Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 226/509 від 11.08.2003

Про затвердження Порядку коригування розміру виплат, що включаються в заробіток для обчислення пенсії відповідно до Закону України "Про державну службу"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            27.02.2009 N 157
 
 
    Про затвердження Тимчасового порядку ведення обліку
       та подання звітності щодо руху товарів
         через митні ліцензійні склади
 
 
   З метою  забезпечення  автоматизації,  уніфікації  обліку
товарів,  що переміщуються через митні ліцензійні склади та
посилення контролю за товарами, оформленими в режимі митного
складу Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Тимчасовий порядок ведення обліку та подання
звітності щодо руху товарів через митні ліцензійні склади, що
додається.
 
   2. Департаменту  організації  та  контролю за діяльністю
підприємств, що надають митні послуги (Мелюх В.П.), розробити та
затвердити  Технічні  вимоги  до  програмно-інформаційного
забезпечення з обліку товарів на митних ліцензійних складах.
 
   3. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.):
 
   3.1. Після отримання від Департаменту організації та контролю
за діяльністю підприємств, що надають митні послуги, затвердити
Технічні вимоги до програмно-інформаційного забезпечення з обліку
товарів  на  митних  ліцензійних  складах,  розроблені  цим
Департаментом згідно з пунктом 2 цього наказу.
 
   3.2. Розробити:
   - опис структури та форматів передання даних щодо обліку
товарів на  митних  ліцензійних  складах  ("власник  митного
ліцензійного складу (далі - МЛС) - митний орган", "митний орган -
Єдина автоматизована  інформаційна  система  (далі  -  ЄАІС)
Держмитслужби України");
   - програмне  забезпечення  для  ведення  митним  органом
електронного журналу обліку товарів на МЛС;
   - програмно-інформаційний  комплекс,  призначений   для
здійснення контролю за рухом товарів на МЛС з використанням ЄАІС
Держмитслужби України, з урахуванням Технічних вимог.
 
   4. Начальникам регіональних митниць, митниць інформувати про
вимоги цього наказу суб'єктів господарської діяльності.
 
   5. Установити, що цей наказ набирає чинності наступного дня
після його підписання.
 
   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Служби Онопенка П.В.
 
 Голова Служби                    А.В.Макаренко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказом Державної митної
                   служби України
                   27.02.2009 N 157
 
 
            ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
        ведення обліку та подання звітності
     щодо руху товарів через митні ліцензійні склади
 
 
           1. Загальні положення
 
   Цей Порядок розроблено відповідно до пункту 4 розділу 1
"Митні склади" Спеціального додатка D ( 976_008 ) до Міжнародної
конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур ( 995_643 )
і на виконання пункту  17  розділу  VI Програми боротьби з
контрабандою та порушенням митних  правил на 2008-2009 роки,
затвердженої Указом Президента України від 04.03.08 N 195/2008
( 195/2008 ).
 
      2. Порядок ведення журналів обліку товарів
    і транспортних засобів, що переміщуються через МЛС
 
   2.1. Власник митного ліцензійного складу (далі - МЛС) веде
електронний журнал обліку товарів, що розміщуються, зберігаються
на МЛС та випускаються з нього, який містить такі графи:
   "Номер і дата вантажної митної декларації";
   "Код товару згідно з УКТЗЕД";
   "Найменування товару";
   "Вага нетто товару, розміщеного на МЛС";
   "Код валюти договору (контракту) згідно з Класифікатором
іноземних валют";
   "Фактурна вартість товару, розміщеного на МЛС, у валюті
договору (контракту)" (за наявності);
   "Код документа, на підставі якого товар випущено з МЛС";
   "Назва, номер і дата документа, на підставі якого товар
випущено з МЛС";
   "Код товару, випущеного з МЛС, згідно з УКТЗЕД";
   "Вага нетто товару, випущеного з МЛС";
   "Код валюти договору (контракту) згідно з Класифікатором
іноземних валют";
   "Фактурна вартість  товару,  випущеного з МЛС, у валюті
договору (контракту)";
   "Митний режим";
   "Кінцевий термін зберігання товару".
 
   2.2. Ведення журналу  обліку  транспортних  засобів,  що
переміщуються через МЛС, здійснюється за рішенням власника складу.
 
      3. Порядок подання митному органу звітності
           про рух товарів на МЛС
 
   3.1. У разі розміщення товарів на МЛС або їх випуску з МЛС
власник складу наступного робочого дня подає до митного органу
звіт про рух товарів на МЛС (у паперовому й електронному вигляді),
форму якого наведено в додатку до цього Порядку, за структурою та
форматом передання даних, які визначені Держмитслужбою України.
 
   3.2. Посадова особа митного органу приймає та перевіряє звіт
про рух товарів на МЛС (далі - Звіт), поданий його власником,
завіряє його правильність своїм підписом і проставляє  дату
перевірки, а в разі необхідності вносить до нього зміни, які також
завіряє своїм підписом, і проставляє дату внесення змін.
   Після перевірки Звіту посадова особа митного органу вносить
інформацію зі Звіту до електронного журналу обліку товарів на МЛС,
який ведеться митним органом за допомогою відповідного програмного
забезпечення.
 
   3.3. Протягом доби вся інформація про рух товарів на МЛС
засобами  електронного  зв'язку  передається  до  Єдиної
автоматизованої інформаційної системи (далі - ЄАІС) Держмитслужби
України за структурою та форматом передання даних, які визначені
Держмитслужбою України.
 
         4. Порядок заповнення граф Звіту
 
   4.1. Звіт  заповнюється  власником  МЛС  за  допомогою
програмно-інформаційного забезпечення.
 
   4.2. До графи 1 Звіту заноситься номер і дата вантажної
митної декларації ( za140-07, 910а-2007-п ), згідно з якою товари
оформлені в режимі митного складу.
 
   4.3. До графи 2 Звіту вноситься інформація з графи 33
вантажної митної декларації ( za140-07, 910а-2007-п ).
 
   4.4. До графи 3 Звіту вноситься інформація з графи 31
вантажної митної декларації ( za140-07, 910а-2007-п ).
 
   4.5. Графа 4 Звіту містить відомості про вагу нетто товару,
розміщеного на МЛС, у кілограмах.
 
   4.6. Графи 5 і 6 Звіту містять відомості про вартісні
показники товару, розміщеного на МЛС, - цифровий код валюти
договору (контракту) згідно з Класифікатором іноземних  валют
( v0521500-98 ) та фактурну вартість товару в цій валюті.
 
   4.7. Графи 7 і 8 Звіту містять реквізити документа, що був
підставою для випуску товару зі складу, - код документа згідно
з Класифікатором документів, затвердженим наказом Держмитслужби
України від 12.12.07 N 1048 ( v1048342-07 ), зі змінами, його
назву, номер і дату.
 
   4.8. До графи 9 вносяться відомості про код товару згідно з
УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), за яким товар
був випущений зі складу.
   Якщо документ, на підставі якого товар було випущено з МЛС,
містить інформацію про товарну позицію (категорію), то до графи 9
вносяться відомості на рівні перших чотирьох (шести) знаків згідно
з УКТЗЕД.
 
   4.9. До граф 10, 11 і 12 Звіту вноситься інформація про
кількісні та вартісні показники товару, випущеного з МЛС. Ці графи
заповнюються аналогічно графам 4, 5 і 6 Звіту.
 
   4.10. Графа 13 Звіту містить відомості про митний режим, в
якому товар був випущений зі складу.
 
   4.11. До графи 14 вносяться відомості про кінцевий термін
зберігання товару в митному режимі митного складу.
 
       5. Використання інформації щодо товарів,
          які переміщуються через МЛС
 
   5.1. З  метою  отримання  відомостей  про  товари,  які
переміщуються  через  МЛС, аналізу їх руху митні органи із
застосуванням ЄАІС Держмитслужби України можуть формувати звіти.
 
   5.2. На локальному рівні користувачами звітів є  окремі
посадові особи митниці. Такі звіти містять інформацію про товари,
що переміщуються через МЛС, розташовані в  зоні  діяльності
відповідної митниці.
 
   5.3. На центральному рівні користувачами звітів є окремі
посадові особи Держмитслужби України та митниць. Звіти, якими
користуються  посадові  особи  Держмитслужби України, містять
інформацію про товари, що переміщуються через будь-які МЛС, а
звіти, якими користуються посадові особи митниць, - інформацію про
товари, що переміщуються через МЛС, розташовані в зоні діяльності
відповідної митниці.
 
   5.4. Звіти формуються в розрізі розміщення, випуску, руху,
залишків і термінів зберігання товарів на МЛС за:
   вантажною митною декларацією ( za140-07, 910а-2007-п );
   митним режимом;
   датою або періодом часу;
   товарною позицією або кодом згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ).
   На локальному рівні звіти формуються як за окремим МЛС, так і
за всіма МЛС, розташованими в зоні діяльності митниці.
   На центральному рівні звіти формуються в розрізі МЛС, митниць
та загалом за всіма МЛС.
 
           6. Прикінцеві положення
 
   6.1. Відповідальність за забезпечення внесення до відповідної
бази даних митного органу інформації зі Звіту, дотримання строків
її  передання до ЄАІС Держмитслужби України покладається на
керівників митних органів.
 
   6.2. За недотримання або невиконання вимог даного Порядку
власник МЛС несе відповідальність, установлену законодавством
України.
 
 Директор Департаменту
 організації та контролю
 за діяльністю підприємств,
 що надають митні послуги                В.П.Мелюх
 
 
                   Додаток
                   до Тимчасового порядку
                   ведення обліку та подання
                   звітності щодо руху товарів
                   через митні ліцензійні
                   склади
 
                   Форма
 
 
                ЗВІТ
     про рух товарів на митному ліцензійному складі
    ___________________________________________________
    (назва митного ліцензійного складу, номер ліцензії,
            код за ЄДРПОУ/ДРФО)
        за "___" _______________ 20___ р.
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|       Розміщення товару на МЛС       |        Випуск товару з МЛС        | Кінцевий |
|----------------------------------------------------+--------------------------------------------------| термін |
|Номер| код |Найменування| вага | вартість товару |документ,| код | вага | вартість товару |митний|зберігання|
| і |товару|  товару  |нетто,|          |  на  |товару|нетто,|          |режим | товару |
|дата |згідно|      | кг |          |підставі |згідно| кг |          |   |     |
| ВМД | з  |      |   |          | якого | з  |   |          |   |     |
|   |УКТЗЕД|      |   |          | товар |УКТЗЕД|   |          |   |     |
|   |   |      |   |          |випущено |   |   |          |   |     |
|   |   |      |   |          | з МЛС |   |   |          |   |     |
|   |   |      |   |-------------------+---------|   |   |-------------------|   |     |
|   |   |      |   |  код  |фактурна |код|номер|   |   |  код  |фактурна |   |     |
|   |   |      |   | валюти |вартість |  | і |   |   | валюти |вартість |   |     |
|   |   |      |   |контракту|у валюті |  |дата |   |   |контракту|у валюті |   |     |
|   |   |      |   |     |контракту|  |   |   |   |     |контракту|   |     |
|-----+------+------------+------+---------+---------+---+-----+------+------+---------+---------+------+----------|
| 1 | 2  |   3   | 4  |  5  |  6  | 7 | 8 | 9  | 10 |  11  |  12  | 13 |  14  |
|-----+------+------------+------+---------+---------+---+-----+------+------+---------+---------+------+----------|
|   |   |      |   |     |     |  |   |   |   |     |     |   |     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 __________________  ______________     ____________________
 (посада, прізвище,  (підпис, дата)     (ініціали, прізвище)
 ім'я, по батькові           М.П.
 власника МЛС)
 
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner