Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 152 від 29.05.2003

Про затвердження Порядку проведення атестації суб'єктів господарювання на право виробництва та реалізації насіння і садивного матеріалу, Положення про Державний реєстр виробників насіння і садивного матеріалу


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            13.05.2009 N 328
 
 
     Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення
     контролю за дотриманням законодавства під час
     проведення процедур закупівель та недопущенням
       перевитрат державних коштів у 2009 році
 
 
   Відповідно до  доручення  Кабінету Міністрів України від
31.03.2009 N 17245/0/1-09 та підпункту 5 пункту 6  "Окремі
доручення" протоколу засідання Кабінету Міністрів України від
08.04.2009 N 22 Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити План заходів МОЗ України щодо забезпечення
контролю за дотриманням законодавства під час проведення процедур
закупівель та недопущенням перевитрат державних коштів у 2009 році
що додається.
 
   2. Керівникам структурних підрозділів МОЗ України забезпечити
виконання заходів та щомісячне, до 15 числа кожного місяця,
подання інформації до Відділу із забезпечення діяльності Міністра.
 
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра охорони здоров'я Митника З.М.
 
 Міністр                       В.М.Князевич
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   13.05.2009 N 328
 
 
                ПЛАН
     заходів МОЗ України щодо забезпечення контролю
     за дотриманням законодавства під час проведення
     процедур закупівель та недопущенням перевитрат
             державних коштів
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |  Назва заходу  |   Виконавці   | Терміни виконання |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
|1. |Під час підготовки |Державна інспекція |   постійно   |
|  |технічних завдань |з контролю якості |          |
|  |закупівлі     |лікарських засобів |          |
|  |лікарських засобів |і виробів медичного|          |
|  |і виробів медичного|призначення,    |          |
|  |призначення    |Управління     |          |
|  |здійснювати    |моніторингу та   |          |
|  |перевірку     |супроводу державних|          |
|  |орієнтовних цін на |програм      |          |
|  |їх відповідність  |          |          |
|  |ринковим цінам   |          |          |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
|2. |Під час підготовки |Управління     |   постійно   |
|  |технічних завдань |моніторингу та   |          |
|  |закупівлі     |супроводу державних|          |
|  |лікарських засобів |програм,      |          |
|  |і виробів медичного|Департамент    |          |
|  |призначення    |економіки, фінансів|          |
|  |дотримуватись вимог|і бухгалтерської  |          |
|  |бюджетного     |звітності,     |          |
|  |законодавства в  |структурні     |          |
|  |частині      |підрозділи МОЗ   |          |
|  |відповідності   |України      |          |
|  |обсягам бюджетних |          |          |
|  |призначень,    |          |          |
|  |номенклатурі та  |          |          |
|  |розрахункам до   |          |          |
|  |бюджетного запиту |          |          |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
|3. |Встановлювати у  |Постійний тендерний|   постійно   |
|  |тендерній     |комітет МОЗ України|          |
|  |документації та в |ДП "Укрвакцина",  |          |
|  |договорах про   |ДП "Укрмедпостач", |          |
|  |закупівлю     |ДУО "Політехмед"  |          |
|  |лікарських засобів |          |          |
|  |і виробів медичного|          |          |
|  |призначення умову |          |          |
|  |щодо коригування  |          |          |
|  |ціни в установлених|          |          |
|  |пунктом 1 постанови|          |          |
|  |Кабінету Міністрів |          |          |
|  |України від    |          |          |
|  |17.10.2008 N 955  |          |          |
|  |( 955-2008-п ) "Про|          |          |
|  |заходи щодо    |          |          |
|  |стабілізації цін на|          |          |
|  |лікарські засоби і |          |          |
|  |вироби медичного  |          |          |
|  |призначення" межах,|          |          |
|  |якщо їх ціна    |          |          |
|  |перевищить     |          |          |
|  |встановлені    |          |          |
|  |граничні надбавки |          |          |
|  |(націнки)     |          |          |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
|4. |Під час проведення |Постійний тендерний|   постійно   |
|  |процедур закупівель|комітет МОЗ України|          |
|  |лікарських засобів |Департамент    |          |
|  |і виробів медичного|регуляторної    |          |
|  |призначення    |політики у сфері  |          |
|  |перевіряти     |обігу лікарських  |          |
|  |інформацію щодо їх |засобів та     |          |
|  |виробництва в   |продукції в системі|          |
|  |Україні, якщо   |охорони здоров'я, |          |
|  |учасниками     |ДП "Державний   |          |
|  |пропонуються товари|фармакологічний  |          |
|  |іноземного     |центр"       |          |
|  |виробництва    |          |          |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
|5. |Встановлювати у  |Постійний тендерний|   постійно   |
|  |тендерній     |комітет МОЗ України|          |
|  |документації вимогу|          |          |
|  |щодо закупівлі   |          |          |
|  |товарів виключно у |          |          |
|  |вітчизняних    |          |          |
|  |виробників, якщо  |          |          |
|  |товари, що є    |          |          |
|  |предметом закупівлі|          |          |
|  |виробляються в   |          |          |
|  |Україні      |          |          |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
|6. |Надавати Постійному|Департамент    | щомісячно, до 10 |
|  |тендерному комітету|регуляторної    |  числа кожного  |
|  |МОЗ України    |політики у сфері  |   місяця    |
|  |інформацію про   |обігу лікарських  |          |
|  |реєстрацію     |засобів та     |          |
|  |(перереєстрацію)  |продукції в системі|          |
|  |лікарських засобів |охорони здоров'я, |          |
|  |вітчизняного    |ДП "Державний   |          |
|  |виробництва    |фармакологічний  |          |
|  |          |центр"       |          |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
|7. |За результатами  |Державна інспекція |   постійно   |
|  |наданої Відділом  |з контролю якості |          |
|  |тендерних процедур |лікарських засобів |          |
|  |інформації     |і виробів медичного|          |
|  |здійснювати аналіз |призначення,    |          |
|  |цін, запропонованих|Відділ тендерних  |          |
|  |учасниками процедур|процедур      |          |
|  |державних     |          |          |
|  |закупівель     |          |          |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
|8. |Здійснювати    |Управління     |   постійно   |
|  |розподіл      |моніторингу та   |          |
|  |централізовано   |супроводу державних|          |
|  |закуплених     |програм,      |          |
|  |лікарських засобів |Департамент    |          |
|  |і виробів медичного|економіки, фінансів|          |
|  |призначення у   |і бухгалтерської  |          |
|  |відповідності до  |звітності     |          |
|  |додатку 5 до Закону|          |          |
|  |України "Про    |          |          |
|  |Державний бюджет  |          |          |
|  |України на 2009  |          |          |
|  |рік" ( 835-17 )  |          |          |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
|9. |Під час отримання |ДП "Укрвакцина",  |   постійно   |
|  |централізовано   |ДП "Укрмедпостач", |          |
|  |закуплених     |ДУО "Політехмед"  |          |
|  |лікарських засобів |          |          |
|  |і виробів медичного|          |          |
|  |призначення    |          |          |
|  |перевіряти     |          |          |
|  |документи, які   |          |          |
|  |підтверджують митну|          |          |
|  |вартість лікарських|          |          |
|  |засобів і виробів |          |          |
|  |медичного     |          |          |
|  |призначення чи   |          |          |
|  |оптову ціну    |          |          |
|  |виробника (з    |          |          |
|  |урахуванням знижок)|          |          |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
|10. |Інформувати    |Юридичне управління| щокварталу, до  |
|  |Юридичне управління|ДП "Укрвакцина",  | 10 числа місяця, |
|  |про стан виконання |ДП "Укрмедпостач", |  наступного за  |
|  |договорів та    |ДУО "Політехмед"  | звітним кварталом |
|  |претензійно-позовну|          |          |
|  |діяльність за   |          |          |
|  |встановленою ним  |          |          |
|  |формою       |          |          |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
|11. |Інформувати Відділ |Відділ інвестицій, | щокварталу, до  |
|  |інвестицій,    |будівництва та   | 10 числа місяця, |
|  |будівництва та   |майнових відносин, |  наступного за  |
|  |майнових відносин |підпорядковані МОЗ | звітним кварталом |
|  |про використання  |України заклади та |          |
|  |коштів на     |установи      |          |
|  |капітальне     |          |          |
|  |будівництво,    |          |          |
|  |реконструкцію та  |          |          |
|  |капітальний ремонт |          |          |
|  |об'єктів      |          |          |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
|12. |Інформувати    |ДП "Укрвакцина",  | щомісячно, до  |
|  |Управління     |ДП "Укрмедпостач", | 10 числа кожного |
|  |моніторингу та   |ДУО "Політехмед", |   місяця    |
|  |супроводу державних|Управління     |          |
|  |закупівель про не |моніторингу та   |          |
|  |введене в     |супроводу державних|          |
|  |експлуатацію    |програм      |          |
|  |медичне обладнання,|          |          |
|  |закуплене за    |          |          |
|  |державні кошти МОЗ |          |          |
|  |України у попередні|          |          |
|  |роки        |          |          |
|----+-------------------+-------------------+-------------------|
|13. |Надавати Управлінню|Державна інспекція | щокварталу, до  |
|  |моніторингу та   |з контролю якості | 10 числа місяця, |
|  |супроводу державних|лікарських засобів |  наступного за  |
|  |закупівель     |і виробів медичного| звітним кварталом |
|  |інформацію щодо  |призначення,    |          |
|  |ринкових цін на  |Управління     |          |
|  |лікарські засоби і |моніторингу та   |          |
|  |вироби медичного  |супроводу державних|          |
|  |призначення за   |програм      |          |
|  |наданим ним    |          |          |
|  |переліком     |          |          |
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник Міністра                   В.Г.Бідний<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner