Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 392 від 31.10.1995

Про затвердження Збірника тарифів на комплекс робіт, пов'язаних з обробленням вантажів у портах України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            25.05.2009 N 763
 
 
         Щодо затвердження інформаційного
        повідомлення про проведення аукціону
    з продажу цілісного майнового комплексу державного
      підприємства "Виробниче об'єднання "Знамя"
 
 
   Відповідно до  Положення  про  продаж  цілісних майнових
комплексів державних підприємств, які за класифікацією об'єктів
приватизації віднесені до груп В, Г ( zc784-02 ), затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 26.07.2002 N 1336
( z0784-02 ), розпорядженням Антимонопольного комітету України від
26.07.2002 N 226-р ( za784-02 ), рішенням Державної комісії з
цінних паперів  та  фондового  ринку  від  01.08.2002 N 222
( zb784-02 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25.09.2002 за N 784/7072, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  інформаційне  повідомлення  про проведення
повторного аукціону з продажу цілісного майнового  комплексу
державного  підприємства  "Виробниче  об'єднання  "Знамя",
розташованого за адресою: 36008, м. Полтава, вул. Автобазівська,
2/9 (код ЄДРПОУ 14310997), згідно з додатком.
 
   2. Відповідальність за виконання наказу покласти на директора
Департаменту продажу об'єктів нерухомості Т.Буртняк.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 В.о. заступника Голови Фонду               О.Шмуляр
 
 
                   Додаток
                   до наказу ФДМУ
                   25.05.2009 N 763
 
 
          ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
         Фонду державного майна України
        про проведення повторного аукціону
         з продажу цілісного майнового
        комплексу державного підприємства
         "Виробниче об'єднання "Знамя"
 
 
   1. Дані про об'єкт продажу:
   Код за ЄДРПОУ: 14310997.
   Назва: Державне підприємство "Виробниче об'єднання "Знамя"
(ДП ВО "Знамя").
   Місцезнаходження об'єкта:   36008,    м.    Полтава,
вул. Автобазівська, 2/9.
   Інформація про ДП ВО "Знамя" щодо його стану на відповідних
товарних ринках: підприємство не займає монопольне становище на
відповідних товарних ринках України.
 
   2. Початкова вартість продажу з ПДВ становить 142 406 023,20
(сто сорок два мільйони чотириста шість тисяч двадцять три) гривні
20 коп., у т.ч. ПДВ - 23 734 337,2 грн.
   Покупець стає правонаступником усіх прав та обов'язків ДП ВО
"Знамя".
 
   3. Основні характеристики ДП ВО "Знамя" станом на 31 березня
2009 року:
   Статутний капітал - 60 215 тис.грн.
   Основні види діяльності (за статутом та за кодами КВЕД)
( va375202-05 ):
   32.10.0 Виробництво електро- та радіокомпонентів;
   73.10.2 Дослідження і розробки в галузі технічних наук;
   32.30.1 Виробництво  апаратури  для приймання, запису та
відтворення звуку і зображення;
   28.75.0 Виготовлення інших готових металевих виробів;
   51.90.0 Інші види оптової торгівлі;
   45.21.1 Будівництво будівель.
   Інші види діяльності ДП ВО "Знамя" пов'язані з виготовленням
та реалізацією медичного кисню та наданням медичних послуг,
торгівлею медикаментами і медпрепаратами, розробкою, виробництвом
та введенням в експлуатацію засобів програмного забезпечення й
інформаційних банків даних, торгівлею автомобілями і запасними
частинами до них, створенням мережі авторемонтних майстерень для
обслуговування та ремонту транспортних засобів,  виробництвом
продукції овочівництва, садівництва та розсадників тощо.
   Діяльність ДП ВО "Знамя", що відповідно до законодавства
підлягає  ліцензуванню,  здійснюється  після  отримання  в
установленому порядку спеціальних дозволів або ліцензій.
   Підприємство має  спеціальний  дозвіл  ПЛ  1-2006-61  на
провадження діяльності, пов'язаної з державною  таємницею  з
терміном дії до 01.09.2009 року, а також ліцензії:
   - Міністерства охорони здоров'я АБ N 202590 на здійснення
медичної практики з терміном дії до 08.06.2010 року;
   - Державної служби лікарських засобів та виробів медичного
призначення АБ N 221438 на виготовлення лікарських засобів (кисень
медичний) з терміном дії до 26.04.2011 року;
   - Міністерства внутрішніх справ України АВ N 231430 на
виготовлення спеціальних засобів активної оборони з терміном дії
до 26.08.2012 року;
   - Полтавської обласної державної адміністрації на проведення
будівельної діяльності з терміном дії до 22.11.2009 року;
   - Державного департаменту  автомобільного  транспорту  АБ
N 150944 на надання послуг вантажних та пасажирських перевезень з
терміном дії до 26.04.2010 року.
   Обсяг виробленої  продукції  в  діючих  цінах  становить
855,5 тис.грн.
   Середньооблікова чисельність працюючих - 480 чол.
   Відомості про будівлі (споруди) та земельну ділянку, на якій
розташований ДП БО "Знамя", умови користування ними:
   До складу цілісного майнового комплексу входить 25 будівель
та споруд.
   Підприємство розташоване на земельній  ділянці  загальною
площею 79701 кв.м, у тому числі площа часток в проїздах спільного
користування становить 1721 кв.м (в межах земель міської Ради по
вул. Автобазівська, ЗАТ "Полтавська нафтова компанія", міської
Ради по вул. Гаражна, ЗАТ "ПМК - 64", міської Ради по Харківському
шосе, ТОВ "Автомобільна група "Богдан", ПП "Інжсервіс - Полтава").
   Земельна ділянка надана ДП ВО "Знамя" для експлуатації та
обслуговування виробничих будівель та споруд, проходу та проїздів
спільного користування відповідно до Договору оренди  землі,
зареєстрованого виконавчим  комітетом Полтавської міської ради
6 червня 2006 року за N 430-П з терміном дії до 24.03.2011 року.
   Категорія земель  (функціональне  використання):  землі
промисловості. Насипні ґрунти, неглибоке залягання ґрунтових вод.
Територія  благоустроєна.  Об'єкти культурного та історичного
призначення відсутні.
 
      Основні показники господарської діяльності
         ДП ВО "Знамя" за 2007-2008 роки
           та I квартал 2009 року
 
------------------------------------------------------------------
|     Показник     | 2007 р. | 2008 р. | I квартал |
|              |      |      | 2009 р. |
|----------------------------+-----------+-----------+-----------|
|Обсяг реалізації продукції | 11983,3 | 9388,0  | 1457,0  |
|(без ПДВ), тис.грн.     |      |      |      |
|----------------------------+-----------+-----------+-----------|
|Балансовий прибуток     | -5318,1 | -8336,0 | -947,0  |
|(- збиток), тис.грн.    |      |      |      |
|----------------------------+-----------+-----------+-----------|
|Дебіторська заборгованість, | 1204,0  | 3417,0  | 1318,0  |
|тис.грн.          |      |      |      |
|----------------------------+-----------+-----------+-----------|
|Кредиторська заборгованість,| 10894,8 | 12412,0 | 12459,0 |
|тис.грн.          |      |      |      |
|----------------------------+-----------+-----------+-----------|
|Рентабельність реалізованої |  -34,0  |  -64,7  |  -35,0  |
|продукції (без ПДВ), %   |      |      |      |
|----------------------------+-----------+-----------+-----------|
|Вартість активів, тис.грн. | 41964,8 | 28214,0 | 27407,0 |
------------------------------------------------------------------
 
   4. Для участі в аукціоні потенційний  покупець  повинен
відповідати таким кваліфікаційним вимогам: мати досвід роботи у
галузі електронної техніки, а також протягом останнього року
проводити прибуткову фінансово-господарську діяльність.
 
   5. Умови продажу:
 
   5.1. В економічній діяльності:
   5.1.1. збереження виробничого профілю підприємства, зокрема,
збереження  виробництва  електровакуумних  надвисокочастотних
приладів електронної техніки протягом 5-ти років;
   5.1.2. погашення  покупцем  кредиторської  заборгованості
підприємства згідно реєстру  конкурсних  та  поточних  вимог
кредиторів у відповідності до плану санації підприємства у сумі,
що буде становити на момент укладання договору купівлі-продажу;
   5.1.3. погашення протягом 3-х місяців з дня набуття права
власності  на  об'єкт  продажу  простроченої  кредиторської
заборгованості перед бюджетом та Пенсійним фондом у сумі, що буде
становити на момент укладення договору купівлі-продажу цілісного
майнового комплексу;
   5.1.4. недопущення утворення  простроченої  заборгованості
підприємства за платежами до бюджетів усіх рівнів та соціальними
платежами;
   5.1.5. забезпечення  завантаження  виробничих  площ  та
збереження кадрового потенціалу підприємства шляхом створення
нових виробництв ліквідної конкурентоздатної продукції;
   5.1.6. забезпечення  безумовного  виконання  затвердженого
мобілізаційного завдання з виробництва продукції в особливий
період відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку
та мобілізацію" ( 3543-12 );
   5.1.7. виконання  вимог  антимонопольного  законодавства
України;
   5.1.8. протягом 3-х місяців від дня набуття права власності
на об'єкт продажу здійснити заходи щодо отримання у відповідності
до законодавства дозволу на проведення діяльності, пов'язаної з
державною таємницею;
   5.1.9. укласти у відповідності до ст. 137 Господарського
кодексу України ( 436-15 ) та ст. 6 Закону України "Про державну
таємницю" ( 3855-12 ) з Міністерством промислової політики України
договір про передачу права оперативного управління майном, що
містить відомості, які становлять державну таємницю (МНСІ), та які
виділені на окремий баланс підприємства;
   5.1.10. забезпечити функціонування режимно-секретного відділу
та збереження МНСІ;
   5.1.11. МНСІ, які розміщені на підприємстві, використовувати
для виконання замовлень на виготовлення продукції спеціального
призначення та мобілізаційних завдань.
 
   5.2. У соціальній діяльності:
   5.2.1. збереження кількості робочих місць, яка була станом на
01.07.2008, створення нових робочих місць;
   5.2.2. не допускати звільнення працівників підприємства з
ініціативи покупця протягом 6-ти місяців від дати набуття права
власності на об'єкт продажу (за винятком звільнень на підставі
п. 6 ст. 40, пп. 3, 4, 7, 8 ст. 40, ст. 41 КЗпПУ) ( 322-08 );
   5.2.3. погашення заборгованості із заробітної плати протягом
3-х місяців з дня набуття права власності на об'єкт продажу та
недопущення  простроченої  заборгованості  підприємства  перед
працівниками із заробітної плати;
   5.2.4. укладання колективного договору з урахуванням норм та
положень Генеральної угоди між Федерацією профспілок України та
Кабінетом  Міністрів  України,  галузевої угоди, передбачивши
матеріальне заохочення працівників підприємства у вигляді премій,
доплат, надбавок до посадового окладу, винагороду за підсумками
роботи за рік, інші;
   5.2.5. збереження соціальних пільг робітникам та пенсіонерам
підприємства, які передбачені колективним договором;
   5.2.6. приведення  умов  праці  у  відповідність вимогам
нормативних актів по охороні праці, утримання та організації
експлуатації  виробництв  продукції,  отримання  дозволів  на
проведення робіт підвищеної небезпеки, розробка планів ліквідації
аварій,   ідентифікація  виробничого  комплексу,  технічне
діагностування  обладнання,  будівель,  забезпечення  засобами
індивідуального  захисту.  Передбачити  витрати на поліпшення
соціально-побутових умов праці не менше 1,5%, а на охорону праці
та створення безпечних і нешкідливих умов праці не менше 0,5% від
суми реалізованої продукції за рік;
   5.2.7. недопущення  зниження середнього місячного розміру
заробітної плати, що склався станом на 01.07.2008, застосування
коефіцієнта  до законодавчо встановленої мінімальної тарифної
ставки робітника I розряду III сітки не менше 1,25.
 
   5.3. У природоохоронній діяльності:
   5.3.1. проведення   обов'язкового  екологічного  аудиту
підприємства відповідно до вимог Закону України "Про екологічний
аудит" ( 1862-15 );
   5.3.2. отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря,  термін  дії  якого  закінчився 31 липня
2008 року;
   5.3.3. забезпечення дотримання вимог та додаткових обмежень
природоохоронного законодавства до користування об'єктом в частині
охорони повітряного басейну, охорони і раціонального використання
земель;
   5.3.4. виконання  заходів  щодо  охорони  навколишнього
середовища.
 
   5.4. Інші умови продажу:
   5.4.1. протягом  50  днів  з моменту укладання договору
купівлі-продажу надати продавцю дозвіл органу Антимонопольного
комітету  України  на  придбання  активів у вигляді об'єкта
приватизації, у разі необхідності отримання такого дозволу;
   5.4.2. укладення з Полтавською міською радою договору оренди
або договору купівлі-продажу земельної ділянки, що є державною
власністю;
   5.4.3. обрання  у  тримісячний  термін  після  державної
реєстрації договору купівлі-продажу організаційно-правової форми
господарювання;
   5.4.4. подальше відчуження та передача в заставу покупцем
об'єкта  продажу  в  період  чинності  зобов'язань  покупця,
здійснюється виключно за погодженням з Фондом державного майна у
встановленому порядку, із забезпеченням збереження для нового
власника всіх зобов'язань, передбачених умовами продажу.
   5.4.5. у зв'язку із обмеженим фінансуванням Фонду державного
майна України на заходи з проведення приватизації державного
майна, витрати ДАК "Національна мережа аукціонних  центрів",
пов'язані  з організацією та проведенням аукціону з продажу
цілісного майнового комплексу ДП ВО "Знамя" сплачуються переможцем
аукціону відповідно до кошторису витрат.
 
   6. Аукціон  з  продажу  цілісного  майнового  комплексу
ДП ВО "Знамя" проводиться відповідно до Положення про продаж
цілісних  майнових  комплексів державних підприємств, які за
класифікацією об'єктів приватизації віднесені до груп  В,  Г
( zc784-02 ), затвердженого наказом Фонду державного майна України
від  26.07.2002  N  1336  (  z0784-02  ),  розпорядженням
Антимонопольного комітету  України  від  26.07.2002  N  226-р
( za784-02 ), рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового  ринку  від  01.08.2002  N  222  ( zb784-02 ) і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2002  за
N 784/7072.
 
   7. Для участі в аукціоні претендент подає такі кваліфікаційні
документи:
   заяву про участь в аукціоні з продажу цілісного майнового
комплексу державного підприємства "Виробниче об'єднання "Знамя" у
довільній формі у 3 примірниках (для покупців, які є юридичними
особами, - підписану і скріплену печаткою, для покупців, які є
фізичними особами, - підписану заяву та ідентифікаційний код) із
зазначенням місця знаходження (постійного місця проживання для
фізичних осіб) та контактних телефонів;
   бізнес-план або    техніко-економічне    обґрунтування
післяприватизаційного розвитку об'єкта, що включає план зайнятості
працівників підприємства;
   документ, що  підтверджує  особу  та її повноваження на
підписання договору;
   довідку щодо переліку номерів банківських рахунків, відкритих
для розрахунків за придбаний об'єкт приватизації;
   додатково для юридичних осіб:
   нотаріально посвідчені копії установчих документів, копію
свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, відомості про
розподіл статутного фонду між учасниками, довідку про наявність
розміру державної частки у статутному фонді (у довільній формі -
підписану і скріплену печаткою), завірені копії річної звітності
за два останніх роки та фінансовий звіт за останній звітний
період, довідку з Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України;
   додатково для фізичної особи:
   декларацію про доходи.
   Претенденти на  участь  в  аукціоні  підтверджують  свою
відповідність кваліфікаційним вимогам учасника, зазначеним у п. 4
цього інформаційного повідомлення, завіреними належним  чином
копіями укладених договорів, угодами або копіями протоколів про
наміри, а також завіреними належним чином копіями фінансової
звітності за 2008 рік.
   Кваліфікаційні документи подаються в запечатаному непрозорому
конверті з написом "Кваліфікаційні документи" із зазначенням на
ньому тільки назви аукціону.
   Не мають права участі в аукціоні компанії, зареєстровані в
офшорній зоні.
 
   8. Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні з
продажу об'єкта та кваліфікаційних документів - 3 липня 2009 року.
 
   9. Для участі в аукціоні учасник:
 
   9.1. Сплачує гарантію у сумі 14 240 602,32 грн., що становить
10% від початкової вартості об'єкта, на рахунок Фонду державного
майна України N 37316021000058 в ОПЕРУ ДКУ, м. Київ, МФО 820172,
код ЄДРПОУ 00032945, одержувач: Фонд державного майна України.
Призначення платежу: гарантія для участі в аукціоні з продажу
цілісного майнового комплексу державного підприємства "Виробниче
об'єднання "Знамя".
 
   9.2. Сплачує реєстраційний збір у сумі 17 грн. на рахунок
Фонду державного майна України N 37183500900028 в ОПЕРУ ДКУ,
м. Київ,  МФО  820172, код ЄДРПОУ 00032945, одержувач: Фонд
державного майна України.  Призначення  платежу:  для  ФДМУ,
реєстраційний збір для участі в аукціоні з продажу цілісного
майнового комплексу державного підприємства "Виробниче об'єднання
"Знамя".
   Кінцевий термін подання до Фонду державного майна України
документів, що підтверджують внесення учасником аукціону грошових
коштів визначається Інструкцією про послідовність дій учасника
аукціону в  процесі  продажу  цілісного  майнового  комплексу
ДП ВО "Знамя".
 
   10. Заяви на участь в аукціоні та кваліфікаційні документи
приймаються за адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, Фонд
державного  майна  України,  Департамент  продажу  об'єктів
нерухомості, кімн. 721/3, щодня з 9.30 до 17.00, крім вихідних, по
п'ятницях та передсвяткових днях з 9.30 до 15.00.
 
   11. Час та місце ознайомлення з державним підприємством
"Виробниче об'єднання "Знамя": ознайомитись з об'єктом продажу та
отримати докладну інформацію можна з понеділка по четвер з 8.00 до
16.00 за адресою: 36008, м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9 за
наявності дозволу Фонду державного майна України.  Телефони:
8(0532) 63-34-02. Факс: 8(0532) 50-89-18.
   Для отримання дозволу на відвідування  ДП  "ВО  "Знамя"
необхідно звернутись до Фонду державного майна України у відділ
продажу об'єктів групи Е та  цілісних  майнових  комплексів
Департаменту продажу  об'єктів нерухомості за адресою: 01133,
м. Київ,  вул.  Кутузова,  18/7,  кімн.  721/3,  телефони:
8(044) 200-34-08 та 8(044) 284-52-40.
   Аукціон з продажу цілісного майнового комплексу державного
підприємства "Виробниче об'єднання "Знамя" відбудеться 24 липня
2009 року. Аукціон проводитиме ДАК "Національна мережа аукціонних
центрів", яка  знаходиться за адресою: 02002, м. Київ, вул.
М.Раскової, 15.
 
 Директор Департаменту
 продажу об'єктів
 нерухомості                       Т.Буртняк
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner