Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 81/5 від 03.09.2002

Про затвердження Інструкції з обліку, зберігання та витрачання бланків свідоцтв, що видаються державними органами реєстрації актів цивільного стану на підтвердження юридичних фактів в Україні


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            27.02.2009 N 158
 
 
    Про затвердження Тимчасового порядку ведення обліку
     та подання митним органам звітності щодо товарів
        на складах тимчасового зберігання
 
 
   З метою забезпечення автоматизації та уніфікації  обліку
товарів, що переміщуються через склади тимчасового зберігання,
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Тимчасовий порядок ведення обліку та подання
митним органам звітності щодо товарів на складах тимчасового
зберігання, що додається.
 
   2. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.):
 
   2.1. Розробити опис структури та форматів передання даних
щодо обліку товарів на складах тимчасового зберігання ("власник
складу тимчасового зберігання (далі - СТЗ) - митний орган",
"митний орган - Єдина автоматизована інформаційна система (далі -
ЄАІС) Держмитслужби України").
 
   2.2. Розробити  програмне  забезпечення  для  ведення
електронного журналу обліку товарів на СТЗ митним органом.
 
   2.3. Розробити програмно-інформаційний комплекс, призначений
для здійснення контролю за рухом товарів на СТЗ з використанням
ЄАІС Держмитслужби України.
 
   3. Начальникам регіональних митниць, митниць інформувати про
вимоги цього наказу суб'єктів господарської діяльності.
 
   4. Установити, що цей наказ набирає чинності наступного дня
після його підписання.
 
   5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Державної митної служби України Онопенка П.В.
 
 Голова Служби                    А.В.Макаренко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної митної
                   служби України
                   27.02.2009 N 158
 
 
            ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
    ведення обліку та подання митним органам звітності
     щодо товарів на складах тимчасового зберігання
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до пункту 6 розділу 2
"Тимчасове зберігання товарів" Спеціального додатка А ( 976_008 )
до Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних
процедур ( 995_643 ) від 18.05.73 та статті 104 Митного кодексу
України ( 92-15 ).
 
   1.2. Факт розміщення товарів на складі тимчасового зберігання
(далі  -  СТЗ) і прийняття їх на зберігання власником СТЗ
засвідчується відбитком штампа "Під митним контролем" посадової
особи митного органу, яка здійснила розміщення товарів на СТЗ, на
товаротранспортних документах.
 
   2. Порядок ведення обліку товарів, що переміщуються через СТЗ
 
   2.1. Власник СТЗ веде електронний журнал обліку товарів, що
розміщуються, зберігаються на СТЗ та видаються з нього, який
містить такі графи:
   "Номер і  назва документа, на підставі якого товар був
розміщений на СТЗ і форма якого наводиться у Порядку розміщення
товарів і транспортних засобів на СТЗ, видачі їх з СТЗ відповідно
до вимог пункту 1.9 Положення про СТЗ, затвердженого наказом
Держмитслужби  України  від 07.10.03 N 674 ( z1061-03 ) і
зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України  19.11.03
N 1061/8382";
   "Дата розміщення товару на СТЗ";
   "Коди документів, на підставі яких товар був розміщений на
СТЗ згідно з додатком 9 "Класифікатор документів" до наказу
Держмитслужби України від 09.07.97 N 307 ( z0443-97 ) "Про
затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної
декларації",  зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України
24.09.97 за N 443/2247";
   "Номери й дати документів, на підставі яких товар  був
розміщений на СТЗ";
   "Реквізити підприємства - одержувача (відправника) товару
(найменування, місцезнаходження/проживання, ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ/ДРФО)";
   "Код товарної позиції товару згідно з УКТЗЕД";
   "Найменування товару";
   "Кількість місць";
   "Вага нетто товару, розміщеного на СТЗ";
   "Фактурна вартість  товару,  розміщеного  на СТЗ (за її
наявності в комерційних та/або товаротранспортних документах)";
   "Кінцевий термін зберігання товару на СТЗ";
   "Номер штампа "Під митним контролем" посадової особи, яка
була присутня при розміщенні товарів на СТЗ";
   "Дата видачі товару з СТЗ";
   "Код документа, на підставі якого товар видано з СТЗ, згідно
з додатком 9 "Класифікатор документів" до наказу Держмитслужби
України від 09.07.97 N 307 ( z0443-97 ) "Про затвердження
Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації",
зареєстрованого  в  Міністерстві юстиції України 24.09.97 за
N 443/2247";
   "Номер й дата документа, на підставі якого товар видано з
СТЗ";
   "Кількість місць";
   "Вага нетто товару, виданого з СТЗ";
   "Фактурна вартість товару, виданого з СТЗ (за її наявності в
комерційних та/або товаротранспортних документах)";
   "Номер особистого митного  забезпечення  посадової  особи
митного органу, яка засвідчила видачу товарів із СТЗ".
 
   2.2. Власник СТЗ зберігає всю документацію, пов'язану зі
здійсненням своєї діяльності, протягом строку,  установленого
законодавством України.
 
   3. Порядок подання митному органу звітності про товари,
           що зберігалися на СТЗ
 
   3.1. У разі надходження або випуску товарів із СТЗ його
власник не пізніше наступного робочого дня подає до митного органу
звіт про рух товарів на СТЗ (у паперовому й електронному вигляді),
форму якого наведено в додатку до цього Порядку, за структурою та
форматом передання даних, які визначені Держмитслужбою України.
 
   3.2. Посадова особа митного органу приймає та перевіряє звіт
про рух товарів на СТЗ, поданий його власником, завіряє його
правильність своїм підписом і проставляє дату перевірки, а в разі
необхідності вносить до нього зміни, які також завіряє своїм
підписом, і проставляє дату перевірки.
   Після перевірки звіту про рух товарів на СТЗ посадова особа
митного органу вносить інформацію зі звіту до електронного журналу
обліку товарів на СТЗ, який ведеться митним органом за допомогою
відповідного програмного забезпечення.
   Протягом доби вся інформація про рух товарів на СТЗ засобами
електронного зв'язку передається  до  Єдиної  автоматизованої
інформаційної системи (далі - ЄАІС) Держмитслужби України за
структурою  та  форматом  передання  даних,  які  визначені
Держмитслужбою України.
 
   3.3. У разі продовження митним органом строків зберігання
товарів на СТЗ посадова особа митного органу вносить змінену дату
кінцевого строку тимчасового зберігання на СТЗ до електронного
журналу обліку товарів на СТЗ, який ведеться митним органом за
допомогою  відповідного  програмного забезпечення, а також в
оперативному режимі вносить відповідні зміни до ЄАІС Держмитслужби
України.
 
           4. Прикінцеві положення
 
   4.1. Митний  орган,  який  видав дозвіл на використання
приміщення, резервуара, майданчика як СТЗ, має право проводити
планові (один раз на рік) і позапланові інвентаризаційні перевірки
діяльності СТЗ.
 
   4.2. За недотримання або невиконання вимог даного наказу
власник СТЗ несе відповідальність, установлену законодавством
України.
 
 Директор Департаменту
 організації та контролю
 за діяльністю підприємств,
 що надають митні послуги                В.П.Мелюх
 
 
                   Додаток
                   до Тимчасового порядку
                   ведення обліку та подання
                   митним органам звітності
                   щодо товарів на складах
                   тимчасового зберігання
 
                   Форма
 
 
                ЗВІТ
     про рух товарів на складі тимчасового зберігання
    __________________________________________________
       (назва складу тимчасового зберігання)
        за "___" _______________ 20___ р.
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    Розміщення товарів на СТЗ                       |      Видача товарів із СТЗ          | Залишок товарів  |Кінцевий термін|
|                                       |                          |    на СТЗ    |  зберігання |
|------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------+--------------------+---------------|
| номер  | дата | документ, на | код  |найме- | кількість | вар- |номер | дата | документ, на | кількість | вар- | номер | кількість | вар- | три |продов-|
|документа,|розмі- |підставі якого|товарної|нування|  товару  |тість,|штампа|видачі |підставі якого|  товару  |тість,| особис-|  товару  |тість,| місяці|жений |
| що був | щення |  товари  |позиції |товарів|       | грн. | "Під |товарів|товари видано |       | грн. | того |       | грн. | з дати|митним |
|підставою |товарів| розміщено  |    |    |       |   |митним| з СТЗ |  з СТЗ   |       |   |митного |       |   | розмі-|органом|
|  для  | на СТЗ|  на СТЗ  |    |    |       |   |конт- |    |       |       |   |забезпе-|       |   | щення |    |
|розміщення|    |--------------|    |    |-------------|   |ролем"|    |--------------+-------------|   | чення |-------------|   |товарів|    |
| товарів |    |код|номер|дата|    |    | код |кіль-|   |   |    |код|номер|дата| код |кіль-|   |    | код |кіль-|   |на СТЗ |    |
| на СТЗ  |    |  |   |  |    |    |одиниці|кість|   |   |    |  |   |  |одиниці|кість|   |    |одиниці|кість|   |    |    |
|     |    |  |   |  |    |    |виміру |   |   |   |    |  |   |  |виміру |   |   |    |виміру |   |   |    |    |
|----------+-------+---+-----+----+--------+-------+-------+-----+------+------+-------+---+-----+----+-------+-----+------+--------+-------+-----+------+-------+-------|
|  1   |  2  | 3 | 4 | 5 |  6  |  7  |  8  | 9 | 10 | 11 | 12  |13 | 14 | 15 | 16  | 17 | 18 |  19  | 20  | 21 | 22 |  23 | 24  |
|----------------------------------------------------------+-----+------+------+-------+---+-----+----+-------+-----+------+--------+-------+-----+------+-------+-------|
|     Усього (по графах 9, 10, 17, 18, 21, 22)     |   |   |   |    |  |   |  |    |   |   |    |    |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 __________________  _______________     ____________________
 (посада, прізвище,  (підпис, дата)     (ініціали, прізвище)
 ім'я, по батькові           М.П.
 власника СТЗ)
 
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner