Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 468 від 08.10.1998

Про одноразовий перерахунок сум податкових зобов'язань і податкового кредиту з податку на додану вартість


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

      МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
            ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            12.05.2009 N 134
 
 
           Про затвердження Порядку
          взаємодії Мінжитлокомунгоспу
          та Верховної Ради України
 
 
   З метою  належного  виконання завдань щодо супроводження
законопроектів Кабінету Міністрів України та інших суб'єктів права
законодавчої ініціативи Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Порядок  взаємодії  Міністерства з питань
житлово-комунального господарства України та  Верховної  Ради
України, що додається.
 
   2. Установити, що функція взаємодії з Кабінетом Міністрів
України і Верховною Радою України в  частині  супроводження
нормативно-правових  актів покладається на першого заступника
Міністра Мазурчака О.В.
 
   3. Першому заступникові Міністра Мазурчаку О.В.:
 
   3.1 здійснювати  систематичну  координацію   діяльності
заступників  Міністра,  керівників  структурних  підрозділів
центрального апарату Міністерства щодо супроводження ними на
пленарних  засіданнях та засіданнях комітетів Верховної Ради
України, законопроектів з питань, віднесених до  компетенції
Міністерства. З цією метою забезпечити:
 
   3.1.1 визначення  посадових  осіб  Міністерства,  які
супроводжуватимуть законопроекти на пленарних  засіданнях  та
засіданнях  комітетів  Верховної Ради України, з урахуванням
розподілу функціональних повноважень між першими заступниками і
заступниками Міністра;
 
   3.1.2 оперативне затвердження підготовлених сектором зв'язків
з Верховною Радою України Юридичного управління проектів графіків
представлення  (супроводження) посадовими особами Міністерства
законопроектів на пленарних засіданнях та засіданнях комітетів
Верховної Ради України;
 
   3.1.3 постійне співробітництво керівників Міністерства та
структурних підрозділів центрального апарату Міністерства, які
здійснюють законопроектну діяльність, із секретаріатами комітетів
Верховної  Ради  України,  Головним  юридичним  та  Головним
науково-експертним управліннями Верховної Ради України в процесі
опрацювання  урядових  законопроектів,  розробником  яких  є
Міністерство.
 
   3.2 систематично інформувати Міністра про результати розгляду
у Верховній Раді України законопроектів з питань, віднесених до
компетенції Міністерства.
 
   4. Керівникам структурних підрозділів Міністерства відповідно
до компетенції забезпечити своєчасну підготовку пропозицій щодо
визначення позиції Міністерства стосовно законопроектів, включених
до порядку денного засідань Верховної Ради України на відповідний
пленарний тиждень, з питань, віднесених до їх компетенції, та,
після узгодження із заступниками Міністра,  надавати  сектору
зв'язків з Верховною Радою України Юридичного управління.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                       О.Ю.Кучеренко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства з питань
                   житлово-комунального
                   господарства України
                   12.05.2009 N 134
 
 
            ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ
      Міністерства з питань житлово-комунального
     господарства України та Верховної Ради України
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Порядок   взаємодії   Міністерства   з   питань
житлово-комунального  господарства  України та Верховної Ради
України (далі - Порядок) розроблено на реалізацію норм розділу 13
Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 N 950 ( 950-2007-п ).
 
   1.2. Порядок визначає дії посадових осіб Міністерства з
питань  житлово-комунального  господарства  України  (далі  -
Міністерство), які  беруть  участь  у  підготовці  проектів
законодавчих актів, здійснюють їх супроводження у комітетах та на
пленарних засіданнях Верховної Ради України.
 
   1.3. Організаційне забезпечення взаємодії Міністерства  з
Верховною Радою України здійснюється сектором зв'язків з Верховною
Радою України Юридичного управління (далі - Сектор).
 
      2. Основні напрями взаємодії Міністерства
      з питань житлово-комунального господарства
          та Верховної Ради України
 
   2.1. Проведення спільних засідань колегії Міністерства та
Комітету Верховної  Ради  України  з  питань  будівництва,
містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної
політики щодо вдосконалення законодавчого поля з питань, що
належать до компетенції Міністерства.
 
   2.2. Створення з представників Міністерства та  народних
депутатів  України  (за  згодою) робочих груп для спільного
опрацювання законопроектів.
 
   2.3. Розгляд законопроектів, розроблених Міністерством, на
засіданнях колегії Міністерства за участю народних депутатів
України - членів Комітету з питань будівництва, містобудування і
житлово-комунального  господарства  та  регіональної  політики
Верховної Ради України, а також інших комітетів Верховної Ради
України, причетних до їх опрацювання.
 
   2.4. Узгодження  щорічних  планів  законопроектної роботи
з Комітетом  з  питань  будівництва,  містобудування   і
житлово-комунального  господарства  та  регіональної  політики
Верховної Ради України.
 
   2.5. Визначення першочергових законопроектів для розгляду на
пленарних засіданнях Верховної Ради України.
 
   2.6. Участь керівництва Міністерства у засіданнях комітетів
та пленарних засіданнях Верховної Ради України під час розгляду
законопроектів з питань, що віднесені до компетенції Міністерства.
 
   2.7. Проведення спільних нарад, робочих зустрічей, "круглих
столів" тощо, на яких розглядаються актуальні питання, віднесені
до відома Міністерства.
 
   2.8. Обговорення проектів законодавчих актів з питань, що
віднесені до компетенції Міністерства.
 
     3. Організація взаємного зв'язку та інформування
        щодо супроводження законопроектів
 
   3.1. Інформування керівництва Міністерства щодо супроводження
законопроектів здійснюється Сектором відповідно до  розкладів
пленарних засідань Верховної Ради України та графіків засідань
комітетів.
 
   3.2. Супроводження законопроектів у Верховній Раді України
покладається на заступника Міністра, визначеного відповідальним за
взаємодію і співробітництво з Верховною Радою  України,  та
керівника структурного підрозділу Міністерства, відповідального за
його підготовку, або відповідно до їх функціональних обов'язків.
 
   3.3. З  метою  своєчасного  інформування  керівництва
Міністерства щодо розгляду законопроектів на пленарних засіданнях
та у комітетах Верховної Ради України Сектор забезпечує отримання
порядку денного засідань, який подає на розгляд та затвердження
заступнику Міністра, відповідальному за взаємодію з Верховною
Радою України.
 
   3.4. За  дорученням  Міністра  або  його  заступника,
відповідального за взаємодію з Верховною Радою України, Сектор
надає  комітетам  Верховної  Ради  України  інформацію  щодо
супроводження законопроектів Міністерством.
 
   3.5. Посадова  особа  Міністерства,  яка  представляє
законопроект у Верховній Раді України, повинна мати при собі:
   - примірник тексту законопроекту та супровідні документи до
нього;
   - інформаційно-аналітичні матеріали для виступу;
   - висновки Головного науково-експертного управління Апарату
Верховної Ради України;
   - висновки комітетів Верховної Ради України, що розглядали
зазначений законопроект, а також зауваження та пропозиції до
законопроекту окремих народних депутатів України (у разі їх
наявності);
   - інформацію про альтернативні законопроекти (у разі їх
наявності);
   - матеріали  виступів  у  засобах  масової інформації з
роз'ясненням необхідності прийняття законопроекту, його впливу на
суспільно-політичну та економічну ситуацію в державі;
   - висновок Міністерства (у разі необхідності).
 
   3.6. Під час супроводження законопроекту у другому читанні на
пленарному  засіданні  Верховної Ради України посадова особа
Міністерства повинна мати при собі порівняльну таблицю, яка
містить:
   - законопроект, прийнятий у першому читанні;
   - всі внесені та не відкладені в установленому порядку
пропозиції, поправки, що мають суцільну нумерацію і розміщуються
поряд  з  відповідними  статтями законопроекту в порядку їх
голосування із зазначенням ініціаторів їх внесення;
   - висновки комітету Верховної Ради України, відповідального
за підготовку даного законопроекту, щодо внесення пропозицій,
поправок;
   - законопроект, запропонований цим комітетом в остаточній
редакції.
 
   3.7. Прийнятий Верховною Радою України Закон України, що
регулює діяльність з питань, віднесених до відома Міністерства, за
дорученням Уряду у визначений термін опрацьовується Міністерством
і з відповідними пропозиціями надсилається до Кабінету Міністрів
України для подальшого подання на підпис Президенту України.
 
        4. Повноваження та обов'язки Сектору
 
   4.1. В межах компетенції Сектор:
 
   4.1.1 забезпечує  щопонеділка, крім часу роботи народних
депутатів України у виборчих округах, підготовку та надання на
розгляд  заступнику Міністра, відповідальному за взаємодію з
Верховною  Радою  України,  проектів  графіків  представлення
(супроводження) законопроектів у Верховній Раді України;
 
   4.1.2 готує  окремі  доручення  заступника  Міністра,
відповідального за взаємодію з Верховною Радою України,  для
керівників структурних підрозділів Міністерства для підготовки
необхідних матеріалів у встановлений строк;
 
   4.1.3 разом з іншими структурними підрозділами Міністерства
відповідно  до функціональних обов'язків готує та узагальнює
матеріали, зазначені в пунктах 3.6 та 3.7 Порядку;
 
   4.1.4 готує пропозиції до проектів  законодавчих  актів,
зареєстрованих у Верховній Раді України, з питань, що віднесені до
компетенції Міністерства;
 
   4.1.5 координує  діяльність   структурних   підрозділів
Міністерства, які в межах компетенції здійснюють супроводження
проектів законодавчих актів у Верховній Раді України;
 
   4.1.6 інформує в установленому порядку Кабінет Міністрів
України про:
   - посадових осіб Міністерства, які братимуть  участь  у
пленарних засіданнях Верховної Ради України під час розгляду
законопроектів з питань, віднесених до компетенції Міністерства;
   - результати розгляду у комітетах Верховної Ради України
законопроектів з питань, віднесених до компетенції Міністерства;
   - позицію Міністерства стосовно законопроектів, включених до
порядку денного засідань Верховної Ради України на відповідний
пленарний  тиждень  з  питань,  віднесених  до  компетенції
Міністерства.
 
   4.1.7 проводить постійний моніторинг законопроектів, внесених
до Верховної Ради України суб'єктами права законодавчої ініціативи
з питань, віднесених до компетенції Міністерства;
 
   4.1.8 у разі прийняття комітетом Верховної Ради України
рішення про відхилення (доопрацювання) урядового законопроекту,
розробником якого є Міністерство, врахування його положень в
альтернативному законопроекті, або, у разі залишення законопроекту
без розгляду протягом тривалого часу, невідкладно подавати першим
заступникам та заступникам Міністра, відповідно до розподілу їх
функціональних повноважень, пропозиції щодо  подальшого  його
розгляду;
 
   4.1.9 надає  необхідні  матеріали відповідному заступнику
Міністра  згідно  із  затвердженими  графіками  представлення
(супроводження)  законопроектів  (з  урахуванням їх уточнення
Секретаріатом Кабінету Міністрів України) не пізніше 15 години дня
що передує розгляду законопроекту у Верховній Раді України.
 
 Начальник Юридичного управління            І.І.Крилова<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner