Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 933 від 07.11.2007

Про внесення змін до наказу Держмитслужби від 09.07.97 N 307


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

        МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
           ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
      ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ
 
              Н А К А З
 
            09.06.2009 N 103
 
 
      Про затвердження заходів Держархбудінспекції
       з виконання рекомендацій за результатами
         проведених слухань у Комітеті
           Верховної Ради України
        з питань законодавчого забезпечення
          правоохоронної діяльності
 
 
   З метою забезпечення виконання рекомендацій за результатами
проведених слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань
законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності з порядком
денним "Питання взаємодії  Державної  архітектурно-будівельної
інспекції  Міністерства регіонального розвитку та будівництва
України з правоохоронними та контролюючими органами держави в
містобудівній сфері,  плануванні  та  забудові  територій"
від 26 березня 2009 року Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  заходи  Державної  архітектурно-будівельної
інспекції з виконання рекомендацій за результатами проведених
слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань законодавчого
забезпечення  правоохоронної  діяльності (далі - Заходи), що
додаються.
 
   2. Першому заступнику, заступникам начальника забезпечити
виконання затверджених Заходів.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Начальник                     О.М.Бондаренко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держархбудінспекції
                   09.06.2009 N 103
 
 
               ЗАХОДИ
      Державної архітектурно-будівельної інспекції
       з виконання рекомендацій за результатами
         проведених слухань у Комітеті
     Верховної Ради України з питань законодавчого
       забезпечення правоохоронної діяльності
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|N з/п|  Пункт  | Зміст заходу згідно з |   Зміст заходу   | Відповідальні за | Термін |
|   | Рекомендацій|  Рекомендаціями   | Держархбудінспекції |   виконання  | виконання|
|-----+-------------+-----------------------+-----------------------+-------------------+----------|
| 1 |   2   |     3      |     4      |    5     |  6   |
|-----+-------------+-----------------------+-----------------------+-------------------+----------|
| 1. |  1.1.   |Розробити та затвердити|Підготувати проект   |Странніков А.М.  |IV квартал|
|   |       |Порядок спільних дій  |наказу Мінрегіонбуду  |Відділ нормативно- | 2009 року|
|   |       |правоохоронних органів |щодо затвердження   |правового     |     |
|   |       |та інспекцій державного|Порядку спільних дій  |забезпечення    |     |
|   |       |архітектурно-     |правоохоронних органів |(Вергела І.П.)   |     |
|   |       |будівельного контролю у|та інспекцій державного|          |     |
|   |       |сфері будівництва   |архітектурно-     |          |     |
|   |       |            |будівельного контролю |          |     |
|-----+-------------+-----------------------+-----------------------+-------------------+----------|
| 2. |  1.2.   |Прискорити розроблення |Забезпечити      |Григор А.Ф.    |II квартал|
|   |       |відповідно до ст. 10  |супроводження проекту |Відділ нормативно- | 2009 року|
|   |       |Закону України "Про  |постанови Кабінету   |правового     |     |
|   |       |архітектурну      |Міністрів України "Про |забезпечення    |     |
|   |       |діяльність" ( 687-14 ) |організацію державного |(Вергела І.П.)   |     |
|   |       |та затвердження Урядом |архітектурно-     |          |     |
|   |       |окремого Порядку    |будівельного контролю |          |     |
|   |       |контролю під час    |та нагляду"      |          |     |
|   |       |забудови територій,  |            |          |     |
|   |       |розміщення і      |            |          |     |
|   |       |будівництва об'єктів  |            |          |     |
|   |       |архітектури за     |            |          |     |
|   |       |дотриманням суб'єктами |            |          |     |
|   |       |архітектурної     |            |          |     |
|   |       |діяльності затвердженої|            |          |     |
|   |       |містобудівної та іншої |            |          |     |
|   |       |проектної документації,|            |          |     |
|   |       |місцевих правил    |            |          |     |
|   |       |забудови населених   |            |          |     |
|   |       |пунктів, вимог вихідних|            |          |     |
|   |       |даних         |            |          |     |
|-----+-------------+-----------------------+-----------------------+-------------------+----------|
| 3. |  1.3.   |Створення та ведення  |Підготувати пропозиції |Папка В.В.     |  III  |
|   |       |реєстру суб'єктів   |щодо створення та   |Управління     | квартал |
|   |       |господарювання     |ведення реєстру    |організації та   | 2009 року|
|   |       |(фізичних та юридичних |суб'єктів       |проведення     |     |
|   |       |осіб), які       |господарювання     |контрольних    |     |
|   |       |притягувалися до    |(фізичних та юридичних |перевірок     |     |
|   |       |відповідальності за  |осіб), які       |(Зарудна С.М.)   |     |
|   |       |самочинне будівництво |притягувалися до    |          |     |
|   |       |            |відповідальності за  |          |     |
|   |       |            |самочинне будівництво |          |     |
|-----+-------------+-----------------------+-----------------------+-------------------+----------|
| 4. |  1.5.   |Заборонити       |Підготувати звернення |Керівники     | червень |
|   |       |постачальникам     |до відповідних місцевих|територіальних   | 2009 року|
|   |       |(надавачам) послуг з  |органів та організацій |органів      |     |
|   |       |водо-, тепло-, енерго-,|щодо заборони     |Держархбудінспекції|     |
|   |       |газопостачання,    |постачальникам     |- інспекцій    |     |
|   |       |водовідведення та   |(надавачам) послуг з  |державного     |     |
|   |       |електрозв'язку     |водо-, тепло-, енерго-,|архітектурно-   |     |
|   |       |підключення самочинно |газопостачання,    |будівельного    |     |
|   |       |збудованих об'єктів до |водовідведення та   |контролю в     |     |
|   |       |інженерних мереж    |електрозв'язку     |Автономній     |     |
|   |       |            |підключення самочинно |Республіці Крим,  |     |
|   |       |            |збудованих об'єктів до |областях,     |     |
|   |       |            |інженерних мереж    |мм. Києві та    |     |
|   |       |            |            |Севастополі    |     |
|-----+-------------+-----------------------+-----------------------+-------------------+----------|
| 5. |  1.6.   |Підготувати      |У рамках підготовки  |Григор А.Ф.    |  III  |
|   |       |законопроект щодо   |проектів антикризових |Відділ нормативно- | квартал |
|   |       |внесення змін до    |заходів підготувати  |правового     | 2009 року|
|   |       |Законів України "Про  |пропозиції щодо    |забезпечення    |     |
|   |       |місцеве самоврядування |внесення змін до Закону|(Вергела І.П.)   |     |
|   |       |в Україні"       |України "Про місцеве  |          |     |
|   |       |( 280/97-ВР ),     |самоврядування в    |          |     |
|   |       |"Про основні засади  |Україні" ( 280/97-ВР ),|          |     |
|   |       |державного нагляду   |"Про основні засади  |          |     |
|   |       |(контролю) у сфері   |державного нагляду   |          |     |
|   |       |господарської     |(контролю) у сфері   |          |     |
|   |       |діяльності" ( 877-16 ) |господарської     |          |     |
|   |       |та "Про        |діяльності" ( 877-16 ) |          |     |
|   |       |відповідальність    |та "Про відповідаль-  |          |     |
|   |       |підприємств, їх    |ність підприємств, їх |          |     |
|   |       |об'єднань, установ та |об'єднань, установ та |          |     |
|   |       |організацій за     |організацій за     |          |     |
|   |       |правопорушення у сфері |правопорушення у сфері |          |     |
|   |       |містобудування"    |містобудування"    |          |     |
|   |       |( 208/94-ВР )     |( 208/94-ВР )     |          |     |
|-----+-------------+-----------------------+-----------------------+-------------------+----------|
| 6. |  1.7.   |Розглянути питання   |Підготувати звернення |Фінансово-     |  при  |
|   |       |збільшення обсягів   |до Кабінету Міністрів |економічне     | внесенні |
|   |       |видатків на утримання |України та Міністерства|управління     | змін до |
|   |       |Держархбудінспекції та |фінансів України щодо |(Бровар Л.М.)   | Закону |
|   |       |її територіальних   |збільшення обсягів   |          | України |
|   |       |органів для      |видатків на утримання |          |  "Про  |
|   |       |забезпечення їх    |Держархбудінспекції та |          |Державний |
|   |       |обладнанням,      |її територіальних   |          | бюджет |
|   |       |приміщеннями, засобами |органів з метою    |          |України на|
|   |       |зв'язку, транспортом  |підвищення ефективності|          | 2009 рік"|
|   |       |тощо з метою підвищення|державного       |          |( 835-17 )|
|   |       |ефективності державного|архітектурно-     |          |  та  |
|   |       |архітектурно-     |будівельного контролю |          |підготовці|
|   |       |будівельного контролю |та підготувати     |          |пропозицій|
|   |       |            |пропозиції до     |          |  до  |
|   |       |            |Державного бюджету   |          |Державного|
|   |       |            |України на 2010 рік  |          | бюджету |
|   |       |            |            |          |України на|
|   |       |            |            |          | 2010 рік |
|-----+-------------+-----------------------+-----------------------+-------------------+----------|
| 7. |  5.2.   |Визначити перелік   |Підготувати відповідь |Папка В.В.     | травень |
|   |       |об'єктів, будівництво |Комітету Верховної Ради|Управління     |     |
|   |       |яких не допускається  |з питань законодавчого |організації та   |     |
|   |       |господарським способом |забезпечення      |проведення     |     |
|   |       |            |правоохоронної     |контрольних    |     |
|   |       |            |діяльності щодо    |перевірок     |     |
|   |       |            |відсутності      |(Зарудна С.М.)   |     |
|   |       |            |законодавчих підстав  |          |     |
|   |       |            |для формування такого |          |     |
|   |       |            |переліку        |          |     |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Відділу
 організаційно-аналітичного
 забезпечення                     І.В.Романова
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner