Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 396 від 05.08.2008

Про внесення змін до наказу Мінвуглепрому України від 07.08.2007 N 304 (із змінами від 01.11.2007 N 481 та від 04.02.2008 N 52)


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            08.05.2009 N 432
 
 
       Про затвердження Примірного положення
        про підрозділ внутрішньої безпеки
       митного органу, спеціалізованої митної
           установи й організації
 
 
   На виконання  пункту 3 наказу Держмитслужби України від
03.04.09 N 301 ( v0301342-09 ) "Про затвердження Положення про
Управління внутрішньої безпеки Державної митної служби України"
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Примірне положення про підрозділ внутрішньої
безпеки  митного  органу,  спеціалізованої митної установи й
організації, що додається.
 
   2. Відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації
та зв'язків з громадськістю (Прес-служба) забезпечити висвітлення
цього наказу в засобах масової інформації та розміщення його на
відомчому Веб-сервері Держмитслужби в мережі Інтернет.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Управління
внутрішньої безпеки (Коваленко Ю.В.).
 
 Голова Служби                    А.В.Макаренко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної митної
                   служби України
                   08.05.2009 N 432
 
 
            ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
      про підрозділ внутрішньої безпеки митного
         органу, спеціалізованої митної
           установи й організації
 
 
   1. Загальні положення
 
   1.1. Це  Положення  визначає правовий статус підрозділів
внутрішньої безпеки митних органів, спеціалізованих митних установ
і організацій (далі - митний орган), а саме їх компетенцію
(завдання, функції, права) та організаційну структуру.
 
   1.2. Підрозділ  внутрішньої  безпеки  (відділ,  сектор
внутрішньої безпеки, головний інспектор з питань внутрішньої
безпеки) митного органу (далі -  Підрозділ)  є  самостійним
структурним підрозділом в штаті митного органу, призначеним для
організації та здійснення заходів щодо запобігання та протидії
проявам корупції, хабарництва та інших службових зловживань з боку
працівників цього митного органу, а також забезпечення безпеки й
необхідних умов для більш ефективного та якісного виконання митним
органом завдань із захисту економічних інтересів України.
 
   1.3. Підрозділ безпосередньо підпорядкований та підзвітний
Управлінню внутрішньої безпеки Держмитслужби (далі - Управління),
яке здійснює організацію, координацію, загальне керівництво та
контроль його діяльності.
   Безпосереднім та прямим керівником відповідно для начальника
та працівників Підрозділу є начальник Управління або посадова
особа, що виконує його обов'язки.
 
   1.4. Положення  про  Підрозділ  підписується  начальником
Підрозділу, погоджується керівником митного органу, керівниками
юридичного підрозділу та підрозділу кадрової роботи цього митного
органу й затверджується начальником Управління або посадовою
особою, що виконує його обов'язки.
 
   1.5. Підрозділ у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,
Верховної Ради України й Кабінету Міністрів України, прийнятими
відповідно до Конституції та законів України, Положенням про
Держмитслужбу ( 940-2007-п, 1022/2000 ), наказами Міністерства
фінансів України та Держмитслужби, а також цим Положенням.
 
   1.6. Підрозділ здійснює свою діяльність відповідно до планів
роботи митного  органу,  Підрозділу,  розпоряджень,  доручень
начальника Управління й керівника митного органу в межах території
регіону, закріпленого за митним органом, та за напрямом діяльності
спеціалізованої митної установи й організації.
   Плани роботи Підрозділу погоджуються  керівником  митного
органу й затверджуються начальником Управління.
   У разі  виникнення  суперечностей  між  розпорядженнями,
дорученнями начальника Управління й керівника митного органу,
діють розпорядження і доручення начальника Управління, які мають
пріоритетний та обов'язковий характер.
 
   1.7. Підрозділ при виконанні покладених на нього завдань і
функцій у встановленому законодавством та нормативно-правовими
актами Держмитслужби порядку взаємодіє з:
   керівництвом митного органу, до штатної структури  якого
входить;
   іншими структурними підрозділами митного органу;
   іншими підрозділами внутрішньої безпеки митних органів;
   правоохоронними органами та іншими органами державної влади
України;
   підприємствами, установами та організаціями;
   громадянами та їх об'єднаннями;
   іноземними установами та міжнародними організаціями, митними
органами інших держав, у тому числі їх підрозділами внутрішньої
(власної) безпеки.
 
   1.8. Обмін  службовою  інформацією  між  Підрозділом  та
Управлінням, а також іншими учасниками інформаційних відносин
митної служби здійснюється засобами поштового,  факсимільного
зв'язку та електронної пошти Держмитслужби через поштові скриньки
Управління та Підрозділів.
 
   1.9. Діловодство у  Підрозділі  ведеться  відповідно  до
Інструкції з діловодства в Держмитслужбі, затвердженої наказом
Держмитслужби від 28.12.02 N 747 ( v0747342-02 ) (зі змінами і
доповненнями), та інших нормативно-правових актів Держмитслужби.
   Документи, які надходять до Підрозділу, зареєстровані  у
діловодній службі митного органу, обліковуються у Підрозділі.
   1.9.1. Документи, адресовані керівництву  Підрозділу,  що
надійшли до митного органу засобами поштового, факсимільного
зв'язку та електронної пошти, діловодною службою цього митного
органу не реєструються та не розглядаються (конверти, що мають
напис  "особисто",  не  розкриваються).  Зазначені  документи
передаються за реєстром у Підрозділ для реєстрації, розгляду та
виконання.
   1.9.2. Вихідні документи, що відповідно до встановленого
порядку створюються у Підрозділі та підписуються його керівником,
оформлюються на номерних бланках митного органу, до штатної
структури якого входить Підрозділ, на яких найменування Підрозділу
друкується нижче найменування митного органу, та реєструються у
Підрозділі.
   Зареєстровані вихідні  документи  за  підписом  керівника
Підрозділу передаються для відправлення засобами поштового зв'язку
до діловодної служби митного органу в конвертах або без них.
 
   1.10. Перевірка діяльності Підрозділу проводиться згідно з
наказом Держмитслужби або за письмовим розпорядженням Голови
Держмитслужби.
   У виняткових випадках перевірка окремих питань службової
діяльності  Підрозділу  може  бути  проведена  за  письмовим
розпорядженням, дорученням начальника Управління або за його
письмовим погодженням.
 
   1.11. Підрозділ  звітує  перед Управлінням про проведену
роботу. Форми  звітності,  порядок  та  строки  її  надання
встановлюються наказами Держмитслужби.
 
   1.12. Оцінка  ефективності  та  якості роботи Підрозділу
здійснюється Управлінням на основі розробленої системи критеріїв
оцінки.
 
   1.13. Підвищення  кваліфікації  та  професійне  навчання
працівників  Підрозділу  здійснюються  відповідно  до  планів
Держмитслужби та митного органу.
 
   1.14. Забороняється  покладати  на  Підрозділ  та  його
працівників виконання завдань і функцій, не передбачених цим
Положенням.
 
   2. Завдання Підрозділу
   Завданнями Підрозділу є:
 
   2.1. Участь у реалізації державної політики в галузі митної
справи за такими напрямами, як нормотворча та правозастосовна
діяльність з питань запобігання та протидії учиненню працівниками
митного органу правопорушень, пов'язаних із здійсненням ними
службової діяльності.
 
   2.2. Моніторинг,  контроль, аналіз і прогнозування стану
внутрішньої безпеки в митному органі,  своєчасне,  повне  і
достовірне інформування про нього Управління та керівника митного
органу.
 
   2.3. Профілактика правопорушень, пов'язаних із здійсненням
службової діяльності працівниками митного органу.
 
   2.4. Участь у викритті та документуванні в межах повноважень,
визначених законодавством:
   злочинів у сфері службової діяльності працівників митного
органу;
   фактів корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з
корупцією, з боку працівників митного органу;
   інших правопорушень,  пов'язаних із здійсненням службової
діяльності працівниками митного органу.
 
   2.5. Участь у заходах з перевірки кандидатів на роботу в
митному  органі,  запобігання (у взаємодії з правоохоронними
органами) зарахуванню до особового складу митного органу осіб, які
не відповідають вимогам, що висуваються до працівників митної
служби.
 
   2.6. Участь у розгляді та підготовці пропозицій Управлінню,
керівнику митного органу щодо вдосконалення організації захисту
інформації, яка становить державну, комерційну, банківську або
іншу таємницю, що охороняється законом, а також конфіденційної
інформації.
 
   2.7. Участь у заходах (у  взаємодії  з  правоохоронними
органами) щодо захисту життя, здоров'я, честі, гідності, майна
працівників митного органу і членів їх сімей від злочинних
посягань, інших протиправних дій.
 
   2.8. Участь  у  заходах  зі  створення  безпечних  умов
функціонування об'єктів митної інфраструктури митного органу.
 
   2.9. Участь у заходах з вивчення громадської думки щодо стану
дотримання законності працівниками митного органу.
 
   2.10. Забезпечення  в  межах  компетенції  Підрозділу
міжнародного співробітництва в галузі митної справи в частині
запобігання та протидії правопорушенням, пов'язаним із здійсненням
службової діяльності працівниками митного органу.
 
   3. Функції Підрозділу
   Підрозділ згідно з покладеними на нього завданнями виконує
нормотворчу,  правозастосовну,  організаційну,  контрольну  та
інформаційно-аналітичну функції.
   Відповідно до цього Підрозділ:
 
   3.1. За дорученням Управління бере участь у розробці проектів
нормативно-правових  актів  з  питань  запобігання  вчиненню
працівниками  митної  служби  правопорушень,  пов'язаних  із
здійсненням службової діяльності, та з інших питань, що належать
до компетенції Управління, Підрозділу.
 
   3.2. Бере  участь  у  проведенні  внутрішньої експертизи
нормативно-правових актів митного органу та їх проектів з метою
усунення норм, які створюють передумови для вчинення корупційних
діянь та інших правопорушень, пов'язаних із службовою діяльністю
працівників митного органу.
   Подає керівництву Управління, митного органу пропозиції щодо
вдосконалення нормативно-правових актів Держмитслужби, митного
органу.
 
   3.3. У межах компетенції Підрозділу бере участь у реалізації
цільових  програм з питань запобігання учиненню працівниками
митного органу правопорушень, пов'язаних із здійсненням службової
діяльності, у поточному та перспективному плануванні діяльності
Управління та митного органу.
 
   3.4. Здійснює збір, облік,  обробку,  систематизацію  та
зберігання інформації, необхідної для виконання основних завдань
та функцій, покладених на Підрозділ.
   У встановленому Держмитслужбою порядку інформує Управління та
керівника митного органу про стан внутрішньої безпеки в митному
органі.
 
   3.5. Здійснює  моніторинг, аналіз та прогнозування стану
внутрішньої безпеки в митному органі, у тому числі додержання
законності  працівниками митного органу, на підставі чого в
установленому Держмитслужбою порядку готує і подає Управлінню та
керівнику митного органу інформаційно-аналітичні й статистичні
матеріали для прийняття управлінських рішень і звітування.
 
   3.6. Бере участь у заходах щодо впровадження системи аналізу
та управління ризиками службової діяльності працівників митного
органу.
 
   3.7. Ініціює та проводить (у тому числі у взаємодії з іншими
структурними підрозділами митного органу) роботу щодо профілактики
правопорушень, пов'язаних із здійсненням службової діяльності
працівниками митного органу.
   Узагальнює практику та  результати  цієї  роботи,  подає
керівництву Управління та керівнику митного органу пропозиції щодо
її вдосконалення.
 
   3.8. Ініціює та  бере  участь  у  проведенні  службових
розслідувань, перевірок в митному органі, а також тематичних і
комплексних перевірок з питань, що належать до  компетенції
Підрозділу.
 
   3.9. Веде  реєстрацію  актів  службових  розслідувань,
призначених наказами митного органу, відповідно до компетенції
контролює виконання рішень, прийнятих за їх результатами.
 
   3.10. Згідно з компетенцією здійснює прийом, опрацювання та
перевірку  інформації,  що  надходить  за  телефоном  довіри
Держмитслужби (відповідно до Порядку роботи з повідомленнями, що
надходять за телефоном довіри Держмитслужби, затвердженого наказом
Держмитслужби від 29.04.09 N 398) ( v0398342-09 ), а також на
електронну поштову скриньку довіри Держмитслужби, за телефоном
довіри митного органу, забезпечує вжиття заходів реагування.
   Зберігає документи  і  матеріали  перевірок  інформації,
отриманої за телефоном довіри Держмитслужби, проведених в митному
органі.
 
   3.11. Узагальнює  та  аналізує  результати  службових
розслідувань, перевірок, проведених в митному органі, у тому числі
перевірок інформації, отриманої за телефоном довіри Держмитслужби,
вивчає та оцінює їх з точки зору законності й об'єктивності.
Аналізує причини виявлених правопорушень у  сфері  службової
діяльності,  у  разі потреби вносить на розгляд керівництва
Управління та митного органу відповідні зауваження й пропозиції.
 
   3.12. Ініціює, організовує та проводить в  установленому
порядку контрольні заходи в митному органі з питань, що належать
до компетенції Підрозділу.
 
   3.13. У межах компетенції бере участь у перевірці інформації:
   про можливі порушення обмежень, установлених при прийомі на
роботу та проходженні служби у митній службі;
   про можливі  порушення  Присяги  державного  службовця й
урочистого зобов'язання посадових осіб митної служби України.
 
   3.14. Розглядає та погоджує проекти наказів митного органу
про стажування на посадах, призначення й звільнення з посад, що
відносяться до номенклатури посад керівника митного органу, а
також про переведення, переміщення, зарахування до кадрового
резерву працівників, застосування заохочень або накладення на них
дисциплінарних стягнень.
 
   3.15. Розглядає та погоджує подання керівника митного органу
про стажування на посадах, призначення й звільнення з посад, що
відносяться до номенклатури посад Голови Держмитслужби, а також
про переведення, переміщення таких працівників, застосування до
них заохочень і дисциплінарних стягнень, присвоєння спеціальних
звань працівникам митного органу.
 
   3.16. Відповідно до компетенції бере участь у  розгляді
звернень, листів, запитів та інших документів, що надходять до
Держмитслужби, Управління, митного органу від депутатів усіх
рівнів, правоохоронних та інших органів державної влади України,
юридичних і фізичних осіб. Готує проекти відповідей на  ці
звернення.
 
   3.17. У встановленому порядку здійснює прийом представників
юридичних осіб, громадян з питань, що належать до компетенції
Підрозділу.
 
   3.18. З використанням загальнодоступних джерел інформації, у
тому числі центральних і місцевих друкованих засобів масової
інформації (далі - ЗМІ) й мережі Інтернет, вивчає громадську думку
та оцінку суспільством стану додержання законності у митному
органі.
   Ініціює та бере участь у перевірці негативної інформації про
діяльність митного органу та його посадових осіб, висвітленої
у ЗМІ.
 
   3.19. Проводить у пунктах пропуску через державний кордон,
зонах митного контролю, місцях розташування митних органів та їх
підрозділів опитування юридичних і фізичних осіб з метою оцінки
ефективності роботи митного органу, виявлення можливих фактів
правопорушень, пов'язаних із здійсненням службової діяльності його
працівниками. Узагальнює та аналізує отриману інформацію. Про
результати інформує керівництво Управління, керівника митного
органу.
 
   3.20. Для інформування громадськості за дорученням начальника
Управління або керівника митного органу  готує  статистичні,
аналітичні матеріали, статті, огляди з питань, що належать до
компетенції Підрозділу.
 
   3.21. Здійснює аналіз інформації, що надходить до Підрозділу,
про можливі протиправні дії стосовно працівників митного органу
(здоров'я, честі, гідності, майна), членів їх сімей, ініціює,
організовує та бере участь у її перевірці.
   У разі необхідності розробляє спільно з правоохоронними й
іншими  органами  державної  влади України відповідні заходи
реагування.
 
   3.22. Здійснює аналіз інформації про факти  застосування
фізичної сили, спеціальних засобів та зброї посадовими особами
митного органу під час виконання службових обов'язків, ініціює,
організовує та бере участь у її перевірці.
 
   3.23. Бере участь у заходах з підвищення кваліфікації та
професійного навчання працівників Підрозділу, митного органу.
 
   3.24. Проводить  разом  з  відповідними  структурними
підрозділами  митного  органу  роботу  щодо  фінансового  та
матеріально-технічного  забезпечення  діяльності  Підрозділу,
правового й соціального захисту його працівників.
 
   3.25. Відповідно  до компетенції та в установленому цим
Положенням порядку  виконує  інші  розпорядження,  доручення,
визначені начальником Управління та керівником митного органу.
 
   4. Права Підрозділу та його працівників
   Підрозділ та його працівники мають право:
 
   4.1. Безперешкодного доступу в будь-які службові приміщення
митного органу, до зон митного контролю та об'єктів митної
інфраструктури  митного  органу,  а  також  у  встановленому
нормативно-правовими актами порядку на територію пунктів пропуску
через державний кордон України при виконанні службових обов'язків.
 
   4.2. Залучати  фахівців  структурних  підрозділів митного
органу, погодивши їх кандидатури з керівництвом митного органу або
структурного підрозділу, для вирішення покладених на Підрозділ
завдань і функцій.
 
   4.3. При виконанні завдань та  функцій,  покладених  на
Підрозділ, запитувати й отримувати від посадових осіб митного
органу, а також інших осіб, які не є співробітниками митного
органу (за їх згодою), документи, матеріали, їх копії, іншу
необхідну інформацію, консультації, висновки фахівців  митної
справи.
 
   4.4. Запрошувати посадових осіб митного органу, а також інших
осіб, які не є співробітниками митного органу (за їх згодою), до
службових  приміщень  Підрозділу  для опитування й отримання
необхідних відомостей, пояснень з питань,  що  належать  до
компетенції Підрозділу.
 
   4.5. Отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб
митного органу, а також інших осіб, які не є співробітниками
митного  органу  (за їх згодою), з питань, що належать до
компетенції Підрозділу.
 
   4.6. З метою забезпечення виконання покладених на Підрозділ
завдань і функцій, а також забезпечення професійної підготовки
працівників Підрозділу безперешкодно ознайомлюватися й вивчати
наявні в митному органі та його підрозділах нормативно-правові
акти, інші документи й матеріали з питань митної справи, інших
напрямів діяльності митного органу, отримувати їх тверді та
електронні копії.
   Безперешкодно ознайомлюватися з документами й матеріалами
митного органу, що містять інформацію про факти й обставини,
зазначені у пункті 6.3 цього Положення.
 
   4.7. Отримувати в підрозділі по роботі з особовим складом
митного органу відомості, необхідні для виконання покладених на
Підрозділ завдань і функцій.
 
   4.8. Надавати відповідно до своєї компетенції відомості,
пропозиції, зауваження структурним підрозділам митного органу.
 
   4.9. Ініціювати перед керівництвом Управління або митного
органу направлення запитів до правоохоронних та інших державних
органів України, юридичних та фізичних осіб щодо  отримання
документів, їх копій та іншої інформації, консультацій, висновків
спеціалістів з питань, що потребують спеціальних знань,  та
подавати проекти таких запитів.
 
   4.10. За  усним або письмовим погодженням з Управлінням
ініціювати та брати участь в огляді й переогляді транспортних
засобів, несупроводжуваного багажу, товарів і предметів у зоні
митного контролю, а також поза зоною митного контролю спільно з
відповідними  підрозділами  митного  органу  в  установленому
законодавством порядку.
   За погодженням  з Управлінням брати участь у проведенні
особистого  огляду  громадян  в  порядку,  установленому
законодавством.
   У невідкладних випадках при проведенні  в  установленому
Держмитслужбою  порядку  контрольних заходів здійснювати дії,
передбачені абзацами першим та  другим  цього  пункту,  без
попереднього  погодження  з  Управлінням,  але  з  письмовим
повідомленням керівництва Управління та керівника митного органу
про їх результати не пізніше наступного робочого дня.
 
   4.11. Користуватися  при  виконанні  службових обов'язків
інформаційними, телекомунікаційними системами  митної  служби,
системами телевізійного спостереження, зв'язком, автотранспортом,
оргтехнікою та іншими технічними  засобами  митного  органу,
використовувати  в інтересах Підрозділу локальні інформаційні
мережі.
 
   4.12. Вимагати від керівного й особового складу митного
органу дотримання вимог законодавства.
 
   4.13. У встановленому порядку вносити на розгляд керівництву
Управління, митного органу пропозиції щодо заохочень, накладення
дисциплінарних  стягнень,  призначень  та звільнень з посад,
зарахування до кадрового резерву, ротації працівників митного
органу.
 
   4.14. Вносити на розгляд керівництва Управління та керівника
митного органу пропозиції щодо внесення змін до структури й
штатного  розпису  митного органу, в частині, що стосуються
Підрозділу.
 
   4.15. Діяти в межах компетенції Підрозділу, Управління (за
дорученням,  розпорядженням  Голови  Держмитслужби, начальника
Управління) й представляти інтереси Держмитслужби, Управління,
митного  органу  в  державних  органах,  інших  установах і
організаціях, міжнародних та іноземних установах, організаціях і
митних органах інших держав.
 
   4.16. За погодженням з керівництвом Управління або Підрозділу
носити цивільний одяг.
 
   5. Структура і керівництво Підрозділу
 
   5.1. Структура та штатна чисельність Підрозділу, а також
зміни до них погоджуються митним органом з начальником Управління
або посадовою особою, що виконує його обов'язки.
 
   5.2. Працівники Підрозділу призначаються та звільняються з
посад Головою Держмитслужби згідно з наказом Держмитслужби за
письмовим поданням начальника Управління або посадової особи, що
виконує його обов'язки.
 
   5.3. Працівники Підрозділу заохочуються та притягуються до
дисциплінарної  відповідальності  у  порядку,  встановленому
Дисциплінарним  статутом митної служби України, за письмовим
поданням начальника Управління або посадової особи, що виконує
його обов'язки.
   За письмовим погодженням з  начальником  Управління  або
посадовою особою, що виконує його обов'язки, працівники Підрозділу
можуть бути заохочені за рішенням керівника митного органу, до
штатної структури якого входить Підрозділ.
 
   5.4. Установлення працівникам Підрозділу надбавки за високі
досягнення в праці або за виконання особливо важливої роботи
здійснюється керівником митного органу, до штатної структури якого
входить Підрозділ, за письмовим погодженням начальника Управління
або посадової особи, що виконує його обов'язки.
 
   5.5. Зменшення  розмірів  преміальних  виплат працівникам
Підрозділу, надбавок, установлених для них, або їх зняття в
повному обсязі здійснюється за письмовим погодженням начальника
Управління або посадової особи, що виконує його обов'язки, або за
умови прийняття такого рішення Головою Держмитслужби.
 
   5.6. Підрозділ очолює начальник, який призначається на посаду
і звільняється з посади Головою Держмитслужби згідно з наказом
Держмитслужби за поданням начальника Управління або посадової
особи, що виконує його обов'язки.
 
   5.7. Відповідно  до  затвердженої  структури  начальник
Підрозділу може мати заступника.
   Заступник начальника Підрозділу в разі відсутності начальника
Підрозділу забезпечує виконання його службових обов'язків. У разі
відсутності  керівництва  Підрозділу  посадова  особа  цього
Підрозділу,  кандидатура  якої визначається за погодженням з
Управлінням, забезпечує виконання службових обов'язків начальника
Підрозділу.
 
   5.8. Проект  посадової  інструкції  начальника Підрозділу
готується начальником Підрозділу на підставі типової посадової
інструкції  начальника  Підрозділу,  розробленої  Управлінням,
підписується заступником начальника Управління або  посадовою
особою, що виконує його обов'язки, й погоджується в установленому
порядку з керівниками Юридичного департаменту та Департаменту
кадрової  роботи  Держмитслужби,  після  чого  затверджується
начальником Управління або посадовою особою, що виконує його
обов'язки.
 
   5.9. Посадові  інструкції  особового  складу  Підрозділу
розробляються начальником Підрозділу, погоджуються в установленому
порядку  з керівником митного органу, керівниками юридичного
підрозділу та підрозділу кадрової роботи цього митного органу,
після чого затверджуються начальником Управління або посадовою
особою, що виконує його обов'язки.
 
   5.10. Проведення щорічної оцінки виконання начальником і
працівниками Підрозділу покладених на них обов'язків і завдань
здійснюється в установленому порядку Управлінням.
   Характеристики працівників    Підрозділу   підписуються
начальником Управління або посадовою особою, що виконує його
обов'язки.
 
   5.11. Начальник Підрозділу:
   5.11.1. Здійснює загальне керівництво роботою Підрозділу,
забезпечує виконання покладених на нього завдань і функцій.
   5.11.2. Розробляє Положення про Підрозділ та в установленому
порядку подає його на затвердження начальнику Управління або
посадовій особі, що виконує його обов'язки.
   5.11.3. Розробляє плани роботи Підрозділу та в установленому
порядку подає їх на затвердження начальнику Управління  або
посадовій особі, що виконує його обов'язки.
   5.11.4. Готує  проект  посадової  інструкції  начальника
Підрозділу й направляє його до Управління для підпису, погодження
в установленому порядку та затвердження.
   5.11.5. Розробляє  посадові  інструкції  особового складу
Підрозділу та в установленому порядку подає їх на затвердження
начальнику  Управління або посадовій особі, що виконує його
обов'язки.
   5.11.6. Готує  характеристики та здійснює щорічну оцінку
працівників Підрозділу, подає їх  на  підпис  (затвердження)
начальнику Управління.
   5.11.7. Уносить  пропозиції  начальнику  Управління  про
призначення  на  посади  та  звільнення з посад працівників
Підрозділу, а також про застосування заохочень або накладення на
них дисциплінарних стягнень.
   5.11.8. Організовує роботу з формування кадрового резерву
Підрозділу.
   5.11.9. Входить до складу комісії з  питань  формування
кадрового резерву на посади, віднесені до номенклатури посад
керівника митного органу, та до складу атестаційної комісії
митного органу.
   5.11.10 Організовує й забезпечує в установленому порядку
взаємодію та обмін інформацією між Підрозділом та керівництвом
митного органу, його структурними підрозділами, іншими підрозділам
внутрішньої безпеки митних органів, правоохоронними органами та
іншими  органами  державної  влади  України,  підприємствами,
установами та організаціями, громадянами та їх об'єднаннями, з
іноземними установами та міжнародними організаціями,  митними
органами інших держав, у тому числі їх підрозділами внутрішньої
(власної) безпеки з питань, що належать до компетенції Підрозділу.
   5.11.11. Відповідно до компетенції Підрозділу організовує
розгляд та перевірку інформації, викладеної у зверненнях, листах,
запитах та інших документах, що надходять до Держмитслужби,
Управління,  митного  органу  від  депутатів  усіх  рівнів,
правоохоронних та інших органів державної влади України, юридичних
і фізичних осіб, підготовку проектів відповідей на ці звернення,
листи, запити.
   5.11.12. Відповідно до компетенції дає доручення, вказівки
особовому складу Підрозділу, контролює їх виконання.
   5.11.13. Контролює виконання особовим складом  Підрозділу
вимог Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), інших
нормативно-правових актів з питань охорони державної таємниці та
захисту інформації з обмеженим доступом.
   5.11.14. Відповідно  до  компетенції  та  в  порядку,
установленому цим Положенням, виконує розпорядження, доручення
начальника Управління та керівника митного органу.
 
   5.12. Начальник Підрозділу крім прав, зазначених у розділі 4
цього Положення, має право:
   5.12.1. Запитувати й отримувати в установленому порядку від
структурних підрозділів митного органу та інших державних органів,
установ та організацій, фізичних і юридичних осіб необхідну
інформацію й довідкові матеріали для виконання завдань і функцій,
покладених на Підрозділ.
   5.12.2. У  межах  компетенції Підрозділу в установленому
порядку представляти інтереси митного органу, спеціалізованої
митної установи й організації в державних та інших органах.
   5.12.3. Надавати відповідно до своєї компетенції відомості,
пропозиції, зауваження структурним підрозділам митного органу.
   5.12.4. Уносити на розгляд керівництва Управління та митного
органу  пропозиції  щодо захисту законних прав та інтересів
працівників митного органу, Підрозділу у разі заподіяння їм шкоди
неправомірними діями посадових осіб митної служби або інших
державних і недержавних органів.
   5.12.5. Скликати в Підрозділі наради з питань, що належать до
його компетенції, за результатами проведення яких давати особовому
складу  підрозділу  доручення, зафіксувавши їх у відповідних
протоколах нарад.
   5.12.6. Вимагати від посадових осіб Підрозділу та митного
органу додержання вимог законодавства, своєчасного  виконання
доручень і розпоряджень керівництва Управління, керівника митного
органу.
   5.12.7. Підписувати листи до Управління та інших підрозділів
внутрішньої безпеки митної служби. У  встановленому  порядку
підписувати,  візувати  документи та інші матеріали в межах
компетенції Підрозділу.
 
   5.13. Відповідно до Законів України "Про державну службу"
( 3723-12  ),  "Про  боротьбу  з корупцією" ( 356/95-ВР ),
Дисциплінарного статуту митної служби України ( 2805-15 ), інших
законодавчих актів начальник Підрозділу несе відповідальність за:
   5.13.1. Незабезпечення виконання Підрозділом покладених на
нього завдань і функцій, передбачених цим Положенням та положенням
про Підрозділ.
   5.13.2. Неналежну  організацію  та  результати діяльності
Підрозділу.
   5.13.3. Низький рівень службової та виконавської дисципліни
працівників Підрозділу, недодержання ними законності у службовій
діяльності.
   5.13.4. Незадовільний стан професійної підготовки та виховної
роботи з особовим складом Підрозділу.
   5.13.5. Негативні наслідки своїх розпоряджень,  доручень,
самостійно  прийнятих  рішень  під  час  виконання службових
обов'язків, а також за бездіяльність, що їх спричинила.
   5.13.6. Надання Підрозділом та його працівниками неповної,
недостовірної та несвоєчасної інформації Управлінню та керівнику
митного органу.
   5.13.7. Втрату документів і матеріалів,  несанкціонований
витік з Підрозділу чи розголошення інформації, яка становить
державну,  комерційну,  банківську  або  іншу  таємницю,  що
охороняється законом, а також конфіденційної інформації.
   5.13.8. Незабезпечення створення особовому складу Підрозділу
належних умов з охорони праці.
   5.13.9. Порушення Присяги державного службовця та урочистого
зобов'язання посадових осіб митної служби України.
   5.13.10. Перевищення повноважень,  порушення  обмежень  і
заборон, установлених законодавством з питань проходження служби в
митних органах, або вчинення інших дій, які дискредитують не
тільки посадову особу, а й митну службу України.
   5.13.11. Порушення правил внутрішнього трудового розпорядку,
норм професійної етики та інші порушення службової дисципліни.
   5.13.12. Невиконання або неналежне виконання своїх службових
обов'язків.
 
   6. Взаємовідносини Підрозділу з керівництвом митного органу
 
   6.1. Підрозділ при виконанні покладених на нього завдань та
функцій взаємодіє з керівництвом митного органу шляхом реалізації
заходів щодо запобігання та протидії проявам корупції та службовим
зловживанням  з  боку  працівників митного органу; виконання
розпоряджень і доручень керівника митного органу з урахуванням
вимог абзацу третього пункту 1.6 цього Положення; підготовки та
подання на розгляд керівництву митного органу  зауважень  і
пропозицій щодо покращення роботи митного органу з питань, що
належать  до  компетенції  Підрозділу;  а  також  взаємного
ініціативного обміну отриманою Підрозділом та митним органом
інформацією з таких питань:
   6.1.1. про виявлені факти й ознаки вчинення працівниками
митного органу злочинів у сфері службової діяльності, корупційних
та  інших правопорушень, пов'язаних із здійсненням службової
діяльності працівниками митного органу;
   6.1.2. про дії працівників митних органів, спрямовані на
сприяння юридичним і фізичним особам у контрабанді товарів і
транспортних засобів, ухиленні від сплати належних податків і
зборів, вчинення інших порушень митних правил тощо;
   6.1.3. про  виявлені  ознаки  можливих неправомірних дій
(бездіяльності)  працівників  митних  органів,  пов'язаних  з
безпідставним затриманням транспортних засобів і товарів, що
переміщуються через митний кордон України, порушенням  вимог
технології митного контролю й митного оформлення шляхом створення
для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та громадян, що
перетинають митний кордон України, штучних перешкод з метою
отримання від них матеріальних благ, послуг, пільг або інших
переваг;
   6.1.4. про факти затримання уповноваженими посадовими особами
митної служби в ході проведення спеціальних заходів і спеціальних
митних операцій, а також правоохоронними органами транспортних
засобів і товарів, митне оформлення яких здійснено працівниками
митної служби України з порушеннями законодавства;
   6.1.5. про  факти  складення  правоохоронними  органами
протоколів:
   - про вчинення корупційних діянь або інших правопорушень,
пов'язаних з корупцією, передбачених Законом України "Про боротьбу
з корупцією" ( 356/95-ВР ),
   - інших правопорушень, пов'язаних із здійсненням службової
діяльності;
   6.1.6. про факти  порушення  або  відмови  в  порушенні
кримінальних справ та здійснення процесуальних (слідчих) дій
стосовно митного органу та його працівників (у тому  числі
колишніх);
   6.1.7. про вжиті заходи реагування на  інформацію,  яка
надійшла від учасників інформаційних відносин.
 
   6.2. Підрозділ також інформує керівника митного органу про:
   6.2.1. стан та зміни обстановки в зоні діяльності митного
органу за основними напрямами роботи Підрозділу;
   6.2.2. виявлені в ході проведення службових розслідувань,
перевірок і контрольних заходів факти, отриману з інших джерел
інформацію, що можуть свідчити про недосконалість технологічних
схем  митного контролю й митного оформлення, порядку роботи
структурних підрозділів митного органу тощо;
   6.2.3. причини  й  умови,  що  можуть  сприяти вчиненню
працівниками митного органу службових правопорушень, а також
незаконному переміщенню через митний кордон України товарів та
інших предметів;
   6.2.4. виявлені в ході перевірних та інших заходів ознаки
можливих порушень митних правил і контрабанди, вчинених суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності та громадянами;
   6.2.5. заходи індивідуальної  профілактики  правопорушень,
проведені стосовно працівників митного органу;
   6.2.6. вжиті заходи і пропозиції щодо запобігання проявам
корупції та іншим службовим зловживанням з боку працівників
митного органу;
   6.2.7. виявлені    недоліки    або    недосконалість
нормативно-правових актів митного органу, що створюють передумови
для вчинення корупційних діянь або інших правопорушень;
   6.2.8. іншу інформацію, що містить факти та обставини, які
можуть негативно впливати на службову діяльність митного органу.
 
   6.3. Керівництво митного органу сприяє діяльності Підрозділу
та забезпечує створення умов для негайного інформування Підрозділу
та безперешкодного ознайомлення його працівників з документами й
матеріалами, що містять інформацію про:
   6.3.1. факти звернень правоохоронних органів та інших органів
державної влади з питань надання інформації про посадових осіб
митного органу та їх службову діяльність;
   6.3.2. факти та обставини здійснення заходів, пов'язаних із
перебуванням у пунктах пропуску через державний кордон та в митних
органах співробітників правоохоронних органів, їх результати;
   6.3.3. факти  викликів  працівників  митного  органу  до
правоохоронних органів та в суди з питань,  пов'язаних  із
здійсненням ними службової діяльності;
   6.3.4. виявлені в ході проведення службових розслідувань і
перевірок, контрольних заходів, тематичних перевірок, ревізій
фінансово-господарської діяльності митного  органу,  перевірок
господарських операцій суб'єктів господарювання тощо факти й
ознаки вчинення службових правопорушень працівниками  митного
органу;
   6.3.5. заходи, вжиті за результатами службових розслідувань,
перевірок, контрольних заходів;
   6.3.6. прийняті рішення про проведення профілактичних заходів
та їх результати;
   6.3.7. факти погроз або здійснення злочинних посягань на
життя, здоров'я, честь, гідність, майно працівників митного органу
і членів їх сімей, інших протиправних дій;
   6.3.8. факти застосування фізичної сили, спеціальних засобів
та зброї посадовими особами митного органу під час виконання
службових обов'язків;
   6.3.9. втрату  документів,  які  містять  таємницю,  що
охороняється законом, а також конфіденційну інформацію, митних
забезпечень, бланків суворої звітності тощо;
   6.3.10. втрату чи пошкодження державного майна, а також
дорожньо-транспортні пригоди за участю працівників митного органу;
   6.3.11. інші факти та обставини, що належать до компетенції
Підрозділу.
 
   7. Забезпечення умов роботи Підрозділу
 
   7.1. Підрозділ  розміщується  в  ізольованих  приміщеннях
відповідного митного органу, що відповідають вимогам техніки
безпеки та санітарним нормам, а також забезпечені належними
умовами збереження інформації з обмеженим доступом.
 
   7.2. Для виконання на належному рівні завдань, покладених на
Підрозділ, за ним закріплюється службовий автотранспорт. Підрозділ
забезпечується  оргтехнікою, засобами відео-, аудіоконтролю й
зв'язку, сучасною комп'ютерною та іншою технікою.
 
 Т.в.о. начальника Управління
 внутрішньої безпеки                 Ю.В.Коваленко
 
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner