Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 226 від 24.12.2001

Про затвердження Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

    ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ

              Н А К А З
 
             26.02.2009 N 34
 
 
        Про затвердження Порядку погодження
       призначення та звільнення працівників
        керівного складу водогосподарських
        організацій, що належать до сфери
       управління Державного комітету України
           по водному господарству
 
 
   Відповідно до  Указу Президента України від 5 листопада
1996 року N 1035 ( 1035/96 ) "Про заходи щодо  підвищення
ефективності роботи і відповідальності територіальних підрозділів
міністерств, інших центральних органів виконавчої  влади  та
забезпечення їх взаємодії з Радою міністрів Автономної Республіки
Крим та місцевими державними адміністраціями", з метою формування
професійно компетентної управлінської ланки працівників керівного
складу водогосподарських організацій, що належать  до  сфери
управління Державного комітету України по водному господарству та
призначення їх в установленому порядку, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок погодження призначення та звільнення
працівників керівного складу водогосподарських організацій, що
належать до сфери управління Державного комітету України по
водному господарству (далі - Порядок), що додається.
 
   2. Сектору кадрів (О.Серга), керівникам водогосподарських
організацій, що належать до сфери управління Державного комітету
України по водному господарству неухильно дотримуватися цього
Порядку.
 
   3. Визнати таким, що втратив чинність:
   - наказ Державного комітету України по водному господарству
від 27.11.2002 N 284 "Про затвердження  номенклатури  посад
Держводгоспу України";
   - наказ Державного комітету України по водному господарству
від 27.11.2003 N 321 "Про внесення змін до наказу Держводгоспу
від 27.11.2002 N 284";
   - наказ Державного комітету України по водному господарству
від 16.08.2004 N 218 "Про внесення змін до наказу Держводгоспу
від 27.11.2002 N 284";
   - наказ Державного комітету України по водному господарству
від 03.03.2005 N 58а "Про внесення змін до наказу Держводгоспу
від 27.11.2002 N 284".
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови  Державного  комітету України по водному господарству
М.Яцюка.
 
 Голова Комітету                     В.Сташук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного
                   комітету України
                   по водному господарству
                   26.02.2009 N 34
 
 
               ПОРЯДОК
        погодження призначення та звільнення
          працівників керівного складу
         водогосподарських організацій,
         що належать до сфери управління
          Державного комітету України
           по водному господарству
 
 
           I. Загальні положення
 
   1.1. Порядок погодження призначення та звільнення працівників
керівного складу водогосподарських організацій, що належать до
сфери  управління  Державного  комітету  України  по водному
господарству (далі - Порядок), розроблено відповідно до Указу
Президента України від 5 листопада 1996 року N 1035 ( 1035/96 )
"Про заходи щодо підвищення ефективності роботи і відповідальності
територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади та забезпечення їх взаємодії з Радою міністрів
Автономної   Республіки  Крим  та  місцевими  державними
адміністраціями".
 
   1.2. Порядок поширюється на водогосподарські організації, що
мають статус юридичних осіб та належать до сфери управління
Держводгоспу (далі - водогосподарські організації), та визначає
організацію роботи кадрової служби Державного комітету України по
водному господарству (далі - комітет) з розгляду питань щодо
погодження при призначенні на посаду та звільненні з посад
працівників керівного складу водогосподарських організацій.
 
   1.3. В  цьому  Порядку  працівниками  керівного  складу
водогосподарських організацій є заступники начальників, головні
інженери, заступники начальників-начальники відділів  обласних
виробничих управлінь  по  меліорації  і  водному господарству
(далі - облводгосп), басейнових управлінь водних ресурсів (далі -
БУВР),  управлінь  каналів,  міжрайонних  управлінь  водного
господарства (далі - МУВГ), управлінь водного господарства (далі -
УВГ), регіональних управлінь водних ресурсів (далі - РУВР),
гідрогеолого-меліоративних  експедицій  (далі   -   ГГМЕ),
гідрогеолого-меліоративних   партій   (далі   -   ГГМП),
експлуатаційно-технічних вузлів зв'язку (далі - ЕТУЗ), управлінь
з'єднувальних  каналів  (далі  -  УЗК),  дільниць  групового
водопроводу.
   Начальники відокремлених   підрозділів  водогосподарських
організацій призначаються на посаду та звільняються з посади
начальниками цих водогосподарських організацій за погодженням з
Держводгоспом.
   Головні бухгалтери    водогосподарських    організацій
призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до
Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) та Положення про
головних бухгалтерів підприємств,  установ,  організацій,  що
належать до сфери управління Держводгоспу України, затвердженого
наказом Комітету від 04.04.2005 N 90 ( v0090574-05 ) "Щодо
удосконалення організації та ведення бухгалтерського обліку на
підприємствах, установах і організаціях, що належать до сфери
управління Державного комітету України по водному господарству".
 
      II. Порядок погодження працівників керівного
        складу водогосподарських організацій
 
   2.1. Заступники начальників, головні інженери, заступники
начальників-начальники  відділів облводгоспів, БУВР, управлінь
каналів призначаються на посаду та  звільняються  з  посади
начальниками  цих водогосподарських організацій відповідно до
погодження Голови комітету.
 
   2.2. Заступники начальників, головні інженери, заступники
начальників-начальники відділів МУВГ, УВГ, РУВР, ГГМЕ, ГГМП, ЕТУЗ,
УЗК, дільниць групового водопроводу, в тому числі розташовані у
Автономній  Республіці  Крим,  призначаються  на  посаду  та
звільняються  з  посади  начальниками  цих  водогосподарських
організацій на підставі погодження заступника Голови комітету
відповідно до розподілу функціональних обов'язків.
 
   2.3. Пропозиції щодо погодження призначення на посаду та
звільнення з посади стосовно заступників начальників, головних
інженерів,  заступників   начальників-начальників   відділів
облводгоспів, БУВР, управлінь каналів, МУВГ, УВГ, РУВР, ГГМЕ,
ГГМП, ЕТУЗ, УЗК, дільниць групового водопроводу вносяться до
комітету відповідними начальниками облводгоспів, БУВР, управлінь
каналів.
 
   2.4. Пропозиції щодо погодження призначення на посаду та
звільнення з посади стосовно заступників начальників, головних
інженерів, заступників начальників-начальників відділів МУВГ, УВГ,
ЕТУЗ, УЗК, які розташовані у Автономній Республіці Крим, вносяться
до комітету їх начальниками.
 
   2.5. Кандидатури на посади заступників начальників, головних
інженерів,   заступники   начальників-начальники   відділів
водогосподарських організацій розглядається комітетом із числа
осіб, зарахованих до кадрового резерву комітету на відповідні
посади.
   Якщо претендент  не  перебував  у  кадровому резерві на
відповідну посаду, у поданні зазначається, з якої причини не
рекомендуються особи, зараховані до кадрового резерву на певну
посаду.
 
   2.6. У поданні щодо погодження  призначення  на  посаду
зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, дата народження
претендента, громадянство, займана ним посада, посада, на яку він
рекомендується, та її функціональний напрям, рівень фахової і
професійної підготовки, відомості про перебування в кадровому
резерві, спроможність забезпечити доручену ділянку роботи, ділові
та моральні якості, судимість або перебування під слідством.
 
   2.7. З метою формування професійно компетентної управлінської
ланки  водогосподарських  організацій  встановлюються  основні
кваліфікаційні  вимоги  до  кандидата  на  посаду  керівника
водогосподарської організації, а саме:
   повна вища освіта відповідного професійного спрямування за
освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр;
   післядипломна освіта в галузі управління або здобуття освіти
за  іншою  спеціальністю в межах, відповідної галузі знань,
підвищення кваліфікації за напрямом діяльності;
   стаж роботи  за  професіями  керівників  нижчого  рівня
відповідного професійного спрямування не менше 3 років.
   Серед додаткових критеріїв відбору кандидатур можуть бути
наступні:
   вільне володіння державною мовою та знання іноземної мови
(бажано);
   вільне володіння персональним комп'ютером;
   індивідуальні якості та риси, такі як здібності до прийняття
управлінських  рішень  та бачення перспективи, схильність до
лідерства, високий інтелектуальний потенціал та інші.
 
   2.8. До подання щодо погодження призначення  на  посаду
працівника  керівного  складу  водогосподарської  організації
облводгоспів, БУВР, управлінь каналів додаються такі документи:
   завірена копія заяви претендента про призначення на посаду,
особовий листок з обліку кадрів встановленої форми, автобіографію,
завірені копії документів про освіту, науковий ступінь, підвищення
кваліфікації, копії паспорта, біографічна довідка за підписом
керівника кадрової служби водогосподарської організації скріплена
печаткою.
 
   2.9. До подання щодо погодження призначення  на  посаду
працівника керівного складу водогосподарської організації МУВГ,
УВГ, РУВР, ГГМЕ, ГГМП, ЕТУЗ, УЗК, дільниць групового водопроводу,
в тому числі розташовані у Автономній Республіці Крим, додаються
такі документи:
   завірена копія  заяви претендента на зайняття посади та
біографічна довідка за підписом  керівника  кадрової  служби
водогосподарської організації скріплена печаткою.
 
   2.10. У разі внесення пропозиції щодо погодження звільнення з
посади у поданні обґрунтовуються причини неможливості перебування
особи на займаній посаді. До подання додаються копія заяви особи
про звільнення за власним бажанням або пояснення особи, яка
звільняється з інших підстав передбачених чинним законодавством
України, у разі потреби - матеріали службового розслідування,
медична довідка, інші документи, що безпосередньо стосуються
справи.
 
   2.11. Особова справа претендента опрацьовується  кадровою
службою комітету.
   У разі коли документи, що додаються до подання, оформлено з
порушенням  встановленого порядку, весь комплект повертається
відповідній водогосподарській організації  не  пізніше  п'яти
календарних днів після надходження подання до комітету.
 
   2.12. За потреби кадрова служба комітету організує проведення
співбесіди претендента на заміщення вакантної посади працівника
керівного складу водогосподарської організації із заступниками
Голови комітету, керівниками структурних підрозділів комітету, яка
проводиться з метою з'ясування досвіду, рівня фахової підготовки,
організаторських здібностей та індивідуальних якостей.
 
   2.13. Після прийняття рішення керівнику водогосподарської
організації надсилається відповідний лист Держводгоспу.
 
   2.14. У  разі  відхилення  пропозиції  водогосподарської
організації щодо погодження призначення на посаду до кадрової
служби комітету подаються документи на нового претендента.
 
   2.15. На підставі листа-погодження комітету призначення на
посаду та звільнення з посади особи видається наказ за місцем
роботи, в якому зазначається дата початку роботи на відповідній
посаді або дата звільнення з посади.
   Завірена копія  наказу  про  призначення  на посаду або
звільнення з посади працівника керівного складу водогосподарської
організації надсилається у триденний строк до кадрової служби
комітету.
 
 В.о. завідувача
 юридичного сектору                    Н.Вітряк
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner