 41 від 25.02.2005

"Про затвердження Положення про фонд нормативних документів у сферах містобудування, будівництва та промисловості будівельних матеріалів"

----------
Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 1098 від 29.12.2002

"Про паспорти бюджетних програм"

----------
Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт)
Наказ № 27/12 від 24.02.2003

"Про затвердження Порядку видання та розповсюдження нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів"

----------
Державне казначейство
Наказ № 114 від 10.12.1999

"Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ"

----------
Мiнiстерство вугiльної промисловостi України (Мінвуглепром)
Наказ № 304 від 07.08.2007

"Про затвердження Інструкції про порядок розпорядження майном підприємств, що належать до сфери управління Міністерства вугільної промисловості України"

----------
Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці та соцполітики)
Наказ № 4 від 09.01.1998

"Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ДНАОП 0.00-1.21-98)"

----------
Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 19 від 14.01.2008

"Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 N 1098 "Про паспорти бюджетних програм""

----------
Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 87 від 31.03.1999

"Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку"

----------
Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт)
Наказ № 375 від 26.12.2005

"Про затвердження національних класифікаторів, зміни до державного класифікатора та скасування чинності державних класифікаторів"

----------
Фонд державного майна
Наказ № 2141/297/9 від 16.11.1998

"Про затвердження Положення про порядок продажу на фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі"

----------
Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт)
Наказ № 441 від 22.10.1996

"Про затвердження Державного класифікатора України"

----------
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (МНС)
Наказ № 126 від 19.10.2004

"Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні (НАПБ А.01.001-2004)"

----------
Національна служба посередництва і примирення (НСПП)
Наказ № 47 від 10.07.2007

"Про затвердження Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів)"

----------
Державний митний комітет України (Держмитслужба)
Наказ № 771 від 08.12.1998

"Про затвердження Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення"

----------
Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Наказ № 166 від 30.05.1997

"Про затвердження форми податкової декларації та Порядку її заповнення і подання"

----------
Держпромгірнагляд
Наказ № 102 від 20.06.2006

"Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці"

----------
Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 92 від 27.04.2000

"Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби""

----------
Державний комітет України з питань регулярної політики та підприємництва (Держпідприємництво)
Наказ № 74 від 25.08.2005

"Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом"

----------
Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці та соцполітики)
Наказ № 9 від 29.01.1998

"Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці (ДНАОП 0.00-4.15-98)"

----------
Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Наказ № 302 від 27.12.1999

"Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)"

----------
Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 39 від 25.02.2000

"Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" (Форми NN 1-м, 2-м)"

----------
Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 57 від 28.01.2002

"Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету"

----------
Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 318 від 31.12.1999

"Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку"

----------
Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Наказ № 80 від 19.02.1998

"Про затвердження Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів). (Форми NN 1-ОПП, 2-ОПП, 17-ОПП, 4-ОПП, 5-ОПП, 6-ОПП, 7-ОПП, 8-ОПП, 9-ОПП, 10-ОПП, 11-ОПП, 12-ОПП, 14-ОПП, 15-ОПП, 16-ОПП)"

----------
Державний митний комітет України (Держмитслужба)
Наказ № 933 від 07.11.2007

"Про внесення змін до наказу Держмитслужби від 09.07.97 N 307"

----------
Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Наказ № 246 від 21.05.2007

"Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій"

----------
Державний митний комітет України (Держмитслужба)
Наказ № 314 від 20.04.2005

"Про затвердження Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації"

----------
Державний комітет статистики України (Держкомстат)
Наказ № 5 від 13.01.2004

"Про затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати"

----------
Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці та соцполітики)
Наказ № 272 від 21.06.2001

"Про затвердження "Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок" (ДНАОП 0.00-1.32-01)"

----------
Державний комітет україни у справах містобудування і архітектури
Наказ № 174 від 27.08.2000

"Про затвердження Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000)"

----------
Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 246 від 20.10.1999

"Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку"

----------
Державний комітет України з нагляду за охороною праці (Держнаглядпраці)
Наказ № 254 від 01.10.1997

"Про затвердження Правил безпеки систем газопостачання України (НПАОП 0.00-1.20-98)"

----------
Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Наказ № 143 від 29.03.2003

"Про затвердження форми декларації з податку на прибуток підприємства та Порядку її складання"

----------
Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Наказ № 79 від 01.03.2000

"Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість. (Форми NN 1-ПДВ, 2-ПДВ, 3-ПДВ, 4-Р, 6-ПДВ, 2-РС, 4-РС, 3-РС, 2-РК, 2-РЖ, 6-РЖ)"

----------
Фонд державного майна
Наказ № 2355 від 19.12.2001

"Про затвердження Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів"

----------
Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 291 від 30.11.1999

"Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування"

----------
Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Наказ № 451 від 29.09.2003

"Про затвердження форми податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. N 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахов..."

----------
Головна державна податкова інспекція України (ГДПІ)
Наказ № 12 від 21.04.1993

"Про затвердження Інструкції про прибутковий податок з громадян"

----------
Мінрегіонбуд
Наказ № 69 від 20.03.2006

"Про затвердження Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів, що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для застосування в будівництві"

----------
Державне казначейство
Наказ № 169 від 29.08.2007

"Про затвердження Змін до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2007 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів (Форми N 2д, N 2м, 4-3д, N 4-3м, 7д, N 7м, 7д.1, N 7м.1)"

----------
Держгірпромнагляд
Наказ № 132 від 18.06.2007

"Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (НПАОП 0.00-1.01-07)"

----------
Державне казначейство
Наказ № 119 від 28.11.2000

"Про затвердження інструктивної бази"

----------
Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Наказ № 165 від 30.05.1997

"Про затвердження форми податкової накладної та порядку її заповнення"

----------
Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики)
Наказ № 352 від 04.12.2001

"Про склад комісій з інвентаризації"

----------
Державний комітет України з нагляду за охороною праці (Держнаглядпраці)
Наказ № 257 від 06.10.1997

"Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок (НПАОП 40.1-1.01-97)"

----------
Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 98/118/740 від 25.11.1993

"Про затвердження Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку"

----------
Міністерство юстиції України (Мін'юст)
Наказ № 34/5 від 12.04.2005

"Про вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів"

----------
Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Наказ № 54 від 02.02.2005

"Про затвердження державних санітарних правил "Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України""

----------
Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 267 від 19.04.2002

"Про внесення зміни до бюджетної класифікації"

----------
Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 233 від 02.04.2002

"Про внесення змін та доповнень до бюджетної класифікації"

----------
Державний митний комітет України (Держмитслужба)
Наказ № 674 від 07.10.2003

"Про затвердження Положення про склади тимчасового зберігання"

----------
Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 1100 від 29.12.2002

"Про внесення змін і доповнень до бюджетної класифікації"

----------
Міністерство юстиції України (Мін'юст)
Наказ № 74/5 від 15.12.1999

"Про затвердження Інструкції про проведення виконавчих дій"

----------
Міністерство транспорту України (Мінтранс)
Наказ № 411 від 20.12.1996

"Про затвердження Правил технічної експлуатації залізниць України"

----------
Держдепартамент ветмедицини
Наказ № 71 від 14.06.2004

"Про затвердження Ветеринарних вимог щодо імпорту в Україну об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду"

----------
Державний комітет України з питань регулярної політики та підприємництва (Держпідприємництво)
Наказ № 73 від 25.08.2005

"Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом"

----------
Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 242 від 18.10.1999

"Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку"

----------
Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 59 від 13.03.1998

"Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон"

----------
Державний комітет статистики України (Держкомстат)
Наказ № 286 від 28.09.2005

"Про затвердження Інструкції зі статистики кількості працівників"

----------
Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 351 від 12.05.2003

"Про внесення змін до бюджетної класифікації"

----------
Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 35 від 17.01.2003

"Про внесення змін і доповнень до бюджетної класифікації"

----------
Державний комітет України з питань регулярної політики та підприємництва (Держпідприємництво)
Наказ № 102/362 від 01.08.2001

"Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння; з виготовлення..."

----------
Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Наказ № 46 від 31.03.1994

"Про затвердження Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх (ДНАОП 0.03-8.07-94)"

----------
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (МНС)
Наказ № 368 від 29.09.2003

"Про затвердження Переліку посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядку їх організації (НАПБ Б.06.001-2003) і Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та переві..."

----------

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | ... Последняя |


<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner