Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 272 від 03.12.2001

Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об'єктах України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
             МОЛОДІ ТА СПОРТУ
 
              Н А К А З
 
            26.02.2009 N 559
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   19 березня 2009 р.
                   за N 257/16273
 
 
          Про внесення змін до наказу
      Мінсім'ямолодьспорту від 05.02.2007 N 313
 
 
   Відповідно до  постанови  Кабінету Міністрів України від
08.10.2008 N 905 ( 905-2008-п ) "Про затвердження  Порядку
провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за
дотриманням прав усиновлених дітей" та з метою удосконалення
роботи Державного департаменту з усиновлення та захисту прав
дитини щодо прийому громадян України, які проживають за межами
України, та іноземців, які бажають усиновити дитину в Україні, для
подання ними справ Н А К А З У Ю:
 
   1. Унести до наказу Міністерства України у справах сім'ї,
молоді та спорту від 05.02.2007 N 313 ( z0128-07 ) "Про порядок та
умови прийому документів від іноземців, які бажають усиновити
дитину", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2007
за N 128/13395 (із змінами), такі зміни:
 
   1.1. Викласти заголовок в такій редакції:
   "Про порядок  та  умови  прийому  громадян України, які
проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити
дитину в Україні, для подання ними справ".
 
   1.2. Викласти преамбулу в такій редакції:
   "Відповідно до Сімейного кодексу України (  2947-14  ),
Цивільного  кодексу України ( 435-15 ), Порядку провадження
діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав
усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 08.10.2008 N 905 ( 905-2008-п ), Положення про
Міністерство  України  у  справах  сім'ї, молоді та спорту,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2006
N 1573 ( 1573-2006-п ), Положення про Державний департамент з
усиновлення та захисту прав дитини, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 25.03.2006 N 367 ( 367-2006-п ), з
метою удосконалення організації роботи щодо прийому у Державному
департаменті  з усиновлення та захисту прав дитини громадян
України, які проживають за межами України, та іноземців, які
бажають усиновити дитину в Україні, для подання ними справ".
 
   1.3. Пункт 1 викласти в такій редакції:
   "1. Затвердити Положення про порядок та  умови  прийому
громадян України, які проживають за межами України, та іноземців,
які бажають усиновити дитину в Україні, для подання ними справ
(додається)".
 
   1.4. В абзаці третьому пункту 2 слова "приймання документів
від іноземців, які бажають усиновити дитину" замінити словами
"прийом громадян України, які проживають за межами України, та
іноземців, які бажають усиновити дитину в Україні, для подання
ними справ".
 
   2. Затвердити Зміни до Положення про порядок та умови прийому
документів від  іноземців,  які  бажають  усиновити  дитину,
затвердженого наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді
та спорту від 05.02.2007 N 313 ( z0128-07 ), зареєстрованого в
Міністерстві  юстиції України 14.02.2007 за N 128/13395 (із
змінами), що додаються.
 
   3. Державному департаменту з усиновлення та захисту прав
дитини (Волинець Л.С.) подати цей наказ на державну реєстрацію в
установленому законодавством порядку.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                       Ю.О.Павленко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства України
                   у справах сім'ї, молоді
                   та спорту
                   26.02.2009 N 559
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   19 березня 2009 р.
                   за N 257/16273
 
 
               ЗМІНИ
        до Положення про порядок та умови
        прийому документів від іноземців,
          які бажають усиновити дитину
              ( z0128-07 )
 
 
   1. Заголовок цього Положення ( z0128-07 ) викласти в такій
редакції:
   "Положення про порядок та умови прийому громадян України, які
проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити
дитину в Україні, для подання ними справ".
 
   2. Пункт 1 викласти в такій редакції:
   "1. Це Положення розроблено відповідно до Сімейного кодексу
України ( 2947-14 ), Цивільного кодексу України ( 435-15 ),
Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду
за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 N 905 ( 905-2008-п )
(далі - Порядок), Положення про Міністерство України у справах
сім'ї,  молоді  та спорту, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 08.11.2006 N 1573 ( 1573-2006-п ), Положення
про Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2006
N 367 ( 367-2006-п ), з метою забезпечення належної організації
роботи Державного департаменту з усиновлення та захисту прав
дитини (далі - Департамент) щодо прийому громадян України, які
проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити
дитину в Україні, для подання ними справ".
 
   3. У пункті 2 слова "документів від іноземців, які бажають
усиновити дитину (далі - заявники), яка є громадянином України і
проживає на території України, що подаються до Департаменту"
замінити словами "громадян України, які проживають за межами
України, та іноземців, які бажають усиновити дитину в Україні
(далі - заявники), для подання ними справ".
 
   4. Пункти 3 та 4 викласти в такій редакції:
   "3. Заявники  подають  до Департаменту справу в порядку
черговості, яка фіксується Департаментом шляхом внесення запису до
книги  реєстрації  заявників,  форма  якої  затверджується
Департаментом.
   Запис до книги реєстрації заявників вноситься за наявності
висновку компетентного органу країни проживання, який підтверджує
можливість  заявників  бути  усиновлювачами,  з  урахуванням
рекомендацій щодо кількості, віку та стану здоров'я дітей, яких
вони можуть усиновити.
   Про дату подання справи заявники  або  їх  уповноважені
представники,  які вчиняють представницькі дії відповідно до
чинного  законодавства  України  (далі  -  представники),
повідомляються під розписку шляхом внесення ними запису до книги
реєстрації заявників.
 
   4. Прийом заявників для подання ними справ здійснюється
Департаментом щороку в період з першого понеділка лютого по
31 березня, з другого понеділка квітня по 30 червня, з другого
понеділка липня по 30 вересня та з другого понеділка жовтня по
30 листопада відповідно до затвердженого ним графіка та в порядку
черговості, зафіксованій у книзі реєстрації заявників".
 
   5. Абзац перший пункту 5 викласти в такій редакції:
   "5. Справа  подається  особисто  заявником  або  його
представником".
 
   6. Пункт 6 виключити. У зв'язку з цим пункти 7 - 15 вважати
відповідно пунктами 6 - 14.
 
   7. У пункті 6 слова та цифри "пунктами 9, 10, а також вимогам
пункту 13" замінити словами та цифрами "пунктом 33, а також
вимогам пунктів 34, 35".
 
   8. Абзац перший пункту 9 викласти в такій редакції:
   "9. У разі невідповідності переліку документів, що містяться
у справі, переліку, встановленому пунктом 33, а також вимогам
пунктів 34, 35 Порядку ( 905-2008-п ), недотримання вимог щодо
оформлення справ, викладених у пунктах 7, 8 цього Положення,
справа не реєструється і повертається заявнику або представнику
без розгляду".
 
   9. У пункті 10 цифру "10" замінити цифрою "9".
 
   10. Пункт 11 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
   "Заявники, які не подали справу у визначену Департаментом
дату, а також яким відмовлено у постановці на облік кандидатів в
усиновлювачі,  мають  право  на  повторне подання справи до
Департаменту на загальних підставах".
 
   11. Пункти 12 - 14 виключити.
 
 Директор Державного
 департаменту з усиновлення
 та захисту прав дитини                Л.С.Волинець
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner