Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 440 від 12.08.2005

Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            07.05.2009 N 418
 
 
    Про затвердження Методики ведення митної статистики
          зовнішньої торгівлі України
 
 
   З метою подальшого приведення методологічних основ формування
митної статистики зовнішньої торгівлі України у відповідність до
міжнародних норм, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Методику ведення митної статистики зовнішньої
торгівлі України (далі - методика), що додається.
 
   2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Служби Мухіна О.В.
 
 Голова Служби                    А.В.Макаренко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної митної
                   служби України
                   07.05.2009 N 418
 
 
               МЕТОДИКА
          ведення митної статистики
          зовнішньої торгівлі України
 
 
           1. Загальні положення
 
   У цій Методиці викладені основні правила та методи формування
митної статистики зовнішньої торгівлі України, які встановлюють
порядок збирання, опрацювання й аналізу статистичної інформації,
що характеризує явища та процеси економічного життя України та її
регіонів.
   Ця Методика значною мірою враховує накопичений Україною та
іншими країнами СНД досвід ведення митної статистики зовнішньої
торгівлі, результати проведення зіставлення даних про взаємну
торгівлю країн СНД і базується на положеннях:
   другого переглянутого  варіанта  публікації  "Статистика
міжнародної  торгівлі  товарами:  концепції  і  визначення",
підготовленої Статистичним відділом Організації Об'єднаних Націй
(1998 р.);
   Єдиної методології митної статистики зовнішньої  торгівлі
держав -  учасниць Співдружності Незалежних Держав, прийнятої
главами урядів Співдружності Незалежних Держав 9 грудня 1994 р.
( 997_434 );
   митного законодавства України.
   Метою введення  цієї Методики є реформування методології
статистики зовнішньої торгівлі України в контексті норм і правил
ГАТТ/СОТ і вимог ЄС у частині впровадження узгоджених критеріїв,
визначень та методологічних засад для гармонізації  положень
Методики зі Статистикою міжнародної торгівлі товарами: концепції і
визначення,  підготовленою  Статистичним  відділом  ООН,  та
Міжнародною  конвенцією про спрощення та гармонізацію митних
процедур ( 995_643 ) у редакції Протоколу 1999 року ( 976_005 ).
   На основі положень цієї Методики в Україні ведеться митна
статистика зовнішньої торгівлі, випускаються офіційні статистичні
публікації, готуються аналітичні матеріали, виконуються запити,
проводиться порівняльний аналіз даних про взаємну торгівлю України
з її торговельними партнерами.
 
    2. Завдання митної статистики зовнішньої торгівлі
 
   Митна статистика  зовнішньої торгівлі враховує міжнародну
торгівлю товарами, які підлягають декларуванню митним органам, і
не охоплює міжнародну торгівлю послугами.
   Митна статистика призначена для вирішення таких завдань:
   - забезпечення повного та достовірного обліку даних про
український експорт та імпорт товарів;
   - аналіз  основних  тенденцій,  структури  та  динаміки
зовнішньоторговельних товаропотоків України;
   - інформаційне забезпечення вищих органів державної влади
України з метою прийняття ними рішень у сфері митної політики та
державного регулювання зовнішньої торгівлі;
   - аналіз кон'юнктури ринку України;
   - контроль за надходженням митних платежів до Державного
бюджету України;
   - здійснення валютного контролю в межах компетенції митних
органів;
   - складання торгового та окремих статей платіжного балансів
України;
   - розрахунок різного роду індексних показників зовнішньої
торгівлі (індексів цін, фізичного обсягу та ін.);
   - підготовка   вихідних   даних   для   прогнозування
макроекономічних показників  у  рамках  статистичної  системи
національних рахунків і платіжного балансу України;
   - проведення зіставлення даних взаємної торгівлі з країнами -
торговими партнерами України;
   - інші завдання, що обумовлені національною митною політикою
України.
 
       3. Визначення основних термінів і понять
 
   У цій Методиці терміни вживаються у таких значеннях:
   1. Вітчизняні товари - товари, що мають для митних цілей
статус таких, що перебувають у вільному обігу на митній території
України, тобто товари:
   повністю вироблені в Україні;
   випущені для вільного обігу на території України;
   виготовлені в Україні з товарів, повністю вироблених та (або)
випущених для вільного обігу на її території.
   Після фактичного вивезення за межі митної території України
товари втрачають статус вітчизняних товарів.
   2. Економічна територія країни - географічна територія, що
перебуває під юрисдикцією уряду країни, у межах якої вільно
обертається робоча сила, товари й капітал.
   Економічна територія країни також включає:
   а) повітряний простір, територіальні води й континентальний
шельф, розташований у міжнародних водах, щодо  яких  країна
користується  виключними правами або які перебувають під її
юрисдикцією відносно вилову риби, видобутку палива й мінеральної
сировини з морського дна;
   б) територіальні анклави даної країни в країнах світу (за
рубежем) - чітко визначені ділянки землі, які розташовані на
території інших країн і використовуються урядом, що володіє ними
або орендує їх для дипломатичних, військових або інших цілей -
посольств, консульств, представництв, військових баз, наукових
станцій та інших об'єктів - з офіційної політичної згоди уряду тої
країни, на території якої вони фактично розташовані. Економічна
територія даної країни не містить у собі територіальні анклави, що
використовуються іноземними урядами або міжнародними організаціями
й  фізично розташовані всередині географічних кордонів даної
країни;
   в) будь-які вільні зони або митні склади(1).
 
---------------
   (1) Враховуючи  особливості  національного  законодавства,
товари, що переміщуються через митні ліцензійні склади при їх
увезенні на митну територію України, обліковуються на момент їх
випуску у вільний обіг.
 
   3. Іноземні товари - товари, які були вироблені на будь-якій
території, яка не входить до економічної території України.
   4. Митна  територія України - територія, на якій митне
законодавство України діє у повній мірі.
   Територія України,  зайнята  сушею,  територіальне  море,
внутрішні води та повітряний простір, а також штучні острови,
установки  і  споруди,  що створюються у виключній морській
економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція
України, становлять єдину митну територію України.
   Територія спеціальної митної зони  -  частина  території
України, на якій запроваджено митний режим спеціальної митної
зони, відповідно до якого товари, які ввозяться (вивозяться) на
територію зазначеної зони, розглядаються як такі, що перебувають
за межами митної території України, крім випадків, визначених
законами України.
   5. Митний кордон держави - межі митної території України.
Митний кордон України збігається з державним кордоном України, за
винятком меж території спеціальних митних зон. Межі території
спеціальних митних зон становлять митний кордон України.
   6. Митний режим - сукупність норм, установлених законами
України з питань митної справи, що залежно від заявленої мети
переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон
України визначають порядок такого переміщення та обсяг митних
процедур, які при цьому здійснюються(2).
 
---------------
   (2) Наведені  в  методиці  визначення  митних  режимів
відповідають визначенням,  наданим  Митним  кодексом  України
( 92-15  ), і застосовуються тимчасово до їх приведення до
міжнародних норм.
 
   6.1. Імпорт - митний режим, відповідно до якого товари
ввозяться на митну територію України для вільного обігу без
обмеження строку їх перебування на цій території та можуть
використовуватися без будь-яких митних обмежень.
   6.2. Реімпорт товарів - митний режим, відповідно до якого
товари, що походять з України та вивезені за межі митної території
України згідно з митним режимом експорту, не пізніше ніж у
встановлений законодавством строк ввозяться на митну територію
України для вільного обігу на цій території. Ввезення таких
товарів здійснюється без застосування до них нетарифних заходів
регулювання економічного характеру.
   Товари, розміщені в митному режимі реімпорту, розглядаються
для митних цілей як випущені для вільного обігу.
   6.3. Митний склад - митний режим, відповідно до якого ввезені
з-за меж митної території України товари зберігаються під митним
контролем без справляння податків і зборів і без застосування до
них заходів нетарифного регулювання та інших обмежень у період
зберігання, а товари, що вивозяться за межі митної території
України, зберігаються під  митним  контролем  після  митного
оформлення митними органами до фактичного їх вивезення за межі
митної території України.
   6.4. Магазин безмитної торгівлі - митний режим, відповідно до
якого товари, а також супутні товарам роботи, не призначені для
споживання  на  митній  території  України,  перебувають  та
реалізуються під митним контролем у пунктах пропуску на митному
кордоні України, відкритих для міжнародного сполучення, інших
зонах митного контролю, визначених митними органами України, без
справляння мита, податків, установлених на експорт та імпорт таких
товарів, та без застосування заходів нетарифного регулювання.
   6.5. Переробка на митній території - митний режим, відповідно
до якого ввезені на митну територію України товари, що походять з
інших країн, піддаються у встановленому законодавством порядку
переробці без застосування до них заходів нетарифного регулювання,
за умови вивезення за межі митної території України продуктів
переробки відповідно до митного режиму експорту.
   6.6. Переробка за межами митної території - митний режим,
відповідно до якого товари, що перебувають у вільному обігу на
митній території України, вивозяться без застосування заходів
тарифного та нетарифного регулювання з метою їх переробки за
межами  митної території України та наступного повернення в
Україну.
   6.7. Тимчасове  ввезення  (вивезення)  -  митний  режим,
відповідно до якого товари можуть ввозитися на митну територію
України  чи  вивозитися за межі митної території України з
обов'язковим наступним поверненням цих товарів без будь-яких змін,
крім  природного  зношення  чи  втрат  за  нормальних  умов
транспортування.
   6.8. Експорт - митний режим, відповідно до якого товари
вивозяться за межі митної території України для вільного обігу без
зобов'язання про їх повернення на цю територію та без встановлення
умов їх використання за межами митної території України.
   6.9. Реекспорт товарів - митний режим, відповідно до якого
товари, що походять з інших країн, не пізніше ніж у встановлений
законодавством строк з моменту їх ввезення на митну територію
України вивозяться з цієї території в режимі експорту.
   6.10. Транзит - митний режим, відповідно до якого товари і
транспортні засоби переміщуються під митним контролем між двома
митними органами або в межах зони діяльності одного митного органу
без будь-якого використання таких товарів і транспортних засобів
на митній території України.
   6.11. Знищення або руйнування - митний режим, відповідно до
якого товари, ввезені на митну територію України, знищуються під
митним контролем чи приводяться у стан, який  виключає  їх
використання, без справляння податків, установлених на імпорт, а
також без застосування заходів нетарифного регулювання до товарів,
що знищуються або руйнуються.
   6.12. Відмова на користь держави - митний режим, відповідно
до якого власник відмовляється від товарів, що перебувають під
митним контролем, без будь-яких умов на свою користь. У режимі
відмови на користь держави на товари не нараховуються і не
справляються податки і збори, а також не застосовуються заходи
нетарифного регулювання.
   6.13. Спеціальна митна зона - це митний режим, відповідно до
якого до товарів, які ввозяться на території відповідних типів
спеціальних (вільних) економічних зон із-за меж митної території
України, а також до товарів, які вивозяться з територій зазначених
зон за межі митної території України, не застосовуються заходи
тарифного і нетарифного регулювання, якщо інше не передбачено
законом. При цьому ввезені товари в цілому розглядаються відносно
стягування імпортного мита і податків як такі, що перебувають за
межами митної території.
   7. Статистична територія - це територія країни, відносно якої
здійснюється збір даних, тобто ввезені на статистичну територію
або вивезені з неї товари повинні враховуватись у статистиці
зовнішньої торгівлі.
   8. Товари - будь-яке рухоме майно (у тому числі валютні
цінності, культурні цінності), електрична, теплова та інші види
енергії, а також транспортні засоби, за винятком транспортних
засобів, що використовуються для перевезення пасажирів і товарів
через митний кордон України.
   9. Транспортні засоби - будь-які засоби авіаційного, водного,
залізничного,  автомобільного  транспорту, що використовується
виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон
України.
 
           4. Джерела формування
       митної статистики зовнішньої торгівлі
 
   Первинними даними при формуванні митної статистики зовнішньої
торгівлі є відомості, що містяться у вантажних митних деклараціях,
та письмові відомості про переміщувані громадянами через митний
кордон України товари та транспортні засоби.
   У митній статистиці зовнішньої  торгівлі  України  облік
ввезення  та вивезення товарів ведеться за датою оформлення
вантажної митної  декларації  та  письмових  відомостей  про
переміщувані громадянами через митний кордон України товари та
транспортні засоби.
   Облік природного газу та електроенергії, які переміщуються
стаціонарними засобами транспортування, у зв'язку з особливістю їх
декларування, здійснюється за датою останнього дня місяця, в якому
здійснювалась поставка товару.
 
           5. Сфера охоплення даних
       митної статистики зовнішньої торгівлі
 
   У митній статистиці зовнішньої торгівлі України враховуються
всі товари, що додаються до запасів матеріальних ресурсів України
в результаті їх ввезення (імпорту) на митну територію України або
відраховуються з них у результаті їх вивезення (експорту) за межі
її митної території.
   Товари, які переміщуються транзитом через митну територію
України, тимчасово ввозяться або вивозяться з неї (за винятком
товарів, призначених для внутрішньої або зовнішньої переробки, та
тих, що орендуються на строк не менше одного року), не поповнюють
і не скорочують запаси матеріальних  ресурсів  України,  не
підлягають включенню в митну статистику зовнішньої торгівлі.
 
      6. Межі сфери статистичного спостереження
 
   Під межами  сфери статистичного спостереження розуміється
статистичний поріг, тобто така гранична величина вартості, ваги,
інших показників, що характеризують переміщувані товари, нижче
якої вони не враховуються в митній статистиці зовнішньої торгівлі.
   Статистичному спостереженню підлягають товари, митна вартість
або вага (для фізичних осіб) яких перевищує граничне значення
показника,  встановленого  національним  законодавством  для
письмового декларування товарів митним органам.
 
            7. Система торгівлі
 
   Система торгівлі характеризується визначенням статистичної
території країни й переліком товарних потоків, що підлягають
включенню в імпорт і експорт.
   Існують дві  загальноприйняті системи торгівлі, за якими
ведеться статистика міжнародної торгівлі товарами: загальна й
спеціальна.
   Система торгівлі називається загальною, якщо  статистична
територія  країни  збігається  з  її економічною територією.
Спеціальна система торгівлі застосовується тоді, коли статистична
територія становить лише певну частину економічної території
країни.
   У митній  статистиці  зовнішньої  торгівлі держави облік
ввезення й вивезення товарів ведеться на підставі загальної
системи обліку зовнішньої торгівлі, при якій ураховуються всі
товари, увезені на економічну територію країни або вивезені з цієї
території.
   На підставі загальної системи обліку зовнішньої торгівлі в
митній статистиці зовнішньої торгівлі України враховуються всі
товари, ввезені на митну територію України або вивезені з цієї
території відповідно до таких митних режимів.
   Імпорт
   1) Товари, що ввозяться в митному режимі імпорту (випуску для
вільного обігу).
   2) Товари, що ввозяться в митному режимі реімпорту.
   3) Товари, що ввозяться для переробки на митній території
України.
   4) Товари, що ввозяться  після  переробки  поза  митною
територією України.
   5) Товари, що ввозяться на митну територію  України  в
спеціальні економічні зони.
   8) Товари, що ввозяться та від яких суб'єкт відмовляється на
користь держави.
   9) Іноземні товари, що ввозяться в  магазини  безмитної
торгівлі.
   10) Товари, що тимчасово ввозяться для оренди терміном на
один рік і більше.
   11) Товари, що ввозяться на митну територію України для
попередження та ліквідації стихійних лих та інших надзвичайних
ситуацій.
   Експорт
   1) Товари, що вивозяться  з  митної  території  України
відповідно до митного режиму експорту.
   2) Товари, що вивозяться після переробки на митній території
України.
   3) Товари, що вивозяться для переробки поза митною територією
України.
   4) Товари, що вивозяться  з  митної  території  України
відповідно до режиму реекспорту.
   5) Товари, що вивозяться з митної території України зі
спеціальних економічних зон та митних складів.
   7) Іноземні та вітчизняні товари, що вивозяться з митної
території України з магазинів безмитної торгівлі.
   8) Товари, що тимчасово вивозяться з митної території України
для оренди терміном на один рік і більше.
   9) Товари, що вивозяться з митної території України для
попередження та ліквідації стихійних лих та інших надзвичайних
ситуацій.
   Не враховуються  в митній статистиці зовнішньої торгівлі
України такі категорії товарів, розміщених у таких митних режимах:
   1) Товари,  що  переміщуються  транзитом через територію
України.
   2) Товари, що тимчасово ввозяться або вивозяться, за винятком
орендованих терміном на один рік і більше.
   3) Товари,  що переміщуються між територіями спеціальних
економічних зон та митною територією України.
   4) Товари, що розміщуються у режимі митного складу при їх
ввезенні на митну територію України;
   5) Готова  продукція, вироблена з давальницької сировини
іноземного замовника, або не перероблена давальницька сировина,
які залишаються на митній території України.
   5) Товари, які розміщуються на митних ліцензійних складах, у
спеціальних економічних зонах і призначаються для вивезення за
межі митної території України.
   6) Іноземні товари, знищувані на митній території України.
   Перераховані нижче категорії товарів мають особливості, які
необхідно  враховувати  при включенні їх у митну статистику
зовнішньої торгівлі України або виключенні з неї.
 
     8. Категорії товарів, що підлягають включенню
       в митну статистику зовнішньої торгівлі
           з метою окремого обліку
 
   При ввезенні на митну територію України та вивезенні з цієї
території в митній статистиці зовнішньої торгівлі враховуються
такі товари:
   1. Немонетарне золото, дорогоцінні метали, що не виступають
як платіжний засіб, цінні папери, банкноти і монети, що не
перебувають в обігу.
   2. Міжурядові поставки, що включають ввезення і вивезення
товарів у рамках урядових програм зовнішньої допомоги. Ці товари
враховуються незалежно від того, чи поставляються ці товари в
рахунок внесків у фонд технічної допомоги ООН як дарунки або є
позикою, товарообмінною (бартерною) партією чи являють собою
військові репарації чи реституції.
   3. Гуманітарна та технічна допомога.
   4. Товари військового призначення.
   5. Товари, переміщувані в рамках консигнаційних угод.
   6. Товари,  що  ввозяться  як  внесок у статутний фонд
підприємств з іноземними  інвестиціями,  і  товари  власного
виробництва, що вивозяться цими підприємствами.
   7. Товари, які використовуються як носії інформації  та
програмне забезпечення. Ця категорія включає, наприклад, упаковані
комплекти дискет або компакт-дисків з комп'ютерним програмним
забезпеченням  загального  користування  або  розробленим  за
індивідуальним замовленням, настанови для користувачів, а також
аудіо-  і  відеоматеріали,  записані з метою використання в
комерційних цілях.
   8. Повернені товари. Раніше експортовані товари враховуються
як статистичний імпорт (реімпорт) на дату їх повернення. Раніше
імпортовані  товари  враховуються  як  статистичний  експорт
(реекспорт) на дату їх повернення.
   9. Товари,  що  перетинають кордон України в результаті
операцій між головними корпораціями та підприємствами їх прямого
інвестування (філіями або відділеннями).
   10. Виловлена  риба,  мінерали  з  морського  дна,  що
вивантажуються з іноземного судна в національному порту або
здобуті національним судном у відкритому морі з іноземного судна.
   11. Бункерне  паливо, баласт, продовольчі товари й інші
матеріали враховуються за таких умов:
   - продажу для іноземних морських, річкових судів і літальних
апаратів на території держави;
   - придбання з іноземних морських, річкових судів на території
держави.
   12. Товари, що відправляються поштою або через кур'єрську
службу в обсягах або вартістю, що перевищує рівень, установлений
законодавством України для письмового декларування.
   13. Товари, переміщувані громадянами, в обсягах або вартістю,
що перевищує рівень, установлений законодавством України для
обов'язкового письмового декларування.
 
     9. Категорії товарів, які не підлягають обліку
       в митній статистиці зовнішньої торгівлі
 
   1. Товари, вартість яких не перевищує порога статистичного
спостереження.
   2. Валютні цінності (у тому числі монетарне золото), що
перебувають в обігу, якими обмінюються банки для врегулювання
взаємних рахунків, а також які переміщуються через митний кордон
фізичними особами.
   3. Товари, що не є предметом комерційних операцій і такі, що
враховуються в торгівлі послугами:
   - товари, переміщувані громадянами в обсягах або вартістю, що
не перевищує рівень, установлений законодавством України для
обов'язкового письмового декларування;
   - періодичні видання (газети, журнали), що розсилаються за
прямою передплатою;
   - товари, придбані  для  власних  потреб  дипломатичними
представництвами, збройними силами чи науковими організаціями
України на території країни їх розміщення.
   4. Товари, що переміщуються в рамках операцій, при яких не
перетинається державний кордон України:
   - риба, виловлена українськими судами у відкритому морі та
вивантажена на її митній території, а також будь-які морські
продукти, видобуті такими судами в міжнародних водах (включаючи
продукти їх переробки на цих судах);
   - бункерне паливо, баласт, продовольство й інші матеріали,
придбані за межами митної території України для вітчизняних
транспортних засобів;
   - реекспорт (у статистичному значенні цього терміну) без
завезення в Україну;
   - вітчизняні  товари,  придбані  на  території  України
підприємствами-нерезидентами та передані підприємствам-резидентам
для переробки на митній території України;
   - товари, що вивозяться за межі митної території України для
забезпечення функціонування посольств, консульств, представництв
при міжнародних організаціях та інших офіційних представництв
України за кордоном;
   - бортові  запаси  і  суднові  припаси, переміщувані на
транспортних засобах морського, повітряного і залізничного видів
транспорту, призначені для забезпечення нормального функціонування
і  технічного  обслуговування  таких  транспортних  засобів,
забезпечення  життєдіяльності їх екіпажів і пасажирів, а на
морських (річкових) і повітряних судах - також для продажу
пасажирам;
   - товари, переміщувані через митний кордон України  між
національними  військовими частинами, дислокованими на митній
території України та за межами цієї території;
   - вітчизняні  товари,  переміщувані між митними органами
України через територію іноземної держави.
   5. Товари,  що  поставляються  в  порядку  рекламації,
гарантійного обслуговування.
   6. Товари, що переміщуються через митний кордон України з
метою їх ремонту.
   7. Транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон
України з метою їх технічного обслуговування.
   8. Переміщувана через митний кордон України багатооборотна
тара.
 
       10. Категорії товарів, що не включаються
       в митну статистику зовнішньої торгівлі,
       але враховуються окремо для розрахунку
      узагальнених показників імпорту та експорту
       з метою складання національних рахунків
            і платіжного балансу
 
   Для розрахунку  загальних  показників зовнішньої торгівлі
товарами з метою складання національних рахунків і платіжного
балансу в митній статистиці зовнішньої торгівлі враховуються
окремо товари для ремонту.
 
    11. Показники митної статистики зовнішньої торгівлі
 
   Для формування митної статистики зовнішньої торгівлі України
використовуються такі показники:
   1) звітний період;
   2) напрям товаропотоку (ввезення або вивезення);
   3) країна походження;
   4) країна призначення;
   5) торговельна країна (придбання або продажу);
   6) країна відправлення;
   7) статистична вартість;
   8) код і найменування товару;
   9) вага нетто;
   10) вага брутто;
   11) код і найменування додаткової одиниці виміру;
   12) кількість товару в додатковій одиниці виміру;
   13) характер угоди;
   14) митний режим;
   15) особливості переміщення товарів через митний  кордон
України;
   16) інше.
 
           12. Класифікація товарів
 
   Для класифікації і кодування товарів у митній статистиці
зовнішньої торгівлі застосовується Українська класифікація товарів
зовнішньоекономічної діяльності ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 ) (далі - УКТ ЗЕД).
   Десятизначний цифровий код УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 ) складається з таких елементів:
   - перші шість знаків відповідають  кодам  Гармонізованої
системи опису і кодування товарів (далі - ГС);
   - ті самі шість знаків плюс сьомий  і  восьмий  знаки
відповідають  кодуванню товарів за Комбінованою номенклатурою
Європейського Союзу;
   - перші шість знаків плюс сьомий, восьмий, дев'ятий та
десятий знаки відповідають деталізації коду товару за ГС на
національному рівні України.
 
         Класифікаційна структура УКТ ЗЕД
 
------------------------------------------------------------------
|   Рівень класифікації    |       Код       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Розділ             |Римські цифри         |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Товарна група          |2 знаки            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Товарна позиція         |4 знаки            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Товарна підпозиція       |6 знаків            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Товарна категорія        |8 знаків            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Товарна підкатегорія      |10 знаків           |
------------------------------------------------------------------
 
   Невід'ємну частину УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 ) складають примітки до розділів і груп. Ці примітки
містять коментарі до розміщених в УКТ ЗЕД товарних груп, позицій,
підпозицій, категорій, підкатегорій, призначені для прийняття
рішень  з класифікації в цілому, і уточнюють типи товарів,
включених до  товарних  позицій,  підпозицій,  категорій  та
підкатегорій.
 
         13. Статистична вартість товарів
 
   Статистична вартість товарів розраховується в доларах США на
базі договірної (контрактної) вартості, приведеної до єдиної умови
поставки(3).
 
---------------
   (3) Статистична вартість при формуванні даних за окремими
категоріями  товарів  або  географічними регіонами може бути
розрахована в необхідній валюті.
 
   Статистична вартість експортованих товарів, що вивозяться
морським (чи іншим водним) транспортом, розраховується в цінах FOB
("вільно на борту").
   У випадку, коли товари відправляються з країни-експортера
іншими транспортними засобами й умова FOB неприйнятна, замість неї
в порту вивезення застосовується умова FCA ("франко-перевізник").
   Статистична вартість експортованих товарів в умовах, коли
неприйнятні ні FOB, ні FCA (наприклад, експорт залізницею або
трубопроводом), розраховується на базі цін DAF ("постачання до
кордону" країни-експортера).
   Статистична вартість імпортованих товарів,  що  ввозяться
морським (чи іншим водним) транспортом, розраховується в цінах CIF
("вартість, страхування, фрахт").
   Статистична вартість  імпортованих  товарів, що ввозяться
іншими видами транспорту, визначається за умовою CIP ("перевезення
і страхування оплачені").
   Види умов  постачання  товарів,  що  застосовуються  при
формуванні  митної  статистики  зовнішньої  торгівлі України,
визначаються відповідно до Міжнародних правил тлумачення торгових
термінів "ІНКОТЕРМС" ( 988_007 ) у редакції 2000 року, що
застосовуються в Україні.
   Перерахування в  долари  США  проводиться  за  курсом,
установленим Національним банком України на  день  прийняття
вантажної митної декларації.
   Статистична вартість окремих товарів визначається відповідно
до таких рекомендацій:
   а) цінні папери, банкноти та монети, які не перебувають в
обігу, оцінюються за вартістю паперу, металу та витрат на їх
друкування і штампування, а не за їх номінальною вартістю;
   б) статистична вартість товарів, які використовуються як
носії інформації і засоби програмного забезпечення (упаковані
комплекти  дискет  і  компакт-дисків  із  записаними на них
комп'ютерними  програмами  та/або  даними,  розробленими  для
загального чи комерційного використання), розраховується на основі
їх повної вартості, враховуючи вартість інформації. Статистична
вартість  носіїв  інформації,  виготовлених  на  замовлення,
розраховується на основі вартості чистих носіїв;
   в) товари, що ввозяться (вивозяться) на переробку, оцінюються
не за доданою, а повною вартістю;
   г) вартість товарів для ремонту розраховується на основі
вартості тільки самого ремонту, тобто виплаченої чи отриманої суми
за роботу, вартості замінених деталей і т.п.
 
          14. Кількісний облік товарів
 
   У митній   статистиці   зовнішньої  торгівлі  України
застосовуються стандартні одиниці кількісного обліку, затверджені
Всесвітньою митною організацією.
   Показники ваги враховуються на основі ваги нетто.
   В окремих випадках для збору й обробки статистичних даних
ведеться паралельний облік товарів за кількістю, вираженою у
додаткових одиницях виміру (штуки, літри, кубічні метри та ін.).
Ці одиниці виміру зазначаються у відповідній графі УКТ  ЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) "Додаткова одиниця
виміру".
 
            15. Країни-партнери
 
   У митній  статистиці  зовнішньої   торгівлі   України
країнами-партнерами вважаються:
   при імпорті - країна походження товару;
   при експорті - країна останнього відомого призначення.
   Імпорт товарів відображається згідно з країною відправлення:
   - для товарів, у момент постачання яких країна походження
невідома;
   - для реімпортних товарів;
   - для товарів, включених до групи 97 згідно з УКТ ЗЕД
( 2371г-14  )  (твори мистецтва, предмети колекціонування та
антикваріат);
   - для  товарів,  які надійшли в Україну як гуманітарна
допомога.
   Країною походження товарів вважається країна, у якій товар
був повністю вироблений або достатньо перероблений.
   Товарами, повністю виробленими в даній країні, вважаються:
   1) корисні копалини, видобуті на її території або в її
територіальних водах, або на її континентальному шельфі та в
морських надрах, якщо країна має виключне право на розробку цих
надр;
   2) рослинна продукція, вирощена та зібрана на її території;
   3) живі тварини, що народилися і вирощені в цій країні;
   4) продукція, одержана від тварин, вирощених у цій країні;
   5) продукція  мисливського,  рибальського  та  морського
промислів;
   6) продукція морського промислу, видобута та/або вироблена у
Світовому океані суднами цієї країни;
   7) вторинна сировина та відходи, які є результатом виробничих
та інших операцій, здійснених у країні;
   8) продукція  високих  технологій, одержана у відкритому
космосі на космічних кораблях, що належать цій  країні  чи
орендуються нею;
   9) товари, вироблені в цій країні виключно з продукції,
зазначеної у пунктах 1 - 8.
   У разі, якщо у виробництві товару беруть участь дві або
більше країн, походження товару визначається згідно з критерієм
достатньої переробки, а саме: країною походження товару вважається
країна, в якій було здійснено повне виготовлення товару або
останні операції з його переробки, достатні для того, щоб товар
одержав основні характерні риси.
   Критеріями достатньої переробки товару є:
   1) правило, яке потребує в результаті переробки товару зміни
класифікаційного коду товару за УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 ) на рівні будь-якого з перших чотирьох знаків;
   2) правило адвалерної частки, яке полягає у зміні вартості
товару  в результаті його переробки, коли відсоткова частка
вартості використаних матеріалів або доданої вартості досягає
фіксованої частки у вартості кінцевого товару;
   3) виконання виробничих і технологічних операцій, які можуть
не вести в результаті переробки товару до зміни його коду або
вартості згідно з правилом адвалерної частки, але з дотриманням
певних умов вважаються достатніми для визнання товару походженням
із тієї країни, де такі операції мали місце.
   Не відповідають критеріям достатньої переробки такі операції:
   1) операції, пов'язані із забезпеченням збереження товарів
під час зберігання чи транспортування;
   2) операції  щодо  підготовки  товарів  до  продажу  та
транспортування  (роздрібнення партії, формування відправлень,
сортування, перепакування);
   3) прості складальні операції - операції, які здійснюються
шляхом складання виробів за допомогою  простого  кріпильного
матеріалу (гвинтів, гайок, болтів тощо) чи клепання або монтажу
готових вузлів за допомогою зварювання (за винятком виготовлення
складних  виробів шляхом зварювання), а також інші операції
(регулювання, контроль, заправка робочою рідиною тощо), необхідні
у процесі складання і непов'язані з переробкою (обробкою) товарів,
незалежно від кількості та складності таких операцій;
   4) змішування товарів (компонентів) без надання одержаній
продукції характеристик, що істотно відрізняють її від вихідних
складових;
   5) комбінація двох чи більшої кількості зазначених вище
операцій;
   6) забій тварин.
   Якщо відносно окремих видів товарів або будь-якої країни,
якій надані тарифні преференції, особливості визначення країни
походження товарів окремо не обговорюються, то застосовується таке
загальне правило: товар вважається походженням з даної країни,
якщо в результаті здійснення операцій з переробки або виготовлення
товарів відбулася зміна класифікаційного коду згідно з УКТ ЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) на рівні кожного з
перших чотирьох знаків.
   Країною останнього відомого призначення є країна, до якої
(наскільки це відомо на момент вивезення) повинні бути доставлені
товари, незалежно від того, до якої країни вони були відправлені
спочатку, і були вони чи ні предметом будь-яких комерційних чи
інших операцій, що змінюють їх юридичний статус, на шляху до цієї
останньої країни.
   Якщо на момент вивезення товару країна кінцевого призначення
невідома, то облік експорту здійснюється за країною продажу.
   Країна продажу - країна, до якої товари продані, тобто
країна, де покупець товару є резидентом.
 
       16. Поширення даних митної статистики
 
   З метою підвищення довіри до  даних  митної  статистики
зовнішньої торгівлі України, що публікуються, та для їх правильної
інтерпретації:
   - до  статистичних публікацій включається інформація про
джерела та методи збору статистичних даних;
   - заздалегідь оголошується про терміни публікації даних;
   - інформування користувачів про стан зовнішньої торгівлі
здійснюється щомісяця у вигляді спеціальних бюлетенів та/або
шляхом розміщення статистичних даних в мережі Інтернет;
   - дані  регулярно  оновлюються (при одержанні додаткової
інформації) з урахуванням потреби користувачів у достовірній
статистиці.
   Узагальнені показники експорту та імпорту, а також дані щодо
основних країн-партнерів  і  товарних груп згідно з УКТ ЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) публікуються щомісяця.
   Детальні дані  митної статистики зовнішньої торгівлі, що
характеризують стан зовнішньої торгівлі України, публікуються в
квартальних, річних збірниках і включають:
   - експорт та імпорт в цілому та в розрізі країн і груп країн;
   - питому вагу окремих країн і груп країн у зовнішній торгівлі
країни;
   - дані про експорт та імпорт в натуральному і вартісному
виразі щодо товарів за кодами згідно з УКТ ЗЕД ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 );
   - дані щодо експорту та імпорту в розрізі "товар - країна" і
навпаки "країна - товар".
 
         17. Конфіденційність інформації
 
   Інформація щодо зовнішньої торгівлі України, надана митним
органам  державними  органами,  підприємствами,  установами,
організаціями та громадянами, може використовуватися виключно в
митних цілях.
   Конфіденційною вважається  інформація,  що  міститься  в
письмових відомостях про переміщувані громадянами через митний
кордон України товари та транспортні засоби та вантажних митних
деклараціях про  конкретні  угоди,  пов'язані  з  учасниками
зовнішньоекономічної діяльності.
   До конфіденційної  інформації  відповідно  до  порядку,
установленим законодавством держави, можуть бути віднесені інші
дані й показники, що виникають у процесі формування митної
статистики зовнішньої торгівлі.
   Щоб уникнути перекручень статистичної звітності, викликаних
застосуванням режиму конфіденційності, а також з метою збереження
повноти охоплення даних, що публікуються, у митній статистиці
зовнішньої  торгівлі України використовується ряд спеціальних
технічних прийомів, що дозволяють не виділяти  конфіденційну
інформацію в загальному масиві даних, які публікуються. Наприклад,
дані про  торгівлю  з  країнами-партнерами  щодо  будь-якого
конфіденційного товару (шестизначного коду УКТ ЗЕД) ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) повинні включатися в детальні дані
про торгівлю щодо країн-партнерів на більш агрегованому рівні
класифікації. Однак рівень має бути низьким настільки, наскільки
це припустимо для забезпечення надійного захисту конфіденційності
даних.
   Надання зведених  даних  про  експортно-імпортні операції
конкретних учасників зовнішньоекономічної діяльності заборонено,
за винятком випадків, передбачених законодавством України.
 
        18. Забезпечення порівняності даних
 
   Наявність розбіжностей у даних країн-партнерів може бути
викликана різними причинами:
   - різниця  у визначенні сфери охоплення даних, зокрема,
розбіжність списків товарів, що включаються в митну статистику
зовнішньої торгівлі, і товарів, що виключаються з неї;
   - застосування різних систем торгівлі;
   - застосування  неоднакових  критеріїв  при  визначенні
країни-партнера;
   - різниця в інтерпретації однієї й тієї самої класифікації
товарів;
   - різниця  в  статистичній  вартості  тих самих товарів
(викликана, наприклад, застосуванням різних методів визначення
митної вартості й курсів валют);
   - включення у різні періоди часу даних, що відносяться до
однієї й тієї самої угоди;
   - різниця в підходах до принципів обліку конфіденційних
даних;
   - недостовірне декларування товарів, а саме не за своїм
найменуванням або кодом товарної номенклатури, або заявлення
недостовірної країни походження товарів.
   - різниця у статистичних порогах обліку та наявність у
законодавстві конкретної країни преференцій або навпаки додаткових
податків на товари;
   - торгівля через треті країни.
   З метою  підвищення вірогідності даних митної статистики
зовнішньої торгівлі й забезпечення їхньої міжнародної порівняності
здійснюються заходи, передбачені положеннями документа "Статистика
міжнародної торгівлі товарами:  керівництво  для  укладачів",
підготовленого Статистичним відділом Департаменту з економічних та
соціальних питань ООН, рекомендованим для використання установам,
які здійснюють ведення статистики зовнішньої торгівлі держав -
членів ООН.
 
 Директор Департаменту
 митної статистики                  Н.Т.Овдієнко
 

<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner