Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 1704 від 26.10.2007

Про зняття з продажу на фондових біржах України пакетів акцій ВАТ, які не користуються попитом


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 2

|Забір крові      |  2  |           |    |
|одноразовим шприцом  |    |           |    |
|-----------------------+--------+----------------------+--------|
|IgA (ІФА)       | 2,5  |           |    |
------------------------------------------------------------------
 
   Примітки:
   * Обов'язкові обстеження проводять у шкірно-венерологічних
установах 2 і 3 рівня.
   ** Додаткові обстеження проводять у шкірно-венерологічних
закладах 3 рівня.
 
 Директор Департаменту
 розвитку медичної допомоги              М.П.Жданова
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   08.05.2009 N 312
 
 
           ВВЕДЕННЯ ДО ПРОТОКОЛІВ
     надання медичної допомоги хворим на інфекції,
       що передаються статевим шляхом (ІПСШ)
 
 
        I. Галузь застосування протоколів
 
   Галузь застосування даних протоколів - шкірно-венерологічні
диспансери.
   Рівень надання допомоги - районні та міжрайонні диспансери в
сільських та міських адміністративних районах, обласні лікарні та
диспансери, клініка Інституту дерматології та венерології АМН
України та клініки вищих навчальних закладів.
   Профіль - шкірно-венерологічне відділення.
 
           II Нормативні посилання
 
   1. Конституція України ( 254к/96-ВР ), ч. I, ст. 3
 
   2. Наказ МОЗ України N 507 ( v0507282-02 ) від 28.12.02 року
"Про  затвердження  нормативів  надання медичної допомоги та
показників якості медичної допомоги".
 
   3. Наказ МОЗ України N 286 ( v0286282-04 ) від 07.06.04 р.
"Про  удосконалення  дерматовенерологічної  допомоги населенню
України"
 
   4. Європейський посібник  з  лікування  захворювань,  що
передаються статевим шляхом. Опубліковано в жірналі: International
Journal of STD AIDS, Volume 12, Supplement 3, October 2001
 
   5. Наказ МОЗ України N 120 ( z0819-00 ) від 25.05.2000 р.
"Про  удосконалення  організації медичної допомоги хворим на
ВІЛ-інфекцію/СНІД".
 
   6. Наказ МОЗ України N 204 ( v0204282-92 ) від 29.12.92 р.
"Про організацію лабораторної діагностики сифілісу в Україні".
 
   7. Основи законодаства України про охорону здоров'я від
19.11.1992 р. N 2801-XII ( 2801-12 ), ст. 6, ст. 8, ст. 34,
ст. 39, ст. 43, ст. 44.
 
   8. Наказ МОЗ України N 385 ( z0895-05 ) від 01.08.05 р. "Про
інфекційний аспект донорської крові та її компонентів".
 
          III Позначення і скорочення
 
   ІПСШ - інфекції, що передаються статевим шляхом
   ВІЛ - вірус імунодефіциту людини
   СНІД - синдром набутого імунодефіциту
   ВААРТ - високоактивна антиретровірусна терапія
   ПЛР - полімеразно-ланцюгова реакція
   СМР - спинномозкова рідина
   КСР - комплекс серореакції
   РІФ - реакція імунофлуоресценції
   РІТ - реакція імобілізації трепонем
   ІФА - імуноферментний аналіз
   АЛТ - аланінтрансаміназа
   АСТ - аспартаттрансаміназа
   ЛДГ - лактатдегідрогеназа
   РАЛ - реакція агломерації лімфоцитів
   ЗЗМТ - запальні захворювання органів малого таза
   ПІФ - пряма імунофлуоресценція
   МАНК - метод ампліфікації нуклеїнових кислот
   ВПГ - вірус простого герпесу
   ВПЛ - вірус папіломи людини
   ВЕН - внутрішньоепітеліальна неоплазія
   ГК - генітальні канділоми
 
           IV Загальні положення
 
   Протоколи надання медичної допомоги хворим на ІПСШ створені з
метою забезпечення громадян України якісною медичною допомогою при
цих захворюваннях.
   Протоколи створені для вирішення наступних задач:
   - Встановлення єдиних вимог до профілактичних, діагностичних,
лікувальних заходів для хворих на ІПСШ.
   - Уніфікації і оптимізації медичної допомоги хворим на ІПСШ.
   - Забезпечення оптимальних обсягів, доступності і якості
медичної допомоги, яка надається хворому в медичному закладі в
межах державних гарантій забезпечення громадян медичною допомогою.
   - Вимоги даних протоколів застосовують для дорослих.
   В даних протоколах використано шкалу переконливості доказів
даних:
   А) докази  переконливі:  є  вагомі докази положенню, що
пропонується;
   В) відносна переконливість доказів: є достатня кількість
доказів для підтвердження даного положення;
   Докази поділяються на декілька рівнів:
   А) докази, які отримані в  проспективних  рандомізованих
дослідженнях;
   В) докази, які отримані в  великих  проспективних,  але
не рандомізованих дослідженнях;
 
          V Ведення протоколів надання
         медичної допомоги хворим на ІПСШ
 
   Ведення протоколів надання медичної допомоги хворим на ІПСШ
здійснюється МОЗ України та Інститутом дерматології та венерології
АМН України.
   Система ведення протоколів передбачає взаємодію Інституту
дерматології та венерології АМН України з усіма зацікавленими
організаціями.
 
            VI Загальні питання
 
   6.1. Визначення поняття
   Інфекційні хвороби, що передаються від людини до людини
переважно статевим шляхом, зустрічаються часто і на сьогодні
являються актуальною  медико-соціальною  проблемою  не  тільки
в Україні, а й в усьому світі, бо захворюваність цими інфекціями
продовжує зростати. Нараховують більше 20 збудників ІПСШ, що
характеризуються високою контагіозністю, значним розповсюдженням
серед сексуально активних груп населення і вимагають застосування
особливих заходів громадської профілактики. В групу ІПСШ входять:
сифіліс, гонорея, трихомоніаз, м'який шанкер, лімфогранульоматоз
паховий, донованоз, урогенітальний хламідіоз, мікоплазмоз, вірусні
ураження, кандидоз та ін.
 
   6.2. Медико-соціальна значимість розробки даних протоколів
   Методи діагностики, лікування та профілактики ІПСШ перш за
все направлені на переривання процесу передачі інфекції  та
ліквідацію її джерел шляхом виявлення епідеміологічно найбільш
небезпечних хворих. Тому в багатьох країнах світу розроблюються
нові та обновлюються існуючі протоколи діагностики, профілактики
та лікування ІПСШ з урахуванням соціально-економічних умов держави
та міжнародного досвіду.
 
   6.3. Мета  розробки  протоколів  і їх основні завдання:
поліпшення якості надання медичної допомоги хворим на ІПСШ,
забезпечення доступності допомоги. Впровадження нових методів
діагностики і лікування в клінічну практику.
 
   6.4. Обстеження хворих на ІПСШ
   Діагностична тактика  при  підозрі на наявність ІПСШ та
ВІЛ-інфекції полягає в тестуванні хворих на ІПСШ та ВІЛ. Подальший
серологічний моніторинг дозволяє своєчасно виявити ВІЛ-позитивний
статус. Алгоритм ведення таких пацієнтів  повинен  включати:
дотестове консультування; тестування (або лабораторно-серологічний
моніторинг) на ІПСШ/ВІЛ; післятестове консультування; корекцію
програми лікування.
   Обстеження та вартість  одного  обстеження  (грн.),  які
застосовуються  для діагностики ІПСШ надані в нижченаведеній
таблиці.
 
         Перелік обстежень та вартість
      одного обстеження (грн.), які застосовуються
            для діагностики ІПСШ
 
------------------------------------------------------------------
|Обов'язкові обстеження*|Вартість|Додаткові обстеження**|Вартість|
|-----------------------+--------+----------------------+--------|
|Аналіз крові загальний |  14  |Дослідження ліквору  |  25  |
|-----------------------+--------+----------------------+--------|
|Аналіз сечі загальний |  10  |Метод         |  12  |
|            |    |Романовского-Гімза  |    |
|-----------------------+--------+----------------------+--------|
|РМП з кардіоліпіновим |  10  |Гістологічні     |  18  |
|антигеном       |    |дослідження      |    |
|-----------------------+--------+----------------------+--------|
|Аналіз крові на цукор |  8  |Бактеріологічні    |  23  |
|            |    |дослідження на    |    |
|            |    |мікробну флору та   |    |
|            |    |Чутливість до     |    |
|            |    |антибіотиків     |    |
|-----------------------+--------+----------------------+--------|
|Кров на RW       |  26  |Дослідження ПІФ на  |  12  |
|            |    |хламідії       |    |
|-----------------------+--------+----------------------+--------|
|РІФ кількісний     |  36  |Мікробіологічна    |  30  |
|            |    |діагностика гонореї  |    |
|-----------------------+--------+----------------------+--------|
|РІТ          |  38  |Мікробіологічна    |  45  |
|            |    |діагностика гонореї та|    |
|            |    |трихомоніазу     |    |
|-----------------------+--------+----------------------+--------|
|ІФА          |  21  |Дослідження вірусу  |  20  |
|            |    |герпесу        |    |
|-----------------------+--------+----------------------+--------|
|Забір урогенітального |  4  |Імунологічні     |  60  |
|Мазка та зішкряба   |    |дослідження      |    |
|(1 раз. зонд +     |    |           |    |
|транспортна пробірка) |    |           |    |
|-----------------------+--------+----------------------+--------|
|Дослідження на бліду  |  8  |Визначення      |  20  |
|спірохету       |    |антиспермальних    |    |
|            |    |антитіл        |    |
|-----------------------+--------+----------------------+--------|
|Мікроскопія калу на  |  10  |Дослідження крові на |  24  |
|наявність гельмінтів  |    |згортання       |    |
|-----------------------+--------+----------------------+--------|
|Сеча по Зимніцькому  |  6  |РНІФ з ембріонами   |  42  |
|-----------------------+--------+----------------------+--------|
|Дослідження сечі на  |  21  |Посів крові і     |  17  |
|дріжджі        |    |спинномозкової рідини |    |
|-----------------------+--------+----------------------+--------|
|Забір крові      |  2  |Дослідження на    |  15  |
|одноразовим шприцом  |    |гарднерели      |    |
|-----------------------+--------+----------------------+--------|
|Дослідження на     |  18  |Дослідження на    |  18  |
|уреаплазму на     |    |уреаплазму (в рідині) |    |
|твердому середовищі  |    |           |    |
|-----------------------+--------+----------------------+--------|
|Мікробіологічне    |  12  |Визначення ПЛР ДНК  | По 25 |
|дослідження на     |    |збудників інфекції:  | кожна |
|трихомоніаз      |    |вірус герпеса 1,2   |    |
|            |    |папіломовірус     |    |
|            |    |(загальн.) хламідії  |    |
|            |    |мікоплазма гомініс  |    |
|            |    |мікоплазма геніталіум |    |
|            |    |нейсерія гонореї   |    |
|            |    |трихомонас вагіналіс |    |
|            |    |гепатиту В, С     |    |
|            |    |мікобактерії     |    |
|            |    |туберкульозу     |    |
|-----------------------+--------+----------------------+--------|
|Дослідження на СНІД  |  20  |           |    |
|методом ІФА, імунний  |    |           |    |
|блот та ін.      |    |           |    |
------------------------------------------------------------------
 
   Примітки:
   * Обов'язкові обстеження проводять у шкірно-венерологічних
установах 2 і 3 рівня.
   ** Додаткові обстеження проводять у шкірно-венерологічних
закладах 3 рівня.
 
   Термін дії клінічних протоколів 5 років.  В  подальшому
необхідно здійснювати їх перегляд.
 
 Директор Департаменту
 розвитку медичної допомоги              М.П.Жданова
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   08.05.2009 N 312
 
 
               ПРОТОКОЛ
        надання медичної допомоги вагітним,
            хворим на сифіліс
 
 
   Код МКХ-10 (A51-A53.9)
 
             Загальна частина
 
   Пеніциліни є єдиним адекватним засобом лікування вагітних,
хворих на сифіліс. Альтернативою можуть бути тільки макроліди,
застосування  яких  виправдане  непереносимістю  пеніцилінів
(кларитроміцин, спіраміцин), які мають високу біодоступність і
добре проникають крізь плацентарний бар'єр.
 
   Медична допомога  хворим  надається  в  спеціалізованих
лікувально-профілактичних   закладах:   шкірно-венерологічних
диспансерах (районні,  міські,  обласні),  клініці  інституту
дерматології та венерології АМН України,  в  клініках  вищих
навчальних закладів. Профіль відділення - дерматовенерологічний,
акушерсько-гінекологічний. Профіль спеціаліста - дерматовенеролог,
акушер-гінеколог.
 
   Лікувальна програма
   Основні методики
   Методики лікування сифілісу у вагітних залежать від форми
захворювання і строку вагітності. Превентивне  і  специфічне
лікування жінок у першій половині вагітності (до 19-20 тижнів)
проводиться методами, аналогічними тим, що застосовуються при
лікуванні сифілісу у невагітних.
   Лікування проводяться в умовах стаціонару. Лікування жінок
у другій  половині  вагітності  засновано  на  комбінації
водорозчиненого пеніциліну G натрієва сіль,  який  уводиться
вунутрішньовенно  та  бензатінпеніциліну,  який  уводиться
вунутрішньом'язово. При всіх формах сифілісу через 12 годин після
останньої  внутрішньовенної  ін'єкції  одноразово  уводиться
бензатинпеніцилін внутрішньом'язово.
   Схеми специфічного лікування різних форм сифілісу у жінок
в другій половині вагітності. Тривалість лікування залежить від
строку  інфікування. При всіх ранніх формах сифілісу (строк
зараження не більше 1 року) лікування проводиться одним курсом.
При пізньому і прихованому сифілісі з невстановленим строком
зараження, а також при  злоякісному  перебігу  захворювання,
лікування проводиться двома курсами. Другий курс проводиться через
3-4 тижня після першого.
 
   Тривалість лікування: 15-28 діб.
 
   Очікувані результати лікування: одужання.
 
   Критерії якості лікування:  клінічне  та  бактеріологічне
одужання.
 
   Рекомендації щодо  подальшого  надання медичної допомоги:
профілактичне лікування вагітних проводиться в строки 22 тижнів
вагітності.
   Клініко-серологічний контроль  хворих  після  лікування
сифілісу: клінічне обстеження і постановка комплексу серологічних
реакцій,  реакції  імобілізації  трепонем  (РІТ),  реакції
імунофлуоресценції  (РІФ),  імуноферментного  аналізу  (ІФА).
Періодичність та обсяг серологічного обстеження залежить від форми
сифілісу   та   динаміки   негативації.   По  закінченні
клініко-серологічного нагляду всі хворі незалежно від  форми
сифілісу підлягають обстеженню терапевта, невропатолога, окуліста,
отоларинголога.
 
   Можливі побічні дії та ускладнення
   При вживанні  препаратів  пеніцилінового  ряду  можливі
кропив'янка,  гарячка,  артралгії,  ангіоневротичний  набряк,
поліморфна еритема, ексфоліативний дерматит, анафілактичний шок,
стоматит,  глосит,  суперінфекція.  За   умов   швидкого
вшутрішньовенного введення препаратів у дозі вище за 10000000 МО
можна спостерігати гемолітичну анемію, тромбоцитопенію, лейкопенію
або нефропатію з альбумінурією та гематурією. Окремі випадки
олігурії або анурії звичайно минають через 48 годин  після
припинення лікування; діурез може бути відновлений застосуванням
10% розчину манітолу.
   При вживанні макролідів можливі нудота, блювання, біль у
животі, метеорізм, діарея, рідко-алергійні реакції, нейтропенія,
транзиторне підвищення активності трансаміназ.
 
   Вимоги до дієтичних призначень і обмежень
   Харчовий раціон вагітним хворим на сифіліс складають  з
урахуванням  особливостей  загального  стану  організму, його
реактивності, характеру ураження органу, ускладнення з боку інших
органів. Взагалі призначається дієта N 15.
 
   Вимоги до режиму праці, відпочинку та реабілітації
   Особливих вимог до режиму праці та відпочинку, реабілітації
немає. Особи, що належать до декретованого контингенту, на період

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner