Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 873 від 09.12.2002

Про внесення доповнення до наказу Мінтрансу від 21.11.2000 N 644


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            05.05.2009 N 373/7
 
 
         Про затвердження річних планів
        заходів Міністерства юстиції України
          щодо реалізації у 2009 році
      Концепції сприяння органами виконавчої влади
        розвитку громадянського суспільства
 
 
   З метою підвищення ефективності роботи з реалізації Концепції
сприяння  органами  виконавчої  влади розвитку громадянського
суспільства ( 1035-2007-р ) та виконання доручення Кабінету
Міністрів України від 3 квітня 2009 року N 18191/1/1-09 щодо
самостійного затвердження міністерствами, іншими  центральними
органами виконавчої влади річних планів заходів щодо реалізації
Концепції (далі - план заходів) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити план заходів на 2009 рік, що додається.
 
   2. Керівникам Державного департаменту з питань адаптації
законодавства,  структурних  підрозділів  центрального апарату
Міністерства юстиції, підприємств, установ та організацій, що
належать до сфери його управління, забезпечити виконання плану
заходів на 2009 рік та подання щорічно до 25 грудня Департаменту
зв'язків з органами державної влади та інформаційно-аналітичної
роботи звітів про його виконання.
 
   3. Керівникам Державного департаменту з питань адаптації
законодавства,  структурних  підрозділів  центрального апарату
Міністерства юстиції, підприємств, установ та організацій, що
належать до сфери його управління, підготувати до 1 грудня 2009
року пропозиції до проекту плану заходів на 2010 рік і надати їх
Департаменту  зв'язків  з  органами  державної  влади  та
інформаційно-аналітичної роботи.
 
   4. Департаменту зв'язків з органами державної влади  та
інформаційно-аналітичної роботи забезпечити:
   - розроблення проекту плану заходів на 2010 рік і подання
його на затвердження керівництву Міністерства;
   - подання Кабінету Міністрів України в установлені строки
інформаційних матеріалів про виконання зазначених планів заходів.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Заступник Міністра                   В.І.Цоклан
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   юстиції України
                   05.05.2009 N 373/7
 
 
                ПЛАН
        заходів Міністерства юстиції України
          щодо реалізації у 2009 році
      Концепції сприяння органами виконавчої влади
        розвитку громадянського суспільства
             ( 1035-2007-р )
 
 
------------------------------------------------------------------
|  Зміст заходу   |  Відповідальні за  | Строк виконання |
|           |   виконання    |         |
|----------------------------------------------------------------|
|  Удосконалення нормативно-правової бази з питань розвитку  |
|громадянського суспільства, діяльності інститутів громадянського|
|     суспільства, доступу громадян до інформації      |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Забезпечити    |Департамент      | до прийняття  |
|супроводження у    |конституційного та  |         |
|Верховній Раді України|адміністративного   |         |
|проекту        |права         |         |
|Адміністративно-   |           |         |
|процедурного кодексу |           |         |
|України (щодо     |           |         |
|встановлення правового|           |         |
|механізму реалізації |           |         |
|та захисту прав і   |           |         |
|законних інтересів  |           |         |
|фізичних та юридичних |           |         |
|осіб у їх відносинах з|           |         |
|органами виконавчої  |           |         |
|влади і органами   |           |         |
|місцевого       |           |         |
|самоврядування)    |           |         |
|(N 2789 від      |           |         |
|18.07.2008)      |           |         |
|----------------------+----------------------+------------------|
|2. Розробити і подати |Департамент      |   травень   |
|на розгляд Кабінету  |конституційного та  |         |
|Міністрів України   |адміністративного   |         |
|проект постанови   |права         |         |
|Кабінету Міністрів  |           |         |
|України "Про     |           |         |
|затвердження Положення|           |         |
|про Електронний реєстр|           |         |
|даних про стан і   |           |         |
|результати проведення |           |         |
|громадської      |           |         |
|експертизи"      |           |         |
|----------------------+----------------------+------------------|
|3. Розробити і подати |Департамент      |   грудень   |
|на розгляд Кабінету  |конституційного та  |         |
|Міністрів України   |адміністративного   |         |
|проект Закону України |права         |         |
|"Про місцевий     |           |         |
|референдум"      |           |         |
|----------------------+----------------------+------------------|
|4. Забезпечити    |Департамент      | до прийняття  |
|супроводження у    |конституційного та  |         |
|Верховній Раді України|адміністративного   |         |
|проекту Закону України|права         |         |
|"Про порядок     |           |         |
|організації і     |           |         |
|проведення мирних   |           |         |
|заходів" (N 2450 від |           |         |
|06.05.2008)      |           |         |
|----------------------------------------------------------------|
|Розроблення та запровадження ефективного механізму налагодження |
|  комунікацій між органами виконавчої влади та зазначеними  |
|      інститутами громадянського суспільства       |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Забезпечити    |Департамент      | до прийняття  |
|супроводження у    |конституційного та  |         |
|Верховній Раді України|адміністративного   |         |
|проекту Закону України|права         |         |
|"Про внесення змін до |           |         |
|деяких законів України|           |         |
|щодо участі      |           |         |
|громадськості у    |           |         |
|формуванні та     |           |         |
|реалізації державної |           |         |
|політики, вирішенні  |           |         |
|питань місцевого   |           |         |
|значення" (щодо    |           |         |
|внесення змін до   |           |         |
|Законів України "Про |           |         |
|місцеве самоврядування|           |         |
|в Україні"      |           |         |
|( 280/97-ВР ),    |           |         |
|"Про місцеві державні |           |         |
|адміністрації"    |           |         |
|( 586-14 )) (N 3654  |           |         |
|від 26.01.2009)    |           |         |
|----------------------+----------------------+------------------|
|2. Сприяти      |Департамент      |травень - серпень |
|затвердженню Положення|законодавства про   |         |
|про підрозділ     |правосуддя,      |         |
|внутрішнього контролю |правоохоронну     |         |
|в структурі      |діяльність та     |         |
|Міністерства юстиції |антикорупційної    |         |
|(розробленого на   |політики       |         |
|виконання наказу   |           |         |
|Міністерства від   |           |         |
|12.02.2009 N 148/7  |           |         |
|( v0148323-09 )), яким|           |         |
|передбачено механізми |           |         |
|широкого залучення  |           |         |
|громадськості у    |           |         |
|процесі виконання   |           |         |
|підрозділом покладених|           |         |
|на нього завдань   |           |         |
|----------------------+----------------------+------------------|
|3. Забезпечити ведення|Департамент      | протягом року  |
|Єдиного реєстру    |легалізації та    |         |
|громадських формувань |регулювання діяльності|         |
|           |бюро кредитних    |         |
|           |історій        |         |
|----------------------+----------------------+------------------|
|4. Забезпечити    |Департамент      | протягом року  |
|інформування     |законодавства про   |         |
|громадськості про   |правосуддя,      |         |
|діяльність      |правоохоронну     |         |
|Міністерства юстиції у|діяльність та     |         |
|сфері реалізації   |антикорупційної    |         |
|державної       |політики       |         |
|антикорупційної    |Управління      |         |
|політики, у тому числі|систематизації    |         |
|й з використанням   |законодавства та   |         |
|рубрики        |правової інформації  |         |
|"Антикорупційні    |Державне підприємство |         |
|ініціативи" на веб-  |"Інформаційний центр" |         |
|сайті Міністерства  |Міністерства юстиції |         |
|           |України        |         |
|----------------------------------------------------------------|
| Створення належних умов для розвитку інститутів громадянського |
|             суспільства              |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Забезпечити    |Департамент      | до прийняття  |
|супроводження у    |конституційного та  |         |
|Верховній Раді України|адміністративного   |         |
|проекту Закону України|права         |         |
|"Про громадські    |           |         |
|організації" (N 3371 |           |         |
|від 14.11.2008)    |           |         |
|----------------------+----------------------+------------------|
|2. Залучати      |Структурні підрозділи | протягом року  |
|громадськість до   |центрального апарату |         |
|участі в розробленні |Мін'юсту,       |         |
|проектів нормативно- |відповідальні за   |         |
|правових актів,    |законопроектну роботу |         |
|проводити       |           |         |
|систематичний аналіз |           |         |
|зауважень і пропозицій|           |         |
|інститутів      |           |         |
|громадянського    |           |         |
|суспільства та окремих|           |         |
|громадян з      |           |         |
|обов'язковим і    |           |         |
|своєчасним публічним |           |         |
|реагуванням      |           |         |
|----------------------+----------------------+------------------|
|3. Забезпечити    |Управління      | протягом року  |
|розміщення на веб-  |систематизації    |         |
|сайті Мін'юсту в   |законодавства та   |         |
|спеціально створених |правової інформації  |         |
|рубриках:       |Державне підприємство |         |
|проектів нормативно- |"Інформаційний центр" |         |
|правових актів для  |Міністерства юстиції |         |
|публічного      |України        |         |
|обговорення, надання |           |         |
|пропозицій;      |           |         |
|актів законодавства, |           |         |
|що регулюють порядок |           |         |
|реєстрації громадських|           |         |
|та благодійних    |           |         |
|організацій,     |           |         |
|всеукраїнських    |           |         |
|професійних спілок та |           |         |
|їх об'єднань,     |           |         |
|всеукраїнських    |           |         |
|об'єднань       |           |         |
|роботодавців,     |           |         |
|засновниками яких є  |           |         |
|всеукраїнські     |           |         |
|об'єднання громадян, |           |         |
|недержавних      |           |         |
|друкованих засобів  |           |         |
|масової інформації;  |           |         |
|перелік надаваних   |           |         |
|Мін'юстом       |           |         |
|адміністративних   |           |         |
|послуг, переліки   |           |         |
|необхідних документів |           |         |
|та строків надання  |           |         |
|послуг, реквізити   |           |         |
|виконавців тощо;   |           |         |
|матеріали про роботу |           |         |
|дорадчих органів   |           |         |
|----------------------+----------------------+------------------|
|4. Забезпечити    |Управління      | протягом року  |
|опублікування у    |систематизації    |         |
|бюлетені "Офіційний  |законодавства та   |         |
|вісник України" та в |правової інформації  |         |
|журналі "Бюлетень   |           |         |
|Міністерства юстиції |           |         |
|України" прийнятих  |           |         |
|нормативно-правових  |           |         |
|актів з питань    |           |         |
|сприяння органами   |           |         |
|виконавчої влади   |           |         |
|розвитку       |           |         |
|громадянського    |           |         |
|суспільства, інших  |           |         |
|матеріалів у цій сфері|           |         |
|діяльності, а також  |           |         |
|про зареєстровані   |           |         |
|об'єднання громадян, |           |         |
|про відмову в     |           |         |
|реєстрації окремих  |           |         |
|об'єднань громадян  |           |         |
|тощо         |           |         |
|----------------------------------------------------------------|
|  Формування громадянської культури суспільства - виявлення  |
| активної громадянської позиції, зокрема щодо участі у процесах |
|  формування та реалізації державної політики, усвідомлення  |
|громадськістю принципів співробітництва між органами виконавчої |
|    влади та інститутами громадянського суспільства     |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Забезпечити    |Структурні підрозділи | протягом року  |
|проведення      |центрального апарату |         |
|консультацій з    |Мін'юсту       |         |
|громадськістю з питань|           |         |
|формування та     |           |         |
|реалізації державної |           |         |
|політики та змісту  |           |         |
|проектів нормативно- |           |         |
|правових актів з   |           |         |
|використанням веб-  |           |         |
|сайта Мін'юсту    |           |         |
|----------------------+----------------------+------------------|
|2. Проводити     |Управління координації| протягом року  |
|роз'яснювальну роботу |правової роботи та  |         |
|з питань, пов'язаних |правової освіти    |         |
|із розвитком     |Управління      |         |
|громадянського    |систематизації    |         |
|суспільства, у тому  |законодавства та   |         |
|числі через      |правової інформації  |         |
|висвітлення зазначених|Головне державне   |         |
|питань у засобах   |об'єднання правової  |         |
|масової інформації,  |інформації      |         |
|створення спеціальних |Інші структурні    |         |
|теле-, радіопрограм, |підрозділи      |         |
|випуск друкованих   |центрального апарату |         |
|видань, їх      |Мін'юсту       |         |
|популяризації серед  |           |         |
|різних соціальних груп|           |         |
|населення, зокрема  |           |         |
|молоді та дітей    |           |         |
|----------------------+----------------------+------------------|
|3. Забезпечити надання|Управління координації| протягом року  |
|у межах компетенції  |правової роботи та  |         |
|органів юстиції    |правової освіти    |         |
|безоплатної первинної |           |         |
|правової допомоги   |           |         |
|населенню з питань,  |           |         |
|пов'язаних з     |           |         |
|розвитком       |           |         |
|громадянського    |           |         |
|суспільства, через  |           |         |
|мережу громадських  |           |         |
|приймалень, створених |           |         |
|при органах юстиції  |           |         |
|----------------------+----------------------+------------------|
|4. Проводити     |Управління      | протягом року  |
|моніторинг      |систематизації    |         |
|ефективності надання |законодавства та   |         |
|інформаційних послуг |правової інформації  |         |
|на офіційному веб-  |Інші структурні    |         |
|сайті Мін'юсту    |підрозділи      |         |
|           |центрального апарату |         |
|           |Мін'юсту       |         |
|----------------------+----------------------+------------------|
|5. Залучати Громадську|Управління із     | протягом року  |
|раду з питань     |забезпечення взаємодії|         |
|дотримання прав людини|з Державним      |         |
|в установах виконання |департаментом України |         |
|покарань при     |з питань виконання  |         |
|Міністерстві юстиції |покарань       |         |
|України до розроблення|           |         |
|та обговорення    |           |         |
|проектів нормативно- |           |         |
|правових актів з   |           |         |
|питань, що стосуються |           |         |
|діяльності органів та |           |         |
|установ Державної   |           |         |
|кримінально-виконавчої|           |         |
|служби        |           |         |
|----------------------------------------------------------------|
| Розвиток волонтерського руху, благодійництва і меценатства  |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Забезпечити    |Департамент      |  листопад   |
|супроводження у    |соціального, трудового|         |
|Верховній Раді України|та гуманітарного   |         |
|проекту Закону України|законодавства     |         |
|"Про волонтерський  |           |         |
|рух" України (N 4345 |           |         |
|від 13.04.2009), яким |           |         |
|передбачено      |           |         |
|визначення:      |           |         |
|організаційних та   |           |         |
|правових засад    |           |         |
|здійснення      |           |         |
|волонтерської     |           |         |
|діяльності та розвитку|           |         |
|волонтерського руху в |           |         |
|Україні;       |           |         |
|основних напрямів   |           |         |
|волонтерської     |           |         |
|діяльності, форм її  |           |         |
|державної підтримки; |           |         |
|особливостей правового|           |         |
|статусу волонтерів;  |           |         |
|джерел фінансування  |           |         |
|волонтерських     |           |         |
|організацій;     |           |         |
|механізмів надання  |           |         |
|правової,       |           |         |
|організаційної,    |           |         |
|методичної,      |           |         |
|інформаційної     |           |         |
|допомоги волонтерам та|           |         |
|волонтерським     |           |         |
|організаціям     |           |         |
-----------------------------------------------------------------<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner