Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 608 від 08.12.2004

Про передачу цілісних майнових комплексів санітарно-епідеміологічних станцій із спільної власності територіальних громад областей та комунальної власності територіальної громади м. Севастополя у державну власність


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            07.05.2009 N 425
 
 
      Про затвердження Положення про Департамент
    організаційно-інспекційної діяльності митних органів
 
 
   У зв'язку з уведенням у дію наказом Держмитслужби України від
27.02.09 N 150 штатного розпису центрального апарату Держмитслужби
України  та  перерозподілом  функцій  між  його структурними
підрозділами,  з  метою  вдосконалення  системи  управління,
координації та контролю діяльності митних органів відповідно до
статті 13 Митного кодексу України ( 92-15 ) та Положення про
Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України  від  18.07.07  N  940  (  940-2007-п  ),
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити     Положення    про    Департамент
організаційно-інспекційної  діяльності  митних  органів,  що
додається.
 
   2. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Державної митної
служби України від 29.09.08 N 1072 ( v1072342-08  )  "Про
затвердження Положення про Управління координації та контролю
оперативної діяльності митних органів".
 
   3. Начальнику  Управління  справами  Погорєловій  Т.В.
забезпечити  тиражування та розсилку цього наказу до митних
органів, спеціалізованих митних установ та організацій.
 
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Служби Онопенка П.В.
 
 Голова Служби                    А.В.Макаренко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної митної
                   служби України
                   07.05.2009 N 425
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про Департамент організаційно-інспекційної
          діяльності митних органів
 
 
           1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   1.1. Це  Положення визначає правовий статус Департаменту
організаційно-інспекційної діяльності митних органів (далі  -
Департамент),  а  саме  його компетенцію, завдання, функції,
організаційну структуру, права та відповідальність.
 
   1.2. Департамент є структурним підрозділом  Держмитслужби
України і підпорядковується Голові Служби. Загальне керівництво
Департаменту здійснює директор Департаменту.  Спрямування  та
координацію діяльності Департаменту здійснює заступник Голови
Служби відповідно до функціональних повноважень.
 
   1.3. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), Митним кодексом України ( 92-15 ),
Законами України "Про державну службу" ( 3723-12 ), "Про державну
таємницю" ( 3855-12 ), "Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ),
іншими законами України, актами Верховної Ради України, Президента
України,  Кабінету  Міністрів України, наказами Держмитслужби
України, цим Положенням.
 
   1.4. Департамент здійснює свою діяльність відповідно  до
планів роботи Держмитслужби України й Департаменту.
 
   1.5. Департамент  взаємодіє  зі структурними підрозділами
Держмитслужби України, митними органами, спеціалізованими митними
установами та організаціями (далі-митні органи), а за необхідності
з  іншими  органами  державної  влади,  органами  місцевого
самоврядування,  а  також  підприємствами,  організаціями  та
громадянами.
 
   1.6. Структура та штатний розпис Департаменту затверджуються
Головою Служби в межах установленої штатної чисельності й фонду
заробітної плати Держмитслужби України.
 
   1.7. Діловодство в Департаменті ведеться відповідно до вимог
Інструкції з діловодства в митній службі України ( v0747342-02 ).
 
           2. ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ
 
   2.1. Контроль  за  дотриманням посадовими особами митних
органів України  вимог  законодавства  при  здійсненні  ними
оперативно-службової діяльності.
 
   2.2. Забезпечення єдиних підходів до застосування чинних
правових норм та методів управлінської діяльності в процесі
координації оперативно-службової діяльності митних органів.
 
   2.3. Організація та здійснення заходів щодо виявлення та
попередження в митних органах можливих порушень законодавства
України з питань митної справи, дослідження передумов та обставин
здійснення таких порушень.
 
   2.4. Організаційно-методичне  забезпечення  формування  і
функціонування оцінки діяльності митних органів та їх керівництва,
опрацювання та надання Голові Служби пропозицій про застосування
видів заохочень або дисциплінарних стягнень до керівного складу
митних органів, обґрунтування доцільності перебування їх  на
займаних посадах.
 
   2.5. Організація взаємодії та проведення скоординованих дій
зі структурними підрозділами Держмитслужби  України,  митними
органами, а за необхідності з іншими органами державної влади,
органами місцевого самоврядування,  а  також  підприємствами,
організаціями та громадянами з питань контролю за оперативною
діяльністю митних органів та дотриманням посадовими особами митних
органів вимог законодавства України.
 
   2.6. Організація,  контроль  та  координація  проведення
комплексних  та  тематичних  перевірок  оперативно-службової
діяльності митних органів, контроль та координація виконання
рішень,  прийнятих  керівництвом  Держмитслужби  України  за
результатами цих перевірок.
 
   2.7. Організаційно-методичне  забезпечення  удосконалення
організації та контролю оперативно-службової діяльності митних
органів.
 
   2.8. Контроль за дотриманням митними органами встановленого
законодавством порядку застосування митних процедур.
 
   2.9. Підготовка  проектів  документів  щодо  прийняття
управлінських рішень з питань оперативно-службової діяльності
митних органів.
 
   2.10. Розгляд пропозицій митних органів, а також звернень
правоохоронних  та  інших  державних  органів,  підприємств,
організацій, громадян з питань, що належать до  компетенції
Департаменту.
 
   2.11. Надання Голові Служби пропозицій щодо розроблення нових
та/або перегляду, скасування діючих актів законодавства з питань,
що належать до компетенції Департаменту.
 
   2.12. Здійснення  із застосуванням програмно-інформаційних
комплексів  Єдиної  автоматизованої  інформаційної  системи
Держмитслужби України моніторингу додержання митними органами,
підприємствами, організаціями та громадянами вимог законодавства
України  з  питань  митної  справи  під  час  проведення
зовнішньоекономічних операцій.
 
   2.13. Організація роботи з вивчення форм, методів, характеру
оперативно-службової діяльності митних органів, а також причин
виникнення порушень порядку здійснення митного  контролю  за
переміщенням товарів та транспортних засобів через митний кордон
України, митного оформлення цих товарів та транспортних засобів, а
також справляння передбачених законом податків і зборів.
 
   2.14. Організація  роботи  щодо  збору,  накопичення,
систематизації та аналізу інформації про  оперативно-службову
діяльність митних органів.
 
   2.15. Організація  і  координація  процесу  стратегічного
планування в Держмитслужбі України. Планування  стратегічного
розвитку Держмитслужби України.
 
   2.16. Організаційно-методичне  забезпечення  і координація
роботи щодо практичної реалізації пріоритетних напрямів розвитку
діяльності Держмитслужби України.
 
   2.17. Контроль   відповідності  досягнутих  результатів
реалізації пріоритетних напрямів розвитку діяльності Держмитслужби
України положенням документів, що визначають мету і завдання її
стратегічного розвитку.
 
   2.18. Координація роботи зі здійснення моніторингу реалізації
визначених пріоритетних напрямів розвитку діяльності Держмитслужби
України та повноти (ефективності) досягнення необхідних кінцевих
результатів в цьому.
 
   2.19. Організація  та  забезпечення виконання завдань із
запровадження та забезпечення функціонування системи управління
якістю в Держмитслужбі.
 
   2.20. Виконання  інших  завдань,  визначених керівництвом
Держмитслужби України, в межах компетенції Департаменту.
 
           3. ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ
 
   3.1. Організація,  контроль  та  координація  проведення
комплексних  та  тематичних  перевірок  оперативно-службової
діяльності митних органів.
   3.1.1. Підготовка  планів щодо проведення комплексних та
тематичних перевірок митних органів з питань оперативно-службової
діяльності.
   3.1.2. Підготовка  розпорядчих  документів  з  проведення
комплексних  перевірок  оперативно-службової діяльності митних
органів.
 
   3.2. Контроль за проведенням комплексних перевірок митних
органів з питань оперативно-службової діяльності, координація
участі посадових осіб митних органів, залучених до вказаних
перевірок.  Здійснення  контролю  за виконанням цих заходів,
визначених за результатами таких перевірок.
 
   3.3. Узагальнення і систематизація результатів проведення
комплексних та тематичних перевірок митних органів з питань
оперативно-службової діяльності. Підготовка інформаційних довідок
про стан оперативної обстановки в митних органах.
 
   3.4. Організація і проведення перевірок оперативно-службової
діяльності митних органів.
 
   3.5. Проведення, за дорученням керівництва  Держмитслужби
України, відповідних заходів у зоні діяльності митних органів.
 
   3.6. Підготовка та надання Голові Служби матеріалів про
результати перевірок  оперативно-службової  діяльності  митних
органів та контрольних заходів, проведених у зоні діяльності
митних органів.
 
   3.7. Контроль,  в  межах  компетенції  Департаменту,  за
здійсненням заходів з усунення порушень законодавства України з
питань митної справи, які були виявлені під час проведення
комплексних та тематичних перевірок, а також інших контрольних
заходів.
 
   3.8. Організація взаємодії зі  структурними  підрозділами
Держмитслужби  України,  митними  органами  і  координація
оперативно-службової діяльності митних органів під час вивчення
Департаментом причин та умов виникнення порушень встановленого
порядку здійснення митних процедур.
   Підготовка наказів та розпоряджень керівництва Держмитслужби
України щодо усунення причин та умов, які сприяють порушенню
законодавства України з питань митної справи.
 
   3.9. Взаємодія  та  проведення  скоординованих  дій  зі
структурними підрозділами Держмитслужби України, митними органами,
а за необхідності з іншими органами державної влади, органами
місцевого самоврядування, а також підприємствами, організаціями та
громадянами з питань контролю за оперативно-службовою діяльністю
митних органів та дотриманням посадовими особами митних органів
України вимог законодавства.
 
   3.10. Аналіз оперативно-службової діяльності митних органів з
питань компетенції  Департаменту,  в  т.ч.  з  використанням
узагальнених показників ефективності їх роботи. Підготовка за
результатами  аналізу  інформаційно-аналітичних   матеріалів
керівництву  Держмитслужби  України,  а  також  пропозицій з
удосконалення системи показників ефективності оперативно-службової
діяльності митних органів.
 
   3.11. Здійснення  із застосуванням програмно-інформаційних
комплексів  Єдиної  автоматизованої  інформаційної  системи
Держмитслужби України моніторингу додержання митними органами,
підприємствами, організаціями та громадянами вимог законодавства
України  з  питань  митної  справи  під  час  проведення
зовнішньоекономічних операцій:
   3.11.1. Дослідження статистичних показників діяльності митних
органів, динаміки обсягів, рівнів митної вартості та податкового
навантаження у розрізі товарних груп.
   3.11.2. Формування  пропозицій  до  митних  органів  про
впровадження заходів щодо додаткових форм митного контролю до
товарів та транспортних засобів, які переміщуються через митний
кордон України на адресу суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
та громадян.
   3.11.3. Інформування керівництва Держмитслужби України та
митних органів щодо поточних результатів та основних тенденцій
розвитку оперативно-службової діяльності митних органів.
 
   3.12. Контроль,  в  межах  компетенції  Департаменту, за
виконанням  посадовими  особами  митних  органів   вимог
нормативно-правових актів Держмитслужби України, розпоряджень та
доручень Голови Служби, пов'язаних із здійсненням митних процедур.
 
   3.13. Здійснення,  в  межах  компетенції  Департаменту,
моніторингу  звернень  митних  органів  та  підприємств  до
Держмитслужби України чи її структурних підрозділів з питань
проведення митних процедур, а також листів з таких питань, які
надсилаються структурними підрозділами Держмитслужби України до
митних органів.
 
   3.14. Узагальнення      результатів     моніторингу
оперативно-службової діяльності митних органів, як частина довідки
Департаменту про стан оперативної обстановки в митних органах.
 
   3.15. Впровадження    сучасних    технологій    в
інформаційно-аналітичному забезпеченні організаційно-інспекційної
роботи в Держмитслужбі.
 
   3.16. Участь у розгляді, в межах компетенції Департаменту,
проектів нормативно-правових актів з питань митної справи та
вдосконалення  структури  митних  органів, розроблених іншими
суб'єктами нормотворчого процесу.
 
   3.17. Ініціювання,  в  межах  компетенції  Департаменту,
удосконалення законодавства України з питань митної справи.
 
   3.18. Ініціювання досліджень передумов порушень законодавства
України з питань митної справи.
 
   3.19. Проведення  досліджень   відповідності   практики
управлінської  діяльності  митних  органів  нормам  митного
законодавства і завданням керівництва Держмитслужби України.
 
   3.20. Організація  і  координація  процесу  стратегічного
планування в Держмитслужбі України.
 
   3.21. Організація  роботи  з  аналізу  стану  реалізації
пріоритетних напрямів розвитку діяльності Держмитслужби України та
здійснення моніторингу і контролю практичного виконання документів
стратегічного характеру.
 
   3.22. Здійснення  планування   стратегічного   розвитку
діяльності, у т.ч. щодо вдосконалення управлінської діяльності,
Держмитслужби України.
 
   3.23. Забезпечення взаємоузгодження  відомчих,  державних,
міжнародних програм розвитку митної справи.
 
   3.24. Представлення за дорученням Голови Служби та заступника
Голови Служби, яким  координується  діяльність  Департаменту,
інтересів Держмитслужби України в державних органах та інших
установах і організаціях, міжнародних організаціях.
 
   3.25. Виконання нормативно-правових актів з питань охорони
державної таємниці, конфіденційної інформації, що є власністю
держави, та службової інформації, а також правил поводження з
документами з обмеженим доступом.
 
           4. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТУ
 
   Департамент має право:
 
   4.1. Запитувати та одержувати від структурних підрозділів
Держмитслужби України, митних органів, інших органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств,
організацій  та  громадян  матеріали,  довідкові  матеріали,
консультації, висновки з питань, що потребують спеціальних знань і
є необхідними для виконання покладених на Департамент завдань і
функцій.
 
   4.2. Отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб
митної служби з питань, що належать до компетенції Департаменту.
 
   4.3. Вимагати від  керівників  митних  органів  усунення
виявлених недоліків і порушень законодавства.
 
   4.4. З метою забезпечення виконання завдань, покладених на
Департамент, надавати доручення керівникам митних органів та
контролювати їх виконання.
 
   4.5. Ініціювати та брати участь у проведенні митного контролю
товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний
кордон України, в огляді й переогляді транспортних засобів,
несупроводжуваного багажу, товарів та предметів у зоні митного
контролю, а також поза зоною митного контролю, в установленому
порядку, спільно з підрозділами Держмитслужби України та митних
органів, що здійснюють організацію боротьби з контрабандою та
порушеннями митних правил.
 
   4.6. Посадові особи Департаменту мають право безперешкодного
доступу в приміщення підрозділів митних органів, на територію
пунктів пропуску через державний кордон України, зон митного
контролю, включаючи митні ліцензійні склади, магазини безмитної
торгівлі тощо.
   Отримувати під  час проведення контрольних заходів копії
документів у межах службової необхідності.
 
   4.7. Вносити на розгляд керівництва Держмитслужби України
пропозиції за результатами проведених заходів про застосування
видів заохочень та дисциплінарних стягнень.
 
   4.8. Залучати, за згодою керівників структурних підрозділів
Держмитслужби України, митних органів фахівців для вирішення
покладених на Департамент завдань.
 
   4.9. Вивчати та використовувати при  виконанні  завдань,
покладених  на Департамент, матеріали службових розслідувань,
перевірок, що здійснюють інші структурні підрозділи Держмитслужби
та митних органів.
 
   4.10. Ініціювати проведення службових розслідувань і брати в
них участь.
 
   4.11. Брати участь у проведенні комплексних перевірок роботи
митних органів, здійснювати тематичні перевірки митних органів.
 
   4.12. Запрошувати в установленому порядку посадових осіб
митної служби України та інших осіб до службових приміщень
Департаменту з метою отримання необхідних відомостей та письмових
пояснень з питань, що належать до компетенції Департаменту.
 
   4.13. Користуватися інформаційними та  телекомунікаційними
системами Держмитслужби України, митних органів, у тому числі
базами даних  Єдиної  автоматизованої  інформаційної  системи
Держмитслужби України та відповідними програмно-інформаційними
комплексами, всесвітньою мережею Інтернет, створювати власні та
використовувати інформаційні бази даних з метою виконання завдань,
покладених на Департамент.
 
   4.14. Брати  участь  у  засіданнях  експертних  груп,
конференціях, семінарах з питань, що належать до компетенції
Департаменту.
 
   4.15. При виконанні  службових  обов'язків  користуватися
засобами зв'язку, автотранспортом, оргтехнікою, іншими технічними
та спеціальними засобами митного контролю, здійснювати фото- та
відеозйомку.
 
   4.16. Під час виконання службових обов'язків посадові особи
мають право носити цивільний одяг.
 
       5. КЕРІВНИЦТВО ТА СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ
 
   5.1. Департамент очолює директор, який призначається  на
посаду та звільняється з посади наказом Держмитслужби України.
 
   5.2. Директор має двох заступників, один з яких заступник
директора - начальник аналітичного відділу.
 
   5.3. До складу Департаменту входять чотири відділи:
   - Відділ інспекційної роботи в митних органах;
   - Відділ організаційної роботи в митних органах;
   - Відділ стратегічного планування;
   - Аналітичний відділ.
 
   5.4. Директор Департаменту:
   5.4.1. Здійснює загальне керівництво роботою Департаменту,
визначає форми й методи  взаємодії  структурних  підрозділів
Департаменту.
   5.4.2. Забезпечує якісне та своєчасне виконання покладених на
Департамент завдань та доручень керівництва Держмитслужби України.
   5.4.3. Затверджує  положення  про  структурні  підрозділи
Департаменту та посадові інструкції особового складу Департаменту.
   5.4.4. За результатами проведених заходів вносить пропозиції
Голові Служби про призначення на посади й звільнення з посад
посадових осіб митних органів України, про застосування видів
заохочень або дисциплінарних стягнень.
   5.4.5. Забезпечує взаємодію Департаменту зі  структурними
підрозділами  Держмитслужби  України, митними органами, а за
необхідності з правоохоронними органами та  іншими  органами
державної влади, підприємствами, установами й організаціями.
   5.4.6. Надає доручення, направляє запити митним органам з
питань, що належать до компетенції Департаменту, контролює їх
виконання.
   5.4.7. Відповідає, у межах своєї компетенції, на звернення,
що надходять до Департаменту.
   5.4.8. Здійснює постійний контроль за забезпеченням охорони
державної таємниці, конфіденційної інформації, що є власністю
держави, а також службової інформації в Департаменті.
   5.4.9. Виконує інші завдання за  дорученням  керівництва
Держмитслужби України в межах компетенції Департаменту.
 
   5.5. Директор Департаменту має право:
   5.5.1. Запитувати та одержувати в установленому порядку від
структурних підрозділів Держмитслужби України, митних органів,
інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а
також підприємств, організацій та громадян необхідні матеріали для
виконання завдань, покладених на Департамент.
   5.5.2. Надавати,  відповідно до компетенції Департаменту,
відомості,  пропозиції,  зауваження  структурним  підрозділам
Держмитслужби України та митним органам.
   5.5.3. Безперешкодного доступу в  приміщення  підрозділів
митних органів, на територію пунктів пропуску через державний
кордон України, зон митного контролю, включаючи митні ліцензійні
склади, магазини безмитної торгівлі та інші митні об'єкти.
   Отримувати копії документів у межах службової необхідності.
   5.5.4. Вимагати  від  митних  органів,  особового складу
Департаменту додержання вимог законодавства, своєчасного виконання
доручень керівництва Держмитслужби України та Департаменту.
   5.5.5. Запрошувати посадових осіб митної служби України та
інших осіб до службових приміщень Департаменту з метою отримання
необхідних відомостей та письмових пояснень з питань, що належать
до компетенції Департаменту.
   5.5.6. Підписувати листи Департаменту, візувати документи та
інші матеріали в межах компетенції Департаменту.
   5.5.7. Вносити в установленому порядку  пропозиції  щодо
призначення на посади або звільнення з посад посадових осіб
Департаменту, присвоєння їм спеціальних звань, застосування видів
заохочень або дисциплінарних стягнень.
   5.5.8. При виконанні службових  обов'язків  користуватися
засобами зв'язку, автотранспортом, оргтехнікою, іншими технічними
та спеціальними засобами митного контролю, здійснювати фото- та
відеозйомку.
   5.5.9. Під час  виконання  службових  обов'язків  носити
цивільний одяг.
   5.5.10. Користуватися іншими правами згідно із законодавством
України та в межах компетенції Департаменту.
 
   5.6. Директор Департаменту несе відповідальність за:
   5.6.1. Невиконання Урочистого зобов'язання посадових осіб
митної служби України, порушення Присяги державних службовців.
   5.6.2. Незабезпечення виконання покладених на Департамент
завдань та функцій, передбачених цим Положенням.
   5.6.3. Невиконання або неналежне виконання своїх службових
обов'язків.
   5.6.4. Перевищення повноважень, порушення обмежень і заборон,
установлених законодавством з питань проходження служби в митних
органах, спеціалізованих митних установах,  організаціях  або
вчинення інших дій, які дискредитують не тільки посадову особу, а
й митну службу України.
   5.6.5. Порушення правил внутрішнього трудового розпорядку,
норм професійної етики та інші порушення службової дисципліни.
   5.6.6. Неналежну  організацію  діяльності  Департаменту,
недотримання посадовими особами Департаменту вимог законодавства в
службовій діяльності.
   5.6.7. Низький рівень трудової та виконавської дисципліни в
Департаменті.
   5.6.8. Незадовільний стан професійної підготовки та виховної
роботи в Департаменті.
   5.6.9. Недотримання посадовими особами Департаменту вимог
Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), інформації, що
є власністю держави, а також службової інформації особисто та
невжиття заходів щодо виконання вимог нормативно-правових актів із
зазначених питань.
   5.6.10. Незабезпечення створення належних умов з охорони
праці.
 
   5.7. Посадові особи Департаменту призначаються на посади та
звільняються з посад наказом Держмитслужби України.
 
 Директор Департаменту
 організаційно-інспекційної
 діяльності митних органів              П.Є.Буткалюк
 

<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner