Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 735 від 09.08.2005

Про запровадження єдиної форми заяви підприємства, подання якої митному органу передує митному оформленню товарів і транспортних засобів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            07.05.2009 N 694
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   1 червня 2009 р.
                   за N 477/16493
 
 
       Про затвердження Критеріїв ефективності
      управління корпоративними правами держави
 
 
   Відповідно до статті 7 Закону України  "Про  управління
об'єктами державної власності" ( 185-16 ), пункту 3 Критеріїв
визначення ефективності управління об'єктами державної власності,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.2007
N 832 ( 832-2007-п ) (із змінами), та з метою підвищення
ефективності  управління  корпоративними  правами  держави  в
господарських товариствах, у статутному капіталі яких є державна
частка, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Критерії ефективності управління корпоративними
правами держави, що додаються.
 
   2. Департаменту стратегії корпоративного управління:
 
   2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України.
 
   2.2. Після  державної реєстрації цього наказу подати на
опублікування  в  Державному  інформаційному  бюлетені  про
приватизацію, а також на офіційному веб-сайті Фонду державного
майна України.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Заступника
Голови Фонду С.Бухаленкова.
 
   4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
 В.о. Голови Фонду                  Д.Парфененко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Фонду державного майна
                   України
                   07.05.2009 N 694
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   1 червня 2009 р.
                   за N 477/16493
 
 
               КРИТЕРІЇ
           ефективності управління
         корпоративними правами держави
 
 
   1. Ці Критерії розроблено відповідно до статті 7 Закону
України "Про управління об'єктами державної власності" ( 185-16 ),
пункту 3 Критеріїв визначення ефективності управління об'єктами
державної власності, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 19.06.2007 N 832 ( 832-2007-п ) (із змінами), та з
метою підвищення ефективності управління корпоративними правами
держави шляхом запровадження прозорої системи оцінки результатів
такого управління.
 
   2. У цьому нормативно-правовому акті терміни вживаються у
такому значенні:
   об'єкти державної  власності,  до  яких  застосовуються
Критерії, - корпоративні права, що належать державі у статутному
капіталі господарських товариств;
   суб'єкти управління  об'єктами  державної  власності  -
міністерства, Фонд державного майна України та інші  органи
виконавчої влади, які здійснюють управління об'єктами державної
власності.
 
   3. Визначенню оцінки  ефективності  управління  об'єктами
державної власності не підлягають корпоративні права, що належать
державі у статутному капіталі господарських  товариств,  які
перебувають у процесі банкрутства на стадії санації чи ліквідації.
 
   4. Звітним періодом, за який проводиться оцінка визначення
ефективності  управління  об'єктами  державної  власності,  є
календарний квартал, рік.
 
   5. Інформаційною базою для визначення оцінки ефективності
управління об'єктами державної власності є показники фінансових
планів об'єктів державної власності, а також дані фінансової та
статистичної звітності:
   форма N 1, наведена у додатку до Положення (стандарту)
бухгалтерського  обліку  2  "Баланс", затвердженого  наказом
Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 ( z0396-99 ),
зареєстрованого у Міністерстві юстиції  України  21.06.99  за
N 396/3689 (зі змінами);
   форма N 2, наведена у додатку до Положення (стандарту)
бухгалтерського  обліку  3  "Звіт про фінансові результати",
затвердженого  наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99
N 87 ( z0397-99 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
21.06.99 за N 397/3690 (зі змінами);
   форма N 1-м та форма N 2-м, наведені у додатку до Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта
малого  підприємництва",  затвердженого  наказом  Міністерства
фінансів України від 25.02.2000 N 39 ( z0161-00 ), зареєстрованого
у Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за N 161/4382 (зі
змінами);
   форма N  1-ПВ  (термінова,  місячна)  "Звіт  з  праці"
( va223202-07  ),  затверджена  наказом  Державного  комітету
статистики України від 17.07.2007 N 223 ( v0223202-07 );
   форма N 1-Б "Звіт про фінансові результати і дебіторську та
кредиторську заборгованість" ( va264202-08 ), затверджена наказом
Державного комітету статистики України від 04.08.2008 N  264
( v0264202-08 ).
 
   6. Об'єкти державної власності розподіляються на такі групи:
   група 1 - частка держави, яка перевищує 50 відсотків, у
статутному капіталі господарських товариств (крім товариств, які
мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, та
товариств, які перебувають у процесі банкрутства);
   група 2 - частка держави, яка менше або  дорівнює  50
відсоткам, у статутному капіталі господарських товариств (крім
товариств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки
держави, та товариств, які перебувають у процесі банкрутства);
   група 3 - частка держави у статутному капіталі господарських
товариств  (незалежно  від  розміру), що створені в процесі
приватизації і корпоратизації та які мають стратегічне значення
для  економіки  і безпеки держави, визначених відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України  від 23.12.2004  N  1734
( 1734-2004-п ) "Про затвердження переліку підприємств, які мають
стратегічне значення для економіки і безпеки  держави"  (із
змінами);
   група 4 - частка держави у статутному капіталі господарських
товариств (незалежно від розміру), щодо яких було порушено справу
про банкрутство та застосовано процедуру розпорядження майном.
 
   7. Критерії поділяються на некомерційні,  комерційні  та
ефективності прийняття управлінських рішень органами управління
об'єкта державної власності (додаток 1).
   Нормативні значення  Критеріїв  ефективності  управління
корпоративними правами держави наведені у додатку 2.
 
   8. Оцінка  ефективності  управління  об'єктами  державної
власності може мати такі значення:
   ефективна;
   задовільна;
   неефективна.
 
   9. Оцінка  ефективності  управління  об'єктом  державної
власності груп 1 та 3 визнається:
 
   9.1. Ефективною, якщо господарське товариство, в якому є
об'єкт державної власності,  не  має  або  скорочує  обсяги
простроченої  заборгованості  з  виплати  заробітної  плати,
простроченої кредиторської заборгованості між підприємствами та
установами  в  межах  України та з суб'єктами господарської
діяльності інших країн; усі показники за комерційними критеріями
перебувають  у  межах  нормативних  значень;  не зменшується
середньооблікова кількість штатних працівників; за підсумками року
що минув, сплачено дивіденди у розмірі, не меншому ніж визначено
фінансовим планом, та спостерігається зростання вартості активів
товариства.
 
   9.2. Задовільною, якщо господарське товариство, в якому є
об'єкт державної власності,  не  має  або  скорочує  обсяги
простроченої  заборгованості  з  виплати  заробітної  плати,
простроченої кредиторської заборгованості між підприємствами та
установами  в  межах  України та з суб'єктами господарської
діяльності інших країн; більшість показників (п'ять і більше) за
комерційними критеріями перебувають у межах нормативних значень;
не зменшується середньооблікова кількість штатних працівників; за
підсумками року, що минув, сплачено дивіденди у розмірі, не
меншому ніж визначено фінансовим планом.
 
   9.3. В усіх інших випадках оцінка ефективності управління
об'єктом державної власності груп 1 та 3 визнається неефективною.
 
   10. Оцінка  ефективності  управління  об'єктом  державної
власності групи 2 визнається:
 
   10.1. Ефективною, якщо господарське товариство, в якому є
об'єкт  державної  власності,  не  має  або скорочує обсяги
простроченої  заборгованості  з  виплати  заробітної  плати,
простроченої кредиторської заборгованості між підприємствами та
установами в межах України та  з  суб'єктами  господарської
діяльності інших країн; усі показники за комерційними критеріями
перебувають у  межах  нормативних  значень;  не  зменшується
середньооблікова кількість штатних працівників; за підсумками року
що минув, сплачено дивіденди та спостерігається зростання вартості
активів товариства.
 
   10.2. Задовільною, якщо Господарське товариство, в якому є
об'єкт державної власності,  не  має  або  скорочує  обсяги
простроченої  заборгованості  з  виплати  заробітної  плати,
простроченої кредиторської заборгованості між підприємствами та
установами  в  межах  України та з суб'єктами господарської
діяльності інших країн; не зменшується середньооблікова кількість
штатних працівників; більшість показників (п'ять і більше) за
комерційними критеріями перебувають у межах нормативних значень.
 
   10.3. В усіх інших випадках оцінка ефективності управління
об'єктом державної власності групи 2 визнається неефективною.
 
   11. Оцінка  ефективності  управління  об'єктом  державної
власності групи 4 визнається:
 
   11.1. Ефективною, якщо господарське товариство, в якому є
об'єкт  державної  власності,  не  має  або скорочує обсяги
простроченої  заборгованості  з  виплати  заробітної  плати,
простроченої кредиторської заборгованості між підприємствами та
установами в межах України та  з  суб'єктами  господарської
діяльності інших країн; не зменшується середньооблікова кількість
штатних  працівників;  коефіцієнт  рентабельності  діяльності
перебуває у межах нормативних значень.
 
   11.2. Задовільною, якщо господарське товариство, в якому є
об'єкт державної власності,  не  має  або  скорочує  обсяги
простроченої  заборгованості  з  виплати  заробітної  плати,
простроченої кредиторської заборгованості між підприємствами та
установами  в  межах  України та з суб'єктами господарської
діяльності інших країн; не зменшується середньооблікова кількість
штатних  працівників;  коефіцієнт  рентабельності  діяльності
перебуває поза межами нормативних значень.
 
   11.3. В усіх інших випадках оцінка ефективності управління
об'єктом державної власності групи 4 визнається неефективною.
 
   12. Оцінка ефективності управління корпоративними правами
держави у господарському товаристві, в якому є об'єкт державної
власності, що не надало фінансової та статистичної звітності
суб'єкту управління відповідно до пункту 5 цих Критеріїв або
протягом звітного періоду не здійснювало господарської діяльності,
визнається неефективною.
 
   13. Суб'єкти управління за результатами оцінки ефективності
управління об'єктами державної власності складають таблиці за
формами, наведеними у додатку 3 (для кожного об'єкта управління)
та додатку 4.
   Інформація за формою, наведеною у додатку 4, надсилається
суб'єктами управління до Фонду державного майна України у такі
терміни: до 15 травня - за I квартал, 14 серпня - за II квартал,
14 листопада - за III квартал, 14 квітня - за рік.
 
   14. У разі коли ефективність управління об'єктом державної
власності визнано задовільною або неефективною, суб'єкт управління
надає пропозиції щодо:
   зміни складу органів управління об'єкта державної власності
чи представника держави;
   необхідності реорганізації  чи  реструктуризації  об'єкта
державної власності;
   приватизації об'єктів державної власності, перебування яких у
державній власності є недоцільним;
   передачі об'єкта державної власності в комунальну власність з
метою зміцнення майнової бази територіальних громад.
 
 Директор Департаменту
 стратегії корпоративного
 управління                       А.Сачівко
 
 
                   Додаток 1
                   до Критеріїв ефективності
                   управління корпоративними
                   правами держави
 
 
             ВИДИ КРИТЕРІЇВ
           ефективності управління
         корпоративними правами держави
 
 
------------------------------------------------------------------
| N | Критерії ефективності управління корпоративними правами |
| з/п |             держави             |
|----------------------------------------------------------------|
|          1. Некомерційні критерії          |
|----------------------------------------------------------------|
| 1.1 |Середньооблікова кількість штатних працівників облікового |
|   |складу                          |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1.2 |Сума простроченої заборгованості з виплати заробітної   |
|   |плати                           |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1.3 |Сума простроченої кредиторської заборгованості між    |
|   |підприємствами та установами в межах України       |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1.4 |Сума простроченої кредиторської заборгованості з     |
|   |суб'єктами господарської діяльності інших країн      |
|----------------------------------------------------------------|
|           2. Комерційні критерії           |
|----------------------------------------------------------------|
| 2.1 |Обсяги чистого доходу (виручки) від реалізації продукції |
|   |(товарів, робіт, послуг)                 |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2.2 |Обсяги чистого прибутку (збитку)             |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2.3 |Коефіцієнт зносу основних засобів             |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2.4 |Коефіцієнт рентабельності активів             |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2.5 |Коефіцієнт рентабельності діяльності           |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2.6 |Коефіцієнт абсолютної ліквідності             |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2.7 |Коефіцієнт швидкої ліквідності              |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2.8 |Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами   |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2.9 |Коефіцієнт покриття                    |
|----------------------------------------------------------------|
|3. Критерії ефективності прийняття управлінських рішень органами|
|       управління об'єкта державної власності       |
|----------------------------------------------------------------|
| 3.1 |Сума сплачених дивідендів за підсумками року, що минув  |
|   |(враховується за підсумками II кварталу)         |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3.2 |Вартість активів товариства                |
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 2
                   до Критеріїв ефективності
                   управління корпоративними
                   правами держави
 
 
            НОРМАТИВНІ ЗНАЧЕННЯ
        Критеріїв ефективності управління
         корпоративними правами держави
 
 
------------------------------------------------------------------
| N  |   Критерії   |  Нормативне  |Порядок розрахунку|
| з/п |  ефективності  |   значення   |         |
|   |  управління   |         |         |
|   | корпоративними  |         |         |
|   | правами держави |         |         |
|------+-------------------+------------------+------------------|
| 1  |     2     |    3     |    4     |
|----------------------------------------------------------------|
|          1. Некомерційні критерії          |
|----------------------------------------------------------------|
|1.1  |Середньооблікова  |  Тенденція до  |форма N 1-ПВ "Звіт|
|   |кількість штатних |  збільшення  |   з праці"   |
|   |працівників    |         | ( va223202-07 ) |
|   |облікового складу |         |  (термінова,  |
|   |          |         | місячна), рядок |
|   |          |         | 1040, графа 2  |
|------+-------------------+------------------+------------------|
|1.2  |Сума простроченої |  Відсутня або  |форма N 1-ПВ "Звіт|
|   |заборгованості із |  тенденція до  |   з праці"   |
|   |виплати заробітної |  зменшення   | ( va223202-07 ) |
|   |плати       |         |  (термінова,  |
|   |          |         | місячна), рядок |
|   |          |         | 2020, графа 1  |
|------+-------------------+------------------+------------------|
|1.3  |Сума простроченої |  Відсутня або  | форма N 1-Б (II |
|   |кредиторської   |  тенденція до  | розділ - річна, |
|   |заборгованості між |  зменшення   |квартальна) "Звіт |
|   |підприємствами та |         | про фінансові  |
|   |установами в межах |         |  результати і  |
|   |України      |         | дебіторську та |
|   |          |         |  кредиторську  |
|   |          |         |заборгованість"  |
|   |          |         | ( va264202-08 ), |
|   |          |         | рядок 020, графа |
|   |          |         |    6     |
|------+-------------------+------------------+------------------|
|1.4  |Сума простроченої |  Відсутня або  | форма N 1-Б (II |
|   |кредиторської   |  тенденція до  | розділ - річна, |
|   |заборгованості з  |  зменшення   |квартальна) "Звіт |
|   |суб'єктами     |         | про фінансові  |
|   |господарської   |         |  результати і  |
|   |діяльності інших  |         | дебіторську та |
|   |країн       |         |  кредиторську  |
|   |          |         |заборгованість"  |
|   |          |         | ( va264202-08 ),|
|   |          |         | рядок 030, графа |
|   |          |         |    6     |
|----------------------------------------------------------------|
|           2. Комерційні критерії           |
|----------------------------------------------------------------|
|2.1  |Обсяги чистого   |  Затверджені  | форма N 2 "Звіт |
|   |доходу (виручки)  |фінансовим планом | про фінансові  |
|   |від реалізації   |         |  результати"  |
|   |продукції (товарів,|         | ( z0397-99 ),  |
|   |робіт, послуг)   |         |   рядок    |
|   |          |         | 035, графа 3,  |
|   |          |         |форма N 2-м "Звіт |
|   |          |         | про фінансові  |
|   |          |         |  результати"  |
|   |          |         | ( z0161-00 ),  |
|   |          |         |   рядок    |
|   |          |         | 030, графа 3,  |
|   |          |         | фінансовий план |
|   |          |         | підприємства,  |
|   |          |         |  рядок 005   |
|------+-------------------+------------------+------------------|
|2.2  |Обсяги чистого   |  Затверджені  | форма N 2 "Звіт |
|   |прибутку (збитку) |фінансовим планом | про фінансові  |
|   |          |         |  результати"  |
|   |          |         | ( z0397-99 ),  |
|   |          |         |   рядок    |
|   |          |         |  220 (225),  |
|   |          |         |   графа 3,   |
|   |          |         |форма N 2-м "Звіт |
|   |          |         | про фінансові  |
|   |          |         |  результати"  |
|   |          |         | ( z0161-00 ),  |
|   |          |         |   рядок    |
|   |          |         | 190, графа 3,  |
|   |          |         | фінансовий план |
|   |          |         | підприємства,  |
|   |          |         |  рядок 023/1  |
|   |          |         |   (023/2)   |
|------+-------------------+------------------+------------------|
|2.3  |Коефіцієнт зносу  |  Тенденція до  | форма N 1    |
|   |основних засобів  |  зменшення   |( z0396-99 ),   |
|   |          |         | рядок 032,    |
|   |          |         | форма N 1-м,   |
|   |          |         | ( z0161-00 )   |
|   |          |         | рядок 032    |
|   |          |         | форма N 1,   |
|   |          |         | рядок 031    |
|   |          |         | форма N 1-м,   |
|   |          |         | рядок 031    |
|------+-------------------+------------------+------------------|
|2.4  |Коефіцієнт     | 0, збільшення  |  форма N 2,   |
|   |рентабельності   |         | ( z0397-99 )   |
|   |активів      |         |рядок 220 (225), |
|   |          |         | форма N 2-м   |
|   |          |         | ( z0161-00 )  |
|   |          |         |  рядок 190,   |
|   |          |         |  (форма N 1   |
|   |          |         | ( z0396-99 ),  |
|   |          |         |  рядок 280,   |
|   |          |         | графи 3+4)/2  |
|   |          |         | (форма N 1-м,  |
|   |          |         |  рядок 280,   |
|   |          |         | графи 3+4)/2  |
|------+-------------------+------------------+------------------|
|2.5  |Коефіцієнт     | 0, збільшення  | форма N 2,   |
|   |рентабельності   |         | ( z0397-99 )   |
|   |діяльності     |         | рядок 220    |
|   |          |         |  (225),    |
|   |          |         | форма N 2-м   |
|   |          |         |( z0161-00 ),   |
|   |          |         | рядок 190    |
|   |          |         | форма N 2,   |
|   |          |         | рядок 035    |
|   |          |         | форма N 2-м,   |
|   |          |         | рядок 030    |
|------+-------------------+------------------+------------------|
|2.6  |Коефіцієнт     | 0, збільшення  | форма N 1    |
|   |абсолютної     |         |( z0396-99 ),   |
|   |ліквідності    |         |рядки 230+240,  |
|   |          |         | форма N 1-м   |
|   |          |         |( z0161-00 ),   |
|   |          |         |рядки 230+240   |
|   |          |         | форма N 1,   |
|   |          |         | рядок 620    |
|   |          |         | форма N 1-м,   |
|   |          |         | рядок 620    |
|------+-------------------+------------------+------------------|
|2.7  |Коефіцієнт     |  0,6 - 0,8   | форма N 1    |
|   |швидкої      |         |( z0396-99 ),   |
|   |ліквідності    |         | рядки 260-   |
|   |          |         |  100-110-    |
|   |          |         | 120-130-140,   |
|   |          |         | форма N 1-м   |
|   |          |         |( z0161-00 ),   |
|   |          |         | рядки 260-   |
|   |          |         |  100-130    |
|   |          |         | форма N 1,   |
|   |          |         | рядок 620    |
|   |          |         | форма N 1-м,   |
|   |          |         | рядок 620    |
|------+-------------------+------------------+------------------|
|2.8  |Коефіцієнт     |    0,1    | форма N 1    |
|   |забезпеченості   |         |( z0396-99 ),   |
|   |власними      |         |  рядки     |
|   |оборотними     |         |  260-620,    |
|   |коштами      |         | форма N 1-м   |
|   |          |         |( z0161-00 ),   |
|   |          |         |рядки 260-620   |
|   |          |         | форма N 1,   |
|   |          |         | рядок 260    |
|   |          |         |  форма     |
|   |          |         |  N 1-м,    |
|   |          |         | рядок 260    |
|------+-------------------+------------------+------------------|
|2.9  |Коефіцієнт     |  1,0 - 2,5   | форма N 1    |
|   |покриття      |         |( z0396-99 ),   |
|   |          |         | рядок 260,   |
|   |          |         | форма N 1-м   |
|   |          |         |( z0161-00 ),   |
|   |          |         | рядок 260    |
|   |          |         | форма N 1,   |
|   |          |         | рядок 620    |
|   |          |         | форма N 1-м,   |
|   |          |         | рядок 620    |
|----------------------------------------------------------------|
|3. Критерії ефективності прийняття управлінських рішень органами|
|       управління об'єкта державної власності       |
|----------------------------------------------------------------|
|3.1  |Сума сплачених   | Затверджена   |Фінансовий план  |
|   |дивідендів за   |  фінансовим   |  товариства   |
|   |підсумками року,  |   планом    |         |
|   |що минув      |         |         |
|   |(враховується за  |         |         |
|   |підсумками     |         |         |
|   |II кварталу)    |         |         |
|------+-------------------+------------------+------------------|
|3.2  |Вартість активів  | Тенденція до  |  форма N 1   |
|   |товариства     |  збільшення   | ( z0396-99 ),  |
|   |          |         |  рядок 280,   |
|   |          |         |  графа 4,   |
|   |          |         | форма N 1-м,  |
|   |          |         | ( z0161-00 )  |
|   |          |         |  рядок 280,   |
|   |          |         |  графа 4    |
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 3
                   до Критеріїв ефективності
                   управління корпоративними
                   правами держави
 
 
               АНАЛІЗ
        критеріїв ефективності управління
          об'єктом державної власності
 
 
------------------------------------------------------------------
| ______________________________________________________________ |
|        (назва об'єкта державної власності,       |
|       група відповідно до пункту 6 Критеріїв)      |
|----------------------------------------------------------------|
| N |  Параметр   | У звітному |   У   | У межах |
| з/п |         |  періоді  |попередньому |нормативних|
|   |         |       |  періоді | значень |
|   |         |       |       | (так/ні) |
|----------------------------------------------------------------|
|           1. Некомерційні критерії          |
|----------------------------------------------------------------|
| 1.1 |Середньооблікова |       |       |      |
|   |кількість штатних|       |       |      |
|   |працівників   |       |       |      |
|   |облікового складу|       |       |      |
|-----+-----------------+--------------+-------------+-----------|
| 1.2 |Сума простроченої|       |       |      |
|   |заборгованості з |       |       |      |
|   |виплати     |       |       |      |
|   |заробітної плати |       |       |      |
|-----+-----------------+--------------+-------------+-----------|
| 1.3 |Сума простроченої|       |       |      |
|   |кредиторської  |       |       |      |
|   |заборгованості  |       |       |      |
|   |між       |       |       |      |
|   |підприємствами та|       |       |      |
|   |установами в   |       |       |      |
|   |межах України  |       |       |      |
|-----+-----------------+--------------+-------------+-----------|
| 1.4 |Сума простроченої|       |       |      |
|   |кредиторської  |       |       |      |
|   |заборгованості з |       |       |      |
|   |суб'єктами    |       |       |      |
|   |господарської  |       |       |      |
|   |діяльності інших |       |       |      |
|   |країн      |       |       |      |
|----------------------------------------------------------------|
|           2. Комерційні критерії           |
|----------------------------------------------------------------|
| 2.1 |Обсяги чистого  |       |       |      |
|   |доходу (виручки) |       |       |      |
|   |від реалізації  |       |       |      |
|   |продукції    |       |       |      |
|   |(товарів, робіт, |       |       |      |
|   |послуг)     |       |       |      |
|-----+-----------------+--------------+-------------+-----------|
| 2.2 |Обсяги чистого  |       |       |      |
|   |прибутку (збитку)|       |       |      |
|-----+-----------------+--------------+-------------+-----------|
| 2.3 |Коефіцієнт зносу |       |       |      |
|   |основних засобів |       |       |      |
|-----+-----------------+--------------+-------------+-----------|
| 2.4 |Коефіцієнт    |       |       |      |
|   |рентабельності  |       |       |      |
|   |активів     |       |       |      |
|-----+-----------------+--------------+-------------+-----------|
| 2.5 |Коефіцієнт    |       |       |      |
|   |рентабельності  |       |       |      |
|   |діяльності    |       |       |      |
|-----+-----------------+--------------+-------------+-----------|
| 2.6 |Коефіцієнт    |       |       |      |
|   |абсолютної    |       |       |      |
|   |ліквідності   |       |       |      |
|-----+-----------------+--------------+-------------+-----------|
| 2.7 |Коефіцієнт    |       |       |      |
|   |швидкої     |       |       |      |
|   |ліквідності   |       |       |      |
|-----+-----------------+--------------+-------------+-----------|
| 2.8 |Коефіцієнт    |       |       |      |
|   |забезпеченості  |       |       |      |
|   |власними     |       |       |      |
|   |оборотними    |       |       |      |
|   |коштами     |       |       |      |
|-----+-----------------+--------------+-------------+-----------|
| 2.9 |Коефіцієнт    |       |       |      |
|   |покриття     |       |       |      |
|----------------------------------------------------------------|
|3. Критерії ефективності прийняття управлінських рішень органами|
|       управління об'єкта державної власності       |
|----------------------------------------------------------------|
| 3.1 |Сума сплачених  |       |       |      |
|   |дивідендів за  |       |       |      |
|   |підсумками року, |       |       |      |
|   |що минув     |       |       |      |
|   |(враховується за |       |       |      |
|   |підсумками    |       |       |      |
|   |II кварталу)   |       |       |      |
|-----+-----------------+--------------+-------------+-----------|
| 3.2 |Вартість активів |       |       |      |
|   |товариства    |       |       |      |
|----------------------------------------------------------------|
|              4. Висновки             |
|----------------------------------------------------------------|
| 4.1 |Оцінка      |                    |
|-----+-----------------+----------------------------------------|
| 4.2 |Пропозиції    |                    |
|-----+-----------------+----------------------------------------|
| 4.3 |Примітки     |                    |
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 4
                   до Критеріїв ефективності
                   управління корпоративними
                   правами держави
 
 
              РЕЗУЛЬТАТИ
         оцінки ефективності управління
         об'єктами державної власності
 
 
-------------------------------------------------------------------------
| N |  Група  |          Оцінка           |Разом|
|з/п| об'єктів  |-----------------------------------------------|   |
|  | державної  |ефективно|задовільно|    неефективно    |   |
|  | власності |     |     |--------------------------|   |
|  |       |     |     |усього| у тому | у тому |   |
|  |       |     |     |   |числі які | числі |   |
|  |       |     |     |   |не надали | які не |   |
|  |       |     |     |   |інформації|працюють|   |
|---+-------------+---------+----------+------+----------+--------+-----|
| 1 |Група 1   |     |     |   |     |    |   |
|---+-------------+---------+----------+------+----------+--------+-----|
| 2 |Група 2   |     |     |   |     |    |   |
|---+-------------+---------+----------+------+----------+--------+-----|
| 3 |Група 3   |     |     |   |     |    |   |
|---+-------------+---------+----------+------+----------+--------+-----|
| 4 |Група 4   |     |     |   |     |    |   |
|---+-------------+---------+----------+------+----------+--------+-----|
| 5 |Кількість  |  х  |  х   | х  |  х   |  х  |   |
|  |господарських|     |     |   |     |    |   |
|  |товариств, в |     |     |   |     |    |   |
|  |яких є об'єкт|     |     |   |     |    |   |
|  |державної  |     |     |   |     |    |   |
|  |власності,  |     |     |   |     |    |   |
|  |які     |     |     |   |     |    |   |
|  |перебувають |     |     |   |     |    |   |
|  |на стадії  |     |     |   |     |    |   |
|  |санації чи  |     |     |   |     |    |   |
|  |ліквідації, |     |     |   |     |    |   |
|  |всього    |     |     |   |     |    |   |
|  |-------------+---------+----------+------+----------+--------+-----|
|  |у тому числі |  х  |  х   | х  |  х   |  х  |   |
|  |які     |     |     |   |     |    |   |
|  |перебувають у|     |     |   |     |    |   |
|  |стадії    |     |     |   |     |    |   |
|  |санації   |     |     |   |     |    |   |
|  |-------------+---------+----------+------+----------+--------+-----|
|  |у тому числі |  х  |  х   | х  |  х   |  х  |   |
|  |які     |     |     |   |     |    |   |
|  |перебувають у|     |     |   |     |    |   |
|  |стадії    |     |     |   |     |    |   |
|  |ліквідації  |     |     |   |     |    |   |
|---+-------------+---------+----------+------+----------+--------+-----|
| 6 |Разом    |     |     |   |     |    |   |
-------------------------------------------------------------------------
 
   Примітка. У таблиці зазначається лише кількість господарських
товариств, в яких є об'єкт державної власності, які перебувають на
стадії санації чи ліквідації (у стовпчику "Разом").  Оцінка
ефективності управління такими об'єктами не здійснюється.<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner