Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 273 від 05.12.2000

Про затвердження Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
             МОЛОДІ ТА СПОРТУ
 
              Н А К А З
 
            06.05.2009 N 1532
 
 
       Про виконання у 2009 році плану заходів
      щодо реалізації Державної програми підтримки
          сім'ї на період до 2010 року
 
 
   На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 6
червня 2007 року N 382-р ( 382-2007-р ) "Про затвердження
Державної програми підтримки сім'ї на період до 2010 року"
( 244-2007-п ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити План заходів щодо реалізації у 2009 році
Державної програми  підтримки  сім'ї на період до 2010 року
( 244-2007-п ) (далі - Заходи), що додається.
 
   2. Міністерству у справах молоді, сім'ї та ґендерної політики
Автономної Республіки Крим, управлінням у справах сім'ї, молоді та
спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій забезпечити виконання Заходів та подання до 1 лютого
2010 року інформації про стан їх виконання до Департаменту
сімейної  та  ґендерної  політики  Мінсім'ямолодьспорту  для
узагальнення.
 
   3. Державній соціальній службі для сім'ї, дітей та молоді
(Лук'янова Н.Л.), Державному інституту розвитку сім'ї та молоді
(Мішин А.О.), Департаменту сприяння соціальному становленню та
розвитку молоді (Захаренко К.В.), забезпечити виконання Заходів
відповідно до компетенції та надання до 1 лютого 2010 року
інформації Департаменту сімейної та ґендерної політики.
 
   4. Департаменту сімейної та ґендерної політики (Ламах Е.Б.)
забезпечити подання до 1 березня 2010 року Кабінету Міністрів
України узагальненої інформації щодо реалізації у 2009 році
Державної програми підтримки сім'ї на період до  2010  року
( 244-2007-п ).
 
   5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Т.В.Кондратюк.
 
 Міністр                       Ю.О.Павленко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства України
                   у справах сім'ї,
                   молоді та спорту
                   06.05.2009 N 1532
 
 
               ЗАХОДИ
       Міністерства України у справах сім'ї,
      молоді та спорту щодо виконання у 2009 році
          Державної програми підтримки
          сім'ї на період до 2010 року
             ( 244-2007-п )
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
|Заходи Державної|Виконавці Державної |    Заходи    |  Виконавці   | Термін |
|  програми  |   програми   |Мінсім'ямолодьспорту |         |виконання |
|підтримка сім'ї |  ( 244-2007-п )  |           |         |     |
|  на період  |          |           |         |     |
| до 2010 року |          |           |         |     |
| ( 244-2007-п ) |          |           |         |     |
|----------------+--------------------+---------------------+------------------+----------|
|1. Провести   |Мінсім'ямолодьспорт,|Підготувати проект  |департамент    | Грудень |
|аналіз     |Мінпраці, МОН, МОЗ, |Закону України "Про |сімейної та    |     |
|законодавчих,  |МКТ, Мін'юст,    |внесення змін до   |ґендерної політики|     |
|інших      |Мінекономіки,    |Закону України "Про |(сектор      |     |
|нормативно-   |Держкомстат     |забезпечення рівних |забезпечення   |     |
|правових актів |          |прав та можливостей |ґендерної     |     |
|та підготувати, |          |жінок і чоловіків"  |рівності)     |     |
|в разі потреби, |          |(забезпечення    |         |     |
|пропозиції щодо |          |механізму,      |         |     |
|внесення до них |          |спрямованого на   |         |     |
|змін у частині |          |протидію насильства |         |     |
|вдосконалення  |          |за ознакою статі)  |         |     |
|державної    |          |---------------------+------------------+----------|
|підтримки різних|          |Розробити проект   |Державна соціальна| Грудень |
|категорій сімей.|          |постанови Кабінету  |служба для сім'ї, |     |
|        |          |Міністрів України  |дітей та молоді  |     |
|        |          |щодо вдосконалення  |         |     |
|        |          |соціальної роботи з |         |     |
|        |          |сім'ями та особами, |         |     |
|        |          |які опинились у   |         |     |
|        |          |складних життєвих  |         |     |
|        |          |обставинах.     |         |     |
|----------------+--------------------+---------------------+------------------+----------|
|4. Розповсю-  |Мінсім'ямолодьспорт,|1. Провести     |Департамент    | Протягом |
|джувати     |МОЗ, МОН,      |інформаційну кампанію|сімейної та    |  року  |
|соціальну    |Держкомтелерадіо,  |щодо пропаганди   |ґендерної політики|     |
|рекламу щодо  |Рада міністрів   |позитивного іміджу  |Управління у   |     |
|пропаганди   |Автономної     |сім'ї та її     |справах сім'ї,  |     |
|позитивного   |Республіки Крим,  |соціальної підтримки,|молоді та спорту |     |
|іміджу сім'ї та |обласні, Київська  |популяризації    |Ради міністрів  |     |
|її соціальної  |та Севастопольська |сімейного способу  |Автономної    |     |
|підтримки,   |міські       |життя.        |Республіки Крим, |     |
|проводити    |держадміністрації  |           |обласних,     |     |
|широкомасштабну |          |           |Київської та   |     |
|інформаційну  |          |           |Севастопольської |     |
|кампанію щодо  |          |           |міських      |     |
|популяризації  |          |           |держадміністрацій |     |
|сімейного    |          |---------------------+------------------+----------|
|способу життя, |          |2. Виготовити та   |Державна соціальна| Протягом |
|формування   |          |розмістити зовнішню |служба для сім'ї, |  року  |
|національних  |          |соціальну рекламу  |дітей та молоді. |     |
|сімейних    |          |щодо пропаганди   |         |     |
|цінностей, з  |          |позитивного іміджу  |         |     |
|питань здорового|          |сім'ї та її     |         |     |
|способу життя та|          |соціальної підтримки.|         |     |
|збереження   |          |           |         |     |
|репродуктивного |          |           |         |     |
|здоров'я.    |          |           |         |     |
|----------------+--------------------+---------------------+------------------+----------|
|5. Організо-  |Мінсім'ямолодьспорт,|1. Провести     |Департамент    | Червень |
|вувати     |МКТ, Рада міністрів |Всеукраїнський    |сімейної та    |  МДЦ  |
|роботу з    |Автономної     |фестиваль "Таланти  |ґендерної політики| "Артек" |
|відродження та |Республіки Крим,  |багатодітної родини" |(відділ соціальної|     |
|збереження   |обласні, Київська  |(заключний огляд).  |підтримки сім'ї) |     |
|національних  |та Севастопольська |           |         |     |
|сімейних    |міські       |           |         |     |
|традицій і   |держадміністрації  |           |         |     |
|цінностей,   |          |           |         |     |
|сприяти     |          |---------------------+------------------+----------|
|проведенню   |          |2. Провести     |Управління у   | Протягом |
|Всеукраїнського |          |регіональні фестивалі|справах сім'ї,  |  року  |
|фестивалю    |          |"Родинні скарби   |молоді та спорту |     |
|сімейної    |          |України".      |Ради міністрів  |     |
|творчості    |          |           |Автономної    |     |
|"Родинні скарби |          |           |Республіки Крим, |     |
|України",    |          |           |обласних,     |     |
|Всеукраїнського |          |           |Київської та   |     |
|фотоконкурсу  |          |           |Севастопольської |     |
|"Миттєвості   |          |           |міських      |     |
|сімейного    |          |---------------------|держадміністрацій |----------|
|щастя",     |          |3. Провести конкурс |         | Протягом |
|Всеукраїнського |          |"Краще підприємство |         |  року  |
|огляду-конкурсу |          |для родин".     |         |     |
|"Таланти    |          |           |         |     |
|багатодітної  |          |           |         |     |
|родини",    |          |           |         |     |
|"Національний  |          |           |         |     |
|фестиваль    |          |           |         |     |
|соціальної   |          |           |         |     |
|реклами".    |          |           |         |     |
|----------------+--------------------+---------------------+------------------+----------|
|9. Здійснювати |Мінсім'ямолодьспорт,|Провести інформаційну|Департамент    | Протягом |
|інформаційно-  |Рада міністрів   |кампанію з питань  |сімейної та    |  року  |
|просвітницькі  |Автономної     |рівних прав та    |ґендерної політики|     |
|заходи,     |Республіки Крим,  |можливостей жінок і |(сектор      |     |
|спрямовані на  |обласні, Київська  |чоловіків.      |забезпечення   |     |
|подолання    |та Севастопольська |           |ґендерної     |     |
|ґендерних    |міські       |           |рівності)     |     |
|стереотипів щодо|держадміністрації  |           |Управління у   |     |
|розподілу    |          |           |справах сім'ї,  |     |
|соціальних ролей|          |           |молоді та спорту |     |
|у сім'ї.    |          |           |Ради міністрів  |     |
|        |          |           |Автономної    |     |
|        |          |           |Республіки Крим, |     |
|        |          |           |обласних,     |     |
|        |          |           |Київської та   |     |
|        |          |           |Севастопольської |     |
|        |          |           |міських      |     |
|        |          |           |держадміністрацій |     |
|----------------+--------------------+---------------------+------------------+----------|
|11. Проводити  |Мінсім'ямолодьспорт,|1. Підтримати роботу |Департамент    | Протягом |
|інформаційно-  |МОН, МОЗ      |Шкіл Татусів.    |сімейної та    |  року  |
|просвітницькі  |Держсоцслужба,   |           |ґендерної політики|     |
|заходи із    |Держкомтелерадіо,  |           |(відділ соціальної|     |
|залученням   |Рада міністрів   |           |підтримки сім'ї) |     |
|засобів масової |Автономної     |           |Управління у   |     |
|інформації,   |Республіки Крим,  |           |справах сім'ї,  |     |
|розповсюджувати |обласні, Київська  |           |молоді та спорту |     |
|інформаційно-  |та Севастопольська |           |Ради міністрів  |     |
|довідкові    |міські       |           |Автономної    |     |
|матеріали і   |держадміністрації  |           |Республіки Крим, |     |
|методичну    |разом з громадськими|           |обласних,     |     |
|літературу з  |організаціями    |           |Київської та   |     |
|метою формування|          |           |Севастопольської |     |
|культури    |          |           |міських      |     |
|сімейних    |          |           |держадміністрацій |     |
|стосунків з   |          |           |         |     |
|гуманними    |          |           |         |     |
|принципами   |          |           |         |     |
|функціонування, |          |           |         |     |
|підготовку   |          |           |         |     |
|молоді до    |          |           |         |     |
|сімейного життя |          |           |         |     |
|і        |          |           |         |     |
|відповідального |          |           |         |     |
|батьківства,  |          |           |         |     |
|популяризацію  |          |           |         |     |
|здорового    |          |           |         |     |
|способу життя. |          |           |         |     |
|----------------|          |---------------------+------------------+----------|
|12. Забезпечити |          |2. Забезпечити    |Республіканський | Протягом |
|інформування  |          |функціонування шкіл |(АР Крим),    |  року  |
|батьків та   |          |підготовки      |області,     |     |
|надання їм   |          |відповідального   |Київський та   |     |
|консультаційних |          |батьківства,     |Севастопольський |     |
|послуг з метою |          |консультаційних   |міські центри   |     |
|набуття вмінь, |          |пунктів у жіночих  |ССДСМ.      |     |
|знань і навичок |          |консультаціях,    |         |     |
|з питань    |          |центрах або     |         |     |
|виховання дітей.|          |кабінетах планування |         |     |
|        |          |сім'ї.        |         |     |
|----------------+--------------------+---------------------+------------------+----------|
|16. Внести   |Мінсім'ямолодьспорт,|1. Розробити     |Департамент    | Протягом |
|пропозиції щодо |Мінпраці, Рада   |посвідчення для   |сімейної та    |  року  |
|запровадження  |міністрів Автономної|багатодітної сім'ї. |ґендерної політики|     |
|єдиного     |Республіки Крим,  |           |(відділ соціальної|     |
|посвідчення для |обласні, Київська  |           |підтримки сім'ї). |     |
|багатодітної  |та Севастопольська |           |         |     |
|сім'ї та    |міські       |           |         |     |
|визначення   |держадміністрації  |           |         |     |
|механізму його |          |           |         |     |
|застосування.  |          |           |         |     |
|----------------+--------------------+---------------------+------------------+----------|
|21. Проводити  |Мінсім'ямолодьспорт,|1. Забезпечити    |Департамент    | Протягом |
|інформаційну-  |МОН, МОЗ      |проведення пропаганди|сприяння     |  року  |
|просвітницьку  |Держсоцслужба,   |здорового способу  |соціальному    |     |
|роботу серед  |Держкомтелерадіо,  |життя та профілактики|становленню та  |     |
|молоді,     |Рада міністрів   |ВІЛ/СНІДу,      |розвитку молоді  |     |
|спрямовану на  |Автономної     |попередження     |Ради міністрів  |     |
|її підготовку до|Республіки Крим,  |вживання молоддю   |Автономної    |     |
|сімейного життя |обласні, Київська  |наркотичних засобів, |Республіки Крим, |     |
|і        |та Севастопольська |прекурсорів,     |обласних,     |     |
|відповідального |міські       |отруйних       |Київської та   |     |
|батьківства,  |держадміністрації  |сильнодіючих речовин,|Севастопольської |     |
|популяризацію  |разом з громадськими|алкоголю,      |міських      |     |
|здорового    |організаціями    |тютюнопаління шляхом |держадміністрацій.|     |
|способу життя. |          |проведення      |         |     |
|        |          |інформаційно-    |         |     |
|        |          |просвітницьких,   |         |     |
|        |          |профілактичних,   |         |     |
|        |          |культурно-мистецьких |         |     |
|        |          |заходів.       |         |     |
|----------------+--------------------+---------------------+------------------+----------|
|23. Запровадити |Мінсім'ямолодьспорт,|1. Забезпечити    |Департамент    | Протягом |
|єдиний облік  |Рада міністрів   |ведення єдиного   |сімейної та    |  року  |
|багатодітних  |Автономної     |обліку багатодітних |ґендерної політики|     |
|сімей та сімей, |Республіки Крим,  |сімей, Загального  |(відділ соціальної|     |
|які опинилися в |обласні, Київська  |банку даних сімей,  |підтримки сім'ї) |     |
|складних    |та Севастопольська |які опинились у   |Державна соціальна|     |
|життєвих    |міські       |складних життєвих  |служба для сім'ї, |     |
|обставинах,   |держадміністрації  |обставинах та обліку |дітей та молоді  |     |
|шляхом ведення |          |сімей з дітьми.   |Управління у   |     |
|відповідного  |          |           |справах сім'ї,  |     |
|банку даних.  |          |           |молоді та спорту |     |
|        |          |           |Ради міністрів  |     |
|        |          |           |Автономної    |     |
|        |          |           |Республіки Крим, |     |
|        |          |           |обласних,     |     |
|        |          |           |Київської та   |     |
|        |          |           |Севастопольської |     |
|        |          |           |міських      |     |
|        |          |           |держадміністрацій |     |
|----------------+--------------------+---------------------+------------------+----------|
|24. Проводити  |Мінсім'ямолодьспорт,|1. Провести     |Департамент    | Протягом |
|широкомасштабну |Держкомтелерадіо,  |інформаційну кампанію|сімейної та    |  року  |
|інформаційно-  |МОН, МОЗ, МВС, Рада |з питань попередження|ґендерної політики|     |
|просвітницьку  |міністрів Автономної|насильства в сім'ї та|(відділ      |     |
|роботу шляхом  |Республіки Крим,  |реалізації заходів  |попередження   |     |
|створення та  |обласні, Київська  |кампанії "Стоп    |насильства в сім'ї|     |
|розповсюдження |та Севастопольська |насильству".     |та протидії    |     |
|соціальної   |міські       |           |торгівлі людьми) |     |
|реклами з питань|держадміністрації  |           |Управління у   |     |
|запобігання   |разом з громадськими|           |справах сім'ї,  |     |
|насильству в  |організаціями    |           |молоді та спорту |     |
|сім'ї      |          |           |Ради міністрів  |     |
|(телевізійні та |          |           |Автономної    |     |
|радіопрограми і |          |           |Республіки Крим, |     |
|передачі, випуск|          |           |обласних,     |     |
|друкованої   |          |           |Київської та   |     |
|продукції);   |          |           |Севастопольської |     |
|організувати  |          |           |міських      |     |
|тренінги і   |          |           |держадміністрацій |     |
|семінари у   |          |           |         |     |
|загальноосвітніх|          |           |         |     |
|та вищих    |          |           |         |     |
|навчальних   |          |           |         |     |
|закладах з   |          |           |         |     |
|питань     |          |           |         |     |
|запобігання і  |          |           |         |     |
|протидії    |          |           |         |     |
|насильству в  |          |           |         |     |
|сім'ї.     |          |           |         |     |
|----------------+--------------------+---------------------+------------------+----------|
|25. Проводити  |Мінсім'ямолодьспорт,|1. Провести щорічну |Департамент    | з 25  |
|щороку     |МОЗ, МВС, Рада   |акцію "16 днів проти |сімейної та    |листопада |
|Всеукраїнську  |міністрів Автономної|насильства".     |ґендерної політики|  -   |
|акцію "16 днів |Республіки Крим,  |           |(відділ      |16 грудня |
|проти      |обласні, Київська  |           |попередження   |     |
|насильства".  |та Севастопольська |           |насильства в сім'ї|     |
|        |міські       |           |та протидії    |     |
|        |держадміністрації  |           |торгівлі людьми) |     |
|        |разом з громадськими|           |Управління у   |     |
|        |організаціями    |           |справах сім'ї,  |     |
|        |          |           |молоді та спорту |     |
|        |          |           |Ради міністрів  |     |
|        |          |           |Автономної    |     |
|        |          |           |Республіки Крим, |     |
|        |          |           |обласних,     |     |
|        |          |           |Київської та   |     |
|        |          |           |Севастопольської |     |
|        |          |           |міських      |     |
|        |          |           |держадміністрацій |     |
|----------------+--------------------+---------------------+------------------+----------|
|27. Забезпечити |Академія      |1. Розробити     |Департамент    | Жовтень |
|розроблення та |педагогічних наук, |методичні      |сімейної та    |     |
|практичне    |МОН,        |рекомендації щодо  |ґендерної політики|     |
|застосування в |Мінсім'ямолодьспорт,|проходження     |(відділ      |     |
|практичній   | Державний інститут |корекційних програм |попередження   |     |
|роботі методики |розвитку сім'ї та  |для осіб, які    |насильства в сім'ї|     |
|виявлення,   |молоді       |вчиняють насильство у|та протидії    |     |
|профілактики і |          |сім'ї.        |торгівлі людьми) |     |
|соціально-   |          |           |         |     |
|психологічної  |          |           |         |     |
|реабілітації  |          |           |         |     |
|дітей, що    |          |           |         |     |
|зазнали     |          |           |         |     |
|насильства в  |          |           |         |     |
|сім'ї.     |          |           |         |     |
|----------------+--------------------+---------------------|         |     |
|30. Організувати|Мінсім'ямолодьспорт,|2. Підтримати рух  |         |     |
|роботу з    |МВС, Академія    |"Чоловіки проти   |         |     |
|підготовки та  |педагогічних наук  |насильства"     |         |     |
|видання:    |          |           |         |     |
|- методичних  |          |           |         |     |
|матеріалів з  |          |           |         |     |
|питань     |          |           |         |     |
|запобігання   |          |           |         |     |
|насильству в  |          |           |         |     |
|сім'ї,     |          |           |         |     |
|проведення   |          |           |         |     |
|роботи з    |          |           |         |     |
|особами, що   |          |           |         |     |
|схильні до   |          |           |         |     |
|вчинення такого |          |           |         |     |
|насильства та їх|          |           |         |     |
|жертвами.    |          |           |         |     |
|----------------+--------------------+---------------------+------------------+----------|
|29. Забезпечити |Мінсім'ямолодьспорт,|1. Підготувати    |Департамент    | Протягом |
|підготовку   |МОН, МОЗ, Мінпраці, |Державну доповідь  |сімейної та    |  року  |
|проекту     |Мін'юст,      |"Становище молодих  |ґендерної політики|     |
|державної    |Мінекономіки, МВС, |сімей в Україні" (за |Державний інститут|     |
|доповіді про  |МКТ, МЗС, МНС,   |підсумками      |розвитку сім'ї та |     |
|становище сімей |Мінагрополітики,  |2008 року).     |молоді      |     |
|та стан     |Держкомтелерадіо,  |           |Управління у   |     |
|реалізації   |Держкомстат,    |           |справах сім'ї,  |     |
|сімейної    |Національна     |           |молоді та спорту |     |
|політики в   |академія наук,   |           |Ради міністрів  |     |
|Україні за   |Академія      |           |Автономної    |     |
|підсумками   |педагогічних наук, |           |Республіки Крим, |     |
|поточного року. |Академія медичних  |           |обласних,     |     |
|        |наук, Рада міністрів|           |Київської та   |     |
|        |Автономної     |           |Севастопольської |     |
|        |Республіки Крим,  |           |міських      |     |
|        |обласні, Київська  |           |держадміністрацій |     |
|        |та Севастопольська |           |         |     |
|        |міські       |           |         |     |
|        |держадміністрації  |           |         |     |
|----------------+--------------------+---------------------+------------------+----------|
|33. Проводити: |Мінсім'ямолодьспорт,|1. Провести     |Департамент    | Протягом |
|- навчальні   |МОН, МВС, МОЗ, Рада |міжрегіональні    |сімейної,     |  року  |
|тренінги і   |міністрів Автономної|навчальні тренінги і |ґендерної     |     |
|семінари для  |Республіки Крим,  |семінари з питань  |політики та    |     |
|фахівців з   |обласні, Київська  |попередження     |демографічного  |     |
|питань сім'ї  |та Севастопольська |насильства в сім'ї. |розвитку (відділ |     |
|щодо вжиття   |міські       |           |попередження   |     |
|заходів для   |держадміністрації, |           |насильства в сім'ї|     |
|запобігання   |Державний інститут |           |та протидії    |     |
|насильству в  |розвитку сім'ї та  |           |торгівлі людьми) |     |
|сім'ї;     |молоді разом з   |           |         |     |
|- раз на два  |громадськими    |           |         |     |
|роки      |організаціями    |           |         |     |
|всеукраїнські  |Мінсім'ямолодьспорт,|           |         |     |
|науково-    |МОН, МОЗ, Мінпраці, |           |         |     |
|практичні    |Мін'юст,      |           |         |     |
|конференції з  |Мінекономіки,    |           |         |     |
|питань становища|Держкомстат, НАН,  |           |         |     |
|української   |АПН, АМН      |           |         |     |
|родини, проблем |          |           |         |     |
|та перспектив  |          |           |         |     |
|реалізації   |          |           |         |     |
|державної    |          |           |         |     |
|сімейної    |          |           |         |     |
|політики.    |          |           |         |     |
|----------------+--------------------+---------------------+------------------+----------|
|36. Удосконалити|Мінсім'ямолодьспорт,|Привести нормативно |Департамент    | Травень |
|систему відомчої|МВС, Держкомстат  |правові акти у    |сімейної,     |     |
|та запровадити |          |відповідність до   |ґендерної     |     |
|державну    |          |Закону України "Про |політики та    |     |
|статистичну   |          |внесення змін до   |демографічного  |     |
|звітність з   |          |деяких законодавчих |розвитку (відділ |     |
|питань     |          |актів України щодо  |попередження   |     |
|запобігання   |          |вдосконалення    |насильства в сім'ї|     |
|насильству в  |          |законодавства    |та протидії    |     |
|сім'ї та щодо  |          |стосовно протидії  |торгівлі людьми) |     |
|проявів     |          |насильству в сім'ї" |         |     |
|жорстокого   |          |( 599-17 ).     |         |     |
|поводження з  |          |           |         |     |
|дітьми.     |          |           |         |     |
|----------------+--------------------+---------------------+------------------+----------|
|37. Розробити  |Мінсім'ямолодьспорт,|Розробити показники |Державний інститут| Грудень |
|показники оцінки|Державний інститут |оцінки ефективності |розвитку сім'ї та |     |
|ефективності  |розвитку сім'ї та  |виконання Державної |молоді Департамент|     |
|виконання    |молоді       |програми підтримки  |сімейної,     |     |
|Державної    |          |сім'ї на період до  |ґендерної     |     |
|програми    |          |2010 року      |політики та    |     |
|підтримки сім'ї |          |( 244-2007-п ).   |демографічного  |     |
|на період до  |          |           |розвитку (відділ |     |
|2010 року    |          |           |соціальної    |     |
|( 244-2007-п ). |          |           |підтримки сімей) |     |
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Директор департаменту
 сімейної та ґендерної
 політики                         Е.Ламах<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner