Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 55 від 15.02.1978

Про затвердження інструкції "Про порядок ведення обліку та оформлення операцій з зерном і продуктами його переробки на підприємствах хлібопродуктів системи Міністерства заготівель СРСР"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
             23.02.2009 N 68
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   26 травня 2009 р.
                   за N 463/16479
 
 
        Про затвердження Положення про умови
      проведення конкурсу з визначення виконавців
      програми "Селекція у рибному господарстві",
      що фінансується з Державного бюджету України
 
 
   Відповідно до постанов Кабінету  Міністрів  України  від
24.01.2007 N 42 ( 42-2007-п ) "Про затвердження Положення про
Державний комітет рибного господарства України", від 01.03.2007
N 352 ( 352-2007-п ) "Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення селекції
у рибному господарстві" (із змінами) та з метою забезпечення
належного контролю Держкомрибгоспом за розподілом коштів, що
виділяються з Державного бюджету України на фінансування програми
"Селекція у рибному господарстві", Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про умови проведення конкурсу з
визначення виконавців програми "Селекція у рибному господарстві",
що фінансується з Державного бюджету України, що додається.
 
   2. Управлінню аквакультури, використання  та  відтворення
водних живих ресурсів (Титаренко П.Г.) в установленому порядку
подати зазначений наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
 
   3. Після   державної   реєстрації  наказу  Управлінню
інформаційно-аналітичної  роботи  та  технічного  забезпечення
розмістити даний наказ на офіційному веб-сайті Держкомрибгоспу.
 
   4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
   5. Наказ  набирає  чинності  з  дня  його  офіційного
опублікування.
 
 Голова                        М.М.Шведенко
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Міністр аграрної
 політики України                   Ю.Ф.Мельник
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держкомрибгоспу
                   23.02.2009 N 68
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   26 травня 2009 р.
                   за N 463/16479
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про умови проведення конкурсу з визначення
   виконавців програми "Селекція у рибному господарстві",
      що фінансується з Державного бюджету України
 
 
           I. Загальні положення
 
   1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення
конкурсу з визначення виконавців програми "Селекція у рибному
господарстві" (далі - Програма), що фінансується з Державного
бюджету України.
 
   1.2. Положення поширюється на юридичних осіб (крім бюджетних
установ), яким за результатами державної атестації присвоєно
статус суб'єкта племінної справи у рибництві.
 
   1.3. Метою  проведення конкурсу є забезпечення виконання
Законів України "Про Загальнодержавну  програму  селекції  у
тваринництві  на  період  до 2010 року" ( 1517-15 ), "Про
Загальнодержавну програму розвитку рибного господарства України на
період до 2010 року" ( 1516-15 ), постанов Кабінету Міністрів
України від 19.09.2007 N 1158 ( 1158-2007-п ) "Про затвердження
Державної цільової програми розвитку українського села на період
до 2015 року", від 01.03.2007 N 352 ( 352-2007-п )  "Про
затвердження Порядку використання коштів передбачених у державному
бюджеті для проведення селекції у рибному господарстві"  та
ефективне використання коштів державного бюджету, виділених на
виконання заходів з селекційно-племінної роботи у рибництві. Це
дозволить  чітко  визначити  правову регламентацію проведення
конкурсу та ефективніший розподіл бюджетних коштів між виконавцями
Програми, що в подальшому забезпечить створення потужної бази
селекційно-племінних господарств рибної галузі України, а також
дасть можливість реалізовувати продукцію цих господарств іншим
суб'єктам   господарювання   з   високими   показниками
селекційно-племінної  справи  (чистопородність,  стійкість  до
захворювань, якість наступного покоління, значно вищий вихід
продукції на одиницю витрат у галузі рибництва).
 
         II. Порядок організації конкурсу
 
   2.1. Для  виконання  організаційної роботи, пов'язаної з
проведенням конкурсу, Державний комітет рибного  господарства
України формує конкурсну комісію (далі - Комісія) з визначення
виконавців Програми та своїм наказом затверджує її склад.
   До складу  Комісії  входять представники Держкомрибгоспу,
Мінагрополітики, Інституту  рибного  господарства  Української
академії аграрних наук, Південного науково-дослідного інституту
рибного господарства і океанографії та, у разі потреби, за згодою
представники  галузевих  підприємств  і організацій, Мінфіну,
Головного контрольно - ревізійного управління України.
 
   2.2. Заявки претендентів на участь у конкурсі (далі  -
Учасник) на наступний рік приймаються Комісією з 15 жовтня до
15 листопада поточного року.
 
   2.3. Учасники подають до Комісії заявку за формою згідно з
додатком 1 на участь у конкурсі з визначення виконавців Програми і
такі документи:
   2.3.1. Баланс та звіт про фінансові результати господарської
діяльності за останній фінансовий рік;
   2.3.2. Копію атестата про надання суб'єктові племінної справи
у рибництві відповідного статусу;
   2.3.3. Витяг з державного племінного реєстру, що підтверджує
державну реєстрацію племінного стада суб'єкта племінної справи та
подання претендентом звітності за встановленою формою;
   2.3.4. Копію довідки з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців;
   2.3.5. Відомості  про  кількісні  та  якісні  показники
продуктивності,     виробничо-господарську     діяльність
риборозплідника суб'єкта племінної справи згідно з Положенням про
відповідність суб'єктів племінної справи у тваринництві статусу
племінного  заводу,  племінного  репродуктора  і  племінного
птахорепродуктора,  затвердженим  наказом  Мінагрополітики  та
Української академії аграрних наук від 17.07.2001  N  215/66
( z0722-01  ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
20.08.2001 за N 722/5913;
   2.3.6. Довідку,  видану  відповідним  органом  державної
ветеринарної  медицини,  щодо  відсутності  (наявності)  на
підприємстві інфекційних та інвазійних захворювань риб;
   2.3.7. Довідку,  видану  відповідним  органом  державної
податкової служби, щодо відсутності (наявності) заборгованості з
податкових зобов'язань;
   2.3.8. Довідку,  видану  Пенсійним  фондом України, щодо
відсутності (наявності) заборгованості платежів до Пенсійного
фонду України;
   2.3.9. Письмове зобов'язання щодо повернення у місячний строк
отриманих бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими
органами факту їх незаконного одержання  (при  несвоєчасному
поверненні коштів нараховується пеня у розмірі 120 відсотків
річних за обліковою ставкою Національного банку України за кожний
день  прострочення).  При  цьому  суб'єкту  племінної справи
припиняється надання будь-якої державної підтримки протягом трьох
наступних років;
   2.3.10. Програму селекційно-племінної роботи у  разі  її
наявності.
 
   2.4. Усі  вищезазначені документи подаються прошитими та
пронумерованими, з описом документів (додаток 2), запаковані в
окремі конверти, на яких зазначаються повна назва та реквізити
(поштова адреса, телефон, телефакс, електронна адреса) Учасника.
 
   2.5. Документи,  які  містять  недостовірну  інформацію,
оформлені неналежним чином або надані не в повному обсязі, не
розглядаються та в 10-денний термін повертаються Учаснику із
зазначенням причин повернення.
 
         III. Регламент роботи Комісії
 
   3.1. Проведення конкурсу покладається на Комісію.
 
   3.2. Комісія розпочинає роботу з моменту підписання наказу
про її створення.
 
   3.3. Керує діяльністю Комісії і організовує її роботу голова
Комісії.
 
   3.4. Голова Комісії в межах своєї компетенції:
   скликає засідання Комісії;
   головує на засіданнях Комісії;
   дає доручення, обов'язкові для виконання членами Комісії;
   дає доручення  спеціалістам,  радникам та експертам, які
залучені до роботи Комісії.
 
   3.5. Рішення Комісії приймаються на засіданнях у присутності
не менше двох третин її складу відкритим голосуванням більшістю
голосів. У разі рівної кількості голосів голос головуючого на
засіданні Комісії є вирішальним.
 
   3.6. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписують
усі члени Комісії, які були присутні на засіданні.
 
   3.7. Комісія в 10-денний термін після завершення конкурсу
формує  зведений  річний план заходів виконання Програми із
зазначенням виконавців, видів робіт, сум виділених коштів у межах
затверджених бюджетних асигнувань та подає його на затвердження
Мінагрополітики за погодженням з Мінфіном.
 
   3.8. Комісія повідомляє всіх Учасників стосовно результатів
конкурсу письмово в 14-денний термін з дня підписання наказу
Мінагрополітики за погодженням з Мінфіном. Учасники, яким було
відмовлено, повідомляються письмово із зазначенням причин відмови.
 
   3.9. Протягом року у разі необхідності Комісія на засіданнях
здійснює коригування плану заходів проведення селекційно-племінної
роботи у рибному господарстві та вносить зміни у відповідний наказ
Мінагрополітики за погодженням з Мінфіном.
 
         IV. Порядок конкурсного відбору
 
   4.1. Комісія перевіряє відповідність  поданих  документів
згідно з пунктом 2.3 цього Положення та формує список Учасників.
 
   4.2. Рішення про день і час проведення конкурсу приймається
головою Комісії, а в разі його відсутності - його заступником,
після прийняття Закону України про Державний бюджет України на
відповідний рік та  доведення  до  Держкомрибгоспу  планових
показників фінансування.
 
   4.3. Оголошення про проведення конкурсу Комісія офіційно
оприлюднює  у  мережі  Інтернет  на  сайті  Держкомрибгоспу
(www.dkrg.gov.ua)  не пізніше ніж за 10 днів до проведення
конкурсу.
 
   4.4. На своєму засіданні Комісія в кількості не менше двох
третин складу в установлений головою Комісії термін аналізує
подані Учасниками документи, визначає переможців конкурсу та
проводить розподіл доведених бюджетних коштів між переможцями
конкурсу на основі порівняння кількісних та якісних показників
племінного стада.
 
   4.5. Якщо обсяг коштів, зазначених у заявках на участь у
конкурсі суб'єктів племінної справи -  переможців  конкурсу,
перевищує  доведені  показники Лімітної довідки про бюджетні
асигнування на виконання Програми, Комісія проводить розподіл
бюджетних коштів між переможцями конкурсу пропорційно їх заявці, з
урахуванням порівняння кількісних та якісних показників племінного
стада.
 
   4.6. Критеріями при визначенні переможців конкурсу є:
   наявність матеріально-технічної  бази  для   проведення
селекційно-племінної роботи;
   належне дотримання вимог відповідності суб'єктів племінної
справи наданому статусу;
   забезпечення збільшення поголів'я основного стада, кількісних
та якісних показників продуктивності;
   ефективність використання бюджетних коштів, виділених  на
виконання Програми у попередні періоди;
   задовільний стан фінансово-господарської діяльності;
   досвід роботи на ринку племінних (генетичних) ресурсів;
   забезпечення високорезультативної племінної роботи.
   Учасник, який не відповідає вищезазначеним критеріям, не може
бути визначеним переможцем конкурсу.
 
 Начальник управління
 аквакультури, використання
 та відтворення водних
 живих ресурсів Державного
 комітету рибного
 господарства України                П.Г.Титаренко
 
 
                   Додаток 1
                   до Положення про умови
                   проведення конкурсу з
                   визначення виконавців
                   програми "Селекція у рибному
                   господарстві", що
                   фінансується з Державного
                   бюджету України
 
 
               ЗАЯВКА
      на участь у конкурсі з визначення виконавців
      програми "Селекція у рибному господарстві",
     що фінансується з Державного бюджету України
 
 
   Прошу допустити до участі в конкурсі з визначення виконавців
програми "Селекція у рибному господарстві", що фінансується з
Державного бюджету України, на ________ рік.
   З вимогами  Положення  про  умови проведення конкурсу з
визначення виконавців програми "Селекція у рибному господарстві",
що фінансується з Державного бюджету України, ознайомлений та
зобов'язуюсь їх виконувати.
   Відомості про юридичну особу:
   1. Найменування:
   1.1. Повне __________________________________________________
   1.2. Скорочене ______________________________________________
   2. Місцезнаходження _________________________________________
   _____________________________________________________________
 
 Телефон _____________ факс _____________ e-mail _________________
 
   3. Місце здійснення діяльності ______________________________
 
 Телефон _____________ факс ______________ e-mail ________________
 
   4. Класифікаційні ознаки:
   4.1. Форма власності ________________________________________
   4.2. Види діяльності ________________________________________
   4.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _________________________
   5. Банківські реквізити _____________________________________
   6. Державна реєстрація:
   6.1. Повна назва органу державної реєстрації ________________
   _____________________________________________________________
   6.2. Реєстраційний номер та дата реєстрації _________________
   7. Орган управління майном __________________________________
   8. Керівник _________________________________________________
           (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 
 Телефон ________________ факс ____________________
 
   9. Головний бухгалтер _______________________________________
              (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 
 Телефон _______________ факс ____________________
 
 Керівник           М.П.      ___________________
                          (підпис)
 
 
                   Додаток 2
                   до Положення про умови
                   проведення конкурсу з
                   визначення виконавців
                   програми "Селекція у рибному
                   господарстві", що
                   фінансується з Державного
                   бюджету України
 
 
                ОПИС
        документів, які подаються на конкурс
      з визначення виконавців програми "Селекція
       у рибному господарстві", що фінансується
          з Державного бюджету України
      __________________________________________
       (найменування суб'єкта господарювання)
 
 
------------------------------------------------------------------
|N з/п|     Назва документа       |Кількість|Примітки|
|   |                    | аркушів |    |
|-----+---------------------------------------+---------+--------|
| 1 |Заявка на участь у конкурсі з     |     |    |
|   |визначення виконавців програми    |     |    |
|   |"Селекція у рибному господарстві",   |     |    |
|   |що фінансується з Державного      |     |    |
|   |бюджету України            |     |    |
|-----+---------------------------------------+---------+--------|
| 2 |Баланс та звіт про фінансові      |     |    |
|   |результати господарської діяльності  |     |    |
|   |за останній фінансовий рік       |     |    |
|-----+---------------------------------------+---------+--------|
| 3 |Копія атестата про надання       |     |    |
|   |суб'єктові племінної справи у     |     |    |
|   |рибництві відповідного статусу     |     |    |
|-----+---------------------------------------+---------+--------|
| 4 |Витяг з державного племінного     |     |    |
|   |реєстру, що підтверджує державну    |     |    |
|   |реєстрацію племінного стада суб'єкта  |     |    |
|   |племінної справи та подання      |     |    |
|   |претендентом звітності за       |     |    |
|   |встановленою формою          |     |    |
|-----+---------------------------------------+---------+--------|
| 5 |Копія довідки з Єдиного державного   |     |    |
|   |реєстру юридичних осіб         |     |    |
|-----+---------------------------------------+---------+--------|
| 6 |Відомості про кількісні та якісні   |     |    |
|   |показники продуктивності,       |     |    |
|   |виробничо-господарську діяльність   |     |    |
|   |риборозплідника суб'єкта племінної   |     |    |
|   |справи згідно з Положенням про     |     |    |
|   |відповідність суб'єкта племінної    |     |    |
|   |справи у тваринництві статусу     |     |    |
|   |племінного заводу, племінного     |     |    |
|   |репродуктора і племінного       |     |    |
|   |птахорепродуктора, затвердженим    |     |    |
|   |наказом Мінагрополітики та       |     |    |
|   |Української академії аграрних наук   |     |    |
|   |від 17.07.2001 N 215/66,        |     |    |
|   |зареєстрованим у Міністерстві     |     |    |
|   |юстиції України 20.08.2001       |     |    |
|   |за N 722/5913             |     |    |
|-----+---------------------------------------+---------+--------|
| 7 |Довідка, видана відповідним органом  |     |    |
|   |державної ветеринарної медицини,    |     |    |
|   |щодо відсутності (наявності) на    |     |    |
|   |підприємстві інфекційних та      |     |    |
|   |інвазійних захворювань риб       |     |    |
|-----+---------------------------------------+---------+--------|
| 8 |Довідка, видана відповідним органом  |     |    |
|   |державної податкової служби, щодо   |     |    |
|   |відсутності (наявності)        |     |    |
|   |заборгованості з податкових зобов'язань|     |    |
|-----+---------------------------------------+---------+--------|
| 9 |Довідка, видана Пенсійним фондом    |     |    |
|   |України, щодо відсутності (наявності) |     |    |
|   |заборгованості платежів до Пенсійного |     |    |
|   |фонду України             |     |    |
|-----+---------------------------------------+---------+--------|
| 10 |Письмове зобов'язання щодо повернення |     |    |
|   |у місячний строк отриманих бюджетних  |     |    |
|   |коштів у разі встановлення       |     |    |
|   |контролюючими органами факту їх    |     |    |
|   |незаконного одержання (при       |     |    |
|   |несвоєчасному поверненні коштів    |     |    |
|   |нараховується пеня у розмірі      |     |    |
|   |120 відсотків річних облікової ставки |     |    |
|   |Національного банку за кожний день   |     |    |
|   |прострочення)             |     |    |
|-----+---------------------------------------+---------+--------|
| 11 |Програма селекційно-племінної роботи  |     |    |
|   |у разі її наявності          |     |    |
------------------------------------------------------------------
 
 Підпис заявника ________________
 
 "_____" __________ 20___ року          М.П.
 
 Відмітка про прийняття документів
 
 "_____" __________ 20__ року __________ ________________________
                (підпис)   (прізвище, ім'я та
                        по батькові
                      відповідальної особи)<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner