Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 102/362 від 01.08.2001

Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння; з виготовлення...


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            04.06.2009 N 545
 
 
          Про підвищення ефективності
         роботи зі зверненнями громадян
 
 
   З метою  забезпечення  реалізації  конституційного  права
громадян на звернення і відповідно до статей 22 і 28 Закону
України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ), Указу Президента
України від 07.02.2008 N 109 ( 109/2008 ) "Про першочергові заходи
щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права
на звернення до органів державної влади та органів місцевого
самоврядування" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Порядок  особистого  прийому  громадян
керівництвом та службовими особами Міністерства економіки України
(далі - Міністерство), що додається.
 
   2. Першим  заступникам  Міністра,  заступникам  Міністра,
керівникам структурних підрозділів:
   ужити дієвих заходів щодо забезпечення належного рівня роботи
зі зверненнями громадян відповідно до  вимог  Інструкції  з
діловодства за зверненнями громадян у Міністерстві економіки
України, затвердженої наказом Міністерства економіки України від
03.06.1997 N 62;
   об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти звернення громадян,
у яких ідеться про недоліки в роботі Міністерства, підприємств та
організацій, що належать до сфери  управління  Міністерства,
оскаржуються рішення службових осіб;
   уживати конкретних заходів відповідно до законодавства для
припинення неправомірних дій та скасування незаконних рішень,
усунення причин, які призвели до порушень;
   звернення громадян розглядати та вирішувати відповідно до
визначених повноважень у встановлений законом термін, а ті, що не
потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше
п'ятнадцяти днів від дня їх отримання;
   не допускати  надання  неоднозначних, необгрунтованих або
неповних відповідей за зверненнями громадян;
   приділяти особливу увагу розгляду звернень ветеранів війни та
праці, інвалідів та інших непрацездатних осіб, а також осіб, що
постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, багатодітних
сімей, одиноких матерів та інших громадян,  які  потребують
соціального захисту та підтримки;
   забезпечити реалізацію конституційного права громадян  на
особисте звернення та  одержання  обгрунтованої  відповіді  в
установлений законом строк;
   не допускати  безпідставної  передачі  розгляду  звернень
громадян іншим органам.
 
   3. Установити, що звернення жінок, яким присвоєно почесне
звання України "Мати-героїня", Героїв Радянського Союзу, Героїв
України, Героїв Соціалістичної Праці  та  інвалідів  Великої
Вітчизняної війни розглядаються Міністром особисто.
 
   4. Структурним підрозділам, які є співвиконавцями розгляду
звернень громадян, вчасно надавати ґрунтовні відповіді головним
виконавцям.
 
   5. Структурним   підрозділам   Міністерства,   які  є
відповідальними(головними) виконавцями розгляду звернень громадян:
   не допускати  відмовлень у розгляді звернень та наданні
відповідей на них;
   після надання відповідей на звернення обов'язково закривати
їх в автоматизованій системі "Діловодство та КВД", вводячи всі
реквізити. У реквізиті "Результат" вибирається характеристика
відповіді заявнику: "Вирішено позитивно" чи "Надано роз'яснення,
необхідну інформацію";
   негайно подавати копії письмових відповідей заявникам за
результатами розгляду звернень, взятих на контроль, відділу роботи
зі зверненнями громадян управління взаємодії із засобами масової
інформації та зв'язків з громадськістю.
 
   6. Структурним підрозділам Державної інспекції з контролю за
цінами та Державного департаменту з питань банкрутства, які є
відповідальними  (головними)  виконавцями  розгляду  звернень
громадян, отриманих на виконання від  Мінекономіки,  негайно
подавати копії письмових відповідей заявникам за результатами
розгляду звернень відділу  роботи  зі  зверненнями  громадян
управління взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з
громадськістю Мінекономіки (інд. 4903 тел./факс: 253-95-72).
 
   7. Державній інспекції з контролю за цінами та Державному
департаменту з питань банкрутства щокварталу до 1 числа наступного
місяця готувати звіти про стан виконання звернень, щодо розгляду
яких вони визначені відповідальними (головними) виконавцями, та
подавати відділу роботи зі  зверненнями  громадян  управління
взаємодії  із  засобами  масової  інформації та зв'язків  з
громадськістю Мінекономіки.
 
   8. Керівникам  структурних   підрозділів   Міністерства
забезпечити створення окремої справи для зберігання оригіналів
звернень громадян та копій відповідей на них. Запис з цією справою
внести до номенклатури справ відділу в такому вигляді:
 
------------------------------------------------------------------
| N |Індекс|Найменування справи   | Кіль- | Термін |Примітка,|
|з/п|справи|(тому, частини)     | кість |зберігання|(відпові-|
|  |   |            | справ | (тому, | дальний |
|  |   |            |(томів,| частини) |  за  |
|  |   |            |частин)|та стаття | ведення |
|  |   |            |    |  за  | справ |
|  |   |            |    |Переліком | тощо) |
|---+------+------------------------+-------+----------+---------|
|  |   |Звернення (пропозиції, |    |5 років  |     |
|  |   |заяви, скарги) громадян |    |стаття  |     |
|  |   |            |    | 28-6   |     |
------------------------------------------------------------------
 
   Формування справи  проводити  згідно  з  Інструкцією  з
діловодства за зверненнями громадян у Міністерстві економіки
України, затвердженою наказом Міністерства від 03.06.1997 N 62.
   На кожному зверненні після остаточного його розгляду та
вирішення порушених у ньому питань робиться позначка "До справи",
ставиться підпис виконавця та дата.
   Документи зберігаються у справі у хронологічному порядку.
Кожне звернення з усіма документами щодо розгляду і вирішення
порушених у ньому питань становить у справі окрему групу. У разі
одержання повторного звернення або додаткових документів вони
підшиваються до цієї групи документів.
   Відповідальність за  створення,  формування  справи  та
зберігання  документів  за  зверненнями громадян покласти на
начальників відділів.
 
   9. Відділу роботи зі зверненнями громадян:
   здійснювати щоденний моніторинг звернень, які надходять до
Міністерства, в автоматизованій системі "Діловодство та КВД" у
розділі "Документ громадянина" та проводити їх попередній розгляд
(вирішення питання щодо належності до компетенції Міністерства
розгляду звернення та відповідності звернення вимогам статей 5, 7
Закону України "Про звернення громадян") ( 393/96-ВР );
   щосереди з 11.00 по 13.00 у приміщенні громадської приймальні
Мінекономіки за телефоном: 281-95-28 проводити "гарячу" телефонну
лінію Міністерства із залученням у разі необхідності у телефонному
режимі працівників відповідних підрозділів;
   забезпечувати щоденну роботу телефону довіри Міністерства за
телефоном відділу: 253-61-36;
   щомісяця і щокварталу до 10 числа наступного місяця та щороку
до 12 січня готувати керівництву Міністерства аналітичну довідку
про стан роботи зі зверненнями громадян у звітному періоді та
забезпечувати розміщення щоквартальних аналітичних довідок  на
офіційному веб-сайті Міністерства в мережі Інтернет;
   забезпечувати поновлення в разі потреби графіка особистого
прийому громадян керівництвом Міністерства економіки України, його
затвердження Міністром та розміщення на офіційному веб-сайті
Міністерства в мережі Інтернет, на стенді в холі 6-го під'їзду
Будинку Уряду і у приміщенні громадської приймальні Міністерства.
 
   10. Покласти  персональну  відповідальність  за  належну
організацію роботи зі зверненнями громадян та результати вирішення
порушених у них питань на перших заступників Міністра, заступників
Міністра, керівників структурних підрозділів.
 
   11. Керівникам структурних підрозділів довести цей наказ до
відома всіх працівників Міністерства економіки України, Державної
інспекції з контролю за цінами та Державного департаменту з питань
банкрутства.
 
   12. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
економіки України від 28.03.2006 N 111 ( v0111665-06 ) "Про
підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян".
 
   13. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Романюка С.А.
 
 Міністр економіки України              Б.М.Данилишин
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   України
                   04.06.2009 N 545
 
 
               ПОРЯДОК
          особистого прийому громадян
        керівництвом та службовими особами
         Міністерства економіки України
 
 
   Цей Порядок визначає процедуру особистого прийому громадян
керівництвом та службовими особами Міністерства економіки України
(далі - Міністерство).
 
   1. Особистий  прийом  громадян  проводиться  керівництвом
Міністерства відповідно до графіка особистого прийому громадян
керівництвом  Міністерства  економіки  України,  затвердженого
Міністром.
   Особистий прийом громадян працівниками відділу роботи зі
зверненнями громадян управління взаємодії із засобами масової
інформації та зв'язків з громадськістю проводиться щосереди з 9.30
по 13.00 год. та щоп'ятниці з 14.00 по 16.45 год. у громадській
приймальні Міністерства за адресою: бульв. Дружби народів, 28,
кімн. 107.
 
   2. Інформація про порядок особистого прийому громадян і
графік прийому громадян керівництвом Міністерства розміщуються на
офіційному веб-сайті Міністерства в мережі Інтернет, на стенді в
холі 6-го під'їзду Будинку Уряду та у приміщенні громадської
приймальні Міністерства.
 
   3. Попередній  запис  на  особистий  прийом до Міністра
здійснюється працівниками відділу роботи зі зверненнями громадян
управління взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з
громадськістю у приймальні громадян Кабінету Міністрів України в
день прийому з 10.00 по 13.00.
   Попередній запис на особистий прийом до перших заступників
Міністра, заступників Міністра здійснюється працівниками відділу
роботи зі зверненнями громадян управління взаємодії із засобами
масової інформації та зв'язків з громадськістю у громадській
приймальні Міністерства в дні та години, які визначено в пункті 1
цього Порядку, та за телефоном громадської приймальні: 281-95-28 і
телефоном відділу: 253-95-72, а також  працівниками  сектору
координації роботи департаментів відповідного заступника Міністра
за телефоном, визначеним у графіку особистого прийому громадян
керівництвом Міністерства економіки України.
   Прийом жінок,  яким  присвоєно  почесне  звання  України
"Мати-героїня", Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв
Соціалістичної Праці та інвалідів Великої Вітчизняної  війни
проводиться першочергово.
 
   4. Під час попереднього запису громадян на особистий прийом
до Міністра, перших заступників Міністра, заступників Міністра
з'ясовується прізвище,  ім'я,  по  батькові громадянина, його
соціальний стан та категорія, зміст порушеного питання, до яких
службових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було
прийнято рішення, а також вивчаються документи, інші матеріали, що
подаються громадянами для обґрунтування своїх звернень.
   Не допускається з'ясування відомостей про особу громадянина,
що не стосуються його звернення.
 
   5. Облік особистого прийому громадян ведеться у спеціальних
журналах відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями
громадян у Міністерстві економіки України, затвердженої наказом
Міністерства від 03.06.1997 N 62.
 
   6. Службова особа, яка здійснює особистий  прийом,  для
забезпечення кваліфікованого розв'язання порушених відвідувачем
питань може залучати до їх розгляду працівників відповідних
структурних  підрозділів Міністерства або одержувати від них
потрібну інформацію.
 
   7. Питання, з якими звертаються громадяни, розв'язуються,
якщо це можливо, під час особистого прийому. Особа, яка веде
прийом, керується законодавчими та іншими нормативно-правовими
актами.
 
   8. Якщо розв'язання питання, з яким звернувся громадянин, не
належить до компетенції Міністерства, то службова особа, яка веде
прийом, пояснює 1 громадянину, до якого органу державної влади або
місцевого самоврядування, з підприємства, установи чи організації
слід звернутися для його розв'язання, і надає в цьому допомогу
(адресу, номер телефону тощо).
 
   9. Якщо розв'язання питання, з яким звернувся громадянин,
потребує додаткового вивчення і перевірки, службова особа, яка
веде прийом, одержує письмову заяву або  скаргу  і  пояснює
відвідувачеві причини неможливого розв'язання питання під час
особистого прийому, а також порядок і строк  розгляду  його
звернення.
 
   10. Звернення  громадян,  які  передано  на  розгляд
керівництву Міністерства під час особистого прийому, реєструються
відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у
Міністерстві економіки України, затвердженої наказом Міністерства
від 03.06.1997 N 62.
 
   11. Структурні підрозділи Міністерства, яким надсилаються на
розгляд письмові звернення громадян, одержані під час особистого
прийому, зобов'язані  в  установлений  законом  термін надати
відповідь заявнику по суті питання, а ті звернення, що  не
потребують додаткового вивчення, розглянути невідкладно, але не
пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання Міністерством.
 
   12. Запис на повторний (протягом року) прийом з питань, які
вже розглядалися керівництвом Міністерства, може бути зроблений
лише в тому разі, якщо перше звернення не було вирішено по суті.
 
 Начальник управління взаємодії
 із засобами масової інформації
 та зв'язків з громадськістю              Р.І.Стадник<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner