Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 184 від 26.07.1999

Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів.


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

      МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            27.05.2009 N 276
 
 
        Про затвердження Порядку складання,
       затвердження фінансових планів державних
        комерційних та казенних підприємств,
      господарських товариств та інших суб'єктів
       господарювання, у статутному фонді яких
       більше 50 відсотків акцій (часток, паїв)
      належать державі, їх дочірніх підприємств,
         що належать до сфери управління
      Мінпаливенерго, та контролю за їх виконанням
 
 
   Відповідно до статей 75 і  77,  пункту  5  статті  89
Господарського кодексу України ( 436-15 ) та на виконання наказу
Міністерства економіки України від 16 березня 2009 року N 216
( z0336-09 ) "Про внесення змін до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану державного комерційного та
казенного підприємства, господарського товариства, у статутному
фонді якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать
державі", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 квітня
2009 р. за N 336/16352, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок складання, затвердження  фінансових
планів  державних  комерційних  та  казенних  підприємств,
господарських товариств та інших суб'єктів господарювання, у
статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв)
належать державі, їх дочірніх підприємств, що належать до сфери
управління  Мінпаливенерго,  та  контролю  за  їх виконанням
(додається).
 
   2. Установити, що:
   - складання річних фінансових планів є обов'язковим для
державних комерційних та казенних підприємств,  господарських
товариств та інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді
яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, їх
дочірніх  підприємств,  що  належать  до  сфери  управління
Мінпаливенерго;
   - фінансовий  план  державного  комерційного,  казенного
підприємства,  господарського  товариства,  інших  суб'єктів
господарювання, із державною часткою акцій (часток, паїв) більше
50 відсотків, що належать до сфери управління Мінпаливенерго,
затверджує Міністр палива та енергетики України, а у разі його
відсутності особа, що його заміщує;
   - неподання  фінансового  плану  у визначені терміни за
встановленою формою або невиконання показників фінансового плану
без особливих причин є підставою для розірвання контракту з
керівником підприємства до закінчення терміну його дії;
   - відповідальність  за  достовірність  та обґрунтованість
планування окремих показників несе керівник підприємства згідно з
укладеним контрактом.
 
   3. Визначити Фінансово-економічний департамент відповідальним
за організацію та координацію роботи із затвердження/погодження та
контролю за виконанням фінансових планів.
 
   4. Директорам  департаментів  Мінпаливенерго,  керівникам
державних підприємств, господарських товариств, що належать до
сфери управління Мінпаливенерго забезпечити неухильне виконання
цього наказу.
 
   5. Визнати  такими,  що  втратили  чинність,  накази
Мінпаливенерго від 25.06.2001 N 286 "Про порядок погодження та
затвердження   річних   фінансових   планів   підприємств
паливно-енергетичного комплексу", від 15 серпня 2005 року N 393
( v0393558-05 ) "Про внесення змін до наказу Мінпаливенерго
України від 25.06.2001 N 286", від 15 серпня 2006 року N 289
( v0289558-06 ) "Про затвердження Порядку складання, затвердження
фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових
компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді
яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та
їх дочірніх підприємств, що належать  до  сфери  управління
Мінпаливенерго, та контролю за їх виконанням".
 
   6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                         Ю.Продан
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінпаливенерго
                   України
                   27.05.2009 N 276
 
 
               ПОРЯДОК
      складання, затвердження фінансових планів
     державних комерційних та казенних підприємств,
      господарських товариств та інших суб'єктів
        господарювання, у статутному фонді
         яких більше 50 відсотків акцій
         (часток, паїв) належать державі,
        їх дочірніх підприємств, що належать
        до сфери управління Мінпаливенерго,
          та контролю за їх виконанням
 
 
   Цей Порядок    визначає    процедуру    складання,
затвердження/погодження фінансового плану державних комерційних та
казенних підприємств, господарських товариств та інших суб'єктів
господарювання, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій
(часток, паїв) належать державі, їх дочірніх підприємств, що
належать до сфери управління Мінпаливенерго (далі - фінансовий
план підприємства), та контролю за їх виконанням
 
   1. Підприємство:
 
   1.1. Складає проект фінансового плану підприємства за формою,
наведеною в додатку 1 до наказу Міністерства економіки України
від 16 березня 2009 року N 216 ( z0336-09 ) "Про внесення змін до
Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового
плану  державного  комерційного  та  казенного  підприємства,
господарського товариства,  у  статутному  фонді якого більше
50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі", на кожен
наступний рік з поквартальною розбивкою, у якому відображаються
очікувані фінансові результати в запланованому році.
   При підготовленні  проекту фінансового плану підприємство
керується рекомендаціями  щодо  складання  фінансового  плану
підприємства та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних
записок.
   1.1.1. Під час формування фінансових планів може передбачити:
   а) граничний обсяг витрат, які можуть бути визначені (за
результатами попереднього звітного року), на:
   - оплату консалтингових та аудиторських послуг на рівні не
більше як 1,5 відсотка обсягу чистого прибутку;
   - страхування (крім витрат на державне соціальне страхування,
обов'язкове страхування та страхування відповідно до міжнародних
договорів) на рівні не більше 1,5 відсотка обсягу  чистого
прибутку, а також обмеження максимального розміру страхового
тарифу;
   - представницькі заходи та рекламу на рівні не більш як
0,5 відсотка обсягу чистого прибутку;
   б) обмеження  витрат на придбання та утримання легкових
автотранспортних засобів, зокрема з урахуванням того, що їх
використання слід здійснювати тільки з метою поїздок, пов'язаних
із службовою діяльністю посадових осіб суб'єктів господарювання;
   в) суму витрат на благодійну, спонсорську та іншу допомогу
суб'єктів господарювання, державна частка у статутному фонді яких
перевищує 50 відсотків, у розмірі не більше 1 відсотка обсягу
чистого прибутку (за результатами попереднього звітного року).
   1.1.2. У разі виникнення об'єктивної потреби у плануванні
зазначених витрат понад визначені граничні розміри та/або за
відсутності чистого прибутку їх обсяг встановлюється за рішенням
Мінпаливенерго відповідно до поданого суб'єктом розрахунку таких
витрат.
 
   1.2. Готує довідкову інформацію до проекту фінансового плану
підприємства щодо фактичних показників минулого та поточного року.
 
   1.3. Передбачає у проекті фінансового плану підприємства
отримання валового та чистого прибутку, розмір яких, як правило,
не може бути меншим, ніж прогнозний показник поточного року,
розрахований на базі фактично досягнутих показників I кварталу та
прогнозних показників II, III і IV кварталів поточного року, з
урахуванням прогнозованого рівня інфляції.
 
   1.4. У разі зменшення валового або чистого прибутку порівняно
з прогнозними показниками поточного року надає обґрунтування
причин такого зменшення.
 
   1.5. До 15 червня року, що передує плановому, подає на
розгляд Мінпаливенерго України на паперових (у трьох примірниках)
з пронумерованими, прошнурованими, скріпленими печаткою сторінками
та електронних носіях у форматі спеціального програмного комплексу
проект фінансового плану підприємства, а також:
   пояснювальну записку, яка має містити результати аналізу його
фінансово-господарської діяльності за попередній рік, а також
показники господарської діяльності та розвитку підприємства в
поточному  році та на плановий рік, складену відповідно до
рекомендацій щодо підготовки пояснювальної записки;
   баланси підприємства  згідно  з  Положенням  (стандартом)
бухгалтерського  обліку  2  "Баланс",  затвердженим  наказом
Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 ( z0396-99 ),
зареєстрованим у Міністерстві  юстиції  України  21.06.99  за
N 396/3689, станом на 31 березня, 30 червня, 30 вересня, 31 грудня
минулого року і на останню звітну дату (31 березня року, щодо
якого складається фінансовий план) з розшифровками статей, що
становлять понад 10 відсотків валюти балансу;
   звіти про  фінансові  результати  підприємства  згідно з
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3  "Звіт  про
фінансові результати", затвердженим наказом Міністерства фінансів
України від 31.03.99 N 87 ( z0397-99 ), зареєстрованим  у
Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690, за I квартал,
півріччя, 9 місяців, 12 місяців минулого року і за останній
звітний період (I квартал року, щодо якого складається фінансовий
план);
   декларацію податку на прибуток за 12 місяців минулого року.
 
   1.6. Самостійно здійснює візування проекту фінансового плану
на відповідний рік, а також захист його показників у структурних
підрозділах Міністерства та на засіданнях робочих комісій з
розгляду показників фінансових планів.
 
   1.7. У разі відхилення показників проекту фінансового плану
протягом 5 днів доопрацьовує його відповідно до висловлених
зауважень та повторно подає Мінпаливенерго на розгляд.
 
   1.8. У разі необхідності, один раз на  рік,  у  якому
затверджувався фінансовий план, та не більше двох разів протягом
планового року, готує та подає Мінпаливенерго проект змін до
фінансового  плану підприємства з пояснювальною запискою про
причини змін.
 
   1.9. Щокварталу в терміни, установлені для подання фінансової
звітності,   надає   Фінансово-економічному   департаменту
Мінпаливенерго на паперових та електронних носіях у форматі
спеціального програмного комплексу звіт про виконання фінансового
плану підприємства, а також:
   пояснювальну записку щодо результатів діяльності підприємства
протягом звітного кварталу, складену відповідно до методичних
рекомендацій щодо підготовки пояснювальної записки;.
   баланс підприємства на останню звітну дату з розшифруванням
статей, що становлять більше 10 відсотків валюти балансу;
   звіт про фінансові результати підприємства за звітний період;
   звіт про рух грошових коштів за звітний період відповідно до
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух
грошових коштів", затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 31.03.99 N 87 ( z0398-99 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 398/3691;
   звіт про власний капітал за звітний період відповідно до
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний
капітал", затвердженого наказом Міністерства фінансів  України
від 31.03.99 N 87 ( z0399-99 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 21.06.99 за N 399/3692;
   примітки до  фінансової  звітності  за  звітний  період,
затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000
N 302 ( z0904-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
11.12.2000 N 904/5125;
   копію звіту керівника підприємства про виконання показників
використання державного майна і прибутку за звітний квартал;
   інші обгрунтовні та пояснювальні матеріали, необхідні для
здійснення детального аналізу фінансово-господарської діяльності
підприємства.
 
   1.10. Підприємства, що є суб'єктами природних монополій, та
підприємства, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких
перевищує 50 мільйонів гривень, подають 2 примірники звіту про
виконання фінансового плану.
 
   2. Підприємства - учасники Державного  концерну  "Ядерне
паливо" подають в установленому порядку попередньо погоджений
правлінням Концерну проект фінансового плану.
 
   3. У разі, якщо проект фінансового плану підприємства не
відповідає вимогам цього Порядку та установленій формі, він
вважається неподаним і повертається на доопрацювання.
 
   4. Фінансово-економічний департамент:
 
   4.1. Складає та затверджує графік захисту підприємствами
показників фінансових планів.
 
   4.2. Координує  роботу  щодо  погодження  структурними
підрозділами  Мінпаливенерго  проекту  фінансового   плану
підприємства.
 
   4.3. Здійснює  аналіз  фінансового  плану підприємства з
обов'язковим порівнянням результатів його фінансово-господарської
діяльності за два попередні роки.
 
   4.4. За результатами розгляду показників фінансових планів
приймає рішення та надає Міністру на затвердження/погодження або
повертає на доопрацювання фінансовий план та в письмовій формі
повідомляє підприємство про прийняте рішення.
 
   4.5. Координує  роботу  підприємства  щодо  доопрацювання
фінансового  плану підприємства з урахуванням зауважень і з
дотриманням ним термінів доопрацювання.
 
   4.6. Подає Міністерству фінансів та Міністерству економіки
України  копії  затверджених/погоджених  фінансових  планів
підприємств, зведені показники фінансових планів підприємств та
зведені показники їх виконання.
 
   4.7. Готує  пропозиції  щодо доцільності та необхідності
внесення змін до фінансового плану підприємства та, у разі
прийняття рішення, подає змінений фінансовий план підприємства до
Міністерства фінансів та Міністерства економіки України.
   Мотивована відмова  про  підстави  відхилення  змін  до
фінансового плану підприємства надсилається в письмовій формі.
 
   4.8. Готує проект рішення Кабінету Міністрів України щодо
затвердження  показників фінансових планів підприємств, що є
суб'єктами  природних  монополій,  та  підприємств,  плановий
розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів
гривень, та надає його:
   на погодження  - до Міністерства економіки, Міністерства
фінансів та Міністерства юстиції України;
   на затвердження - Кабінету Міністрів України.
 
   4.9. Здійснює контроль за своєчасним складанням фінансових
планів  підприємств,  а  також  за  виконанням  показників
затверджених/погоджених фінансових планів підприємств.
 
   4.10. Аналізує  показники  виконання  фінансових  планів
підприємств та звіт  керівника  підприємства  про  виконання
показників використання державного майна і прибутку за звітний
період.
   У разі значних відхилень фактичних показників від планових
готує пропозиції керівництву Мінпаливенерго щодо персональної
відповідальності   керівника  підприємства  відповідно  до
законодавства та умов контракту.
 
   5. Департамент стратегічної  політики  та  перспективного
розвитку ПЕК, Департамент з питань електроенергетики, Департамент
ядерної енергетики та атомної промисловості, Департамент з питань
нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, Департамент
фізичного захисту, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності,
Департамент  внутрішнього  фінансового  контролю,  Управління
бухгалтерського обліку і звітності:
 
   5.1. Забезпечують розгляд та погодження фінансових планів
підприємств відповідно до функціональних обов'язків.
 
   5.2. Беруть участь у засіданнях робочих комісій з розгляду
показників фінансових планів.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner