Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 168 від 09.08.2002

Про затвердження Стандартів державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            06.05.2009 N 315
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   26 травня 2009 р.
                   за N 461/16477
 
 
     Про затвердження Порядку створення та ведення
     реєстру суб'єктів господарювання, уповноважених
    здійснювати перевірку технічного стану тракторів,
    самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських,
      дорожньо-будівельних і меліоративних машин,
     сільськогосподарської техніки, інших механізмів
     під час проведення державного технічного огляду
 
 
   Відповідно до Закону України "Про дорожній рух" ( 3353-12 )
та пункту 7 Порядку проведення державного технічного огляду
тракторів,  самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської
техніки,  інших механізмів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28.04.2009  N  403  (  403-2009-п  ),
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок створення та ведення реєстру суб'єктів
господарювання, уповноважених здійснювати перевірку технічного
стану    тракторів,    самохідних   шасі,   самохідних
сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин,
сільськогосподарської техніки, інших механізмів під час проведення
державного технічного огляду, що додається.
 
   2. Директору Департаменту інженерно-технічного забезпечення
Даценку М.С. забезпечити подання цього наказу в установленому
порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   3. Цей наказ набирає чинності з  дня  його  офіційного
опублікування.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Шевченка О.О.
 
 В.о. Міністра                      Ю.Я.Лузан
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства аграрної
                   політики України
                   06.05.2009 N 315
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   26 травня 2009 р.
                   за N 461/16477
 
 
               ПОРЯДОК
       створення та ведення реєстру суб'єктів
      господарювання, уповноважених здійснювати
       перевірку технічного стану тракторів,
    самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських,
      дорожньо-будівельних і меліоративних машин,
     сільськогосподарської техніки, інших механізмів
     під час проведення державного технічного огляду
 
 
   1. Цей Порядок визначає процедуру створення та  ведення
реєстру  суб'єктів  господарювання,  уповноважених здійснювати
перевірку технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних
сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин,
сільськогосподарської техніки, інших механізмів (далі - реєстр),
зареєстрованих в установленому порядку Державною інспекцією по
нагляду за технічним станом машин (далі - Держтехнагляд) та
інспекціями  державного  технічного  нагляду  Ради  міністрів
Автономної Респубіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської
міських держадміністрацій (далі - інспекції).
 
   2. Суб'єкт господарювання для включення до реєстру (додаток
1) подає Держтехнагляду такі документи:
   а) заяву про включення до реєстру (додаток 2);
   б) засвідчені в установленому порядку  копії  установчих
документів;
   в) засвідчену в  установленому  порядку  копію  атестата
акредитації відповідної галузі, виданого Національним агентством з
акредитації України.
   Про зміну відомостей, що містяться в зазначених документах,
суб'єкт господарювання письмово повідомляє Держтехнагляд протягом
п'яти днів з дня виникнення таких змін.
 
   3. Держтехнагляд розглядає протягом десяти календарних днів
подані документи та включає або не включає суб'єкта господарювання
до реєстру.
 
   4. Підставою для відмови у включенні суб'єкта господарювання
до реєстру є відсутність документів, передбачених підпунктами "а",
"б", "в" пункту 3 цього Порядку.
 
   5. До  реєстру  вносяться  такі  відомості про суб'єкта
господарювання:
   а) повне  найменування  або прізвище, ім'я, по батькові
суб'єкта господарювання;
   б) ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ для юридичних осіб
або ідентифікаційний номер згідно з ДРФО для фізичних осіб (за
наявності);
   в) місцезнаходження та телефон суб'єкта господарювання;
   г) прізвище, ініціали керівника суб'єкта господарювання;
   ґ) територія, де суб'єкт господарювання буде здійснювати
перевірку технічного стану машин;
   д) номер та дата видачі атестата акредитації, термін його
дії;
   е) дата внесення до реєстру.
 
   6. Держтехнагляд повідомляє  суб'єкта  господарювання  та
відповідну  інспекцію  щодо включення або невключення такого
суб'єкта господарювання до реєстру.
 
   7. Документи, які подані  суб'єктом  господарювання,  та
повідомлення щодо включення його до реєстру оформляються в окрему
справу, що зберігається в Держтехнагляді і має  номер,  що
відповідає порядковому номеру суб'єкта господарювання за реєстром.
 
   8. У разі припинення суб'єктом господарювання діяльності,
пов'язаної із здійсненням перевірки технічного стану, справа
зберігається протягом трьох років у Держтехнагляді, після чого
знищується в установленому законодавством порядку.
 
 Директор Департаменту
 інженерно-технічного
 забезпечення                     М.С.Даценко
 
 
                   Додаток 1
                   до Порядку створення
                   та ведення реєстру суб'єктів
                   господарювання,
                   уповноважених здійснювати
                   перевірку технічного стану
                   тракторів, самохідних шасі,
                   самохідних
                   сільськогосподарських,
                   дорожньо-будівельних
                   і меліоративних машин,
                   сільськогосподарської
                   техніки, інших механізмів
                   під час проведення
                   державного технічного огляду
 
 
               РЕЄСТР
       суб'єктів господарювання, уповноважених
       здійснювати перевірку технічного стану
       тракторів, самохідних шасі, самохідних
      сільськогосподарських, дорожньо-будівельних
      і меліоративних машин, сільськогосподарської
          техніки, інших механізмів
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Повне   |Ідентифікаційний|Місцезнаходження| Прізвище,  |Територія, де | Номер та | Дата  |Примітка|
|з/п| найменування | код згідно з |  та телефон  |  ім'я, по  |  суб'єкт  |дата видачі |включення|    |
|  |або прізвище, |  ЄДРПОУ для  |  суб'єкта  |  батькові  |господарювання| атестата |  до  |    |
|  |  ім'я, по  | юридичних осіб | господарювання | керівника  |   буде   |акредитації,| реєстру |    |
|  |  батькові  |   або    |        |  суб'єкта  | здійснювати |термін його |     |    |
|  |  суб'єкта  |ідентифікаційний|        |господарювання| перевірку  |  дії   |     |    |
|  |господарювання| номер згідно з |        |       | технічного |      |     |    |
|  |       |  ДРФО для  |        |       | стану машин |      |     |    |
|  |       | фізичних осіб |        |       |       |      |     |    |
|---+--------------+----------------+----------------+--------------+--------------+------------+---------+--------|
| 1|   2    |    3    |    4    |   5    |   6    |   7   |  8  |  9  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 2
                   до Порядку створення
                   та ведення реєстру суб'єктів
                   господарювання,
                   уповноважених здійснювати
                   перевірку технічного стану
                   тракторів, самохідних шасі,
                   самохідних
                   сільськогосподарських,
                   дорожньо-будівельних
                   і меліоративних машин,
                   сільськогосподарської
                   техніки, інших механізмів
                   під час проведення
                   державного технічного огляду
 
                   Начальнику Державної
                   інспекції по нагляду
                   за технічним станом машин
                   та обладнання
 
                   ____________________________
                    (прізвище, ініціали)
 
 
               ЗАЯВА
        про включення до реєстру суб'єктів
      господарювання, уповноважених здійснювати
     перевірку технічного стану тракторів, самохідних
       шасі, самохідних сільськогосподарських,
      дорожньо-будівельних і меліоративних машин,
         сільськогосподарської техніки,
             інших механізмів
 
 
 Прошу включити __________________________________________________
            (повне найменування або прізвище,
 
 _________________________________________________________________
      ім'я, по батькові суб'єкта господарювання)
 
 _________________________________________________________________
  (місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код
             згідно з ЄДРПОУ,
 
 _________________________________________________________________
   ідентифікаційний номер згідно з ДРФО, телефон суб'єкта
             господарювання)
 
 _________________________________________________________________
   (прізвище, ініціали керівника суб'єкта господарювання)
 
 до реєстру суб'єктів господарювання, уповноважених здійснювати
перевірку технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних
сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин,
сільськогосподарської техніки, інших механізмів.
 
 _________________________________________________________________
   (територія, де суб'єкт господарювання планує здійснювати
        перевірку технічного стану машин)
 
   До заяви додаються:
   1) засвідчені в установленому порядку  копії  установчих
документів на _____ арк.;
   2) засвідчена в  установленому  порядку  копія  атестата
акредитації відповідної галузі, виданого Національним агентством з
акредитації України, на _____ арк.
 
 Керівник суб'єкта господарювання __________ _____________________
                  (підпис) (прізвище, ініціали)
 
 ___________
  (дата)
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner