Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 119 від 28.11.2000

Про затвердження інструктивної бази


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            05.06.2009 N 410
 
 
          Про реалізацію Плану заходів
      щодо виконання у 2009 році Загальнодержавної
       програми адаптації законодавства України
        до законодавства Європейського Союзу
 
 
   На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
15.04.2009 N 408-р ( 408-2009-р ) "Про затвердження плану заходів
щодо виконання у 2009 році Загальнодержавної програми адаптації
законодавства  України  до  законодавства Європейського Союзу"
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Заходи Міністерства охорони здоров'я України
щодо виконання у 2009 році Загальнодержавної програми адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу (далі -
Заходи, додаються).
 
   2. В.о.  директора  Департаменту  організації  державного
санітарно-епідеміологічного нагляду Мухарській Л.М., директору
Департаменту розвитку медичної допомоги Ждановій М.П., завідуючому
сектором протирадіаційного захисту та медичних проблем наслідків
аварії на ЧАЕС Петруку Д.А. забезпечити виконання Заходів та
подавати інформацію про результати виконання Заходів щоквартально
до 1 числа місяця наступного за звітним кварталом до відділу
міжнародних зв'язків та євроінтеграції.
 
   3. Начальнику Відділу міжнародних зв'язків та євроінтеграції
Ценіловій  Ж.В.  забезпечити моніторинг виконання Заходів та
інформувати щоквартально про стан їх виконання  Міністерство
юстиції України.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Міністра, головного державного санітарного  лікаря
України Біловола О.М.
 
 Міністр                       В.М.Князевич
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   05.06.2009 N 410
 
 
               ЗАХОДИ
       Міністерства охорони здоров'я України
      щодо виконання у 2009 році Загальнодержавної
       програми адаптації законодавства України
        до законодавства Європейського Союзу
              ( 1629-15 )
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
|I. Розроблення проектів нормативно-правових актів                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Сфера acquis  |  Джерела acquis  | Найменування заходу | Термін | Відповідальні  |
|  communautaire,  |  communautaire,  |           |виконання |  за виконання  |
|в якій здійснюється |   що регулюють  |           |     |         |
|   адаптація   |  правовідносини  |           |     |         |
|          | у відповідній сфері |           |     |         |
|--------------------+---------------------+----------------------+----------+------------------|
|6. Охорона здоров'я |Директива ЄП та Ради |підготовка проекту  |20.12.2009|Департамент    |
|та життя людей,   |ЄС          |нормативно-правового |     |розвитку медичної |
|тварин і рослин   |від 27 січня 2003 р. |акта про затвердження |     |допомоги     |
|          |N 2002/98/ЄЕС    |Порядку здійснення  |     |         |
|          |про встановлення   |контролю за      |     |         |
|          |стандартів якості  |дотриманням показників|     |         |
|          |та безпеки збору,  |безпеки та якості   |     |         |
|          |тестування, обробки |крові, її компонентів |     |         |
|          |зберігання та    |та препаратів     |     |         |
|          |розподілу людської  |           |     |         |
|          |крові та її складових|           |     |         |
|          |і внесення змін до  |           |     |         |
|          |директиви ЄП та Ради |           |     |         |
|          |ЄС від 06.11.2001  |           |     |         |
|          |N 2001/83/ЄС     |           |     |         |
|          |---------------------+----------------------+----------+------------------|
|          |Директива ЄП та Ради |Підготовка проекту  |20.09.09 |Департамент    |
|          |ЄС          |нормативно-правового |     |розвитку медичної |
|          |від 27 січня 2003 р. |акта про затвердження |     |допомоги     |
|          |N 2002/98/ЄЕС    |Положення про установу|     |         |
|          |про встановлення   |переливання крові   |     |         |
|          |стандартів якості  |           |     |         |
|          |та безпеки збору,  |           |     |         |
|          |тестування, обробки |           |     |         |
|          |зберігання та    |           |     |         |
|          |розподілу людської  |           |     |         |
|          |крові та її складових|           |     |         |
|          |і внесення змін до  |           |     |         |
|          |директиви ЄП та Ради |           |     |         |
|          |ЄС від        |           |     |         |
|          |6 листопада 2001 р. |           |     |         |
|          |N 2001/83/ЄС     |           |     |         |
|          |---------------------+----------------------+----------+------------------|
|          |Директива Ради ЄС  |підготовка      |20.12.09 |Департамент    |
|          |від 15 липня 1980 р. |нормативно-правових  |     |організації    |
|          |N 80/777/ЄС     |актів щодо визначення |     |санітарно-    |
|          |про зближення    |показників безпеки  |     |епідеміологічного |
|          |законодавства    |природних мінеральних |     |нагляду      |
|          |держав членів ЄС   |вод          |     |         |
|          |щодо видобування   |           |     |         |
|          |та продажу природних |           |     |         |
|          |мінеральних вод   |           |     |         |
|          |---------------------+----------------------+----------+------------------|
|          |Регламент      |підготовка проекту  |20.12.09 |Департамент    |
|          |Європейського    |Закону України "Про  |     |організації    |
|          |Парламенту та Ради ЄС|внесення змін до   |     |санітарно-    |
|          |від 29 квітня 2004 р.|деяких законів України|     |епідеміологічного |
|          |N 882/2004 щодо   |щодо здійснення    |     |нагляду      |
|          |офіційного контролю, |контролю у сфері   |     |         |
|          |який здійснюється  |безпечності харчових |     |         |
|          |для гарантування   |продуктів та кормів  |     |         |
|          |підтвердження    |           |     |         |
|          |узгодженості із   |           |     |         |
|          |законом щодо кормів |           |     |         |
|          |та і харчових    |           |     |         |
|          |продуктів санітарії |           |     |         |
|          |та правил      |           |     |         |
|          |благополуччя тварин |           |     |         |
|--------------------+---------------------+----------------------+----------+------------------|
|7. Довкілля     |Директива ЄП та Ради |підготовка проекту  |01.06.09 |Департамент    |
|          |ЄС          |постанови КМУ "Про  |     |організації    |
|          |від 18 грудня 2006 р.|затвердження Порядку |     |санітарно-    |
|          |N 2006/21/ЄС про   |реєстрації, оцінки та |     |епідеміологічного |
|          |внесення змін до   |видачу дозволів на  |     |нагляду      |
|          |директиви Ради ЄС  |виробництво і     |     |         |
|          |від 27 червня 1967 р.|використання хімічних |     |         |
|          |N 67/548/ЄЕС до   |речовин"       |     |         |
|          |Регламенту ЄП та Ради|           |     |         |
|          |ЄС          |           |     |         |
|          |від 18 грудня 2006 р.|           |     |         |
|          |N 1907/2006 про   |           |     |         |
|          |реєстрацію, оцінку, |           |     |         |
|          |дозвіл, обмеження  |           |     |         |
|          |у використанні    |           |     |         |
|          |хімічних речовин   |           |     |         |
|          |(REACH), застосування|           |     |         |
|          |Європейського    |           |     |         |
|          |агентства з     |           |     |         |
|          |хімічних речовин   |           |     |         |
|--------------------+---------------------+----------------------+----------+------------------|
|правове врегулювання|Директива ЄП та Ради |підготовка проекту  |20.12.09 |Департамент    |
|захисту       |ЄС          |нормативно-правового |     |організації    |
|навколишнього    |від 25 червня 2002 р.|акту щодо захисту   |     |санітарно-    |
|середовища від шуму |N 2002/49/ЄС про   |населення від шуму  |     |епідеміологічного |
|          |оцінку та керування |           |     |нагляду      |
|          |процесами,      |           |     |         |
|          |пов'язаними із шумом |           |     |         |
|          |навколишнього    |           |     |         |
|          |природного середовища|           |     |         |
|--------------------+---------------------+----------------------+----------+------------------|
|9. Технічні правила |Директива ЄП та Ради |підготовка технічних |20.12.09 |Департамент    |
|і стандарти     |ЄС          |регламентів щодо   |     |організації    |
|          |від 17 травня 2006 р.|безпеки машин і    |     |санітарно-    |
|          |N 2006/42/ЄС про   |механізмів      |     |епідеміологічного |
|          |машини та механізми |           |     |нагляду      |
|          |і внесення змін до  |           |     |         |
|          |директиви      |           |     |         |
|          |від 29 червня 1995 р.|           |     |         |
|          |N 95/16/ЄС      |           |     |         |
|          |---------------------+----------------------+----------+------------------|
|          |Директива Ради ЄС  |підготовка технічних |01.06.09 |Департамент    |
|          |від         |регламентів      |     |організації    |
|          |29 березня 1997 р.  |щодо рівня шуму,   |     |санітарно-    |
|          |N 77/311/ЄЕС про   |утворюваного     |     |епідеміологічного |
|          |наближення      |сільськогосподарськими|     |нагляду      |
|          |законодавства    |та лісогосподарськими |     |         |
|          |держав-членів ЄС   |тракторами      |     |         |
|          |щодо рівня шуму,   |           |     |         |
|          |що утворюється    |           |     |         |
|          |сільськими та    |           |     |         |
|          |лісогосподарськими  |           |     |         |
|          |тракторами та    |           |     |         |
|          |сприймається водіями |           |     |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник відділу
 міжнародних зв'язків
 та євроінтеграції                  Ж.В.Ценілова
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner