Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 486 від 06.12.2001

Про затвердження нормативно-правових актів з питань контролю за якістю медичних імунобіологічних препаратів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            06.05.2009 N 308
 
 
          Про затвердження заходів МОЗ
       щодо виконання Указу Президента України
      від 6 квітня 2009 року N 220 "Про рішення
        Ради національної безпеки і оборони
       від 27 лютого 2009 року "Про біологічну
             безпеку України"
 
 
   З метою  забезпечення виконання Указу Президента України
від 6 квітня 2009 року N 220 ( 220/2009 ) "Про рішення Ради
національної безпеки і оборони від 27 лютого 2009 року "Про
біологічну безпеку України" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити заходи МОЗ України щодо  виконання  Указу
Президента України від 6 квітня 2009 року N 220 ( 220/2009 ) "Про
рішення Ради національної безпеки і оборони від  27  лютого
2009 року "Про біологічну безпеку України" (далі - Заходи), що
додаються.
 
   2. Начальникам  структурних  підрозділів  МОЗ,  директору
Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя, директору
Державного підприємства  "Державний  науково-дослідний  центр
з проблем  гігієни  харчування", директору Державної установи
"Український  інститут  стратегічних  досліджень",  ректору
Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, ректору
Національної медичної   академії   післядипломної   освіти
ім. П.Л. Шупика, головному лікарю Центральної санепідстанції МОЗ
забезпечити своєчасне виконання та подання щоквартально до 5 числа
місяця, що настає за звітним періодом, інформації до Департаменту
організації санітарно-епідеміологічного нагляду про  виконання
Заходів.
 
   3. Департаменту  організації  санітарно-епідеміологічного
нагляду забезпечити підготовку та надання в установлені терміни
Кабінету  Міністрів України, Секретаріату Президента України,
Апарату Ради національної безпеки і оборони інформації про хід
виконання Заходів.
 
   4. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на Першого
заступника Міністра, головного державного санітарного  лікаря
України Біловола О.М.
 
 Міністр                       В.М.Князевич
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   06.05.2009 N 308
 
 
               ЗАХОДИ
    МОЗ України щодо виконання Указу Президента України
          від 6 квітня 2009 року N 220
              ( 220/2009 )
     "Про рішення Ради національної безпеки і оборони
           від 27 лютого 2009 року
         "Про біологічну безпеку України"
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------
| Найменування Заходу | Найменування Заходу | Термін | Відповідальні виконавці |
|           |   МОЗ України   |виконання|              |
|---------------------+---------------------+---------+---------------------------|
|     1     |     2     |  3  |       4       |
|---------------------+---------------------+---------+---------------------------|
|Стаття 3       |1. забезпечити    |     |Департамент організації  |
|1) опрацювати у   |виконання завдання  | До 6  |санітарно-епідеміологічного|
|місячний строк    |стосовно опрацювання | травня |нагляду          |
|питання щодо     |питання щодо     |2009 року|Департамент кадрової    |
|створення органу,  |створення органу,  |     |політики, освіти і науки  |
|відповідального за  |відповідального за  |     |Департамент розвитку    |
|організацію     |організацію     |     |медичної допомоги     |
|постійного      |постійного      |     |Департамент економіки,   |
|моніторингу і    |моніторингу і    |     |фінансів і бухгалтерської |
|виявлення      |виявлення      |     |звітності         |
|біологічних загроз; |біологічних загроз  |     |Департамент регуляторної  |
|           |           |     |політики у сфері обігу   |
|           |           |     |лікарських засобів та   |
|           |           |     |продукції в системі охорони|
|           |           |     |здоров'я          |
|---------------------+---------------------+---------+---------------------------|
|2) забезпечити    |2. підготувати та  | До 1  |Департамент організації  |
|розроблення з    |подати в       | вересня |санітарно-епідеміологічного|
|урахуванням     |установленому порядку|2009 року|нагляду          |
|міжнародного досвіду |Концепцію державної |     |Департамент кадрової    |
|та схвалити     |програми біобезпеки |     |політики, освіти і науки  |
|до 1 жовтня 2009 року|та біологічного   |     |Департамент розвитку    |
|в установленому   |захисту       |     |медичної допомоги     |
|порядку Концепцію  |           |     |Департамент        |
|державної програми  |           |     |регуляторної політики у  |
|біобезпеки та    |           |     |сфері обігу лікарських   |
|біологічного захисту,|           |     |засобів та продукції в   |
|передбачивши в ній, |           |     |системі охорони здоров'я  |
|зокрема:       |           |     |Департамент економіки,   |
|           |           |     |фінансів і бухгалтерської |
|створення та     |           |     |звітності         |
|особливості     |           |     |Центральна санепідстанція |
|формування      |           |     |МОЗ            |
|національної     |           |     |              |
|системи виявлення  |           |     |              |
|біологічних загроз; |           |     |              |
|приведення      |           |     |              |
|законодавства    |           |     |              |
|України, що регулює |           |     |              |
|питання біологічної |           |     |              |
|безпеки та      |           |     |              |
|біологічного захисту,|           |     |              |
|у відповідність із  |           |     |              |
|міжнародними     |           |     |              |
|вимогами;      |           |     |              |
|           |           |     |              |
|створення нових   |           |     |              |
|та вдосконалення   |           |     |              |
|існуючих систем   |           |     |              |
|біобезпеки та    |           |     |              |
|біологічного захисту |           |     |              |
|зокрема, шляхом   |           |     |              |
|державної підтримки |           |     |              |
|комплексу      |           |     |              |
|інженерно-технічних |           |     |              |
|заходів та оснащення |           |     |              |
|відповідних установ |           |     |              |
|новітнім обладнанням |           |     |              |
|з метою гарантованого|           |     |              |
|нерозповсюдження   |           |     |              |
|збудників особливо  |           |     |              |
|небезпечних хвороб; |           |     |              |
|           |           |     |              |
|створення      |           |     |              |
|національного    |           |     |              |
|центру сучасних   |           |     |              |
|біотехнологій та   |           |     |              |
|програм виробництва |           |     |              |
|імунобіологічних   |           |     |              |
|препаратів з метою  |           |     |              |
|забезпечення потреб |           |     |              |
|медицини та     |           |     |              |
|ветеринарної медицини|           |     |              |
|відповідними     |           |     |              |
|вакцинами, зокрема  |           |     |              |
|лікувальними     |           |     |              |
|антисироватками,   |           |     |              |
|імунодіагностикумами,|           |     |              |
|імуномодуляторами,  |           |     |              |
|антидотами, сучасними|           |     |              |
|препаратами білків  |           |     |              |
|крові тощо;     |           |     |              |
|           |           |     |              |
|впровадження     |           |     |              |
|системи моніторингу і|           |     |              |
|контролю можливих  |           |     |              |
|загроз біологічного |           |     |              |
|та хімічного     |           |     |              |
|походження шляхом  |           |     |              |
|створення міжвідомчої|           |     |              |
|інтегрованої і    |           |     |              |
|стандартизованої   |           |     |              |
|мережі лабораторій; |           |     |              |
|           |           |     |              |
|забезпечення     |           |     |              |
|надання       |           |     |              |
|медико-генетичної  |           |     |              |
|допомоги населенню  |           |     |              |
|відповідно до його  |           |     |              |
|потреб;       |           |     |              |
|           |           |     |              |
|впровадження     |           |     |              |
|комплексу заходів  |           |     |              |
|щодо розвитку засобів|           |     |              |
|і методів технічного |           |     |              |
|контролю і      |           |     |              |
|діагностики об'єктів |           |     |              |
|і обладнання     |           |     |              |
|підприємств     |           |     |              |
|біотехнологічних   |           |     |              |
|виробництв,     |           |     |              |
|ліцензування їх   |           |     |              |
|діяльності, розробки |           |     |              |
|і впровадження    |           |     |              |
|відповідних систем  |           |     |              |
|безпеки і правил   |           |     |              |
|перевезення     |           |     |              |
|біологічних вантажів |           |     |              |
|для всіх видів    |           |     |              |
|транспорту;     |           |     |              |
|---------------------+---------------------+---------+---------------------------|
|3) розробити та   |3. підготувати та  | До 1  |Департамент організації  |
|внести до 1 жовтня  |надати        | липня |санітарно-епідеміологічного|
|2009 року в     |Держспоживстандарту |2009 року|нагляду          |
|установленому    |пропозиції до    |     |Інститут екогігієни і   |
|порядку на розгляд  |законопроекту про  |     |токсикології        |
|Верховної Ради    |внесення змін до   |     |ім. Л.І. Медведя      |
|України законопроект |деяких законів    |     |Державне підприємство   |
|про внесення змін  |України щодо     |     |"Державний         |
|до деяких законів  |запровадження    |     |науково-дослідний центр з |
|України щодо     |маркування      |     |проблем гігієни      |
|запровадження    |продукції, яка    |     |харчування",        |
|маркування продукції,|містить генетично  |     |Державна установа     |
|яка містить     |модифіковані     |     |"Український інститут   |
|генетично      |організми, відповідно|     |стратегічних досліджень"  |
|модифіковані     |до міжнародних    |     |              |
|організми, відповідно|стандартів;     |     |              |
|до міжнародних    |           |     |              |
|стандартів;     |           |     |              |
|---------------------+---------------------+---------+---------------------------|
|4) вжити       |4. вжити заходи щодо | До 1  |Департамент економіки,   |
|протягом 2009 року  |зміцнення кадрового | грудня |фінансів і бухгалтерської |
|заходів щодо     |забезпечення та   |2009 року|звітності         |
|зміцнення кадрового |матеріально-технічної|     |Департамент кадрової    |
|забезпечення та   |бази         |     |політики, освіти і науки  |
|матеріально-технічної|           |     |Департамент організації  |
|бази центральних   |           |     |санітарно-епідеміологічного|
|органів виконавчої  |           |     |нагляду          |
|влади, які      |           |     |Департамент розвитку    |
|забезпечують     |           |     |медичної допомоги     |
|виконання Закону   |           |     |Департамент регуляторної  |
|України "Про державну|           |     |політики у сфері обігу   |
|систему біобезпеки  |           |     |лікарських засобів та   |
|при створенні,    |           |     |продукції в системі охорони|
|випробуванні,    |           |     |здоров'я          |
|транспортуванні та  |           |     |Національна медична    |
|використанні     |           |     |академія післядипломної  |
|генетично      |           |     |освіти ім. П.Л. Шупика  |
|модифікованих    |           |     |Центральна санепідстанція |
|організмів"     |           |     |МОЗ            |
|( 1103-16 );     |           |     |              |
|---------------------+---------------------+---------+---------------------------|
|5) вжити відповідних |5. вжити заходів в  | До 6  |Департамент кадрової    |
|заходів       |установленому    | травня |політики, освіти і науки  |
|в установленому   |порядку щодо     |2009 року|Відділ міжнародної     |
|порядку щодо     |утворення у складі  |     |діяльності та       |
|утворення у складі  |виконавчих органів, |     |євроінтеграції       |
|виконавчих органів, |визначених для    |     |              |
|визначених для    |реалізації Угоди між |     |              |
|реалізації Угоди між |Міністерством охорони|     |              |
|Міністерством охорони|здоров'я України та |     |              |
|здоров'я України та |Міністерством оборони|     |              |
|Міністерством    |Сполучених Штатів  |     |              |
|оборони Сполучених  |Америки стосовно   |     |              |
|Штатів Америки    |співробітництва у  |     |              |
|стосовно       |галузі запобігання  |     |              |
|співробітництва у  |розповсюдженню    |     |              |
|галузі запобігання  |технологій,     |     |              |
|розповсюдженню    |патогенів та знань, |     |              |
|технологій,     |які можуть бути   |     |              |
|патогенів та знань, |використані в ході  |     |              |
|які можуть бути   |розробки біологічної |     |              |
|використані в ході  |зброї ( 840_138 ),  |     |              |
|розробки біологічної |від 29 серпня    |     |              |
|зброї ( 840_138 ),  |2005 року,      |     |              |
|від 29 серпня    |структурних     |     |              |
|2005 року,      |підрозділів з питань |     |              |
|структурних     |організації,     |     |              |
|підрозділів з питань |координації та    |     |              |
|організації,     |супроводження    |     |              |
|координації та    |передбачених Угодою |     |              |
|супроводження    |заходів.       |     |              |
|передбачених Угодою |           |     |              |
|заходів.       |           |     |              |
|---------------------+---------------------+---------+---------------------------|
|5. Міністерству   |6. підготувати та  | До 15 |Департамент кадрової    |
|освіти і науки    |включити до     | червня |політики, освіти і науки  |
|України,       |навчальних планів  |2009 року|Національний медичний   |
|Міністерству охорони |вищих навчальних   |     |університет        |
|здоров'я України,  |закладів викладання |     |ім. О.О. Богомольця    |
|Міністерству     |основ біобезпеки та |     |Національна медична    |
|аграрної політики  |біоетики.      |     |академія післядипломної  |
|України до 1 липня |           |     |освіти ім. П.Л. Шупика   |
|2009 року включити  |           |     |              |
|до навчальних планів |           |     |              |
|відповідних вищих  |           |     |              |
|навчальних закладів |           |     |              |
|викладання основ   |           |     |              |
|біобезпеки та    |           |     |              |
|біоетики.      |           |     |              |
-----------------------------------------------------------------------------------
 
 В.о. директора
 Департаменту організації
 санітарно-епідеміологічного
 нагляду                       Л.М.Мухарська<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner