Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 135 від 25.09.1995

Про затвердження Типових інструкцій з безпечного ведення робіт для кранівників стрілових самохідних кранів та стропальників


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

      МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
            ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            12.05.2009 N 128
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   9 червня 2009 р.
                   за N 494/16510
 
 
       Про затвердження Змін до Єдиної методики
       визначення вартості надання громадянам
        необхідного мінімального переліку
         окремих видів ритуальних послуг,
      реалізації предметів ритуальної належності
 
 
   Відповідно до Законів України "Про поховання та похоронну
справу" ( 1102-15 ), "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ) та з метою удосконалення методики  визначення
вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку
окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної
належності Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Зміни до Єдиної методики визначення вартості
надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів
ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності,
затвердженої наказом Державного комітету  України  з  питань
житлово-комунального господарства  від  19.11.2003  N  194
( z0338-04 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції  України
18.03.2004 за N 338/8937, що додаються.
 
   2. Управлінню благоустрою, комунального обслуговування та
підготовки до Євро 2012 (Ігнатенко О.П.) спільно з Юридичним
відділом (Крилова І.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України у встановленому порядку.
 
   3. Управлінню благоустрою, комунального обслуговування та
підготовки до Євро 2012 (Ігнатенко О.П.) надіслати цей наказ до
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій для впровадження,
використання у роботі та подальшого доведення до відома місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
 
   4. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на першого
заступника Міністра Лотоцького О.Б.
 
   5. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.
 
 Міністр                       О.Ю.Кучеренко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства з питань
                   житлово-комунального
                   господарства України
                   12.05.2009 N 128
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   9 червня 2009 р.
                   за N 494/16510
 
 
               ЗМІНИ
       до Єдиної методики визначення вартості
      надання громадянам необхідного мінімального
      переліку окремих видів ритуальних послуг,
      реалізації предметів ритуальної належності
              ( z0338-04 )
 
 
   1. В абзаці п'ятому пункту 1.4 глави 1 слова "та витрати з
податку на прибуток" замінити словами ", пов'язані з основною
діяльністю".
 
   2. У главі 2:
 
   2.1. У абзаці першому пункту 2.2 слова "витрати з податку на
прибуток" виключити;
 
   2.2. Доповнити главу пунктом 2.4 такого змісту:
   "2.4. Витрати, які не включаються до валових витрат або
перевищують визначені Законом України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ) розміри, не включаються до розрахунку
вартості.".
 
   3. У главі 3:
 
   3.1. Абзац третій пункту 3.2 викласти в такій редакції:
   "витрати на  додаткову  заробітну  плату робітників, які
визначаються розмірами встановлених доплат, надбавок, гарантійних
і компенсаційних виплат, які відповідно до підпункту 5.6.1 пункту
5.6 статті 5 Закону  України  "Про  оподаткування  прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ) включаються до валових витрат, премій,
пов'язаних з виконанням виробничих завдань і функцій, а також
коштами для оплати відпусток.";
 
   3.2. Абзац шостий пункту 3.3 викласти в такій редакції:
   "амортизація основних виробничих засобів, інших необоротних
матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення;";
   доповнити пункт 3.3 новим абзацом сьомим такого змісту:
   "Для розрахунку  амортизації основних виробничих засобів,
інших  необоротних  матеріальних  і  нематеріальних  активів
виробничого призначення застосовуються норми, встановлені Законом
України "Про оподаткування прибутку підприємств. ( 334/94-ВР )".
 
   4. Доповнити главу 4 новим абзацом такого змісту:
   "Адміністративні витрати включаються до тарифів у розмірі, що
не перевищує 15 відсотків планованої виробничої собівартості.
Темпи зростання адміністративних витрат не повинні перевищувати
визначеного рівня інфляції.".
 
   5. Доповнити главу 5 новим абзацом такого змісту:
   "Витрати на збут послуг включаються до тарифів у розмірі, що
не перевищує 5 відсотків планованої виробничої собівартості.".
 
   6. Доповнити главу 6 новими абзацами такого змісту:
   "До складу інших витрат з операційної діяльності не можуть
включатися:
   суми безнадійної дебіторської заборгованості;
   витрати з утримання об'єктів соціальної інфраструктури;
   суми, що  відраховуються  профспілковим  організаціям для
проведення культурно-масової роботи і  фізкультурно-оздоровчої
діяльності;
   суми неустойки (штраф, пеня);
   суми нестачі та втрати від пошкодження цінностей;
   витрати, пов'язані з купівлею-продажем іноземної валюти, та
втрати від операційної курсової різниці;
   суми спонсорської та благодійної допомоги;
   собівартість реалізованих виробничих запасів.".
 
   7. У главі 7:
 
   7.1. Абзац перший доповнити словами "крім фінансових витрат,
які включено до собівартості кваліфікованих активів";
 
   7.2. Доповнити главу новим абзацом такого змісту:
   "Витрати із  здійснення  капітальних  вкладень, створення
спеціальних інвестиційних фондів,  забезпечення  прибутковості
інвестованого капіталу включаються до тарифів на строк не менш як
п'ять років (у сумі, що не перевищує 20 відсотків загального
обсягу витрат). У процесі формування тарифів підприємство визначає
джерела фінансування капітальних інвестицій за рахунок амортизації
та планованого прибутку.".
 
   8. Главу 8 виключити.
 
   9. Пункт 9.6 глави 9 викласти в такій редакції:
   "9.6. Рівень  рентабельності  формується  з  урахуванням
необхідності сплати податку на прибуток підприємств та спрямування
частини отриманого прибутку на технічне переоснащення підприємств
і не повинен перевищувати в цілому по підприємству 12 відсотків.".
 
   10. Абзац третій глави 10 викласти в такій редакції:
   "Розрахунок повної  собівартості  ритуальних  послуг  та
предметів ритуальної належності (Пс) в грошовому виразі (грн.)
здійснюється за формулою
 
          Пс = Вс + Ва + Вз + Ві + Вф,
 
   де Вс - виробнича собівартість;
   Ва - визначені адміністративні витрати;
   Вз - витрати на збут продукції;
   Ві - інші операційні витрати;
   Вф - фінансові витрати.
   Розрахунок тарифу Т (ціни (Ц)) одиниці послуги (роботи,
предмета) здійснюється за формулою
 
                Пс + П + ПДВ
           Т(Ц) = --------------- ,
                  Оп
 
   де Оп - обсяг наданих послуг за розрахунковий (плановий)
період у натуральному вираженні;
   П - сума планового чистого прибутку;
   ПДВ - сума податку на додану вартість.".
 
   11. У додатку "Складові тарифу (ціни) планового періоду на
мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг та предмети
ритуальної належності":
 
   11.1. Позицію 3 виключити;
 
   11.2. У зв'язку з цим позиції 4, 5, 6, 7, 8 уважати
відповідно позиціями 3, 4, 5, 6, 7;
 
   11.3. Позицію 3 викласти в такій редакції:
   "3. Повна собівартість (1.1 + 1.2 + 2)";
 
   11.4. Позицію 5 викласти в такій редакції:
   "5. Усього вартість (3 + 4)";
 
   11.5. Позицію 7 викласти в такій редакції:
   "7. Тариф (ціна) одиниці послуги (5:6)".
 
 Начальник Управління
 благоустрою, комунального
 обслуговування та підготовки
 до Євро 2012                    О.П.Ігнатенко<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner