Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 239 від 20.07.2000

Про затвердження форм державної статистичної звітності зі структурної статистики


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

      МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
         ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРЦІЯ ЗВ'ЯЗКУ
 
              Н А К А З
 
             05.05.2009 N 87
 
 
          Про затвердження Положення
        про науково-технічну раду з питань
      телекомунікацій, користування радіочастотним
      ресурсом України та надання послуг поштового
       зв'язку Державної адміністрації зв'язку
 
 
   У зв'язку із кадровими змінами у Державній адміністрації
зв'язку, на підприємствах, установах та організаціях  галузі
зв'язку Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про науково-технічну раду з питань
телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України та
надання послуг поштового зв'язку Державної адміністрації зв'язку
(далі - НТР), що додається.
 
   2. Наказ Державного департаменту з  питань  зв'язку  та
інформатизації  від  11.01.2005  N  3 ( v0003651-05 ) "Про
затвердження Положення про науково-технічну  раду  Державного
департаменту з питань зв'язку та інформатизації" визнати таким, що
втратив чинність.
 
   3. Управлінню     документального      забезпечення
(Вільчинський М.А.)  розіслати копію цього наказу структурним
підрозділам Держзв'язку, підприємствам, установам та організаціям,
які підпорядковуються Держзв'язку, Асоціації операторів зв'язку
"Телас", Державному підприємству "Український державний центр
радіочастот", Відкритому акціонерному товариству "Укртелеком",
Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, Державній
службі  спеціального  зв'язку та захисту інформації України,
Національній комісії з питань регулювання зв'язку.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника голови Держзв'язку Баранова О.А.
 
 Заступник Міністра транспорту
 та зв'язку України - голова
 Державної адміністрації зв'язку         О.Проживальський
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної
                   адміністрації зв'язку
                   05.05.2009 N 87
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про науково-технічну раду з питань
      телекомунікацій, користування радіочастотним
      ресурсом України та надання послуг поштового
       зв'язку Державної адміністрації зв'язку
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Науково-технічна  рада  (далі  -  НТР)  Державної
адміністрації зв'язку (далі - Держзв'язку) утворена відповідно до
Положення  про  Державну адміністрацію зв'язку, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року
N 1264 ( 1264-2004-п ), і є дорадчим органом при голові Державної
адміністрації зв'язку.
 
   1.2. НТР призначена для розгляду наукових рекомендацій та
інших пропозицій щодо розвитку головних напрямів науки і техніки у
сферах телекомунікацій, користування  радіочастотним  ресурсом
України  та  надання  послуг  поштового зв'язку, обговорення
найважливіших програм у Держзв'язку.
 
   1.3. Склад НТР та Положення про НТР затверджуються наказами
голови Держзв'язку.
 
   1.4. До складу НТР входять: Голова НТР, заступники Голови,
секретар НТР, керівники структурних підрозділів  Держзв'язку,
кваліфіковані  спеціалісти  науково-дослідних  та  проектних
інститутів, що входять до сфери управління Мінтрансзв'язку і
підпорядковані Держзв'язку, представники інших організацій за
згодою.
 
   1.5. Головою НТР призначається перший  заступник  голови
Держзв'язку.
 
   1.6. Відповідальність  за діяльність НТР покладається на
Відділ науково-технічної політики та розвитку телекомунікацій
Управління стратегії розвитку телекомунікацій Держзв'язку.
 
   1.7. Склад НТР може бути оновлений у зв'язку із структурними
або кадровими змінами.
 
        2. Основні завдання та функції НТР
 
   2.1. Розгляд та обговорення питань з формування реалізації
науково-технічної  політики  Держзв'язку,  основних  напрямків
науково-технічної  діяльності  у  сферах  телекомунікацій,
користування радіочастотним ресурсом України та надання послуг
поштового зв'язку.
 
   2.2. Розгляд та обговорення науково-технічних проблем  у
сферах  телекомунікацій,  користування радіочастотним ресурсом
України та надання послуг поштового зв'язку.
 
   2.3. Розгляд концепції з перспективних напрямків розвитку
галузі, стратегічні питання побудови і розвитку мереж зв'язку на
основі новітніх технологій, результати наукових досліджень та
розробки нормативних документів.
 
   2.4. Розгляд  результатів  виконання  найбільш  важливих
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт  (НДДКР),
оцінка результатів дослідної експлуатації зон мереж зв'язку на
основі сучасних технологій, надання рекомендацій з використання на
мережі загального користування технічних засобів вітчизняних та
іноземних виробників.
 
   2.5. Заслуховування результатів роботи комісій Держзв'язку з
приймання  закінчених  НДДКР,  оцінка  результатів  дослідної
експлуатації зон мереж зв'язку на основі сучасних технологій,
надання  рекомендацій  з  використання  на мережі загального
користування  технічних  засобів  вітчизняних  та  іноземних
виробників.
 
   2.6. Аналіз результатів роботи у міжнародних організаціях
зв'язку, дає оцінку найбільш важливим  науково-технічним  та
проектним роботам науково-дослідних і проектних інститутів галузі.
 
         3. Порядок підготовки і розгляду
          матеріалів на засіданні НТР
 
   3.1. Доповідь  з визначенням задачі, основних шляхів її
вирішення та висновками надається секретареві не пізніше як за два
тижні до її розгляду на засіданні НТР. Обсяг доповіді не повинен
перевищувати 30 друкованих сторінок.
 
   3.2. Детальні матеріали дослідження та  звіти  з  НДДКР
надаються у додатках. Одночасно з доповіддю в НТР подаються тези
доповіді (не більш 3 - 5 сторінок) та проект постанови НТР.
 
   3.3. Установа, що підготувала доповідь, направляє її також
опоненту, що був призначений при затвердженні плану роботи НТР на
поточний рік. Опонент надає секретареві НТР висновки з доповіді з
оцінкою глибини опрацювання матеріалу та пропозиції з подальшого
напрямку роботи.
 
   3.4. Опоненти повинні надати висновки з доповідей не пізніше,
як за 3 дні до засідання; доповідачі повинні бути ознайомлені з
висновками опонентів не пізніше, як за 2 дні до засідання.
 
   3.5. На засідання НТР, крім її членів, можуть бути запрошені
зацікавлені фахівці Держзв'язку, науково-дослідних та проектних
інститутів  галузі,  представники  інших  органів  влади  та
організацій.
 
   3.6. Про дату та час засідання НТР, тему, доповідачів та
опонентів, члени НТР сповіщаються за 7 днів до засідання.
 
   3.7. Для розгляду окремих  науково-технічних  питань  та
підготовки  проектів постанов НТР може створювати відповідні
комісії.
 
   3.8. Доведення матеріалів засідання до членів НТР  може
здійснюватися шляхом передачі копії на паперовому носії, за
допомогою електронної пошти та розміщенням на офіційному сайті
Держзв'язку.
 
   3.9. Хід та результати розгляду питань на засіданні НТР
фіксуються у протоколі, який веде секретар НТР.
 
     4. Права та обов'язки керівництва та членів НТР
 
   4.1. Голова НТР діє від імені НТР на основі цього Положення.
У відсутність Голови його обов'язки виконує заступник.
 
   4.2. Голова НТР зобов'язаний забезпечити виконання покладених
на нього завдань.
 
   4.3. Секретар НТР проводить  організаційну  роботу,  яка
забезпечує планомірну діяльність НТР, формує план роботи, здійснює
контроль за виконанням плану, готує матеріали до  засідання
науково-технічної ради, відпрацьовує проекти рішень, забезпечує
розповсюдження прийнятої постанови членам  НТР,  зацікавленим
підприємствам зв'язку, проводить перевірку виконання прийнятих
рішень.
 
   4.4. Члени НТР повинні брати участь у її роботі шляхом
підготовки доповідей, висновків, проектів рішень та діловому
обговоренні питань на засіданнях.
 
   4.5. Члени НТР мають право ставити на обговорення НТР нові
принципові науково-технічні питання з правом вирішального голосу,
знайомитися з матеріалами питань, що розглядаються на засіданні
НТР.
 
          5. Організація роботи НТР
 
   5.1. НТР організовує свою діяльність згідно з планом роботи,
який приймається  щорічно  на  першому  засіданні  ради  та
затверджується протоколом засідання.
 
   5.2. План  роботи  НТР  формується  на  рік  Відділом
науково-технічної політики та розвитку телекомунікацій Управління
стратегії  розвитку  телекомунікацій, узгоджується на першому
засіданні ради та затверджується Головою.
 
   5.3. Основною формою роботи НТР є засідання, які проводяться
відповідно до річного плану.
 
   5.4. Засідання  НТР  веде  Голова  НТР, а в разі його
відсутності - заступник Голови НТР.
 
   5.5. Рішення НТР вважаються  прийнятими,  якщо  за  них
проголосувало не менше ніж 50% членів науково-технічної ради, які
взяли участь у засіданні.
 
   5.6. На основі прийнятих рішень на кожне окреме питання,
винесене на засідання, приймається постанова засідання НТР, яка
підписується Головою та  секретарем  НТР  та  затверджується
протоколом засідання.
 
   5.7. Протокол засідання НТР підписують Голова та секретар
НТР.
 
   5.8. Підготовка доповідей здійснюється згідно з планом роботи
НТР Держзв'язку.
 
 Начальник Управління стратегії
 розвитку телекомунікацій
 Державної адміністрації зв'язку             І.Шестак
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner