Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 70 від 11.02.2004

Про затвердження Положення про добровільні пожежні дружини (команди) (НАПБ Б.02.004-2004) та Типового положення про пожежно-технічну комісію


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            05.05.2009 N 303
 
 
   Про проведення атестації лікарів (провізорів)-інтернів
      на визначення знань та практичних навиків
          у 2009/2010 навчальному році
 
 
   Для проведення у 2009/2010  навчальному  році  атестації
лікарів (провізорів)-інтернів на визначення знань та практичних
навиків з  конкретної  спеціальності  у  вищих  медичних  і
фармацевтичних навчальних закладах та закладах післядипломної
освіти Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити список голів атестаційних комісій (додається).
 
   2. Ректорам вищих медичних і  фармацевтичних  навчальних
закладів, закладів післядипломної освіти, головам атестаційних
комісій провести атестацію лікарів (провізорів)-інтернів,  які
у 2009/2010 навчальному році завершують навчання в інтернатурі на
визначення знань та практичних навиків з присвоєнням  звання
лікаря (провізора)-спеціаліста з конкретної спеціальності згідно з
вимогами кваліфікаційних характеристик та наказом Міністерства
охорони здоров'я України від 19.09.96 N 291 ( z0696-96 ) "Про
затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників
вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівня
акредитації, медичних факультетів університетів".
 
   3. Головам атестаційних комісій:
 
   3.1. Під  час  проведення  державної  атестації  лікарів
(провізорів)-інтернів на визначення знань та практичних навиків
провести аналіз практичної підготовки спеціалістів в інтернатурі,
результати цього аналізу викласти у звіті.
 
   3.2. Подати до 15.07.2010 звіти до Департаменту кадрової
політики, освіти і науки МОЗ України.
   Звіти скласти згідно з рекомендаціями (додаються).
 
   4. Наказ діє до затвердження нового складу голів комісій для
проведення атестації лікарів (провізорів)-інтернів на визначення
знань та практичних навиків.
 
   5. Контроль  за  виконанням  даного  наказу покласти на
заступника Міністра Лазоришинця В.В.
 
 Міністр                       В.М.Князевич
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   охорони здоров'я України
                   05.05.2009 N 303
 
 
               СПИСОК
          голів атестаційних комісій
 
 
   1.1. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
   "Неврологія" -  Віничук  Степан  Мілентійович,  професор,
завідувач кафедри неврології
   "Інфекційні хвороби" - Печінка Анатолій Михайлович, професор,
завідувач кафедри інфекційних хвороб
   "Пульмонологія та фтизіатрія" - Петренко Василь Іванович,
професор, завідувач кафедри фтизіатрії
   "Стоматологія" - Борисенко Анатолій Васильович, професор,
завідувач кафедри терапевтичної стоматології
   "Педіатрія" -  Майданник  Віталій  Григорович,  професор,
завідувач кафедри педіатрії N 4
   "Гігієна загальна" - Бардов Василь Гаврилович, професор,
завідувач кафедри гігієни та екології
   "Епідеміологія" -  Колесникова  Ірина Павлівна, професор,
завідувач кафедри епідеміології
   "Медицина невідкладних  станів" - Дудка Петро Федорович,
професор, професор кафедри внутрішніх хвороб  стоматологічного
факультету
   "Патологічна анатомія" - Благодаров Володимир Миколайович,
професор, завідувач кафедри патоморфології
   "Психіатрія" - Напреєнко Олександр Костянтинович, професор,
завідувач кафедри психіатрії та наркології
   "Радіологія" - Ткаченко  Михайло  Миколайович,  професор,
завідувач кафедри радіології та радіаційної медицини
   "Загальна практика - сімейна медицина" -  Гиріна  Ольга
Миколаївна, професор, завідувач кафедри загальної практики -
сімейної медицини
   "Судово-медична експертиза"   -   Михайличенко   Борис
Валентинович, професор, завідувач кафедри судової медицини
   "Мікробіологія та  вірусологія"  -  Широбоков  Володимир
Павлович, професор, завідувач кафедри мікробіології, вірусології і
імунології НМУ
   "Медична психологія" - Максименко Сергій Дмитрович, професор,
завідувач кафедри психології та педагогіки
   "Клінічна онкологія" - Щепотін Ігор Борисович, професор,
завідувач кафедри онкології
   "Загальна фармація" - Волох Дмитро Степанович, професор,
завідувач кафедри організації та економіки фармації
   "Хірургія" -  Короткий  Валерій  Миколайович,  професор,
завідувач кафедри хірургії N 2
   "Урологія" - Пасечніков Сергій Петрович, професор, завідувач
кафедри урології
   "Ортопедія і  травматологія"  -  Бур'янов   Олександр
Анатолійович,  професор,  завідувач  кафедри  ортопедії  і
травматології
   "Внутрішні хвороби" - Бульда Володимир Іванович, професор,
професор кафедри внутрішньої медицини N 3
   "Анестезіологія та  інтенсивна терапія" - Глумчер Фелікс
Семенович,  професор,  завідувач  кафедри  анестезіології  та
інтенсивної терапії
   "Отоларингологія" - Мітін Юрій  Володимирович,  професор,
завідувач кафедри отоларингології
   "Офтальмологія" - Жабоєдов Генадій  Дмитрович,  професор,
завідувач кафедри очних хвороб
   "Спортивна медицина" -  Шаповалова  Валентина  Андріївна,
професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації та спортивної
медицини
   "Дерматовенерологія" -  Коляденко  Володимир  Григорович,
професор, завідувач кафедри дерматовенерології
   "Неонатологія" -  Кривопустов  Сергій Петрович, професор,
професор кафедри педіатрії N 2 та медичної генетики
   "Дитяча хірургія" - Кривченя Данило Юліанович, професор,
завідувач кафедри дитячої хірургії
   "Нейрохірургія" -  Поліщук  Микола  Єфремович,  професор,
завідувач кафедри нейрохірургії НМАПО
   "Акушерство і  гінекологія"  - Бенюк Василь Олексійович,
професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології N 3
 
   1.2. Національний фармацевтичний університет
   "Загальна фармація", "Клінічна фармація" - Пімінов Олександр
Фоміч,  професор,  директор інституту підвищення кваліфікації
спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету,
професор кафедри фармацевтичної технології
 
   1.3. Буковинський державний медичний університет
   "Загальна практика - сімейна медицина" - Білецький Семен
Віссаріонович, професор, завідувач кафедри сімейної медицини
   "Педіатрія" -  Колоскова  Олена  Костянтинівна,  доцент,
завідувач кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб
   "Медицина невідкладних станів" - Коновчук Віктор Миколайович,
професор, завідувач кафедри анестезіології та реаніматології
   "Інфекційні хвороби"  -  Москалюк  Василь  Деонізійович,
професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб та епідеміології
   "Психіатрія" - Деркач Василь Григорович, доцент,  доцент
кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології
   "Неврологія" -  Чернецький  Василь  Кирилович,  професор,
професор  кафедри  нервових  хвороб,  психіатрії та медичної
психології
   "Пульмонологія та  фтизіатрія" - Сливка Віктор Іванович,
доцент доцент кафедри дерматовенерології та фтизіатрії
   "Клінічна онкологія" - Сенютович Роман Васильович, професор,
завідувач кафедри онкології та радіології
   "Клінічна фармація" - Геруш Олег Васильович, доцент, доцент
кафедри фармації
   "Медична психологія" - Рудницький Роман Іванович, доцент,
доцент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології
   "Патологічна анатомія"  -  Давиденко  Ігор Святославович,
професор, завідувач кафедри патологічної анатомії та судової
медицини
   "Внутрішні хвороби" - Волошин Олександр Іванович, професор,
професор  кафедри  пропедевтики  внутрішніх хвороб, клінічної
імунології та алергології
   "Хірургія" - Іфтодій Андрій Григорович, професор, завідувач
кафедри хірургії та урології
   "Анестезіологія та інтенсивна терапія" - Коновчук Віктор
Миколайович, професор, завідувач  кафедри  анестезіології  та
реаніматології
   "Ортопедія і травматологія" - Васюк Володимир Леонідович,
професор,  завідувач  кафедри  травматології,  ортопедів  та
нейрохірургії
   "Урологія" - Федорук Олександр Степанович, професор, професор
кафедри хірургії та урології
   "Отоларингологія" - Левицька Світлана Анатоліївна, доцент,
доцент кафедри дитячої хірургії та отоларингології
   "Офтальмологія" -  Пенішкевич  Ярослав  Іванович, доцент,
завідувач кафедри офтальмології
   "Акушерство та гінекологія" - Кравченко Олена Вікторівна,
професор,  завідувач  кафедри  акушерства,  гінекології  та
перинатології
   "Дитяча хірургія" - Боднар Борис Миколайович,  професор,
завідувач кафедри дитячої хірургії та отоларингології
   "Дерматовенерологія" - Денисенко Ольга Іванівна, професор,
завідувач кафедри дерматовенерології та фтизіатрії
   "Неонатологія" - Колюбакіна Лариса Вікторівна, доцент, доцент
кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб
 
   1.4. Вінницький   національний   медичний   університет
імені М.І. Пирогова
   "Загальна практика  -  сімейна  медицина"  - Чорнобровий
В'ячеслав Миколайович, професор, завідувач кафедри поліклінічної
терапії і сімейної медицини
   "Інфекційні хвороби" - Мороз Лариса Василівна, професор,
завідувач кафедри інфекційних хвороб
   "Пульмонологія та  фтизіатрія"  -   Кучер   Володимир
Олександрович, доцент, завідувач курсом фтизіатрії
   "Психіатрія" -  Слободянюк  Людмила  Федорівна,  доцент,
завідувач курсом наркології, психіатрії та психотерапії
   "Неврологія" - Старинець Георгій Олексійович, доцент, доцент
кафедри нервових хвороб
   "Медицина невідкладних станів" - Міщук Іван Ілліч, професор,
завідувач курсом анестезіології
   "Радіологія", "Клінічна онкологія" - Болюх Борис Панасович,
професор, завідувач кафедри променевої діагностики, променевої
терапії та онкології
   "Педіатрія" - Дуднік Вероніка Михайлівна, доцент, завідувач
кафедри педіатрії N 2
   Пипа Лариса  Володимирівна,  професор,  завідувач  курсом
педіатрії кафедри педіатричних дисциплін факультету післядипломної
освіти
   "Стоматологія" - Чепель Лілія Іванівна, доцент, завідувач
курсом стоматології
   "Патологічна анатомія" - Пушкар Михайло Степанович, професор,
завідувач кафедри гістології
   "Акушерство і гінекологія" - Мазорчук  Борис  Федорович,
професор, завідувач  кафедри  акушерства  і гінекології N 1,
Григоренко Петро Петрович, професор, завідувач кафедри хірургічних
дисциплін
   "Анестезіологія та   інтенсивна   терапія",   "Медицина
невідкладних станів" - Міщук Іван Ілліч, професор, завідувач
курсом анестезіології
   "Ортопедія і   травматологія"   -  Фіщенко  Володимир
Олександрович,  професор,  завідувач  кафедри  ортопедії  і
травматології
   "Отоларингологія" - Кіщук  Василь  Васильович,  професор,
завідувач кафедри оториноларингології
   "Внутрішні хвороби" - Дубовий Олександр Хомич, професор,
завідувач кафедри терапевтичних дисциплін ФПО
   - Денисюк Віталій Іванович, професор, завідувач  кафедри
внутрішньої медицини N 3
   "Офтальмологія" - Салдан Йосип Романович, професор завідувач
кафедри очних хвороб
   "Дитяча хірургія" - Кукурудза Юрій Петрович, професор кафедри
дитячої хірургії
   "Хірургія" -  Годлевський  Аркадій  Іванович,  професор,
завідувач кафедри хірургії N 2,
   - Суходоля Анатолій Іванович, професор кафедри хірургічних
дисциплін, завідувач курсом хірургії
   "Урологія" - Барало Віталійович, доцент кафедри хірургії N 2,
завідувач курсом урології
   "Неонатологія" -  Дуднік  Вероніка  Михайлівна,  доцент,
завідувач кафедри педіатрії N 2
   "Дитяча анестезіологія" - Міщук  Іван  Ілліч,  професор,
завідуючий курсом анестезіології
 
   1.5. Дніпропетровська державна медична академія
   "Загальна практика - сімейна медицина" - Хомазюк Тетяна
Анастасівна, професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх
хвороб
   "Медицина невідкладних станів", "Анестезіологія та інтенсивна
терапія", "Дитяча анестезіологія" - Снісар Володимир Іванович,
професор, професор кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та
медицини невідкладних станів" ФПО
   "Клінічна онкологія" - Бондаренко Ігор Миколайович, професор,
завідувач кафедри онкології та медичної радіології
   "Радіологія" -  Хворостенко  Михайло  Іванович, професор,
професор кафедри онкології та медичної радіології
   "Неврологія" - Школьник Валерій Маркович, професор, завідувач
кафедри нервових хвороб та офтальмології
   "Психіатрія" - Спіріна Ірина Дмитрівна, професор, завідувач
кафедри психіатрії, загальної та медичної психології
   "Інфекційні хвороби" - Шостакович-Корецька Людмила Романівна,
професор, завідувач кафедри факультетської педіатрії та дитячих
інфекційних хвороб
   "Пульмонологія та  фтизіатрія"  -  Родіонова  Вікторія
Всеволодівна, д.м.н., доцент кафедри госпітальної терапії N 1 та
профпатології
   "Педіатрія", "Неонатологія" - Абатуров Олександр Євгенович,
професор кафедри факультетської педіатрії та дитячих інфекційних
хвороб
   "Патологічна анатомія" - Федченко Микола Петрович, професор,
професор кафедри патологічної анатомії і судової медицини
   "Лабораторна діагностика"  -  Кузьміна  Ганна  Петрівна,
професор, професор кафедри терапії та сімейної медицини
   "Стоматологія" - Дичко Євген Никифорович, професор, професор
кафедри дитячої стоматології
   "Гігієна загальна", "Епідеміологія" - Кременчуцький Геннадій
Миколайович,  професор,  завідувач  кафедри  мікробіології,
вірусології та імунології
   "Урологія" - Бараннік Сергій Іванович, професор, професор
кафедри хірургічних хвороб, оперативної хірургії та топографічної
анатомії
   "Хірургія" - Бондаренко Микола Матвійович, професор, професор
кафедри хірургічних хвороб, оперативної хірургії та топографічної
анатомії
   "Ортопедія і  травматологія" - Науменко Леонід Юрійович,
професор, завідувач кафедри медико-соціальної експертизи ФПО
   "Отоларингологія", "Дитяча  отоларингологія"  -  Березнюк
Володимир Васильович, професор, завідувач кафедри отоларингології
   "Офтальмологія" - Сакович Василь Микитович, д.м.н. доцент
кафедри нервових хвороб та офтальмології
   "Нейрохірургія" - Дзяк Людмила Антонівна, професор, завідувач
кафедри нервових хвороб та нейрохірургії ФПО
   "Акушерство та гінекологія" - Потапов Валентин Олександрович,
професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології
   "Внутрішні хвороби" - Степанов Юрій Миронович, професор,
завідувач кафедри гастроентерології та терапії ФПО
   "Дитяча хірургія" - Сушко Віктор Іванович, професор кафедри
дитячої хірургії
   "Радіологія" -  Хворостенко  Михайло  Іванович, професор,
професор кафедри онкології та медичної радіології
   "Дерматовенерологія" - Дюдюн Анатолій Дмитрович, професор,
завідувач кафедри шкірних та венерологічних хвороб
   "Спортивна медицина" - Абрамов Віктор Васильович, професор,
завідувач кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини та
валеології
 
   1.6. Донецький   національний   медичний   університет
імені М. Горького
   "Медицина невідкладних станів", "Анестезіологія та інтенсивна
терапія" - Черній Володимир Ілліч, професор, завідувач кафедри
анестезіології,  інтенсивної терапії та медицини невідкладних
станів ФПО, лабораторної діагностики та клінічної фізіології ФІПО
   "Стоматологія" - Ярова Світлана Павлівна, професор, завідувач
кафедри загальної стоматології ФІПО
   "Гігієна загальна" - Єрмаченко Олександр Борисович, професор,
завідувач кафедри гігієни ФІПО
   "Інфекційні хвороби" - Зайцев Ігор Анатолійович, доцент,
завідувач кафедри інфекційних хвороб
   "Неврологія" - Статінова Олена Анатолієвна, доцент, завідувач
кафедри нервових хвороб та медичної генетики
   "Патологічна анатомія" - Василенко Інна Василівна, професор,
завідувач кафедри патологічної анатомії
   "Радіологія", "Клінічна  онкологія"  -  Думанський  Юрій
Васильович, професор, завідувач кафедри онкології, променевих
методів діагностики та лікування ФПО
   "Психіатрія" - Бабюк Ігор Олексійович, професор, завідувач
кафедри психіатрії,  психотерапії, медпсихології та наркології
з курсом сексології ФПО
   "Лабораторна діагностика",  "Внутрішні  хвороби" - Натрус
Лариса Валентинівна, професор, професор кафедри анестезіології, ІТ
та МНС, лабораторної діагностики та клінічної фізіології ФІПО
   "Загальна практика-сімейна медицина"  -  Гринь  Владислав
Костянтинович,   професор,   завідувач  кафедри  загальної
практики-сімейної медицини ФІПО
   "Пульмонологія та фтизіатрія" - Лєпшина Світлана Михайлівна,
доцент, завідувач кафедри фтизіатрії і пульмонології
   "Педіатрія" -  Нагорна  Наталія  Володимирівна, професор,
завідувач кафедри педіатрії ФІПО
   "Епідеміологія" - Слюсар Леонід Іванович - доцент, доцент
кафедри організації вищої освіти, управління охорони здоров'я та
епідеміології ФІПО
   "Судово-медична експертиза" - Герасименко Олександр Іванович
професор, завідувач кафедри судової медицини та основ права
   "Ортопедія і  травматологія"  -  Климовицький  Володимир
Гарійович, професор, завідувач кафедри ортопедії і травматології
та екстремальної медицини ФІПО
   "Офтальмологія" -  Сухіна  Людмила  Олексіївна, професор,
завідувач кафедри офтальмології ФІПО
   "Отоларингологія", "Дитяча отоларингологія" - Боєнко Сергій
Костянтинович, професор, завідувач кафедри отоларингології ФІПО
   "Урологія" - Гузенко Валерій Миколайович, професор, завідувач
кафедри факультетської хірургії та урології
   "Хірургія" - Антонюк Сергій Митрофанович, професор, завідувач
кафедри хірургічних хвороб N 2 ФІПО
   "Акушерство і  гінекологія" - Чайка Володимир Кирилович,
професор,  завідувач  кафедри  акушерства,  гінекології  та
перинатології ФІПО
   "Дитяча хірургія", "Дитяча анестезіологія" - Грона Василь
Миколайович,  професор,  завідувач  кафедри дитячої хірургії,
анестезіології та неонатології
   "Нейрохірургія" -  Поліщук  Микола  Єфремович,  професор,
завідувач кафедри нейрохірургії НМАПО
   "Неонатологія" -  Лінчевський  Георгій Леонідович, доцент
кафедри педіатрії та неонатології
   "Дерматовенерологія" - Проценко Тетяна Віталіївна, професор,
завідувач кафедри дерматовенерології з курсом косметології ФІПО
 
   1.7. Запорізький державний медичний університет
   "Патологічна анатомія",  "Судово-медична  експертиза"  -
Туманський Валерій Олексійович, професор,  завідувач  кафедри
патологічної анатомії та судової медицини з основами права
   "Загальна практика - сімейна медицина", "Внутрішні хвороби" -
Кривенко Віталій Іванович, професор, завідувач кафедри терапії та
сімейної медицини ФПО
   "Педіатрія", "Неонатологія" - Боярська Людмила Миколаївна,
професор, завідувач кафедри педіатрії з курсом дитячої хірургії,
анестезіології та реаніматології ФПО
   "Загальна фармація"  -  Мазулін  Олександр  Владіленович,
професор завідувач кафедри фармакогнозії, фармхімії і ТЛ ФПО,
Білай Іван Михайлович, доцент, завідувач кафедри УЕФ, клінфармації
та фармакотерапії ФПО
   "Анестезіологія та інтенсивна терапія" - Горенштейн Михайло
Львович, доцент, завідувач кафедри анестезіології, реаніматології
та інтенсивної терапії
   "Хірургія" - Сирбу Іван Федорович, професор, професор кафедри
загальної хірургії
   "Ортопедія і травматологія" - Чемерис Анатолій Йосипович,
доцент, завідувач кафедри травматології, ортопедії
   "Акушерство і гінекологія" - Жарких Анатолій Васильович,
професор,  завідувач  кафедри  акушерства,  гінекології  та
репродуктивної медицини
   "Дитяча анестезіологія" - Курочкін Михайло Юрійович, доцент,
доцент кафедри дитячих хвороб ФПО
   "Дитяча хірургія" - Дмитряков Валерій Олександрович, професор
професор кафедри дитячих хвороб ФПО
 
   1.8. Івано-Франківський національний медичний університет
   "Загальна практика - сімейна медицина", "Внутрішні хвороби",
"Медицина невідкладних станів - Глушко Любомир Володимирович,
професор, завідувач кафедри терапії та сімейної медицини ФПО
   "Судово-медична експертиза" - Федорчук-Незнакомцева Єлизавета
Петрівна, професор, завідувач кафедри судово-медичної експертизи
   "Педіатрія" -  Цимбаліста  Ольга  Леонтіївна,  професор,
завідувач кафедри педіатрії N 2 ФПО
   "Неврологія" -  Герасимчук  Роман  Дмитрович,  професор,
завідувач кафедри нервових хвороб N 1
   "Психіатрія" - Винник Михайло Іванович, професор, завідувач
кафедри психіатрії, наркології та медицини психології
   "Радіологія" -  Рижик  Валер'ян  Миколайович,  професор,
завідувач кафедри радіології
   "Пульмонологія та фтизіатрія" - Зозуляк Василь Іванович,
професор, завідувач кафедри фтизіатрії
   "Стоматологія" - Рожко Микола Михайлович, професор, завідувач
кафедри стоматології факультету післядипломної освіти
   "Інфекційні хвороби" - Дикий Богдан Миколайович, професор,
завідувач кафедри інфекційних хвороб
   "Загальна фармація"  -  Грицик Андрій Романович, доцент,
завідувач кафедри фармації
   "Хірургія" - Ткачук Олег Любомирович, професор, завідувач
кафедри хірургії ФПО
   "Анестезіологія та інтенсивна терапія" - Тітов Іван Іванович,
професор, завідувач кафедри анестезіології і реанімації
   "Ортопедія і травматологія" - Сулима Вадим Станіславович,
професор, завідувач кафедри травматології і ортопедії
   "Офтальмологія" -  Вершиніна  Марина  Дмитрівна,  доцент,
завідувач курсом очних хвороб
   "Урологія" - Зеляк Микола Володимирович, професор, завідувач
кафедри урології
   "Отоларингологія" -  Попович  Василь  Іванович, професор,
завідувач курсом отоларингології
   "Акушерство і  гінекологія"  -  Дрінь Тарас Миколайович,
професор завідувач кафедри акушерства і гінекології
   "Офтальмологія" -  Вершиніна  Марина  Дмитрівна,  доцент,
завідувач курсом очних хвороб
   "Радіологія" -  Рижик  Валер'ян  Миколайович,  професор,
завідувач кафедри радіології
   "Дерматовенерологія" -  Буянова  Олександра  Василівна,
професор, завідувач кафедри дерматовенерології
 
   1.9. Кримський   державний   медичний    університет
імені С.І. Георгієвського
   "Пульмонологія та фтизіатрія" - Гришин Михайло Миколайович,
професор кафедри фтизіатрії
   "Радіологія" - Крадінов Олексій Іванович, професор, завідувач
кафедри променевої діагностики і променевої терапії
   "Педіатрія", "Неонатологія" - Каладзе Микола Миколайович,
професор, завідувач кафедри педіатрії з курсом фізіотерапії ФПО
   "Психіатрія" -  Самохвалов  Віктор  Павлович,  професор,
завідувач кафедри психіатрії, наркології з курсом загальної та
медичної психології ФПО
   "Стоматологія - Сисоєв Микола Петрович, професор, завідувач
кафедри стоматології ФПО
   "Медицина невідкладних станів", "Анестезіологія та інтенсивна
терапія", "Дитяча анестезіологія" - Бабанін Андрій Андрійович,
доцент,  завідувач  кафедри  медицини невідкладних станів та
анестезіології ФПО
   "Патологічна анатомія"  -  Загорулько  Олександр Кимович,
професор, завідувач кафедри патологічної анатомії
   "Судово-медична експертиза" - Бабанін Анатолій Андрійович,
професор, завідувач кафедри судової медицини з курсом права
   "Загальна практика - сімейна медицина", "Внутрішні хвороби" -
Кляритська Ірина Львівна, професор, завідувач кафедри терапії і
сімейної медицини ФПО
   "Ортопедія і травматологія" - Брехов Олександр Миколайович,
доцент, доцент кафедри травматології і ортопедії
   "Урологія" - Клименко Петро Михайлович - завідувач курсом
урології
   "Клінічна онкологія" - Соркін Віталій Маркович, професор,
завідувач кафедри онкології
   "Інфекційні хвороби" - Карімов Іскендер Зеітович, доцент,
завідувач кафедри інфекційних хвороб
   "Офтальмологія" -  Іванова  Нанна  Вікторівна,  професор,
завідувач кафедри очних і ЛОР хвороб
   "Отоларингологія", "Дитяча отоларингологія"  -  Балабанцев
Анатолій Григорович, доцент, завідувач курсу ЛОР хвороб
   "Хірургія" - Старосек Віктор Миколайович, професор, завідувач
кафедри хірургічних хвороб ФПО
   "Неврологія" -  Кушнір  Григорій  Матвійович,  професор,
завідувач кафедри нервових хвороб
   "Дерматовенерологія" - Притуло Ольга Олександрівна, професор,
завідувач кафедри шкірно-венеричних хвороб
 
   1.10. Луганський державний медичний університет
   "Анестезіологія та   інтенсивна   терапія",   "Дитяча
анестезіологія" - Постернак Геннадій Іванович, доцент, доцент
кафедри анестезіології, реаніматології та хірургії ФПО
   "Медицина невідкладних  станів" - Налапко Юрій Іванович,
доцент, в.о. завідувача кафедри медицини катастроф, військової
медицини з анестезіологією та інтенсивною терапією
   "Неврологія" -  Мироненко  Тетяна  Василівна,  професор,
завідувач кафедри неврології та нейрохірургії ФПО
   "Радіологія", "Клінічна онкологія"  -  Антіпова  Світлана
Володимирівна, професор, завідувач кафедри онкології, радіології
та радіаційної медицини
   "Інфекційні хвороби" - Фролов Валерій Митрофанович, професор,
завідувач кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією
   "Педіатрія" -   Нестеренко   Зоя  Василівна,  доцент,
в.о. завідувача кафедри педіатрії ФПО
   "Пульмонологія та фтизіатрія" - Пустовий Юрій Григорович,
професор, завідувач кафедри фтизіатрії та клінічної імунології,
алергології і медичної генетики
   "Психіатрія" -  Казакова  Світлана  Євгенівна,  професор,
завідувач кафедри психіатрії і наркології
   "Загальна практика - сімейна медицина"  -  Бурмак  Юрій
Григорович, професор, завідувач кафедри сімейної медицини ФПО
   "Стоматологія" -  Мудра  Валентина  Миколаївна,  доцент,
завідувач кафедри стоматології ФПО
   "Загальна фармація" - Гудзенко Олександр Павлович, професор,
завідувач кафедри технології ліків, організації та економіки
фармації
   "Патологічна анатомія"  -  Решетнікова  Ольга  Сергіївна,
професор завідувач кафедри патоморфології, судової  медицини,
медичного законодавства
   "Внутрішні хвороби" - Ребров Борис Олексійович, професор,
завідувач кафедри внутрішньої медицини ФПО
   "Ортопедія і травматологія" -  Гаврилов  Іван  Іванович,
професор професор кафедри ортопедії та травматології
   "Отоларингологія" - Деменков Валентин Романович, професор
кафедри офтальмології та отоларингології
   "Офтальмологія" - Петруня  Андрій  Михайлович,  професор,
завідувач кафедри офтальмології та отоларингології
   "Урологія" - Комаревцев В.М., професор, завідувач кафедри
хірургії з урологією
   "Хірургія" -  Іоффе  Ігор  Володимирович,   професор,
в.о. завідувача кафедри анестезіології, реаніматології та хірургії
ФПО
   "Акушерства і гінекологія" - Луб'яна Стела Станіславівна,
професор  завідувач  кафедри  акушерства,  гінекології  та
перинатології
   "Дерматовенерологія" -  Радіонов  Володимир  Григорович,
професор  професор  кафедри  акушерства,  гінекології  та
дерматовенерології
   "Дитяча отоларингологія"  -  Деменков Валентин Романович,
професор, професор кафедри офтальмології та отоларингології
   "Дитяча хірургія" - Момотов Олександр Григорович, професор,
професор кафедри педіатрії з дитячими інфекціями та дитячою
хірургією
   "Неонатологія" - Безкаравайний Борис Олексійович, професор,
завідувач кафедри педіатрії з дитячими інфекціями та дитячою
хірургією
 
   1.11. Львівський  національний   медичний   університет
імені Данила Галицького
   "Загальна практика  -  сімейна  медицина",  "Медицина
невідкладних станів" - Кияк Юліан Григорович, професор, завідувач
кафедри сімейної медицини
   "Інфекційні хвороби" - Зінчук Олександр Миколайович, доцент,
завідувач кафедри інфекційних хвороб
   "Радіологія" - Іванів Юрій Андрійович, доцент, завідувач
кафедри променевої діагностики
   "Клінічна онкологія" - Фецич Тарас Григорович, професор,
завідувач кафедри онкології і радіології
   "Лабораторна діагностика" - Лаповець Любов Євгенівна, доцент,
в.о. завідувача кафедри клінічної лабораторної діагностики
   "Патологічна анатомія"  -  Поспішиль  Юрій  Олексійович,
професор, завідувач кафедри патанатомії та судової медицини
   "Неврологія", "Нейрохірургія" - Шевага Володимир Миколайович,
професор, завідувач кафедри невропатології і нейрохірургії
   "Психіатрія" - Фільц Олександр Орестович, професор, завідувач
кафедри психіатрії і психотерапії
   "Пульмонологія і фтизіатрія" - Ільницький Іван Григорович,
професор, завідувач кафедри фтизіатрії і пульмонології
   "Педіатрія", "Неонатологія" - Коржинський Юрій Степанович,
професор, завідувач кафедри педіатрії і неонатології
   "Гігієна загальна" - Пластунов Борис Анатолійович, доцент,
завідувач кафедри гігієни та профілактичної токсикології
   "Епідеміологія" -  Виноград Наталія Олексіївна, професор,
завідувач курсом епідеміології
   "Стоматологія" - Смоляр Ніна Іванівна, професор, завідувач
кафедри стоматології дитячого віку
   "Загальна фармація"  -  Парновський  Борис  Любомирович,
професор, завідувач кафедри організації економіки фармації та
технології ліків
   "Клінічна фармація"  -  Зіменковський  Андрій  Борисович,
професор завідувач кафедри клінічної фармації, фармакотерапії та
медичної стандартизації
   "Анестезіологія та   інтенсивна   терапія",   "Дитяча
анестезіологія" - Підгірний Ярослав Михайлович, доцент, завідувач
кафедри анестезіології та інтенсивної терапії
   "Ортопедія і травматологія"  -  Філь  Юрій  Ярославович,
професор, завідувач кафедри травматології, ортопедії та хірургії
надзвичайних станів
   "Отоларингологія", "Дитяча отоларингологія" - Крук Мирослав
Богданович, професор, завідувач кафедри отоларингології
   "Акушерство і  гінекологія"  -  Пирогова  Віра Іванівна,
професор,  завідувач  кафедри  акушерства,  гінекології  та
перинатології
   "Урологія" - Борис Юрій Богданович, професор,  завідувач
кафедри урології
   "Хірургія" - Матвійчук Богдан Олегович, професор, завідувач
кафедри хірургії
   "Дитяча хірургія" - Переяслов Андрій Анатолійович, професор,
завідувач кафедри дитячої хірургії
   "Офтальмологія" - Гудзь Андрій Степанович, доцент, завідувач
кафедри офтальмології
   "Внутрішні хвороби" - Вдовиченко Валерій Іванович, професор,
завідувач кафедри терапії N 1
   "Дерматовенерологія" - Надашкевич Олег Никонович, професор,
завідувач кафедри терапії N 2 та дерматології, венерології
 
   1.12. Одеський державний медичний університет
   "Загальна практика - сімейна медицина" -  Попік  Галина
Степанівна, професор, завідувач кафедри сімейної та загальної
практики
   "Педіатрія", "Неонатологія"  -  Аряєв  Микола Леонідович,
чл.-кор. АМН України, професор, завідувач кафедри госпітальної
педіатрії з неонатологією
   "Неврологія" - Горанський Юрій Іванович, доцент,  доцент
кафедри нейрохірургії та неврології
   "Інфекційні хвороби" - Сервецький  Костянтин  Леонідович,
професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією
   "Психіатрія" - Бітенський Валерій Семенович, чл.-кор. АМН
України, професор,  завідувач  кафедри  психіатрії, наркології
з курсом мед. психології
   "Пульмонологія і   фтизіатрія"  -  Асмолов  Олександр
Костянтинович професор, завідувач кафедри фтизіопульмонології
   "Радіологія" - Соколов Віктор Миколайович, професор, професор
кафедри онкології, променевої діагностики та терапії з курсом
радіаційної медицини
   "Патологічна анатомія"  -  Даниленко  Анатолій  Іванович,
професор професор кафедри патоморфології
   "Медицина невідкладних станів", "Анестезіологія та інтенсивна
терапія", "Дитяча анестезіологія" - Тарабрін Олег Олександрович,
професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії
з післядипломною підготовкою
   "Стоматологія" - Бабов Євген Дмитрович,  доцент,  доцент
кафедри реконструктивної та естетичної медицини з курсом загальної
стоматології
   "Лабораторна діагностика" - Ігнатьєв Олександр Михайлович,
професор, завідувач  кафедри  професійних  хвороб,  клінічної
лабораторної та функціональної діагностики
   "Загальна фармація" - Трохимчук Віктор Васильович, професор,
завідувач кафедри організації та економіки фармації.
   "Урологія" - Костєв Федір Іванович, професор,  завідувач
кафедри урології та нефрології
   "Хірургія" - Грубнік Володимир  Володимирович,  професор,
завідувач кафедри хірургії N 1
   "Внутрішні хвороби" - Волошина Олена Борисівна, професор,
завідувач кафедри загальної практики та медичної реабілітації
   "Ортопедія і травматологія" - Сухін Юрій Віталійович, д.м.н.,
завідувач кафедри травматології та ортопедії
   "Отоларингологія", "Дитяча отоларингологія" - Пухлік Сергій
Михайлович, професор завідувач кафедри отоларингології
   "Офтальмологія" - Венгер Галина Юхимівна, професор, завідувач
кафедри офтальмології
   "Акушерство та гінекологія" - Нагорна Вікторія Федорівна,
професор, професор кафедри акушерства і гінекології N 1
   "Дитяча хірургія" - Лосєв Олександр Олександрович, професор,
завідувач кафедри дитячої хірургії
   "Спортивна медицина" - Юшковська Ольга Геннадіївна, доктор
медичних наук, завідувач кафедри фізичної реабілітації, спортивної
медицини, фізичного виховання і валеології
   "Дерматовенерологія" -  Ковальова  Людмила  Миколаївна,
професор, професор кафедри дерматології та венерології
 
   1.13. Українська медична стоматологічна академія
   "Загальна практика - сімейна медицина" - Ждан В'ячеслав
Миколайович, професор, завідувач кафедри загальної практики -
сімейної медицини
   "Акушерство і гінекологія" - Громова Антоніна Макарівна,
професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології
   "Дерматовенерологія" - Дудченко Микола Олексійович, професор,
завідувач кафедри шкірних і венеричних хвороб
   "Медицина невідкладних станів" - Потяженко Максим Макарович,
професор,   професор   кафедри   післядипломної   освіти
лікарів-терапевтів
   "Неврологія" - Грицай Наталія Миколаївна, професор, завідувач
кафедри нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою
   "Психіатрія" -  Скрипніков  Андрій Миколайович, професор,
завідувач кафедри психіатрії, наркології та медичної психології
   "Педіатрія" -  Крючко  Тетяна  Олександрівна,  професор,
завідувач кафедри госпітальної педіатрії з дитячими інфекційними
хворобами
   "Пульмонологія та фтизіатрія" - Бойко Микола Григорович,
професор, завідувач кафедри фтизіатрії
   "Судово-медична експертиза" -  Гасюк  Анатолій  Петрович,
професор, завідувач кафедри патологічної анатомії з секційним
курсом
   "Інфекційні хвороби" - Дубинська Галина Михайлівна, професор,
завідувач кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією
   "Стоматологія" -  Скрипнікова  Таїсія Петрівна, професор,
завідувач кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів
   "Клінічна онкологія" - Баштан Володимир Петрович, професор,
завідувач кафедри онкології
   "Внутрішні хвороби" - Скрипник Ігор Миколайович, професор,
завідувач кафедри післядипломної освіти лікарів-терапевтів
   "Анестезіологія та інтенсивна терапія" - Лігоненко Олексій
Вікторович, професор, завідувач кафедри загальної хірургії з
доглядом за хворими, з анестезіологією і реаніматологією
   "Ортопедія і травматологія" - Лисенко  Борис  Пилипович,
професор, в.о.   завідувача   кафедри  хірургічних  хвороб
з травматологією та ортопедією
   "Отоларингологія" - Безшапочний Сергій Борисович, професор,
завідувач кафедри отоларингології з судовою медициною
   "Офтальмологія" -  Воскресенська  Людмила  Костянтинівна,
професор, завідувач кафедри офтальмології
   "Урологія" - Саричев Леонід Петрович, професор, завідувач
кафедри урології, медичної сексології та дитячої хірургії
   "Хірургія" - Шейко Володимир Дмитрович, професор, завідувач
кафедри госпітальної хірургії
 
   1.14. Тернопільський  державний  медичний   університет
імені І.Я. Горбачевського
   "Загальна практика - сімейна медицина", "Внутрішні хвороби" -
Стародуб Євген Михайлович, професор, завідувач кафедри терапії та
сімейної медицини ФПО
   "Педіатрія" - Банадига Наталія Василівна, професор, завідувач
кафедри педіатрії ФПО
   "Неврологія" - Шкробот Світлана Іванівна, професор, завідувач
кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології
   "Загальна фармація" - Фіра Людмила Степанівна, професор,
завідувач кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою
   "Клінічна фармація"  -  Кліщ Іван Миколайович, професор,
завідувач кафедри клінічної фармації
   "Хірургія" - Дзюбановський Ігор Якович, професор, завідувач
кафедри хірургії ФПО
   "Ортопедія і травматологія" - Грубар Юрій Омелянович, доцент,
доцент кафедри загальної та оперативної хірургії з топографічною
анатомією, травматологією та ортопедією
   "Отоларингологія" - Яшан  Олександр  Іванович,  професор,
завідувач  кафедри  оториноларингології,  офтальмології  та
нейрохірургії
   "Анестезіологія та інтенсивна терапія" - Гнатів Володимир
Володимирович, професор, професор кафедри хірургії з урологією та
анестезіологією
   "Акушерство та гінекологія" - Бойчук Алла Володимирівна,
професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології ФПО
   "Дерматовенерологія" - Андрейчин Михайло Антонович, професор,
завідувач кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та
венеричними хворобами
 
   1.15. Харківський національний медичний університет
   "Неврологія" -  Григорова  Ірина  Анатоліївна,  професор,
завідувач кафедри неврології
   "Психіатрія" - Гавенко Володимирович Леонідович, професор,
завідувач кафедри психіатрії, наркології та медичної психології
   "Інфекційні хвороби"  -  Козько  Володимир  Миколайович,
професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб
   "Патологічна анатомія"  -  Яковцова  Антоніна  Федорівна,
професор завідувач кафедри патоморфології
   "Медицина невідкладних станів", "Анестезіологія та інтенсивна
терапія" -  Хижняк  Анатолій  Антонович,  завідувач  кафедри
анестезіології та інтенсивної терапії
   "Педіатрія" - Одинець Юрій Васильович, професор, завідувач
кафедри педіатрії N 2
   "Стоматологія" -  Соколова  Ірина  Іванівна,  доцент,
в.о. завідувача кафедри стоматології
   "Епідеміологія" -  Карабан  Олег  Михайлович,  професор,
завідувач кафедри епідеміології
   "Гігієна загальна" - Коробчанський Володимир Олексійович,
професор, завідувач кафедри гігієни та екології
   "Загальна практика - сімейна медицина" - Пасієшвілі Людмила
Михайлівна, професор, завідувач кафедри сімейної медицини
   "Судово-медична експертиза" - Ольховський Василь Олексійович,
професор, завідувач кафедри судової медицини та основ права
   "Радіологія" - Пилипенко Микола Іванович, професор, завідувач
кафедри радіології та радіаційної медицини
   "Ортопедія і травматологія" -  Бітчук  Денис  Дмитрович,
професор завідувач кафедри ортопедії і травматології N 2
   "Урологія" -  Лісовий  Володимир  Миколайович,  професор,
професор кафедри урології та андрології
   "Хірургія" - Бойко Валерій Володимирович, професор, завідувач
кафедри хірургії N 1
   "Внутрішні хвороби" - Бабак Олег Якович, професор, завідувач
кафедри внутрішньої медицини N 1 та клінічної фармакології
   "Пульмонологія та фтизіатрія" - Зайцева Світлана Іванівна,
професор, в.о. завідувача кафедри фтизіатрії та пульмонології
   "Офтальмологія" - Бездітко  Павло  Андрійович,  професор,
завідувач кафедри офтальмології
   "Отоларингологія" - Журавльов Анатолій Семенович, професор,
завідувач кафедри отоларингології
   "Акушерство та гінекологія" - Пітько Валерій Анатолійович,
професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології N 3
   "Дитяча хірургія" - Давиденко В'ячеслав Борисович, професор,
завідувач кафедри дитячої хірургії та дитячої анестезіології
   "Дитяча анестезіологія" - Межирова Інна Матвіївна, професор,
професор кафедри дитячої хірургії та дитячої анестезіології
 
   1.16. Запорізька медична академія післядипломної освіти
   "Неврологія" - Бучакчийська Наталія Михайлівна, професор,
завідувач кафедри нервових хвороб з курсом психіатрії
   "Педіатрія" -  Овчаренко  Леонід  Сергійович,  професор,
завідувач кафедри педіатрії
   "Лабораторна діагностика" - Якушев Володимир  Сергійович,
професор, завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики
   "Стоматологія" - Бараннік Неоніла  Гаврилівна,  професор,
завідувач кафедри хірургічної та терапевтичної стоматології
   "Загальна практика - сімейна медицина" - Кошля Володимир
Іванович, професор, завідувач кафедри сімейної медицини
   "Клінічна онкологія"  -  Ковальов  Олексій  Олексійович,
професор, завідувач кафедри онкології
   "Пульмонологія та фтизіатрія" - Просвєтов Юрій Васильович,
доцент, завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології
   "Радіологія" - Мягков Олександр Павлович, професор, завідувач
кафедри променевої діагностики
   "Медицина невідкладних  станів"  -  Голдовський  Борис
Михайлович, доцент, завідувач кафедри медицини невідкладних станів
   "Інфекційні хвороби" -  Мірошніченко  Валентин  Павлович,
професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб
   "Анестезіологія та інтенсивна терапія" - Гриценко Сергій
Миколайович,  професор,  завідувач  кафедри анестезіології та
інтенсивної терапії
   "Хірургія" - Милиця Микола Миколайович, професор, завідувач
кафедри хірургії та проктології
   Ярешко Володимир  Григорович, професор, завідувач кафедри
хірургії з курсом гнійно-септичної хірургії
   "Урологія" - Люлько Олексій Олексійович, професор, завідувач
кафедри урології
   "Офтальмологія" - Завгородня Наталія Григорівна, професор,
завідувач кафедри офтальмології
   "Отоларингологія" - Гусаков Олександр Дмитрович, професор,
завідувач кафедри оториноларингології
   "Внутрішні хвороби"  - Фуштей Іван Михайлович, професор,
завідувач  кафедри  терапії,  клінічної  фармакології  та
ендокринології
   "Акушерство та гінекологія" - Луценко Наталія Степанівна,
професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології
   "Ортопедія та травматологія" - Побєл Анатолій Миколайович,
професор, завідувач кафедри травматології та ортопедії
 
   1.17. Національна  медична академія післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика
   "Медицина невідкладних  станів"  -  Зозуля Іван Савович,
професор завідувач кафедри швидкої і  невідкладної  медичної
допомоги
   "Інфекційні хвороби" - Гебеш Василь Васильович, професор,
завідувач кафедри інфекційних хвороб
   "Лабораторна діагностика" -  Луньова  Ганна  Геннадіївна,
доцент, завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики
   "Неврологія" - Ткаченко Олена Василівна, професор, завідувач
кафедри неврології N 2
   "Клінічна онкологія" - Мясоєдов Станіслав Дмитрович, професор
завідувач кафедри онкології
   "Патологічна анатомія"  -  Сільченко  Валерій  Петрович,
професор, завідувач кафедри патологічної та топографічної анатомії
   "Педіатрія" - Бережний В'ячеслав Володимирович, професор,
завідувач кафедри педіатрії N 2
   "Радіологія" - Мечов Дмитро Сергійович, професор, завідувач
кафедри радіології
   "Психіатрія" - Кузнєцов  Валерій  Миколайович,  професор,
завідувач кафедри психіатрії
   "Загальна практика - сімейна медицина" - Лисенко Григорій
Іванович, професор, завідувач кафедри сімейної медицини
   "Судово-медична експертиза" - Мішалов Володимир Дем'янович,
професор, завідувач кафедри судової медицини
   "Пульмонологія та фтизіатрія" - Фещенко  Юрій  Іванович,
професор, завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології
   "Загальна фармація" -  Вітютнєва  Наталія  Олександрівна,
професор, завідувач кафедри контролю якості і стандартизації
лікарських засобів
   "Мікробіологія і вірусологія" - Дзюблик Ірина Володимирівна,
професор, завідувач кафедри вірусології
   "Загальна гігієна" - Проданчук Микола Георгійович, професор,
завідувач кафедри гігієни та екології людини
   "Стоматологія" - Павленко Олексій Володимирович, професор,
завідувач кафедри стоматології
   "Анестезіологія та  інтенсивна  терапія"  -  Шлапак Ігор
Порфирійович, професор, завідувач кафедри  анестезіології  та
інтенсивної терапії
   "Ортопедія і травматологія" -  Герцен  Генріх  Іванович,
професор, завідувач кафедри ортопедії і травматології N 1
   "Отоларингологія" - Абизов  Рустем  Адільович,  професор,
завідувач кафедри отоларингології
   "Офтальмологія" - Сергієнко  Микола  Маркович,  професор,
завідувач кафедри офтальмології
   "Внутрішні хвороби" - Швець Наталія Іванівна,  професор,
завідувач кафедри терапії
   "Нейрохірургія" -  Поліщук  Микола  Єфремович,  професор,
завідувач кафедри нейрохірургії
   "Урологія" - Дзюрак Валерій Семенович, професор, завідуючий
кафедрою урології
   "Хірургія" - Радзіховський Анатолій  Павлович,  професор,
завідуючий кафедрою хірургії та загальної хірургії
   "Спортивна медицина" -  Апанасенко  Геннадій  Леонідович,
професор, завідувач кафедри спортивної медицини і санології
   "Неонатологія" - Шунько  Єлизавета  Євгенівна,  професор,
завідувач кафедри неонатології
   "Дитяча анестезіологія" -  Белебез'єв  Генадій  Іванович,
професор, завідувач кафедри дитячої анестезіології і інтенсивної
терапії
   "Дитяча отоларингологія" - Косаковський Анатолій Лук'янович,
професор, завідувач кафедри дитячої отоларингології
   "Дитяча хірургія" - Данилов Олександр Андрійович, професор,
завідувач кафедри дитячої хірургії
   "Акушерство і  гінекологія"  - Вдовиченко Юрій Петрович,
професор,  завідувач  кафедри  акушерства,  гінекології  та
перинатології
   "Дерматовенерологія" - Калюжна Лідія Денисівна, професор,
завідувач кафедри дерматовенерології
 
   1.18. Харківська медична академія післядипломної освіти
   "Гігієна загальна"  -  Красовський  Валерій  Віталійович,
ст. наук.  співробітник,  завідувач  кафедрою  загальної  та
комунальної гігієни
   "Неврологія" -  Літовченко  Тетяна  Анатоліївна,  доцент,
завідувач кафедри невропатології та дитячої неврології
   "Інфекційні хвороби" - Малий Василь Васильович - професор,
завідувач кафедри інфекційних хвороб
   "Лабораторна діагностика" - Ткач Юрій Іванович, професор,
завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики
   "Мікробіологія і вірусологія" - Бірюкова Світлана Василівна,
професор, професор кафедри клінічної імунології та мікробіології
   "Педіатрія" - Пархоменко Людмила Костянтинівна, професор,
завідувач кафедри підліткової медицини
   "Психіатрія" - Козідубова Валентина Михайлівна, професор,
завідувач кафедри психіатрії
   "Радіологія" - Спузяк Михайло Іванович, професор, завідувач
кафедри променевої діагностики та дитячої рентгенології
   "Стоматологія" -  Куцевляк Валентина Федорівна, професор,
завідувач кафедри терапевтичної та дитячої стоматології
   "Судово-медична експертиза" - Гуров Олександр Михайлович,
доцент, завідувач кафедри судово-медичної експертизи
   "Пульмонологія та фтизіатрія" - Крутько Валерій Семенович,
професор, завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології
   "Медицина невідкладних станів" - Ніконов Вадим Володимирович,
професор, завідувач кафедри медицини невідкладних станів  та
медицини катастроф
   "Епідеміологія" -  Кратенко  Іван  Сергійович,  професор,
завідувач кафедри епідеміології та ВІЛ/СНІДу
   "Клінічна онкологія" - Дудніченко  Олександр  Сергійович,
професор, завідувач кафедри онкології та дитячої онкології
   "Загальна практика - сімейна медицина" -  Корж  Олексій
Миколайович,  доцент, завідувач кафедри загальної практики -
сімейної медицини
   "Медична психологія" - Кришталь Євген Валентинович, професор,
завідувач кафедри сексології та медичної психології
   "Анестезіологія та  інтенсивна терапія" - Лисенко Віктор
Йосипович, доцент, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної
терапії
   "Загальна фармація" - Петюнін Геннадій Павлович, професор,
завідувач  кафедри  клінічної  біохімії  та  судово-медичної
токсикології
   "Отоларингологія" -  Гарюк  Григорій  Іванович, професор,
завідувач кафедри отоларингології
   "Офтальмологія" -  Дьомін  Юрій  Альбертович,  професор,
завідувач кафедри офтальмології
   "Внутрішні хвороби" - Опарін Анатолій Георгійович, професор,
завідувач кафедри терапії та клінічної фармакології
   "Ортопедія і травматологія" - Хвисюк Олександр Миколайович,
професор, завідувач кафедри травматології,  вертебрології  та
анестезіології
   "Хірургія" - Велигоцький  Микола  Миколайович,  професор,
завідувач кафедри торако - абдомінальної хірургії
   "Урологія" - Антонян Ігор Михайлович, доцент,  завідувач
кафедри урології
   "Акушерство і гінекологія" - Грищенко Ольга Валентинівна,
професор, завідувач кафедри перинатології та гінекології
   "Неонатологія" - Кліменко  Тетяна  Михайлівна,  професор,
завідувач кафедри неонатології
   "Дерматовенерологія" - Мавров  Іван  Іванович,  професор,
завідувач кафедри дерматовенерології
   "Дитяча анестезіологія"  -  Георгіянц  Маріне  Акопівна,
професор, завідувач кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної
терапії
   "Дитяча отоларингологія" - Гарюк Григорій Іванович, професор,
завідувач кафедри отоларингології
 
   1.19. Ужгородський  національний  університет,  медичний
факультет
   "Загальна практика-сімейна медицина", "Внутрішні хвороби" -
Чопей Іван Васильович, професор, завідувач кафедри терапії та
сімейної медицини ФПО.
   "Педіатрія" - Горленко Олеся Михайлівна, професор, завідувач
кафедри дитячих хвороб
   "Клінічна онкологія", "Радіологія" - Готько Євген Степанович,
професор, завідувач кафедри променевих  методів  діагностики,
клінічної онкології, анестезіології і інтенсивної терапії та
медицини невідкладних станів ФПО
   "Неврологія" - Булец Богдан Антонович, професор, професор
кафедри неврології і психіатрії
   "Пульмонологія та  фтизіатрія"  - Товт-Коршинська Мар'яна
Іванівна, професор, завідувач кафедри пульмонології і фтизіатрії з
курсом інфекційних хвороб та дерматовенерології ФПО
   "Інфекційні хвороби" - Шимка Едуард Павлович,  професор,
професор кафедри пульмонології і фтизіатрії з курсом інфекційних
хвороб та дерматовенерології ФПО
   "Хірургія" - Пацкань Богдан Михайлович, доцент, завідувач
кафедри хірургічних дисциплін ФПО
   "Ортопедія і травматологія" - Шманько Олександр Павлович,
доцент, доцент кафедри хірургічних дисциплін ФПО, завідувач курсу
ортопедії і травматології
   "Отоларингологія" - Машкаринець Йосип  Іванович,  доцент,
доцент  кафедри  хірургічних  дисциплін ФПО, завідувач курсу
отоларингології
   "Офтальмологія" - Фальбуш Ольга Олександрівна, доцент, доцент
кафедри хірургічних дисциплін ФПО, завідувач курсу офтальмології
   "Анестезіологія та   інтенсивна   терапія",   "Медицина
невідкладних станів" - Кампі Юрій Юрійович, доцент, доцент кафедри
променевої   методів   діагностики,  клінічної  онкології,
анестезіології і інтенсивної терапії та медицини невідкладних
станів ФПО
   "Акушерство і гінекологія"  -  Міцоду  Роман  Миронович,
професор, професор кафедри охорони материнства і дитинства ФПО
   "Дерматовенерологія" - Андрашко Володимир Юрійович, професор,
професор кафедри пульмонології і фтизіатрії з курсом інфекційних
хвороб та дерматовенерології ФПО
   "Стоматологія" - Потапчук Анатолій Мефодійович, професор,
завідувач кафедри стоматології ФПО
 
   1.20. Сумський державний університет, медичний факультет
   "Педіатрія" - Сміян Олександр Іванович, професор, завідувач
кафедри педіатрії післядипломної освіти з курсами пропедевтики
педіатрії і дитячих інфекцій медичного інституту Сум ДУ
   "Загальна практика - сімейна медицина" -  Попов  Сергій
Віталійович, професор, завідувач кафедри сімейної медицини з
курсом ендокринології медичного інституту Сум ДУ
   "Інфекційні хвороби" - Чемич Микола Дмитрович, професор,
завідувач кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією і курсом
мікробіології, вірусології та імунології медичного інституту Сум
ДУ
   "Внутрішні хвороби" - Приступа Людмила Никодимівна, професор,
завідувач кафедри внутрішніх хвороб  з  курсом  пропедевтики
медичного інституту Сум ДУ
   "Хірургія" - Кононенко Микола Григорович, професор, завідувач
кафедри хірургії з дитячою хірургією та курсом онкології медичного
інституту Сум ДУ
   "Неврологія" - Потапов Олександр Олександрович, професор,
завідувач кафедри нейрохірургії, неврології з курсами психіатрії,
наркології,  дерматовенерології, професійних хвороб, клінічної
імунології, алергології медичного інституту Сум ДУ
   "Патологічна анатомія"  -  Романюк  Анатолій Миколайович,
професор, завідувач кафедри патоморфології з курсами судової
медицини, гістології, цитології та ембріології медичного інституту
Сум ДУ
 
 Директор Департаменту
 кадрової політики,
 освіти і науки                     М.В.Банчук
 
 
                   Додаток
                   до наказу Міністерства
                   охорони здоров'я України
                   05.05.2009 N 303
 
 
              РЕКОМЕНДАЦІЇ
     до складання звітів голів атестаційних комісій
 
 
         Рекомендації до структури звітів
 
   1. Робота кафедри спрямована на удосконалення підготовки
спеціалістів в інтернатурі:
 
   1.1. Дані про атестаційну комісію (персональний склад, дата
проведення атестації, дата видання відповідних документів про
затвердження складу атестаційної комісії).
 
   1.2. Зміни в матеріальному та  методичному  забезпеченні
інтернатури на кафедрі за останній навчальний рік. Які зміни в
матеріальному та методичному забезпеченні баз стажування, які
контролює кафедра, мали місце в останній рік.
 
   1.3. Кількість баз стажування, які контролює кафедра, в яких
областях розташовані бази, їх кількість,  кількість  виїздів
викладачів на бази. Оцінка роботи з інтернами на базах. Чи
відповідають керівники інтернів на базах встановленим вимогам?
 
   1.4. Як використовуються комп'ютерна техніка при підготовці
та проведенні атестації інтернів? Яка програма використовується?
Кількість питань, на які відповідають інтерни при атестації за
комп'ютерною програмою, загальна кількість тестових питань.
   Якщо при атестації інтернів не застосовуються атестаційні
тести, то пояснити причини.
 
   2. Результати атестації лікарів (провізорів)-інтернів.
 
   2.1. Чи є зміни в методиці проведення атестації?
 
   2.2. Кількість інтернів, що атестувались. Кількість інтернів,
що не отримали позитивної оцінки при атестації і не  були
атестовані, кількість інтернів, що не були допущені до атестації
(з якої причини), кількість інтернів, що будуть атестуватись
пізніше.
 
   2.3. Які оцінки отримали інтерни при проведенні атестації?
 
   2.4. Характеристика теоретичних знань інтернів.
 
   2.5. Характеристика рівня оволодіння практичними навиками.
Зазначити, які практичні навики та теоретичні розділи інтерни
опанували недостатньо, причини.
   Які зміни в знаннях інтернів  порівняно  з  попередніми
випусками.
 
   3. Недоліки  в  організації  проведення  підготовки  в
інтернатурі.
 
   4. Кількість інтернів, що навчались в кожній групі, кількість
груп.
 
 Директор Департаменту
 кадрової політики,
 освіти і науки                     М.В.Банчук
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner